Nedeľné sv. omše

03.12.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie a prišli ste sem. Mám veľkú radosť z toho, že mnohí prichádzajú na to, že ich život bez Boha je prázdny a nemá zmysel, a že si svoj život bez neho nevedia predstaviť. Dnes vás, deti, volám, aby ste otvorili svoje srdcia Spasiteľovi, aby sa v nich mohol opäť narodiť a vďaka nemu váš život mohol čoraz viac rásť v láske.


07.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Deti, dnes sa opäť nebo otvorilo a ja prichádzam k vám, aby som vám povedala: Deti, ste už v adventnom čase ale ešte stále si svoje srdcia nepripravujete na príchod môjho Syna. Tento čas je vám daný, aby ste ho využili na posilnenie a prehĺbenie svojho duchovného života. Preto teda využite tento čas naplno. Venujte sa modlitbe. Modlitba v sebe ukrýva veľa hlbokých právd, ale musíte sa vedieť modliť. Radi rozjímajte nad tajomstvami Ježišovho života. Nechajte sa modlitbou preniknúť. Deti, nikdy nezabudnite, že vás veľmi, veľmi milujem.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


14.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, aj dnes si vypočujte a prijmite to, čo vám poviem:
     Dietky, za krátky čas budete mať vo farnosti spoločnú svätú spoveď k Vianociam. Čo najlepšie sa na ňu pripravte. Začnite sa už dnes modliť za svetlo Ducha Svätého, aby ste spoznali úplne všetky svoje previnenia voči Pánu Bohu. Zahĺbte sa do seba a porozmýšľajte, čím všetkým ste Pána Boha urazili. Človeka, ktorého máte úprimne radi, nikdy úmyselne neurazíte. Ak mu neúmyselne poviete slová, ktoré ho zarmútia a je z nich nešťastný, prídete k nemu a poprosíte ho o odpustenie. Veľmi vás bolí, keď vidíte ako trpí. Boh vás má veľmi rád. Prečo ho teda toľko urážate? Veľmi ho to bolí. Nepremárnite preto možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Otvorte svoje srdcia pred Bohom a povedzte mu úplne o všetkom. Oľutujte svoje doterajšie konanie a správanie a poproste ho o odpustenie všetkého, čím ste ho urazili. Boh vás má nesmierne rád a čaká na vás. Je pripravený všetko vám odpustiť. Túži, aby ste narodenie jeho Syna očakávali s čistými srdciami. Túži, aby vaše srdcia žiarili čistotou. S čistými srdciami a s radosťou očakávajte príchod Božieho Syna na tento svet.
     Deti, znovu vám hovorím, že vás nekonečne milujem. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes som prišla do Božieho chrámu, aby som vám mohla povedať: Deti, plesajte a radujte sa, lebo sa blíži Ježišovo narodenie. Každý deň ho očakávajte netrpezlivejšie. Keď nadíde deň, v ktorý uzrie svetlo sveta, plesajte a radujte sa, ako plesali a radovali sa pastieri, keď im túto radostnú novinu oznámil anjel. A aj mudrci sa hneď vydali na cestu pokloniť sa malému Ježiškovi sprevádzaní žiarivou hviezdou na nebi. Táto hviezda ich priviedla až k miestu, kde sa Ježiško nachádzal. Vy sa tiež radujte, keď budete v Božom chráme cez Slovo Božie počuť tieto anjelove slová. S radosťou sa poponáhľajte prijať Ježiša vo svätom prijímaní. Otvorte mu dokorán svoje srdcia, aby mohol do nich vstúpiť. Zohrejte ho veľkou a úprimnou láskou. Ježiš vám chce darovať svoj pokoj. Prijmite ho od neho.
     Deti, veľmi vás milujem. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, dnes som vošla do tohto Božieho chrámu, lebo vám chcem povedať:
     Deti, za krátky čas sa tento rok skončí. Jeho posledné dni, hodiny i minúty sa viac venujte modlitbe. Príďte do Božieho chrámu a v tichosti rozjímajte o tajomstve Ježišovho narodenia. Ježiš sa narodil v Betleheme pred dvetisíc rokmi. Odvtedy si jeho narodenie pripomínate a prežívate každý rok. V tomto Jubilejnom roku ste boli od Nebeského Otca obdarovaní mnohými milosťami. Poďakujte mu za všetko, čo ste s jeho pomocou dokázali urobiť. Za to, že sprevádzal vaše kroky, za to, že vás ochraňoval. Poďakujte mu úplne za všetko.
     Deti, opäť vám pripomínam, že moja láska k vám všetkým je nekonečná. Keď budete v srdciach cítiť bolesť, odovzdajte sa mne. Ja vás prijmem do svojho náručia. Pomôžem a vyliečim vás svojou láskou. Milujem vás.
     Ďakujem vám deti moje, že ste počuli moje volanie.