Nedeľné sv. omše

15.08.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujte Bohu a tešte sa z toho, že ma posiela do tejto farnosti. Nikto z vás, milé deti, neodíde odtiaľto bez môjho materinského objatia a mojej pomoci. Dotýkam sa vašich sŕdc a zapaľujem ich ohňom živej viery. Svedčte o láske, ktorú tu zakúšate skrze moju prítomnosť, aby som mohla zapáliť srdcia, ktoré sú pohasnuté.
     Žehnám vám svojím materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.