Nedeľné sv. omše

15.12.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Opäť prichádza milostivý a požehnaný čas, keď v mojom náručí uzriete novorodeného Ježiša. Som Matkou Novorodeného, ktorý prebýva s vami v živom chlebe. Som Matkou Eucharistického Pána. Preto vás túžim čoraz väčšmi zapáliť láskou a nesmiernou úctou k môjmu Synovi v Eucharistii. Poďte a klaňajte sa Kniežaťu pokoja. Prijímajte ho v plnosti lásky do čistých sŕdc, aby ste s radosťou oslávili Boha. Jeho pokoj naplní a ostane v tých, ktorí sú dobrej vôle. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.