Nedeľné sv. omše

15.03.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Keď môj umierajúci Syn na kríži povedal: „Žena, hľa tvoj syn...“, v tej chvíli každý z vás bol zverený môjmu materinskému srdcu. Boli ste mi darované z veľkej Božej lásky a nik vás nemôže vytrhnúť z môjho milujúceho náručia. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Spolu so mnou sa zahľaďte na kríž a dovoľte, nech moc svätého kríža zažiari vo vás. Prijmite všetku lásku, ktorú vám Ježiš dáva. Nechajte sa preniknúť touto láskou, silou i odvahou niesť kríž, ktorý je znamením víťazstva. Svedčte tomuto svetu, že sa oplatí žiť pre lásku nie sebeckú, ale lásku, ktorá sa dáva. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.