Nedeľné sv. omše

15.01.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes prichádzam k vám, aby som vás radostne ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca. Ponorené v našej láske naplňte svoje srdcia vrúcnou túžbou po Duchu Svätom. V spoločnej modlitbe prosme Pána, aby vás napájal z prameňa živej vody. Každé znechutenie premeňte na silnú túžbu po Duchu Svätom a pokorným súhlasom otvorte cestu mocnému pôsobeniu Ducha Svätého vo vás. Svetlo Jeho lásky vám pomôže napĺňať Otcovu vôľu. Želám vám, aby ste radostne kráčali v Duchu Svätom. Zostaňte v láske Ježišovho a môjho srdca.