Nedeľné sv. omše

15.01.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľká je Božia láska, Otca nášho Stvoriteľa. Pozerajte a uvidíte Jeho lásku. Načúvajte a budete počuť o Jeho láske. Svoje srdcia odvráťte od hriechu a budete cítiť Jeho lásku. Modlitbu majte denne na perách a hriech vás nebude môcť odvrátiť od jeho lásky. Neprestajne vzdávajte vďaky Stvoriteľovi za dar života, ktorý vás stvoril pre lásku.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.