Nedeľné sv. omše

15.12.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Blíži sa Narodenie môjho Syna. Ku koncu tohto požehnaného adventného času sa ešte viac ponorte do ticha a spoločnou modlitbou v kruhu svojich rodín túžobne očakávajte Narodenie môjho Syna. Spoločne ho proste: „Príď, Pane Ježišu, do našich rodín a požehnaj nás!“ Sviatosťou zmierenia pripravte mu cestu, nech je vo vašich rodinách oslavovaný a vyvyšovaný. Lebo On je tým najkrajším a najvzácnejším darom. Už teraz sa raduje moje Srdce, keď vám ho budem môcť nanovo priniesť, aby prebýval medzi vami. Prijmite ho so živou vierou a tak sa vaše rodiny stanú živým Betlehemom. Ježiš je vašim jediným Pánom a vašou pravou radosťou. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.