Nedeľné sv. omše

24. výročie zjavení

Pozývame Vás na modlitbové stretnutie, ktoré sa bude konať 15.8.2019 o 15:00 na Svätodušnici. Tento krásny sviatok by sme chceli osláviť spoločne s Vami ako poďakovanie za nekonečnú Božiu Lásku, že si vzal Pannu Máriu s telom i dušou do neba a zároveň chceme upriamiť naše srdcia na vzdávanie chvály Bohu, že Panna Mária prichádza medzi nás už 24 rokov a že nás neustále svojou láskou privádza k Ježišovi.

     Ako prípravu ku jej sviatku Vás pozývame zapojiť sa do deviatnika. - uviť kyticu modlitieb pre Pannu Máriu, ktorý bude pozostávať z rozjímaní nad posolstvami Panny Márie a účasti na sv. omši a sv. prijímaní počas týchto dní. Rozjímania si môžete stiahnuť TU.

     15. augusta sa budeme spoločne modliť na Svatodušnici Korunku Božieho Milosrdenstva a všetky sv. ružence, budeme piesňami chváliť Pána a Jeho nesmierne milosrdenstvo a lásku. Predpokladaný koniec programu je okolo 18:00.
     Keďže je tento deň prikázaný sviatok, prosíme všetkých, aby sa zúčastnili na sv. omši pred púťou a tak posilnení Eucharistiou mohli naplno prežiť tento sviatok.
     Zároveň prosíme všetkých šoférov automobilov a autobusov, aby si ich nechali na určených parkoviskách (obec, cintorín, družstvo), nakoľko sú už priestory okolo Svätodušnice v chránenej prírodnej lokalite.
     Pripravujme sa s vďačnosťou na tento sviatok.

Pridané: 12.08.2019

Posolstvo z 15. júla

Dňa 15. júla 2019 odovzdala Panna Mária posolstvo prostredníctvom Martina. Toto posolstvo nájdete v sekcii Posolstvá a tiež aj TU.

Pridané: 12.08.2019

Pieseň ku Kráľovnej pomoci

Ponúkame Vám znotovanú verziu a texty piesne ku Kráľovnej pomoci.
     Oslavujem Boha aj touto piesňou vďaky za Jeho dobrodenia.
     Pieseň si môžete stiahnuť TU

Pridané: 05.08.2012

Hľadáme

Hľadáme ľudí ochotných pomôcť nám pri rôznych organizačných záležitosťiach počas pútí na prvých nedeliach, ako aj pri ďalších záležitostiach.
     V prípade, že ste ochotní nám pomôcť, napíšte nám mail na dechtice [zavinac] avemaria [bodka] sk.
     
     Vďaka Vám.
     

vizionári

Pridané: 02.11.2010