Nedeľné sv. omše

15.01.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prichádzam sem k vám s veľkou radosťou, k mojim milovaným deťom. Deti, prichádzam vás povzbudiť, lebo ste mnohokrát zarmútené a ustarostené. Deti, Boh Otec vidí vaše boje a kríže a nechce, aby ste boli sami. Preto ma posiela, aby som stála pri vás. Nebojte sa! Deti, diabol neustále bojuje o každú dušu, aby ju odvrátil od Boha, ale vy sa nebojte, lebo som pri vás. Nebojte sa, deti, že neprídete do neba, ale sa ma pevne držte. Ja som stále pri vás a chránim si vás.
     Deti, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.