Nedeľné sv. omše

15.12.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás nesmierne. Dnes vám chcem povedať, že tento čas je i časom návratu k počiatku, návratom k vášmu Stvoriteľovi. Deti, stíšte sa a v úprimnom rozhovore s Bohom Otcom mu vložte svoju minulosť i budúcnosť. A vtedy Boží Duch svojím uzdravením prenikne každý jeden okamih a vás naplní nová radosť. Je to veľmi dôležité. A ešte vám chcem, deti, povedať, že moje Srdce je vždy pri vás. Kedykoľvek sa budete cítiť opustení, nechápaní, vstúpte do môjho Srdca a ja vás naplním mojou materinskou láskou. Deti, váš návrat je novým začiatkom vašej cesty svätosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.