Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.07.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Vo svojich modlitbách, obracajte sa na mňa s veľkou dôverou a zakúsite mocné orodovanie vašej láskyplnej, svätej Matky. Všetky pokolenia ma nazývajú blahoslavenou, pretože Boh ma zahrnul tak veľkou priazňou, že vás môžem obdarúvať prehojnými milosťami a konať pre vás zázraky. Preto prichádzajte s dôverou. Zjednotené so mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.