Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.06.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Boh ma daroval tomuto kraju ako Kráľovnú pomoci. Zasadil ma do pôdy vašich sŕdc, ako vzácny strom života, aby ste boli plné živej viery a tak priniesli slávu Trojjedinému Bohu. Kto sa zdržiava v mojej tôni, ten naberie síl a osvieži sa ovocím môjho ducha. Kto ma úprimne miluje, ten túži nie len po mojej prítomnosti, ale aj po láske Boha prebývajúcom v Najsvätejšej Sviatosti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.