Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.04.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Som vašou Matkou, pretože Ježišovo Srdce vás darovalo môjmu srdcu. Dávam vám vieru z mojej viery, nádej z mojej nádeje, lásku z mojej lásky a radosť z mojej radosti. Náš Spasiteľ, môj Syn žije a je s vami po všetky dni. On je pravé svetlo, ktoré bude žiariť vo vás vždy, keď mu dáte svoje "áno" a hriechu poviete "nie". Otvorte mu svoje srdcia, nech ich vedie láska nášho zmŕtvychvstalého Pána. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho srdca.