Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.06.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Prichádzam, aby som vás aj dnes ponorila do svetla mojej materinskej lásky. S dôverou mi odovzdajte svoje srdcia, aby som ich obviazala modlitbou, ošetrila láskou, privinula k svojmu materinskému srdcu a zjednotila s mojim Synom Ježišom. Nezabúdajte na Neho keď ste v radosti a ani keď prežívate bolesti a starosti. Modlite sa denne modlitbou lásky, v ktorej sa stretáte so svojim Milovaným. Jeho láska je uzdravujúcim balzamom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.