Nedeľné sv. omše

Pôstna Modlitbovo - pôstna reťazĎakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do modlitbovo - pôstnej reťaze.
Všetkých Vás zahŕňame do našich modlitieb.