Nedeľné sv. omše

Prvé nedele

15. augusta 1995 si Panna Mária priala púť ku krížu v každú prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku. Odvtedy sa vizionári spoločne s pútnikmi vyberajú na Boričky, aby spoločne očakávali príchod Kráľovnej Pomoci.
     V prvých rokoch sa púť začínala modlitbou Litánií vo farskom kostole o 15:00 hod. Potom sa cez dedinu putovalo ku krížu v sprievode so sochou Panny Márie.

V súčasnosti sa púť na prvú nedeľu po prvom piatku začína napoludnie o 12:00 hodine na námestí.

Po modlitbe Anjel Pána (Raduj sa nebies Kráľovná - vo veľkonočnom období) sa v sprievode vydávajú pútnici spoločne s vizionármi na púť ku krížu. Cestou sa modlí svätý ruženec. Pri prvom kríži, ktorý sa nachádza tesne nad vinohradom – pri vstupe do lesa, zaznieva pieseň a privítanie a pútnici si vzbudia úmysel, na ktorý chcú modlitby a púť obetovať. Výstup ku krížu sprevádza modlitba k Piatim ranám Pána Ježiša a Krížová cesta. Krížová cesta končí na čistinke obklopenej stromami, na ktorej sa nachádza veľký drevený kríž. Na tomto mieste prichádza Panna Mária, preto je dôležité stíšiť sa a vnútorne sa pripravovať na stretnutie s Ňou. Potom nasleduje modlitba svätého ruženca, počas ktorého zvyčajne Panna Mária prichádza. Po ukončení modlitieb informujú vizionári ľudí o priebehu ich stretnutia s Kráľovnou Pomoci. Ak je tam prítomný kňaz, udelí pútnikom požehnanie. Po modlitbách a stretnutí s Pannou Máriou je dobré ostať na vrchu v tichosti, aby získané milosti mohli prenikať hlboko do srdca a taktiež v rozjímaní schádzať aj dolu do dediny.

V posolstve z 1.12.1995 Panna Mária povedala:
     „Tento kríž ešte nebol postavený a už bol v týchto Božích plánoch.“