Nedeľné sv. omše

01.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Veľká je láska, ktorá vychádza z môjho Nepoškvrneného Srdca na vás. Vy, deti, majte srdcia čisté a otvorené pre túto lásku a tak všetko pochopíte a budete chápať i tie veci, ktoré sú pre vás nepochopiteľné. Pán a Boh, váš Nebeský Otec, sa pozerá na vás z neba a vidí všetko vaše konanie. Deti, hovorím vám v láske a s láskou, zmeňte sa! Deti, Ježišovo i moje srdce sa vám dáva, teda i vy, deti, dajte sa viesť Ježišom i mnou - vašou Matkou, ktorá vás nesmierne miluje. Staňte sa žiariacim srdcom plným lásky a s láskou zotrvávajte v modlitbách a plnení - teda žití mojich posolstiev.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.10.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Pozdravujem vás a všetkých žehnám. Opäť vám ponúkam svoj svätý ruženec. Deti, ako sa zamýšľate nad životom, tak sa, deti, zamýšľajte nad tajomstvami svätého ruženca. Niektorým sa vám možno zdá byť táto - mne milá modlitba nemoderná, stará a ošúchaná. Ale deti, ak otvoríte svoje srdcia tak zistíte, že je veľmi krásna, nová, ktorá vám prináša radosť. Časom zistíte, že sa vám zaľúbila, ale najprv sa svätý ruženec musíte začať modliť. Začnite sa ho modliť vo svojich rodinách, spoločenstvách a vždy budete v ňom objavovať nové veci potrebné pre vaše srdcia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vám dala posolstvo, ktoré je pre vás dôležité. Som šťastná, ale znova vám hovorím: Zmeňte sa! Deti, modlite sa každodenne celý svätý ruženec a to radostný, bolestný a slávnostný, aby ste vo svojej viere boli silné a neochvejné, a aby ste dokázali čeliť zlu. Ak sa budete modliť, tak skrze modlitbu bude láska prebývať medzi vami. Ako ruža, ktorá je naplnená po daždi a rozvíja sa pri prvých lúčoch slnka, tak i vy, deti, buďte naplnené láskou a s láskou dychtite po viere a láske, ktorá vás obklopuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam k vám a prinášam vám lásku. Deti, i dnešným dňom mojim príchodom vám prinášam veľmi veľa milostí, o ktorých ani neviete. Deti, prosím vás o modlitbu, ktorá je veľmi potrebná. V modlitbe ste spojení s Nebeským Otcom a vaším Pánom, ktorý je stále prítomný vo Sviatosti Oltárnej. Deti moje, ak sa budete s láskou modliť, tak pokoj, láska a mier bude s vami. Potom dokážete milovať, s láskou odpúšťať a svojho blížneho brať za priateľa a nie nepriateľa. Milujem vás a ďakujem vám za modlitby.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


18.10.1998 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes prichádzam, aby som upokojila vaše srdcia. Prinášam vám do nich pokoj i lásku. Dnešný deň vaše srdcia veľmi potrebujú pokoj. Majte ich vždy otvorené, aby som vám mohla poskytnúť od Ježiša Krista pokoj hneď, ako ho budete mať nedostatok. S pokojom vždy všetko prijmete ľahšie. Ja viem o všetkom. Vidím vám do sŕdc. Viem, že ste boli veľmi zranení. Nech sa vaše srdcia nikdy nezakolíšu. Buďte silní a neochvejní v poslaní, ktoré vám skrze mňa zveruje Pán. Viem, že je to častokrát ťažké a boľavé. Aj napriek všetkému neustále bojujte. Dni tomuto dňu podobné ešte prídu, a nečakane ako vždy. Vždy, keď bude váš duch slabý, spomeňte si na slová, ktoré som vám pred časom oznámila, a tie znejú: Všetci ľudia uveria, že prichádzam aj do tejto farnosti. Táto veta nech vás posilní. Ľudia si myslia, že ja vám prinášam rozdelenie. Všetci, ktorí takto rozmýšľajú sa veľmi, veľmi mýlia. Ja prichádzam medzi vás, aby som vás naučila jednote. Chcem vás naučiť pevnej jednote, aby ste všetci spolu vytvárali jednu veľkú rodinu, ktorej hlavou bude Ježiš. Chcem vám povedať: Buďte dobrí ku všetkým ľuďom, ktorí ešte zatiaľ moje príchody neprijali. Preukazujte im neprestajne lásku - milujte ich. Hovorím vám: Nech nie sú vaše srdcia voči nim chladné ale nech horia čistou a úprimnou láskou. Milujte ich, veľmi ich milujte. Ja vás neučím nič nové. Neustále vám opakujem iba slová Svätého písma. Vo Svätom písme sú slová zanechané mojim Synom, ktoré vás učí aj Svätá Cirkev. Nemôžem vás učiť niečo iné ako svätá Cirkev, veď som jej Matka.


22.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká je láska môjho Syna a vášho Boha Otca, ktorý ma sem poslal na zem povedať vám tieto slová: Deti, modlite sa s láskou a nie mechanicky. Každé jedno slovo, ktoré vyslovujete, vyslovujte s láskou a radosťou v srdci a tak rozjímajte o živote Ježiša Krista. Nech sú vaše srdcia naplnené láskou, modlitbou a radosťou, aby dokázali zaplavovať láskou a radosťou všetkých blížnych. Deti, milujte i všetkých tých, ktorí vás nemilujú. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.10.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať posolstvo, ktoré je dôležité! Deti moje, moju pomoc, ktorú vám tu zvlášť ponúkam, budete pociťovať čoraz viac. Prichádza čas, kedy budete veľmi pociťovať moju pomoc. Najmä vtedy, keď príde čas tajomstiev, ktoré som zverila mojim vizionárom. Zostávam s vami. Chcem vás, deti moje, pripraviť na to, že čas sa kráti a Boží plán, ktorý je pre Slovensko pripravený, je blízko. A preto, deti, pripravujte sa na jeho splnenie. Je to veľká a radostná úloha pre vás. Deti, prosím, nech vám záleží na tom, aby ste ju splnili. Čas je blízko, začnite zo všetkých síl pracovať.


29.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnešným príchodom som vám priniesla lásku, ktorou vás každým dňom zaplavujem. Som šťastná, že Boh a Pán mi dovolil prísť sem k vám. Deti, nech sú vaše srdcia čisté a úprimné a nech táto úprimnosť žiari láskou na každého blížneho. Deti, buďte pokorné a úprimné, aby tak vaša modlitba bola naplnená láskou, pokojom a milá Bohu, vášmu Nebeskému Otcovi. Deti, buďte príkladom pre všetkých tých s ktorými sa stretávate.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.