Nedeľné sv. omše

15.01.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Objímam vás celým srdcom a s veľkou láskou vás žehnám. Niektoré z vás, milé deti, neviete ako kráčať ďalej a cítite sa stratené. Dovoľte mi vziať vás za ruku a priviesť vás na cestu dobra a lásky, na cestu každodenného obrátenia. Poďte spolu so mnou meniť svet tak, že budete meniť svoje srdcia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.