Nedeľné sv. omše

02.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes ste skoro všetci oblečené v čiernom. Deti, nech vaša duša a srdce nie sú čierne od hriechu, čierne ako vaše šaty. Prosím za vás, modlím sa za vás, aby nikto z vás neuvidel krátery pekla či očistca. Milujem vás.


05.11.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Viem, že kríž niesť je ťažké, ale iba pri ňom poznáte brat brata. Deti, prijímam vás do svojho náručia. Zostaňte v mojom objatí. Milujem vás. Ďakujem, že ste sem prišli. Ďakujem vám. Milujem vás, veľmi vás milujem. Nech je pre vás útočišťom svätá omša, svätý ruženec a Sviatosť Oltárna. S Bohom, dietky moje.


06.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám i za bolesť vo vašom srdci, ktorú ste obetovali Bohu. Deti, chcem vám povedať, že láska spáli i to najväčšie nebezpečenstvo a zlo. Milujem vás. Nech pokoj zavládne tomuto ľudstvu! S Bohom!


06.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná, ale i smutná! Milujem vás.
     Panna Mária dala modlitbu za duše v očistci a za zomierajúcich:
     Dušičky moje, oslavujte Boha. Pritisnite sa k Máriinmu Srdcu, nech môžete počuť jeho tlkot. Slávte Boha, nech jeho Meno znie na slávu. Amen.


07.11.1995 - prostredníctvom Martina

Deti, nech už nikdy nemáte z ničoho strach. Strach vám rozochveje srdce, a potom do vás má prístup hriech. Ale ak zostanete spoľahnuté na Boha, ja budem s vami a satan si nedovolí vám viac škodiť. Chcela som to povedať až dnes, lebo je vás tu viac. Milujem vás, deti.
     Moje milované, vyvolené deti, choďte v túto sobotu za kňazom Petrom, ktorému som poslala ruženec... S Bohom moji anjeli, milujem vás.


09.11.1995 - prostredníctvom Martina

Deti, dnes vám chcem povedať, že mylný je názor tých, ktorí hovoria, že svetu nič zlého nehrozí. Za týchto ľudí prinášajte obete a vytrvajte v obetiach i utrpeniach. Deti, vytrvajte v týchto ťažkostiach, ktoré na vás doliehajú. Sú to príkoria za ľudí, ktorí tak horko urážajú moje veľmi ubité Srdce. Deti, vytrvajte za tento svet. Pre vás všetkých je moje Nepoškvrnené Srdce urážané. Pre vás všetkých je šľahané hriechmi. Pre vás, lebo deti, milujem vás. Moje slzy tak horko tečú, lebo prichádzam sem a mnohí mi nevenujú pozornosť. Pre toto posolstvo je naozaj potrebné otvoriť srdce, lebo inak nepochopíte, čo pre vás chcem urobiť. Milujem vás. Ja som Kráľovná pomoci, lásky a pokoja. S Bohom, moje deti. S Bohom, moji anjeli.


09.11.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje!
     Milujem vás. Chcem vám povedať, že modlitbu je ťažšie vedieť precítiť. Snažte sa, aby ste ju precítili. Milujem vás. S Bohom, detičky moje milované! S Bohom.


10.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nech neustále na vás rosí Boží pokoj. Milujem vás, s Bohom.


12.11.1995 - prostredníctvom Márie

Mária, pozri sem i dnes sa ti chcem prihovoriť. Milujem vás. Prichádzam sem, lebo vás milujem, veď som Kráľovná pomoci. Ja vám pomáham v bolestiach i v trápení. Milujem vás. S Bohom, detičky moje drahé! S Bohom.


16.11.1995 - prostredníctvom Martina

Modlitba, ktorú Boží Syn dáva cez Matku Božiu svojim deťom:
     Večný Bože, s najhlbšou pokorou a láskou ti chcem predostrieť svoju úprimnú radosť z toho, že môžem byť tvojím dieťaťom, a že tvoje milosrdné oko na mňa vždy bude neustále hľadieť otcovskou láskou. Tak, ako nás tomu naučil Ježiš Kristus, ktorého si oslávil, a v sláve ho prijal k sebe do neba a urobil si ho Kráľom a našim Pánom. Nech tvoja a jeho láska planie pod vplyvom Svätého Ducha na nás, nehodných synov a dcéry. Tvoja láska, Otče, planie na nás a tvoja ruka nás žehná. Odpusť nám, že nie sme toho niekedy hodní. Nech je v nás vyvýšená sláva Ježiša Krista, a aby sa naša myseľ spoliehala len na neho. Nech je navždy v nás prítomný cez Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby sme skrze Nepoškvrnené Srdce Márie pochopili, že bez Božej milosti by sme nemohli žiť ani v časnosti a najmä vo večnosti. Amen.
     Deti moje, túto modlitbu sa modlievajte s radosťou.


17.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa ruženec modlievali aspoň vo dvojici. To preto, aby vo vás vzplanula jednota. S Bohom, dietky. Milujem vás.


18.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, že ľudia myslia len na tento svet. Keď som vchádzala do tejto dediny, skoro všetky srdcia boli naplnené myšlienkami na hmotu tohoto sveta a na jeho zábavu. Nemyslia na Boha. Mala som pripravený program pre vás, aby ste sa povzniesli a mali radosť. Niektorí nechodia na toto zjavenie, aby sa stretli so mnou, ale len preto, že im niečo odkážem. Deti, aspoň vy ste mi urobili radosť, ktoré ste sem prišli. Ja vám ďakujem. S Bohom, dietky.


19.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vyzývam vás, vyzývam vás, vyzývam vás. Deti, naposledy vás už takto silne prosím. Zmeňte sa. Chcem, aby sa každý z vás modlil tri ružence za deň (tj. celý ruženec, ktorý sa skladá s radostného, bolestného a slávnostného), a aby pôst bol dodržaný ako som vás o to žiadala. To sú dve veci, ktoré nech sa šíria medzi všetkými ľuďmi po celom Slovensku. Deti, vážne vás prosím a chcem vám povedať, že žijete vo veľmi ťažkej dobe. Deti, modlite sa, aby neprišla ešte horšia. Deti, modlite sa, aby neprišla vojna. Deti, nech sa chodia ľudia modliť, aby pochopili pokoj. Milujem vás. Toto posolstvo som chcela dnes povedať, lebo sú ľudia, čo i toto posolstvo spochybnia. Modlite sa. S Bohom, deti, vytrvajte v Bohu.


20.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Chcem vám povedať, že ja som vždy s vami. Deti, nebojte sa ničoho. I keby prišla vojna, ja budem vždy pri vás, len aby ste sa neodtrhli od Ježiša Krista. Milujem vás. Len vytrvajte v pôste a v modlitbách ruženca a ja vám pomôžem. S Bohom, moje dietky.


21.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. Nebojte sa, deti, veď láska všetko premáha.


21.11.1995 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Milujem vás. Som šťastná, že i dnes ste na mňa nezabudli a modlili ste sa. Mária, keby si vedela, ako je moje srdce i srdce Ježišovo veľmi urážané! Ešte veľakrát pocítiš od ľudí bolesť v srdci a neprávosť. Neboj sa, ja som vždy pri tebe. S Bohom, dietky moje!


22.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať, aby ste púť ku krížu zamerali na jednu tému. Veľmi by som si želala, aby ste dali decembrovú púť pod heslo: Všetci s Máriou za pokoj a mier! Milujem vás.


23.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Pamätáte si na prvý sneh? Ani neviete, ako sa pominul. Deti, tak sa pominie i všetko zlo medzi ľuďmi v tejto farnosti, ktorá je naplnená zlom. Len vydržte. Ale, deti, keď sa roztopil sneh, tak pokropil vyčerpanú zem. Lebo i zlo je pre vás školou, školou k pokore! A keďže utrpenie vyzdvihuje k Bohu, budete vedieť, že potešenie je vo svätej omši a vo Sviatosti Oltárnej. Deti, buďte šťastné, že môžete znášať bolesť za tých, ktorí nechcú chodiť na sväté omše. Deti, prosím vás: MIER, MIER, MIER, POKOJ, POKOJ, POKOJ! Prosím vás. S Bohom, dietky moje. Milujem vás, milujem vás.


24.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vaša modlitba dnes bola stručným rozhovorom s našim Pánom. Deti, modlite sa tak, ako to cítite srdcom. Hlavná je modlitba srdca. Tak si potom prispôsobíte výslovnosť slov.
     Panna Mária nám šiestim povedala, aby sme ukazovali príklad druhým. Pokoj, pokoj, pokoj. Dieťa moje, pomodli sa so mnou Otče náš a Sláva Otcu... S Bohom, dietky, milujem vás.


24.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem tým, ktorí vypočuli moju výzvu, že sa modlia tri ružence za deň a dodržiavajú pôst. Milujem vás.
     S Bohom, deti moje drahé!


25.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vidíte, ako len málo stačí urobiť, aby ste mali radosť. Stačí len otvoriť srdce a všetko bude prelomené. Modlite sa. (Panna Mária nás všetkých žehnala). Ďakujem vám za všetko, čo ste dnes pre mňa urobili. S Bohom, dietky moje, nech vo vás zostane navždy pokoj a večná láska. Milujem vás.


27.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje milované dietky!
     Som smutná, lebo na svätej omši je vás málo. I keď niektorí majú čas a môžu - nejdú. Som smutná, dietky moje. S Bohom, detičky moje drahé!


29.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná i smutná. Nechcite ako tento svet, lebo tento svet je naplnený zlom a nečistotou. Prosím, len sa nedajte zlákať na mamonu. Milujem vás. S Bohom, deti moje drahé!


30.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes nadišiel čas, kedy vám môžem povedať prejav lásky ku kňazom. Dokázať opakovať aspoň 100 dní tento prejav lásky svedčí o vašej silnej a úprimnej láske. Hovorte:
     Ježiš, Mária, pretvorte srdce kňaza a zachráňte jeho dušu.
     Ak dokážete hovoriť so silným úderom srdca tento prejav lásky, budete vidieť zmenu u mnohých kňazov. Nie je to obyčajný prejav. Modlite sa ho s vrúcnosťou. S Bohom, dietky moje, milujem vás.