Nedeľné sv. omše

15.09.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som vás obdarovala svojou láskou a nežnosťou. Pozývam vás, aby ste načierali z mojej lásky. Túžim sa neustále dotýkať vašich sŕdc, aby sa stali nežnejšími a milými pred Bohom. Modlite sa, deti, aby som vás mohla v modlitbe obdarovať láskou a nehou. V mojej láske sa vaše srdcia zmenia, prestanú túžiť po vojnách a vo svete zavládne pokoj.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.