Nedeľné sv. omše

15.02.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Želám si, aby ste sa vo svojich rodinách denne modlili svätý ruženec spoločne. Ak sa rodičia modlia spolu so svojimi deťmi, naučia tak svoje deti spoločnej modlitbe. Ten, kto sa modlí svätý ruženec zjednotený so mnou, má myseľ i srdce upriamené na Nebo. Preto sa, milé deti, zhromaždite vôkol mňa a modlite sa svätý ruženec. Dajte si pozor, čo nosíte vo svojich mysliach i srdciach, aby vaše úmysly i túžby boli vždy čisté, aby ste boli nespútané, slobodné, patriace jedine Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.