Nedeľné sv. omše

15.06.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Z hĺbky srdca si želám, aby ste si zamilovali Ducha Svätého. On je prítomný v každom človeku, ktorý uveril v môjho Syna Ježiša. Preto nepochybujte, ale dovoľte mu naplno vo vás pôsobiť. Zrieknite sa všetkého, čo mu uberá prvé miesto vo vašich srdciach. Načierajte a pite z prameňa živej vody. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.