Nedeľné sv. omše

03.10.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe svätého ruženca najmä vo vašich rodinách. Vaše príbytky sú naplnené nervozitou, hádkami a nepokojom. Deti, začnite sa modliť spoločne svätý ruženec a tak sa vaše príbytky naplnia modlitbou, ktorá vám prinesie pokoj, radosť a lásku. Budem s každou rodinou, ktorá sa bude modliť a prinesiem do každej rodiny milosti, ktoré každá rodina tak veľmi potrebuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Dietky moje!
     Deti, nech vaša viera neupadá ale nech sa vzmáha a rozkvitá ako ružička. Majte vieru silnú a neochvejnú. Modlite sa. Modlite sa, aby vaša viera neupadla ale aby silnela. Keď bude vaša viera slabá začnite sa modliť. Jedine viera v Trojjediného Boha vás môže spasiť. Ešte raz vám hovorím: modlite sa za vašu vieru.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky, som smutná, lebo zabúdate na lásku k svojim blížnym. Zabúdate na to, že máte milovať svojho blížneho ako seba samého. A preto vám hovorím: Keď vás bude pokušiteľ pokúšať, aby ste sa svojmu blížnemu odplatili za jeho skutok zlom, začnite sa modliť. Modlitba má veľmi veľkú silu. Diabol sa bojí najmä svätého ruženca. Dietky, ja vás milujem každého bez rozdielu. Majte radi svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, rady sa modlite. Rady sa modlite najmä svätý ruženec. Modlite sa svätý ruženec radostný, bolestný a slávnostný. Svätý ruženec je veľmi silná modlitba. Diabol sa veľmi bojí svätého ruženca. Ak vám bude chýbať čo len jeden desiatok, ruženec nie je úplný. A preto sa snažte pomodliť vždy celý svätý ruženec. Moje drahé deti, mám veľmi veľkú radosť spolu s Najsvätejšou Trojicou, keď sa modlíte svätý ruženec. Aj táto modlitba vás určite privedie k spáse vašej duše.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, nezabúdajte na modlitbu svätého ruženca vo vašich rodinách. Ruženec modlený srdcom má veľmi veľkú silu a dokáže pomôcť vo všetkých problémoch. Ak chýba čo len jeden desiatok, ruženec nie je úplný. Snažte sa pomodliť vždy celý svätý ruženec.
     Deti, nebojte sa prijať do svojich rodín dieťa. Keď prijmete dieťa do svojej rodiny, Boh na vás vyleje milosti. Na mnohopočetné rodiny Boh zosiela mnoho milostí. Milujte svoje deti tak, ako vás milujem ja.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.