Nedeľné sv. omše

15.07.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.