Nedeľné sv. omše

15.02.2005 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     V tento požehnaný čas vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe, k modlitbe vo vašich rodinách. Chcem zvlášť pozvať všetkých chorých, aby obetovali svoje utrpenie, chorobu, bolesti Bohu z lásky. A chcem pozvať všetky moje deti k neustálemu rozdávaniu lásky, ktorej je nedostatok. Deti, v tento čas chce Boh naplniť vaše srdcia, ale k tomu potrebuje vaše úprimné áno. Milujem vás. Milujeme vás, a tento čas je pre vás darom. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.