Nedeľné sv. omše

15.10.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som vás zjednotila modlitbou prosiac za dar živej viery. Vaše srdcia nech sú jedno, aby Duch Svätý ich zapálil ohňom živej viery. Posilnené mocou Svätého Ducha budete schopné vydávať svedectvo o svojom Spasiteľovi, ktorý vám daroval nový život. Je ešte veľa mojich detí, ktoré o Ježišovi nič nevedia alebo majú z neho strach. Iné o ňom nechcú počuť alebo ho nenávidia. Deti, ktoré ste zakúsili lásku a dobrotu môjho Syna, svojim životom ukážte svetu Jeho pravý obraz. Som matkou vás všetkých a žehnám celému svetu svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.