Nedeľné sv. omše

15.12.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádza čas kedy opäť budeme spoločne prežívať Ježišovo narodenie. Pozerám sa do sŕdc, z ktorých sa vytratilo Božie svetlo. Otvorte svoje srdcia a prijmite ten najvzácnejší dar, môjho Syna. Keď budeme spoločne oslavovať Jeho narodenie, dovoľte mi položiť Ježiša do jasieľ vašich sŕdc. On zaženie každú tmu a vy budete môcť opäť rozdávať Jeho svetlo vôkol seba. Milované deti, želám si, aby ste svojho novonarodeného Pána oslavovali modlitbami chvál. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.