Nedeľné sv. omše

15.09.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Boh ma posiela, aby som vám bola úľavou a posilou vo vašich utrpeniach. Som Archou, ktorá chráni vaše duše pred ohavnosťou hriechu. Som Dávidovou vežou, ktorá vás chráni pred zlými duchmi, nepriateľmi, ktorí vždy zutekajú preč, keď začujú moje meno, Mária. Modlite sa spolu so mnou, aby ste milovali Boha nadovšetko. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.