Nedeľné sv. omše

15.11.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vám pripomenula dôležitosť každodennej modlitby. Keď sa modlíte zjednotené so mnou, vaša modlitba pramení zo živej viery všemohúceho Boha a preto satan nenávidí ľudí modlitby, ktorí sú zjednotení so mnou, vašou Nebeskou Matkou. Ale vy sa nebojte a modlite sa ešte viac. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.