Nedeľné sv. omše

02.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     tak veľmi vás milujem. Moja láska k vám je veľká ale nezabúdajte, deti, na lásku môjho Syna Ježiša Krista. On z lásky k vám prijal drevo kríža a na ňom zomrel. On z lásky k vám, vám odpúšťa vždy, keď ho prosíte o odpustenie s úprimným srdcom. Deti, jeho láska je nekonečná a jeho milosrdenstvo nevyčerpateľné. Preto čerpajte z lásky, ktorá vytryskuje zo Srdca môjho Syna. Proste ho. Nebojte sa ho prosiť o milosti. Deti, tak veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


05.08.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám za vašu lásku, ktorú mi tu vylievate z hĺbky vašich sŕdc. Dnes, na môj sviatok, ma Boh posiela s týmito slovami: Mám k vám jednu prosbu a zároveň dar. Prajem si, aby môj obraz KRÁĽOVNEJ POMOCI bol uctievaný vo vašich príbytkoch a aby medzi vami prekvitala úcta k Božskému Srdcu môjho Syna a k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kde bude uctievaný môj obraz a kde budú uctievať Srdce môjho Syna a moje Srdce, tam sa vyleje Božie požehnanie s veľkými milosťami na celú rodinu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. I dnes som, deti, prišla, aby som vás povzbudila k hlbšej modlitbe. Deti, v túto dobu sú vaše srdcia veľmi zaneprázdnené. Stále myslíte na to, čo všetko musíte ešte stihnúť a pritom zabúdate na pokoj vášho srdca. Zabúdate na Boha. Deti, už toľkokrát som vám povedala, aby ste nám odovzdali svoje problémy a dôverovali nám, ale zabúdate na to. Deti, dokedy vám to budem pripomínať? Pripomeniem vám to, deti, vždy, keď na to zabudnete, pretože vás veľmi milujem. Deti, nezabúdajte na pravý pokoj a lásku. Sme tu pre vás a chceme, aby ste nám úplne dôverovali, pretože vás nesmierne milujeme. Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.


15.08.2001 - prostredníctvom Martina - 6. výročie zjavení

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes ma Boh posiela, aby som vám povedala: Milujte Ježiša celým srdcom. Nielen časťou svojho srdca, ale celým svojim srdcom. Dovoľte Ježišovi, nech vás presvedčí o jeho láske k vám, aby ste pocítili, že vás miluje každého osobne. A potom aj vo vás vzrastie presvedčenie, že ho milujete úplne a navždy. Dnes, v tento deň som prišla z Neba k vám z veľkej Božej lásky, aby tento môj príchod bol dôkazom toho, že Boh je vám blízko.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, dnes by som vám chcela pripomenúť, aby ste nezabúdali čítať zo Svätého písma. Zabúdate na to. Deti, čítajte si denne aspoň kúsok zo Svätého písma, a rozjímajte nad ním. Ak si budete z neho čítať, ľahšie pochopíte, čo Ježiš od vás očakáva. Deti, on chce vašu lásku. Ježiš vás nekonečne miluje. Prosím, prosím, nezatvárajte a neschovávajte svoje srdcia pred Ježišom, ale odovzdajte mu ich z dôverou a láskou. Deti, deti, dovoľte Ježišovi aby vás naplnil svojou láskou a to i cez rozjímanie nad jeho slovami a skutkami. Tak veľmi vás milujem, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti,
     tak veľmi vás milujem. Deti, nebojte sa. Nebojte sa, sme stále s vami. Ježiš i ja vás veľmi milujeme a sme stále pri vás. Deti, dôverujte nám. Deti, viem, že je pre vás ťažké úplne sa nám odovzdať, ale ak tak urobíte, už nebudete pociťovať strach ale vždy len náš pokoj a lásku. Deti, vstúpte do môjho náručia a ja vás prikryjem svojim plášťom. Som vašou Matkou a ako Matka vás ochránim pred každých útokom Zlého. Nebojte sa, sme stále s vami. Deti, milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     som šťastná, že plníte moje prosby a výzvy a rozjímate nad Svätým písmom. Deti, veľmi som šťastná a chcem, aby ste i vy pocítili Božiu radosť. Moje dietky, radujte sa, veď Ježiš vás nekonečne miluje. Keď precítite túto skutočnosť, zaplaví vás nesmierna radosť. Deti, mnohokrát ste skleslé a smutné. Deti, rozdávajte radosť na vôkol a buďte šťastné, lebo i ja vás veľmi milujem.
     Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.