Nedeľné sv. omše

15.01.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim materinským želaním je, aby ste pokornou modlitbou a v úprimnom pokání klopali na Srdce nášho milovaného Boha, môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery. Nie hnevom a nenávisťou napĺňajte svoje srdcia, lež prosebnou modlitbou lásky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.