Nedeľné sv. omše

04.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a modlíte sa tu so mnou. Martin, neboj sa prijať moje slová. Chcem ťa použiť pre svoje a Božie plány.


13.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som smutná, pretože máte špinavé srdcia. Prečo chcete môjho Syna na tieto vianočné sviatky prijať do nečistého srdca? Prečo máte krv ako mlieko a horkú ako blen? Čakám vás a milujem vás!


14.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi šťastná. Prajem si, aby sa rozšírilo modlitbové spoločenstvo po celom svete. Chcem, aby ste Spasiteľa prijali do čistého srdca. Chcem, aby ste vstúpili do môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujem vás, veľmi vás milujem.


16.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som rada, že sa tu modlíte moje "prístrešie". Každé jedno - Zdravas' Mária - vyslovujte s vrúcnosťou. Som tu a modlím sa s vami. Ďakujem vám.
     (Modlitba prístrešia - modlitby počas 9 dní pred Vianocami, ktoré sa modlia postupne v jednotlivých domoch ako spomienku Panny Márie a sv. Jozefa na hľadanie prístrešia v Betleheme)


17.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem, aby vás sem prišlo viac. Viem, čo je pre vašu spásu potrebné. Som vaša Matka. Chcem, aby prišlo viac detí. Prosím vás a milujem vás.


18.12.1994 - prostredníctvom Martina

Panna Mária sa zjavila s Ježiškom na rukách
     Moje drahé deti!
     Som tu s vami. Prinášam vám svojho Syna. Prijmite ho. Milujem vás.
     Ježiško: Moje deti!
     Prichádzam k vám. Iba tí ma môžu naozaj prijať, ktorí mi otvoria srdce. Milujem vás.


19.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som tu stále s vami. Prichádzam, aby som vás upozornila: Prečo ste takí povrchní? Prečo Boha neberiete vážne? Milujem vás.


20.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje malé deti!
     Prečo tak veľmi hrešíte, prečo sa tak rúhate? Ubližujete nielen môjmu Synovi, ale aj sebe. Keby ste videli to hrozné ohnisko múk. Veľmi vás milujem, moje deti. Prichádza Veľký deň. Začnite žiť podľa Krista. Veľmi vás milujem.


21.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Milujte môjho Syna tak ako ho milujem ja. Prijmite ho tak, ako som ho prijala ja. Zmeňte svoje vnútro. Milujem vás a čakám na čistotu vášho vnútra.


22.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Nechcite mať stôl plný dobrôt a pod stromčekom veľa darov. Nechajte malého Ježiška zapáliť lásku a radosť vo vašom srdci, lebo v tomto sú tie pravé Vianoce. Túžte byť pokorní a maličkí. I ja vám teraz dávam lásku a pokoj, moje deti.


23.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. "Zlý" bude chcieť moje a Ježišove plány zmariť. Ochranou pre vás bude svätý ruženec. Milujem vás, moje deti, a som vždy s vami.


29.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som rada, že sa tu deti modlia ruženec. Prosím vás, modlite sa ho častejšie. Prichádza Nový rok. Buďte takí v novom roku, ako si to želám ja a môj Syn. Často to tak býva, že Boh si žiada iné ako ľudia. Zmeňte sa! Milujem vás, moje milované deti.


30.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že vás je tu tak veľa. Som šťastná. Ale modlitby nevyslovujete srdcom, iba slovami. Milujem vás.


31.12.1994 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes som vás zavolala, aby ste sa modlili za Ježišovho námestníka - Svätého Otca, ktorého som si ja vyvolila. Svojimi modlitbami mu veľmi pomôžete. Milujem vás a ďakujem.


04.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste išli takú dlhú cestu a nezabudli ste na môj ruženec. Milované deti, ďakujem. Nebojte sa, celú cestu som s vami.


05.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Hoci je už nový rok, veľa ste na sebe nespravili. Som smutná, pretože ste sa o nič nepokúsili. Prichádzam preto, aby som poprosila malé deti, lebo oni vyprosia veľmi veľa. Pánov veľký deň prichádza a vy si z toho nič nerobíte. Moje milované deti. Chcem vám pomôcť, ale musíte sa snažiť aj vy. Som vaša Matka. Prosím vás, zmeňte sa.


07.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Volám vás sem a vy vždy prídete. Som Kráľovná vesmíru, som Nepoškvrnená Čistota a toľkí ma urážajú - neveria v moju čistotu. Chcem, aby ste sa modlili viac ružencov za deň, a ak nebudete môcť, tak aspoň menšie modlitby. Ďakujem vám. Som veľmi šťastná.


12.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prečo ste takí zlí? Na každom kroku máte pokušenie a vy sa mu poddávate. Malý Ježiško vás tak veľmi miluje. Či vám už nedal dosť lásky, keď za vás zomrel?
     Ja som vždy s tými, ktorí ma skutočne milujú. Ale milujem všetky deti a som pri vás. Prečo je vás tak málo na mojom večeradle? Táto zima je pre vás skúškou. Aj tak vám ďakujem, ktorí ste tu.
     Veľmi vás milujem a ďakujem vám.


26.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes prichádzam a prinášam vám veľké milosti na znak mojej veľkej lásky k vám. Každý ich pocíti inak a inak ich prijme. Prijmite ich. Nebuďte na seba zlí a nerobte si zle. Či vás Ježiš neučil milovať svojho blížneho? Každú prácu robte svedomite a s úctou, pretože i ňou chválite Boha. Veľmi vás milujem, moje deti!


02.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, a že je vás tu tak veľa. Som vaša Matka. Som Matkou i tých, ktorí ma nemilujú, i tých, ktorí ma nepoznajú, i tých, ktorí ma poznajú a milujú ako svoju Matku a Kráľovnú. Som Žena odetá slnkom, som Nepoškvrnená Čistota. Som Panna a mám čisté Srdce. Som povýšená od Boha, lebo som bola ponížená. Som služobnica Pána. Snažte sa mi podobať. Nezabudnite na čistotu vášho srdca. Som veľmi, veľmi šťastná.


04.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nebuďte také rozrušené. Vaše srdce nedozrelo v Božej láske. Nedôverujete môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Celkom sa mi odovzdajte a ja všetko zariadim. Som veľmi, veľmi šťastná.
     Ježiš: Martin, pozri na môj prebodnutý bok a na moje rany. Svojimi hriechmi ma opäť pribíjate. Ak vás urážajú pre mňa, otvorte dokorán svoje srdce a ja ho zaplavím svojou láskou skrze Ducha Svätého, skrze Ducha pravdy. Milujem vás, moje deti! Martin, hovor o tom, ako za vás trpím.
     Keď som sa pozrel na Sviatosť Oltárnu, videl som ju celú červenú od krvi, ktorá sa za nás vylieva.


06.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Každé Zdravas', Mária sa modlievajte tak, ako keby som tu bola ja. Veď sú to slová, ktorými som bola oslovená ústami anjela. Hoci je zrnko na ruženci malé, je veľmi veľké. Modlite sa ho radi. Veľmi vás milujem.


07.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som smutná, pretože ste prijali v tento prvý piatok môjho Syna do srdca, ktoré ste mali poškvrnené hriechom. Veľmi vás milujem.


15.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Snažte sa viac brať na vedomie Boha. Snažte sa pochopiť Božie slovo a iba tak pochopíte pravú lásku. Dnes dávam do popredia slovo Boh. Veď je náš Stvoriteľ. On je naša veľká Láska. On poslal Slovo a Slovo sa stalo Telom a Ono prebývalo medzi nami a Ono nás spasilo. Snažte sa brať tieto slová vážne. Amen.
     Milujem vás, moje deti.


21.02.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária bola celá v bielom a plakala nad dušami v očistci. Bolo nám veľmi horúco, lebo na nás padali jej slzy.
     Moje drahé deti!
     Dnes sa prihováram mojim najmenším, lebo tí najviac počujú hlas svojej Matky. Deti, modlite sa za duše v očistci. Pomôžete tak im, ale i sebe.
     Nájdite si aspoň malú chvíľku pre môjho Syna a vášho Pána - Ježiša. Modlievajte sa so svojimi rodičmi aspoň ruženec, a tak zachránite puto rodinnej lásky. Modlite sa, moje deti. Som veľmi šťastná.
     Ježiš: Otvorte mi srdiečko s odovzdanosťou a s čistou láskou. Kto ho ešte nevie otvoriť, Mama Mária mu pomôže. Veľmi vás milujem, moje deti.


22.02.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi šťastná, že sem chodia deti. "Zlý" robí zle na každom vašom kroku. Ak vám bude najhoršie, modlite sa:
     Matka Mária, skrze Tvoje prečisté Srdce, zbav nás zlého, nech pociťujeme lásku nášho Pána Ježiša, ktorý nás tak veľmi miluje.
     Milujem vás.


02.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Keďže začína pôst, snažte sa naň pripraviť tak, aby ste vedeli prežiť sviatok vykúpenia. Pán sa za vás obetuje každý deň. No vy so svojimi nečistými srdciami ho neustále urážate. Snažte sa byť dobrí. "Zlý" robí zlo na každom mieste. Obránite sa so svojím svätým ružencom. Modlite sa ho. Milujem vás.
     Panna Mária spolu s Pánom Ježišom žehnala prítomných ľudí. Povedala mi, že sa bude zjavovať toľkokrát, koľko to bude potrebné.


12.03.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Detičky moje drahé!
     Som rada, že ste tu. Veľmi vás milujem. Vo všetkých posolstvách chcem len to, aby ste sa modlili. Vy sa vôbec nemodlíte. Predtým sa vás modlilo viac. Ježiš, Boh, ale i ja vás veľmi milujeme. Vy nás milujete veľmi málo. Modlite sa, veľmi sa modlite. Krížová cesta je rozhovor s Pánom Bohom, ale aj s Ježišom. Ježiš sa chce s vami rozprávať, ale počuje málo hlasov. Som s vami.


13.03.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som smutná, pretože si nevážite svojich blížnych a každodenne ich urážate. Modlite sa. I ja sa modlím s vami, aby ste sa nestali bičom "Zlého", ktorý ničí a vedie duše do zatratenia. Modlite sa ruženec, lebo je to veľká zbraň proti nemu. Ja za vás prosím Pána, aby bol vždy s vami, lebo On je milosrdenstvo a odpustenie. Milujem vás.


14.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prečo vaša modlitba nespočíva v srdci ale iba v slovách? Prečo nevenujete kúsok srdca i Ježišovi? On vás tak veľmi miluje. On sa chce s vami tak veľmi rozprávať. Ale vy mu neotvárate srdce. Vaše srdce bez Pánovej lásky, ktorou vás zaplavuje, by bolo iba malou omrvinkou, ktorú by zjedli vtáky. Modlite sa ruženec, ale veľmi prosím - srdcom, ktoré tak veľmi milujem. Som veľmi šťastná. Som vaša milujúca Matka. Milujem vás.


15.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes som mimoriadne šťastná, lebo vaše srdce pochopilo milosť Božej lásky. Moje deti, keby ste pochopili silu Božej lásky, boli by ste veľmi šťastné. Ale predsa, vaše srdce je oddané môjmu Synovi. Ježiš je tiež veľmi šťastný, hoci jeho Srdce tak veľmi urážajú a je tak veľmi dobodané tŕňmi, že ho tie tŕne čoskoro zakryjú. Plameň jeho lásky je k vám tak veľký, že tie tŕne spáli. Boh vás veľmi miluje a chce vás urobiť šťastnými, ale iba ak mu otvoríte dokorán svoje srdce a on vám svojou Božou láskou zmyje všetky hriechy.
     Ja, vaša Matka, vás veľmi milujem. Snažte sa byť pokorní a tichý srdcom a ja vám ho urobím čisté a Pán vás bude veľmi milovať. Rosím vás milosrdenstvom pokánia a lásky. Moje deti, som šťastná, veľmi šťastná.


21.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Veľmi by som si želala, aby sem prišli deti. Do mojich očí sa vtláčajú horké slzy a srdce sužuje vaša zloba. Deti, prečo ste také zlé? Som vaša Matka a prosím vždy svojho Syna, aby vás netrestal, aj keď ho do trestania stále nútite svojimi hriechmi. On vás nechce trestať. Duše v očistci vedia, ako je to, keď zraňujete Pána, a preto prosia o jeho veľké milosrdenstvo. Okolo seba rozširujete zlosť. Prečo sa nechcete dať preniknúť veľkou láskou Boha? Prečo ho stále urážate? Modlite sa. Prosím, neurážajte Pána, ktorý je už aj tak veľmi urážaný. Modlite sa každý utorok k Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré sú každodenne od všetkých hriešnikov tak urážané. Modlite sa za hriešnikov, veľmi sa za nich modlite.


22.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že sem prišli i deti, a modlia sa ruženec. Nemusíte sa obávať, že vaša Mama nepríde. Som vždy s vami. Som Matkou všetkých ľudí, a preto vás prosím, aby ste nehľadeli na pozemské veci, ktoré vás upriamujú na tento svet, svet špiny a hriechu. Tento svet je veľmi špinavý, a vy často prijímate to, čo tento zlý svet ponúka. "Zlý" vám núka túto špinu, pretože on vie, že Boh vás miluje, a chce vás od Boha navždy odtrhnúť. Deti moje, prosím, nedajte sa. Nebeské veci sú tak veľmi bohaté a iba skrze Ježiša spoznáte tú pravú radosť. Radujem sa a som veľmi šťastná preto, lebo vás zahŕňa milosťami a raduje sa z vás. Ja som veľmi šťastná, deti moje. Vaša predrahá Matka. Milujem vás.


27.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebuďte také smutné. Nech vaše srdce nie je zaťažené veľkosťami tohoto sveta, ale nech z vášho srdca vychádza jednoduchá radosť z Boha. Boh si neželá, aby ste sa zaťažovali inými vecami, ale aby vaše srdce horelo jednoduchou modlitbou. To je výsada malých detí. Proste moje Srdce, ktoré je nepoškvrnené, o úprimnú jednoduchosť a úprimnú lásku. Som šťastná, že idete na moje pútnické miesta, ale vedzte, že ja som s vami všade a nikdy vás neopustím. Celou cestou budem s vami. Ježiš by si cenil, ak by ste priniesli obety za hriešnikov ako zadosťučinenie za urážky môjho Nepoškvrneného Srdca. Milujem vás.
     Modlitba od Panny Márie:
     Pane Ježišu, horiace ohnisko lásky.
     Ty, ktorý miluješ všetkých ľudí, daj, aby sme ich milovali tak ako ty. Ježišu tichý a pokorný srdcom, nauč nás pokore a jednoduchosti, aby sme ťa čím viac milovali, a milovali všetkých ľudí, dobrých i zlých.
     Nech tvoja láska z Božieho Srdca nás zaplavuje po celý deň, nech pociťujeme radosť z teba.


31.03.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som tak nesmierne šťastná, že sem prichádzate s úmyslom odovzdať svoje srdce Pánovi. Moje deti, ja a môj Syn sme vás tu vrúcne čakali a sprevádzali sme vás na ceste. Moje milované deti, som rada, že viete, že som vždy s vami. Ja som s vami, ale vy ma občas vôbec nechcete prijať. Modlite sa viac. Deti, nekonečne vás milujem.
     Modlite sa:
     Ježišu môj preláskavý, prijmi nás do tvojho Srdca, ktoré je tak veľmi ovinuté tŕním od nás všetkých. Zasiahni nás lúčom svojho milosrdenstva do hĺbky duše a srdca, aby sme sa mohli stať takými, akých nás chceš mať ty. Ježišu, skrze tvoje rany zmy z nás vinu, aby sme boli čistí a plní tvojej lásky. Amen.


02.04.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prišli bez váhania na večeradlo. Modlite sa ruženec, lebo satan chce v tomto čase rozvŕtať mnoho sŕdc. Utrite si tvár od potu a špiny a vstaňte z prachu ako vám to naznačil Pán. Vstaňte z hrobu úmrtia a začnite žiť. Darujte sa celí Pánovi, vložte sa do jeho rán. Obnovte sa nielen zvonku, ale hlavne zvnútra. Milujem vás, i môj Syn vás miluje a žehná vás prebodnutými ranami.


08.04.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prečo nie ste šťastné? Hoci Pán trpí, čoskoro vstane z mŕtvych. Prečo sa netešíte ako tí, čo sa radovali v Betleheme, keď som im priniesla Ježiška? I na toto večeradlo vám ho prinášam. Radovať sa z Božích vecí, to je dar od Pána. Radujte sa, pretože Pán vás obdaroval radosťou.


04.05.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moje srdce ste veľmi potešili. Som nesmierne, nesmierne šťastná, že vás prichádza sem, k môjmu Synovi, tak veľa. Môj Syn vás nekonečne miluje. Som veľmi šťastná, že vaše srdce opäť pocíti a zaplaví ho vôňa čistoty. Nech vaše srdce rozkvitne pre Pána, ktorý vás tak nekonečne miluje. Radujte sa, lebo vaše srdce prijme osláveného Spasiteľa. Modlite sa, veľa sa modlite a najmä ruženec - presvätý ruženec. I ja vám dávam dar modlitby.
     Modlite sa:
     Môj dobrý a drahý Ježišu, nech moje srdce spolu so Srdcom Panny Márie je nepoškvrneným srdcom. Prosím o tvoju veľkú lásku a radosť z teba a aby som ťa prijímal s radosťou a pre spasenie duše. Nech moje srdce pocíti tvoju dobrotu.
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás!


10.05.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Prichádza opäť vaša milujúca Matka, ktorej neustále záleží na vašich srdciach. Materinskou láskou vás chcem napomenúť, že nie je dôležité ako moje vyvolené deti vyzerajú pri zjavení. Viac vás chcem upútať na presvätý ruženec a na moje Srdce, ktoré odovzdáva ružence môjmu Synovi Ježišovi. Vaše srdce je veľmi nepokojné, preto nemôžete pochopiť hĺbku modlitby, a ja sa nemôžem dotknúť vášho srdca. Som stále pri vás. Vždy prichádzam s materinskou láskou, ktorú chcem svojim milovaným deťom rozdávať. Vedzte, že Ježiš vás vždy žehná a posilňuje svojimi prebodnutými ranami.
     Deti, milujem vás.


01.06.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje milované!
     Snažte sa v tomto týždni milovať Lásku, aby vám obliala srdce. Proste o to Božské Srdce Spasiteľa a Ducha Svätého. Proste o silu lásky, pretože iba skrze Boha môžete zostať pevní v tejto láske. Snažte si tieto slová vziať do srdca i tento mesiac. Veľmi vás milujem, a preto za vami prichádzam, aby som vám pomohla.


03.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, veľmi šťastná, pretože ste moje Srdce potešili láskou ku mne. Veľmi sa potešilo Božské Srdce Ježiša, a tak isto aj moje. Častejšie ma proste - moje Nepoškvrnené Srdce - keď máte trápenie, keď máte bolesť. Som vaša Matka a ja vám chcem pomôcť. Som šťastná, že chodíte na fatimské slávnosti, a že sa tu modlíte, že oslavujete Pána.
     Ďakujem vám, deti moje!


09.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Opäť sa s vami stretáva vaša Matka. Pokúste sa povstať v láske Božej prítomnosti. Ani neviete, že toto posvätné miesto je obdarované milosťou zjavení, a tak chladne sem prichádzate. "Pútničku" (putovnú sochu Panny Márie -pozn. red.), ktorú ste dostali z veľkej milosti Božej, si vôbec nevážite - ako by to bola pre vás nejaká povinnosť. Hoci toľkí volajú "Ave", nevychádza mnohým tento pozdrav zo srdca. Deti, modlite sa. Prosím vás, prosím vás, deti moje, prosím vás.


15.06.1995 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre rodičov:
     Deti moje drahé!
     Chcem vám dnes povedať, že ani neviete, ako sa o vaše dietky starám. Chráňte si ich, chráňte si tento poklad, pretože tento svet ich môže skaziť. Deti moje, prosím Pána za vás, aby vás zaviazal putom, tým najsilnejším putom - láskou. Áno, moji milovaní, som i Kráľovná Božej lásky, ako som sa už predstavila.
     Pane, prosím za nich o silnú vieru.
     Pane, prosím o ich čistotu.
     Pane, zachráň ich, nech Ťa milujú.

     Milujem vás!


21.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Čeľte hriechu pokojom silnej lásky. Proste Pána Ježiša o to, aby ste mohli prekonať zlo. Proste o jeho milosrdenstvo pokoja, lebo jeho Srdce je pokojom a láskou presýtené. Milujte sa, aby ste mali čistú cestu k Duchu Svätému, a aby vám mohol dať milosrdenstvo lásky a pokoja. Milujem vás!


22.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcela by som vám povedať len to, aby ste sa viac modlili. Kto pochopil modlitbu, pochopil i Božiu milosť. Modlite sa! Veľmi veľa od vás nežiadam. Len aby ste sa modlili, milovali sa navzájom a neurážali Pána. Milujem vás a modlím sa za vás. Moji milovaní, moje srdce patrí vám. Kiežby vaše srdce bolo verné a odovzdané mne. Nech je vaše srdce len pre Boha. Nespočetné srdcia, dvíhajte sa k Pánovi a milujte sa, aby aj On vás mohol nekonečne milovať. Milujem vás!


24.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som smutná, pretože urážate Pána. Prosím, prosím, prosím, neurážajte ho. Vy nechcete ten pravý Chlieb, Chlieb života, ktorý vás úplne nasýti a nápoj blaženej Krvi, ktorý vás naozaj napojí? Prečo stále hľadíte na túto pominuteľnosť, ktorá vás privedie len do skazy? Beda tým, ktorí urážajú Ducha Pána a jeho Srdce i moje Nepoškvrnené Srdce! Preto prosím, zmeňte sa. Mnohí odvrhujú poslednú záchranu pre ich dušu - môj ruženec. Deti, dovoľte mi stať sa Kráľovnou vašich rodín. Milujem vás!
     Modlite sa:
     Drahé Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami, ktoré sú na okraji predpeklia. Zachráň ich od ohnivého pekla, aby ťa mohli pocítiť v obrátení.
     


28.06.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste nemysleli len na seba. Tak ako všetko živé nemôže žiť bez slnka, tak ani vaše duše nemôžu žiť bez horúcej Božej lásky, ktorá vás neustále zohrieva, ale nikdy nespáli. Každý z vás sa zamyslite do hĺbky duše a srdca, prečo vlastne nechcete žiť pre lásku. Milujte sa, aby z vás žiarila čistota nebeskej krásy.


06.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť. Od dnešného dňa sa snažte byť silnejšie zjednotení s Bohom. Mnohí sa pýtate, prečo vaša námaha nemá niekedy zmysel. Preto, lebo nie ste zjednotení s Bohom a s jeho láskou. Aby ste naozaj mohli milovať, musíte byť pevne zjednotení s Bohom, lebo on je samá láska. Milujem vás! Deti, prosím, aby ste si prečítali nejakú stať zo Svätého písma a dlhšie nad ňou premýšľali. Modlite sa, veľa sa modlite.


08.07.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Moje milované deti!
     Prosím pokoj, deti moje, pokoj a nič iné, než pokoj. Deti, proste o pokoj, ktorý vám tento svet nemôže dať. Ten pokoj, pokoj v duši. Ako môžete chcieť mať úplnú radosť z pokoja, keď dostatočne nie ste spojení s Bohom? Moje Nepoškvrnené Srdce vám ho chce darovať. I Ježiš, ale musíte nám to dovoliť. Bez Boha nemôžete nič dosiahnuť, i keby ste robili čokoľvek, ani sa modliť. Milujem vás!
     Deti, vás som si vybrala, pretože vo vašich rodinách je sila prijímať Boha a jeho pokoj. Preto prosím, venujte sa tomu úplne. Nový deň vždy vítajte so mnou a s Bohom spoločnou modlitbou. Cez deň sa venujte všetkému, čo je potrebné pre spásu duše. Večer sa poďakujte spoločnou modlitbou Bohu. Nezabúdajte na svätú omšu, ktorá je tak veľmi pre vás potrebná. V nej získate silu pre pokoj.


09.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes večer vás chcem upozorniť, že satan v týchto dňoch pracuje z celej sily. On je mocný, preto si pred ním dávajte pozor. Preto vás ešte raz prosím, modlite sa a snažte sa o skutky pokánia. Úplne sa zblížte s mojím Nepoškvrneným Srdcom, aby nemal "Zlý" moc. Modlite sa, modlite sa, prosím vás. Moja radosť je dnes s vami úplná. Milujem vás a dúfam, že sa prídete potešiť s mojím stretnutím. Žehnám vám pokoj do vašich domovov.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


11.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám chce vaša Matka povedať, že nie je spokojná s vašimi modlitbami, lebo nevychádzajú z vašich sŕdc. Modlite sa, modlite sa, prosím, a hlavne za vašu farnosť a aj za Dobrú Vodu. Hoci o tom nerada hovorím, zlý satan odtrhol časť Božieho plánu. Preto sa modlite, aby ho nezobral celý. Vaše modlitby sú veľmi potrebné. Chcela by som, aby ste začali naozaj žiť podľa posolstiev, lebo budem nútená vám dávať menej posolstiev alebo žiadne. Viem, že ste moje milované deti a poslúchnete svoju Mamu.
     Ďakujem vám, že ste prišli.


13.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Prosím vás, deti moje, prestaňte s ohováraním, lebo to je najhoršie, čo medzi vami je a diabol toho využíva, aby sa vás zmocnil. On sa vás chce zmocniť a preto rozosieva medzi vami veľké zlo. Modlite sa, modlite sa, prosím, prosím. Hovoríte si, že máte milovať svojich blížnych, ale vôbec to tak u vás nie je. Ako teda potom môžete milovať Boha, Ježiša a jeho Srdce, ktoré bolo tak ukrutne prebodnuté? Milujem vás a chcem vás zachrániť. S Bohom deti moje a zostaňte v pokoji.


14.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nie som spokojná, pretože u niektorých dážď prekazil stretnutie so mnou. Toto bola pre vás menšia skúška. Dúfam, že vás zajtra príde viac.


15.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Nech je pochválený Ježiš Kristus a nech je vami oslávený!
     Deti, som šťastná, že ste sa už začali modliť srdcom chválený ruženec (chválený - ak vo svojom srdci modlitbou chválime Boha), no ešte nebol dostatočne modlený srdcom. Radosť som mala na začiatku, ale už na konci vaša snaha upadla. Deti, chcela by som, aby ste všetci z tejto skupiny išli na Dobrú Vodu osláviť nášho Pána. Chcem cez vás uskutočniť Božie i svoje plány. Keďže bude nedeľa, chcela by som, aby bola celá zasvätená Pánovi. Chcela by som, aby ste vykonávali obete spojené s touto púťou a večer sa sem taktiež prišli modliť. Ruky, kto môžete, držte nad hlavou spolu s ružencom, aby celý deň bol spojený s obeťami venovanými môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, lebo obetí nikdy nie je dosť. Milujem vás! S Bohom moje kvietky.


18.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som veľmi, veľmi šťastná, že ste sem prišli. Môžem vám povedať, že s nedeľňajšími obetami som tak veľmi spokojná, že by som si želala túto obeť opakovať každú nedeľu. Satan v týchto chvíľach nemal žiadnu moc. Keďže som si vybrala vás, túto moju skupinu, chcela by som vám dať pokyny:
     1. Nech každý z vás osobitne celý deň chváli Boha za každodenné milosti - ráno, na obed a večer, za všetko sa mu poďakuje a nemá z ničoho strach, lebo Boh a ja budeme zvláštnym spôsobom s ním.
     2. Pokladám za nutnosť denne sa modliť tri ružence s najväčším spojením s mojím Nepoškvrneným Srdcom.
     3. I tu by som chcela pôst vždy v stredu a v piatok, a to o chlebe a vode. Deti, starší a chorí pôst nemusia dodržiavať. Kto by potreboval pomoc, môže pôst konať viac dní v týždni.
     4. Kto má nejaké ťažkosti, nech sa o ne podelí s celou skupinou, aby ste si navzájom pomohli.
     5. S nikým sa nehnevať a vždy sa milovať bratskou láskou, aby sa láska mohla šíriť ďalej.
     6. Zdržať sa pôžitkárskych vecí, televízie, sladkostí a najmä alkoholu a zbytočných vecí.
     Milujem vás a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.


19.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Dnes vás chcem upozorniť na lásku. Vaše srdce sa ozýva prázdnotou. Deti, len vy môžete ovlažiť a uľaviť ranám vášho Pána svojou silnou láskou. Deti, dnes som taká šťastná. Deti, láska, ktorá je tak potrebná, vaše srdce natoľko nezaplavuje. Dnes vám chcem darovať svoje Srdce, ktoré vám chce byť príkladom. Ono žije úplne pre Boha. Každý z vás by mal chcieť, aby láska rozochvela všetky kútiky srdca. Pozrite, dnes vám prinášam moje Srdce, ktoré je plné pokory, čistoty a lásky. Úplne sa zamerajte na Pána, svojho Boha, lebo žijete v uponáhľanom svete a vy sa nestačíte spamätať a využiť každý okamih, ktorý vám dal Pán.


21.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a bez nútenia prišli. Nech vaša modlitba otvára brány Ježišovho Srdca. Vaše srdce je chrámom, do ktorého nech má prístup len váš Pán. Deti, ako sa ranná ružička ovlažená rosou rozvíja do svojej krásy, nech sa aj vy - vaše srdce, rozvíja Pánovi každý nový deň, lebo Pán vás každodenne zvlažuje.
     Deti moje, včera som nemohla prísť, lebo satan robil ukrutné zlo na Dobrej Vode a podobne i tu, a preto som vás musela chrániť.
     Spýtal som sa Panny Márie, či by sa tomu nedalo nejako zabrániť. Ona povedala: Áno, modlite sa, modlite sa, modlite sa, a o nič iného sa nestarajte a chráňte si srdce pred pýchou, hriechom a neláskou. Tak isto som pozorovala i vaše srdcia a z toho dôvodu sa už budem zjavovať menej, a to vždy dva alebo tri razy v týždni - v stredu, vo štvrtok a v nedeľu. Ak to bude potrebné, prídem častejšie. Vaše srdcia mi dovoľujú častejšie prísť po prvom piatku, po vašej spovedi, lebo vtedy sú čistejšie. Som šťastná a som spokojná s vašim pôstom. Milujem vás. Ďakujem. S Bohom moji milovaní.


22.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som taká šťastná, že ste sem prišli. Veď dnes som svoje deti nemohla nechať osamote, keď prišli. Ani Pán domu nemôže nechať hostí osamote, keď ich pozval. Aj ja som si vás sem dnes pozvala. Som Pani všetkých vašich rodín, ak mi to s úprimnosťou srdca dovolíte. Pán a ja vám chceme dať prisľúbenie, že ak sa budete modliť, veľa modliť, potom prídu mnohé obrátenia a mnohé uzdravenia. Ale záleží to len a len od vás. Mnohí budú o vás rozprávať - prečo sa sem chodíte modliť? Vy sa modlite i za tých, čo o vás budú takto hovoriť a budú rozprávať či sa môžem zjavovať tak často, a prečo v dome?! Ja chodím do každého domu, hoci to mnohí nevedia. Chodíte sem, lebo ja vás sem pozývam a odovzdávam vás môjmu Synovi. Milujem vás. Som vaša Matka a veľmi mi na vás záleží. Som šťastná, milujem vás.


30.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som tak šťastná, že ste sem prišli a prijali volanie môjho Nepoškvrneného Srdca. Dnes by som sa chcela spýtať na vašu lásku. Deti, položte si každý z vás otázku, či naozaj chcete prísť do neba? Či naozaj milujete Pána? Či mu môžete povedať s úprimnosťou srdca svoje naozaj úprimné - áno. Ak naozaj áno, potom treba zotrvať v tejto láske. Ak zotrváte v láske, budete ju šíriť ďalej, budete odmenení a ja budem pri vás. Kto má lásku, nepotrebuje okrem Boha nič iné. Milujem vás a som veľmi šťastná.


31.07.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že som sa mohla opäť stretnúť s vami. Chcela by som vám pripomenúť hĺbku spovede, aby som vás pripravila na nasledujúci mesiac. Želám si, aby na svätú spoveď prišlo čo najviac ľudí. Chcem vás pripraviť na dva veľké dni. Preto je potrebná čistota vašich sŕdc. Náš Pán Ježiš Kristus si to tak veľmi želá, aby sa mohol stretnúť s vami vo vašich srdciach. Chcem vám pripomenúť i silu svätej omše, aby vás prichádzalo i večer sem i do kostola viac po celý mesiac. Chcem, aby sa toto posolstvo rozšírilo do celej dediny. Som rada, že tieto dve obce môžem riadiť ja - vaša Matka. Milujem vás.


02.08.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária: Dieťa moje, vidíš ma?
     Martin: Áno Mami, vidím vás.
     Panna Mária: Dobre si ma obzri.
     Martin: Mami, ste veľmi krásna.
     Panna Mária: Vidíš aká som jednoduchá? Mnohí sú veľmi zameraní na hmotu. Deti, ja som sem neprišla pre hmotu, ja som sem prišla pre vašu lásku, ktorá má byť vo všetkých vašich srdciach, a pre vás, pre vašu jednoduchosť a pokoru. Mohla som sem prísť so zástupom svätých a anjelov, veď som Kráľovná, ale prišla som sem v jednoduchosti, veď som slúžka Pánova a vaša Matka. Nech vládne vo vás jednoduchosť, aby sa do vás dostala láska, a potom vás spoznajú, že ste všetci od Boha.


03.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi, veľmi šťastná, že mnohí idete na spoveď. Vaše srdcia sa ligotajú čistotou. Veľmi si vážte vášho duchovného otca, ak by ho tu nebolo, kto by vám prinášal Spasiteľa? Zarmútilo ma iba jedno, že nejdú na spoveď práve tí, čo najviac robia zlo. Modlite sa za nich. Poďakujte sa i vášmu Nebeskému Otcovi, že vám odpúšťa toľké hriechy. Deti, ďakujem vám, že som mohla prísť medzi vás.


04.08.1995 - prostredníctvom Martina

Milujem vás, deti moje!
     Deti, som taká šťastná, že tu môžem byť s vami. Poznáte snáď matku, ktorá má lásku a predsa nemiluje? Každá, ktorá má lásku, ľúbi, veľmi ľúbi. Každá matka vie, koľko starostí musí pre svoje deti prekonať, koľko bolesti a trápení musí vynaložiť, aby o ne neprišla. Deti, ja vás všetkých veľmi milujem, všetkých bez rozdielu. Deti, mnohí hovoria prečo sa modlíte? Vedzte, že nevedia, čo hovoria. Vy sa neodtrhnite odo mňa a od Boha. Aj takýchto vaša Matka miluje. I keby vás všetci opustili, ja, vaša milujúca Matka, vás nikdy neopustím. Milujem vás!


07.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!
     Panna Mária bola veľmi smutná a nakoniec plakala.


10.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Pokúste sa od dnes povedať Bohu:
     Bože, od dnes všetko len pre teba.
     Bože, daj, aby som bol zjednotený s tebou.

     Deti, zblížte sa s vôľou Boha, aby ste sa mohli objať s láskou.


11.08.1995 - prostredníctvom Martina

Martin sa pýtal, čo znamenali čierne škvrny, ktoré Panna Mária mala na šatách v predchádzajúci deň
     Moje drahé deti!
     Milujem vás. Čierne škvrny na mojich šatách neboli hriechy iba vaše ale celej obce a Slovenska. Deti, proste, modlite sa, aby ste posolstvá, ktoré vám dávam, pochopili tak ako vám ich hovorím. Aby ste ich pochopili do každej bodky, a aby ste ich vedeli prijať do srdca. Som šťastná, áno, som šťastná z vás. Vždy sa teším na večery, ktoré môžem stráviť s vami. Kto verí v Boha, nemusí sa ničoho báť.


12.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vám povedať, že milujem každého osobitne tou istou láskou. Ak niekoho bude bolieť srdce, odovzdajte ho mne. Hovorte:
     Matka Mária, odovzdávam Ti svoje ubolené srdce. Prosím obviaž mi ho modlitbou, ošetri láskou a pritisni si ho k svojmu Srdcu, nech počuje tlkot tvojho ľúbezného Srdca.
     Ja potom prídem a pomôžem.


13.08.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Moje dieťa!
     Chcem Ti povedať, že dnes som tu už naposledy. Na tomto mieste sa tebe zjavujem naposledy, ale môžeš ma vidieť každú prvú nedeľu v mesiaci, i viac dní za mesiac u vás. Je to tak, pretože to chce náš Nebeský Otec, môj Syn, a tak to chcem aj ja. Milujem vás. S Bohom a do videnia u vás.


15.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
     Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.


19.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Mnohí, mnohí z vás, čo tu boli a viac sem neprišli, prišli vtedy len preto, že boli zvedaví a druhí dali na ohováračské jazyky. Deti, hovorím vám, že už majú zasadené semienko obrátenia. Modlite sa, aby im semienko začalo klíčiť. Veľmi som vám povďačná, ktorí sem chodievate, ale aj tým, čo nemôžu z mnohých dôvodov prísť. Snáď by som vám povedala iba to, aby ste sa za zblúdilých modlili, lebo oni odišli od Božej vlasti a vy im svojimi modlitbami pomôžete odostrieť cestu k domovu - k nebu.


20.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, prajem si, aby ste v septembri, prvú nedeľu v mesiaci, na posvätený vrch vyniesli chorých - aspoň tých, ktorých poznáte a mohli by ísť. Aby ste sa pripravovali na moje zjavenie celú nedeľu v mene slávenia Božského Srdca milosti, lebo Ježiša vám stále prinášam, a chcem vám ho prinášať. Prinášam vám ho aj sem vždy. Milujem vás. Deti a ešte to, že cez ruženec, keď máte ruky nad hlavou, majte dlane roztvorené k miestu zjavenia. S Bohom, deti moje.


21.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať o vašich srdciach. Ak prestanete chodiť na sväté prijímanie, vaše srdcia zostanú nepochopiteľné, zlé. Deti, ak sa neobrátite, môj Syn mi nedovolí sem viac prísť. Preto sa snažte a proste o obrátenie. Deti, ja vás aj tak prijímam také aké sem prichádzate a aké ste. Moja láska zostáva k vám nezmenená a vždy vytrvalá. Dietky, milujem vás.


29.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že tu môžem byť s vami. Ako sa pozerám, chcem povedať tým, ktorí neboli na svätej spovedi, aby šli a urobili si ju takú, aby so spokojným srdcom mohli ísť na sväté prijímanie. Mnohí sa neviete ubrániť hriechu - vtedy sa modlite. Ak máte pokušenie, modlite sa:
     Matka, Kráľovná pomoci, pomôž mi ubrániť sa pred zlom.
     Chcem vás vyzvať, aspoň vašu modlitbovú skupinu, aby ste išli ku krížu a modlili sa v prvý piatok krížovú cestu. Kto by chcel, môže sa pridať. Deti, milujem vás.


30.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ako môžete chodiť na sväté prijímanie a okolo seba mať toľkých nepriateľov? Prosím vás, deti, hnevníci, podajte si ruky. Ale nepodávajte si ich ako nepriatelia, ale tak, aby sa vám spojili bratskou láskou srdcia. Deti, zostaňte v pokoji. Chcem vám povedať, že už vám nebudem môcť dávať tak často posolstvá, lebo ich prijímate rozumom. Prijímajte ich srdcom a dušou, a potom ich môžete prijať tak, aby ste cez ne prijali lásku. Deti, milujem vás a nebojte sa, zostávam s vami prítomná po celé dni.


31.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem dnes povedať toto: Ak máte starosti, bolesť, trápenie, odovzdajte to Bohu. Naučte sa starosti odovzdávať Bohu. On je milosrdný a láskavý Otec a s radosťou pomôže svojmu dieťaťu. Milujem vás a ďakujem vám, že ste vypočuli výzvu k svätej spovedi.
     Dieťa, moje zjavenie bude vo štvrtok pretrvávať cez ruženec, lebo je potrebné pre vás odovzdávať štvrtkové posolstvo. Ostatné dni sa ti zjavím tak, ako som ti povedala - po ruženci. A ak bude potrebné posolstvo, odovzdám ho i v ostatné dni cez týždeň. Na prvú nedeľu odovzdám posolstvo na celý mesiac. Milujem vás a zostávam s vami.


01.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, deti, za krížovú cestu. Ďakujem. Deti, chcem aby ste pochopili a chápali posolstvá srdcom, a aby ste sa neznepokojovali. Milujem vás. Deti, ja som vaša Matka a chcem všetkým pomôcť. Veď ktorá mama nepokarhá svoje deti, i keď ich veľmi miluje? Deti, milujem vás a ďakujem za modlitbu. S Bohom.


03.09.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Som nesmierne, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Deti, naučte sa prosiť Ducha Svätého za osvietenie mysle, za očistenie srdca a duše, aby ste potom mohli vnímať to, čo vám Boh dáva. Boh a ja vás chceme urobiť šťastnými, ale najskôr sa musíte úplne odovzdať Bohu, lebo iba cez Boha je láska, odpustenie, čistota. Deti, milujem vás a čakám na budúci mesiac. Chcem, aby sa chorí dotkli tohto kameňa na ktorom stojím, a napili sa z prameňa, ktorý je za touto horou. Milujem vás.


04.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebuďte namyslené a povýšenecké, lebo pýcha a povýšenosť nad druhými sťahujú duše do pekla. Proste Ducha Svätého častejšie o silu, aby ste zvládli ťažkosti a proste ho o moju ochranu. Nech vo vás prebýva pokoj. S Bohom.


07.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prosím vás, zobuďte sa z prázdnoty a ničoty. Prebuďte sa a vstúpte do svetla - na pevnú skalu, ktorou je Kristus. Vzdajte sa špiny hriechu a žite pre Ježiša Krista, aby ste pochopili silu svätej omše. Tak ako nemôžete žiť bez vody a jedla, tak ani žiť nemôžete bez svätej omše. Prebuďte sa, aby ste spoznali hĺbku svätej omše. Prajem si, aby moje zjavenie na hore bolo sprevádzané svätou omšou. Nech sa všetky deti naučia modliť ruženec.


11.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     I ja mám niečo pre vás na zajtra. Prineste si medajlónky a ružence, ktoré si chcete dať posvätiť. Pretože ak budete mať tieto veci posvätené, satan nebude mať takú veľkú moc. Majte sošku Ježiša alebo mňa v každej izbe.


12.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Posvätím vám všetky tieto veci. Dúfam, že na ružencoch sa budete modliť a sošky, krížiky a obrázky budete mať na úctivom mieste. Som nesmierne šťastná, že ste prišli. Pre mňa je aj tak najdôležitejšia čistota vašich sŕdc. Dbajte hlavne na vaše srdcia. Opýtal som sa jej, čo by si priala: Želala by som si medajlónik, na jednej strane aby bol kríž čo je v Boričkách, a aby na kríži bol Pán Ježiš, ktorý trochu vyčnieva z medajlónika. Na druhej strane, aby som bola ja s rozprestretou náručou, z nej lúče. Na pravej strane lúčov aby bol kríž a srdce, a na druhej strane ľalia a srdce Panny Márie, okolo hlavy koruna z hviezd.


13.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vás chcem vyzvať k modlitbe a k pôstu. Ide čas, na ktorý som sem bola poslaná. Moje Nepoškvrnené Srdce začne víťaziť proti zlu. Ja chcem pomôcť všetkým, veď som Kráľovná pomoci.
     Deti, prosím vás, modlite sa za mládež, ktorá upadá do pazúrov satana. Satan bude ponúkať mládeži nástroje zla. Prosím vás, nech sa mládež nedá zvábiť zlom. Ťažká doba je tu, a preto vás prosím, zostaňte v mojom Srdci slobodní a jednoduchí pre Boha. Dietky, milujem vás. Vaša Matka vám chce pomôcť. Zostávam s vami. Buďte prítomní v Bohu. Milujem vás.


15.09.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje, milujem vás.
     Ďakujem vám za krížovú cestu. Vždy keď pôjdete na púť, choďte najskôr na litánie k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, a až potom na púť.
     Panny Márie som sa pýtal, ktorý ruženec má najradšej. Odpovedala: Najradšej mám radostný, bolestný a slávnostný, ale každému jednému ružencu sa teším, ak je modlený s láskou.
     Pýtal som sa, prečo sa nezjavila i v hore.
Povedala:
     Ak niektorí ľudia nechcú prijať posolstvá, ktoré dávam, nebudem sa vnucovať, lebo by to nesplnilo Boží účel. Žehnám vás, dietky, a milujem vás.
     Keď Panna Mária odchádzala, videl som jej Srdce, a v ňom sedem mečov.


17.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moja láska je k vám vždy silná. V októbri bude sviatok ružencovej Kráľovnej, a preto by som chcela, aby ste putovali do Boričiek na Krížový vrch tri dni po sebe, v piatok, v sobotu a v nedeľu. Hovorím vám to skôr, aby ste sa na to mohli pripraviť. Ale ak by vám to nevyhovovalo, nebudem to od vás žiadať nasilu. Milujem vás.


18.09.1995 - prostredníctvom Martina

Martin: Mami, predsa ste prišli?
     Panna Mária: Ale áno, veď ako by som mohla neprísť ku svojim deťom? Dnes vám chcem povedať, aby ste sa zajtra každý pomodlili za otvorenie vášho srdca. Aby ste mali pri zajtrajšom zjavení otvorené srdce, lebo sa chcem prihovoriť každému do srdca, čo by každý z vás mohol niečo urobiť pre toto miesto a pre spásu svojej duše! A preto nalieham, aby ste mali dokorán otvorené srdce. Milujem vás. Nech je pochválený Ježiš Kristus. S Bohom.


19.09.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste tu! Milujem vás! Neboj sa, ja som vždy s tebou. Neboj sa ma prijať.


20.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Zaspievajte mi pieseň "Celá krásna", aby ste potešili moje Srdce. Zaspievajte ju po zjavení, tak ako sa modlíte, s vrúcnosťou ku svojej Matke.
     Martin: Mami, čo by ste ešte odkázali ľuďom?
     Panna Mária: Aby sa cez zjavenia modlili modlitbu, ktorú som vám dala pri odovzdávaní vášho srdca mne, lebo v tento čas som tu úplne pre vás. Dietky, žehnám vás a milujem vás.


21.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje dietky!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Dnes chcem vyzvať vašu farnosť: Nech je celá farnosť úplne zjednotená. Kde nie je jednota, tam nemôže byť láska. Preto sa usilujte o jednotu, aby ste si zo srdca nevyhnali lásku - Boha. Milujem vás, deti drahé. S Bohom.


22.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Dieťa, keď budeš hovoriť Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť, vsuň do tejto krátkej modlitby aj Kráľovnú Pomoci, aby ste vedeli, s kým sa stretávate. Deti, milujem vás a chcem povedať, aby ste vedeli, že som pri vás, a žehnám vás. Všetkých žehnám, milujem vás.


23.09.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa, i dnes by som Ti chcela povedať modlitbu, o ktorú si ma prosila:
     Matka Mária, naša Kráľovná Pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
     Dieťa moje, buď s Bohom.


23.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja by som vám dnes chcela povedať, aby ste sa začali pripravovať na púť. Vidím vám otázniky v srdciach, a preto vám chcem povedať, ako by mala aspoň táto púť vyzerať. V piatok by som chcela aspoň krížovú cestu, v sobotu by som chcela hlavný ruženec, piesne a modlitby ku Kráľovnej ruženca. Želala by som si ruženec z ľudí okolo kríža, aby ste sa pochytali za ruky vôkol kríža, a tak spievali a modlili sa krátke modlitby. Ruženec by bol na začiatku bez kruhu a v nedeľu by som sa zjavila a dala posolstvo na celý mesiac. Chcem, aby to pochopili ľudia a začali žiť v oslave Boha. Deti, žehnám vás, aby ste to zvládli.


25.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať, že nie som spokojná s vašimi modlitbami, nielen cez ruženec, ale i počas zjavenia. Preto chcem, aby si, dieťa moje, po Verím v Boha a 7 x Otče náš, Zdravas', Mária a Sláva Otcu, nehovoril nič. Ale aby ste sa sústredili na zjavenie a modlitby. Dieťa, odovzdaj pozdrav mojim deťom. Milujem vás, milujem vás.


26.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, zvyknite si na tento pozdrav, aby vám bol samozrejmosťou.
     Martin: Mami, aká ste len dnes krásna.
     Panna Mária: Deti, vo mne je ukrytá láska, ktorá nekonečne miluje, pretože kto miluje, nepozná hriech a nenávisť. Skrze lásku hriech nemôže zahaliť čistotu srdca i čistotu vonkajška. Preto, deti, milujte sa, aby ste žiarili krásou. Deti, prichádzam k vám teraz nepretržite, skrze lásku k vám. A preto vás chcem vyzvať, aby ste povedali aj iným, aby prišli sem - do mojej prítomnosti. Bude záležať už len na ich srdciach. Milujte nezištne, to znamená, aby ste nečakali za vašu lásku lásku, lebo mnohokrát sa vám vráti nenávisť, ale preto, aby ste mali väčšie potešenie z lásky. Milujem vás, nekonečne vás milujem.


26.09.1995 - prostredníctvom Márie

Mária: Mamička moja, predsa ste tu? Prišli ste, nenechali ste svoje dietky opustené?
     Panna Mária: Nie, nenechala som vás opustené a prišla som. Dietky, snažte sa o vaše spasenie. Majte viac srdce otvorené pre Boha. S Bohom, s Bohom buď, s Bohom.


28.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať, aby sa všetci ľudia v tejto farnosti usilovali o svätosť, svätosť duše, aby potom pochopili úmysel Boha, a aby pochopili, na čo sem vaša Matka prichádza. Deti, milujem vás! Zostaňte vo svetle Ježiša Krista.


29.09.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Vyzývam vás, vyzývam vás, vyzývam vás, dietky, k modlitbe. Prosím, nech vaša modlitba je modlená srdcom. Vaše srdce necíti radosť z modlitby, lebo to nechcete. Prosím vás, splňte moju výzvu. Milujem vás, s Bohom dietky.


30.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za tento pozdrav. Chcem vám len toto povedať. Kedy už pochopíte, že sem nechodíte len tak, ale že sem chodíte pre modlitbu a kvôli stretnutiu so mnou? Všetky modlitby odovzdávam Ježišovi, môjmu Synovi. Milujem vás, s Bohom.


01.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. Deti, dnes začal október a musím vám povedať, že tento mesiac je pre vás veľmi dôležitý. Chcem vám povedať, že ak zajtra neprídem, bude to znamenať, že prídem ešte raz rozlúčiť sa, ale buďte pokojné a dôverujte Bohu. Modlite sa aspoň dva alebo tri ružence denne s veľkou silou, lebo záleží len od vás. Prosím vás, prosím, záleží len od vás. Milujem vás.


02.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás.
     Deti, musela som to tak urobiť, aby ste sa zobudili zo sna prázdnoty. Modlite sa ruženec. Neopustím Slovensko. Milujem Slovensko, milujem vás. Môj Syn i ja vás žehnáme. Milujem vás. S Bohom, buďte šťastní.


03.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som spokojná, že je vás tu tak veľa. Kiež by vás tu bolo takto veľa vždy. Deti, chcem vám povedať, že pre túto dobu je potrebné, aby bol vo vás prítomný pokoj, láska, jednota a Božie svetlo, ktoré je tak potrebné, aby vám svietilo po ceste najmilšieho Spasiteľa. Milujem vás. Modlite sa ruženec. S Bohom.


04.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Opäť som tu s vami prítomná. Milujem vás a chcem vám povedať, aby ste sa modlili za každú ulicu v tejto dedine osobitne, aby sa v nich obrátili hriešnici. Nech je vami oslávený Ježiš Kristus. S Bohom, dietky moje.


05.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že túto farnosť som si vybrala a milujem ju zvláštnym spôsobom, všetkých do jedného. Deti, preto vás prosím, spravte radosť Nebeskému Otcovi, ktorý vás miluje, aby ste nasledovali jeho príklad - milovať - milovať blížnych. On svoje deti nekonečne miluje. A preto teda napravte sa, aby nemusel hľadieť na špinu vašich hriechov. Deti, milujem vás. Prijímajte Ježiša Krista vo svetle jeho čistoty. Ako Panna Mária povedala túto poslednú vetu, ukázala obidvoma rukami na Bohostánok.


05.10.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje,
     pre mňa je prvoradá jednoduchosť. Milujem vás. Prosím, prosím, prosím, milujte sa a proste o svoje spasenie. Chcem, aby ste sa dostali do neba všetci! Snažte sa o svoje spasenie. Milujem vás. S Bohom, dietky moje.


06.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste počúvali môj hlas. Deti, zvyknite si vždy o tomto čase aspoň takto sa modliť, aby ste sa stretli so mnou. Všetko je to Božia vôľa, a preto sa modlite, aby sa plnila. Ďakujem vám, že ste šli ku krížu na krížovú cestu, bola som s vami prítomná. Milujem vás a ďakujem. Buďte prítomné v Božej prítomnosti.


07.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Milujem vás, milujem vás, veľmi vás milujem. Robte to isté, prosím. Čakám vás tiež i zajtra na tomto mieste. Potešte moje Srdce, ono vás volá. Milujem vás.


08.10.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Dnes vás chcem vyzvať, zmeňte svoje zmýšľanie, zmeňte svoje zlé zmýšľanie, s ktorým ste sem prišli. Chcem vám darovať tento mesiac. Naučte sa modliť sa srdcom, aby ste z tohto stretnutia mali radosť. Chcem, aby ste pochopili, že bez svätej omše nemôžete žiť, preto vás prosím, zúčastňujte sa na svätých omšiach. Milujem vás, s Bohom.


09.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Pocítili ste v týchto dňoch bolesť? Deti, v týchto dňoch opäť zúril satan. Deti, kázala som vám, aby ste sa modlili za každú jednu ulicu vo vašej dedine. Nemodlili ste sa, a preto satan robil tak zle. Deti, keď vám niečo poviem, berte to vážne. Ja to nehovorím len preto, aby som vám niečo povedala, ale aby som vás varovala. Milujem vás, deti, a modlite sa za toto pútne miesto.


09.10.1995 - prostredníctvom Márie

Deti moje,
     modlite sa viac. Som smutná, dieťa moje. Viac preciťujte Boha. Boh je láska. Viac milujte Pána, svojho Boha. Prosím, prosím, prosím. Prosím, dietky moje. S Bohom, detičky moje drahé!


10.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Na túto chvíľu som čakala. Veľmi som čakala a ona k vám prišla. Táto chvíľa svätého ruženca. Deti, modlievajte sa tento ruženec na výnimočné zjavenia, hlavne pri kríži. Ale cez týždeň sa modlievajte spolu 7 x Otčenáš, 7x Zdravas' Mária a 7 x Sláva Otcu.


11.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, snažte sa dôverovať Bohu a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem vám za rozširovanie posolstiev a za vaše modlitby. Žehnám vás. Prijímam vás do svojho náručia, dietky.


12.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, ale nech vás sem na svätú omšu prichádza viac. Deti, hlavne vo vašej farnosti nech má každý v dome Sväté písmo na úctivom mieste. Čítajte ho každý večer, vtedy máte viac času. Splňte moju výzvu, prosím vás. Dieťa moje, prosím ťa, v piatok večer sa modlite ruženec a modlitbu zjavenia, a po zjavení si čítajte časť zo Svätého písma a premýšľajte o ňom.


14.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes som si vás musela zavolať sem, lebo toto posolstvo by nebolo možné oznámiť dole. (Posolstvo bolo podľa výzvy Panny Márie oznámené Martinovi v jeho izbičke na poschodí) Deti, toľkokrát som vás povzbudzovala a vaše srdce sa vždy oživilo. Prešiel čas a zostali ste opäť také ako na začiatku. Deti, otvárajte srdce každý večer, keď sa budete modliť. Viem, že toľko toho musíte uniesť i toľko bolesti, ktorú musíte znášať. Vydržte, prosím vás. Viem, že bývate unavené. Deti, vydržte, pretože cez vás je uskutočňovaná plnosť zdravého ovocia. Deti, milujem vás každého jedného. Prijmite moje požehnanie. Deti, chcela by som vám povedať, aby ste sa jeden deň v týždni modlili pred krížom medzi 15.00 a 17.00 hodinou. Najprv pozdravte kríž.
     Modlievajte sa:
     Presvätý kríž, pozdravujem ťa a skláňam pred tebou svoje srdce i celú svoju bytosť. Nauč ma úplnej pokore, aby som ťa bol hodný oslavovať. Rany presvätého Spasiteľa, pozdravujem vás, očistite ma od hriechu. Najsvätejšie Telo Ježiša Krista, ktoré je navždy oslávené, s pobožnosťou ťa oslavujem a milujem.
     Potom sa, deti, pomodlite litánie k Ježišovi. Na záver sa pomodlite trikrát Otče náš a jeden krát Sláva Otcu... Poďakujte sa za túto pobožnosť. Milujem vás, s Bohom.


16.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, pre túto farnosť a pre Slovensko je potrebný pokoj. Deti, chcem vás zajtra poslať na miesto, kde sa budete modlievať za pokoj. Kde sa ti zajtra zjavím, to bude to miesto pokoja. Deti, snažte sa toto posolstvo pochopiť v pokoji, lebo je to potrebné. Zostaňte v pokoji, darujem vám ho. Milujem vás, s Bohom.


16.10.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje!
     Boh je náš Spasiteľ. Dietky, chcem, aby ste boli spasené. Spasenie je potrebné!
     S Bohom, detičky moje drahé!


17.10.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás pozvala na vrch Svätodušnica.
     Moje drahé deti!
     Zavolala som si vás preto, aby ste sa sem chodili modlievať za pokoj. Moje deti majú toho všetkého tak mnoho a zabúdajú na Boha. Tejto dedine a celému Slovensku je potrebný pokoj. Deti, nech sa sem chodievajú modliť za pokoj hlavne rozvrátené rodiny a tí, čo potrebujú pomoc. Vybrala som toto miesto, pretože je to o niečo bližšie, než môj milovaný kríž, a aby sa ľudia chceli modliť. Deti, budem vás sem volať častejšie, než si myslíte.


19.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Hneď na začiatku vás chcem, deti, vyzvať na modlitbu za pokoj, ktorú by ste sa šli modliť na vrch Svatodušnica v túto sobotu. Deti, nechoďte tam s tým, že vás o to prosím, ale s radosťou z modlitby. Dnes vám chcem povedať, že pre vašu farnosť je veľmi potrebná modlitba. Vy ste náchylní na hriech, a preto deti, by ste sa mali veľa modliť, aby ste neboli pútaní hriechom, ale aby ste cez modlitbu cítili Božiu prítomnosť a lásku. Milujem vás.


20.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli. Keď si budete čítať zo Svätého písma, snažte sa precítiť každé jedno slovo. Dieťa moje, keďže vás je tu tak veľa chorých, pomodli sa so mnou 1 x Otče náš, Sláva Otcu, a sám Zdravas' Mária, za vaše uzdravenie. S Bohom, deti, milujem vás.


21.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované dietky.
     Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu a prišli ste sem. Deti, len vaše modlitby dokážu zlomiť zlé plány satana. Ďakujem vám ešte raz, deti, a som šťastná. Kto miluje a chce sa naozaj modliť, nepozná prekážky, ktoré by mohli prekaziť lásku k Bohu a ku mne. Milujem vás, deti, a poberajte sa do domovov plné lásky a šťastia z tohto modlenia. S Bohom.


22.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, ak ste unavené, položte únavu k Ježišovým nohám. Túto bolesť obetujte na nejaký úmysel. Deti, modlite sa. Moje deti sú zlé, nech sa snažia zmeniť, lebo budem musieť oznámiť posolstvo, ktoré otrasie celým Slovenskom i celým svetom. S Bohom deti, milujem vás, buďte silné.


23.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Deti, chcem, aby sa vaša modlitba stala oázou pokoja. Preto, deti, modlite sa srdcom. Urobte si malú besiedku o modlitbe srdca po týchto modlitbách. S Bohom, deti, a nezabudnite na modlitbu srdca. Milujem vás.


25.10.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje!
     Ďakujem vám, že sem môžem chodiť. Milujem vás. Všetko, deti, pre vás. Chcem, aby ste sa snažili i naďalej o pokoj a o silu modlitby srdca. To sú dve hlavné veci, snažte sa ich plniť. S Bohom, dietky moje, milujem vás.


26.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes by som vás chcela povzbudiť opäť k pôstu. Ako je potrebná modlitba srdca a ako je potrebný pokoj, tak je aj potrebný pôst. Bez pôstu by ste neboli tam, deti, kde ste dnes. S pôstom, deti, sa môžu Božie plány plniť v celosti. Preto, deti, postite sa najmä ten týždeň, pred nedeľou v mesiaci, keď máte ísť ku krížu. Žehnám vás pokojom od Svätého Ducha.
     Milujem vás a s Bohom, dietky.


27.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vás opäť vyzvať k pokoju. Modlite sa za pokoj, ktorý tento svet tak veľmi potrebuje. Spýtal som sa Panny Márie, prečo sa predstavila ako Kráľovná pomoci.
     Ja som Matkou všetkých detí. Som Matkou Cirkvi, a preto ma veľmi bolí, keď moje deti idú do zatratenia a nemá im kto pomôcť. Preto som prišla sem. Chcem použiť všetky možné prostriedky pre vašu záchranu. Moje Nepoškvrnené Srdce patrí vám. Ja celá som pre vás a pre Boha. Moja záchrana a pomoc nie je len pre Slovensko, ale aj pre celý svet. S Bohom, dietky moje, milujem vás.


02.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes ste skoro všetci oblečené v čiernom. Deti, nech vaša duša a srdce nie sú čierne od hriechu, čierne ako vaše šaty. Prosím za vás, modlím sa za vás, aby nikto z vás neuvidel krátery pekla či očistca. Milujem vás.


05.11.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Viem, že kríž niesť je ťažké, ale iba pri ňom poznáte brat brata. Deti, prijímam vás do svojho náručia. Zostaňte v mojom objatí. Milujem vás. Ďakujem, že ste sem prišli. Ďakujem vám. Milujem vás, veľmi vás milujem. Nech je pre vás útočišťom svätá omša, svätý ruženec a Sviatosť Oltárna. S Bohom, dietky moje.


06.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám i za bolesť vo vašom srdci, ktorú ste obetovali Bohu. Deti, chcem vám povedať, že láska spáli i to najväčšie nebezpečenstvo a zlo. Milujem vás. Nech pokoj zavládne tomuto ľudstvu! S Bohom!


06.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná, ale i smutná! Milujem vás.
     Panna Mária dala modlitbu za duše v očistci a za zomierajúcich:
     Dušičky moje, oslavujte Boha. Pritisnite sa k Máriinmu Srdcu, nech môžete počuť jeho tlkot. Slávte Boha, nech jeho Meno znie na slávu. Amen.


07.11.1995 - prostredníctvom Martina

Deti, nech už nikdy nemáte z ničoho strach. Strach vám rozochveje srdce, a potom do vás má prístup hriech. Ale ak zostanete spoľahnuté na Boha, ja budem s vami a satan si nedovolí vám viac škodiť. Chcela som to povedať až dnes, lebo je vás tu viac. Milujem vás, deti.
     Moje milované, vyvolené deti, choďte v túto sobotu za kňazom Petrom, ktorému som poslala ruženec... S Bohom moji anjeli, milujem vás.


09.11.1995 - prostredníctvom Martina

Deti, dnes vám chcem povedať, že mylný je názor tých, ktorí hovoria, že svetu nič zlého nehrozí. Za týchto ľudí prinášajte obete a vytrvajte v obetiach i utrpeniach. Deti, vytrvajte v týchto ťažkostiach, ktoré na vás doliehajú. Sú to príkoria za ľudí, ktorí tak horko urážajú moje veľmi ubité Srdce. Deti, vytrvajte za tento svet. Pre vás všetkých je moje Nepoškvrnené Srdce urážané. Pre vás všetkých je šľahané hriechmi. Pre vás, lebo deti, milujem vás. Moje slzy tak horko tečú, lebo prichádzam sem a mnohí mi nevenujú pozornosť. Pre toto posolstvo je naozaj potrebné otvoriť srdce, lebo inak nepochopíte, čo pre vás chcem urobiť. Milujem vás. Ja som Kráľovná pomoci, lásky a pokoja. S Bohom, moje deti. S Bohom, moji anjeli.


09.11.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje!
     Milujem vás. Chcem vám povedať, že modlitbu je ťažšie vedieť precítiť. Snažte sa, aby ste ju precítili. Milujem vás. S Bohom, detičky moje milované! S Bohom.


10.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nech neustále na vás rosí Boží pokoj. Milujem vás, s Bohom.


12.11.1995 - prostredníctvom Márie

Mária, pozri sem i dnes sa ti chcem prihovoriť. Milujem vás. Prichádzam sem, lebo vás milujem, veď som Kráľovná pomoci. Ja vám pomáham v bolestiach i v trápení. Milujem vás. S Bohom, detičky moje drahé! S Bohom.


16.11.1995 - prostredníctvom Martina

Modlitba, ktorú Boží Syn dáva cez Matku Božiu svojim deťom:
     Večný Bože, s najhlbšou pokorou a láskou ti chcem predostrieť svoju úprimnú radosť z toho, že môžem byť tvojím dieťaťom, a že tvoje milosrdné oko na mňa vždy bude neustále hľadieť otcovskou láskou. Tak, ako nás tomu naučil Ježiš Kristus, ktorého si oslávil, a v sláve ho prijal k sebe do neba a urobil si ho Kráľom a našim Pánom. Nech tvoja a jeho láska planie pod vplyvom Svätého Ducha na nás, nehodných synov a dcéry. Tvoja láska, Otče, planie na nás a tvoja ruka nás žehná. Odpusť nám, že nie sme toho niekedy hodní. Nech je v nás vyvýšená sláva Ježiša Krista, a aby sa naša myseľ spoliehala len na neho. Nech je navždy v nás prítomný cez Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby sme skrze Nepoškvrnené Srdce Márie pochopili, že bez Božej milosti by sme nemohli žiť ani v časnosti a najmä vo večnosti. Amen.
     Deti moje, túto modlitbu sa modlievajte s radosťou.


17.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa ruženec modlievali aspoň vo dvojici. To preto, aby vo vás vzplanula jednota. S Bohom, dietky. Milujem vás.


18.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, že ľudia myslia len na tento svet. Keď som vchádzala do tejto dediny, skoro všetky srdcia boli naplnené myšlienkami na hmotu tohoto sveta a na jeho zábavu. Nemyslia na Boha. Mala som pripravený program pre vás, aby ste sa povzniesli a mali radosť. Niektorí nechodia na toto zjavenie, aby sa stretli so mnou, ale len preto, že im niečo odkážem. Deti, aspoň vy ste mi urobili radosť, ktoré ste sem prišli. Ja vám ďakujem. S Bohom, dietky.


19.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vyzývam vás, vyzývam vás, vyzývam vás. Deti, naposledy vás už takto silne prosím. Zmeňte sa. Chcem, aby sa každý z vás modlil tri ružence za deň (tj. celý ruženec, ktorý sa skladá s radostného, bolestného a slávnostného), a aby pôst bol dodržaný ako som vás o to žiadala. To sú dve veci, ktoré nech sa šíria medzi všetkými ľuďmi po celom Slovensku. Deti, vážne vás prosím a chcem vám povedať, že žijete vo veľmi ťažkej dobe. Deti, modlite sa, aby neprišla ešte horšia. Deti, modlite sa, aby neprišla vojna. Deti, nech sa chodia ľudia modliť, aby pochopili pokoj. Milujem vás. Toto posolstvo som chcela dnes povedať, lebo sú ľudia, čo i toto posolstvo spochybnia. Modlite sa. S Bohom, deti, vytrvajte v Bohu.


20.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Chcem vám povedať, že ja som vždy s vami. Deti, nebojte sa ničoho. I keby prišla vojna, ja budem vždy pri vás, len aby ste sa neodtrhli od Ježiša Krista. Milujem vás. Len vytrvajte v pôste a v modlitbách ruženca a ja vám pomôžem. S Bohom, moje dietky.


21.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. Nebojte sa, deti, veď láska všetko premáha.


21.11.1995 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Milujem vás. Som šťastná, že i dnes ste na mňa nezabudli a modlili ste sa. Mária, keby si vedela, ako je moje srdce i srdce Ježišovo veľmi urážané! Ešte veľakrát pocítiš od ľudí bolesť v srdci a neprávosť. Neboj sa, ja som vždy pri tebe. S Bohom, dietky moje!


22.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať, aby ste púť ku krížu zamerali na jednu tému. Veľmi by som si želala, aby ste dali decembrovú púť pod heslo: Všetci s Máriou za pokoj a mier! Milujem vás.


23.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Pamätáte si na prvý sneh? Ani neviete, ako sa pominul. Deti, tak sa pominie i všetko zlo medzi ľuďmi v tejto farnosti, ktorá je naplnená zlom. Len vydržte. Ale, deti, keď sa roztopil sneh, tak pokropil vyčerpanú zem. Lebo i zlo je pre vás školou, školou k pokore! A keďže utrpenie vyzdvihuje k Bohu, budete vedieť, že potešenie je vo svätej omši a vo Sviatosti Oltárnej. Deti, buďte šťastné, že môžete znášať bolesť za tých, ktorí nechcú chodiť na sväté omše. Deti, prosím vás: MIER, MIER, MIER, POKOJ, POKOJ, POKOJ! Prosím vás. S Bohom, dietky moje. Milujem vás, milujem vás.


24.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vaša modlitba dnes bola stručným rozhovorom s našim Pánom. Deti, modlite sa tak, ako to cítite srdcom. Hlavná je modlitba srdca. Tak si potom prispôsobíte výslovnosť slov.
     Panna Mária nám šiestim povedala, aby sme ukazovali príklad druhým. Pokoj, pokoj, pokoj. Dieťa moje, pomodli sa so mnou Otče náš a Sláva Otcu... S Bohom, dietky, milujem vás.


24.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem tým, ktorí vypočuli moju výzvu, že sa modlia tri ružence za deň a dodržiavajú pôst. Milujem vás.
     S Bohom, deti moje drahé!


25.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Vidíte, ako len málo stačí urobiť, aby ste mali radosť. Stačí len otvoriť srdce a všetko bude prelomené. Modlite sa. (Panna Mária nás všetkých žehnala). Ďakujem vám za všetko, čo ste dnes pre mňa urobili. S Bohom, dietky moje, nech vo vás zostane navždy pokoj a večná láska. Milujem vás.


27.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje milované dietky!
     Som smutná, lebo na svätej omši je vás málo. I keď niektorí majú čas a môžu - nejdú. Som smutná, dietky moje. S Bohom, detičky moje drahé!


29.11.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná i smutná. Nechcite ako tento svet, lebo tento svet je naplnený zlom a nečistotou. Prosím, len sa nedajte zlákať na mamonu. Milujem vás. S Bohom, deti moje drahé!


30.11.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes nadišiel čas, kedy vám môžem povedať prejav lásky ku kňazom. Dokázať opakovať aspoň 100 dní tento prejav lásky svedčí o vašej silnej a úprimnej láske. Hovorte:
     Ježiš, Mária, pretvorte srdce kňaza a zachráňte jeho dušu.
     Ak dokážete hovoriť so silným úderom srdca tento prejav lásky, budete vidieť zmenu u mnohých kňazov. Nie je to obyčajný prejav. Modlite sa ho s vrúcnosťou. S Bohom, dietky moje, milujem vás.


01.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za vaše modlitby. Ide prvé výročie zjavení, preto sa pripravte ako sa najlepšie môžete pripraviť. Veľmi sa teším na túto púť, preto si nepokazte radosť a nepokazte ju ani mne. Keďže ide o prvé výročie, poviem vám aspoň niečo o tomto kríži. Tento kríž ešte nebol postavený a už bol v týchto Božích plánoch. S Bohom, dietky, žehnám vás.


03.12.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu a prišli ste sem. Spoľahnite sa na Ježiša Krista a uvoľnite mu cestu, aby vo vás zapálil svetlo života, aby každý z vás mal mier v duši a prijímali ste pokoj a lásku do srdca. Žehnám vás. Úplne sa dajte Bohu, aby sa naklonil k vám. S Bohom, dietky, a ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli.


03.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja som tu pre vás. Čítajte si zo Svätého písma o našom Pánovi a dozviete sa tajomstvá o jeho živote.
     S Bohom, dietky moje. S Bohom.


05.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Viem, že máte strach, a že ho pomaly prekonávate. Ale bez Ducha Svätého by ste neboli schopní to zvládnuť. Nech v tomto chráme vždy nájdete svoje útočište. Dieťa moje, budem ti hovoriť o budúcnosti sveta, ale jeho budúcnosť záleží len od vás. Žehnám vás. S Bohom, dietky, a dovidenia zajtra.


07.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moje drahé Dechtice!
     Dnes by som vám chcela povedať, aby každý jeden otvoril svoje oči a pokúsil sa nájsť v sebe zdravé jadro. Nech zdravé jadro je Ježiš Kristus. Objavte v sebe čistotu, ktorú vám dávam. Nájdite v sebe čistotu, lásku, pokoj, a potom prežijete nádherné Vianoce, ktoré prichádzajú. Hovorím vám to ako vaša Matka, lebo mnohí ma nechcú ako svoju Matku.
     S Bohom, dietky, ja vás milujem.


08.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som s vami. I keby vám bolo do srdca vbodnutých tisíc mečov, nebojte sa. Ja som vždy pri vás a nikdy vás neopustím. Vytrvajte i naďalej v modlitbách. Milujem vás. Nie je nič silnejšie ako láska.
     S Bohom, dietky, som pri vás.


10.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Najvzácnejšia je modlitba srdca, naučte sa ju silne modliť. Ak budete plniť moje posolstvá, prežijete tie najkrajšie Vianoce. S Bohom, dietky moje.


10.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Ešte veľmi dlho potrvá, kým zistíte akú má cenu láska. Ale napriek tomu vás veľmi milujem.
     S Bohom, dietky moje! S Bohom.


11.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste zostali na mojom stretnutí. Pochopte, že pre vás je potrebný pokoj. S Pannou Máriou som sa modlil.
     S Bohom, dietky, a odneste si tento pokoj do domovov.


11.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Som šťastná, že ste sem prišli a chcem vám povedať, aby ste sa viac modlili a viac vnímali Boha. Veď aj On vás miluje. Miluje vás. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


12.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé dieťa,
     odovzdaj ľuďom môj pozdrav a požehnanie. S Pannou Máriou som sa rozprával o budúcnosti sveta. Panna Mária odkazuje ľuďom túto vetu:
     Deti, uvedomte si, že ja sem chodím pre vás a nie vy pre mňa.
     S Bohom, dieťa moje. S Bohom, dietky.


13.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dávajte si pozor, aby ste sa nedali zlákať na zlé. Milujem vás. S Bohom, dieťa moje, s Bohom.


14.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Kiež by vás tu bolo omnoho, omnoho viac. Dnes chcem pre vašu farnosť povedať, že veľmi veľa ľudí padá do osídla hriechu, nehľadiac na svoje skutky. Každé ranné prebudenie začína plávaním v hriechu a končí večerom v topení, nehľadiac na Boha, v ktorom majú záchranu. Každý je zahľadený len okolo seba a k rozširovaniu zla. A dovoľujete, aby vás satan nepozorovane ovládal. Prečo nechcete zobrať moje posolstvá k svojej pomoci? Pozrite sa, aká úbohosť vás obklopuje.
     Zmeňte sa deti. S Bohom, milujem vás.


15.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som smutná. Prečo nechcete poslúchať Pána svojho Boha? Veď on chce pre vás len to najlepšie. Milujem vás. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


16.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Prečo je vo vás toľko strachu? Veď ja som stále s vami a nikdy vás neopustím. Milujem vás. Ja som s vami celý čas. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


18.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Som šťastná, že ste tu, že ste tu ostali. Milujem vás. Najhlavnejšia je svätá omša, svätá spoveď a sväté prijímanie. To sú tri hlavné veci pre vaše spasenie. S Bohom, drahé deti! S Bohom.


19.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás chcem všetkých potešiť a povzbudiť. Boh je tak blízko vás. Deti, radujte sa, keď vás objíme radosť; smúťte, keď máte žiaľ. Všetko robte len pre Boha, a potom zistíte, že utrpenie má zmysel vždy. Deti, táto choroba, ktorá pokrýva väčšiu časť Zeme, je odplatou za vaše skutky voči Bohu a napomenutie, aby ste sa zdvihli a robili dobro medzi sebou. Objímam vás a chcem, aby ste sa uzdravili na duši, a potom vám nebude škodiť žiadna telesná choroba. S Bohom, dietky, milujem vás.


20.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať, tým, ktorí sa zúčastňujete v tento čas na modlitbách, urobili ste mi z modlitieb to najkrajšie "prístrešie". Ďakujem. Modlite sa i naďalej. Dobre sa modlite. S Bohom dietky.


21.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať, aby ste sa dali k dispozícii Bohu s pokojom ako som to urobila ja. Ďakujem Pánovi, že mi dovolí každodenne sem prichádzať. Žehnám vás a modlím sa za vás, aby pokoj a láska prenikli k vám a do vašich rodín. Aby každý pocítil veľkú prítomnosť Boha. Nech každá jedna rodina z vašej skupiny kúpi jeden kvet a po polnočnej svätej omši ho dá k jasličkám. S Bohom, dietky, milujem vás.


23.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Žehnám vás s láskou, aby sa vo vás rozžiaril pokoj. Prosím Pána o to, aby ste prežili tie najkrajšie Vianoce. Deti, nezabudnite sa pomodliť ruženec v kruhu rodiny a prečítajte si narodenie Pána Ježiša zo Svätého písma. Nech sa Lucka pomodlí za všetkých chorých. Dietky moje, vy piati dnes dajte všetkým ľuďom na čelo krížik. S Bohom dietky moje.


23.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Pokúste sa pripraviť na sviatky Vianoc, ktoré každé dieťa s túžbou očakáva. Skúste sa stať malými deťmi v očakávaní Ježiška, ktorý príde na tento svet. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


24.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, ktorí ste prišli na moje stretnutie s vami. Všetkých vás žehnám. Žehnám celú farnosť i vášho kňaza. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Prajem vám, aby Ježiš Kristus prišiel do srdca každého jedného z vás. Milujem vás.
     S Bohom, dietky, milujem vás. Ďakujem vám za všetko, čo ste pre mňa urobili.


25.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Po zjavení sa pomodlite jeden desiatok radostného ruženca - tretie tajomstvo. Po modlitbách sa pochytajte za ruky a povedzte mi prosby, a potom si zaspievajte piesne.
     S Bohom, moje deti. S Bohom, moji anjeli.


25.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Ďakujem vám a som šťastná že ste tu. Milujem vás. Som šťastná, že sem môžem chodiť, že mi to môj Syn dovolí. To záleží len na čistote vášho srdca. Veľmi, veľmi vás milujem, a preto mi sem dovolí chodiť. Milujem vás.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


26.12.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Pozývam vás na každodenné modlitby. Modlitba je ako studňa pokoja, z ktorej čerpáte osvieženie pre vaše uponáhľané telo. Deti, radi sa modlite.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


28.12.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás pozývam na modlitbu. Deti, nech každé srdce obsiahne duchovný kvet. Preto vás pozývam k modlitbe, aby ste sa ju modlili v rozhovore so mnou a s Bohom. Každú jednu myšlienku z modlitby venujte Bohu, a potom budete mať radosť z modlitby. Pozývam vás k uvitiu duchovnej kytice z modlitieb. Chcem vás pozvať ku každodennému žitiu mojich štvrtkových posolstiev a dúfam, že prijmete moje pozvanie.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


28.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje dietky drahé!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, prosím, prosím vás. Modlite sa, aby naozaj neprišla vojna. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


29.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Pokiaľ ste so mnou, nemusíte sa ničoho báť. Ja vám pomôžem. Nikdy vás neopustím. Milujem vás. S Bohom.


30.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vám povedať modlitbu:
     Mária, Matka naša, nech naše srdce vzplanie plameňom lásky. Bdej nad nami deň i noc, buď stále s nami. Nech sa naše srdce očistí od hriechu, zla a nečistoty. Amen.
     S Bohom deti drahé! S Bohom.


30.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Modlite sa, lebo iba tak premôžete všetko zlo, čo je na zemi. Milujem vás. S Bohom, moje dietky.


31.12.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem vám len povedať, keďže ste na rozhraní Starého a Nového roka, že vás pozývam na žitie mojich posolstiev v novom roku a budete vidieť zmenu vo svojom živote.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom, moji anjeli.


31.12.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Snažte sa byť ako deti. Len si spomeňte na svoje detstvo, koľko radosti ste mali z mála. Modlite sa, moje deti. S Bohom, dietky drahé! S Bohom.


31.12.1995 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky! Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Urobili ste mi radosť. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom.


02.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Ďakujem vám, že ste tu. Prečo sa nechcete modliť srdcom? Veď modlitba srdca je najpotrebnejšia. Milujem vás. S Bohom, moje detičky.


02.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás. Ja sem prichádzam pre vaše deti, pre vašu mládež, lebo ju chcem zachrániť, lebo oni veľmi urážajú nášho Boha. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


03.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja som s vami po celé dni, veď som vaša Matka. A ktorá matka nie je pri svojich deťoch?
     S Bohom, moje detičky, s Bohom.


04.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Chcem vás všetkých, i v tejto farnosti doviesť k svätosti. Pre túto úlohu je potrebné, aby ste sa rozprestreli pred Boha, zo všetkou Vašou skutočnosťou. Treba sa úplne zmeniť. Deti, preto je potrebné, aby ste žili moje posolstvá. Vyzývam vás, aby ste dokončili moju ťažkú cestu, ktorú som s vami začala. Naozaj je potrebné žiť moje posolstvá, na ktoré vás opäť pozývam. Moje pozvanie je omnoho silnejšie, než prosby a výzvy. Preto a z tohto dôvodu vás budem vždy pozývať.
     S Bohom, dietky, s Bohom v pokoji.


04.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás. I Boh vás miluje i Pán Ježiš i ja. Najsvätejšia Trojica vás miluje. Všetci vás milujeme.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


05.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dráhe deti! Milujem vás!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám, že ste splnili tri hlavné veci, ktorými sú: svätá spoveď, sväté prijímanie a svätá omša. Ďakujem vám, že ste držali pôst, deti moje. Milujem vás. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


05.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a nezabudli ste na mňa. Ďakujem vám aj za všetky modlitby. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


06.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti moje, viac sa sústreďte na modlitbu. Iba modlitba obráti srdce človeka. S Bohom, deti drahé! S Bohom.


06.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakuje vám aj Pán Ježiš. Má z vás veľkú radosť. Milujem vás. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


07.01.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem vám za dnešnú púť. Deti, len pre jedno som sem prišla, aby ste boli všetci so mnou v nebi. Veľmi si želám, aby ste boli navždy pri Bohu. Modlite sa. Želám si, aby pútnici konali túto púť, ktorú ste konali dnes vy. Videl som veľký kríž. Panna Mária povedala so slzami v očiach: Deti, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Panna Mária ukazovala na dedinu: Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     S Bohom, dietky, milujem vás.


07.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja viem, že nemôžeš ísť ku krížu. Ja som si ťa našla. Budem vždy takto prichádzať, ale iba na prvú nedeľu v mesiaci, po prvom piatku, keď pôjdu ostatní ku krížu. Modlite sa, lebo na svete je veľa zla, ktoré sa dá premôcť iba modlitbou a ničím iným. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


08.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že môžem k vám prichádzať. Ďakujem za to Pánu Ježišovi, že mi dovolí k vám prichádzať. Dovolí mi preto, lebo vás veľmi miluje. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


09.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste tu. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo tento svet je veľmi zlý a ničím iným sa nenapraví, iba modlitbou. Viem, že ste unavení, ale aj tak sa modlite. Ja vám pomôžem, aby ste to dokázali. Milujem vás.
     S Bohom, moje detičky. S Bohom.


10.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst. Pre túto dobu je veľmi potrebný pôst, lebo iba pôstom sa dá všetko premôcť. Milujem vás. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


11.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti, chcem vám dnes povedať, keďže mnohé máte veľa výhovoriek cez pôst, že vás pozývam k väčšej modlitbe. Cez pôst sa viacej modlite, aby ste z ochotnej lásky k Bohu dokázali vydržať tento pôst až do konca. Pozývam opäť celú farnosť i všetky deti k pôstu a modlitbe. Dietky, želám si, aby ste častejšie adorovali pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Panna Mária mi povedala: Každý štvrtok, prijmite moje pozvanie a želanie.
     S Bohom, dietky, s Bohom. Milujem vás.


11.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Som smutná. Prečo vás je tu tak málo? Veď svätá omša, svätá spoveď a sväté prijímanie, to sú tri hlavné veci, ktoré zabraňujú, aby na tento svet prišla vojna. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje dietky, s Bohom.


12.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prišla som za vami, veď nemôžem nechať svoje deti osamote. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


13.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám a veľmi vás milujem. Ja som vaša Matka. Deti moje, modlite sa. Keby ste vedeli, koľko dokážete vyliečiť chorôb a premôcť zla.
     S Bohom, deti drahé! S Bohom.


13.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že je vás tu tak veľa. Kiež by vás tu bolo vždy tak. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom.


14.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dieťa!
     Martin: Panna Mária prosím ťa, ukáž sa kňazovi a všetkým ľuďom, aby uverili, lebo neveria.
     Panna Mária: Blahoslavení, ktorí nevideli a uverili. Drahé deti, nemusíte sa ničoho obávať, lebo ja som sem neprišla z vašej vôle, ale z vôle Všemohúceho a najväčšieho Boha. Deti, aj keby sa čo robilo, buďte spolu a nerobte si iné starosti, lebo ja som neustále s vami. Deti, na zlé reči neodpovedajte agresívne, ale s láskou a modlitbou za toho človeka. Dietky, vydržte! S Bohom, dietky, s Bohom v pokoji.


14.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, deti, deti nedovoľte, aby do vašich sŕdc vstúpil nepokoj. Modlite sa. Pokoj, deti, pokoj, o ktorý som vás prosila. POKOJ! S Bohom, detičky milované. S Bohom.


14.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu na modlenie deviatnika. Toto modlenie je veľmi silné. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


15.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ja sem prichádzam pre vás. Veľmi si želám, aby ste boli so mnou v nebi. Milujem vás. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


16.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje milované!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Modlite sa, deti moje. Iba cez modlitbu prostredníctvom Ducha Svätého premôžete svoje žiale, bôle a starosti. Milujem vás. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


16.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Všetky starosti, ktoré máte, odovzdajte mne a Pánu Ježišovi. My vám s nimi pomôžeme, pretože vás nesmierne milujeme. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


17.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste sa začali modliť deviatnik k Duchu Svätému. Ak máte doma nejaké trápenie, začnite sa modliť deviatnik. Lebo cez deviatnik sa najviac ničí všetko zlo, čo je na zemi.
     Milujem vás. S Bohom.


18.01.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, celej farnosti, aby ste si stali vedľa Ježiša Krista a vykročili s ním proti satanovi. Vy o ňom viete - o jeho konaní, a preto ešte viac ohrozuje túto farnosť. V ozbrojení s Ježišom Kristom a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Modlitbou svätého ruženca zničíte úhlavného nepriateľa pokoja. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, dietky, milujem vás. Dieťa moje, dovidenia zajtra.


18.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky milované!
     Ďakujem vám, že sa viete pre mňa obetovať a prichádzate sem každý štvrtok. Milujem vás. Deti, keby ste vedeli, aké milosti dostávate. Modlite sa za tých, ktorí vám ubližujú. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


18.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa! Prečo nechcete do vášho života prijímať Pána Ježiša, teda môjho Syna? Veď my vám chceme pomáhať vo vašom trápení. Zmeníte sa iba skrze modlitbu. Mňa to veľmi bolí, keď vidím, akí sú ľudia na tomto svete. Veľmi málo sa venujú Pánu Bohu a modlitbe. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli.
     Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


19.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst. Modlite sa denne tri sväté ružence. Milujem vás.
     S Bohom, moje dietky. S Bohom.


20.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že môžem k vám prichádzať. Modlite sa. Vy si neviete predstaviť, aká je potrebná modlitba pre tento svet. Najpotrebnejšia modlitba je modlitba svätého ruženca. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom.


21.01.1996 - prostredníctvom Márie

Moje dietky!
     Viac sa skúste sústrediť na Boha. Milujte Boha, Pána svojho - Boha. Aj on vás veľmi miluje. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


21.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé a milované dietky!
     Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste tu. Má z vás radosť aj Nebeský Otec. Ja sa za vás veľmi modlím, aby ste boli raz v nebi. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje detičky. S Bohom.


22.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé!
     Milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že sem chodíte a nedáte na to, že sa z vás vysmievajú a ohovárajú vás. Nebojte sa, ja som s vami. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


22.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Modlite sa. Nezabúdajte na svoju každodennú modlitbu. Modlitba je žriedlom pre vašu dušu. Modlite sa, veľmi sa modlite. Milujem vás.
     S Bohom, moje deti. S Bohom.


23.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela naučiť ruženec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:
     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
     4. Ktorý zosiela Ducha Svätého, aby sme boli plní lásky a pokoja.
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.


23.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že ste opäť všetci spolu. Všetci spolu vytvárate silnú jednotu, ktorá nedovolí tomu "zlému", aby sa dobíjal do vašej duše. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje detičky, s Bohom.


24.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky.
     Som šťastná, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám za pôst, ktorý tak poctivo držíte. Milujem vás. S Bohom, moje detičky.
     S Bohom. Zajtra vás čakám na večeradle.


25.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Chcem dnes celej farnosti povedať, aby sa každý z vás odovzdal Ježišovi Kristovi. Obráťte sa mu tvárou, aby vás mohol preniknúť svojimi milosťami. Deti, Pán Ježiš vám vždy ide v ústrety, ale vy sa mu vždy otočíte chrbtom. Otočte sa mu tvárou s otvorenou náručou. Deti, taktiež i dnes vás chcem pozvať k modlitbe, pôstu a k jednote. Buďte jednotní všetci s celým svetom. Buďte všetci jednotní s Ježišom Kristom a jeho svätou Cirkvou. Deti, dúfam, že i naďalej prijmete moje pozvania. S Bohom, drahé deti.


25.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé a milované detičky!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Aj keď som vás tu čakala oveľa, oveľa viac, predsa vás tu z takej veľkej farnosti veľa nie je. Vážte si duchovného otca a modlite sa za jeho telesné a duševné zdravie, aby vám slúžil, ako dobrý duchovný pastier a ohlasovateľ Kristovho evanjelia. Čím ste ďalej od Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, tým ste bližšie k satanovi, ktorý vás navádza na zlo, ktoré je na tomto svete. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, detičky moje milované. S Bohom.


26.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste sa modlili svätý ruženec ku Kráľovi Pokoja. Cez tento svätý ruženec najviac pôsobí pokoj, ktorý je pre tento ľud veľmi potrebný. Milujem vás, veľmi vás milujem.
      S Bohom, moje detičky. S Bohom.


27.01.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky drahé a milované!
     Deti, modlite sa, lebo prichádza doba, ktorá je pre vás ťažká. Modlite sa, lebo iba modlitbou premôžete "zlého". "Zlý" s vami dokáže robiť nepochopiteľné zlé veci. "Zlý" má dosť veľkú moc vniknúť do vás a robiť rôznu zlobu. Deti, dávajte si veľký pozor. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


27.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Aj keď ste tu iba v malom počte, ja mám aj z toho radosť. Modlite sa, modlite sa srdcom. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje deti. S Bohom.


28.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Milované detičky!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie na pôst a na modlitbu troch svätých ružencov za deň. Na tento svet prichádza ťažká doba, ktorú premôžete iba týmito prostriedkami. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje detičky, S Bohom.


28.01.1996 - prostredníctvom Márie

Deti drahé!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som nekonečne šťastná. Deti, modlite sa, modlite sa viac srdcom. Počúvajte môj hlas, skúste sa ho počúvnuť, deti moje.
     S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


29.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Nebuďte také unáhlené, ale viac sa venujte Pánu Bohu. Deti, keby ste vedeli, čo vás neskoršie čaká v nebi, tak hneď sa zmeníte. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom.


30.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať:
     Za ten čas, čo sa tu modlíte, ste už obrátili dvoch hriešnikov. Hovorím vám to preto, lebo mnohí pochybujú o tom, či má toto modlenie nejaký osoh. Áno, má to veľký osoh a preto sa modlite aj ďalej. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, moje dietky. S Bohom.


31.01.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Modlite sa za tých, ktorí sú chorí vo vašom spoločenstve. Oni to veľmi potrebujú. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, deti moje drahé. S Bohom.


01.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes chcem opäť celej farnosti povedať, aby každý žil pre pokoj a lásku. Mnohí máte nepriehľadný závoj, nepriehľadnú bariéru pred očami a nevidíte čo pre vás robím. Deti, odovzdajte sa mi s láskou a potom sa vaše utrpenie premení na lásku, ktorou budete chcieť pomáhať Ježišovi Kristovi vykúpiť svet. Lásku pocítite v obrátení. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Deti, žite moje posolstvá a dajte ich tým, čo majú snahu ich uskutočňovať vo svojom živote.
     S Bohom, drahé dietky, milujem vás.


01.02.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, nesmierne šťastná, že je vás tu oveľa, oveľa viac ako inokedy a že sa tu modlia malé deti. Nebeský Otec má veľkú radosť z modlitby malých detí. To mu je najmilšie z toho, čo mu malé deti dávajú. Deti, Pán Ježiš vás každodenne obsypáva milosťami a vy ich ani raz od neho nechcete prijať. Deti, dnes bude svätá omša k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Naberte z nej silu do svojho každodenného života. Nech vás táto svätá omša posilňuje, aby ste mali silu bojovať proti satanovi, ktorý vás unáša do každodenného hriechu. Ešte raz vám ďakujem, že ste sem prišli. Som nesmierne šťastná, že mi Pán Ježiš dovolí, aby som mohla každodenne prichádzať za svojimi deťmi, ktoré nesmierne milujem. Veľmi vás milujem aj s mojím Synom.
     S Bohom, moje drahé a milované detičky. S Bohom.


02.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes by som sa chcela na vás obrátiť s jediným želaním. Cez tieto dni v stredu a v piatok konajte prísny pôst i naďalej. Buďte so mnou spojené v modlitbách. Viac sa modlite, hlavne cez tieto dva dni. Aspoň ruženec radostný, bolestný a slávnostný, ako som vás už i vyzvala.
     Ďakujem. S Bohom, deti.


03.02.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária vytiahla spod plášťa krížik, ruženec a pásku na ktorej bolo napísané: pomoc, láska, pokoj. Pýtal som sa, čo znamenajú tieto veci. Panna Mária mi povedala:
     Ruženec - najväčšia zbraň
     krížik - cesta k spaseniu
     slová - pomoc, ktorú vám dávam cez moju lásku a pokoj potrebný pre túto dobu.


04.02.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem, ďakujem vám, že ste sa nezľakli snehu a mrazu a prišli ste sem. Drahé deti, tento čas je časom modlitby, preto sa deti môžete zastaviť pri modlitbe. Pozývam vás na každodennú modlitbu. Deti, každého jedného z vás si Ježiš Kristus vybral a zve vás, aby ste boli jeho odleskom. Deti, veď vy ste povolaní pre svetlo a nie pre tmu. Preto žiarte v tme tohto sveta.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie.
     S Bohom, drahé dietky, milujem vás.


08.02.1996 - prostredníctvom Martina

Deti, dnes vám chcem povedať toto:
     Moje drahé deti! V tento čas čakám na to, aby sa mi rodiny s láskou zasvätili, aby som vás ja s láskou mohla viesť. Moje deti, veľmi potrebujete zasvätenie, najmä mladé rodiny, keď sa tak veľmi rozpadajú. Vykonajte si zasvätenie, aby som vás mohla navštíviť pokojom a láskou. Moje ruky a moje materinské srdce starostlivo sprevádza vaše kroky na ceste ku spáse. Drahé deti, nech vaše rodiny sú spojené každodennou modlitbou. Každodenne si čítajte zo Svätého písma, najlepšie večer, vtedy máte viac času. S Bohom, drahé dietky.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie.


15.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Prijmite moje pozvania. Ďakujem Pánovi, že i dnes mi dovolil sem prísť. Chcem vám povedať, aby ste sa rozhodli, či budete žiť moje posolstvá. Drahé dietky, ja vás chcem viesť. Rozhodujte sa v láske, aby ste získali silu pre trvalé a nezmenené rozhodnutie pre žitie posolstiev. Preto žite posolstvá svojím životom. S Bohom, dietky, milujem vás.


22.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     V týchto dňoch majte vo veľkej úcte kríž. Nech je pre vás stredobodom v tomto čase. Majte k nemu veľkú úctu vo vašich srdciach. Zasväťte sa mu všetci vo vašej farnosti a sľúbte, že ho nebudete urážať, znesväcovať ho a potupovať.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.
     Želanie Panny Márie: - nech každá rodina má kríž na úctivom mieste a nech sa každodenne pri ňom modlí.


24.02.1996 - prostredníctvom Martina

Ďakujem, ďakujem vám drahé deti, že ste prijali moje pozvanie. Som šťastná, ďakujem vám za vaše modlitby a za všetko, čo pre mňa robíte. Modlite sa za celé ľudstvo, aby zavládol pokoj a mier. S Pannou Máriou som sa modlil. S Bohom, drahé deti. Milujem vás. Amen. S Bohom.


26.02.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, či by nemohla urobiť nejaký zázrak. Panna Mária odpovedala:
     Zázrak príde v pravý čas a na pravom mieste, ale iba vtedy, keď sa ľudia obrátia.


26.02.1996 - prostredníctvom Márie

Panny Márie som sa pýtala, aký je najlepší pôst.
     Panna Mária povedala:
Najlepší pôst je pôst o chlebe a o vode, najviac si to cením u detí. Cením si veľmi i to, keď sa zrieknu sladkostí a televízie.


27.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti, modlite sa a čiňte pokánie za hriešnikov. S Bohom, Amen. S Bohom v pokoji.


27.02.1996 - prostredníctvom Márie

Deti moje,
     aby ste vydržali pôst o chlebe a vode, tak ráno si prizvite Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu, ktorú som vám dala, lebo pôst je veľmi, veľmi potrebný. Milujem vás, veľmi, veľmi vás milujem. Ja zostávam po celý deň vo vašich domovoch prítomná.
     S Pannou Máriou som sa modlila Sláva Otcu.


29.02.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste cez modlitbu s prítomnosťou Ducha Svätého našli zmysel kríža i života. Deti, chcem, aby každý z vás prijal s láskou krížovú cestu života, aby každý jeden z vás so mnou dosiahol večné šťastie - večné nebo. Iba cez modlitbu, lásku a kríž je možné dosiahnuť večnú lásku, ktorou je Boh.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé dietky. Amen. S Bohom v pokoji.


29.02.1996 - prostredníctvom Lucie

Deti, dnes by som vám chcela povedať niečo o pôste. Dávnejšie som vás vyzvala k pôstu a to dva krát do týždňa. Každú stredu a piatok, aby ste boli iba o chlebe a o vode. Niektorí ľudia berú pôst vážne, ale niektorým je to ako nepotrebná vec k bežnému životu. Želala by som si, keď budete držať pôst, obetujte ho za tých, ktorý ho držať nechcú.


02.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária povedala na zajtra takýto úmysel: S láskou prosme Boha o zachovanie viery. Panny Márie som sa pýtal na sľúbený zázrak. Odpovedala: Nebuďte nedočkaví, anjeli moji.
     S Bohom v pokoji.


03.03.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Vyzývam vás, dietky, aby ste čelili hriechu, z ktorého ste boli tak draho vykúpené. Deti, preto vám môj Syn posiela toto posolstvo, aby ste sa len modlili. Preto deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľkou pomocou a mojím želaním je to, aby ste všetci konali pôst v stredu a v piatok o chlebe a vode. Ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     S Bohom v pokoji, milujem vás.


03.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Moje dietky, vážte si mier, ktorý je pre tento svet veľmi potrebný. Ja a môj Syn vás chceme uchrániť od každého zla, ktoré hrozí svetu, ale mnohí ľudia nám to nedovolia pre svoju namyslenosť. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Bohom, dietky moje. S Bohom.


04.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi povedala, že ak sa bude niekto na niečo pýtať, aby sme povedali - nech sa modlí, že ona vie, čo je pre každého potrebné.


05.03.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi odpovedala na otázku, prečo chodieva na oblaku: Lebo Božie plány sú pre vás tajomstvom. Odkaz všetkým ľuďom: Som spokojná, že ste kladne prijali pozvanie na hlas môjho materinského Srdca a prišli ste dnes sem. Ďakujem.


07.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať: Chrám Boží to je miesto, kde chodia deti, ktoré patria Nebeskému Otcovi celou svojou bytosťou a tak aj vy, keďže patríte Nebeskému Otcovi, odovzdajte sa do Božích rúk, aby vás mohol sprevádzať cestou, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Ja som vaša Matka a chcem vám celé vaše telo zaodieť do svojej nesmiernej lásky, ktorá k vám siaha z môjho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, nesmierne vás milujem a preto vás prijímam pod svoj plášť.
     S Bohom, deti moje. S Bohom, moji anjeli.


09.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     vašu únavu a najmä pôsty a modlitby ruženca, obetujte za kňazov, za vášho duchovného otca. Najmä väčšiu časť pôstov obetujte za cirkevných predstavených a celú Cirkev.


12.03.1996 - prostredníctvom Martina - Medžugorie

Panna Mária mi najprv povedala po juhoslovansky a potom po slovensky: Dragoj angeli, vaše gospa iz Medzugoria čeka na vas a moli za vas u Izusu Christa.
     Drahý anjeli,
     vaša Panna Mária z Medžugoria, čaká na vás a modlí sa za vás u Ježiša Krista. Deti, chcem vám týmto povedať, že či sa zjavím tu v Dechticiach, alebo v Medžugorí, som tá istá Matka. Preto buďte spojení s nebom, s Ježišom Kristom na každom mieste.


14.03.1996 - prostredníctvom Martina

Modlitba od Panny Márie:
     Večný Otče, teraz chcem pokľaknúť pred tebou a zblížiť sa s tvojim láskavým milosrdenstvom. Bože vidíš moju úbohosť a chorobu. Preto, ak je to tvoja vôľa, Otče, očisť ma od choroby a zmy moju vinu. Otče, ale ak sa to nezhoduje s tvojou vôľou a chceš, aby som i naďalej niesol tento kríž, s pokorou sa podvoľujem tvojmu rozhodnutiu. Ale ak moje telo bude očistené, nech navždy slúži na tvoju oslavu. Vďaka ti, Otče, že môžem byť v tvojej láske a vďaka Bože, že si dovolil našej Matke Márii učiť ma. A prosím o to, aby moja duša i telo boli zdravé. Nech znejú slová Najsvätejšej Trojice: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
     Dieťa moje, táto modlitba za chorých je moja najmilšia. Bože, očisti ma od choroby a hriechu.


14.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes chcem celej farnosti povedať toto: Som Matka všetkých detí na celom svete a preto vás chcem uchrániť od všetkého, čo by vám mohlo čo i len najmenej uškodiť, či už na tele, alebo na duši. Veď každá matka si chráni svoje dieťa a nenechá ho zlému strhnúť do priepasti, z ktorej sa viac nedá vyjsť. Deti, dnes by som vás chcela opäť vyzvať k modlitbe srdca, k pôstu a k pokániu. Teraz cez pôstnu dobu sa viac modlite za nenarodené deti a ich matky, ktoré ich nechcú prijať ako Boží dar. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie. Deti, žite moje posolstvá, ktoré vám dávam, ale žite ich s láskou a oddanosťou k Pánu Bohu. S Bohom, deti moje. S Bohom. Milujem vás, ďakujem vám za nový spôsob večeradla.


21.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dietky, vaše srdcia sú veľmi tvrdé, sebecké a neodovzdané do Božieho riadenia. Dietky, úplne sa odovzdajte Nebeskému Otcovi a mne - vašej Matke a uvidíte, že kríže ktoré máte, sa vám budú omnoho ľahšie niesť, tak ako Ježišovi Kristovi, môjmu Synovi. Ježiš Kristus sa za vás všetkých s veľkou láskou obetoval až na smrť na kríži, lebo vedel, že tak vám zabezpečí večný život.
     Deti, zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa a tým svojím každodenným životom neurážajte Nebeského Otca, ktorého to veľmi bolí. Každým zlým skutkom, ktorý cez deň vykonáte, to je ako by ste mu pichli do srdca jeden tŕň a On to musí znášať, ako tichý baránok a to iba kvôli vašej pýche a namyslenosti. Dietky moje, ak sa už naozaj nezmeníte a nezačnete žiť moje posolstvá, držať pôst a modliť sa za deň tri sväté ružence, tak na tento svet príde to, čo budete mnohí oplakávať, ale potom vám to nepomôže. Dietky, už toľko krát som vás vyzývala k obráteniu, ale vy ste to ani raz nebrali vážne. Dietky moje, zachovajte pri tomto posolstve pokoj.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás, nesmierne vás milujem. S Bohom, detičky moje milované. S Bohom v pokoji.


25.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za tých, ktorí nechcú prijať Božiu lásku, ako veľký dar, pretože oni zapríčinia zlobu a pohromu vo svete. Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer tak isto túto modlitbu, ako vďakyvzdanie za celý deň. Touto modlitbou, drahé deti, som vás učila modliť, preto ju prijmite a modlite sa ju i naďalej. S Bohom, drahé deti, milujem vás.


28.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     zamilujte si môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej a klaňajte sa mu. Klaňajte sa môjmu Synovi pod krížom, pretože, ak sa mu klaniate, ja sa klaniam s vami.


28.03.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes by som chcela celej farnosti povedať: Už taký dlhý čas sem každodenne chodím, aby som vás uchránila od satana, ktorý sa snaží, aby vám rozbil duše. Veľmi sa teší, keď vás vyruší, keď sa modlíte. Ale vy si vtedy prizvite Ducha Svätého a on Vám napraví myšlienky späť na modlitbu. Satan má veľký strach z modlitby svätého ruženca. Vždy, keď sa modlíte svätý ruženec, tak sa od vás vzdiali. A tak, keby ste sa každý deň modlili tri sväté ružence, tak ho úplne zničíte a potom by vás už neničil po duševnej stránke. Deti, mnohí si myslia, že všetka krása je tu v pozemskom živote, ale keby ste tušili, aké prostredie je v nebi, tak by ste sa usilovali iba o jedno, aby ste sa tam čo najskôr dostali.
     Dietky, keďže teraz v sobotu bude u vás spoločná svätá spoveď k Veľkej Noci, tak by som vám chcela povedať: Každý jeden z vás nech ide na svätú spoveď a urobí si ju naozaj z úprimného srdca, aby potom mohol s čistým srdcom pristúpiť k svätému prijímaniu. Dietky, keď idete inokedy na svätú spoveď, tak vždy zamlčíte nejaký hriech a keby vám bola daná tá milosť, aby ste si videli do vnútra srdca, tak by ste sa sami seba zľakli a nesmierne by ste sa z toho všetkého triasli. Keď idete hociktorému kňazovi na svätú spoveď, tak vyzeráte akoby ste sa mu báli povedať všetky svoje hriechy, ale veď si uvedomte, že prostredníctvom kňaza všetky svoje hriechy hovoríte samému Nebeskému Otcovi. A Nebeského Otca to veľmi trápi, keď mu neveríte. Nebeský Otec vás veľmi rád vypočuje, tak pri svojej večernej modlitbe mu povedzte všetky svoje trápenia, žiale a bôle a On vám s nimi veľmi rád pomôže.
     Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie a prišli ste sem, aj napriek tomu, že nie je svätá omša. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom, moji anjeli.


31.03.1996 - prostredníctvom Martina - Kvetná nedeľa

BOH
     Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh ma posiela od môjho Syna, aby som vám priniesla pomoc a pokoj od neho. Poslal ma, lebo veľká je jeho láska. Miluje vás, chce aby ste sa ho i vy naučili milovať. Prišla som preto, aby som vás, všetky deti, uistila, že Boh existuje. Posiela ma, aby som vám pomohla a naučila láske. Chce, aby som pomohla láske dostať sa na tento svet. Chce, aby som vás, skrze pokoj ubránila a preto ja, drahé deti, si moje Dechtice ubránim, ako svoju ružičku. Dedinku schovám pod svoj plášť a modlím sa, aby sa rozvila do krásy.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti, s Bohom, drahí anjeli.


04.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     MIER, MIER, MIER! S Bohom drahé deti!


04.04.1996 - prostredníctvom Márie - Zelený štvrtok

Detičky moje drahé a milované!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes je vás tu o niečo viac ako inokedy. Vy viete, že si od vás žiadam pôst o chlebe a o vode. Pôst si žiadam vždy v stredu a v piatok. Deti prichádza doba, ktorá pre vás nie je dobrá - je veľmi, veľmi zlá. Ja som vaša Matka a prichádzam sem, aby som vám pomohla. Keď chcete vydržať pôst, prizvite si Ducha Svätého a pomodlite sa modlitbu 7 krát Otče náš, 7 krát Zdravas' Mária a 7 krát Sláva Otcu, táto modlitba veľmi pomáha. Modlitba svätého ruženca vám vždy pomôže ak máte ťažkosti, bôle, žiale a premôže i chorobu. Ale modlitba musí vychádzať z čistého srdca, teda má byť modlená srdcom, a je to modlitba i proti zlému. Deti, nezabúdajte na každodennú modlitbu. Hlavne sa modlite za duchovného vodcu, ktorého som si ja vybrala a za vašu dedinu, veľmi sa modlite. Potrebná je svätá spoveď a svätá omša, aby ste mohli prijať Pána Ježiša, nášho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil z hriechu. Deti, potešte sa, lebo náš Pán vstane z mŕtvych. Ľudia sa v tejto dobe neboja Boha a Pána môjho Syna a stále ho urážajú hriechmi. Deti, už som vás veľa vyzývala a prosila, ale vy ma nepočúvate. Deti, veľmi vás prosím, pri tomto posolstve zachovajte pokoj.
     S Bohom, detičky drahé. S Bohom v pokoji. S Bohom.


05.04.1996 - prostredníctvom Martina - Veľký piatok

Drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Preto že to, že ste tu, bolo moje pozvanie. Drahí anjeli, chcem vám povedať, ak by ste si mali vybrať medzi svätou omšou, Sviatosťou Oltárnou a mnou, musíte si vybrať svätú omšu a Sviatosť Oltárnu. Pretože to, že som tu, je preto, aby som vás naučila láske k Ježišovi Kristovi. Drahé deti, ja by som si vás našla, aj keby ste boli kdekoľvek.
     S Pannou Máriou som sa modlil. Rozprestrela ruky a ukázala mi utrpenie Pána Ježiša. Na konci nás pozvala na zajtrajšiu poklonu a povedala:

     S Bohom, drahé deti, milujem vás.


06.04.1996 - prostredníctvom Martina - Biela sobota

Drahé deti,
     veľmi by som si želala, aby na deň výročia zjavení, 4. decembra, bol cirkevne schválený sviatok Kráľovnej Pomoci. Drahé deti, nech je pre vás vrch Svätodušnic prvým miestom zjavení.


07.04.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa - Zmŕtvychvstanie - Veľkonočná nedeľa

Aleluja. Pochválený buď Ježiš Kristus. Aleluja.
     Nad týmto posolstvom, ktoré vám prinášam od nášho Pána, chcem, aby ste dlho rozmýšľali.
     Drahé deti!
     Priveľké je milosrdenstvo Božie a preto vám hovorím, otvorte srdce, aby ste prijali Božiu lásku. Prijmite ju, aby ste boli prijatí do nebeskej vlasti. Otvorte ruky a prijmite moje posolstvá, ktoré vám prinášam, aby ste videli Hospodina. Otvorte uši, aby ste počuli Božiu priazeň. Otvorte oči a neodvrhujte od seba moje pozvania a lásku, aby ste neboli zvrhnutí do pekelnej priepasti. Drahé deti, preto sa otvorte celé, s celým srdcom, pokiaľ vám hovorím. Preveľké je milosrdenstvo Božie. Otvorte sa, a urobte v srdci dom Boží, dom Hospodinov. Deti, prijmite ma kým som ešte tu, lebo nebudem sa tu navždy zjavovať. Preto prijmite moju výzvu, kým som stále s vami. Rozhodnite sa, pretože tento čas je časom rozhodnutia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, amen, aleluja.


09.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     pripravte sa a veľmi sa modlite za pokoj, pretože príde čas, kedy satan bude strojiť úklady a rozbroje medzi ľuďmi i štátmi. Preto sa drahé deti modlite za pokoj.
     Panna Mária dala pokyn, kedy máme povedať dátum tohto diania. Máme to oznámiť 3 dni pred začatím.


10.04.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária posvätila sochu Panny Márie a povedala, nech putuje po ľuďoch - rodinách zo spoločenstva. Cez túto sochu budú prinášané veľké milosti a pokoj. Na otázku či pôst môže byť aj v iné dni než v stredu a v piatok povedala: Pôsty sú v súlade so svätou Cirkvou.


11.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Deti moje, mier musí zavládnuť medzi človekom a Bohom. Mier, mier, mier. Zosilnite svoje denné modlitby troch ružencov. Chodievajte každý deň na svätú omšu, aby ste mohli prijať Pána Ježiša. Deti, v tento čas a v túto dobu sa veľmi modlite. Modlite sa, aby neprišla vojna. Vojna znamená pre vás niečo hrozné a prináša bolesť a utrpenie, preto vás vyzývam k väčšej modlitbe a chodeniu na svätú omšu.
     S Bohom, detičky drahé! S Bohom v pokoji. Amen.


13.04.1996 - prostredníctvom Martina

VIERA
     Drahé deti!
     Veľká je láska Božia, ktorá ma posiela k vám. Boh ma poslal, aby som vám povedala, vzrastajte a rozvíjajte sa vo viere, ktorá vám bola daná, ako najväčší dar. Poslal ma preto, aby som vám pomohla nájsť správnu cestu, cestu Ježiša Krista. Preto staňte sa živým evanjeliom a radosťou pre Boha, lebo veľká je láska Otcova. Veľká je láska Svätého Ducha a veľká je láska môjho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Preto nech sa stane vôľa Otcova. Drahé deti, vstúpte do brány môjho materinského Srdca k večnej láske - Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. Milujem vás.


14.04.1996 - prostredníctvom Martina - sviatok Božieho milosrdenstva

Drahé deti,
     dnes je deň, kedy Božie milosrdenstvo je ako bezodná pokladnica milostí a kedy milosti rozlieva na celý svet.
     S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil, Otče náš a Sláva Otcu. Pred rozprávaním tajomstva sa za Pannou Máriou objavil škaredý plaz, ktorý sa premenil na Pannu Máriu, ale tá bola úplne iná než pravá Panna Mária, ktorá bola vpredu. Vo vnútri srdca som hovoril nie a prosil Boha o pomoc. Potom to zmizlo. Panna Mária mi povedala: Martin, je mi to ľúto že si to musel vidieť.
     Drahé deti, Martin, Lucia a Mária, dávajte si dobrý pozor, lebo v túto chvíľu vám Boh ukázal, ako sa môže satan pretvoriť na anjela svetla. Boh mu i toto dovolí. Dávajte si dobrý pozor. Na koniec nás Panna Mária žehnala.


18.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem, aby ste boli vždy pripravené na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Preto, drahé dietky, vám hovorím, aby ste sa pripravili na svätú omšu. Želám si, aby ste postupovali takto: Pred svätou omšou sa pomodlite radostný a bolestný ruženec. Po svätých ružencoch sa pomodlite litánie. Na svätej omši buďte prítomné duchom a telom. Po svätej omši nech nasleduje modlitba 1 x Verím v Boha, 7 x Otče náš, 7 x Zdravas' Mária a 7 x Sláva Otcu, potom modlitba za chorých. Ak máte sväté predmety, nech sú kňazom požehnané a potom nech nasleduje slávnostný ruženec. Deti, tento posledný ruženec je vďakyvzdanie za svätú omšu a za stretnutie s Ježišom. Drahé deti, preto prijmite toto pozvanie. S Bohom, drahé deti, milujem vás.


18.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Deti moje, deti, satan pôsobí medzi ľuďmi a robí najväčšie zlo, a preto prichádza, aby vám mohol čo i len jedno slovo vytrhnúť z modlitby, aby mohol narušiť vaše vnútro srdca. Satan je stále medzi vami, ale modlitbou ruženca medzi vami nemôže byť, a preto sa radšej vzdiali. Ja, vaša matka, vás nedám zlákať satanovi do jeho priepasti. Satan začne robiť veľké obrátky vo vláde na Slovensku i na celom svete. Deti, preto chcem, aby ste splnili moju výzvu, modlili sa a šli na svätú omšu za Bohom a Pánom naším Spasiteľom, a tiež chodili na svätú spoveď. Pán pre vás trpel, aby vás vykúpil z ťažkého hriechu. Boh je nekonečná láska, ktorá sa vám dáva. Milujem vás, milujem vás. Prosím pokoj, pokoj, pokoj. S Bohom, detičky drahé! S Bohom.


19.04.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás pozvala na vrch Svätodušnica, a dala odkaz pre Jožka, Simonku a Adrianku:
     Drahé deti!
     Čas môjho stretnutia s vami je blízko. Preto sa pripravujte srdcom. Srdce otvorte dokorán a ďakujte Pánovi. Preto, nezatvárajte oči, nezatvárajte uši pokiaľ vám vravím, veľká je láska jeho voči vám.
     S Bohom, milujem vás.


20.04.1996 - prostredníctvom Martina

MODLITBA
     Drahé deti!
     Ako sa lúčne kvety rozvíjajú po kvapkách dažďa, tak nech sa aj vaše srdcia rozvíjajú po modlitbe. Nech modlitba zaplavuje vaše srdcia. Nech sa vaše domy naplnia každodenne modlitbou, aby sa vaše srdcia stali rozvitou kvetinovou záhradou. Drahé dietky, preto vás pozývam na každodennú modlitbu. Modlitba sa stane vtedy zvlažujúcou, ak ju s radosťou precíti vaše srdce. Preto vás pozývam na modlitbu srdca. Iba tak pocítite z modlitby radosť. Drahé deti, otvorte svoje srdce pre modlitbu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom drahé dietky.


21.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem vás povzbudiť k pôstu. Chcem vám povedať, ktorí sú chorí, nemusia držať pôst, ale svoju chorobu nech obetujú namiesto pôstu.


22.04.1996 - prostredníctvom Lucie

S Pannou Máriou som sa modlila desiatok svätého ruženca "...ktorý pre nás kríž niesol". Keď sme sa ho domodlili, tak sa mi zjavil Pán Ježiš ako nesie kríž. Začala som ho vidieť takto: Uvidela som kus machu a po ňom kráčal Pán Ježiš, niesol kríž.
     Opis Pána Ježiša:- Pán Ježiš bol výšky asi 190 cm, bol veľmi štíhlej postavy, mal modré oči, tmavohnedé vlasy po plecia, bradu, a na sebe mal omotaný kus bieleho plátna, a na pleciach mal drevo kríža, po tvári mu stekali kvapky krvi a bol veľmi vysilený.
     Panna Mária povedala: Toto sa stala vôľa Nebeského Otca, aby som ti ukázala, ako Pán Ježiš z nesmiernej lásky k vám všetkým bez rozdielu niesol kríž, aby vás vykúpil. Nebeský Otec chcel, aby si na vlastné oči videla, ako sa Pán Ježiš vedel obetovať za vás.


23.04.1996 - prostredníctvom Martina

OBRÁTENIE
     Tomuto posolstvu, ktoré vám dnes dávam, drahé dietky, venujte najväčšiu pozornosť!
     Drahé deti,
     veľká je láska Otcova. Otvorte brány sŕdc a prijmite lásku Otcovu. Jeho lásku uzriete v obrátení. Deti, obráťte srdce, aby ste pochopili lásku. Kto nechce poznať lásku, nemôže pochopiť ani obrátenie. Otvorte brány obrátenia, lebo veľká láska prichádza k vám. Otec ma poslal, aby som vám podala dlaň obrátenia. Milujem vás a chcem, aby ste cez obrátenie prišli k Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom.


24.04.1996 - prostredníctvom Martina

PÔST
     Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať a zároveň pozvať vás k pôstu. Deti, keď tento pôst obetujete a dodržiavate, veľká láska prichádza k vám od Stvoriteľa. Preto obetujte ho z lásky k Pánovi. Preto vás opäť pozývam k pôstu. Prijmite toto pozvanie. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie, a že ste tu.
     Martin: Panna Mária, aký je najlepší pôst?
     Panna Mária: Drahé deti, najlepší pôst je o chlebe a vode a to každú stredu a piatok. S Bohom. Sľúbte že prídete zajtra do kostola a v piatok opäť sem.
     Martin: Áno, Mami.


25.04.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé a milované!
     Najprv chcem pozdraviť vás, milé deti, ktoré idete na prvé sväté prijímanie, však i všetky moje deti. Vy, dietky, máte srdiečka čisté a nevinné, ale ak pôjdete na svätú spoveď sa vám ešte väčšmi očistia a budete môcť prijať vášho Ježiška. Deti moje, modlitba svätého ruženca je základ vo vašom živote a upevnení vás vo vašej viere, ktorú nám Pán dáva. Deti, preto sa modlite a zúčastňujte sa každý deň na svätej omši. Čítajte si zo Svätého písma, lebo tak si budete môcť stavať a budovať váš základ života. A ak by ste nemali čas modliť sa svätý ruženec, tak sa aspoň pomodlite 7 krát Otče náš, 7 krát Zdravas' Mária a 7 krát Sláva Otcu, i z toho bude mať Boh a Pán veľkú radosť i ja vaša Matka, ktorá pre vás každodenne sem prichádza. Lebo Boh je láska, dobrota a nekonečná milosť, lebo skrze milosť sú vám udelené mnohé milosti i skryté tajomstvo Božie. Tí, ktorí neplnia moju výzvu a nepočúvajú ma a Pána Boha, postihne trest, ktorý je vám udelený. Modlite sa, deti moje. S Bohom, detičky drahé! Milujem vás, milujem vás a tí, ktorí ma poslúchli a splnili čo si žiadam, s veľkou radosťou vás všetkých čakám v nebi. Amen. S Bohom.


26.04.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som tak veľmi šťastná a Božské Srdce Spasiteľa plesá, lebo ste zvládli najťažšiu skúšku. Odovzdali ste sa do vôle Božej. S Bohom.


27.04.1996 - prostredníctvom Martina

POKOJ, MIER
     Drahé deti!
     Opäť vám dnes vravím. Pokoj, pokoj, musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Deti, Boh je nekonečne dobrý voči vám, a preto ďakujte, chváľte ho a vyvyšujte ho naveky. Preveľká je jeho láska, že ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás. Panna Mária nakoniec dodala: MIER, MIER, MIER!!!


28.04.1996 - prostredníctvom Martina

ZMIERENIE
     Drahé deti!
     Neodmietajte toto posolstvo, ktoré vám dnes vaša Matka dáva. Ten, ktorý ma poslal, z jeho veľkej lásky vám hovorím. Zmierte sa, zmierte sa s ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je preveľká láska od neho. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.


02.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Chcem vám dnes i celej farnosti povedať - Prichádzajte k Pánovi a velebte ho naveky. Ja vám dnes hovorím - Jeho láska je trpezlivá a milujúca. Nebojte sa jej dotknúť a prijať ju. Svoje srdce naplňte láskou, aby ste boli ňou naplnení. Drahé dietky, pozývam vás na stretnutie s Pánom vo vašich srdciach.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Modlite sa k svätému Tomášovi, pretože on neveril a stretol sa s vierou. Preto sa modlite k nemu, a proste za orodovanie a silu viery, i viery v zjavenia. S Bohom.


03.05.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária ďakovala za pôst a povedala: Drahé deti, obetujte pôst za cirkevných predstavených. Tým obetujete pôst aj za vášho duchovného.


04.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Božie milosrdenstvo otvorilo nezištne svoje brány. Drahé deti, buďte spojené s mojim Nepoškvrneným Srdcom a s Duchom Svätým, aby som vás mohla s láskou viesť. S Bohom.
     V tento deň si Panna Mária vybrala Martinku ako ďalšiu sprostredkovateľku posolstiev.


05.05.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste tu. Veľká láska ma posiela dnes k vám. Milujem vás, dietky. Ja vám dnes vravím, otvárajte svoju náruč ako ju k vám otváram ja, lebo i vy ste schopní rozdávať lásku vôkol vás. Nabádam vás, dietky, k láske, lebo ste stvorení pre večnú lásku. Iba tak, dietky, môžete mať pokoj medzi sebou, ak sa dáte viesť láskou. Deti, držte sa pevne mojich rúk, ja vás vediem.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     keď budete držať pôst, nech sa vám srdce raduje a tvár nech vám plesá radosťou. Nech nie je na vás vidieť, že držíte pôst, aby tento pôst bol silnejší a od Nebeského Otca vyslyšaný.


09.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes ja, vaša Matka, vám vravím. Moje milujúce materstvo, dietky, je doširoka otvorené. Preto prichádzajte do môjho náručia. S láskou vás objímam. Pozývam vás, rozdávajte a darujte sa s láskou iným nielen tento mesiac plný milostí. Rozdávajte a bude vám pridané veľkou mierou. Deti, modlite sa a milujte, aby vaše srdce bolo ako moje.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.


11.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Moje a vaše modlitby nás sem dnes pozvali. Modlite sa veľmi za matky, ktoré páchajú smrteľný hriech, aby im bolo zajtra z väčšej časti odpustené. S Pannou Máriou som sa modlil 3x Otče náš, Sláva Otcu a na konci povedala: Zmiluj sa nad nami, Pane, zmiluj sa nad nami.
     S Bohom, moji anjeli. S Bohom.


12.05.1996 - prostredníctvom Martina - deň matiek

Panne Márii som povedal: Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku, Mami.
     Panna Mária: Ďakujem vám, moje dietky, moji anjeli. Ja dnes žehnám všetky matky v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dieťa moje, pomodli sa so mnou za matky celého sveta. Po modlitbe mi Panna Mária ukázala nebo v roztvorených rukách a povedala: Drahé dietky, moji anjeli, všetkých vás tu čakám. Prikrývam vás svojím plášťom. Milujem vás, s Bohom v pokoji. Som šťastná, že ste tu všetci siedmi a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


14.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som šťastná že ste tu, a chcem vám povedať - Ak vás pozvem, prijmite prosím vás toto pozvanie na modlitbu s radosťou. Nemyslite pri modlitbe na prácu, aby ste sa mohli s radosťou modliť a ďakovať za ňu. Aby sa vaše srdce rozvilo do duchovnej krásy. S Bohom .


14.05.1996 - prostredníctvom Lucie

Lucia: Panna Mária, prečo si sa mi neprihovorila na Svätodušnici?
     Panna Mária: Dieťa moje, to bola na vás zoslaná menšia skúška. Pán Ježiš ma poslal, lebo chcel vedieť, či budete ochotní obetovať sa, tak ako sa obetoval On pre vás a či mu preukážete lásku, ako vám On preukazuje každý deň. Pozývam vás taktiež na zajtrajší pôst. Obetujte ho za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca vašej Matky.


15.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa modlili za vašich nepriateľov. Pretože sa za nich nemodlíte, veľmi trpia oni a tak isto aj vy, a nemôžete ľahko znášať ich protivenstvá. Preto deti, modlite sa za nich. Pozývam vás.


16.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám toto posolstvo prinášam od Pána. Deti moje, čas vašej lásky je blízko. Preto odovzdajte svoju odpoveď Pánovi, aby ste boli navždy v nebesiach. Vravím vám, iba jeho láska je taká, aby ste od nej čerpali učenie. Preto nabádam a radím vám, dietky, buďte spojení v každej modlitbe. Nech láska prebýva vo vás. Iba tak vás môžem priviesť k Pánovi. Pozývam vás, Hospodin čaká na vašu úprimnú odpoveď.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.05.1996 - prostredníctvom Martina - odkaz pre Jožka, Simonku a Adrianku

Jožko, Simonka, Adka. Drahí moji anjeli!
     Dnes vám vravím: Otvorte srdce a prijmite Lásku, ktorá k vám prichádza. Otvorte srdcia dokorán a načúvajte môjmu hlasu. Môj príchod k vám je veľká láska Hospodinova. Prijmite lásku, ktorá k vám prichádza.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ja vám dnes hovorím: Modlite sa s vďačnosťou k Otcovi každým dňom. Vy tak veľmi potrebujete Ducha pravdy, preto proste o neho, aby vás viedol na vašej ceste do večnosti. Proste všetci, aby vás mohol prikryť šatom milosti. Otec čaká na vaše prosby, preto, že jeho láska je nesmierna. Darujte vaše modlitby tomu, ktorý na ne s netrpezlivosťou čaká. Nech vás naplní detinská radosť, aby ste ho mohli prosiť s úprimnosťou. Ďakujte mu za všetko. Ja mu ďakujem za to, že som mohla vstúpiť do tejto farnosti, ktorú mám veľmi rada, lebo On pamätal na všetko. I kríž bol v jeho plánoch, prv než ste ho postavili. Preto ďakujte jemu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


24.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám hovorím. Veľká je láska Božia. Modlite sa viac srdcom a nie slovami. Milujem vás. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Milujem vás.


25.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     modlite sa za uskutočnenie veľkého Božieho plánu. Potrebujem vaše modlitby. Deti, pre vás je dôležitá jednota so svätou Cirkvou a medzi vami.


26.05.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária povedala, že keď prídeme domov, máme sa každý pomodliť 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária, 7x Sláva Otcu. Ježiš nám zošle veľa darov a milostí.


26.05.1996 - prostredníctvom Adriany - Svätodušná nedeľa – Turíce

Moje drahé deti!
     Dnes je výnimočný deň. Môj Syn Ježiš Kristus vám posiela Ducha Svätého, aby ste sa upevnili vo viere a uverili v neho.
     S Bohom. Veľmi, veľmi vás milujem.


26.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli. Ani si neviete predstaviť, ako pomáhate Pánu Bohu takýmito modlitbami. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


27.05.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, vám dnes prinášam pokoj. Pokoj a môjho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista. Modlite sa. Miluje vás. I ja vás veľmi milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


28.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Pozývam vás, aby ste zajtrajší pôst a modlitby obetovali za vášho duchovného otca a za cirkevných duchovných, za pokoj a mier a za vaše obrátenie. S Bohom.


28.05.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás. Milujem vás. Veľmi vás milujem. Deti, prečo viac nepočúvate Boží hlas a moje volanie? Ja som vaša Matka a chcem vám len dobre. Veď ktorá matka nemiluje svoje dieťa? Milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom, drahé deti. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Amen.


29.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás a som šťastná, že ste tu. Deti, ani si neviete predstaviť akú má radosť Boh, keď sa modlíte - a najmä deti. Ďakujem vám.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


29.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Celý svet sa pohoršuje. Diabol začína silne pôsobiť na zemi. Tomuto sa dá zabrániť iba silnými modlitbami a dobrým pôstom. Inak príde vojna. S Bohom drahé deti, s Bohom.


30.05.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Moji anjeli, chcem vám povedať, aby ste sa zúčastňovali na svätom ruženci pred svätou omšou, aby ste sa radostne a dobre pripravili na stretnutie s Ježišom na svätej omši. Prijmite toto pozvanie.


30.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam pokoj od Pána Ježiša Krista. Deti, pokoj, pokoj, pokoj! Pre vás je veľmi potrebný pokoj. Bez pokoja a lásky by ste nič nespravili. Pretože láska je Boh a pokoj môj Syn Ježiš Kristus. Modlite sa, aby ste pochopili tieto slová. Milujem Vás. S Bohom v pokoji. Amen.


30.05.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky, dietky Božie.
     Som šťastná, keď sa modlia deti. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ani si neviete predstaviť, aká som šťastná, keď sa modlia deti. Pozývam vás na zajtrajší pôst. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


31.05.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti,
     budem každý utorok a piatok viesť túto skupinu posolstvami, preto že ste, drahé dietky, upadli. Chcem vám povedať, aby sa každý z vás každé ráno a večer modlil modlitbu 1x Verím, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. Aby ste si zvykli aspoň pol hodinu každé ráno a večer na modlitbu. Ráno poproste Stvoriteľa o silu do celého dňa a večer, ako vďakyvzdanie za prežitý deň, lebo Boh vám dáva veľké milosti každý deň.
     Drahé deti, dnes ste sa modlili i na úmysel môjho hlavného príchodu sem. Predstavila som sa ako Kráľovná Pomoci. Pomohla som môjmu Synovi na jeho ceste a s ním som vykupovala svet. Preto ma Boh povýšil na Spoluvykupiteľku sveta.


31.05.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás a som šťastná, že ste sem prišli. Deti, veľká je láska Božia, ktorá vás zahŕňa. Modlite sa, aby ste dostali tie milosti, ktoré potrebujete. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom, moji anjeli. S Bohom v pokoji. Amen.


01.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam pokoj a lásku. Deti, ako sa kvet rozvíja, tak nech sa vo vás rozvíja Božia láska. Zmierte sa s Bohom, aby ste pocítili opravdivú lásku. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


01.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Veľká je láska Pána Ježiša. Nezabúdajte na každodennú modlitbu. Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť svätý ruženec.
     S Bohom drahé dietky, amen, s Bohom.


02.06.1996 - prostredníctvom Martina

Dnes je toto posolstvo určené pre vás a celú farnosť.
     Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Najsvätejšia Trojica - Otec, Syn a Duch Svätý vám dnes hovoria, i tak aj ja: Buďte spojení každou modlitbou, aby ste žili posolstvá a aby ste vedeli prijať všetko. Rozširujte a žite posolstvá, ktoré vám dávam. Boh mi vás daroval, aby som vás s láskou viedla. Preto buďte aktívní v žití a odovzdávaní mojich materinských výziev. Deti, vy pre toto postenie potrebujete Ducha Pravdy a najmä modlitbu. Nech vaše modlitby sú navždy spojené s Bohom. Pre vás je najdôležitejšia modlitba.
     Panna Mária, ako sa máme modliť? Vždy buďte spojení s Bohom.
     Máme sa modliť celý deň?
     Áno, tak je.
     Panna Mária a ako?
     Nech sa vaša modlitba stane prácou a práca modlitbou. Vždy, ako vykonáte prácu, poďakujte, aj to je modlitba. Ďakujte za všetko. Aj ja vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.
     Drahé dietky, keďže máte slávnosť vo vašej farnosti, veľkú slávnosť, preto vás chcem pozvať ku krížu, aby ste si zvlášť uctili môjho Syna na kríži.
     S Bohom. Amen, s Bohom.


02.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, vám dnes prinášam milosti od Boha. Deti, proste a dostanete, ako hovorí Boh. On vám zosiela veľa milostí, ktoré si ani neuvedomujete. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


03.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé a milované dietky!
     Nech zavládne pokoj vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a štátmi. A až potom sa budete môcť modliť s čistým srdcom a dušou.


03.06.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám opäť prinášam pokoj. Prijmite ho s láskou. Deti, veľmi potrebujete pokoj. Prijímajte ho do srdca. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     S radosťou prichádzajte do domu Pánovho na každodenné slávenie svätej omše, aby sa vaša viera čo najviac upevnila.
     S Bohom, moje dietky. S Bohom.


05.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária rozprestrela ruky a Martinke ukázala nebo, ja som ho dnes nevidel. Na koniec Panna Mária spievala pieseň Tebe chcem, Pane, slúžiť, Teba chcem, Pane, milovať. Modlili sme sa za jednu tetu. Panny Márie som sa pýtal na meditáciu, jogu a podobne. Panna Mária povedala:
     Drahé deti,
     existuje iba meditácia modlitby. Ale prečo si mýlite meditáciu modlitby s ľudskými výmyslami, ktoré vám odnášajú pokoj z vašich sŕdc a vnášajú vám nepokoj? Iba modlitba vám prinesie pravý a trvalý pokoj.


05.06.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Deti, s radosťou chodievajte do domu Pánovho, do domu Hospodina. Len On je láska a pokoj. Prijímajte ho s láskou a pokojom do vášho srdca. Len On je pokoj. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. S Bohom.


06.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, čo mám povedať, keď nám hovoria ľudia, ako sa môže zjavovať toľkým?
     Drahé deti,
     ak to bude potrebné, zjavím sa v každom dome. Potom povedala:
     Drahé dietky,
     pozývam vás každý piatok na pobožnosť krížovej cesty a každú nedeľu modliť sa na vrch Svätodušnica ruženec ku Kráľovi Pokoja. Prijmite moje pozvanie.


06.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam lásku od Pána Ježiša Krista. On vám zosiela veľa milostí. Skrze neho prichádzam, aby som priniesla pokoj a lásku. Deti, veľmi potrebujete lásku. Bez lásky by ste nič nespravili. Deti, ani si neviete predstaviť akú má radosť Boh, keď sa modlíte. Milujem vás! Prijmite tieto slová a nepochybujte.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Pozývam vás k pôstu. S Bohom v pokoji. S Bohom, drahé deti. Amen.


06.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Nezabúdajte na každodennú modlitbu. Viac sa modlite!
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


07.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes vám prinášam toto posolstvo. Ja, vaša milujúca Matka, vám prinášam od svojho Syna Ježiša Krista lásku. Milujte svojich blížnych, ako ja milujem vás. Milujem každého bez rozdielu i neveriacich a neprajníkov. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti. Panna Mária nepovedala - neveriacich, ale mi to vnukla.


08.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa modliť celým srdcom a celou dušou. Týmito modlitbami pomáhate tým, za ktorých sa modlíte, aj za ktorých sa nemodlíte. Taktiež nezabúdajte na modlitbu troch svätých ružencov a 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom.


09.06.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste dnes prijali moje pozvanie. Vyzývam vás, dietky, ak chcete mať pokoj a lásku medzi sebou, musíte dať Boha do stredu vašich rodín, aby vám viedol vaše skutky. Lebo On je zdroj lásky a pokoja pre vás. Dovoľte mu a urobte mu domov vo vašich srdciach a príbytkoch, nech On môže prebývať vo vás naveky. Prijmite túto výzvu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji.


09.06.1996 - prostredníctvom Martiny

Drahé deti!
     Odvráťte sa od "zlého", lebo on vás zvádza k väčším hriechom. Deti, modlite sa za takých ľudí, ktorí sa nechcú odvrátiť od hriechov. Vy im pomôžete. S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


10.06.1996 - prostredníctvom Martina

Vravím vám. Vy ste zameraní na televíziu a ona vám riadi vaše konanie. Preto dajte Boha a modlitbu do stredu vašich rodín a sŕdc. Televíziu dajte do kúta a Boha dajte na prvé miesto. S Bohom, drahé dietky.


11.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Otvorte svoje srdce pre lásku Božiu, ktorá má nevyčerpateľné pramene, ktoré siahajú z Božieho Syna k vám. Deti, ani si neviete predstaviť, ako veľmi potrebujete lásku a pokoj do vašich sŕdc. Pokoj potrebujete aj do vašich rodín. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky!
     Chodievajte radi a často na svätú omšu. S Bohom, drahé dietky, s Bohom, milujem vás.


12.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás naučila modlitbu, ktorú sa máme modliť pred modlitbami: Nebeský Otče, chceme sa s tebou stretnúť v modlitbe. S radosťou očakávame našu Matku Máriu a preto prosíme, zošli nám lásku od svojho Syna i dary Svätého Ducha, prosíme ťa, pokorní služobníci tvoji.
     Panna Mária dodala: Drahé deti, nehádajte sa medzi sebou, pretože každý hnev vychádza od satana.


12.06.1996 - prostredníctvom Márie

Detičky moje drahé!
     Dnes vám dávam toto posolstvo cez moju služobnicu: Deti, ja sem chodím z Božej vôle a prinášam vám lásku - pokoj - mier od Pána Boha. Deti, dobre sa zamyslite čo chcem povedať pod pojmom "mier".
     Mnohé dietky neberú vážne čo im dávam. Majú tvrdé srdcia a nechápu Boha a Spasiteľa, ktorý sa im dáva. Deti, v tento čas si dajte dobrý pozor, lebo "zlý" chce čo najviac narušiť vaše srdce a vašu myseľ. S Bohom, dietky drahé, s Bohom v pokoji. Amen. S Bohom.


13.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahí anjeli,
     vyzývajte ľudí k svätej spovedi, aby sa mohli stretnúť s večným, živým Baránkom. S Bohom, drahé dietky. S Bohom v pokoji.


13.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja vám dnes prinášam Milosrdenstvo Božie. Deti, veľké je Božie Milosrdenstvo. Deti, modlite sa, aby ste všetci boli spasení, pretože len spása vás privedie k Bohu. Deti, ste vo veľmi zlej situácii. Satan veľmi vyčíňa. Spojte sa vo viere a milujte sa vzájomnou láskou, iba tak premôžete "zlého". Milujem vás, veľmi vás milujem. Ďakujem ti, drahé dieťa. Milujem vás, modlite sa, aby ste neboli odvrhnutí z Božej lásky.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


14.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam mnoho milostí od môjho Syna Ježiša Krista. Moje drahé deti, pomodlite sa denne aspoň niečo za matky, ktoré nechcú prijať svoje dieťa. Môj Syn a ja vám ďakujeme za krížovú cestu. Moje drahé deti, veľmi vás prosím, modlite sa za matky, ktoré nechcú prijať plod svojho života. Potrat je najväčšie zlo satana! Drahé deti, dávajte si veľký pozor. Nesmierne, nesmierne vás milujem.


14.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a nenarodených deťoch. Všetkých nás žehnala. Potom sa na jej rukách zjavil malý Ježiško.


14.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Tieto modlitby za nenarodené deti im veľmi pomôžu. Modlite sa za ne na taký dlhý čas, na aký ste sa dohodli.
     S Pannou Máriou som sa modlil za nenarodené deti a rodičov, ktorí ich chcú zavraždiť, 1 x Otče náš a Sláva Otcu.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom moji anjeli.


15.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Môjmu Srdcu sa dostalo od vás veľkej potechy. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes moje Nepoškvrnené Srdce rozdáva milosti. Teraz vám môžem povedať s pokojom, ktorí ste tu, že milosti, ktoré som priniesla, si právom zaslúžite. Ďakujem vám, moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
     Panna Mária rozprestrela ruky a z nich vytryskla žiara a na jej hrudi sa objavilo Srdce a aj z neho vytryskla žiara na každého jedného. Za Pannou Máriou bol žiarivý kríž. S Bohom, drahé dietky.
     S Bohom v pokoji. Amen. S Bohom.


15.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli a preto vám chcem povedať toto: S veľkou láskou prichádzajte na toto miesto, ktoré som si ja vybrala a nazvala som ho miestom pokoja. Kedykoľvek prídete na toto miesto, vždy budete do svojich domovom prichádzať plní pokoja. Dietky, vy veľmi potrebujete pokoj do vašich duší. Pokoj potrebujete vo veľkej miere a preto sa ho snažte prijímať od Nebeského Otca, ktorý vám ho každým jedným dňom poskytuje. S Bohom, moje detičky. Amen.


15.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Radi chodievajte na svätú omšu. Často chodievajte aj na svätú spoveď. Svätá omša a svätá spoveď nech sú základom vášho dňa.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen, s Bohom.


20.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vám prinášam pokoj a lásku od Pána Ježiša. Deti, pokoj a láska nech zavládne medzi vami a národmi. Modlite sa, aby medzi vami neboli rozbroje. Zjednoťte sa v láske a milujte sa. Pretože, ak medzi vami nezavládne láska, vaša viera sa rozpadne a tým sa stratí nádej pre večný život. Modlite sa, aby ste prijali lásku. Veď ako Boh povedal, milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás, i vy sa milujte. Iba tak zavládne pokoj a láska medzi vami. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen. Milujem vás, veľmi vás milujem.


21.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Čítajte Sväté písmo, aby ste rozumeli udalostiam, ktoré sa budú diať vo svete.


21.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná. Ďakujem Vám, že ste všetko zahodili za seba a že ste sa zmierili. Vy viete, že satan zúri, ale vy už máte v srdci lásku, radosť, a viete odpúšťať. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


23.06.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, modlite sa viac za matky, ktoré idú na potrat a nechcú prijať svoje dieťa. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


24.06.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Vzdajte sa zbytočných vecí, ktoré vám sťažujú duchovný život. Buď ich rozdajte, alebo darujte chudobným, aby vás nezaťažovali. Žite v skromnosti.


24.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Veľmi som rada, že ste boli na svätej omši, lebo táto omša bola na sviatok Jána Krstiteľa, syna mojej príbuznej Alžbety. Ján Krstiteľ sa obetoval za vás všetkých a je vám príkladom v živote. On začal krstiť vodou a Pán v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. (S Pannou Máriou som sa modlila za chudobné rodiny.)
      S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


25.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária keď prišla, kľakla si a povedala:
     "Pochválený buď Ježiš Kristus a môj Spasiteľ na kríži" a modlila sa Otče náš. Potom vstala a povedala mi o budúcnosti sveta. Povedala, že posolstvá pre rodiny budú končiť a od zajtra ich bude dávať len Adriane. Modlil som sa s ňou.


25.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Detičky moje!
     Každé ráno a večer sa pomodlite modlitbu 1x Verím v Boha, 7x Otčenáš, 7x Zdravas' a 7x Sláva Otcu. Táto modlitba vám dá silu do celého dňa. A tak isto, keď budete cez deň robiť akúkoľvek prácu, tak vždy sa pred jej začiatkom i po jej ukončení pomodlite, aspoň 1x Sláva Otcu. Každý večer sa pomodlite túto istú modlitbu 1x Verím, 7x Otčenáš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu, ako poďakovanie Pánu Bohu za prežitý deň. Pán Boh bude mať nesmiernu radosť z týchto modlitieb. S Bohom, moje detičky. S Bohom v pokoji. Amen.
     S Pannou Máriou som sa modlila Otče náš a Sláva Otcu.


25.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Ani si neviete predstaviť, ako ste mi pomohli. Som veľmi šťastná, že ste sa modlili u Simonky. Milujem vás, veľmi vás milujem.


26.06.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja vám dnes zosielam lásku. Deti, nech láska zavládne vo vašich srdciach. Iba vtedy môžete v láske konať. Milujem vás, veľmi vás milujem. S Pannou Máriou som sa modlila 3x Otče náš a Sláva Otcu, aby som sa mohla zdokonaľovať v pôste.
     Ďakujem ti, drahé dieťa. S Bohom v pokoji. S Bohom, moji anjeli. Amen.


26.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, vy viete, že modlitba je práca, vy viete, že sa máte každý deň modliť tri sväté ružence - radostný, slávnostný a bolestný. Tieto tri ružence vám dajú po celý deň silu. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


27.06.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto: Naučte sa od Pána Ježiša prijímať lásku, ktorú tak nesmierne potrebujete. Dietky, obmäkčite si svoje srdcia a urobte Pánu Ježišovi cestu, aby vás mohol zaodiať do svojej lásky, ktorej má môj Syn neopísateľné množstvo. Môj Syn Ježiš Kristus - On je samá láska. Deti moje, aj vy si obľúbte lásku vo svojom srdci a potom budete môcť rozdávať lásku, tak ako rozdáva lásku Pán Ježiš. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, detičky moje. S Bohom v pokoji. S Bohom, moji anjeli. S Bohom.


27.06.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám opäť prinášam lásku. Deti, veľká je láska Božia, ktorá ma sem posiela. Deti, Boh je veľmi trpezlivý, viac než si myslíte. On vám všetko odpúšťa. Posiela ma sem, aby ste sa zjednotili vo viere, láske a modlitbe. Viete, že kde sa zjavím, je veľký rozruch. A vy si to neuvedomujete. Deti moje, prichádzania nie sú obvyklé, sú nezvyčajné. Modlite sa, aby ste prijali moje zjavenia. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, s Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


28.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Ako vás mám už vyzvať, že sa máte modliť tri ružence za deň!? Moje drahé deti, keď pracujete, modlite sa 3x Otčenáš, Zdravas' Mária a Sláva Otcu. Moje drahé deti, veď práca je modlitba, a modlitba práca. Nech sa toto posolstvo rozšíri do celého sveta. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom.


29.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Moje drahé deti, pôst je najdôležitejším, pretože zachraňujete duše, ktoré urážajú Božiu dobrotu. Deti, pôst nedržíte iba preto, aby ste druhým hovorili, že držíte pôst, ale aby ste zachránili duše od pekelného ohňa. Deti, modlitba a pôst sú najväčšou zbraňou proti satanovi. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


30.06.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     požehnaný je dnes deň mojím Nepoškvrneným Srdcom. Som šťastná. Ak chcete zadosťučiniť Bohu, za všetko sa modlite a postite sa. Veľmi trpíte pre moje i Ježišovo meno, my neostaneme vašimi dlžníkmi. Ďakujem vám. S Bohom, drahé dietky. Amen.


30.06.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, nech vo vás zavládne pokoj. Pokoj je dôležitý pre celý svet. Deti, modlite sa, aby vo vás zavládol pokoj, láska a túžba po Bohu. Ešte raz vás vyzývam - pokoj, pokoj, pokoj! Deti nehádajte sa, ale buďte vzorom všetkým ľuďom.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


01.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam mnoho milostí od môjho Syna Ježiša Krista. Deti, modlite sa za tých, čo neveria týmto mojim zjaveniam. Deti, ešte raz vás prosím, modlite sa, veľa sa modlite. Modlite sa, deti, hlavne srdcom.
     Boh vás nekonečne miluje, no vy ho neprestajne urážate, preto zošle na vás trest. Ja, vaša Matka, orodujem za vás u Boha, aby ste napriek všetkému nestratili vieru. Deti, povedzte toto posolstvo všetkým, ktorí nechcú veriť týmto mojim zjaveniam. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. S Bohom, drahé deti, v pokoji. Amen.


02.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa byť pokorní a poslušní, lebo váš Otec vás miluje. Bez pokory a poslušnosti sa dostanete do zatratenia. Modlite sa svätý ruženec, pretože to je najsilnejšia modlitba. S Bohom, drahé dietky, ďakujem vám, že ste prišli.


02.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem Vám, že ste sem prišli. Deti, dnes vám prinášam lásku od Boha. Modlite sa, aby ste uzreli svetlo, pretože Boh je Svetlo sveta. Modlite sa, aby ste neboli uvrhnutí do tmy a temnoty. Kráčajte vo svetle života. Prinášam vám svetlo lásky. Deti, veľmi rýchlo sa približuje to, čo Boh zosiela na zem. Modlite sa, aby sa plnila Božia vôľa, a aby ste odolali nástrahám zlého. Milujem Vás. S Bohom, moje deti. Amen.


02.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, modlite sa za celý svet. Deti modlite sa, mnoho sa modlite. Boh zošle na vás veľký trest. Deti, Boh vám dáva veľa zdrojov na obrátenie. Deti pozrite len na vašu farnosť, aká nenávisť a zlo sú tu. Deti, preto vás ešte raz vyzývam, modlite sa, modlite sa, mnoho sa modlite za tento svet. S Bohom, drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


03.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dietky,
     dávajte si na svoje skutky pozor, pretože sa za ne budete zodpovedať, každý sám osobitne. Moje deti! Ďakujte Pánovi za všetko. S radosťou si zvyknite kľaknúť pred kríž i vo vašich domovoch a vyvyšujte a velebte Pána na kríži. Ďakujte mu ráno, na obed i večer, i po celý deň. Ďakujte za pokrm, ktorý vám požehnáva každý deň na stôl i za chlieb každodenný. S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


03.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, nehašterte sa. Vy viete, že satan zúri okolo vás. Satan je tvor, ktorého Boh stvoril. Boh na vás zoslal pokušenie a preto deti, modlite sa, aby ste boli jednotní. Deti, pozerám na vás. Ja viem čo robíte, ako myslíte a čo konáte. Deti, ja viem, čo je pre vás najlepšie. Deti, ja vás nechcem strašiť, ale povzbudiť.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Večer prv než si líhate k odpočinku, vzdajte Pánovi vďaku za deň, odproste ho za hriechy, ktoré ste spáchali a proste ho, aby ste nasledujúci deň prežili podľa jeho svätej vôle. Moje dietky, ďakujte mu za všetko.


04.07.1996 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť. Deti, dnes vám prinášam pokoj, lásku, nádej. Nádej na život večný. Lásku medzi vami, aby ste prekvitali a boli príkladom druhým. Pokoj, pokoj aby zavládol vo vašej farnosti. Deti, vy pozeráte na tento svet z materiálneho hľadiska, ktorý vás zvádza na hriech. Deti, ale pozrite sa na tento svet z iného hľadiska. Tento svet pominie a nastane večný. Boh vás stvoril na obraz Boží a dal vám slobodnú vôľu, aby ste sa rozhodli. Boh vás nesmierne miluje. Deti, pozrite, koľko duší ide do zatratenia. Ja som veľmi smutná a moje Srdce je došľahané, dobité a veľmi krváca. Deti, čím väčší je hriešnik, tým ho viac milujem. Deti, preto sa modlite za vašu farnosť. S Bohom, moje deti, s Bohom. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes vás opäť vyzývam k pokoju. Pokoj, pokoj, pokoj musí zavládnuť medzi človekom a Bohom. Dietky, ak sa nezmierite s Bohom, tak potom sa nezmierite ani medzi sebou. Ešte raz vás vyzývam k pokoju. Deti, modlite sa, aby vo vašej farnosti zavládol pokoj a jednota. Dietky, buďte jednotní vo vašej viere, ktorú vám priniesli vaši vierozvestovia - svätý Cyril a Metod, ktorého sviatok budete zajtra sláviť. Ďakujte im, že vám priniesli vieru. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a že ste sem prišli.
     S Bohom v pokoji. S Bohom. Milujem vás.


04.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes k vám opäť zostúpil pokoj a láska. Deti ďakujem vám, že začínate chápať lásku. Láska nie je iba cit, ale to, čo vám posiela Boh. Láska je to, keď vieme milovať každého bez rozdielu pôvodu, rasy, zdravia. Som šťastná, že začínate pociťovať lásku.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť. Deti, ja vám dnes prinášam pokoj, lásku, nádej. Nádej na život večný. Lásku medzi vami, aby ste prekvitali a boli príkladom druhým. Pokoj, pokoj aby zavládol vo vašej farnosti. Deti, vy pozeráte na tento svet z materiálneho hľadiska, ktorý vás zvádza na hriech. Ale pozrite na tento svet z iného hľadiska. Tento svet pominie a nastane večný. Boh vás stvoril na obraz Boží a dal vám slobodnú vôľu, aby ste sa rozhodli. Boh vás nesmierne miluje. Deti, pozrite, koľko duší ide do zatratenia. Ja som veľmi smutná a moje srdce je došľahané, dobité a veľmi krváca. Deti, čím väčší je hriešnik, tým ho viac milujem. Deti, preto sa modlite za vašu farnosť.
     S Bohom, moje deti, s Bohom. Amen.


05.07.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti!
     Kto si zvykne uctievať kríž, vyprosím mu u Pána dobrú smrť a ja budem s ním. Ďakujem vám za všetko.


05.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam lásku od Boha a vášho Pána. On ma posiela, aby som vás naučila žiť v láske. Žite v láske a milujte sa, ako Boh miluje vás - bez rozdielu. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


05.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes vám prinášam od môjho Syna Ježiša Krista pokoj, lásku a nádej.
     Pokoj aby zavládol na celom svete.
     Lásku, aby ste sa navzájom milovali.
     Nádej, že i vy raz prídete do neba. Môj Otec - Boh vás, deti, nesmierne miluje. Boh sa o vás veľmi stará a bolí ho, keď vidí, ako ho ľudia urážajú. Deti, môj Otec vám dal kňazov a oni sú druhými hlásateľmi evanjelia. Viete, že ja som veľmi utrápená a bolí ma, keď vidím ako je moje Nepoškvrnené Srdce urážané. Čím väčší je hriešnik hriešny, tým ho viac a viac milujem.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom.


06.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli, na svätý ruženec, ktorý ste sa modlili pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, kde je prítomný Pán Ježiš. Pán Ježiš sa veľmi raduje z vašej hojnej prítomnosti na tejto svätej omši. Deti, že ste prišli na túto svätú omšu, veľmi ste ma potešili. Moje materinské srdce sa veľmi raduje. Je dokorán otvorené pre vypočutie vašich prosieb, preto sa úplne vyžalujte vašej milujúcej Matke, ktorá je stále pri vás. Dietky moje, ja sa pozerám na vás a najlepšie viem, čo je pre vás najlepšie a veľa sa modlím za vás, aby ste sa raz dostali všetci ku mne do neba. Ďakujem vám, že ste i dnes prijali moje pozvanie a že ste tu. Dietky, všetkých vás bez rozdielu nesmierne milujem. S Bohom, drahé detičky. S Bohom, moji drahí anjeli. Amen.


06.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja vám dnes prinášam lásku. Deti, prijímajte lásku bez zábran, ako vám ju Boh dáva. Vtedy pocítite lásku, keď ju prijmete a dokážete milovať. Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem.
     S Bohom, drahé deti, v pokoji. Amen.


06.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Toto je môj najmilší sviatok, pretože ste si tu uctili Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, kde je prítomný môj Syn Ježiš Kristus. Ale uctili ste tu i mňa, pretože Boh ma ustanovil za Matku všetkých detí. Deti, radi chodievajte na fatimské soboty. Boh vidí, ako si ho ľudia vážia, ale On takisto nezabúda na nich. Deti, Boh vás nesmierne miluje, ale On musí na vás dopustiť Boží trest, lebo je málo takých ľudí, ktorí si ho vážia. Radi sa modlite svätý ruženec a modlite sa ho srdcom. S Bohom, drahé deti, s Bohom. Amen.


07.07.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali moje pozvanie. Moje ruky a srdce sú dokorán otvorené. Hovorím vám, dietky moje, prichádzajte ku mne a dôverujte mi, lebo moje Srdce vás vedie k Pánovi v tejto ťažkej dobe. Pán vás očakáva, teda poďte k nemu.
     Nech je vo všetkom, čo robíte, vôľa Otcova. Moje oči a moje Srdce neustále hľadia z neba na vás a sprevádzajú vás. Som tu s vami, drahé dietky, a kladiem na vás ruky plné modlitby, aby ste všetci ktorí ste tu, boli obrátení. Ďakujem vám všetkým, že ste tu.


07.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vám prinášam lásku. Prichádzam sem, lebo ma posiela Boh. Zosiela vám veľa milostí, a preto ich prijímajte s otvoreným srdcom. Otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám zosiela. Prijímajte jeho lásku. Vy si často myslíte, že milujete ako Boh a viac už sa nedá. Deti, vaša láska je ako zrnko maku vo svete lásky. Preto milujte každého bez rozdielu. Rozdávajte radosť, aby každý videl, že vo vás pôsobí Boh. On si vás pretvorí a ochráni.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


07.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná. Ďakujem vám, že ste sem prišli a že je vás tu omnoho viac. Deti, modlite sa, modlite sa, lebo cez modlitbu sú vám dávané veľké milosti. Keď sa modlite, nemodlite sa iba za seba, ale i za svojich blížnych. Deti, Boh je nesmierne šťastný a raduje sa s vami. Vy viete, že veľká láska vychádza z Boha Stvoriteľa neba i zeme. Deti, moje srdce je šťastné a posiela na zem veľa milostí. Modlite sa, modlite sa.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


08.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     modlite sa navzájom, každý za druhého, pretože keď sa modlíte za blížneho a preukazujete lásku druhému, modlitba má väčšiu silu.


08.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ja, vaša Matka, dnes prichádzam, aby som vás uistila o Božej láske. Deti, Božia láska je nesmierne veľká. On vás miluje veľkou láskou. Prijímajte jeho lásku. Iba cez lásku môžete konať. Milujem vás, veľmi vás milujem.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


08.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje, moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, veľká Božia láska vychádza od Boha. Deti, nepozerajte na to, čo hovoria ľudia keď sa modlíte, ale pozrite na Božiu lásku. Deti, ja som veľmi šťastná, ale i smutná. Som šťastná, keď vidím ako sa modlíte za hriešnikov a smutná, keď vidím, koľko ľudí ide do zatratenia. Deti, ešte raz vás vyzývam, modlite sa, modlite sa. Pozrite, aká radosť vás čaká v nebi. Modlite sa, modlite sa za obrátenie hriešnikov.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


09.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     S vďačnosťou slúžte blížnym. Neodmietajte nikomu, ak môžete, podať pomocnú ruku. Čo i len pohár vody by ste podali, Boh vás tisíc krát odmení. Modlite sa a milujte sa navzájom.


09.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh má veľkú radosť, keď sa modlite za všetky deti. Veľmi je šťastný, že sa modlíte za postihnuté deti. Ďakujem vám. Veľmi je k tomu potrebná láska. Ďakujem, že nemyslíte len na seba, ale i na iných ľudí. Ďakujem Vám.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji.


09.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, dnes som výnimočne šťastná. Ďakujem vám, že ste sa modlili za obrátenie hriešnikov. Deti, vy viete, že sa hriešnik skôr obráti ako zaťatí kresťania. Oni majú v srdciach pýchu a nenávisť. Deti, keby nebolo nenávisti, bolo by menej zla. Veď nenávisť je všetko zlo. Modlite sa, modlite sa za vašu farnosť a za celý svet.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


10.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a povedala:
     Drahý anjeli,
     buďte pokorní, lebo môj odchod bude oveľa skôr, než má byť uskutočnený. Preto zostaňte pokorní a venujte sa modlitbe, pôstu a rozširovaniu posolstiev. S Bohom, moji anjeli. Amen. Milujem vás.


10.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne som šťastná, že ste boli na svätej omši a prijali do srdca Pána Ježiša. Keď prijímate do srdca Pána Ježiša, majte v srdci lásku a radosť. Deti, je veľa tých, ktorí si ani neuvedomujú, že prijímajú živé Telo môjho Syna a majú v srdci neduh a nenávisť. Deti, modlite sa za týchto ľudí. Deti, Pán Ježiš je nesmierne, nesmierne šťastný, že prebýva vo vašom srdci. Ani si neviete predstaviť, ako veľmi vás miluje. Ani si neviete predstaviť, ako ho veľmi urážate a pľujete na jeho svätú tvár.
     S Bohom, s Bohom, moje drahé deti. Nesmierne, nesmierne vás milujem. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Od teraz až naveky, každým dňom, žite jedine Božiu vôľu svojimi životmi. Nestarajte sa, čo bude na druhý deň, prenechajte to Bohu, pretože on vie čo potrebujete. Teda nesťažujte si život. Urobte si ho jednoduchším a to môžete dosiahnuť jedine v Bohu.


11.07.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prišla k vám opäť láska. Deti, prijímajte lásku s otvoreným srdcom. Naplňte svoje srdcia láskou. Modlite sa. Deti, modlite sa, aby neprišlo to, čo Boh zosiela na zem. I keď sa to nedá odvrátiť, dá sa to zmierniť. A zmiernite to iba modlitbou a pôstom. Keď pracujete, obetujte túto prácu za nejakého človeka, alebo na nejaký úmysel. Pretože i práca je modlitba. Keď ráno vstanete, obetujte celý deň na nejaký úmysel. Nech sa Boh stane životom vášhodňa a života. Nech sa stane svetlom v tme vášho srdca. Deti, prosím, obmedzujte vaše slová a skutky, ktoré urážajú Boha. On vás veľmi miluje a vy ho urážate. Prosím. Milujem vás.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a nesmierne milované deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste prišli na moje večeradlo. Deti, Boh vás nesmierne miluje. On chce pre vás iba to najlepšie. Boh sa s vami raduje. Veď Pán Ježiš povedal: "Keď sa radujete tu na zemi, i v nebi sa radujú a plesajú všetci svätí." Radujte sa a preto plesajte. Rozdávajte radosť, lásku - lásku - lásku! Deti, ani si neuvedomujete, aký je dôležitý pôst a modlitba. Pôst a modlitba sú najväčšou zbraňou proti satanovi. Deti, pôstom a modlitbou zachraňujete duše, ktoré ešte nepoznali Božiu dobrotu a lásku. Deti, ešte raz vás pozývam k pôstu a modlitbe. Boh vám pripravil večný príbytok u svojho Syna Ježiša Krista.
     Moje drahé deti, buďte jednotné, ako je jednotný Otec, Syn a Duch Svätý. Buďte pokorní, ako som i ja pokorná, iba tak dosiahnete pokoj a jednotu. Boh, váš otec, vám chce zjaviť veľké veci. Deti preto potrebujete pokoj, pokoj. Ja som prišla na zem, aby som vám v tom pomohla. Deti, ani si neuvedomujete, ako vás milujem. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. Nesmierne, nesmierne vás milujem. Amen.


11.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti!
     Naučte sa byť pokorné a poslušné, lebo váš Otec vás miluje. Bez pokory a bez poslušnosti sa dostanete do zatratenia. Modlite sa svätý ruženec, pretože to je najsilnejšia modlitba.
     S Bohom, drahé detičky. Ďakujem vám, že ste sem prišli.


12.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ďakujem vám, že sa viete obetovať a prišli ste sem napriek nepriaznivému počasiu. Deti, prichádzam, aby som vám zvestovala, že Pán je smutný. Smutný je, lebo svet sa rúti do záhuby. Deti, modlite sa. Iba modlitba dokáže zmierniť trest Boží, iba modlitba a pôst. Milujem vás. Modlite sa, aby ste neprišli do záhuby.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


12.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Ja vás nesmierne, nesmierne milujem. Som veľmi šťastná, že ste sa prišli pokloniť môjmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Deti, pomáhajte svojím blížnym. Podajte všetkým blížnym pomocnú ruku. Majte srdce otvorené pre svojho suseda a nemajte v ňom nenávisť a zlo. Deti, moje srdce je dokorán otvorené a rozdáva lásku a modlí sa za všetkých ľudí. Je málo tých, ktorí chcú cítiť moju materinskú lásku a málo ľudí, ktorí chcú počuť, ako sa za nich modlím. Deti, je veľmi málo ľudí, ktorí si ctia moje Srdce. Pre nich je moje Srdce došľahané a dobité. Deti, Boh zošle na vás veľké, veľké trápenie.
     Deti, ja sa modlím, aby to Boh neposlal teraz. Pomôžte mi, prosím vás. Boh Ježiš Kristus a ja vás nesmierne, nesmierne milujeme.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom. Amen.


13.07.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Veľmi som sa potešila, keď ste sem kráčali. Toto posolstvo pre rodiny je posledné. Moje deti, hovorím vám, postupujte vo všetkom tak, ako vás učím a vediem k Pánovi. Vy sa musíte naučiť žiť vôľu Boha, iba vtedy budete mať pokoj. Teda žite vôľu Otcovu. Majte dokorán otvorené vaše vedomie, aby ste boli vo všetkom pripravení. Modlitba nech zavládne medzi vami, vo vás, a na tomto mieste, aby vás naplnila pokojom. Vždy ma očakávajte v modlitbách, keď budem prichádzať, preto že ja vašu modlitbu vyslyším. Koniec rozprávania, toto je miesto modlitby.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


13.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne a nesmierne som šťastná a nesmierne a nesmierne vás milujem. Deti, prinášam vám dnes pokoj, lásku a hlavne Boha. Deti, neprišli ste sem iba tak. Váš Boh Otec vás nesmierne, nesmierne miluje a podáva vám lásku. Deti, nie je to láska iba dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, ale láska, ktorá je nekonečná a veľmi milosrdná. Modlite sa, modlite sa deti, Boh vaše modlitby a prosby vyslyší. Deti, modlite sa a proste, iba tak dostanete o čo prosíte a modlíte sa. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, Amen.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji.


14.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Požehnávam vás pokojom, aby ste všetci, ktorí ste tu, boli zdrojom pokoja a šírili ho ďalej. Ja vás v mene Pána povolávam k pokoju. Panna Mária požehnala nás tu prítomných a celú farnosť a potom som sa s Panna Mária modlil za úrodu.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


18.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať: Deti, ja vám znovu prinášam od môjho Syna lásku. Modlite sa, aby vo vás prebývala láska, tak ako prebýva v Božom Synovi. Dietky moje, veľmi sa modlite, aby Pán nezoslal hrôzu, ktorá na vás z celého sveta dolieha. Modlite sa aj za jednotu viery vo vašej farnosti. Ďakujem Pánovi, že ma poslal do tejto farnosti, ktorú mám nesmierne rada, aby som si uchránila svoje milované detičky od všetkého zla na tomto svete. Dietky, prosím, veľmi sa modlite aj za terajšiu mládež, aby sa zmenila. Prosím, veľmi ma to trápi keď vidím, koľkí ľudia idú do zatratenia a to iba kvôli tomu, že nechcú počúvať Pána Boha a nechcú sa dať ním riadiť.
     S Bohom, detičky moje. S Bohom.


18.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dieťa, deti moje, deti Božie.
     Deti, modlite sa, modlite sa. Modlite sa, aby neprišla krutá, veľmi krutá vojna, ale aby prišla slabšia. Vojne sa už nedá zabrániť. Detičky, ja budem držať nad Dechticami svoj ochranný plášť, pretože vás milujem.
     S Bohom, drahé detičky, s Bohom v pokoji. S Bohom.


18.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé dieťa!
     Dnes vám prinášam toto posolstvo, aby ste ho prijali a rozdávali druhým. Prijmite ho s láskou a ochotou voči Bohu. Deti, pozrite, pozrite do vášho srdca a hlboko sa nad nim zamyslite. Pozrite, koľko špiny a zla v ňom prekvitá. Deti, vy chcete, aby sa vaša farnosť obrátila, ale najskôr budete musieť odstrániť všetko zlo z vášho srdca. Vy chcete, aby vo vašej farnosti zavládol pokoj a láska. Deti, pozrite na moje Srdce, ako veľmi krváca; pozrite na moje ruky, nohy, aké sú došľahané a dopľuvané; a na moju svätú tvár, aká je dopľuvaná pre vaše hriechy.
     Deti, pomáhajte svojim blížnym. Odstráňte všetku nenávisť, ktorá k vám preniká. Veď nenávisť je všetko zlo na zemi. Deti, Boh vám podáva pomocnú ruku. On vie, čo je pre vás najlepšie. Obetujte mu svoju prácu, starosti, slabosti a iné drobnosti. Keď si neodpočiniete tu na zemi, nebojte sa, ja vám už chystám večný pokoj v nebi. Nebojte sa, keď ste unavení, ale modlite sa a pracujte a obetujte to Pánu Bohu. On vám vtedy veľmi pomáha.
     S Bohom, moje drahé dieťa. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


19.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta. Jednu časť môžem povedať ľuďom.
     Drahé deti,
     svet nepozná mier. Preto zintenzívnite modlitbu za mier. Ten dosiahnete túžbou po Bohu. Stretnutie s ním dosiahnete cez modlitbu. Kresťania nesmú očakávať pohromu, lebo nádej a istotu majú v Ježišovi Kristovi. Preto neočakávajte pohromu, ale žite pre mier, lebo kto očakáva pohromu, už jej z polovice prepadol. Dietky, vy ste povolané šíriť mier. Staňte sa ohlasovateľmi mieru, a šírte ho ďalej.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.07.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti seta a odkázala všetkým.
     Drahé deti!
     Keď sa modlíte za pokoj, najprv sa modlite, aby ste ho mali vo vašich srdciach. Potom vo vašej rodine a potom sa modlite, aby bol medzi národmi. Pretože polovičná je vaša modlitba, ak nemáte pokoj vo vašom srdci.
     Pýtal som sa: Panna Mária, čo by si si priala od našej farnosti?
     Panna Mária: Aby sa celá stretávala aspoň 1x do týždňa v kostole a to vo štvrtok, i na mojom stretnutí.
     S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


21.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     ja vás vždy požehnávam a napĺňam pokojom vaše príbytky, aby ste ho rozdávali okolo seba.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


23.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Odpúšťajte a milujte sa navzájom. Odpúšťajte všetkým, ktorí na vás zle hovoria. Zmierte sa s hnevníkmi. Prijímajte všetkých okolo seba. Nebuďte uzavretí k ľuďom, ktorí vás osočujú. Majte v srdci radosť, a prihovárajte sa všetkým ľuďom okolo seba. Ukážte im dobrý príklad, aby videli, že vás vediem ja.
     Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta a modlili sme sa za chorých zvláštnu modlitbu.


23.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé, drahé, milované dietky!
     Prosím vás, ja, milujúca Matka, nezabávajte sa a nerozptyľujte sa cez svätý ruženec tým, čo sa deje vonku, pretože Pán Ježiš trpel pre vás veľké muky. Modlite sa poriadne.
     S Bohom, drahé, veľmi drahé detičky. S Bohom v pokoji, s Bohom. Milujem vás, veľmi vás milujem. Amen.


24.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Deti, ďakujem vám, že ste sem prišli. Modlite sa deti, aby ste prijali Božie tajomstvo Ducha, aby ste ho prijali do srdca. Deti, prijímajte to, čo vám Boh zosiela. Prijímajte tajomstvo Ducha. Toto tajomstvo spočíva v siedmych daroch Ducha Svätého. V dare múdrosti, rozumu, rady, sily, Božej lásky, poznania, nábožnosti a v iných daroch, ktoré vám Duch Svätý zosiela. Deti, prijímajte ich s láskou, prijímajte ich do srdca. Deti, neodmietajte Boha, On vás veľmi miluje. S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji. Amen.


24.07.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, som veľmi šťastná, že držíte pôst a zachraňujete duše. Deti, zachránite ich iba pôstom a modlitbou. Deti, každý váš zlý skutok je akoby tŕň do môjho srdca.
     S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


25.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Nesmierne, nesmierne vás milujem a preto vám dnes dávam duchovné posolstvo. Je čas žatvy. Zhromaždite zdravé zrno do sýpky a odovzdajte Bohu vďaku, nech vám môže namerať podľa zásluhy. Odovzdajte mu svoje starosti, lebo On je Otec plný lásky.
     Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Vaša úroda bude veľká ako sa ukazovalo, ale Boh vám dá, čo si zaslúžite. On vám dá nejaký čas, aby ste obilie pozbierali a dali do svojich domovov. Pretože bude mokré, budete ho musieť sušiť a tak niečo sa znehodnotí a zhnije. Tak je to aj s vašimi srdciami. Zhnijú a už nemôžu ďalej klíčiť. Ale príde čoskoro Pán a pozbiera žatvu z vašich sŕdc. Zlé obilie nechá a dobré uschová do svojho príbytku. Deti, modlite sa za žatvu, ale myslite na žatvu Pánovu. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, moje drahé deti, s Bohom v pokoji. Amen.


25.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Som Vaša Matka a preto prichádzam, aby som vás naučila žiť v láske. Deti, Boh vás nesmierne miluje a vy ho odmietate. On vás zahŕňa veľkou láskou a vy sa mu odmeňujete pľuvancami na tvári. Keďže On vás veľmi miluje, nechce vás stratiť. My sa všetci modlíme, aby ste prijali lásku, ale naše modlitby už nestačia. Vy sa čím ďalej tým viac od neho vzďaľujete. Modlite sa, aby vás prenikol Boží lúč lásky. Milujem Vás, drahé deti. Milujem. Veľmi vás milujem.
     Zbohom, moje drahé a milované deti. Zbohom v pokoji. Amen.


26.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, ďakujeme vám, že ste si robili krížovú cestu, pretože si v nej pripomínate utrpenie vášho najmilšieho Pána Ježiša Krista. Deti, Boh je veľmi s vami spokojný, keď sa modlíte. Preto modlite sa, aby ste urobili Bohu radosť a zachraňovali duše. Ďakujeme vám, že nás milujete. S Bohom, drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


27.07.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     V tento čas veľmi pracujete. Preto menej pracujte a viac sa modlite, pretože vám kolobeh práce zahubí vašu dušu a pokoj v srdci. Ak chcete mať v srdci stály pokoj, tak menej rozprávajte a viac sa modlite. Pretože ako sa môžete modliť za pokoj druhých, keď ho vy nemáte v srdci?
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


27.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Deti, ďakujem vám, že ste sem prišli, aby ste oslávili Najvyššieho Pána. Deti, Boh ma dnes posiela, lebo má veľkú radosť, že prichádzate s očakávaním a túžbou. Túžbou nie po zázraku, ale po modlitbe. Som šťastná, že ste tu.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.
     Milujem vás, veľmi vás milujem.


28.07.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje, drahé dietky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, modlitbu dajte na prvé miesto a až potom zábavu. S Bohom, drahé detičky.
     Milujem, milujem, veľmi vás milujem.


30.07.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Dnes láska Božia vám zosiela duchovný pokrm. Deti, Boh je nesmierne šťastný, že ho prichádzate oslavovať. Oslavovať modlitbou jeho veľké meno, skutky a lásku k vám. Deti, viete si predstaviť, ako veľmi vás Boh miluje? Asi nie! Pretože jeho lásku si nedokáže predstaviť žiaden pozemský človek. A keďže si neviete predstaviť jeho lásku, iba lásku tu, tak aká bude veľká jeho láska? Deti, Boh vás nesmierne miluje. Miluje vás, veľmi vás miluje. S Bohom, moje drahé, moje drahé a milované deti. Amen.
     S Bohom v pokoji.


31.07.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Dnes ma Pán celého vesmíru posiela, aby som vám od neho priniesla VIERU, NÁDEJ a LÁSKU.
     VIERU - že vám Pán vždy pomôže.
     NÁDEJ - že sa raz všetci dostanete do neba a uvidíte Hospodina z tváre do tváre.
     LÁSKU - aby ste sa vedeli navzájom milovať.
     Dietky, prijmite od vášho Spasiteľa Ježiša Krista tieto tri dary, ktoré vám On zo svojej veľkej lásky dáva. Deti, veľmi sa modlite za jednotu vašej farnosti, lebo satan sa snaží o jej rozbitie. Ešte raz vás prosím, veľmi sa modlite, modlite sa, modlite. Ja čakám na vaše modlitby.
     S Bohom, moje milované detičky. S Bohom.


01.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje, moje, moje drahé a milované dietky.
     Prečo ste také zlé ? Diabol sa veľmi teší, že páchate zlo. On sa v týchto dňoch veľmi teší, pretože vaše srdce nechce pochopiť zmierenie s Bohom. Deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa a držte dobrý a pevný pôst. Prijmite moju výzvu a pozvanie, ktoré vám dnes s láskou dávam.
     S Bohom, drahé dietky. S Bohom v pokoji. Amen. S Bohom. Amen.


02.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Veľmi vás milujem. Prijímajte s láskou môjho Syna Ježiša Krista do srdca, ako ja vás prijímam pod svoj plášť. Deti, ďakujem vám, že ste sa prišli sem stretnúť s Pánom Ježišom a mnou v modlitbe. Deti, ďakujem tým, čo boli na svätej spovedi a dnes prijmú Pána, Ježiša Krista do svojho srdca. Prijmite ho s láskou. Veď láska Božia ma sem posiela, aby som vás naučila žiť v láske. Deti, modlite sa srdcom a viac, pretože cez modlitbu si vás On pretvorí na takých, akých chce. Modlite sa, aby ste boli skôr dokonalí, dokonalí v láske. Milujem vás moje drahé a milované deti. S Bohom moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


02.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahí anjeli,
     Moje drahé deti! Rozširujte posolstvá, ktoré vám dávam. Ak ich nebudete rozširovať, nebude potrebné, aby som vám ich dávala. Preto sa venujte rozširovaniu posolstiev.


03.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Som nesmierne šťastná, že ste prišli na túto svätú omšu, aby ste si uctili moje Nepoškvrnené Srdce. Aj Pán Ježiš je nesmierne šťastný a ďakuje vám, že si uctievate Srdce jeho Matky. Deti, ešte len pred niekoľkými dňami ste boli na svätej spovedi a už máte svoje srdcia pošpinené hriechmi a Pán Ježiš vám nemôže potom priniesť do nich toľko pokoja a lásky. Deti, vy neviete od Ježiša Krista prijímať lásku do vašich sŕdc a duší. Nechcete môjmu Synovi urobiť cestu - priamu cestu do vašej bytosti, aby vám ju mohol zoslať z neba. Deti, pozrite sa, pozrite na tento svet, ktorý sa rúti do záhuby a to len preto, lebo sa nechce dať riadiť Pánom Ježišom, a aj preto v ňom niet lásky. Dietky, znovu vám vravím, bez lásky nič nespravíte. Ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste znovu prijali pozvanie vašej Matky, ktorá je stále pri vás. Veľmi vás milujem, detičky moje milované.
     S Bohom v pokoji. S Bohom.


03.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli na svätý ruženec a svätú omšu. Deti, svätá omša nech sa stane najdôležitejším okamihom vášho dňa. Nech sa stane svetlom vytrvalosti v tme. Prichádzajte radi na svätú omšu, pretože v nej počujete slová, ktoré povedal Najvyšší Pán. Uvedomujte si, že je tam prítomný živý Ježiš. Keď pôjdete na sväté prijímanie, uvedomte si, že prijímate živého Ježiša a nie len nejakú oplátku. Preto, že cez svätú omšu sa premieňa víno a chlieb na Telo a Krv Pána. Uvedomte si, že práve vami prechádza Ježiš a uzdravuje Vás. Milujem Vás.
     S Bohom, moje deti. S Bohom v pokoji. Amen.


04.08.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Nesmierne som šťastná, že ste sem prišli, a ďakujem vám, že ste prijali výzvy a pozvania, ktoré som vám dala. Ďakujem, ďakujem Pánovi za všetko, čo pre vás robí, lebo veľká Láska je On. Preto dietky, darujte sa Pánovi s celým srdcom, ak chcete, aby som bola šťastná aj naďalej. Nech ste stvorenia plné lásky, nech srdcia a vaše duše sú pripravené vždy túžiť po láske, ktorou je náš Hospodin. Preto sa často modlite, aby ste boli s ním. Moje srdce je plné lásky a túži, aby sa stretlo s vaším srdcom. Lebo kto má lásku, jeho ovocím sa stane pokoj.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


04.08.1996 - prostredníctvom Adriany - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Deti, nesmierne som šťastná, že ste sem prišli. Dietky, modlite sa, veľa sa modlite za tento svet. Dietky, moje srdce veľmi krváca a moje rany sa zväčšujú a z nich vyteká krv, ktorá sa vylieva za vás. Dietky, každý váš zlý skutok je moja veľká rana. Ešte raz vás vyzývam, dietky, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom. Nesmierne, nesmierne vás milujem.


04.08.1996 - prostredníctvom Jozefa - prvá nedeľa

Moje, moje, moje drahé a milované dietky.
     Som nesmierne šťastná, že väčšina z vás bola na litániách a že je vás tu tak veľa. Deti, dnes vám prinášam od Boha veľa milostí.


06.08.1996 - prostredníctvom Martina

Deti,
     žite moje zjavenia, ktoré sú tu. Nepridávajte nič čo sa týka zjavení. Prestaňte s ohováraním a viac sa modlite. Milujem vás, poďte so mnou ku svätosti. Amen. S Bohom.


08.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky.
     Som nesmierne šťastná, že je vás tu tak veľa. Aj Boh je nesmierne šťastný. Deti, nepáchajte to, čo páchate - hriech. Hriech je najhoršie, čo môže byť. Zo zla sa začínajú stávať ešte horšie hriechy. Všetko zlo začína diabol, preto sa mu bráňte. Ak vás začne niečo, alebo niekto pokúšať, tak sa pomodlite aspoň Sláva Otcu, a zlo odíde. Deti, odstráňte všetok hriech a objavíte svoje srdcia. Nech sú vaše srdcia živé, nech nie sú mŕtve. Preto, obráťte sa. To všetko, čo vám dnes chcem povedať je - obrátenie.
     S Bohom, drahé detičky. Veľmi, veľmi, veľmi vás milujem. S Bohom v pokoji. Amen.


09.08.1996 - prostredníctvom Martina

Panny Márie som sa pýtal, kam majú ľudia putovať 15. augusta - či sem ku krížu, a či do Šaštína?
     Drahé deti,
     moje pozvanie tu je stále. Keby ste putovali kdekoľvek na zemi za mnou, ja som v Bohu všade prítomná. Otvorte srdce a počujte moje pozvanie, ktoré vám dávam. Iba vtedy sa môžete rozhodnúť.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji. Amen.


10.08.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé verné dietky!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Chcem vám dnes povedať, aby ste boli silní v modlitbách, ktoré tak veľmi potrebujem. Deti, skutky, ktoré sú namierené voči modlitbe, pochádzajú od satana. Preto buďte silní v modlitbe. Satan chce zničiť puto modlitby, pretože sa jej bojí. Deti, prosím vás v tento čas o modlitby. S Pannou Máriou som sa modlil za chorých a odovzdal som jej všetkých prítomných.


13.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Zajtrajší pôst obetujte na úmysel výročného dňa zjavení. Pýtal som sa na stratený náramok: Drahé deti, prečo vás zaujímajú len hmotné veci! Keby ste stratili vieru, mnohí by za ňou ani nesmútili a to ma bolí.


15.08.1996 - prostredníctvom Martina - 1. výročie zjavení

Drahé deti!
     Ďakujem vám dnes za všetko. Môj príchod je určený pre vás - aby som vložila do vašich sŕdc Boha. Moje deti, urobte v srdci dom pre neho, lebo veľká je jeho láska. Nebuďte tak ďaleko odo mňa. Deti, ja chcem aby ste sa priblížili k môjmu Synovi. Nech Slovensko i celá zem uzrie Pána v obrátení! Preto darujte skutky Pánovi. Modlite sa, postite sa, a obráťte sa. Národy obráťte sa na Pána svojho Boha! Ja vám všetkým ďakujem, že ste prijali moje materinské pozvanie.


15.08.1996 - prostredníctvom Adriany - 1. výročie zjavení

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli. Deti, radi chodievajte na svätú omšu a prijímajte do svojho srdca Pána Ježiša. Ja som ho porodila a On chce zachrániť tento svet a vás všetkých. Deti, ani si neviete predstaviť, akú veľkú radosť má Boh - On sa raduje so všetkými svätými. Deti, ja vám chcem pomôcť a podať svoju pomocnú ruku. Deti, rany, ktoré ste mi spôsobili sa zahojili, ale ostali po nich veľké jazvy. Radi sa modlievajte svätý ruženec. On vám dá všetku silu v nešťastí. Som nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Deti, nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, Boh vám pošle veľkú silu, veľkú silu. Ja vás milujem každého bez rozdielu.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


16.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Nebuďte smutné, že vás je tu tak málo. Vy ste si svoju kresťanskú povinnosť splnili. Mnohí zabudli na modlitbu krížovej cesty, pretože veľmi pracujú. Modlite sa, deti.


18.08.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, som nesmierne šťastná, že ste sem prišli a prijali moje pozvanie. Deti, moje rany sa zväčšujú a túto bolesť obetujem za tento svet. Deti, môj Syn sa prihovára za vás u Boha. On je došľahaný vašimi hriechmi. Ja plačem nad týmto svetom. Mne padajú slzy, ale nie sú to slzy aké roníte vy a vaše deti, ale krvavé. Deti, modlite sa, veľa sa modlite. Nepozerajte na tento svet, neobávajte sa, čo o vás budú hovoriť. Nebojte sa, ja som vždy s vami.
     S Bohom, moje drahé deti. S Bohom. Amen.


19.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta. S Pannou Máriou som sa rozprávala. Povedala mi:
     Prijmite lásku do tohto domu. Deti, keď nechcete prijať lásku, tak zároveň do svojho každodenného života nechcete prijať ani Ježiša Krista. Deti, keby ste len tušili, aký nebezpečný je tento svet, tak by ste sa od môjho Syna nevzdialili. Deti moje, vy sa nechcete držať príkazov Božích a aj napriek tomu vás chce váš Spasiteľ zachrániť. Deti moje, keď urobíte akýkoľvek skutok, ktorý nie je v Božích očiach správny, tak je to urazenie Boha a tým zlým skutkom obnovíte rany vašej Matky, ktoré sú veľmi hlboko v mojom Srdci.


20.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Toto posolstvo, ktoré vám dnes dávam, chcem, aby sa rozšírilo do všetkých farností. Moje deti, vy sa nechcete modliť. Nie, vy sa netúžite modliť. Boh ma poslal, aby som všetky rodiny priviedla k nemu. Ale vy nepočúvate môj hlas. Moje deti, nech sa všetky rodiny modlia aspoň večer spolu, nech sa všetci spoja putom lásky. Ja nalieham dnes na vás, deti moje, aby ste sa rozhodli pre Boha. Nemôžem stále prosiť môjho Syna, aby vás netrestal. Chcem od vás odvrátiť skazu a pohromu, ktorá vás čaká. Ja vás teda prosím, aby rodiny našli zmysel života. Deti moje, prijmite pozvanie i prosbu, ktorú vám dnes dávam. Moje deti, toto posolstvo ohláste celému môjmu ľudu.


20.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ak máte nejaké problémy a starosti, odovzdajte ich Bohu. Ak máte ťažkosti, odovzdajte ich Bohu, alebo ich obetujte na nejaký úmysel. Boh je šťastný, keď sa s ním podelíte o ťažkosti i radosti. Je šťastný, že neostávate zatrpknutí, ale vidíte v ňom pomoc. Ďakujem vám, že ste sem prišli modlitbou osláviť Boha. Ďakujem.
     S Bohom, moje drahé detičky. S Bohom v pokoji. Amen. Milujem, milujem, milujem vás. Veľmi vás milujem.


21.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Panna Mária mi dala modlitbu za kňazov, biskupov a rehoľníkov:
     Pane Ježišu, daj svojim kňazom, biskupom a rehoľníkom silu v tejto pastoračnej práci, do ktorej si ich zo svojej veľkej lásky k nám povolal, aby ti slúžili a privádzali ľudí rovno k tebe. Pane Ježišu Kriste, ty si im dal moc, aby ľuďom odpúšťali hriechy tu na zemi. Nebeský Otče, keď si si ich už vyvolil, aby ti slúžili, tak im v tom aj pomáhaj. Otče daj, aby boli dobrými hlásateľmi tvojho evanjelia. Skrze Krista nášho Pána. Amen.


22.08.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moji drahí a milovaní anjeli.
     Drahé deti, Pán Boh je veľmi milostivý. On vám už koľkokrát odpustil. Ja sa stále za vás modlím, ale vy si to nevážite. Vy stále len páchate hriech. Deti, nedávajte príležitosť diablovi. Deti moje, staňte sa príkladom pre chorých, chorých srdcom, aby boli uzdravení. Liek, ktorý vám dnes ponúkam je modlitba a môj milovaný Syn. Pretože On je lekár vás všetkých.
     S Bohom, drahé deti, s Bohom, drahí anjeli.


23.08.1996 - prostredníctvom Martina

Moje dieťa,
     tak veľa je vo svete detí chorých srdcom, pomodlite sa za nich. Vy mi pomôžte modlitbami za nich. Modlite sa aj za vášho duchovného otca Michala.


23.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, ďakujem vám všetkým, ktorí ste nechali všetko a prišli ste sem, aby ste sa poklonili Ježišovi Kristovi, ktorý na kríži za vás zomrel, aby vás vykúpil.
     S Pannou Máriou som sa modlila modlitbu za kňazov, biskupov, rehoľníkov a ešte som sa modlila Otče náš a Sláva Otcu.


23.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Boh je šťastný a ďakuje tým, čo držali dnes pôst. Deti, ani si neviete predstaviť koľkým dušiam ste pomohli, ďakujem vám. Deti modlite sa viac srdcom. Predložte Bohu každé slovo, každú vetu a budete mať z modlitby radosť. Úplne sa odovzdajte Bohu. Milujem vás. Boh vás miluje. Pretože keby vás nemiloval, neposlal by ma sem, aby som vám pomohla k spáse.
     S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji . Amen.


25.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     cítim s vami a modlím sa za vás. Modlite sa a dôverujte mi. Buďte vždy vzpriamené a narovnané, ako som bola ja tu na zemi pri utrpeniach.
     Deti moje, stávam sa Kráľovnou vašich rodín.


25.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Ďakujem, ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, sme všetci šťastní, že ste sem prišli napriek ťažkostiam. Ďakujem vám, že sa obetujete a prichádzate. Deti, ďakujeme, že trpíte pre Ježišovo meno s láskou a prichádzate napriek narážkam. Veď i Pán Ježiš trpel za vás s láskou. Deti, ak budete mať ťažkosti a budete trpieť, obetujte to za všetkých hriešnikov. Deti, dnes láska Božia zostúpila medzi vás, aby ste rozdávali radosť. Preto ju rozdávajte a svedčite o Božom kráľovstve a o Bohu. Ešte raz vám ďakujem a milujem, milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom, moje drahé a milované deti. S Bohom v pokoji. Amen.


27.08.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Moje deti, som šťastná, že ste sem prišli. Že ste neprišli zo zvedavosti alebo iných pozemských vecí, ale prišli ste sem, aby ste počuli slová, ktoré cezo mňa hovorí vám Boh. Deti, vyzývam, vyzývam vás k žitiu mojich posolstiev. Je veľmi potrebné, aby ste ich žili. Deti, ja nehovorím posolstvá preto, aby ste povedali, že deti nech sa nemodlia stále, ale majú posolstvo, ale preto, lebo je to potrebné. Je veľmi potrebné, aby ste žili posolstvá. Vy sa pýtate, prečo máte plniť moju vôľu, veď máte plniť vôľu Boha. Ale nie ja vám zjavujem svoju vôľu, ale ju zjavuje Boh. Vy neodmietate moju vôľu ale vôľu Otcovu. Pretože Boh Otec hovorí k vám cezo mňa. On vás veľmi miluje. Deti, nepochybujte o mojich slovách, pretože pochybujete o vôli Božej.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Milujem vás. Amen.


28.08.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes vám cez moju služobnicu Luciu dávam toto posolstvo:
     Deti, vy nechcete počúvať Boha, ktorý má celý vesmír vo svojich rukách. Dietky, toľkokrát som vás už vyzývala k zmene vášho každodenného života, aby ste sa neskôr po smrti nedostali do pekla. Ale vy ma nepočúvate. Vy si neviete predstaviť, ako je ľuďom v pekle a to kvôli svojej samoľúbosti a neposlušnosti Pánu Bohu. Deti, ja nemôžem stále Ježiša Krista prosiť, aby na vás nezoslal Boží trest. A tak dnešným počasím vás chce Ježiš Kristus upozorniť, aby ste sa zmenili. Niektorí ľudia si mysleli, že to nevydržia. Ale tí, ktorí sa odovzdali do Božej vôle, tak Boh bol s nimi spokojný.


29.08.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes chcem toto štvrtkové posolstvo povedať celej farnosti i všetkým mojim deťom, všetkým vám. Zmeňte svoje životy, drahé deti, lebo vaše srdcia sú tak malé a nechápavé pre Božiu prítomnosť medzi vami. Deti, chcem, aby sa vaše životy zmenili. Chcem vás viesť a doviesť ku svätosti. Kto žije moje posolstvá, kráča po ceste k svätosti. Dajte sa mi viesť, deti moje. Deti, Pán Boh vás veľmi miluje. Pán Boh je veľmi milosrdný. Deti, modlite sa poriadne. Deti moje, ja i môj Syn Ježiš Kristus vždy kladieme na prvé miesto svätú omšu, v ktorej On sám je prítomný - živý. Môj Syn ma poslal, aby som vám mohla dať lásku, pokoj a mier - tri hlavné veci pre váš život. On ich dal skrze mňa, aby ste ich mohli rozdať iným mojím deťom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


30.08.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahí anjeli!
     Dnes som na vás hrdá, že ste boli u otca biskupa. Hovorím vám to takto, lebo viem, že budete pokorní. Deti moje, buďte silné. Kto pochybuje, padol, teda nemá v srdci Boha a nemá dôveru vo mňa, má v srdci strach, nemiluje ma. Preto deti, keď ma milujete, vytrváte v prekážkach a oni sa vám stanú ľahkými.
     S Bohom, drahí anjeli, milujem vás, milujem vás, milujem vás.


31.08.1996 - prostredníctvom Simony

Pán Ježiš mi dal modlitbu, ktorú sa máme každý večer modliť:
     Náš Nebeský Otče,
     my hriešni Ťa dnes prosíme. Prosíme za naše rodiny. Buď nám ochrancom. Naplň nás takou láskou, akou si naplnil našu Matku pod krížom. Pane, naplň nás Duchom Svätým. Očisti nám srdcia. Daj nám dar čistoty, aby sme neupadli do hriechu. No ak by sme doň upadli, pomôž nám nezotrvať v ňom. Daj nám dar múdrosti, aby sme rozoznali hriech. Daj nám dar spravodlivosti, aby sme nekrivdili nikomu, kto si to nezaslúži. Pane, sľubujeme, že vyzametáme z nášho srdca hriech a urobíme v ňom miesto a dom pre Teba, pretože len Ty jediný nás môžeš urobiť šťastnými. Amen.
     


05.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Moje deti, moje drahé deti. Ja vás nesmierne, nesmierne milujem. Deti, moje srdce je došľahané a dobité vašimi hriechmi. Ono veľmi krváca. Deti, pozrite, koľko zla je vo vás. S Pannou Máriou som sa modlila za neveriacich.


05.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé dietky,
     nebojte sa obhajovať Božie kráľovstvo, pretože Pán Boh vás veľmi miluje. Má radosť, že rozširujete vieru a moje posolstvá. Deti, obhajujte Božiu spásu a moje posolstvá. S Pannou Máriou som sa modlil Sláva Otcu.


06.09.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti, milujem vás!
     Deti, dnes vidím vo vašich srdciach nedostatok lásky a obetovania sa pre iných. Ja vás milujem. Po tieto dni vám, dietky, vyprosím veľký dar na znak mojej lásky k vám. Panny Márie som sa pýtal, čo nám vyprosí, ona odpovedala: Deti moje, buďte vytrvalé, dozviete sa to. Milujem vás.


07.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované detičky!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, chcem vám povedať toto:
     Deti moje, ja som sem bola poslaná od Boha, aby som vám svojím každým jedným príchodom na túto zem dala silu niesť vaše neľahké bremená, ktoré sú na vás každým dňom zoslané. Dietky, aj keď sú vám tie vaše bremená ťažké niesť, ale aj tak ich s láskou prijmite a obetujte na nejaký úmysel, alebo za nejakého človeka a Boh bude šťastný. Dietky moje, vy strácate silu, lebo sa nemodlíte, nemodlíte sa srdcom. Modlite sa, aby ste ich boli schopní prijať a niesť a budete mať radosť, že môžete urobiť niečo pre Ježiša Krista.


07.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem, ďakujem, že ste sem prišli. Deti, dnes je výnimočný deň. Výnimočný preto, lebo sa raduje celé nebo. Raduje sa z vás, pretože ste prišli na svätý ruženec a svätú omšu s túžbou, a nie preto, lebo musíte. Ďakujem vám, milujem vás. Sme šťastní. Ďakujeme, že ste prijali moje pozvanie.


08.09.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Milujem vás a želám vám, aby ste vzrastali v láske Božej. Prosím vás deti, aby ste žili cestu pokoja a lásky medzi vami. Iba Boh vám môže darovať pokoj a lásku tu na zemi. Budujte, pracujte na stavbe lásky a pokoja, nech láska vzplanie a naplní vaše srdcia. Lebo to ja, deti moje, vás chcem naučiť, aby ste s bázňou Božou rástli k Bohu a aby ste žili v láske medzi vami, lebo vaše srdce milujem a chcem priviesť do neba. Pozývam dnes mládež, lebo ona je mojou nádejou.
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje materinské pozvanie.


09.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Dnes chcem všetkým mojím deťom povedať toto posolstvo: Deti, vy máte veľmi tvrdé srdcia, nemáte v nich lásku pre iných ľudí. Modlite sa, aby ste vedeli do srdca prijať lásku a rozdávať ju okolo seba. Dietky moje, prijmite lásku od Ježiša Krista, ktorú vám - prostredníctvom mňa - jeho Matky, zosiela na túto zem. Deti, keby ste si len vedeli uvedomiť, ako vždy raníte Ježiša Krista svojím životom a správaním sa, a On vás aj tak nesmierne miluje. Ježiš Kristus je veľmi trpezlivý a láskavý a preto na vás nezošle to, čo by ste si svojimi skutkami voči vášmu Pánovi zaslúžili. Dietky, želala by som si, aby sa toto posolstvo dostalo do rúk každého človeka.


10.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky moje drahé, dnes vám opäť od vášho Stvoriteľa a Vykupiteľa prinášam toto posolstvo: Drahé detičky, vy ste priveľmi upriamené na tento svet a preto ste každý večer také unavené a často sa aj zabudnete Pánu Bohu poďakovať za prežitý deň a všetko, čo vám Pán v ňom umožnil uskutočniť. Deti, myslite aj na Boha a podeľte sa s nim o všetko, čo vás cez celý deň teší i trápi. Keď mu poviete z čoho máte radosť, tak budete šťastné, že ste o tom mohli povedať aj svojmu Otcovi, ktorý je na nebesiach. Keď sa mu zdôveríte so svojím trápením - krížom, ktorý vás ťaží na vašich krehkých pleciach, tak vám ho váš Otec, ktorý kraľuje na nebesiach pomôže niesť. Modlite sa, aby ste boli jednotní vo viere v Ježiša Krista. Modlite sa svätý ruženec, lebo to je jediná modlitba, ktorá vás všetkých spojí. Radi sa modlievajte svätý ruženec vo všetkých rodinách.


10.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa srdcom a pochopíte aká dôležitá je modlitba. Pretože iba modlitba môže vyliečiť vaše choroby. Nesmierne, nesmierne vás milujem. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji. Amen.


11.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dieťa, odovzdaj toto posolstvo mojim šiestim deťom.
     Deti, nehnevajte sa, ale si odpúšťajte navzájom. Deti, keď vás budú ľudia nenávidieť a budú vám robiť všetko napriek, nerobte i vy to, čo oni vám. Vždy odpovedajte láskou, nech vo vás nevidia nenávisť. Deti, veľká je láska, ktorá vychádza z vás. Deti, keď budete opustené a vaše srdce bude krvácať, vtedy som pri vás prítomná. Nebojte sa.


12.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, chcem vám povedať toto:
     Dietky moje, radi sa zúčastňujte na svätých omšiach, kde každodenne prežívate poslednú večeru Pána Ježiša. Radi chodievajte na svätú spoveď. Boh sa nesmierne teší z tých ľudí, ktorí chodievajú pravidelne na svätú spoveď, každý mesiac k prvému piatku mesiaca - k úcte Božského Srdca Ježišovho a zároveň prijímajú do svojho čistého srdca samého Pána Ježiša, ktorý sa vám dáva skrytý pod spôsobom chleba a vína. Dietky, ešte raz vám ďakujem, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem. Milujem vás, nesmierne vás milujem, detičky moje drahé.


12.09.1996 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Ja, vaša Matka prichádzam dnes z vôle Božej. Deti, prečo sa nechcete zmieriť s Bohom? Prečo ho stále odmietate? Veď Boh vás miluje. On nikdy nezatvorí uši ani srdce pred vašim hlasom. On počuje každú vašu prosbu. On vás miluje. Deti, prosím, prosím, zmierte sa s Bohom a prijmite jeho lásku. Milujem vás. Amen.


12.09.1996 - prostredníctvom Márie

Deti, uvedomte si, že je tu pre vás Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Deti, rozhodnite sa. Pre túto dobu je potrebné, aby ste naplno otvorili svoje srdce. Pán vám ponúka lásku a pokoj, ktorý vám skrze neho prinesiem. Pokoj, pokoj je dôležitý pre vás, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


13.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     zajtrajší deň Pán pripravil celý pre vás. Deti, príďte sa mu pokloniť do chrámu. Deti, máte možnosť byť šťastné. Milujem vás, veľmi milujem. S Pannou Máriou som sa modlil za chorých. Keď sme sa modlili, Panna Mária si kľakla na oblaku pred kríž.


14.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     nad týmto posolstvom, ktoré vám cez svojho služobníka dávam, chcem, aby ste dlho, dlho premýšľali.
     Drahé deti, veľká láska prichádza k vám od Hospodina, hoci veľká je vaša vina. Ja vás prosím v túto dobu, hoc mnoho krát je už márny môj hlas. Otvorte svoju náruč, lebo Pán i ja objímame vás. Nehaste v sebe lásku, ktorá má patriť predovšetkým tomu, ktorého Otcom milujúcim nazývam. A chcem to naučiť aj vás, aj srdce ním aby sa ozýval i váš hlas. Pán miluje a svojimi svätými ranami dnes žehná vás. Neodhadzujte lásku Božiu, aby ste neboli odhodení od nej, lebo láska sama je váš Pán. Prijímajte moje posolstvá, ktoré vám tu dávam, aby ste mohli byť prijatí. Rozmýšľajte, deti moje, lebo Pán vás naozaj miluje. Chcem byť blízko vás, nezavierajte náruč svoju, lebo chcem vás mať všetkých v nebi. Deti moje, prijmite pozvanie i prosbu, ktorú vám tu dávam. Lebo pri veľkej láske vám tu dnes posolstvo odovzdávam. Ďakujem vám, že ste tu, moje deti.


14.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a milované deti!
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste sa prišli pokloniť Bohu. Deti, ďakujem, že ste nezabudli na Pána Ježiša. Veď On vám veľmi pomáha. Deti, mnohé zabúdajú na neho a na všetko, čo pre vás robí. Deti, On vám zosiela veľa milostí. Veď už to je milosť, že ste mohli uzrieť svetlo dňa. Už to je dar, že ho môžete prijať do srdca. Deti, veľa drobností je, ktoré si ani neuvedomujete, že je to Boží dar. Preto ďakujte Bohu i za to, že ste sa narodili. Deti, všetci ľudia Boha len prosia. A keď ich Boh nevypočuje, zabúdajú na neho. No keď ich vypočuje, tak mu neďakujú. Preto deti, ďakujte Bohu za všetko. Ďakujte mu i za ťažkosti, lebo v nich sa vám Boh zjavuje. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom.


14.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Dnes ste mali možnosť pokloniť sa najsvätejšiemu Telu Ježišovmu. Tým, ktorí sem prišli, ďakujem. Ja a Pán Ježiš vás veľmi milujeme. Pán Ježiš na to nezabudne. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, drahí anjeli.


16.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje milované detičky!
     Deti, dnes ma Ježiš Kristus poslal z neba, aby som vám od neho povedala toto posolstvo o modlitbe: Dietky, vy ste pri modlitbe veľmi roztržité a všímate si všetko okolo seba. Áno, vy sa modlíte, ale svoje myšlienky nemáte upriamené na modlitbu, ktorú sa modlíte a pretože to nie je modlitba srdca, tak z nej nemáte ani takú radosť, akú by ste mohli dosiahnuť, keby ste sa ju modlili srdcom. Dietky, modlite sa, modlite sa, modlite sa srdcom. Deti, želala by som si, aby ste sa každý jeden z vás zamysleli nad týmto posolstvom.


19.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Veľmi vám ďakujem, že ste sem prišli. Deti, žite s Bohom zmierené. Deti, prečo sa nechcete zmieriť s Bohom? On vás miluje. Deti, ako kvet potrebuje starostlivosť, tak i vy potrebujete Boha Otca. Prečo odmietate jeho lásku? Veď vy odmietate pomoc. Často Boha prosíte, ale neprijímate ho. Vy ho odmietate. Veď On je váš Otec a miluje vás. Prosím, milujte ho v blížnych tak, ako On vás v blížnych miluje. Amen.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.09.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     želanie o ktoré vás dnes chcem poprosiť je, aby celá vaša modlitbová skupina a celá farnosť prichádzala modliť sa pobožnosť krížovej cesty, i na stretnutia na vrch Svätodušnica, ale najmä na svätú omšu. Deti, pre vás je potrebné sa modliť.


21.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Prečo sa modlíte len z polovice? Vaše srdce sa nemôže naplniť. Ani napoly zhnité zrno sa nemôže dať do sýpky, pretože by to nemalo zmysel. Sýpka by sa nenaplnila. Preto sa modlite celým vaším srdcom!


21.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky, som smutná! Dietky moje, prečo nepočúvate moje výzvy a neriadite sa posolstvami, ktoré vám dávam. Pán ma sem poslal, lebo vedel, že je to potrebné a pretože vás nesmierne miluje a chce vás zachrániť od všetkého zla. Ale keď nezmeníte svoje zmýšľanie a svoj život, tak na vás bude zoslané niečo, čo veľmi oľutujete. Deti moje, modlite sa, modlite sa, aby Nebeský Otec na vás nezoslal vojnu. Deti, ešte raz vás vyzývam, modlite sa na tento úmysel. Milujem vás, nesmierne vás milujem.


22.09.1996 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované deti.
     Moji drahí anjeli. Ďakujeme vám, že ste sem prišli, aj keď prší. Môj Syn, Pán Boh a ja sme nesmierne šťastní. Nikdy vám to nezabudneme. Deti, my vás veľmi milujeme a sme šťastní, že ste sem prišli.
     S Bohom, drahé deti. S Bohom, drahí anjeli. S Bohom.


23.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     prečítajte si zo Svätého písma a uvedomte si, že cez toto Slovo k vám hovorí Boh.


24.09.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Som Kráľovná Pomoci a prinášam vám pomoc a pokoj od môjho Syna. Preto vás prosím, modlite sa na úmysel uskutočnenia veľkého Božieho zámeru.
     Panna Mária hovorí, aby sme prosili všetkých ľudí, aby sa modlili na tento úmysel.


24.09.1996 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ja vás veľmi milujem, a preto vás prosím, prosím, prosím, zmierte sa. Zmierte sa hnevníci a podajte si ruky v spravodlivosti. Deti, prečo sa hneváte? Keby ste v každom človeku videli Boha, neodvážili by ste sa hnevať. Preto vás veľmi prosím, zmierte sa. Deti, vy všetko beriete na ľahkú váhu. Uvedomte si vážnosť situácie a doby. Deti, keď sa nepolepšíte, doplatíte na to. Preto vás ešte raz prosím. Zmierte sa, zmierte sa, zmierte sa.
     Milujem vás. S Bohom.


25.09.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé dietky!
     Deti, dnes prijmite od Hospodina tieto slová:
     Deti, radi pomáhajte slabým a bezmocným ľuďom. Keď sa chcete podobať Ježišovi Kristovi, tak musíte s láskou pomáhať tým ľuďom, ktorí potrebujú vašu pomocnú ruku a na nič sa nevyhovárajte. Deti, vy ste veľmi namyslené a nemáte pochopenie pre druhých ľudí. Dietky, vy sa nemodlíte tri sväté ružence za deň, a preto vám znovu vravím, aby ste sa ich začali modliť, pokiaľ je čas. Modlite sa. Dietky, keď sa budete pravidelne modliť a budete sa modliť srdcom, tak si na svoju každodennú modlitbu zvyknete a budete mať z nej veľkú radosť. Ešte raz vás vyzývam, modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo modlitba zo všetkého najviac poteší Boha.


26.09.1996 - prostredníctvom Simony

Deti, prosím, nech vás láska naplní. Milujte sa. Nech Boh sa stane vašou jedinou útechou v bolestiach. Len On vás môže urobiť šťastnými. On vás napĺňa láskou, no vy ju neprijímate. Len On vám dáva pomoc, no vy ju odmietate. A preto prosím, otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám Boh dáva.


26.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     V tomto pozvaní vám prinášam milosti od Pána vášho Boha. Spojte dlane a prijmite milosti od Pána i otvorte svoje srdce nech vás on môže úplne naplniť.
     Deti, a preto vás prosím nech vás láska naplní. Milujte sa. Nech sa Boh stane vašou jedinou útechou v bolestiach. Len on vás môže urobiť šťastnými. On vás napĺňa láskou, no vy ju neprijímate. Len On vám dáva pomoc, no vy ju odmietate. A preto prosím, otvorte srdce Bohu a prijímajte to, čo vám Boh dáva. Deti, vy nie ste tu len tak, ale ste stvorení pre Boží obraz. Deti, vy ste stvorení pre Božie veci. Deti, nehádajte sa, buďte pokorní, obetaví. Modlite sa, aby ste pochopili tieto veci. Deti uvedomte si, že je tu pre vás Boh a Spasiteľ Ježiš Kristus. Deti, rozhodnite sa. Pre túto dobu je potrebné, aby ste naplno otvorili svoje srdce. Pán vám ponúka lásku a pokoj, ktorý vám skrze neho prinesiem. Pokoj, pokoj je dôležitý pre vás, aby ste sa vedeli rozhodnúť. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.09.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať toto: Deti, je málo tých, ktorí sa klaňajú môjmu Synovi, je málo tých, ktorí prijímajú Telo môjho Syna, a je málo tých, ktorí si to uvedomujú. Deti, Boh vás nesmierne miluje a preto sa mu klaňajte. Veď On je vo vás, ale vy ho odmietate. On vás prosí. A ja sa modlím a prosím u Boha, aby vás uchránil od veľkého zla. Modlite sa, modlite sa, veľa sa modlite. Milujem vás, nesmierne vás milujem.


01.10.1996 - prostredníctvom Martina

Panne Márii som predostrel prosby. Povedala:
     Moja drahá rodina, vy všetci ktorí ste tu. Modlite sa s láskou a otvoreným srdcom. Tak málo sa vkladáte do modlitby, preto sa snažte dobre modliť. Som tu a povzbudzujem vás.


02.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ja vám dnes prinášam pozvanie. Prosím vás, deti, postite sa i tretí deň v týždni a to v pondelok. Je čas, kedy moje Nepoškvrnené Srdce má priniesť trvalý pokoj. Moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí aj na tomto mieste. Boh posiela anjelov pokoja, aby priniesli pokoj, ale k tomu potrebujem váš pôst a modlitby. Prijmite moje pozvanie, prijmite tieto slová s láskou a túžbou k Bohu.


03.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Milujem vás a tak veľmi túžim po vás. Ale vy neprijímate moju lásku. Nie, vy sa mi neviete odovzdať. Nie, vy netúžite po mojej láske. Nie, vy netúžite ísť so mnou. Nie, vy netúžite ma objať a ja vás každodenne tisnem v mojom objatí. Vaše srdce je jedno veľké NIE! Ja stojím s mojim Synom pred dverami každého vášho domu a čakám aby ste otvorili, ale vaše dvere sa neotvárajú. Stojím s otvorenou náručou, ale vy ma nevidíte. Deti moje, staňte sa vedome s otvoreným srdcom mojimi deťmi. Ja som vaša Matka. Deti, skúste povedať ÁNO a prijmite moje pozvanie.


06.10.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste tu. Ja vás dnes pozývam, aby ste vaše srdcia naplnili slovami modlitby. Nech vaše modlitby vychádzajú zo srdca, ale vy si musíte pripraviť srdce pre Pána. Povzbudzujem vás k tomu, ale tak málo žijete moju prítomnosť medzi vami. Prijmite lásku, ktorú vám dávam a hľadajte lásku, pretože Božia návšteva je veľmi blízko. Nabádam vás deti, žite moje posolstvá, ktoré vám dávam. Milujem vás, moja láska vás chce dnes naplniť, preto sa dajte viesť mnou a dôverujte mi, nech môžete byť naplnení radosťou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti, nemodlite sa mechanicky, ale srdcom, tak ako som vás učila.


10.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes prinášam posolstvo celej farnosti a všetkým mojim deťom. Deti, hovoríte keď sa postíte, že sa vám točí hlava, bolí vás všetko a je vám zle. Deti zle sa postíte. Keď sa budete postiť, odovzdajte sa Bohu a dôverujte. Obetujte Bohu pôst z lásky a potom sa váš pôst stane ľahším.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


11.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti,
     chcem vás poprosiť, ktorí chcete patriť do skupiny, chodievajte sa pravidelne modliť. A keď sa modlíte, modlite sa tichšie, aby vás pokoj prenikol a aby ste sa modlili s otvoreným srdcom. Nemodlite sa mechanicky, ale naplno s otvoreným srdcom.
     S Bohom, drahé dietky, s Bohom v pokoji, Amen.


11.10.1996 - prostredníctvom Simony

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti, otvorte srdce Bohu, a to úplne. Nestrachujte sa o to, čo bude zajtra, ale žite dnes. Veď Boh už má pre každého miesto. Len plňte jeho svätú vôľu.


11.10.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, Boh vás bude veľmi trestať. Čo ste si priali - to budete mať. Deti, Boh vám dal toľko prostriedkov na obrátenie, ale vy ste ich neprijali. Deti, modlite sa, veľa sa modlite za tento svet, lebo Boh doteraz znášal vaše urážky a rúhanie.


12.10.1996 - prostredníctvom Martina

Pokoj tomuto domu, i tým ktorí v ňom bývajú. Rodiny mojich anjelov, ďakujem vám za všetko utrpenie, ktoré musíte znášať a ktoré budete musieť zniesť. Deti moje, vytrvajte a nepochybujte ani raz. Keď sa nespustíte Boha, ani ja vás neopustím.


13.10.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dietky, dnes by som Vám chcela povedať toto: Dietky, vy svoj život žijete na tomto svete len tak, že musíte, a často si poviete, že to je váš koniec, že už ďalej nevládzete. Hlavný dôvod prečo to takto vravíte je ten, lebo nemáte zaumienený žiaden cieľ, za ktorým by ste sa ponáhľali. Týmto cieľom nech sa stane Ježiš Kristus, ktorý prebýva v Božom chráme. Deti, ako všetci dobre viete, môj jednorodený Syn Ježiš Kristus, keď chodil po tej istej zemi po ktorej chodíte teraz aj vy, vám vravel - ja som cesta, pravda a život.
     Cesta - po ktorej, keď budete zachovávať Božie prikázania, tak sa dostanete do Nebeského kráľovstva.
     Pravda - že vás Pán Ježiš Kristus nikdy nesklame a vždy vás bude ochraňovať.
     Život - že keď zomriete tak skrze neho vstanete z mŕtvych.


17.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Chcem celej farnosti oznámiť, že som dnes poslaná s mnohými milosťami. Ale vy musíte byť pripravení v každej situácii, aby ste cez modlitbu boli pohotoví prijať ich. Nech na vašich srdciach popraská a opadá ľad, ktorý je na mnohých srdciach. Buďte obetaví a s láskou sa starajte o chorých, hlavne tých, ktorí to tak veľmi potrebujú. Buďte pre nich radosťou, ako som pre vás tu ja.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


17.10.1996 - prostredníctvom Jozefa

Drahé a milované dietky, drahí anjeli.
     Som šťastná, že ste tu. Chodievajte aj naďalej na tieto večeradlá. Deti, bývajte vždy pri chorých. Dnes bola na pohrebe kázeň. Kostolník z Dobrej Vody rozprával, ako ťažko je chorým ľuďom, keď sú sami. Ľudia, ktorí sú v nemocnici a umierajú, sa cítia veľmi osamelo, keď nemajú blízkych pri sebe. Ako ťažko sa cítia. Buďte vždy pri chorých. S Bohom, drahé dietky. S Bohom, drahí anjeli. S Bohom. Milujem vás.


20.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vás nabádam, aby každý s vás rozjímal, aká dôležitá je jednota. Buďte teda jednotní, ako je jednotný Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Pozývam vás, rozjímajte.


20.10.1996 - prostredníctvom Adriany

Drahé deti!
     Deti, ja vás nesmierne milujem a ďakujem tým, ktorí ste tu. Deti, som veľmi šťastná ale aj smutná. Deti, som šťastná, že ste sem prišli a poďakovali Bohu za všetko čo vám preukázal, a smutná, pretože ani jeden z vás neotvoril srdce dokorán. Moje deti, ja so slzami v očiach prednášam vaše prosby Bohu. Modlím sa za každého z vás a prosím môjho Syna, aby vás zahrnul svojimi milosťami. Deti, keď sa modlíte, otvorte srdce dokorán. S Bohom, moje drahé deti. S Bohom v pokoji.


22.10.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti,
     všetky starosti ktoré máte, odovzdajte Bohu a modlite sa. Vy máte za úlohu sa len modliť a to ostatné prenechajte mne. S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji. Amen.


24.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vám hovorím: Upriamte svoj sluch a počujete, čo vám vravím. Moje deti, dajte si otázku, akí dôležití sú pre vás tí, s ktorými sa stretávate, akí dôležití sú pre vás blížni, a až potom si uvedomíte, ako ich milujete. Zamyslite sa, ako Ježiš vás prijíma s láskou do chrámu a keď si to uvedomíte v srdci, budete ľahšie prijímať všetkých tých, ktorí sem prichádzajú. Moje deti, chcem byť v srdci každého z vás. Ak ma s láskou budete počúvať, všetky moje posolstvá sa vám stanú prijateľnejšími.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


26.10.1996 - prostredníctvom Jozefa

Deti,
     koľkokrát som vám hovorila, aby ste dali modlitbu do stredu a televíziu do kúta. Ale vy ma nepočúvate. Deti, obráťte sa! S Pannou Máriou som sa modlil za obrátenie hriešnikov 3 x Otče náš, a Sláva Otcu, a sám som sa modlil Zdravas' Mária a na koniec za chorých.


28.10.1996 - prostredníctvom Martina

Deti, ďakujem vám za modlitby, ktoré ste sa dnes modlili, a za pôst, ktorý ste s láskou k Bohu obetovali.


28.10.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Dietky moje, nebuďte na seba také bezcitné a neohľaduplné. Naučte sa jeden druhého milovať a odpúšťať si. Buďte pokorné, tak ako som ja pokorná a odovzdajte sa do Božej vôle. Milujem vás, moji drahí anjeli.


29.10.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes pozývam predovšetkým mladých, aby sa pripojili k modlitbovej skupine, pretože oni majú viac času než dospelí a môžu ľahšie plniť to, čo hovorím. Moje deti, tí ktorí neboli na svätej spovedi, nech idú. Poproste pred každou svätou spoveďou Ducha Svätého, aby ste sa dobre vyspovedali. Deti, pozývam zajtra opäť modlitbovú skupinu na stretnutie tu pri modlitbe.
     S Bohom, moji anjeli, s Bohom v pokoji.


30.10.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dôvod pre ktorý som vás dnes pozvala je ten, že sa tak málo modlíte. Preto modlite sa viac. Nech vás tieto slová preniknú, ako vás prenikne moja láska.


31.10.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste svojimi modlitbami potešili duše v očistci, najmä tie, ktoré to tak veľmi potrebujú. Jedinou úľavou pre ne je moja prítomnosť medzi nimi a to len preto, že sa za ne málo modlíte. Upriamte preto svoje modlitby na úmysel, na ktorý vás dnes pozývam. Potešte duše zosnulých. Chcem, aby ste svoju lásku, zrak i život upriamili na nebo. Je čas, deti moje, aby ste si uvedomili, aký poklad je v ňom pre vás pripravený. Deti moje, modlite sa a dajte rozkvitnúť láske, ktorú vám dávam, aby ste si i vy raz získali kvet, ktorým je život večný.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


01.11.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dieťa,
     je práve rok, čo som ti ukázala peklo, očistec a nebo. Ľudia sa vôbec neboja hriechu a nemajú strach z pekla. Som s toho smutná, pretože vás milujem a chcem vám pomôcť, aby ste nikdy neokúsili muky hrozného utrpenia.


03.11.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám za všetky kríže a bolesti, ktoré ste dnes s lásky ku mne podstúpili. Pozývam vás, aby každodennou vašou úlohou bolo pre vás milovať a odpúšťať. Ponúkam vám tieto prostriedky, pretože iba tak môžete dosiahnuť pokoj. Moje srdce je pokladnicou lásky a milosti pre vás, deti moje, preto načierajte neustále s môjho Srdca. Rodiny, pozývam vás, aby ste sa spojili silou modlitby, aby ste sa stretli vždy pri modlitbe, a potom každý pocíti zmysel sa vrátiť späť do svojej rodiny i keby bol kdekoľvek na svete. A tak si medzi sebou dokážete dôverovať. Som s vami. Zotrvajte v modlitbe, pretože Boh vás počúva a miluje. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


04.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nezabúdajte, že som s vami. Ja som vždy s vami a nikto vám neublíži. Len milujte a odpúšťajte.


05.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     prijmite pevne do svojho srdca Boha a odhoďte strach. Prosím vás darujte mi svoju dôveru.


05.11.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem tým, čo otvorili srdce Bohu. Deti, Boh je šťastný, že ste sa mu úplne odovzdali, že mu dôverujete. Deti, i ja ďakujem, že viac počúvate moje slová, že ich prijímate. Deti, ja vám hovorím, nech nikdy nezavládne vo vašich srdciach smútok, pretože Boh vás miluje. Ďakujem vám a milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom.


06.11.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta: Mier je v rukách ľudstva. Musia mať mier v srdci. Panna Mária povedala: Pozývam a prosím otca Andreja, aby išiel za kňazom tejto farnosti - za otcom Michalom a aby mu ukázal cestu mieru a pokoja, ktorú tu pripravujem pre moje deti, lebo je tak nutný a potrebný mier a pokoj. Pozývam otca Andreja do tohto miesta modlitby. Dodala: Onedlho tu mier a pokoj zvíťazí.


07.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé dietky!
     Deti, dnes som poverená od Pána, aby som celej mojej drahej farnosti, ale i mojim ostatným detičkám, povedala toto posolstvo: Detičky moje, Pán Ježiš sa narodil, aby vás vytrhol zo záhuby. Zomrel na kríži potupnou smrťou a odišiel do Nebeského Kráľovstva, ako váš predchodca, kde čaká na každého jedného zosnulého s otvorenou náručou, aby vás mohol objať, lebo Ježiš Kristus vás, detičky moje, veľmi miluje. Deti, keď sa chcete po smrti dostať do neba, tak nemôžete myslieť iba sami na seba, a na to, čo je iba pre vás dobré a čo by ste chceli vy. Ale musíte vykonávať tieto skutky milosrdenstva: musíte sa vedieť obetovať pre druhých, veďte svoj život Svätým písmom - slovom Pánovým. Buďte pokorné a odovzdané do najlepších rúk - rúk Nebeského Otca, ktorý jediný vie najlepšie, čo je pre každého jedného z vás dobré. Keď budete podľa týchto mojich rád žiť, ktoré som vám tu vymenovala, tak sa po smrti v nebi všetci určite raz stretneme.
     Deti, vy nemáte silu žiť tento život, ktorý vám každý jeden deň prináša nové a nové ťažkosti, a preto, ako vaša Nebeská Matka vám vravím, aby ste sa oveľa, oveľa viac modlili, najmä modlitbu svätého ruženca. Cez túto modlitbu vám z neba bude zoslaná sila, aby ste mohli odolávať všetkým životným náporom. Modlite sa, modlite sa z lásky k Nebeskému Otcovi. Prijmite tieto moje slová, detičky moje, ktoré vám vravím, aby som vás zachránila od pekelného ohňa. Prijmite ich s láskou a snažte sa ich vo svojom živote uskutočňovať. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste dnes opäť prijali moje pozvanie.


10.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované detičky!
     Deti, ako veľmi dobre viete, už viackrát som vám vravela, aby ste sa každé ráno i večer modlili modlitbu jedného Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. Ale keďže sa túto modlitbu ešte stále pravidelne nemodlíte, tak vás chcem znovu vyzvať, aby ste sa túto modlitbu začali modliť a to takto: Každé ráno akonáhle vstanete, tak sa ju pomodlite. Tie dni, ktoré sa modlíte doma so svojou rodinou, tak si ju pridajte do modlitieb, ktoré sa modlíte. V tých dňoch, v ktorých ste spojené, tak vy sa túto modlitbu predmodlievajte a ostatní budú odpovedať.


12.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Všetci, ktorí ste v modlitbových skupinách, ste mojou radosťou, pretože ste zotrvali v modlitbách i napriek veľkým skúškam. Lebo kto sa modlí, vytrvá vo všetkom. Modlite sa, pretože tak vás Pán posilní.


14.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a nesmierne milované deti!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať : Deti, Pán Boh vám daroval život z veľkej lásky k vám ľuďom, aby ste ho žili na väčšiu česť a slávu Božiu. Dáva vám len tie najlepšie prostriedky, aby ste ho boli schopné žiť, ale mnohé z vás tieto prostriedky neprijímate. Týmito prostriedkami, ktoré vám váš Pán ponúka sú:
     – Život každého jedného z vás, nech je spojený s Bohom a jeho vôľou.
     – Každý mesiac obnovená svätá spoveď spojená s prijímaním Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
     – Každodenná modlitba troch svätých ružencov za deň. (tj. celý ruženec - 150 Zdravas Mária)
     Dietky, mnohé si cez deň poviete: Pane, prečo si mne dal niesť túto chorobu, čiže kríž. Veď som nikomu nič zlé neurobil. Je to nesmierne ťažké uniesť toto bremeno.
     Deti, toto všetko hovoríte iba preto, lebo to vaše bremeno, ktoré je vám určené, nie ste schopné niesť a to preto, lebo ste odvrátené od Boha a aj preto, lebo sa nemodlíte. Keby ste sa modlili tak ako vám vravím, tak by ste pochopili, že Nebeský Otec vám podáva pomocnú ruku, aby vám s nimi pomohol. Nech sa vašim vzorom vo vašom utrpení stane Ježiš Kristus, ktorý nikomu nič neurobil, a aj tak ho odsúdili a musel zomrieť smrťou na kríži. Zomrel na kríži preto, že vás veľmi miloval. A tak aj vy obetujte svoju chorobu za toho, ktorého milujete. A vaša choroba sa vám stane oveľa, oveľa ľahšia a príjemnejšia. Ďakujem vám, že ste sem opäť dnes prišli, aby ste sa stretli so mnou.


16.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľké nevyčísliteľné milosti vám prichádzajú od Pána, vášho Boha, pretože ste napriek starostiam prišli sem k Pánovi na kríži. Moje srdce je naplnené radosťou.


17.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes som poslaná od Pána, priamo z neba, aby som vám zverila toto posolstvo:
     Deti, tento svet sa celý rúti do zatratenia a preto ma sem môj jediný Syn a váš Pán Ježiš Kristus poslal, aby som vás cez všetky posolstvá, ktoré vám od neho, - prostredníctvom mojich drahých detičiek vravím, odtrhla od satana, ktorý vám zabraňuje, aby ste si zlepšili svoj život a potom sa po smrti dostali do náručia Nebeského Otca, ktorý kraľuje spolu aj so svojim milovaným Synom v nebi. Deti, už toľko krát som vám vravela, aby ste sa modlili, žili podľa týchto posolstiev a zachovali si vo svojich srdciach pokoj a lásku, ktorú tak veľmi potrebujete pre seba, ale aj pre svojich blížnych a vôbec pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávate. Ale vy nechcete počúvať vašu Matku, ktorá chce pre svoje deti len a len dobre. Deti, vy máte svoje srdcia veľmi tvrdé a svoje oči zakryté závojom neviditeľnosti, a preto nevidíte, čo pre vás s Pánom Ježišom robíme. Deti, znovu vás chcem pozvať, aby ste sa zmenili. Zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa a potom zistíte, že vaša pravá vlasť je v nebi, kde sa stretnete s Bohom, ktorý tam už teraz na vás čaká.


19.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti, buďte vo všetkom pokorné.


20.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Buďte túto dobu pohotové prijať veľké milosti, ktoré vám Pán pošle.


21.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes ma Hospodin poslal s týmto posolstvom:
     Deti, keď sa Pán lúčil s týmto svetom, tak konal Poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorá sa zachovala až dodnes. Tou poslednou večerou je terajšia svätá omša, ktorú teraz koná kňaz v mene Pána Ježiša. Deti, ak Pána a svojho jediného Boha milujete z úprimného srdca, tak sa mu aj celé odovzdajte a zverte sa mu so všetkým, čo vás trápi na tele i na duši, lebo iba On vás najlepšie pochopí a keď ho poprosíte o radu, tak vám aj s veľkou radosťou poradí. Nebeský Otec je veľmi dobrý a láskavý a pre svoje drahé detičky chce len to najlepšie. Detičky moje, nemyslite iba na to čo je na tomto svete, ale myslite na to, čo je v nebi. Keď budete zachovávať Božie prikázania, žiť podľa učenie Ježiša Krista, ktoré vám poskytuje Sväté písmo, tak máte Nebeské Kráľovstvo isté. Ale deti, som veľmi, veľmi smutná, lebo vy sa nesnažíte stať sa lepšími. Moje Srdce veľmi krváca, keď vidím tú veľkú zlobu a nenávisť na svete. Veľmi sa modlím a prosím Boha, aby vám odpustil Boží trest, ktorý je už tu blízko. Vyzývam vás, aby ste sa zamysleli nad týmto posolstvom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem na túto svätú omšu, aby ste oslávili Pána Boha.


23.11.1996 - prostredníctvom Martina

Deti! Vždy, keď prídete sem k môjmu Synovi pokloniť sa, moje Srdce je šťastné.


23.11.1996 - prostredníctvom Martiny

Deti, viete, že váš hriech je ťažké bremeno pre Pána a môjho Syna. Vysi myslíte, že urážať Pána so svojimi hriechmi to je len tak, ale On bolestne trpí za vás. A teda, moje deti, vyslyšte pozvanie Božie k modlitbám a najviac k sedembolestnému ružencu. Viete, že Boh vás neopustí, ale udržujte si jeho svätú vôľu v sebe. Dajte si záležať na tom, čo robíte. Ja vás o to prosím. Nech vás nezvádza "zlý" na zlé veci, ako nadávanie. Nedajte sa ním zvádzať, ale prejdite na lepšiu cestu a to k Pánu Bohu.


26.11.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Ja vám dnes veľmi ďakujem, že ste prišli sem, aby ste sa stretli s Bohom v modlitbe. Ďakujem vám, že sa modlíte. Deti, je veľmi veľa ľudí, ktorí sa nechcú modliť, pretože si myslia, že to nepotrebujú. Deti, pre vás je veľmi potrebná modlitba. V modlitbe ste v úzkom kontakte s Bohom, vtedy vás On pozorne počúva. Preto, deti, keď sa modlíte, modlite sa viac srdcom. Uvedomte si, že medzi vami je Boh, že vy slová neodriekate len tak, ale vy sa modlíte a hovoríte s Bohom. Vy mu ich odovzdávate. Preto vás, deti moje, prosím a vyzývam, modlite sa srdcom. S Bohom, moje drahé deti. Milujem vás. Veľmi vás milujem.


28.11.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi hovorila o slzách Pána Ježiša úryvok: Ľudstvo si nevšíma moje slzy a posolstvá a preto môj Syn dáva z veľkej lásky znamenie. Moje deti, modlite sa, aby moje slzy i Pánove netiekli zbytočne!


28.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti !
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto:
     Deti, ja sem každý deň prichádzam, aby som vás cez všetko, čo vám od vášho Pána Boha hovorím, čo najviac odvrátila od satana - Božieho protivníka. Deti, satan vám vždy ponúka iba také prostriedky, ktoré vás privádzajú vždy len k páchaniu hriechov, kvôli ktorým nemôžete pristúpiť k svätému prijímaniu mnohokrát hneď, ako ste po svätej spovedi. A preto vám vravím, aby ste sa satanovi obrátili chrbtom a Pánovi tvárou. Deti, otvorte svoje srdcia a dovoľte Pánovi, aby vám mohol preukázať, že iba On je pravá a samá láska. Deti, moje Srdce je nesmierne došľahané od vašich hriechov, ktorých ste sa dopustili nespočitateľné množstvo.
     Deti, vy ste nepolepšiteľné a stále vidíte iba krásu tohto sveta. Počúvnite vašu Matku, že na tomto svete ste iba dočasne a váš pravý domov je v nebi. Deti, vy nežijete podľa vôle Nebeského Otca, nemodlíte sa, nežijete podľa týchto posolstiev, nedržíte pôst a aj napriek tomu chcete, aby vám všetko bolo odpustené. Áno, Nebeský Otec je nesmierne láskavý, ale keď príde čas a nezmeníte sa, tak na vás Pán Boh dopustí to, čo budete oplakávať, ale potom bude už neskoro. Deti, keď vás niekto poprosí o pomoc, tak sa nevyhovárajte na to, čo vôbec nemáte v úmysle urobiť, ale s láskou mu pomôžte. Neviete sa obetovať, lebo vo vašich srdciach vládne pýcha. Ďakujem Vám všetkým, že ste dnes opäť prijali moje pozvanie a prišli ste sem, aby ste ma mohli vypočuť.


29.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Mojim prianím je, aby sa rozšírili modlitbové skupiny tu i u Simonky. Želala by som si, aby vás sem prichádzalo viac sa modliť. Chcem vás s láskou stále viesť, veď priveľa od vás nežiadam. Či je to priveľa dva dni sa tu stretávať v modlitbe? Prosím vás, modlite sa. Pozývam najmä mužov. Pozývam vás, rozhodnite sa. S Pannou Máriou som sa radil o jednom probléme.


30.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moji anjeli,
     Nebeský Otec trestá, pretože miluje. I vás keď pokarhajú, s láskou a pokorou zoberte kríž na plecia a vtedy sa vám začne vaše srdce viac duchovne rozvíjať.


01.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, keďže dnešným dňom sa začína nové cirkevné obdobie - ADVENT, tak mi dovoľte, aby som vám mohla povedať toto: Deti, cez toto obdobie, ktorým čakáte na každoročné opakovanie Ježišovho narodenia, buďte pokornejšie a jednoduchšie. Nech vám v tomto pomôže sám Ježiš Kristus - Boží Syn, ktorý sa narodil v Betleheme na slame.
     Deti, chcem, aby ste si v tento čas odopreli televíziu a sladkosti, a s radosťou sa viac venovali duchovným veciam.


03.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili na úmysel rozvitia všetkých sŕdc. Chcem vám pripraviť tie najkrajšie Vianoce, ale musíte žiť moje posolstvá.


05.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, chcem aby ste sa radovali. Keď sa radujete, ja sa radujem s vami, keď plačete, kvílim s vami. Deti, ja vidím vašu bolesť a vy ju prijímajte s láskou, pretože to je vaše bremeno. Prijímajte lásku a rozdávajte ju všetkým ľuďom. Vážte si svojich blížnych, lebo v nich musíte vidieť Boha. Prijímajte pokoj, nádej a lásku. To sú tri veci, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
     Moje deti, ja som Matka, ktorá vás pozýva, aby ste vložili nádej do mojich rúk, v ktorých je vložených veľa milostí Pánových. Mojimi rukami chcem priviesť túto farnosť i svet ku spáse. Deti, modlite sa, modlite sa hlavne srdcom, lebo to je modlitba najmilšia Bohu. Vy sa tak málo modlíte a veľa prosíte. Deti, naučte sa Bohu aj ďakovať za všetko. Deti, postite sa, lebo pôstom sa dá odvrátiť všetko zlo vo svete. Prijmite toto posolstvo, ktoré som vám dala s veľkou láskou a zamyslite sa nad sebou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes otvorte svoje srdcia a správne prijmite a pochopte toto posolstvo:
     Deti, keď Pán Ježiš chodil po tomto svete a učil národy, tak celé zástupy ľudí chodili k nemu aby im pomáhal, a On im s veľkou radosťou a úprimnou láskou so všetkým pomohol. Pretože Pán Ježiš necítil nič iné iba lásku ku všetkým svojim deťom. Aby ste jeho pomoc nestratili ani keď odíde z tohto sveta, tak pred tým ako odišiel za svojím Otcom do neba, ustanovil Sviatosť Oltárnu, kde je skrytý pod spôsobom Sviatostného Chleba a čaká na vašu každú jednu prosbu, aby vám mohol s ňou tak isto pomôcť, ako keď chodil po tomto svete.


08.12.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Drahé dietky, všetky ste milé a preto z veľkej lásky k vám hovorím. Proste, proste Pána, aby uzdravil vaše choré srdcia. Nech vás uzdraví z hluchoty k jeho slovu, ktoré vám hovorí cezo mňa. Svoje srdcia hojte láskou tak, ako hojím ja vám, aby potom všetky srdcia mohli počuť a prijať to, čo vám sem prinášam. Pozývam vás, aby ste svoje srdcia uzdravili pre Pána, lebo iba zdravé srdce pochopí milosť Pánovu. Milujem vás a objímam vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Boh chce, aby ste cez každé utrpenie boli pevnejšie ako najsilnejšia reťaz. Deti, keď zo svätého ruženca chýba desiatok, nemožno ho považovať za celý ruženec. Preto aj vy sa zúčastňujte všetci na modlitbách. Ja túžim po všetkých deťoch.


11.12.1996 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Som Matka pokoja a preto si moje Dechtice uchránim ako svoj kvietok.


12.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, nech vás preniká veľká radosť. Deti, pripravte sa na Vianoce, ktoré sú označené príchodom Ježiša Krista. Deti, nemajte starosti. Všetky vaše starosti vložte do môjho Srdca. Deti, nebuďte smutné keď dostanete menej darčekov, ako iní. Veď aj ja som prišla v chudobe a pokore, nikdy som nechcela veľa, pretože Boh miluje chudobu.
     Deti, modlite sa za deti, ktoré sú v detských domovoch, pretože oni nikdy nepoznali rodičovskú lásku a sú opatrované cudzími ľuďmi. Ja ich skryjem pod môj materinský plášť, ktorý rozprestieram na vás všetkých. Pod plášťom je skrytá veľká láska, ale vy ju nechcete prijať. Deti, vy nechcete prijať túto moju veľkú lásku, nie, vy sa radšej staráte o vašu krásu. Deti, prichystajte sa na príchod Pána. Veď aj On bol malý a vynikal veľkou múdrosťou, ktorá sa nevyrovná pozemskému človeku. Veď On sám sa obetoval za vás všetkých. Modlite sa, lebo Boh čaká na vaše modlitby. Prijmite toto posolstvo. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


14.12.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz prematky vizionárov:
     Matky mojich anjelov.
     Vytrvajte a neklesajte na duchu. Ja som si tieto dietky vybrala, aby som svet učila pokoju, mieru a ukázala spásu. Vytrvajte a nebojte sa, lebo ja som s vami, lebo všetky kríže sa zmenia na kvety. Vedzte, že všetky bolesti i kríže ktoré máte, sú Bohu drahé a milé. Ja svoje dietky, vás i celú farnosť chránim, ako svoj kvietok. Vytrvajte, lebo za toto všetko budete odmenené životom večným.


15.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, pretože o niekoľko dní bude vo vašej farnosti spoločná svätá spoveď k Vianociam, tak by som vám chcela povedať toto posolstvo:
     Deti, teraz v tento čas čakáte na narodenie Pána a Vykupiteľa, ktorý sa má narodiť a prísť na tento svet, aby vás svojím príchodom medzi vás mohol spasiť. Deti, Pán Boh nesmierne miluje všetkých vás a pre svojho jediného Syna, ktorý sa má narodiť, chce vo vašich srdciach pripraviť ten najkrajší príbytok. Deti, ale na to, aby ste boli hodné prijať Ježiša Krista do vašich sŕdc, tak najprv sa potrebujete očistiť od hriechov, ktoré prebývajú vo vás. Deti, veľmi by ma potešilo, keby každý jeden z vás pristúpil k sviatosti zmierenia sa s Bohom a potom zistíte, aké krásne sú Vianoce, keď sú prežité s Nebeským Otcom. Deti, zamyslite sa nad týmito mojimi slovami a rozhodnite sa, či budete žiť spojené s Nebeským Otcom, alebo pre tento svet, ktorý je celý pod mocou satana. Toto je čas rozhodovania sa.


19.12.1996 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, radujte sa, lebo prichádza Božia láska. Radujte sa, lebo i Boh sa raduje a všetci svätí v nebi. Deti, nebojte sa, lebo prichádza na zem Kristus. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


30.12.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela oznámiť toto posolstvo, s ktorým ma poslal môj milovaný Syn Ježiš Kristus, ktorý vás bez rozdielu všetkých nesmierne miluje. Deti, Nebeský Otec vás stvoril na jeho slávu a na to, aby ste mu s radosťou slúžili a to tým, že budete bez najmenšej odmeny pomáhať chorým ľuďom. Veď aj jeho drahý Syn, Ježiš Kristus, bez odmeny pomáhal všetkým chorým ľuďom, ktorí ho o to poprosili. Deti, tu na tejto zemi nečakajte od ľudí, ktorým pomôžete, odplatu, lebo ľudia žijúci na tejto zemi, vám vaše dobré skutky nikdy neodplatia. Ale za všetko dobré, čo vykonáte ľuďom, ktorí to najviac potrebujú, vás odmení sám Ježiš Kristus, keď po smrti prídete do neba. Deti, už toľkokrát som vám vravela, aby ste sa zmenili a začali žiť nový život - život podľa vôle Pána Boha, ale vy ma stále nepočúvate. Stále ste mi obrátené chrbtom a nechcete, aby som vám preukázala moju veľkú lásku, ktorú vám chcem celú dať. Nie, vy ma nechcete prijať za svoju Nebeskú Matku. Nie, vy nechcete otvoriť svoje srdcia a prijať moje slová do svojho každodenného života. Deti, modlite sa, aby Pán nezoslal na tento svet vojnu, ktorú by ste veľmi zle znášali. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľmi sa modlite na tento úmysel. Ja čakám na vaše úprimné modlitby.


01.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Deti, tak veľmi ste svojimi modlitbami pomohli dušiam z očistca, pretože Nebeská brána je najviac otvorená na Vianoce a veľa duší môže uzrieť nebo. Duše vám veľmi ďakujú.


01.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ja vám ďakujem, že ste prišli sem stretnúť sa v modlitbe so mnou a s Pánom. Deti, vyzývam, vyzývam vás k modlitbe srdca. Deti, modlitba je zbraň proti zlému. Najmä modlitba svätého ruženca. Preto prosím a vyzývam vás k modlitbe, k modlitbe srdca. Ja nesmierne vás milujem.


02.01.1997 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Tak veľmi ste mi všetky milé. Chcem vám všetkým povedať, že túto farnosť, chcem stále viesť. A preto vás dnes pozývam, aby ste sa stali svetlom a soľou života pre tento svet. Preto živte a svieťte všetkým svojím príkladom, ktorý som vo vás vypestovala. Toto dosiahnete vytrvalou modlitbou. Preto sa modlite, aby ste uzdravili mnohým ducha modlitby. Som šťastná, že ste sa rozhodli žiť moje posolstvá.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


03.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     všetkých z farnosti chcem pozvať, ktorí by chceli vstúpiť do modlitbových skupín, aby prišli. Moje želanie je, aby sa naplnili tieto modlitbové skupiny. Povedzte to všetkým, ktorí sa túžia modliť so mnou.


04.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, Pán ma sem každým jedným dňom posiela v nádeji, že sa obrátite a začnete žiť podľa jeho slov, ktoré vám hovorí skrze mňa. Deti, vy ste veľmi zaujaté týmto svetom a prostriedkami, ktoré v ňom sú. Ale ja vám hovorím, aby ste sa obrátili na cestu - cestu, ktorá vedie k Ježišovi Kristovi. Deti, ja som medzi vás poslaná z vôle Nebeského Otca. A to preto, lebo terajší ľudia myslia iba na veci, ktoré má pod mocou satan, ale na nesmiernu lásku Nebeského Otca úplne zabúdajú. Nebeský Otec chce s vami zdieľať všetko, čo cez celý deň prežijete a preto sa mu otvorte.


05.01.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať k pokoju a mieru. Pokoj a mier musíte mať vo svojom srdci a až potom ho budete môcť pocítiť okolo seba. Kto túži mať pokoj v srdci ten zistí, že je to dar Boží. Som Matka pokoja a chcem vám svietiť na cestu Pánovu. Ovocie lásky je pokoj a mier a plod mieru je odpustenie. Preto vás, deti moje, pozývam na cestu lásky a odpustenia.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


06.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Ja nesmierne, nesmierne vás milujem a ďakujem, že ste sem prišli v takomto počte. Deti, Boh je šťastný, pretože sa modlíte. Deti, vážte si modlitbu. Nech sa modlitba stane neodmysliteľnou myšlienkou vo vašom dni. Nech sa stane svetlom vášho života. Deti, dnes vás prosím a vyzývam k pokore a jednoduchosti. Deti, buďte pokorné, ako som bola ja pokorná a jednoduché ako som ja bola jednoduchá. Deti, nezmýšľajte vysoko. Pretože, kto vysoko zmýšľa, ďaleko nezájde. Zmýšľajte na tej úrovni ako to žiada Božia moc. Deti, nerobte sa viac ako tým, čím ste. Nechcite veľa, pretože ľahšie prejde ťava uchom ihly ako boháč do kráľovstva Nebeského.
     Ja nesmierne vás deti milujem a ďakujem vám.


08.01.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moji drahí anjeli!
     Moje deti, chcem vás dnes pozvať k modlitbe srdca. Nemodlite sa mechanicky, pretože taká modlitba nemá zmysel. Preto každé jedno slovo z modlitby sa modlite úderom srdca a potom budete mať z nej radosť.
     Ďakujem vám, že ste tu.


08.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Deti, dnes by som vám chcela povedať, aby ste sa cez modlitbu stíšili. Nemodlite sa veľmi nahlas, ale tichšie. Keď sa modlíte, kričte srdcom. Otvorte svoje srdce Bohu dokorán a prijímajte ho. Pretože kto sa modlí veľmi nahlas, väčšinou si neuvedomuje slová, ktoré hovorí. Ale vy, keď sa modlíte, stíšte sa a porozmýšľajte nad tým čo hovoríte. Každé jedno slovo predložte Bohu. Deti, nezabúdajte, že vy môžete modlitby obetovať na nejaký úmysel. Preto to využívajte. No hovorím vám, nie ten bude skôr vyslyšaný čo sa modlí mnoho ale zle, ale ten, čo sa modlí so srdcom pre Pána. Preto dnes vás pozývam, deti, na modlitbu srdca.
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes chcem predovšetkým povedať mojej farnosti, že ja, vaša Matka, vás veľmi milujem. Chcem vás pozvať na osobný rozhovor s Bohom. Moje dietky, Otec vidí a vedie všetky vaše kroky, ale čaká na vašu úprimnosť. Pretože On miluje úprimnosť nevinného srdca. Preto mu venujte osobný rozhovor.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Na moju otázku, či pôjde Martin v sobotu so mnou na faru, mi Panna Mária odpovedala:
     Ja som vám už viackrát hovorila, aby ste každému svedčili o tom, že sa tu zjavujem a preto, keby si Martin cenil moje každodenné príchody na túto zem a bol by naozaj rád, že si ho Pán vybral spomedzi toľkých detí, aby sa mohol so svojou Nebeskou Matkou každý deň stretávať, tak potom by aj napriek všetkým prekážkam prijal moje pozvanie a šiel by za vaším duchovným otcom a bez zábran by mu odpovedal na všetky otázky, ktoré by mu položil, čo by sa týkali mojich zjavení.


13.01.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Deti, my všetci vás milujeme. Deti, dnes vás vyzývam k láske. Milujte sa navzájom ako my milujeme vás. Deti, odstráňte všetky prekážky, ktoré by zabraňovali rozvitiu lásky. Milujte i svojich nepriateľov. Veď v každom človeku je Boh. Viďte v každom človeku jeho lásku a dobrotu. A keď si toto budete všímať, naučíte sa milovať i nepriateľov a odpúšťať im. Preto, deti, vyzývam vás k láske.


14.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto posolstvo: Deti, chcem vás naučiť láske jedného voči druhému. Takej láske, aká je iba sám Pán Boh. Pán Boh - On je samá Láska. Deti, keďže ste stvorené na obraz Boží, tak sa svojim životom aj správaním sa podobajte Pánu Bohu a to tak, že budete milovať aj svojich nepriateľov, lebo Pán Boh miluje bez rozdielu všetky svoje deti. Deti, milujte sa navzájom a buďte aj druhým ľuďom žiarivým príkladom.
     Deti, svoje srdcia máte špinavé od hriechov. Každý jeden hriech spáchate preto, lebo nepoznáte, čo je nosiť v srdci lásku. Keby ste to vedeli, tak by ste sa báli hriechu dopustiť. Deti, ja mám celú túto farnosť nesmierne rada a chcem ju od všetkého zla ochrániť a preto ju celú skrývam pod svoj plášť a budem nad ňou bdieť. Deti, modlite sa za všetky rodiny na celom svete. Mnohé ani nepoznajú Pána Boha a nevedia ani, že je ich Nebeský Otec, ktorý ich veľmi miluje. Vôbec sa nemodlia. Moje srdce je veľmi ubolené keď viem, aký je tento svet zlý. Ja vás chcem všetkých priviesť k Pánu Bohu do neba a tak sa preto dajte vašou Nebeskou Matkou viesť.


15.01.1997 - prostredníctvom Simony

Milované deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať k láske a odpusteniu. Deti odpustite všetkým, pretože cez odpustenie rastie láska. Deti, ako vy odpustíte, tak bude odpustené vám. Odpusťte všetkým, čo vás urazili, pretože i vy ste urazili. A či nemôžu vám iní odpustiť? Môžu, pretože i v nich je Boh. Preto odpúšťajte si navzájom a milujte sa. Úplne otvorte srdce jeden pre druhého a prijmite lásku. Buďte otvorení láske a nehnevajte sa. Odpúšťajte jeden druhému. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


16.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Na začiatku sa vám chcem poďakovať, že ste prijali posolstvo, ktoré som vám dala. Ďakujem! Chcem vám dnes povedať, aby si každá rodina tejto farnosti kľakla k modlitbe a povedala: Mama Mária, tu sme, veď nás, chceme žiť aj naďalej tvoje posolstvá, úplne sa ti odovzdávame. Deti, ja prídem a objímem vás svojou láskou. Ja prijmem vašu dôveru. Pozývam vás i na žitie lásky okolo seba.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


17.01.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moji drahí anjeli!
     Moje dietky, chcem vám poradiť. Zatvorte uši pred klebetami, pretože oni vám zmietajú vaše srdcia. Žite pokoj, ktorý vám prinášam.


18.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes ma opäť poslal Pán Ježiš s týmto posolstvom: Deti, ja sem prichádzam pre vašu záchranu, ale mnohí si vôbec nevážia, že na túto zem prichádza ich Nebeská Matka a robia si z toho posmech. Ani netušia, ako budú pre to trpieť. Deti, som veľmi, veľmi smutná, že sa mi nechcete otvoriť. Nechcete, aby som vás objala, ako Matka objíma svoje dieťa. Deti, chcem, aby ste sa mi celé odovzdali tak, ako je odovzdané maličké dieťa do rúk svojej mamy. Odovzdajte sa mi telom i dušou a uvidíte, že budete oveľa ľahšie znášať každodenné povinnosti. Budem vám po celé dni so všetkým pomáhať svojou prítomnosťou medzi vami. Deti, teraz v tento čas sa modlite za jednotu celej Cirkvi, lebo je veľmi pokúšaná satanom. Chcem aby ste boli jednotní, ako je Pán Ježiš jednotný so svojím Nebeským Otcom. Detičky moje, nesmierne, nesmierne vás milujem a čakám kým mi poviete: Naša drahá Nebeská Matka, všetci sa ti odovzdávame telom i dušou.


20.01.1997 - prostredníctvom Simony

Milované deti!
     Milujem vás. Deti, dnes vás vyzývam k pokoju. A to k pokoju vo vašich srdciach. Otvorte svoje srdcia a príjmite pokoj, ktorý vám Pán zosiela. Deti, nech najprv zavládne pokoj vo vašich srdciach a až potom môže zavládnuť vo vašej rodine a v štáte. Deti, prijmite pokoj. Milujem vás, deti, a vyzývam vás k pokoju. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi mi záleží na každom jednom z vás a preto vás chcem dnes pozvať na lásku a odpustenie. Zmierte sa a odpustite hnevníkom. Všetci hnevníci nech si podajú ruky, aby láska zavládla medzi susedmi. Ako je začiatok pokoja medzi susedmi odpustenie, tak začiatkom radosti je pomocná ruka a dobrý skutok. Preto nastúpte cestu dobrých skutkov.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


24.01.1997 - prostredníctvom Martina

Deti,
     i naďalej sa zúčastňujte na svätom ruženci pred svätou omšou. Chcem vám oznámiť, deti, že čoskoro bude viditeľné znamenie, ktoré som vám sľúbila.
     Panna Mária a kedy to presne bude?
     Nebuď netrpezlivý, anjel môj.


25.01.1997 - prostredníctvom Martina

Panna Mária o svete povedala:
     Mier je potrebný, aby sa ľudstvo spasilo. To všetko čo chcem povedať je, aby ste mali mier v srdci.


25.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Ak sa chcete aj naďalej so mnou stretávať, tak pred každým mojím zjavením povedzte toto:
     Matka, chcem sa s tebou stretnúť. Prosím otvor mi srdce, aby som mohla prijať všetky tvoje slová a aby som ich mohla čo najlepšie vo svojom živote uskutočňovať.


26.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moji drahí anjeli!
     Panna Mária rozprestrela ruky a ukázala mi Slovensko v plameňoch. Bolo mi tak zle, že som si myslel, že odpadnem. Cítil som, že sa trasiem. Prosil som Pannu Máriu, aby mi to neukazovala a vtedy sa to stratilo. Dal som hlavu dole. Vyzeralo to ako peklo, ktoré mi už predtým ukázala. Ona so smútkom povedala: Toto bude so Slovenskom, ak sa neobráti.


27.01.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Modlite sa za celé moje drahé Slovensko.
     Adrianka: Veď my sa modlíme.
     Panna Mária: Dieťa, najskôr musíte mať pokoj vo vašich srdciach a až potom sa môžete modliť za pokoj na Slovensku. Vy bojujete proti sebe bez uváženia. Deti, modlite sa, veľa sa modlite.
     Nesmierne, nesmierne vás milujem.


27.01.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať k žitiu mojich posolstiev. Deti, prečo vždy len posolstvá vypočujete, ale nežijete ich. Ja ich nehovorím len tak. Deti, uvedomte si, prečo sem prichádzam. Prichádzam, pretože ma posiela Boh. On chce vašu záchranu. Preto prosím, prosím, začnite žiť moje posolstvá.
     Milujem vás a ďakujem vám.


29.01.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Milujem vás, a preto vám prinášam pokoj. Deti, dnes vás opäť prosím, otvorte srdce pre Boha a prijmite jeho lásku a pokoj. Deti, vaše srdce ja ako kvet. Keď je zatvorený, tak nevidíme jeho krásu. No keď sa rozvinie, obdivujeme ho. Tak i vaše srdce. Keď je zatvorené, tak nie je vidieť jeho krása. No keď sa otvorí pre Boha, tak všade rozdáva lásku a pokoj. Preto deti otvorte srdcia a budete žiariť. Ja vás nesmierne milujem.


30.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som šťastná z vašej lásky, ktorú mi venujete a preto venujte túto lásku i môjmu Synovi. Dnes vás pozývam, aby ste sa stretli s mojim Synom vo Sviatosti Oltárnej. Tak, ako sa pripravujete na stretnutie s najlepším priateľom, tak sa pripravte i na stretnutie s Ježišom a potom zistíte, že On je najlepším priateľom. Darujte mu úplne dôvernosť vášho srdca. Preto vás pozývam na stretnutie s nim. I klaňajte sa mu a tak budete spojené so svojimi bratmi i sestrami vo všetkých farnostiach sveta.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


01.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám prinášam lásku, odpustenie a pokoj. Prijmite od vašej Matky tieto tri veci, ktoré tak veľmi potrebujete k svojmu životu.
     LÁSKU - aby ste sa vedeli navzájom milovať.
     ODPUSTENIE - aby ste dokázali každému odpustiť ako aj Pán Ježiš vám odpúšťa vaše hriechy vo sviatosti zmierenia.
     POKOJ - aby ste vedeli prijímať všetky príkoria, ktoré vám Pán Ježiš každý deň zosiela.
     Deti, mnohé nie ste schopné prijať kríž, ktorým vás Pán Ježiš obdaroval a to kvôli tomu, že nežijete pre môjho Syna, ale žijete pre krásu tohto sveta. Keby ste žili pre Ježiša, tak by ste všetko zvládli. Deti, vy veľmi potrebujete pokoj do vašich bytostí. Pre tento svet je veľmi dôležitý pokoj a preto vám ho prinášam. Pokoj, pokoj, pokoj a stále iba pokoj! Deti, prosím, veľmi sa modlite za celé moje drahé Slovensko, lebo bude napomenuté Božím trestom. Prosím, modlite sa, modlite sa, modlite sa na tento úmysel!!! Modlite sa hlavne srdcom, lebo modlitba srdca je najsilnejšia a najskôr ju Pán Boh vyslyší. Deti, zamyslite sa nad týmto posolstvom, ktoré som vám dnes dala.
     Nesmierne vás milujem.


03.02.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Deti, dnes vás prosím a vyzývam k pôstu, a to v pondelok, stredu a v piatok. K pôstu o chlebe a vode. Deti, pôstom veľmi pomáhate. Preto vás prosím a vyzývam. Deti, úplne sa odovzdajte Bohu a bude sa vám i ľahšie postiť. Keď sa postíte, obetujte to Bohu.
     Nesmierne vás milujem, ja, vaša milujúca Matka.


06.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Deti,
     v tomto mojom dnešnom posolstve, vás chcem pozvať, aby ste chodievali každý štvrtok na svätý ruženec a na svätú omšu. Deti, chodievajte každý mesiac na svätú spoveď. Keď nebudete chodievať na spoveď, diabol vás ovládne a vy sa nebudete môcť dostať z jeho moci.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa každý deň s radosťou zúčastňovali na svätej omši, kde každý deň prežívate ako váš Pán za vás obetoval svoj život, aby ste skrze jeho smrť získali spásu. Deti, zo svätej omše načerpajte potrebnú silu do každého jedného dňa svojho života a tiež prijmite pokoj, ktorý Pán Ježiš cez svätú omšu zosiela na vás. Deti, všetko čo cez deň robíte, robte na oslavu Pána Boha. Každý deň pomôžte aspoň jednému človekovi a tým budete podobní Ježišovi - môjmu drahému Synovi, ktorý tiež pomáhal ľuďom, ktorí to naozaj potrebovali. Deti, želala by som si, aby ste sa každý piatok modlili aj krížovú cestu. Pripojte si ju do modlitieb, ktoré sa modlíte, keď očakávate môj príchod medzi vás. Deti moje, vy si každé posolstvo, ktoré vám dám, iba vypočujete a nežijete ho. Preto vás taktiež pozývam na žitie mojich posolstiev, ktoré vám vravím - prostredníctvom mojich drahých detičiek. Dúfam, že prijmete moje pozvania.


09.02.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať, aby ste s láskou zobrali svoje utrpenie a kráčali s mojím Synom. Deti, máte príležitosť napodobňovať veľkú milujúcu lásku Pána. Som Matka ľudstva a tak vás veľmi milujem, že i dnes znejú moje slová: Milujem vás, milujem vás, milujem vás! Z tejto mojej lásky vás pozývam, čiňte pokánie, pokánie, pokánie!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, dnes vám chcem povedať toto posolstvo:
     Deti, vy keď sa modlíte, tak vôbec nerozmýšľate nad tými slovami, čo sa modlíte, ale myšlienkami ste úplne ďaleko od modlitby, lebo rozmýšľate nad svojimi problémami. Ale ja vám vravím, všetky svoje problémy, ktoré máte, prenechajte mne. Ja sa o všetko postarám s tou najväčšou láskou. Deti, modlite sa srdcom. To je tak, že budete rozmýšľať nad každým jedným slovom, ktoré vyjde z vašich úst. Deti, keď sa budete modliť srdcom, tak budete mať z modlitby radosť. A keď tú modlitbu za niekoho obetujete, tak toho človeka môžete aj uzdraviť po duševnej stránke, ale iba vtedy, ak táto vaša modlitba bude vychádzať úplne z čistého srdca. Deti, tak ako sa choré telo človeka vylieči liekmi, tak sa aj chorá duša vylieči modlitbami.
     Deti, ja chcem, aby bolo vaše srdce stále čisté a preto pristupujte pravidelne každý mesiac k sviatosti zmierenia sa s Bohom. Deti, keď spáchate nejaký ťažký hriech, tak potom už nepristupujte k svätému prijímaniu, lebo hriech je najväčší Ježišov protivník, ktorý vo vás vypestoval satan. Ak chcete znovu chodiť na sväté prijímanie, tak choďte radšej znovu na svätú spoveď, aj keď to nebude k prvému piatku mesiaca.


10.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam z vôle Božej. Prichádzam, aby som vás priviedla na cestu k Ježišovi. Nesmierne vás milujem, a preto prosím, uvedomte si konečne, prečo sem prichádzam.
     Ďakujem vám všetkým, moje deti, že ste prijali moje pozvanie.


11.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     To, čo vám chcem povedať, sa týka celého Slovenska.
     Deti, chcem vám povedať, že ešte máte čas na vaše obrátenie. Dávam vám čas, aby ste prijali moje posolstvá a najmä posolstvo pokoja a mieru vo vašom srdci a posolstvo obrátenia - zmeny vášho života. To hlavné čo vám hovorím je pokoj, mier a obrátenie.


13.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, držte v tomto čase pôst o chlebe a vode každý pondelok, stredu a piatok. Robte pokánie! Buďte pokorné, pretože váš Vykupiteľ a môj Syn Ježiš Kristus bol pre vás ukrižovaný na kríži. A pre vás na kríži zomrel. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti. S Bohom.


17.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás, a preto vás pozývam k modlitbe a pokániu. Deti, modlite sa. Veľa sa modlite, pretože to potrebujete. Deti, čiňte pokánie. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


18.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moji anjeli!
     Drahé deti, prv než sa začnete modliť Otče náš, odpustite všetkým, čo vám ublížili a až potom sa modlite. Moje deti, v každej skupine musí byť jednota a odpustenie, aby ste žili v láske a tak vaša skupina bude pevná.


19.02.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať toto: Úplne sa odovzdajte Bohu. Odovzdajte sa mu celým srdcom. Odovzdajte mu celý svoj život a dôverujte mu. Boh od vás prosí dôveru. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Deti, Pán ma posiela s týmto posolstvom:
     Drahí synovia a dcéry!
     Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.02.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé detičky!
     Deti, mojím dnešným posolstvom vás chcem pozvať na modlitbu a pôst. Modlitbu troch svätých ružencov za deň modlených srdcom a nie modlených mechanicky. Ja, Pán Ježiš a Nebeský Otec od vás chceme modlitbu srdca. Deti, keď vaša modlitba nevychádza k Nebeskému Otcovi z vášho srdca, tak potom vám Nebeský Otec nedá to, o čo ste ho vo svojej modlitbe prosili. Pôst o chlebe a vode každý pondelok, stredu a piatok. Deti, keď vám ja nepoviem úmysel za čo sa máte postiť, tak vy aj keď sa postíte, tak sa postíte bez úmyslu. A preto vám hovorím, vždy keď sa budete postiť, tak hneď ráno, keď vstanete, si povedzte úmysel, za čo sa budete postiť. Teraz, v tento čas, sú nesmierne potrebné vaše modlitby a pôst. Preto vás k ním pozývam. Deti, v tento čas vás tiež pozývam na vaše obrátenie. Deti, teraz cez pôstne obdobie robte pokánie.


26.02.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti! Dnes vás prosím a vyzývam k mieru a láske. Mier, mier. Deti, prosím, mier nech zavládne všade tam, kam prídete v mene Pánovom. Mier nech zavládne na celom svete. Prosím, prosím. Prosím o lásku. Deti, prijímajte lásku a lásku dávajte. Prosím. Prosím o mier a lásku. Deti, mier. Milujem vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.02.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako lúčne kvety nemôžu žiť bez blahodárneho dažďa, tak ani vaše srdcia nemôžu žiť bez milosti Božej a preto sa modlite srdcom.


27.02.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa a robte pokánie, pretože Božia láska je blízko vás. Modlite sa, robte pokánie a držte pôst. Modlite sa svätý ruženec a to - radostný, bolestný a slávnostný. Robte pokánie - prichádzajte na svätú omšu na sväté prijímanie a na svätý ruženec. Držte pôst - každý pondelok, stredu a piatok. Deti, modlite sa, robte pokánie a postite sa, pretože Boží trest je blízko.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, drahé deti, s Bohom. Amen. S Bohom.


02.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes chce vaša milujúca Matka prehovoriť ku všetkým svojím drahým deťom týmto posolstvom o modlitbe:
     Deti, už mnoho krát som vám hovorila, aby ste sa modlili srdcom, ale vy sa stále modlíte iba ústami a preto znovu vás vyzývam, aby ste sa modlili srdcom. Deti, ak si nájdete čas na modlitbu, tak prv než sa ju začnete modliť si rozmyslite, či máte dostatok síl na modlitbu srdca. Ak sa na modlitbu srdca necítite a máte sa ju modliť ústami, tak to radšej vykonajte nejakú osožnejšiu prácu, ako je modlitba modlená ústami. Nie že by Nebeský Otec nemal radosť aj z takejto vašej modlitby, ale viac ho poteší, keď urobíte nejaký iný dobrý skutok.
     Deti, tak ako lúčne kvety nemôžu jestvovať bez lúčov slnka, aby sa rozvili a boli krásne, tak ani vaša duša nemôže jestvovať bez modlitby - modlitby srdca. Cez modlitbu srdca sa duchovne vaša duša rozvíja v kráse. Taktiež cez modlitbu srdca vniká do vašej bytosti pokoj, ktorý tak veľmi potrebujete. Deti, proste Pána Ježiša o pokoj, aby vám ho zoslal z neba. Deti, ak už budete vo svojej bytosti vlastniť pokoj, tak potom ho rozdávajte všade okolo seba. Deti, pretože moje pozvania sú omnoho silnejšie ako výzvy, tak preto vás pozývam na modlitbu srdca. Prostredníctvom modlitby srdca zistíte, aké veľké dobrodenia vám Pán Ježiš spolu s Nebeským Otcom každý deň preukazujú. Milujem vás, nesmierne vás milujem, moje drahé detičky. Zamyslite sa, moji drahí anjeli, nad týmito mojimi slovami.
     Panna Mária si želala, aby sme sa chytili za ruky a povedala mi: Pane Ježišu, tak ako si Ty v jedno spojený so svojím Nebeským Otcom, tak spoj v jedno aj tieto moje drahé detičky, aby žili v jednote a bratskej láske.


03.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moji drahí anjeli!
     Milujem vás. Deti, milujem vás a dôverujem vám. Ďakujem ti, drahé dieťa, že si mi odovzdala všetky moje deti. Dieťa, môj materinský plášť je taký veľký a moje deti sa mi nechcú odovzdať. Nedôverujú nám. Deti, prosím dôverujte nám. Deti, ja som vaša milujúca Matka a Matka celého ľudstva. A ako Matka vás každého osobne milujem. Prosím dôverujte nám. Deti, Boh od vás chce dôveru. Srdce môjho Syna je celé zaliate krvou, keď vidí, akú máte nespokojnosť a nedôveru v srdci. Deti, prosím, majte v srdci lásku a dôverujte Bohu. Tak nesmierne vás, deti, milujeme a vy sa nám za to odplácate urážkami a nedôverou.


05.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Modlite sa. Veľa sa modlite a robte pokánie. Pre túto dobu je veľmi dôležitá modlitba a pokánie. Modlitba srdca ako som vás už veľakrát prosila.
     Milujem vás. Veľmi vás milujem.


06.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes ma Pán poslal, aby som vám v jeho mene dala toto posolstvo: Boh je dobrý Otec, miluje vás a preto vás chce doviesť na pravú cestu života. Deti, modlite sa. Modlite sa srdcom. Otvorte Pánovi svoje srdce a prijímajte ho. Boh je natoľko milosrdný, že vám nedá zahynúť. Pán bol pribitý na dreve kríža i znášal muky za vás a napokon zvíťazil. Modlite sa, deti moje. Ja vás vyzývam, deti.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


07.03.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Drahé deti!
     Dnes chcem poprosiť skupinu, aby odprosovala Božie milosrdenstvo za hriechy sveta a modlili sa za obrátenie hriešnikov, aby začali činiť pokánie.


09.03.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám všetkým, že ste sem prišli a dovolili ste svojmu srdcu, aby počulo moje pozvanie. Deti moje, ako slnko dá rozkvitnúť stromom, tak vy dovoľte milosti Božej, aby rozkvitli vaše srdcia. Žehnám vás a pozývam vás, aby ste svietili tam, kde je tma, aby ste rozdávali lásku, kde jej niet a šírili pokoj, kde je nepokoj.
     Milujem vás, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti! Dnes prichádzam, aby som vám zvestovala, že Pán, váš Boh, je veľmi šťastný, pretože sa konečne začínate modliť srdcom. Je šťastný, že sa mu odovzdávate a dôverujete mu. Deti, ako On otvára srdce pre vás, tak vy otvorte srdce pre neho. Ako On prijíma vaše prosby, tak vy prijímajte Božie milosti. S akou nesmierne veľkou láskou vás On miluje, s takou veľkou odovzdanosťou plňte jeho vôľu. Deti, Boh vás nesmierne miluje. My všetci vás veľmi milujeme. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


12.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Ako vaša Matka vás milujem. Milujem vás ako Matka všetkých. Deti, prosím nezaťažujte sa pozemskými hodnotami. Prosím, zatvorte srdce pred prílišným materializmom a zlobou tohto sveta. Zatvorte srdce pred hodnotami pozemskými, ktoré nie sú trváce a otvorte svoje srdce hodnotám nebeským. Boh je váš Otec a nesmierne vás miluje. Ja som vaša Matka, som Matka celého ľudstva. Milujeme vás.


13.03.1997 - prostredníctvom Márie

Drahé deti!
     Ja, vaša Matka som prišla, lebo Boh a Pán ma poslal s dôležitým posolstvom. Nech vaše srdcia sú naplnené láskou a túžbou k Pánovi. Ako kvet, ktorý je rozvitý a túži po slnku, nech vaše srdce túži sa naplniť radosťou i láskou v modlitbe. Vy túto horúcu lásku rozdávajte iným mojim deťom. Modlite sa. Pre vás je dôležité obrátenie a spasenie.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


16.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, z dôvodu, že o nejaký čas bude vo vašej farnosti spoločná svätá spoveď k Veľkej Noci, a pretože ja mám túto farnosť nesmierne rada, tak mi dovoľte, aby som vám mohla zveriť toto posolstvo. Deti, chcem, aby ste išli všetci na svätú spoveď k Veľkej Noci - k najväčšiemu sviatku Cirkvi. Prv, než na ňu pôjdete, udobrite sa so všetkými svojimi hnevníkmi. Deti, pred svätou spoveďou poproste Ducha Svätého, aby vám osvietil váš rozum, aby ste mohli lepšie spoznať svoje hriechy, ktoré ste spáchali a zároveň ste nimi zranili aj Nebeského Otca a jeho milovaného Syna Ježiša Krista. Chcem, aby ste sa vyspovedali zo všetkých svojich hriechov, aj z tých hriechov, ktoré ste doteraz zamlčali. Deti, ja chcem, aby ste cez Veľkú Noc môjho Syna skrytého pod sviatostným chlebom všetci prijímali do svojich úplne čistých sŕdc. Preto je najprv potrebná vaša úprimná svätá spoveď, na ktorú vás pozývam.
     Deti, môj jednorodený syn Ježiš Kristus za vás všetkých obetoval svoj život a za vás zomrel smrťou na kríži, pretože vás nesmierne miloval. Svojou smrťou vás chcel zbaviť večnej smrti a na tretí deň cez Veľkú Noc víťazoslávne vstal z mŕtvych. Preto, vy sa mu za tú jeho veľkú lásku, ktorú k vám všetkým bez najmenšieho rozdielu cíti, odvďačte aspoň tým, že pristúpite k sviatosti zmierenia sa s Nebeským Otcom, ktorý vám s veľkou radosťou odpustí všetky vaše priestupky. Deti, ak pôjdete všetci na svätú spoveď a očistíte sa od všetkých svojich hriechov, tak budete vo svojej bytosti cítiť radosť a pokoj z tohoročných Veľkonočných sviatkov. Deti, nesmierne, nesmierne vás milujem. Nesmierne vás miluje aj Pán Ježiš, môj drahý Syn, ktorý sedí po pravici Nebeského Otca. Deti, chcem, aby každé jedno moje drahé dieťa pouvažovalo nad týmto mojím posolstvom, ktoré je pre vás veľmi dôležité.


17.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Prichádzam z vôle Božej, z vôle milujúceho Otca. Deti, prosím vás o obrátenie. Boh chce vaše obrátenie. Prosím, obráťte svoje srdcia k Bohu. Dajte sa mnou viesť. Nebojte sa, že zablúdite. Podajte mi ruku a ja vás zavediem priamo k Otcovi. So mnou nezablúdite. Nesmierne vás milujem. Milujem vás a ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


20.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes som prišla, aby som vám v mene Pána dala posolstvo:
     Deti, veľmi by ma potešilo, keby ste splnili moju výzvu a šli na svätú spoveď. Po svätej spovedi budete mať v srdci radosť. Rozdávajte ju. Vy, deti, stráňte sa hriechu, ktorý vám chce uškodiť, stráňte sa ho! Hriech je veľké zlo, ktoré vám poškodí vaše srdce a vnesie doň nepokoj. Deti, ja vaša Matka sem prichádzam, lebo vás nesmierne milujem. Radujte sa s mojím Synom a vaším Pánom, aj ja sa s vami radujem.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


23.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať iba týchto pár slov.
     Deti, prosím, modlite sa za obrátenie celej vašej farnosti i obrátenie celého sveta. Už aj tí ľudia, ktorí sa usilovali o svoje obrátenie, tak znova ich satan priviedol do priepasti. Priepasti, v ktorej sa páchajú hriechy. Prosím, modlite sa na tento úmysel. Vaše modlitby sú veľmi potrebné. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Veľmi sa modlite! Modlite sa veľa srdcom.


24.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Ďakujem všetkým, ktorí boli na svätej spovedi. Deti, ako žiaria vaše srdcia. Prosím, zachovajte si každý srdce čisté a úplne odovzdané pre Boha.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


26.03.1997 - prostredníctvom Simony

Moje veľmi milované deti!
     Prosím, prijímajte lásku a pokoj, ktorý prinášam pri každom stretnutí s vami. Prosím, otvorte svoje srdcia.


27.03.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes z veľkej lásky k vám a z lásky môjho Syna vám dávam posolstvo. Deti, uctite si svojho Pána a môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej. Majte v úcte svätý kríž, ktorý pre vás znamená utrpenie a vaše spasenie. Vcíťte sa do utrpenia Pána Ježiša. Na Veľký piatok by ma potešilo, keby ste všetci držali pôst. Moje deti, dnes vás pozývam, aby ste hlbšie prežívali bolesti môjho Syna, ktorý zobral ťažký kríž z lásky, aby vás vykúpil.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


27.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a nesmierne milované detičky!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto posolstvo:
     Deti, kým nadišla Pánova hodina, aby sa obetoval za celé ľudstvo, tak ešte posledný krát večeral so všetkými svojimi učeníkmi a to práve dnes na Zelený štvrtok. Pán sa vydal na bolestnú cestu. Zomrel potupnou smrťou na kríži a odišiel za svojím Nebeským Otcom do neba. Deti, keď ešte Pán Ježiš chodil po tomto svete, tak ho ľudia prosili o pomoc. Prv než podstúpil potupnú smrť, smrť na kríži, ustanovil Sviatosť Oltárnu, aby ste sa aj keď už odíde z tohto sveta mali komu zdôveriť so všetkými svojimi bolesťami. Ježiš Kristus je prítomný vo Sviatosti Oltárnej, aby vám aj naďalej mohol pomáhať. Preto, nebojte sa mu celí otvoriť a zo všetkým sa mu zdôveriť. Tak, ako sa dokážete so všetkým zdôveriť svojmu priateľovi, tak sa dokážte zo všetkým zdôveriť aj svojmu jedinému a pravému Pánovi, ba zistíte, že váš Pán Ježiš Kristus je ten najlepší Priateľ na svete, ktorý vás nikdy nesklame.
     Deti, môj Syn je pripravený na vypočutie vašich pokorných a úprimných prosieb, preto sa mu otvorte a vyžalujte. Deti, podajte mi ruku, lebo vás chcem priviesť k Pánovi a chcem, aby ste zistili, aký je Pán Ježiš dobrotivý a milosrdný ku všetkým vám. Pán Ježiš vás nesmierne miluje, veď z lásky k vám položil svoj život, aby vás svojou smrťou vytrhol zo záhuby. Aj ja, vaša Nebeská Matka, vás nesmierne milujem.


28.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Deti, vy máte veľmi urážlivého ducha. Keď vám niekto niečo povie, tak hneď sa na to urazíte a prestanete sa s ním rozprávať. Nech sa vaším príkladom stane Pán Ježiš, ktorý sa pre vás krvou potil, prijal bičovanie vojakov, korunovali ho s posmechom za kráľa tŕňovou korunou. Prijal na svoje plecia drevo kríža a pokorne vystúpil na kríž a z lásky za vás všetkých vylial svoju drahocennú Krv, aby vás vykúpil. Deti, toto všetko Pán Ježiš za vás podstúpil, pretože vo svojom srdci k vám cítil iba lásku.


29.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes sa radujte celým svojím srdcom, lebo môj Syn Ježiš Kristus a váš láskavý Pán vstal z mŕtvych. Aj v nebi sa všetci svätí radujú, že ich Kráľ znovu žije a sedí po pravici svojho Nebeského Otca. Deti, buďte vďační Pánovi za to, že sa za vás obetoval a svojou smrťou vám priniesol večný život. Plesajte a radujte sa z tohto veľkého dňa, v ktorom ste boli povolaní k novému životu. Nech vám radosť z tejto presvätej Noci, ktorú vo svojej bytosti cítite, rozžiari vaše srdcia.


30.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, modlite sa veľa za rodiny celého sveta. Rodiny tohto sveta nie sú spojené s Nebeským Otcom. Nebeský Otec dal všetkým rodinám ako príklad Svätú rodinu. Ale terajšie rodiny sú Svätej rodine obrátené chrbtom. To je veľmi zle, lebo rodiny, ktoré sú Svätej rodine obrátené chrbtom, budú celý svoj posmrtný život trpieť v pekelnom ohni. Takéto rodiny potrebujú veľa modlitieb. Prosím, veľmi sa modlite za všetky rodiny na celom svete, prosím.


03.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Dnes Láska Božia prišla k vám a priniesla vám pokoj. Deti, vaše srdcia sú opäť tvrdé a zastreté hriechmi. Opäť sa dopúšťate chýb, ktorých ste sa dopúšťali predtým a urazili nimi Najvyššiu Lásku. Deti, my vás tak veľmi milujeme. Keby ste prijali našu lásku, vaše srdcia by zmäkli a boli čisté ako poľné ľalie. Keby ste prijali lásku, nedopustili by ste sa toľkých chýb. Deti, počúvajte moje prosby a výzvy v ktorých vás prosím o lásku. Deti, keď vy neprijímate moje slová, neprijímate slová Boha, ktorý cezo mňa hovorí k vám. Preto, deti, prijmite lásku, o ktorú vás prosím a vyzývam vás. Prijmite lásku do svojho srdca a urobte v ňom dom pre Pána. Vyčistite ho a urobte v ňom príbytok Lásky. O čo vás dnes prosím, je láska. Prijmite ju. Milujem vás.


04.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám všetkým povedať, aby ste v tento čas vkladali svoje prosby do Božieho Milosrdenstva, pretože mojim Synom budú vyslyšané.


06.04.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás chcem zvláštnym spôsobom pozvať, aby ste svoje modlitby a prosby vložili do srdca môjho Syna, pretože dnes je k vám Milosrdenstvo Božie sklonené. Otvorte preto svoju náruč. Dietky, mnohé si myslíte, že ja s Ježišom vás nepoznám, ale mi vieme o každom. No otvorte svoje srdcia a zistíte, ako vás máme radi, ako vás milujeme. Deti, vyzývam vás, aby ste šírili evanjelium svojím životom, najmä túto dobu, keď už mnohí vieru nemajú.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


10.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti! Pokoj vám a vždy len pokoj. Ja vám prinášam pokoj. Deti, prečo sú vaše srdcia také pobúrené? Pobúrené i po pomyslení na Boha. Prečo sú také nepokojné? Ja prichádzam a prinášam vám pokoj. Otvorte srdcia a prijmite ho. Úplne z neho čerpajte. Deti, Boh vás tak miluje, že nedopustí, aby vaše srdcia boli rozpoltené. Nedopustí, aby ste na neho zabudli. Preto, deti, prijímajte pokoj, ktorý vám Boh zosiela. Milujeme vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie, drahé deti.


13.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, ja vaša Matka, ktorá vás nesmierne milujem, svojimi každodennými príchodmi medzi svoje drahé detičky, učím vás pokoju. Deti, ale vy neviete odo mňa prijímať pokoj a preto vám znovu hovorím, otvorte svoje srdcia a prijímajte do nich Boží pokoj. Keď nemáte vo svojich srdciach pokoj, tak potom páchate stále iba hriechy, na ktoré vás navádza satan. Deti, som veľmi, veľmi smutná, lebo často skôr prijímate pozvanie satana, ktorý vám chce vždy iba uškodiť a priviesť do nesmierne páliaceho pekelného ohňa, ako pozvanie vašej Nebeskej Matky, ktorá vás chce priviesť do Nebeského kráľovstva, aby ste sa tam mohli v nebi radovať so zmŕtvychvstalým Pánom Ježišom. Deti, vaše srdcia sú veľmi nepokojné a preto, modlite sa, aby ste vedeli do nich prijímať pokoj. Keď už budete vo svojich srdciach cítiť pokoj, tak potom ho rozdávajte aj druhým ľuďom. Pokoj, pokoj, pokoj, ktorý vám prinášam od svojho Syna, nech vás úplne prenikne, stále iba pokoj!


17.04.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Som šťastná, že sem prichádzate modliť sa. Deti, modlitba je pre váš život veľmi dôležitá. Modlitba vás užšie spája s Bohom. Prehlbujte váš vzťah k nemu. Deti, ako dážď osviežuje všetko živé, tak nech modlitba osviežuje vaše srdce. Úplne z nej čerpajte. Deti, prosím, rozjímajte nad modlitbou. Ak budete rozjímať, zistíte, aký vám je Boh ešte stále ľahostajný. Zistíte, že nie je stredom vášho života. Deti, ako môžete žiť, keď Boh nie je pre vás stredom života? Ako môžete robiť to, čo robíte, bez neho? Deti, keby vo vašom srdci ostalo pre Boha kúsoček miesta, opravdivého miesta, nedopustili by ste sa toľkých chýb. Keby ostalo miestečko pre neho, pocítili by ste, ako veľmi vás miluje. Preto deti, prosím, rozjímajte o vašom vzťahu k Bohu.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste prijali moje pozvanie.


18.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako je začiatkom pokoja láska, tak začiatkom každého hriechu je pýcha. Preto vyvarujte sa, deti moje, najmä tohto hriechu. Modlite sa za deti, ktoré odvrhujú Božiu lásku, (Panna Mária myslela pyšných ľudí) aby si uvedomili, že ich Boh miluje a pozýva k zmiereniu, aby aj oni pocítili jeho lásku.


19.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnešným posolstvom vás chcem pozvať na odpustenie. Odpustenie všetkým vaším hnevníkom! Deti, prečo sú vaše srdcia také tvrdé? Prečo nechcete žiť podľa toho, čo vám skrze mňa hovorí váš Pán? Deti, svoje srdcia máte tvrdé preto, lebo v nich panuje pýcha. Pýcha je najčastejší pôvodca všetkých vašich hriechov. Deti, vy nechcete svoje srdcia otvoriť Božej láske, aby vás mohla úplne preniknúť. Keby ste prijali do svojich sŕdc Božiu lásku, ktorá je voči vám všetkým nesmierne veľká a žili by ste podľa Božej vôle, tak zistíte vo svojom srdci, že sa dá každému odpustiť, ako aj Pán Ježiš odpúšťa vám, keď sa voči nemu nejako previníte. Uzmierte sa so všetkými svojimi hnevníkmi. Deti, učte sa od vašej Nebeskej Matky, ktorá s pokorou všetko prijímala od Nebeského Otca. S najväčšou pokorou prijala od Pánovho anjela slová, že sa stane Matkou Ježiša Krista, ktorý sa mal narodiť na tento svet, aby spasil celé ľudstvo. Milujem vás, moje drahé dietky.


19.04.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé a milované deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli i v takom malo počte. Deti, nech každý z vás sa modlí za svoju hodinu smrti, pretože nikdy neviete, kedy príde Boh i pre vás. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.


20.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, pretože vás nesmierne milujem a chcem vás uchrániť i od toho najmenšieho zla, ktoré by vám mohlo uškodiť či už na tele alebo na duši, tak z toho dôvodu ma vypočujte. Prijmite do svojho života všetky moje prosby a výzvy, ktoré vám hovorím od svojho Syna, - prostredníctvom mojich milovaných dietok, ktoré si On vybral, aby vám ich všetky zverejňovali.
     Deti, rozšírte svoje modlitby a obetujte ich za pokoj vo vašich dušiach. V tomto období je vo vás veľmi usídlený satan. Každý deň si získava nových ľudí a pomocou nich druhým ľuďom ubližuje. Deti, modlite sa srdcom sväté ružence. Satan sa bojí modlitby svätého ruženca, a tak ho touto modlitbou úplne zničíte. Modlite sa veľmi veľa - prosím, prosím, prosím!
     Moje srdce veľmi krváca a rany v ňom sa veľmi zväčšujú, keď vidím, ako veľmi často sa dávate uniesť satanom, ktorý chce pre vás iba to najväčšie zlo. Satanom sa dávate uniesť preto, lebo satan vám ponúka oveľa ľahší život než je život prežitý podľa Božích prikázaní. Keď sa dáte viesť satanom, tak satan vás privedie do večnej záhuby, kde budete nesmierne trpieť celý svoj posmrtný život. Ale keď počúvnete mňa a dáte sa mnou viesť, tak ja vás privediem do neba, kde budete večne chválospevmi oslavovať svojho milovaného a láskavého Pána.


24.04.1997 - prostredníctvom Simony

Drahé deti! Láska Božia prišla k vám, aby ste prijali lásku. Deti, vaše srdcia sú choré a zatvorené. Prosím, dajte si srdcia liečiť Lekárom duší. Vyliečte svoje srdcia a otvorte ich Bohu. Prosím, otvorte ich a prijmite lásku. Deti, Boh vás tak veľmi miluje. Miluje vás, pretože je váš Otec. Miluje vás, pretože vy ste jeho deti. Drahé deti, uvedomujete si, že ste deťmi Boha, že Boh je pastierom vašich duší? Moje deti, prijmite jeho lásku. Dajte sa vyliečiť Lekárovi duší a naplňte svoje srdcia láskou. Ďakujem vám, drahé deti, že ste prijali moje pozvanie.


25.04.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebo je nad touto farnosťou veľmi naklonené. Chcem vám povedať, že vám prinášam veľa milostí. Ak ma budete s dôverou o čokoľvek prosiť, dostanete to od môjho Syna.


26.04.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, Pán Ježiš vám cezo mňa hovorí posolstvá, v ktorých vám dáva rady, podľa ktorých máte žiť, aby ste mohli za svoj život prežitý podľa Božích príkazov ako odmenu dostať sa do neba k Hospodinovi a uvidieť ho z tváre do tváre. On je tam už teraz obklopený veľkým množstvom anjelov, ktorí mu slúžia vo dne v noci ako svojmu Spasiteľovi a Vykupiteľovi. Ale pretože vy, dietky moje, ste ešte stále od Pána odvrátené a neprijímate do srdca jeho slová, ktoré vám hovorí skrze svoju Matku, tak znovu som sem poslaná od najvyššej a najväčšej lásky s týmto posolstvom:
     Deti, vy máte svoje oči zaslepené krásou tohto sveta a svoje srdcia neľudské. Neviete si navzájom jeden druhému odpúšťať. Uvedomte si, že v modlitbe Pána sa modlíte: Odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojím vinníkom. Ale vy sa podľa týchto slov nesprávate a preto hovorím vám, správajte sa podľa týchto slov a naučte sa odpúšťať každému. Deti moje, ja vás chcem naučiť pokore. Keď budete pokorné, tak dokážete odpustiť každému a keď každému odpustíte, tak potom bude medzi vami silná jednota. Deti, prijmite odo mňa lásku a pomocou lásky ľahšie každému odpustíte. Veď aj vám Nebeský Otec vždy všetko odpustí a to len preto, lebo vás nesmierne miluje. Deti, v tomto posolstve, ktoré som vám dnes priniesla od svojho Syna, vás predovšetkým prosím a zároveň aj vyzývam o lásku a odpustenie. Milujem vás.


01.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja z veľkej lásky k vám, celej farnosti a všetkým - celému svetu dávam: Milujem vás, ďakujem vám. Deti žite lásku, Božiu lásku. Odovzdajte sa Pánovi, aj on vás veľmi, veľmi miluje a chce vás objať. Ako kvety, ktoré sú rovnaké a sú pritom na celom svete, tak aj vy sa rozvite do krásy kvetu, aby ste pochopili lásku, ktorú vám Boh ponúka. Ja som žila v láske a chudobe, tak aj vy, deti, žite v láske a chudobe, v pokoji a mieri. Mier je vám daný od Boha. Modlite sa. Modlite sa srdcom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


01.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes prijmite do srdca od Pána tieto slová: Deti, vaše srdcia sú skormútené aj po modlitbe. Modlite sa s radosťou tak, ako sú všetky kvety osviežené, keď ich Nebeský Otec obdaruje výživným dažďom. Deti, ja som si už dávnejšie želala a stále si želám, aby ste sa každý deň modlili tri sväté ružence. Deti, aj keď si nájdete čas na modlitbu troch svätých ružencov, tak sa ich často krát modlíte mechanicky, lebo na modlitbu srdca nemáte čas. Radšej sa pomodlite za deň jeden svätý ruženec ale modlite sa ho srdcom ako tri sväté ružence modlené tak, že myšlienkami budete od Nebeského Otca úplne vzdialené. Deti, modlite sa tak, aby ste cez modlitbu cítili vo svojej duši radosť z modlitby; túto budete vo svojej duši cítiť vtedy, keď sa budete modliť srdcom.


04.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká je láska Božia, preto neodvracajte od Boha svojho Stvoriteľa svoju tvár, pretože On pozná vaše srdce a žiadne tajomstvo nie je pred ním utajené. On túži, aby srdce každého z vás bolo naplnené jeho láskou. Chráňte si ju ako najdrahší poklad a rozdávajte ju všetkým.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam a prinášam vám plný pokoj, plný mier a lásku. Láska sa vytráca z vašich sŕdc, lebo vaše srdcia zostávajú tvrdé, a preto nechápete Božiu lásku a pravý pokoj a mier. Láska vytráca sa z vašich duší, a preto nemáte pochopenie pre Božie veci. Ja vravím, otvorte vaše nechápavé srdce k modlitbe a spoznáte, čo je rozhovor s Bohom. On vám otvára bránu do nebies. Majte vždy v srdci pokoj, mier a lásku.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.05.1997 - prostredníctvom Adriany

Adriana: Ako je to modliť sa srdcom?
     Panna Mária: Modliť sa srdcom znamená odpustiť každému blížnemu, nepriateľovi, ľuďom, ktorí vás urazili alebo vám robia zle. Nachádzať v nich lásku, ktorá vás vedie po ceste na ktorej sú hrbolce a je veľmi strmá, po ktorej sú väčšinou iba pády a vstávania. Ale Pán pri vás stojí, a pomáha vám vstávať, keď spadnete. Častokrát ste si každý z vás povedali, čo keby som sa šiel, Pane, pozrieť aj na tú druhú cestu, ktorá nie je taká strmá a po ktorej nie sú prekážky a pády, ktorá je taká ľahká a rovná. Ale táto cesta, deti moje, vedie do zatratenia. Veď modlitba srdcom je samotný Boh a v Bohu musíte uvidieť každého blížneho a jeho veľkú lásku k vám.


10.05.1997 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes každému z vás prinášam pokoj, aby ste ho rozdávali ďalej. Milujem vás. Moje ruky sú ruky milujúcej Matky. Uvedomte si to, deti, lebo každého z vás objímam.


10.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Opäť dnes prichádzam a prinášam vám od Pána posolstvo: Deti ste veľmi unavené a to preto, lebo stále rozmýšľate iba nad tým, čo musíte ešte urobiť, ale veľmi málo sa modlíte. Nájdite si čas na modlitbu a cez modlitbu vám bude z hora zoslaná sila na prekonávanie všetkých útrap, ktoré na vás každodenne doliehajú. Radi sa modlite, veď modlitba je rozhovor z Nebeským Otcom, ktorý vám vie najlepšie pomôcť, lebo vás každého jedného pozná úplne do hĺbky vašej bytosti. Deti, Božie milosrdenstvo je ešte stále nad vami sklonené, tak proste o čokoľvek a Boh vám to dá, lebo vás má nesmierne rád. Deti, veľmi sa v túto dobu modlite za celú svätú Cirkev, lebo satan nad ňou vládne. Modlite sa aj za jej pastiera môjho milovaného syna, ktorému Pán Ježiš zveril veľmi ťažké poslanie. Posilňujte ho svojimi modlitbami! Deti moje drahé, veľmi sa tento čas modlite, prosím.


15.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Váš Pán Ježiš Kristus ma poslal z veľkého Božieho milosrdenstva a z veľkej lásky, ktorú vám dáva. Tá láska je vám daná od Boha. Milujte svojich blížnych tak, ako Pán a ja milujeme vás. Rozdávajte lásku tak, ako je vám každým dňom zosielaná od Boha - vášho Stvoriteľa. Nezabúdajte na toto slovo, lebo toto slovo nie je obyčajné, je dané z veľkej lásky Božej. Milujte sa pravou Božou láskou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


22.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ten, ktorý je nad vami, váš dobrotivý Boh a Pán, poslal ma z jeho veľkej lásky k vám. Vy, deti, nebojíte sa urážať vášho Pána a Boha? Vaše srdcia ešte nepochopili lásku, pokoj a mier. Keby že ste ju pochopili, deti moje, tak by ste neurážali Boha hriechmi. Vaše srdcia sú kamenné a neotvorené pre lásku Boha a blížnych. Ja vravím, deti, keby ste to pochopili, tak by ste si neubližovali a nedokázali by ste sa navzájom nenávidieť. Modlite sa, milujte sa a otvorte sa pre Boha, ktorý je nad vami a každého jedného z vás nekonečne miluje.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


29.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Pán a Boh, váš dobrotivý Otec, z jeho dobroty a lásky mi dovolil i dnes prísť sem k vám.
     Deti, nedávajte sa zvádzať hriechom, ktorý vás čím viac obklopuje. Vy sa od tohto zla hriechu môžete očistiť svätou spoveďou. Preto, deti, si znova žiadam tak, ako som si od vás vždy žiadala svätú spoveď jeden krát do mesiaca, aby ste mohli byť spojení s vašim Pánom. Deti, majte vždy tvár obrátenú k vášmu Spasiteľovi, ktorý sa za vás obetuje každým dňom na oltári. On sa od vás neodvracia, tak aj vy, deti, neodvracajte sa Pánovi chrbtom. On, keď kráčal po tejto zemi, učil vás mieru, pokoju a láske k blížnemu. Teda, deti, aj ja vás vyzývam, aby ste medzi sebou rozširovali mier, pokoj a lásku k blížnemu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


31.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, s radosťou chodievajte na svätú omšu, kde sa za vás každý deň nekrvavým spôsobom Pán Ježiš obetuje. Deti, aj keď idete na svätú omšu, tak ste Pánovi obrátené chrbtom a neviete sa do obety svätej omše vžiť. Pán je smutný, lebo nechcete, aby vás poučil z evanjelia. Máte svoj život zariadený podľa predstáv a nechcete dovoliť, aby vás Ježiš Kristus viedol. Nechcete žiť podľa rád Kristových, ktoré vám poskytujú Božie príkazy. Nechcete prijať moju veľkú lásku, ktorú vám každým jedným dňom preukazujem. Vaše srdce na všetko, čo vychádza od Boha, odpovedá jedným veľkým NIE. Deti, keď Pánovi odpoviete na čokoľvek nie, veľmi tým zraníte moje Srdce, ktoré vás nesmierne miluje. Deti, milujte sa navzájom. Preukazujte si každý deň nejaký skutok, ktorý tomu druhému človeku pomôže, alebo mu urobí radosť. Deti, modlite sa v túto dobu za to, aby si Pán povolal chlapcov, ako služobníkov svojho oltára. Veľmi málo je takých chlapcov, ktorý by celý svoj život obetovali službe Pánovi. Prosím, modlite sa na tento úmysel. Prosím. Milujem vás, nesmierne vás milujem, moje drahé detičky.


01.06.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes som sem prišla, pretože vás nesmierne milujem. Chcem vám povedať, že už mnohokrát som vás prosila o obrátenie, no vy, deti, nepočujete. Deti, tak veľmi je potrebné obrátenie pre vás. Môj Syn vám to ukázal na chladnom počasí, no predsa ste si z toho nič nerobili, ba ešte viac ste ho urážali. A preto deti, od tohto dňa budem volať do každého srdca, aby sa obrátilo. Robím to preto, deti, lebo vás milujem.


05.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, dnes sa vám otvára veľké Božie milosrdenstvo. Ono čaká na vaše úprimné modlitby a prosby. Deti, tento mesiac je zasvätený Božskému Srdcu Pána Ježiša. Preto, deti, sa snažte menej urážať svojho Pána a Stvoriteľa. On je skrytý v chlebe života. Deti, vy keď prijímate jeho Telo, nikdy si neuvedomíte, ako veľmi trpelo a trpí pre váš hriech. Deti, deti, deti, moje milované deti, že sa nebojíte urážať jeho Srdce, ktoré ste pošpinili vaším hriechom. Deti, vy ho prijímate často iba povrchne, ale On chce vo vás zasiať semeno lásky. Preto si po každom prijatí jeho Tela povedzte:
     Pane Ježišu, prijímam ťa do svojho srdca a chcem počúvať a prijímať tvoje slová. Chcem prestať urážať tvoje Božské Srdce. Preto mi odpusť.
     Vy ste jeho druhými najmilovanejšími deťmi. Jeho Srdce a ja vás chceme priviesť na správnu cestu. Deti, nehanbite sa za vašu vieru, zoberte svätý ruženec a začnite sa modliť. Nebojte sa, jeho srdce vás bude vždy posilňovať v úzkosti. Deti, preto nech vás tento prvý piatok preniká veľká láska. Uctite si ho najmä vo Sviatosti Oltárnej, kde sa vám vtedy veľmi otvára.
     Ďakujem drahé deti, že ste počuli moje volanie.


08.06.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste tu. Dnes vám Srdce môjho Syna preukazuje veľkú lásku a preto deti, opätujte i vy lásku jemu. On vás tak veľmi miluje a chce vám prostredníctvom mňa odkázať, aby ste si uvedomili, že túži zachrániť všetky duše. Pozývam vás, deti, pamätajte na svojich blížnych a pomôžte môjmu Synovi modlitbami, obetami a pôstom zachrániť duše, ktoré to tak veľmi potrebujú. Volám vás, deti, pozývam, aby ste s láskou vypočuli toto posolstvo. Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


12.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Ja, vaša milujúca Matka, vás nesmierne milujem. Deti, vy ste nesplnili moju veľkú prosbu, o ktorú som vás žiadala. Nie, vy ste neprestali urážať Božské Srdce môjho Syna. On vás preniká veľkou láskou, ale vy ho vôbec neviete prijať. Vaše srdce je pošpinené a vaša duša je čierna. Často sa pýtate: "Veď toľko veľa sa modlím a postím a stále nič." Áno, vy sa modlíte a postíte, ale lásku nemáte. Láska je to, čo vám chýba. Láska, deti, láska ! Boh vás tak nesmierne miluje, ale vy nevidíte lásku vo svojich blížnych. Veď Boh je skrytý v každom trpiacom, v každom blížnom a vo všetkých vás, ale vy ho vôbec nepoznáte, lebo ho ani poznať nechcete. Deti, vy sa spoliehate viac na ľudské prostriedky, ako na mňa a Božské Srdce Pána Ježiša. Ja viem, že to je veľmi ťažké. Viem, že budete musieť veľmi trpieť, ale ja vás budem ochraňovať vždy a všade. Ďakujem, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


19.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Božské Srdce Pána Ježiša a ja vás pozdravujeme. Deti veseľte sa, nebuďte skľúčené so svojich problémov. Odložte svoje starosti a staňte sa mojimi deťmi. Veseľte sa, ale vaša radosť nech vychádza z čistého srdca. Takto vás chcem povzbudiť, aby ste sa netrápili. Keď sa radujete i Boh má veľkú radosť z vás. Ja chcem, aby ste sa modlili za svätú Cirkev. Preto potrebujem vašu lásku. Viem, že vaše modlitby a pôsty sú obetou za svätú cirkev. Preto vás, deti, teraz vyzývam o veselosť a o váš úsmev bez hriechu. Viem, že nechápete to, čo vám teraz hovorím, ale ak to budete prijímať do svojho srdca a uchovávať to vo svojom srdci, určite pochopíte moje slová. Buďte vždy spojený so Svätým Otcom.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


24.06.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, Pán Ježiš vás tak veľmi miluje a vy ho aj napriek jeho veľkej láske, ktorú vám preukazuje, každý deň toľko krát urazíte. Každým skutkom, ktorý nekonáte podľa Božej vôle, ho zraníte. On z lásky za vás položil svoj život a vy sa mu za to odplácate tým, že ho za deň mnohokrát urazíte. Deti, keby ste svojho Stvoriteľa a Vykupiteľa naozaj milovali, tak by ste ho nedokázali zraniť ani tým najmenším hriechom, pretože človek, ktorý dokáže niekoho milovať, tak sa snaží, aby tomu človekovi robil radosť a nie aby ho zraňoval.
     Deti, mnohé z vás si kladiete otázku. Prečo sa dejú na svete také časté zjavenia? Pán celého ľudstva vás chce uchrániť od zloby tohto sveta, lebo vás veľmi miluje a preto ma sem poslal, aby ste sa skrze posolstvá, ktoré vám hovorím, obrátili a začali žiť svoj život podľa Kristovho evanjelia.


26.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Prinášam vám od Pána toto posolstvo: Deti, milujte sa navzájom, ako ja milujem vás. Deti, milujem vás bez rozdiely, tak i vy milujte podľa môjho príkladu. Deti, modlite sa a postite sa za svätú Cirkev. Deti, chcem, aby ste každodenne prichádzali do chrámu, kde je prítomný v Bohostánku môj Syn. Chcem, aby ste si kľakli a modlili sa z čistého srdca. On si túto modlitbu veľmi váži. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ja vás chcem povzbudiť a posilniť vo viere. Preto deti potrebujem vaše modlitby a pôsty ešte väčšmi a s väčšou láskou. Deti, prosím neodmietajte moje slová, ale ich začnite vo svojom živote uskutočňovať. Nebojte sa, ja s mojim Nepoškvrneným Srdcom určite zvíťazím a môj nepriateľ bude porazený.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


03.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, otvorte dokorán svoje srdce a dovoľte mi, aby som vám mohla zveriť posolstvo, ktoré prinášam od Hospodina, celej tejto farnosti, ale i všetkým ostatným mojim drahým deťom:
     Deti moje drahé, už mnohokrát som vám hovorila, aby ste sa modlili, aby ste sa modlili hlavne srdcom, ale vy máte svoje srdce pred mojimi slovami zatvorené veľmi neoblomnou bránou. A z toho dôvodu vám znovu hovorím, počúvnite vašu milujúcu Nebeskú Matku, ktorá vás veľmi, veľmi miluje, a veľmi si želá, aby ste sa raz dostali do Nebeskej slávy. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlite sa veľmi, veľmi veľa, pokiaľ je ešte čas.
     Deti, vaše modlitby a pôsty o chlebe a o vode každý pondelok, stredu a piatok sú veľmi dôležité pre obrátenie celého ľudstva k Pánu Bohu. Deti, ja viem, že pôst o chlebe a o vode trikrát do týždňa je pre vaše telo a vášho slabého ducha nesmierne ťažký, a veľmi veľa si vás často povie, že to sa jednoducho nedá vydržať. Hovoríte to preto, lebo máte veľmi slabú vieru, a tak neveríte, že vám dám potrebnú silu na vydržanie tohto pôstu.
     Deti, vy sa neviete, ba nechcete sa modliť srdcom. Keby ste sa modlili s radosťou a mali by ste naozaj radosť z toho, že keď sa modlíte, rozprávate sa so svojím Otcom, ktorý je na nebesiach, tak by ste zistili, že pôst, o aký vás žiadam, sa dá naozaj zvládnuť. Či som už niekedy od vás žiadala niečo, čo sama veľmi dobre viem, že to nedokážete urobiť? Deti, ešte raz vám hovorím, modlite sa a postite sa. Prosím. Deti, som šťastná, že ste sa obetovali a prišli ste sem aj napriek tomu, že nie je obeta svätej omše. Ďakujem vám, moje drahé a milované detičky, že ste počuli moje volanie.


06.07.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Toto posolstvo oznamujem celému svetu. Deti, chcem vám povedať, aby ste sa polepšili. Urobte to z lásky k Bohu. Veľakrát hovoríte, že ste uväznení v kolobehu života, ale len málokto z vás si uvedomí, že pravú slobodu vám môže dať iba Boh. Preto zverte celý svoj život do Jeho otcovských rúk. Deti, je to tak jednoduché, ale musíte urobiť prvý krok a darovať sa svojmu Otcovi. Počúvnite ma, deti, a budete šťastné, lebo Boh ponúka slobodu a radosť. Zverte sa mu ako jeho deti a vaše srdce bude naplnené slobodou, radosťou a trvalým pokojom, ktorý vám môže dať iba Boh, plný lásky. Veď najkrajšou slobodou je milovať Boha.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


10.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, aj dnes vám chcem povedať posolstvo:
     Deti, vy ste veľmi zronené nad svojimi problémami. Svoje srdcia si zatvrdzujete pred slovami svojho Stvoriteľa. Nechcete, aby na vás z neba zostúpila Božia láska. Nechcete sa učiť z Kristovho evanjelia láske a odpusteniu všetkým svojim nepriateľom. Mnohí z vás odmietajú moje slová, ktoré hovorím pre vašu záchranu, lebo chcem, aby ste po smrti zakúsili všetky dobrá, ktoré vám Ježiš Kristus v nebi pripravil. Som Matka všetkých vás a chcem pre vás len a len dobre. Ktorá matka, ktorá zo srdca miluje svoje dieťa, mu poradí tak, aby mu to uškodilo?
     Deti, keď vám niekto nejako ublíži, alebo vám niečo povie, čo sa vám nepáči, tak sa na neho okamžite nahneváte a neviete mu jeho previnenie voči vám odpustiť. Neviete, ba nechcete svojim nepriateľom odpúšťať, lebo vo vás vládne pýcha a tá zabraňuje tomu, aby ste mohli odo mňa prijať lásku, ktorou vás deň čo deň obsypávam a ktorá k vám neprestajne vyviera z môjho Nepoškvrneného Srdca.
     Deti, Pán Ježiš vám vo sviatosti zmierenia prostredníctvom kňaza všetko odpustí, lebo vás miluje a kto miluje, tak vie aj odpúšťať. Deti, keby bol Pán Ježiš takého srdca, akého sú mnohí z vás, tak by vám nikdy nič neodpustil. Deti, pokora a láska je to, pomocou čoho sa dá odpustiť aj tomu najväčšiemu nepriateľovi. Láska, láska, láska, tá nech vás úplne preniká. Deti, vy tak veľmi potrebujete lásku. Deti, veď viete, že keď môj Syn visel na kríži, tak sa s láskou modlil za všetkých, ktorí mu nesmierne ubližovali: "Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia." Deti, aj vy sa modlite za všetkých svojich nepriateľov a v každom z nich viďte svojho brata a sestru. Nikoho neposudzujte, lebo každý jeden z vás bude súdený tým najlepším sudcom, ktorý vie všetko o každom jednom z vás. Milujem vás, moji drahí anjeli.
     Deti, tieto slová som vám už viackrát hovorila a budem vám ich opakovať dovtedy, kým ich neprijmete do srdca a nezačnete sa podľa nich správať.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


17.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, vaše srdcia sú veľmi nepokojné. Nepokojné sú aj pri modlitbe. Nepokojné sú preto, lebo v nich sídlia hriechy a tie vás najviac odlučujú od pôvodcu pokoja. Boh vás chce každý deň zaodiať pokojom, ktorý vám ponúka v miere, ktorá nemá hraníc, ale vy dovolíte často krát radšej satanovi, aby si vás podmanil a zvádzal vás na hriech, lebo to je ľahšie ako celým srdcom sa oddať Pánu Bohu a plniť jeho svätú vôľu. Deti, Boh je smutný, lebo sa od neho odvraciate.
     Deti, ja vás veľmi milujem, ba priam moja láska k vám je nekonečná a chcem vám povedať, že keď sa dáte omámiť satanovými prostriedkami, ktoré vás robia šťastnými tu na tejto zemi, tak keď skončíte pozemskú púť, dostanete sa zásluhami satanovými do pekla. Počúvnite ma a začnite sa riadiť Svätým písmom a Božími príkazmi. Viem, že je to ťažké, ale odhodlajte sa, a aj napriek všetkým prekážkam, ktoré vám budú v tom stáť, začnite kráčať po ceste, ktorá vás zavedie k bráne Nebeského kráľovstva. Deti, modlite sa za pokoj vo svojich srdciach. Za pokoj v rodinách. Za pokoj medzi susedmi. Za pokoj v dedine. Za pokoj medzi štátmi a tak nastane pokoj na celom svete. V túto dobu je pokoj pre vás veľmi potrebný. Pokoj, pokoj, pokoj. Deti, otvorte sa pre Boha a On vám zošle svoj pokoj.
     Deti, nebuďte skľúčené, ale radujte sa z každej maličkosti. Keď vás prenikne žiaľ, tak Boh žiali spolu s vami. Keď sa radujete, tak Boh sa tiež veľmi raduje. Radujte sa a modlite sa. V dnešnom posolstve vás vyzývam o radosť a o modlitbu.
     Ďakujem vám, moje detičky, že ste počuli moje volanie.


24.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, opäť dnes prichádza vaša milujúca Matka, aby prehovorila ku všetkým svojím deťom:
     Deti, som smutná, veľmi smutná, lebo ste neprijali moju výzvu, aby ste sa modlili a radovali. Nie, vy ste túto moju výzvu neprijali do srdca. Nie, vy sa neviete úprimne modliť a radovať. Aj keď sa radujete a modlíte, tak vaša modlitba a radosť je iba povrchná, lebo nevychádza z vášho srdca - z vášho úprimného a čistého srdca. Moje Srdce je nesmierne došľahané vašimi hriechmi, ktorými sú vaše duše úplne zaplavené. Každý deň sa dopustíte veľa hriechov, ktorými ma nesmierne zraňujete a spolu so mnou aj môjho Syna. Môj Syn sa na vás z neba pozerá a veľmi ho zarmucuje vaše zmýšľanie.
     Deti, že sa nebojíte každodenne urážať hriechmi môjho Syna a svojho jediného Pána, ktorý jediný vládne nad vašimi životmi. Nebojíte sa ho hriechmi urážať preto, lebo ste nikdy neboli v blízkosti pekla a tak neviete do akej nesmiernej hrôzy sa dostanete, keď budete robiť iba také skutky, ktoré nie sú v Božích očiach správne. Deti, zamyslite sa, každý jeden z vás, nad svojím celoživotným konaním. Deti, prijmite moje rady, prosby a výzvy, ktoré vám ponúkam k vášmu obráteniu sa. Prijmite ich pokiaľ je ešte čas.
     Deti, nezabúdajte na moju veľkú lásku, ktorou vás každý deň obklopujem a zásluhou ktorej vám toto všetko vravím. Otvorte svoje srdce dokorán pre moje slová a začnite ich vo svojom živote čo najlepšie uskutočňovať.
     Ďakujem vám, že ste dnes opäť počuli moje volanie.


31.07.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, chcem, aby ste úprimne otvorili aj dnes svoje srdcia, aby som vám mohla povedať posolstvo od Pána Ježiša, ktoré je určené pre celú túto farnosť, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí sú ochotní s láskou ho prijať:
     Deti, som šťastná, že mnohí z vás išli na svätú spoveď k prvému piatku mesiaca - k úcte Božského Srdca Ježišovho a zmierili ste sa s Nebeským Otcom. Zároveň ste vyznaním a oľutovaním svojich hriechov vo svätej spovedi zahojili krvácajúce rany v mojom materinskom Srdci, ktoré sa vždy obnovia, keď spáchate hriechy a urazíte nimi veľkú Božiu lásku. Deti, Pán Ježiš za vás pokorne a s láskou zobral na svoje plecia drevo kríža a na ňom aj s láskou vylial svoju drahocennú krv, aby vás vykúpil a svojou smrťou vám zaistil večný život. Deti, Pán Ježiš vás každý deň pozýva, aby ste s láskou prijali svoj osobný kríž a aby ste ho takto nasledovali. Deti, ale vy sa obraciate Ježišovi Kristovi chrbtom a nechcete od neho prijať pozvanie na nesenie kríža. Neviete prijať každodenné bremeno, ktoré vám život prináša. Ale veď si uvedomte, že prostredníctvom kríža sa získava večný život. Deti, buďte pokorné a naučte sa prijímať všetky príkoria. Deti, Pán Ježiš za svojej pozemskej púti povedal: "Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom."
     Deti, keďže od svätého krstu patríte môjmu Synovi a ste jeho milovanými deťmi, tak sa ho snažte vo svojom živote svojím konaním aj napodobňovať. Deti, mnohí z vás sa pýtate: "Načo sú na svete zjavenia, veď všetko, čo nám Panna Mária hovorí, máme aj v evanjeliu." Deti, prichádzam sem preto, lebo vy zabúdate na rady z evanjelia. Hovorím vám všetko toto preto, aby ste nezabúdali na svojho Stvoriteľa a na všetko, čo vám hovoril, keď ešte chodil a učil národy. Veľmi si želám, aby ste si na konci svojej pozemskej púte zaslúžili, že by sa vám otvorila brána do nebeskej slávy, aby ste sa tam mohli neprestajne radovať so všetkými svätými a velebiť svojho Pána.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.08.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, rozmýšľajte nad mojou láskou. Prv než začnete rozmýšľať nad mojou láskou, otvorte svoje srdcia, aby ste v nich zistili, ako vás milujem. Vyzývam vás, nepozerajte sa okolo seba očami rozumu, ale pozerajte očami srdca. Iba tak môžete vidieť to, čo sa rozumom nedá vidieť. Milujem vás a žite lásku naplno.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti! Nesmierne vás milujem a ďakujem vám za vašu lásku. Deti, dnes by som vás chcela opäť vyzvať, aby ste si uvedomili, že najvyššia láska je Boh, ktorý je na nebesiach. To je ten, ktorý vás nesmierne miluje a pomáha vo všetkom, čo robíte pre nebo. Deti, všetko, čo robíte, odovzdajte Bohu - svojmu Otcovi ako obetu a všetko sa vám bude robiť ľahšie. Obetujte túto prácu s láskou. Deti, dnes by som chcela vyzvať všetky rodiny tejto farnosti, aby zobrali do rúk svätý ruženec a začali sa modliť. Deti, uvedomte si konečne, že Boh je váš Otec, ktorý vás nesmierne miluje. Milujem vás, moje deti, a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Som šťastná, že ste prišli sem, na večeradlo, aby ste sa stretli v modlitbe so mnou a s mojím drahým Synom. Deti, dnes vám chcem povedať ako veľmi je pre vás potrebná svätá omša a sväté prijímanie. Deti, prosím, prijímajte môjho milovaného Syna vo Sviatosti Oltárnej do čistého Srdca. Keď máte nejaký veľký a ťažký hriech, choďte na svätú spoveď, veď Boh vám odpustí všetky hriechy. Deti, i keď chodíte podaktoré na svätú spoveď každý mesiac a veľmi zhrešíte, choďte znovu na svätú spoveď. Ja vás nesmierne milujem a chcem, aby ste prijímali môjho Syna do čistého srdca. Deti, keď prijmete môjho Syna do srdca, ktoré je poškvrnené ťažkým hriechom, je to preveľký hriech voči Sviatosti Oltárnej. Deti, Boh vás tak nesmierne miluje, že vám môže odpustiť všetky vaše hriechy. Preto deti, vážte si túto milosť a chodievajte na svätú spoveď. Nesmierne vás milujem, moje drahé deti!
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.08.1997 - prostredníctvom Martina - (2. výročie zjavení)

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, a že ste vykonali tak bohumilé obety. Dnes na každého vylievam veľké Božie milosti. Chcem, aby ste neustále, deň čo deň mysleli na Nebo a nebeskú vlasť. A preto vám hovorím, dietky, zapáľte ohne svojich sŕdc, aby ste tak svietili mnohým tým, ktorí svetlo môjho Syna nepoznajú. Teda svieťte svojím príkladom, aby aj ostatní spoznali môjho Syna. Deti, veď milovať neznamená preukazovať lásku len tým, ktorí vás milujú, ale aj tým, ktorí vám ubližujú.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Nesmierne vás milujem, každého osobne. Deti, ja ako vaša Nebeská Matka, milujem všetky moje deti, i tie, ktoré nepočúvajú hlas Boží. Deti, moje Srdce miluje aj hriešnikov a veľmi prosí za nich u vášho Otca. Prosím, moje deti, pripojte sa ku mne s vašimi modlitbami a prosbami za hriešnikov u Nebeského Otca. Prosím, deti, začnite odprosovať svojho Otca za všetky urážky, najmä za urážky spáchané voči Sviatosti Oltárnej. Deti, Nebeský Otec vám podáva svoju pomocnú ruku a poskytuje ochranu vo svojom náručí, a môj materinský plášť je taký veľký, že môže prikryť celú Zem. Deti, ja vás nesmierne milujem a chcem vaše obrátenie. Prosím, začnite odprosovať svojho Otca a prosiť za seba a za hriešnikov. Milujem vás, moje deti. Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


28.08.1997 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, i dnes by som vás chcela vyzvať k modlitbe srdca. Deti, vy nepočúvate moje výzvy o modlitbu, aká sa páči Nebeskému Otcovi. Máte zatvorené srdcia pre pre moje slová a to preto, lebo vo vašich srdciach nie je Božia láska. Deti, najprv otvorte srdcia pre lásku, ktorú vám Boh denne zosiela, a potom prijmite do sŕdc moje slová. Moje malé detičky, vaše srdcia sú naplnené pýchou a hriechom, a tie vám zabraňujú prijať lásku. Deti, ako môžete takto žiť? Ako môžete takto konať? Moje malé dietky, milujem vás a chcem, aby sme sa raz všetci stretli v nebi. A to dosiahnete tým, že budete počúvať moje slová. Ja vás nesmierne milujem, moje deti, a prosím, prijmite Božiu lásku, potom moje slová, a začnite ich žiť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. I dnes som sem prišla, aby som utvrdila svoju lásku, ktorú cítim k vám. A preto vám hovorím: Nerobte si starosti, ak sa vám čokoľvek a kedykoľvek v živote nedobré udeje. Ak všetko vložíte do môjho Nepoškvrneného Srdca, ja svojou láskou a mojimi rukami premením všetko zlé na dobrú vec. Veď, deti, ja vás milujem. Dôverujte mi, aby ste mali vo svojom srdci vždy pokoj.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.09.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám všetkým, že ste opäť tu. Dietky, vidím do každého jedného srdca a vidím všetko, čo sa vo vašich srdciach deje. Upokojte svoje srdcia, odporučte sa do mojej lásky, nech vás nič iné nerozptyľuje. Môj malý národ, nesmierne ťa milujem a preto prosím, preto žiadam, aby ste sa všetci, deti, stali tlčúcim srdcom lásky. Aby ste sa všetci stali národom pokorným, jednoduchým a národom plným lásky a odhodlania patriť iba môjmu Synovi. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa odhodlali a vložili ste sa do mojej dôvery, na ktorú som vás pozvala predchádzajúci štvrtok. A preto vás dnes pozývam, aby ste túto dôveru čím viac a viac utvrdzovali. Deti, chcem, aby sa celá farnosť osobitným spôsobom zasvätila môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. No zasväcujte i tých, ktorí sem prichádzajú a všetkých tých, s ktorými sa stretávate. Toto je vaša úloha do nasledujúceho posolstva, deti moje. Uvidíte, že vaše zasväcovanie sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sa odrazí na vašom živote. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.09.1997 - prostredníctvom Martina - nočná poklona pod krížom

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste i dnes prišli. Ďakujem vám za všetko. Som veľmi šťastná. Dnes nikto neodíde bez milosti. Som tu s vami a budem sa tu s vami modliť. Dúfam, že ako dnes sme tu zídení, zídeme sa aj inokedy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.1997 - prostredníctvom Martiny - sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Moje deti!
     Toto posolstvo vám zverujem, aby sa tento ľud polepšil. Deti, viac sa modlite za mládež, lebo ona potrebuje veľmi veľa modlitieb a pôstov. Deti, chcem, aby ste plnili moje výzvy a prosby a aby vaše srdcia boli čisté. Ty, môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!
     U mnohých kňazov príde k rozdeleniu názorov a stratí sa jednota a tak ešte viac ľudí pôjde po ceste zatratenia. Sviatosti Oltárnej bude veľké popieranie. Mali by ste vydať svoje úsilie - zadržať trestajúcu ruku môjho Syna.
     Prosím o vaše obrátenie, pretože pre Slovensko Boh pripravil nádherný plán. Preto zachovajte si pevnú vieru. Neželám si vaše zatratenie, pretože vás milujem. Deti, milujem vás. Som Matka a Kráľovná všetkých sŕdc, Matka a Kráľovná celého ľudstva, Matka a Kráľovná celého vesmíru. Som Matka toho, ktorý obetoval z lásky za vás svoj život na kríži a svojou smrťou vás vykúpil. Deti, som Kráľovná pomoci a podávam vám svoju pomocnú ruku. Prijmite ju a vstúpte do môjho náručia, ktoré vás privedie do večnej radosti k Tomu, ktorý vás miluje.
     Deti, vaše srdcia sú pošpinené hriechom a preto otvorte srdcia pre lásku, ktorá je v každom z vás. Otvorte srdcia láske, ktorou je Boh, a pokoju, ktorý vám On denne zosiela. Prijmite najvyššiu Lásku, ktorá ma z veľkej lásky zosiela na Zem. Moje malé dietky, nesmierne vás milujem a chcem, aby ste milovali môjho Syna takou láskou, ako ja milujem vás.
     Milujem vás. Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


18.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám takú radosť, že s takou láskou a radosťou prijímate moje posolstvá. Milujem vás. Tak vás veľmi milujem, že toto slovo by som chcela, aby ste ho počuli stále vo svojom srdci. Dnes vám chcem povedať, aby ste dnes mysleli na svojich bratov a sestry vôkol seba. Neproste za seba, ale za svojich blížnych. Každý osobne proste za blížnych Nebeského Otca o polepšenie. Obetujte modlitby, pôsty, pomáhajte si navzájom dobrými skutkami a prejavujte vždy lásku. Nech v každom srdci láska zvíťazí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.09.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Túto farnosť mám veľmi rada a túžim, aby všetci boli obrátení a aby každé srdce spoznalo moju lásku. Vidím, ako každé srdce môjho dieťaťa v tejto farnosti je nepokojné. Cesta môjho náručia k vám je otvorená a pozývam vás, aby ste prišli do mojej záhrady lásky materinského náručia. Chcem, aby sa vyžalovalo každé jedno srdce v mojom objatí. Ja vypočujem všetkých. Deti, ja vás milujem väčšou láskou než vy mňa a môjho Syna. A preto chcem, aby ste sa pousilovali zväčšiť svoju lásku k môjmu Synovi a mne. Deti, ak by sa vaše srdcia snažili hlbšie spoznať lásku môjho Syna a mňa, a to dokážete, deti, nikdy by ste netúžili spoznať hriech.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, dnes vás pozývam k neseniu vášho kríža. Neste ho s pokojom a láskou, ktorou vás napĺňam. Klaňajte sa môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej, veď i On za vás niesol ťažké bremeno kríža a napokon zomrel. Chcem, aby ste ho vedeli znášať. Viem, že je mnohokrát bolestivý, ale deti, vy nereptajte. Veď ja som vždy s vami. Milujem vás. Pozývam vás a milujem vás.
     Veľmi vás milujem. Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


05.10.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste sa vždy usilovali mať vo svojom srdci vždy lásku a láskou víťazili vždy nad zlom. Prosím, rozdávajte lásku. Deti, ak podáte blížnemu chlieb, Boh vás odmení. Ako dávate chlieb svojim deťom, tak dávajte lásku blížnym. Ako sú vám milé vaše deti, nech sú milí vám aj vaši blížni. Rozdávajte teda veľkou mierou a s radosťou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam v láske i do vašich rodín, skrze ktorú ma Pán posiela k vám, aby ste ju vedeli rozdávať aj tým, ktorí ju neprijímajú. Deti, milujte svojich blížnych, tak ako Pán miluje vás. Deti, podajte svojim blížnym moju pomocnú ruku. Boh vás vidí. O čokoľvek ho budete prosiť, dostane sa vám. Milujte Boha. Ja, vaša Matka vás napĺňam láskou a pokojom. Deti, ako Nebeský Otec dáva lásku a pokoj svojmu synovi a dcére, tak i vy rozdajte pokoj svojim blížnym. Deti, milujte Pána vo Sviatosti Oltárnej, veď On sa vám každým dňom dáva za pokrm. Deti, nech vaše domovy a rodiny sú naplnené láskou a pokojom.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


16.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam a prinášam vám lásku, ktorú ste pre tvrdosť vášho srdca nepochopili. Deti, ešte vždy máte zatvrdnuté srdcia, pretože máte srdcia plné nenávisti a zloby. Milujem vás. Otvorte svoje srdcia a budete chápať, prečo som sem prišla. Pán Ježiš je vždy a všade medzi vami prítomný i ja vaša Matka, ktorá vás veľmi milujem a prinášam lásku a pokoj - to, čo najviac potrebujete, lebo ste zaslepení majetkom a tým, čo vám prinesie iba dočasné potešenie. Deti, keby ste nevideli iba mamonu, ktorá vás obklopuje, tak všetko pochopíte a dokážete prijať lásku a pokoj. Chcem, aby ste žili moje posolstvá, aby ste držali pôst o chlebe a o vode, o ktorý vás i dnes žiadam.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Aj dnes som sem prišla do tejto farnosti a chcem vám povedať to, čo je pre vás dôležité. Pán ma poslal, aby som vám dala toto posolstvo:
     Deti, máte oči a predsa nevidíte, lebo nechcete vidieť. Keby ste videli, tak budete chápať všetky dobrodenia Pánove. Deti, vaše uši nepočujú, lebo nechcú počuť to, čo každým dňom je vám povedané Evanjeliom, teda slovom Božím v Božom chráme, v dome vášho Otca. Deti, vy nechcete kráčať po ceste Pánovej, po akej kráčal On, lebo vám je lepšie kráčať po ceste zatratenia, plnej nenávisti a zloby, ako po ceste svätosti. Vaše srdcia sú kamenné a zraňujú moje Srdce a Srdce Ježišovo, lebo vo vás čelí sila hriechu, ktorou nasledujete satana. On vás ovláda a vy nie ste schopné počúvať, milovať a rozdávať okolo seba pokoj. Nezatvárajte svoje srdcia, lebo ja, vaša Matka, klopem na vaše srdcia, zohrievam ich svojou materinskou láskou a trpezlivo čakám, kým ich otvoríte a budete ďalej schopní šíriť to, čo vás učím. Milujem vás, veľmi vás milujem!
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


30.10.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, som šťastná, veľmi vás milujem. I dnešným dňom, mojim príchodom, vylievam na vás veľa milosti. Deti som šťastná, že si vykonávate svätú spoveď. Chcem, aby ste si svätú spoveď vykonávali všetci každý mesiac, a kto môže aj dvakrát do mesiaca, lebo tak sa zmierujete s Nebeským Otcom a môžete prijať Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý za vás niesol ťažké bremeno kríža. Niesol ho s láskou, aby vás mohol vykúpiť z hriechu.
     Deti, modlite sa i svätý ruženec a postite sa o chlebe a vode, hlavne v tento piatok a pondelok. K svojim modlitbám a pôstom pripojte aj úmysel za duše v očistci. Oni v očistci veľa trpia a tak ich svojimi obetami pomôžete dostať sa do neba, do večnej vlasti. Ja, vaša Matka, vám nechcem ublížiť, ale chcem, aby ste si pripravili svoje srdcia a tak sa mohli dostať rovno do neba. Na sviatok Všetkých svätých si pripravte čisté srdcia, aby ste mohli prijať lásku. Lásku k blížnemu a Pána vo Sviatosti Oltárnej.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.11.1997 - prostredníctvom Lucie

Prostredníctvom Lucie Panna Mária dala modlitbu svätého ruženca za duše v očistci, ktorú je potrebné sa modliť:
     1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
     2. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
     3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
     4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
     5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.


06.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Veľmi ma potešilo, že ste sa modlili ruženec za duše v očistci. Nezabúdajte na modlitbu 1x Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu.
     Deti, nezabúdajte na modlitbu ruženca: radostného, bolestného a slávnostného a postite sa. Časť zo svätého ruženca, modlitieb a pôstov obetujte za duše v očistci. Týmito modlitbami a pôstom budete pomáhať dušiam v očistci a oni budú orodovať za vás zvláštnym spôsobom u Boha. Som veľmi šťastná, keď mnohé duše z očistca prídu do neba, ale zároveň aj veľmi smutná, že ich tam mnoho ostáva. Modlite sa za ne, veľmi sa modlite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.11.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste sa modlili zo srdca. Deti, staňte sa srdciami jednoty, ktoré sú naplnené až po okraj láskou. To dosiahnete, deti, len vtedy, ak okolo seba budete šíriť čistú a úprimnú lásku. Staňte sa riekou lásky, aby tam kde budete, ožilo všetko mŕtve. Prosím vás, pomáhajte si navzájom. Zdvihnite zo zeme opovrhovaných tam, kde nimi opovrhujú. Potešte plačúcich tam, kde sú zronení. Rozdávajte lásku tam, kde si zúfajú.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.11.1997 - prostredníctvom Martina

Môj drahý anjel, anjeli moji!
     Dnes vás chcem poprosiť, aby ste oznámili ľuďom, že svojou nevďačnosťou a tvrdosťou srdca zraňujú Srdce môjho Syna, aj moje Srdce. Pozri, anjel môj, aké sú dobodané a došľahané nevďačnosťou a opovrhovaním.
     Potešte srdce môjho Syna aj moje a povedzte ľuďom, že ak počas siedmich nedieľ po prvom piatku pristúpia k svätej spovedi, k svätému prijímaniu, a ak sa pomodlia celý svätý ruženec - radostný, bolestný a slávnostný a ak zotrvajú aspoň 15 minút pred Sviatosťou Oltárnou a pod krížom s úmyslom odčiniť urážky, ktoré sa dostávajú môjmu Synovi a mne, budem pri nich vždy stáť so všetkými milosťami, budem im vždy pomáhať a v hodine smrti prídem, aby som vyliala na nich milosti, ktoré sú potrebné pre spásu ich duše.
     Keď Panna Mária povedala vetu: "Pozri môj anjel, aké sú dobodané a došľahané (Srdce Ježišove a Panny Márie) nevďačnosťou a opovrhovaním." - vtedy roztvorila ruky a videl som Božské Srdce Pána Ježiša a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie dobodané tŕňmi.


13.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať toto štvrtkové posolstvo: Deti, nehrešte, a nenadávajte, pretože hriechy veľmi rania Srdce Pána Ježiša. Neprotirečte, ak vám niekto povie, že ste neboli dlhší čas na svätej spovedi a ak vás pozve na svätú spoveď. Neodmietnite, ale s radosťou choďte k sviatosti pokánia. Lebo len po dobre vykonanej svätej spovedi môžete s radosťou prijať môjho Syna do svojho srdca. Radi chodievajte na svätú spoveď.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


20.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti rozmýšľajte o tomto štvrtkovom posolstve. Deti, nebuďte pyšné, pretože pýcha veľmi uráža srdce Pána Ježiša. Pýcha je počiatok každej vojny. Deti nebuďte lakomé. Podeľte sa so svojimi blížnymi aj s posledným kúskom chleba. Keď sa podelíte so svojimi blížnymi o posledný kúsok chleba, nebojte sa, Pán Ježiš bude na vás pamätať pri poslednom súde. Majte sa radi. Milujte svojich blížnych. Ešte raz vám opakujem, rozjímajte o dnešnom štvrtkovom posolstve.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.11.1997 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, toto posolstvo vám prinášam z mojej veľkej materinskej lásky. Deti, majte rady svojich rodičov. Vaši rodičia sú ten najvzácnejší dar, ktorý vám dal váš Nebeský Otec. Majte ich rady a v láske. Nezarmucujte ich, pretože ich to veľmi raní. Poslúchajte ich vo všetkom, čo vám prikážu. Majte ich rady tak, ako vás mám rada ja a Nebeský Otec.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.12.1997 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe za pokoj srdca všetkých ľudí. Keď budete spoločne oslavovať a tešiť sa z Ježišovho narodenia, Ježiš vás v ten deň požehná pokojom. Preto sa v modlitbe pripravujte na toto požehnanie.
     Martin dodal: "Panna Mária mi povedala, že keby sme vedeli, aké to bude vzácne požehnanie, od toho dňa by sme sa modlili nepretržite."


04.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Dnes som opäť prišla do tejto farnosti, ktorú si Pán vybral, a mňa - svoju Matku poveril, aby som vám od neho priniesla i toto posolstvo:
     Deti, pred niekoľkými dňami ste vkročili do nového cirkevného obdobia, ktoré sa nazýva advent. Advent je čas, v ktorom sa duchovne pripravujete na narodenie môjho Syna. Môj Syn sa narodil v chudobe v jasliach na slame. Radi sa aj vy zrieknite zbytočných vecí, ktoré vás odvádzajú od Pána Ježiša. Zrieknite sa všetkého, čo je nepotrebné k prežitiu každodenného života. Keď sa zrieknete toho, bez čoho sa dá žiť, tak zároveň budete obohatení na duši. Pán Ježiš všetkých, čo sa zrieknu akýchkoľvek vecí, ktoré nepotrebujú k živobytiu, obdarí veľkými milosťami na duši. Deti, chcem, aby ste tento advent prežili v modlitbe. Modlitba je ten najlepší spôsob, ako sa pripraviť na Božieho Syna. Modlite sa, aby ste boli schopní otvoriť svoje srdcia, keď sa narodí môj jednorodený Syn, a prinesie vám pokoj. Modlite sa, aby ste boli schopní tento pokoj od môjho Syna prijať. Pokoj je veľmi dôležitý pre tento svet a pre túto dobu. Ľudia v tejto dobe veľmi zabúdajú na svojho Stvoriteľa, ktorý im dal život, pretože ich nesmierne miloval. Ľudia zabúdajú na Pána celého sveta, ktorý je pôvodcom a darcom všetkého pokoja, a preto na tomto svete vládne nenávisť a závisť. Toto je ovocie satana, ktorý je veľký protivník Ježiša Krista. Satan sa snaží získať si vás každým jedným dňom, ale vy sa stále modlite. Modlite sa svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca vždy odoženie satana, ktorý chce veľmi ublížiť vašej duši. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby satan nemal možnosť vniknúť do vašej duše. Modlite sa, veľmi sa modlite. Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.


07.12.1997 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Žehnám vás, aby ste prijali pokoj, ktorý vám prinášam. Deti, dnes vás pozývam, aby ste otvorili dokorán svoje srdcia, aby sa v nich Ježiš mohol narodiť. Ako boli jasle vystlané v Betleheme slamou, tak vy, deti, vysteľte svoje srdcia láskou. Nech nie sú vaše srdcia vystlané kamením, studeným ľadom, špinou, ale znova vám hovorím, nech sú vystlané láskou. K tomu vám žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované deti!
     Deti, dnes opäť sem prichádzam, aby som vám povedala posolstvo, ktoré je pre vás veľmi dôležité. Najmä sa však týmto dnešným posolstvom chcem prihovoriť rodinám celého sveta:
     Deti, veľmi sa modlite za rodiny celého sveta. Mnohé rodiny nepoznajú Pána Boha. Nevedia o jeho veľkom milosrdenstve, ktoré im každodenne preukazuje. Nevedia o jeho nesmiernej láske, ktorou ich stále obsypáva. Necítia pri sebe jeho prítomnosť, lebo majú veľmi tvrdé srdcia. Ich srdcia sú kamenné. Ich srdcia sú ľadové. Nechcú sa otvoriť Ježišovi, aby si v nich urobil príbytok a zalial ich svojou veľkou láskou, ktorá je nevyčerpateľná. Rodiny, ktoré nechcú do svojho života prijať Ježiša ako učiteľa a radcu, si nevedia uvedomiť, o aké veľké milosti prichádzajú. Rodiny, ktoré odmietajú láskavého Pána Boha a uprednostňujú rozkoše tohoto dočasného života, si myslia, že sú dokonale šťastné. Rodiny, ktoré sa dajú ovládať satanom, nikdy nebudú ozajstnými nositeľmi a rozdávateľmi pokoja, lebo kde je usídlený satan, tam nemôže prebývať Ježiš, ktorý nie je nič iné ako Láska.
     Deti, modlite sa za rodiny, ktoré nepoznajú Ježiša, aby sa obrátili. Modlite sa za ne, aby boli schopné otvoriť svoje srdcia veľkej Božej láske. Modlite sa, aby veľká Božia láska prenikla až do najväčšej hĺbky ich srdca. Modlite sa za tieto rodiny, aby dovolili Ježišovi Kristovi stať sa stredobodom ich života. Prosím, pomôžte im svojimi modlitbami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, prichádzam sem z vôle Pána Boha, aby som vám povedala: Deti, pretože o nejaký čas budú Vianoce, a väčšina z vás sa chystá na svätú spoveď, tak vám hovorím, choďte na svätú spoveď, dovoľte láskavému Pánu Bohu, aby si s vami spečatil priateľský vzťah, lebo tým, že páchate hriechy, tak strácate, prichádzate o jeho lásku, ktorú na vás denne zosiela. Choďte sa Nebeskému Otcovi vyžalovať. Prostredníctvom kňaza mu povedzte všetky svoje hriechy, ktorými ste sa voči nemu prehrešili a urazili ste ho nimi. Nebojte sa, deti moje, Nebeský Otec vám odpustí všetky vaše hriechy, nech sú akékoľvek. Veď On je dobrotivý. Deti, choďte na svätú spoveď a očistite sa od hriechov, aby ste Vianoce prežili v pokoji a v úprimnej radosti. Radosť budete z tohtoročných Vianoc prežívať iba vtedy, keď budete mať svoje srdcia čisté ako zrkadlo. Deti, chcem, aby ste sa z narodenia Ježiša radovali tak, ako sa radovali pastieri, mudrci a všetci ostatní, keď ich hviezda na nebi sprevádzala, až kým neprišli do maštaľky, v ktorej bol v jasliach vložený malý Ježiško. Keď sa mu prišli pokloniť traja králi, tak mu so sebou priniesli dary, a to tieto: zlato, kadidlo a myrhu. Keď sa vy pôjdete pokloniť môjmu drahému Synovi, tak mu prineste celkom čisté srdcia, ktoré mu celé darujete. Deti moje, radujte sa, lebo čoskoro sa narodí váš Vykupiteľ, ktorý vás vytrhne z hriechu a zo svojej veľkej lásky vám darúva nový večný život. Radujte sa!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Dnes do tejto farnosti prichádza pokorná služobnica Nebeského Otca, ktorá s láskou a radosťou prijala posolstvo od anjela, že porodí svetu večného Kráľa, ktorý prinesie celému ľudstvu spásu a vykúpenie z hriechu. Deti, pred časom ste sa boli zmieriť s Nebeským Otcom, ktorý s láskou vypočul vyznanie a oľutovanie vašich hriechov. Vo svätej spovedi ste sa očistili od hriechov, ktoré ste spáchali, pretože ste sa nedržali Božích príkazov. Svätou spoveďou ste si pripravili svoje srdcia na narodenie Božieho Syna, ktorého vám Nebeský Otec dáva ako záchranu a sprostredkovateľa večného kráľovstva zo svojej lásky, ktorú k vám všetkým bez rozdielu prechováva. Mne dal tú milosť, aby som sa stala Matkou jeho Syna, a aby som ho priviedla na svet. Dnes prišiel prisľúbený a vytúžený deň, aby som vám porodila Pána. Pretože nikde nebolo miesto pre Matku, ktorá nosila pod svojím srdcom Bohočloveka, tak som sa spolu aj so svätým Jozefom musela utiahnuť do skromnej maštaľky, v ktorej nebolo nič okrem sena a jasličiek. Porodila som vám dieťatko. Svätý Jozef vystlal jasličky senom. Ja som novonarodené dieťatko zavinula do plienok a uložila som ho do pripravených jasličiek. Malému Ježiškovi bolo veľmi zima. Aspoň trošku mu svojím dychom poslúžili zvieratká. Vy Ježiška zohrejte svojimi láskavými srdciami. Keď príde Ježiško do vášho srdca a zaklope naň, tak mu ho s radosťou otvorte a odpovedzte mu na všetky jeho žiadosti svojím úprimným ÁNO. Deti, radujte sa a plesajte, lebo dnes uvidela svetlo vaša spása, spása celého sveta. Nech vaše srdce plesá, a nech sa raduje z tohto dnešného veľkého dňa. Plesajte a radujte sa tak, ako plesajú a radujú sa všetci svätí v nebi. Radosť, radosť, radosť a stále iba radosť, nech prebýva vo vašich srdciach. Ďakujem vám, deti moje drahé, že ste i dnes opäť počuli moje volanie.


28.12.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Otvorte svoje srdcia pre slová vašej Matky, ktorá vám dnes opäť hovorí. Deti, svätá Cirkev vám dnes dáva za príklad Svätú rodinu. Ja ako Matka svätej Cirkvi sa vám chcem prihovoriť týmito slovami. Keď vám svätá Cirkev ponúka za vzor do vašich rodín Svätú rodinu, tak to nezavrhujte. Vždy prijmite učenie svätej Cirkvi, nech je vám akokoľvek ťažké dať sa ňou riadiť. Ani dnes neurobte inak. Prijmite za príklad do vašich rodín Svätú rodinu. Urobte jej cestu, aby do vašich rodín mohla zasiať semeno čností, v ktorých ona vynikala. Keď dovolíte, aby sa Svätá rodina stala jediným príkladom vo vašich rodinách, tak vás Ježiš Kristus obdarí darmi Ducha Svätého.
     Deti, modlite sa za rodiny, ktoré odmietajú učenie svätej Cirkvi. Tým, že odmietajú plniť zákony svätej Cirkvi, tak odmietajú samého Ježiša Krista, lebo svätá Cirkev je predovšetkým Kristova. Kňazi, biskupi, viditeľná hlava celej svätej Cirkvi vám sprostredkovávajú všetko to, čo vám dáva sám Ježiš. Môj Syn im zveril do rúk všetok ľud, aby sa oň starali a priviedli ho do neba.
     Deti, modlite sa za všetky rodiny celého sveta, aby sa obrátili a našli pravý zmysel života, ktorý im môže dať iba Ježiš Kristus. Ešte raz vám hovorím, aby ste sa modlili za rodiny celého sveta.


04.01.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a modlím sa, aby tieto moje i vaše príchody sem neboli zbytočné. Deti moje, žite moje posolstvá. Pomôžte mi, a ja pomôžem vám. Deti moje, z toho všetkého, čo tu pre vás robím, je najdôležitejšia láska, ktorú chcem pozdvihnúť vo vašich srdciach. Staňte sa nevyčerpateľnými studňami lásky. Deti, nech sa Slovensko stane kvitnúcou ružou, ktorú chcem predložiť Nebeskému Otcovi ako dar, ako vzácnu perlu. K tomu vám pomôže Duch Svätý, a preto sa mu otvorte a odovzdajte mu svoju lásku a svoje kroky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, počúvnite môj hlas, ktorým k vám hovorím. Deti, veľa ste čítali o Vianociach a o narodení môjho Syna Ježiša Krista. Chcem, aby ste Vianoce slávili každý deň a môj Syn nech sa rodí v každom z vás. Prijmite lásku do svojich sŕdc. Boh vám zosiela Ducha Svätého na pomoc. Otvorte mu srdcia, nech vás naplní svojimi darmi. Ako som sa ja stala nevestou Ducha Svätého, tak i vy sa staňte príbytkom Ducha Svätého. Otvorte mu srdcia dokorán a dovoľte mu vo vás prebývať. Nech Duch Svätý prebýva vo vašich rodinách a vo vás. Moja ruka vás bude žehnať po všetky dni a sprevádzať na každom kroku. Ja, vaša milujúca Matka, vás veľmi milujem. Naplňte, ešte raz vám hovorím, naplňte svoje srdcia láskou a Duchom Svätým.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Som tu z vôle Božej, ktorý ma poslal na svet, aby som vám dala toto posolstvo: Nový rok už prešiel, a preto vás chcem povzbudiť, aby ste tento rok prežili v láske a plnej viere. Bude pre vás tento rok veľmi ťažký, ale aj tieto prekážky musíte zdolávať. Upevňujte sa vo svojej viere, aby bola pevná, bez porušenia. Ja chcem, aby vaša viera bola silná a odolná. Viem, že veľa mojich detí odpadne a zavrhne svoju vieru. Musíte sa preto veľmi modliť modlitbu srdca za svoju vieru. Veľmi sa za vás prihováram u Boha. Vyprosujem vám veľké milosti, ktoré stále odmietate. Preto vám Boh poslal svojho jednorodeného Syna, ale aj toho ste zavrhli.
     Ak vám bude ťažko, spomeňte si na moje Nepoškvrnené Srdce. Zdolávajte prekážky a ja vám budem stále na pomoci.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


17.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes k vám opäť hovorí Boh - váš všemohúci Otec, cez svoju skromnú služobnicu, ktorú deň čo deň posiela medzi vás. Deti, vy máte svoje srdcia ešte stále zamknuté pred láskou i radosťou Nebeského Otca. Nedávno sa narodil Ježiš, ktorý bol na tento svet tiež poslaný od Najvyššieho vládcu neba i zeme - od najväčšej dobroty. Nebeský Otec poslal svojho milovaného Syna na tento svet, aby vám maličký Ježiško svojím narodením priniesol spásu, ale i lásku a radosť do srdca každého jedného z vás. Deti, prečo nechcete svoje srdcia otvoriť láske a radosti Pána Ježiša? Deti, znova a znova vám hovorím, aby ste otvorili tie svoje veľmi tvrdé srdcia a prijali do nich Božiu lásku spolu s radosťou. Deti, proste Ducha Svätého, aby vám svojím svetlom osvietil vaše mysle i srdcia, aby ste pochopili a prijali do nich Božiu, nikdy nevyčerpateľnú lásku a radosť.


18.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a veľmi milované deti!
     Prichádzam, aby som vám niečo povedala o svojom najdrahšom synovi, ktorému dal Pán do rúk celú svätú Cirkev. Pán Ježiš zveril Svätému Otcovi najvyšší, ale zároveň aj najťažší úrad v celej svätej Cirkvi. Deti, Svätý Otec je v tejto dobe veľmi obliehaný satanom. Ja svojho najdrahšieho syna veľmi, veľmi milujem, a preto vás chcem požiadať, aby ste väčšiu časť svojich modlitieb obetovali za Svätého Otca. V tento čas je nástupca môjho Syna veľmi vysilený a z tohto dôvodu veľmi, ale veľmi potrebuje vašu pomoc - pomoc duchovnú. Jeho veľké poslanie, ktoré má vo svätej Cirkvi plniť, mu môžete aj vy pomáhať uskutočňovať, a to práve modlitbami, pri ktorých budete na neho úprimne myslieť. Svätého Otca veľmi posilňujú modlitby, a preto vám ešte raz hovorím, veľmi, veľmi sa modlite za Svätého Otca.


22.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Som tu, aby som vám dala toto posolstvo: Deti, dnes by som vám chcela povedať, aby ste sa modlili a viac si čítali zo Svätého písma. Snažte sa, snažte sa, snažte sa modliť za vašu vieru. Vaše hriechy, deti, sú často také kruté, že sa nedajú ani zniesť. Ubíjate moje Srdce, ktoré vás tak nesmierne miluje. Boh vás stvoril na svoj obraz a vy ste ním opovrhli. Modlím sa za vás a snažím sa vám pomôcť. Modlite sa prosím. Posielam vám veľa milostí. Deti, milujem vás.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


25.01.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes som znova prišla, aby som vás poprosila o modlitby za duše v očistci. Duše ľudí, ktoré sa po smrti dostali do očistca veľmi potrebujú vaše modlitby. Vaše modlitby potrebujú, aby sa z očistca vyslobodili, a potom vystúpili priamo k Ježišovi Kristovi do Nebeského Kráľovstva. Týmto dušiam k dosiahnutiu tohto pomôžete akýmikoľvek modlitbami, ale najviac im pomôžete modlitbou svätého ruženca, ktorý som vám dala ja. Duše, ktoré sú v očistci, veľmi potrebujú modlitby všetkých vás. Prosím, neodmietnite moju naliehavú prosbu, ale ju prijmite.


29.01.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, nesmierne vás milujem. Ďakujem vám za vašu úprimnú lásku. Ďakujem vám za vaše modlitby. Chcem vás ešte raz povzbudiť k láske, k úprimnej láske k Otcovi. Chcem, aby ste, deti, prijímali lásku od svojich blížnych. Často zatvrdne vaše srdce, keď vás niekto urazí, či obviní z neprávosti, ktoré ste nespáchali. Lásku musíte udržiavať vo svojom srdci. Často sa láska, ktorú vám zosiela Boh, snaží vniknúť do vášho kamenného srdca. Deti, i pokoj je pre vás dôležitý, ktorý vám prinášam. Nech zavládne vo vás, a potom bude vládnuť na celom svete. Ale láska je najdôležitejšia. Lásku musíte prežívať vo vašom vnútri.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


05.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som tak šťastná, keď vám mám priniesť posolstvo, ale aj plná lásky, pokoja a nádeje, že raz všetci prijmete úplne do svojho života moje posolstvá, ktoré vám pomáhajú, aby ste boli plné lásky, pokoja a slobody. Dnes vás chcem pozvať, aby ste vôkol seba rozdávali nádej. Darujte úprimný rozhovor tomu, s ktorým sa stretnete a dodajte mu nádej. Potešte ho malým darom - zväzkom modlitieb, a podarujte mu ho ako kvietok s prísľubom, že sa budete za neho modliť. V tom vám budem pomáhať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.02.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Chcem vás predovšetkým uistiť, že starostlivo sledujem vaše kroky, a sprevádzam vás všade, kde sa nachádzate. Dnes vám chcem povedať, aby ste i dnes s naliehavosťou a zodpovednosťou prijali toto posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam.
     Moje Srdce je až po okraj naplnené radosťou, keď vás vidím kľačať pred mojím Synom vo Sviatosti oltárnej. On je pre vás láskou, nádejou a spásou, preto dovoľte mu vo vás prebývať. On vždy chce mať vo vás príbytok. Dovoľte mu vstúpiť, lebo On je živý Pán slávy. Deti, vždy, keď budete mať starosti a budete v neistote, pevne sa držte môjho Syna. On vás vedie na lodi lásky, nádeje a spásy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     I dnes som prišla, aby som vám priniesla posolstvo, ktoré vám pomôže, aby vaše skutky neboli prázdne. Deti, každé srdce chápe, že musí milovať, aby bolo milované. Iba ten dosiahne pokoj a radosť, ak nájde pravú lásku. Mnohí hľadajú lásku, ale nedokážu ju nájsť, pretože sú ďaleko od Ježiša. Aj skutky sú prázdne, pretože v domnienke si myslia, že vlastnia pravú lásku. Ja som sem prišla, aby som vás neustále povzbudzovala k tomu, že lásku objavíte v Ježišovi, ktorý je vo všetkých ľuďoch. Preto, deti, proste Ježiša vo Sviatosti oltárnej pri každej svätej omši za všetkých ľudí, s ktorými sa stretnete, aby sa v nich prebudila láska, a tak urobíte radosť Ježišovi, ktorý je jediný zdroj živej a pravej lásky. Bez lásky Ježiša niet radosti, pokoja a ani života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.02.1998 - prostredníctvom Martina

Anjel môj!
     Odkáž všetkým prítomným, že ich srdečne pozdravujem a ďakujem im za modlitby. Chcem povedať všetkým mojim deťom, že ak sa budú utiekať ku mne a budú sa modliť svätý ruženec s dôverou, vyslyším ich prosby. Stane sa tak, ak to bude Božia vôľa.


19.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa snažili vyplniť posolstvo, ktoré som vám dala minulý štvrtok. Deti, ako slnko, ktoré žiari horúcimi lúčmi na zem a odháňa všetok chlad, tak vy sa modlite za to, aby láska premenila ľudské srdcia na jar života. Preto sa modlite za obrátenie hriešnikov.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie


26.02.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetky modlitby, ktoré ste sa modlili. Chcem vás dnes pozvať, aby ste činili pokánie. Deti, ak vidíte, že váš brat či sestra má ťažký kríž a veľké utrpenie, neváhajte a pomôžte im niesť kríž. Ak stretnete toho, ktorý má tvár samy pot a slzy, zoberte ručník a poutierajte mu tvár. A ak uvidíte, že niekto má v duši žiaľ a smútok, potešte ho a zdvihnite ho zo zeme. Deti, prinášajte obete a pôsty za všetkých vôkol vás a budete hojiť rany svojich blížnych. Veď, deti, všetko čo robíte blížnemu, urobíte i Ježišovi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.02.1998 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Chcem, aby ste si cez modlitbu pripravili svoje srdcia na rozjímanie o utrpení Pána Ježiša. Cez Veľkú noc sa Ježiš za vás obetoval, a to smrťou na kríži, aby vás svojou krvou, vyliatou za vás, spasil. Boží Syn, Syn veľmi milovaný Nebeským Otcom, však nezomrel naveky, ale na tretí deň vstal z mŕtvych. Tak ako bol od Nebeského Otca poslaný na tento svet, aby vás položením svojho života vykúpil, tak sa potom po svojom slávnom zmŕtvychvstaní vrátil späť do neba k svojmu Nebeskému Otcovi a zasadol po jeho pravici.
     Deti, teraz cez pôstne obdobie vás svätá Cirkev vyzýva, aby ste robili pokánie. Pokánie môžete robiť tiež tým, že s láskou pomôžete všetkým ľuďom, ktorí vás požiadajú o pomoc. Buďte ochotní pomôcť všetkým ľuďom, ktorí vašu pomoc potrebujú.
     Deti, ešte raz vám hovorím, modlite sa, aby bolo vaše srdce schopné radovať sa z Veľkej noci - z najväčšieho sviatku v celej svätej Cirkvi. Modlite sa a robte pokánie.


28.02.1998 - prostredníctvom Lucie

Deti moje milované,
     svoje srdcia máte zastreté hriechmi. Hriechmi, ktoré ste spáchali, lebo ste ľahostajní voči Pánovým príkazom. Pretože o určitý čas bude prvý piatok v mesiaci, pozývam vás na svätú spoveď. Na svätú spoveď k nasledujúcemu prvému piatku v mesiaci pozývam všetkých, teda i tých, ktorý na ňu pravidelne nechodia. Prijmite s láskou toto moje dnešné pozvanie. Zúčastnite sa vo veľkej miere na svätej spovedi. Urobte Nebeskému Otcovi radosť a choďte ho prostredníctvom svätej spovede poprosiť o odpustenie všetkých svojich pokleskov. Váš Nebeský Otec vám všetky vaše poklesky odpustí, lebo bude šťastný, že túžite jeho drahého Syna prijať do svojich čistých sŕdc. Zároveň chcem, aby ste sa po svätej spovedi, keď už budete od všetkých hriechov oslobodení a vaše srdcia budú žiariť čistotou a úprimnosťou, zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Taktiež chcem, aby ste mi po zasvätení sa môjmu Nepoškvrnenému Srdcu svoje čisté srdcia darovali, aby som si v nich mohla urobiť svoju záhradku, do ktorej zasejem semená ruží - čností a budem sa o ne každým jedným dňom pomocou svojej nehasnúcej lásky starať, kým si ich úplne neosvojíte a dovolíte im prebývať vo vás.


05.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Nesmierna, nesmierna je moja láska k vám, pretože som vaša Matka a viem, čo je pre vás najlepšie. Deti, prosím, otvorte svoje srdcia a prijmite lásku. Otvorte svoje srdcia a prijmite pokoj. Deti, prijmite lásku do svojich sŕdc. Prijmite lásku od Najvyššieho. Deti, keď vy prijmete lásku, ľahšie sa vám bude odpúšťať svojim nepriateľom. Deti, odpustite každému a nech už nikto nie je vaším nepriateľom, ale všetci nech sú vašimi bratmi či sestrami. Deti, milujte sa navzájom. O čo vás dnes prosím, je láska. Prijmite ju do svojich sŕdc a ľahšie sa vám bude plniť Božia vôľa. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


12.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky, milujem vás!
     Deti, dnes by som vás chcela vyzvať k úplnému obráteniu sa. Zanechajte všetko čo vás púta k zlému. Zrieknite sa všetkého zlého a prijmite lásku od Najvyššieho. Prijmite ruku od najvyššej Lásky, ktorá vás zavedie na cestu spásy. Deti, otvorte svoje srdcia láske, ktorú vám Boh zosiela. Dovoľte dobrote Božej vniknúť do vás. My vás nesmierne milujeme, drahé deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     veľká je láska Božia, ktorou vás Boh zahŕňa. Deti, Boh vás miluje nesmiernou láskou, no vy ju neprijímate. Máte zatvorené srdcia pre lásku Božiu. Keby ste prijali jeho lásku, nehrešili by ste toľko. Deti, prosím, otvorte viac svoje srdcia a prijmite Božiu lásku. Keď ju prijmete s otvoreným srdcom, láska uhasí vo vás každé zrnko hriechu. Boh vás miluje nesmiernou láskou a preto i vy prijmite lásku a milujte ňou Boha i všetkých blížnych. Moje deti, chýba vám láska a tak nedokážete prijať Boha. Odmietate ho, lebo nerobí čo chcete vy, ale, deti, hovorím vám: nie vaša, lež Božia vôľa sa splní. Boh vás nesmierne miluje a vie čo potrebujete skôr než to vyslovíte, skôr než si to pomyslíte. On vie čo je pre vás najlepšie. Prosím, moje deti, otvorte srdcia a prijmite tú lásku, ktorú vám Boh zosiela. My vás nesmierne milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.03.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky,
     nesmierne, nesmierne vás milujem. Deti, dnes vás chcem vyzvať k žiarivému príkladu pre vaše okolie. Svieťte všade tam, kde ste. Moje deti, prijmite lásku, ktorú Boh do vás vkladá, aby sa vo vás rozhostila a ožiarila srdcia blížnych. Svieťte príkladom, aby všetci videli, že vo vás pôsobí Boh. Deti, vy často myslíte len na seba, a až potom myslíte na svojich blížnych. Prosím, deti, zažiarte príkladom a ukážte, že na prvom mieste je Boh a v ňom milujete svojich priateľov i nepriateľov. Buďte svetlom, ktoré ožiari srdcia. Nech vaše srdcia svietia čistotou a láskou. Nesmierne vás milujem, moje deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti,
     ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Deti, chcem, aby ste išli na svätú spoveď, aby ste sa očistili, a tak mohli do svojich čistých sŕdc prijať Pána Ježiša, ktorý sa z lásky za vás obetoval až na smrť na kríži. On pre vás podstúpil bolestnú smrť len preto, aby vás mohol vykúpiť z hriechu. Aj vy z lásky prinášajte obete a modlitby za tých, ktorí neprijímajú moje slová a nechcú ich do svojho života prijať. Milujte všetkých bez reptania, veď všetky deti z celého sveta sú mojimi deťmi. Prijímajte i tých, ktorí vás odsudzujú a neprijímajú. Milujte ich takou láskou, ako vás miluje Božské Srdce Pána Ježiša i moje Nepoškvrnené Srdce. Milujem vás. Deti, neklesajte, ale radujte sa, že Ten, ktorý bol potupovaný, ponižovaný a nakoniec vydaný na smrť, vstal z mŕtvych a vám tak zabezpečil večný život a vaše spasenie.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


09.04.1998 - prostredníctvom Márie - Zelený štvrtok

Moje deti,
     dnes ma Boh poslal k vám, aby i dnešným dňom svojim príchodom som vám dala toto posolstvo. Prinášam vám lásku a pokoj - to, čo vám tak veľmi chýba. Učte sa od svätej Cirkvi, čo vám hovorí skrze Evanjelium v Božom chráme. Pán Ježiš vám prináša lásku a pokoj vo Sviatosti oltárnej, ktorú každý deň prijímate. Milujte všetkých, prijímajte všetkých, necíťte k nikomu nenávisť, ale v každom viďte svojho priateľa a nie nepriateľa. Každého, kohokoľvek stretnete, milujte bez rozdielu. Nech vo vás prebýva láska a pokoj, aby vo vás mohol prebývať Pán Ježiš, a aby vás mohol doviesť na správnu cestu. Dajte sa viesť Ježišom, jeho príkladom a On vás privedie k svätosti. Prijímajte svoj každodenný kríž a utrpenie, aby ste tak mohli lepšie pochopiť lásku, lásku k blížnemu a pokoj. Boh o vás vie, Boh vás vidí, Boh vás miluje.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


16.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky,
     Ja vaša Matka prichádzam, lebo Boh a váš Otec ma poslal, aby som vám priniesla lásku, pokoj a mier. Staňte sa kvitnúcou ružou plnou modlitby, aby som na vás mohla zoslať mnohé milosti. Moje deti, prijímajte a milujte všetkých tých, ktorí vami opovrhujú a prinášajte za nich modlitby a pôsty. Buďte, deti, silné a neochvejné vo svojej viere, nehanbite sa za svoju vieru, aby sa za vás nehanbil pri poslednom súde váš Boh a Pán. Boh vás veľmi, veľmi miluje.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


23.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes som sem prišla, lebo ma sem poslala najvyššia Láska z neba. Váš Nebeský Otec vás veľmi, veľmi miluje a za všetko vám ďakuje. Moje deti, prichádzajte do Božieho chrámu, kde je môj Syn a váš Pán. Deti, vyžalujte sa mu, lebo on je tichý a pokorný srdcom. Vy, deti, otvorte svoje tvrdé srdcia, aby tak mohla vo vás prebývať láska, ktorú pre tvrdosť vášho srdca odmietate. Ja, vaša Matka, vás prosím, zoberte do rúk svätý ruženec a začnite sa modliť spolu vo vašich rodinách a tak všetko pochopíte a budete naplnení láskou a pokojom, o ktorý vás i dnes žiadam.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


30.04.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja vaša Matka vám prinášam lásku a pokoj na túto zem. Deti, otvorte svoje srdcia, aby tak vo vás mohla prebývať láska, ktorú každý deň na vás zosiela váš Nebeský Otec. Nestrácajte vieru a milujte svojich bratov a sestry. Srdce Ježišovo i moje srdce je veľmi doráňané vašimi hriechmi. Deti, veľmi vás prosím, zmeňte svoje konanie a zmýšľanie. Začnite sa modliť svätý ruženec s láskou v dome vášho Otca, a prijímajte s láskou do svojich sŕdc môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej, ktorý sa vám dáva za pokrm. On je chlieb večného života a vašej spásy. Deti, zmeňte svoje životy, aby tak vo vás mohol prebývať Boh. Lebo iba skrze lásku a pokoj dokážete milovať a odpúšťať.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


03.05.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes sú na vás zvlášť vyliate milosti a moje Srdce je otvorené. Teda vložte svoje prosby do neho. Uisťujem vás, ak sú vložené z úprimnosti a s dôverou, budú vypočuté. Milujem vás nekonečne. Pripojte sa, deti, zvlášť ku mne so svojimi modlitbami a modlite sa so mnou. V modlitbách neproste za seba ale za tých, ktorí nepoznajú večnú Lásku, aby našli Ježiša a jeho lásku, a tí, ktorí sú vlažní vo viere, aby ich viera bola pevná. Deti, ja nezabudnem na vás, ale vás odmením milosťami ako dnes. Staňte sa kvetmi tejto pustej zeme a zdobte ju láskou. A tak tí vôkol vás, ktorí sú plní nelásky, ožijú a rozkvitnú ako kvety.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     I dnes som prišla, aby som vám povedala:
     Chcem, aby ste sa zriekli pôžitkov tohto sveta. Zrieknite sa všetkého, čo vám zahatáva zrak, a to zrak pre duchovné veci. Staňte sa chudobnými. Deti, dovoľte mi, aby som vás mohla ja obdariť milosťami, ktoré vám veľmi prospejú pre vaše duše. Dovoľte aj Pánovi Ježišovi, aby mohol na vás zoslať dary Ducha Svätého. Ak nám dovolíte, aby sme sa o vás mohli starať, tak my vás vyliečime zo všetkých bôľov, ktoré sú vo vašich dušiach usídlené. My najlepšie vieme, aké lieky vám chýbajú k tomu, aby ste boli úplne zdravé. Najlepším liekom proti všetkému je láska. Láska vylieči a premôže všetko. Tak ako matka roztvára svoje lono, aby mohla objať svoje dieťa, tak vy, deti moje, otvorte sa a prijímajte lásku, ktorú vám Boh stále ponúka. Dovoľte láske, ktorá neprestajne vyviera od Boha, aby vás premenila a potom prostredníctvom vás pôsobila aj na všetkých ľudí, s ktorými sa stretnete. Deti, nech z vás vyžaruje láska všade tam, kde je jej nedostatok. Nech všetci ľudia okolo spoznajú, že patríte do Kristovho stáda oviec a baránkov, a že iba On je ten pravý a večný pastier.


07.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     z celého srdca a z celej duše ďakujem tým, ktorí sa snažia prijať do svojho života moje posolstvá. I dnešný deň vám chcem povedať, aby ste nabádali k modlitbe svätého ruženca tých, ktorí sa ho nemodlia, alebo nevedia modliť. Staňte sa šíriteľmi a učiteľmi svätého ruženca a pozývajte všetkých k spoločnej modlitbe.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti, v tento deň vám chcem zvlášť odovzdať posolstvo s takou láskou, aby ste pocítili zvlášť nádej do života podľa vôle Boha. Veľké veci urobil s vami Pán a učinil to, aby ste boli hodní jeho plánov. Preto ma poslal, aby pomocou tejto farnosti boli vyprosené milosti pre svet. Moje srdce je vám tak blízko a všetkých vás objíma. Chcem vám povedať, aby ste mi zvlášť odovzdali svoje problémy a takisto odovzdávali bolestí ľudí vôkol seba. V tento čas sa za vás budem zvlášť modliť a orodovať u Boha. Nebo je zvlášť otvorené.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     skláňam sa nad vami a žehnám vás. Mojim prianím je, aby ste všetci pochopili moje posolstvá a cez ne aby ste zistili, ako vás milujem. Moje slová nemožno pochopiť, dietky, tak, že budete nad nimi uvažovať rozumom. Moje slová sú dávané z lásky a iba cez lásku a vaše srdcia ich pochopíte. A tak zistíte, že cez ne vás chcem naozaj naučiť milovať Ježiša, pretože ste to zabudli. Prichádzajte do mojej studnice milostí, do môjho Nepoškvrneného Srdca. Ešte vždy môžete začať žiť moje posolstvá.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.05.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes volám vaše srdcia, aby ste ich otvorili Duchu Svätému. Otvorte ich láske poslanej od Otca i Syna aby ako rosa vstúpil Duch Svätý do vašich sŕdc. Preto, deti moje, hovorte tieto slová:
     Príď Duchu Svätý do môjho zrúcaného srdca a obnov si v ňom svoj chrám, kde budeš prebývať.
     Moje deti, otvorte svoje srdcia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste rady chodili k poklone Najsvätejšej Sviatosti oltárnej. Odovzdajte jej všetky svoje starosti a problémy. Môj drahý Syn vás najskôr vypočuje. Rady chodievajte tiež na sväté prijímanie. Prijímajte Telo môjho drahého Syna do svojho srdca a duše. Chodievajte tiež rady k sviatosti zmierenia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, nemodlite sa svätý ruženec mechanicky, ale srdcom. Modlitba modlená srdcom má väčší účinok ako modlitba, ktorá nie je modlená srdcom. Keď sa modlite srdcom, som ja i Najsvätejšia Trojica blízko pri vás. Rady sa modlite svätý ruženec. Dbajte na modlitbu modlenú srdcom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako sa kvietok roztvorí pri východe slnka, tak nech sa roztvorí aj vaša duša Nebeskému Otcovi. Tak ako je kvietok šťastný po výdatnom daždi, tak nech je aj vaša duša šťastná po sviatosti zmierenia. Deti, rady chodievajte k sviatosti zmierenia. Nech nie je vec, ktorej by ste sa mali báť. Pred svätou spoveďou sa vždy dôkladne pripravte. Vyspovedajte sa zo všetkých hriechov. Nezatajte žiadny hriech. Chodievajte často k sviatosti zmierenia. Nech je vaša duša šťastná po sviatosti zmierenia ako kvietok po výdatnom daždi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.06.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Chcem vás opäť požiadať o to, aby ste pravidelne každý deň Ježiša odprosili od hriechov. Kľaknite si pred kríž a s pokorou, úprimnosťou, ale i s láskou ho odproste za svoje vlastné hriechy, ale tiež i za hriechy svojich rodín, priateľov a celého sveta. Zrieknite sa hriechov a zahojte mu rany v jeho drahom srdci svojou úprimnou ľútosťou. Rozhodnite sa úplne iba pre Ježiša. Prijmite do života jeho slová spásy, ktoré vám zanechal vo svojom evanjeliu. Deti, zasväťte svoju bytosť, všetko svoje konanie a celý svoj život Srdcu môjho Syna, ktorý k vám prekypuje nekonečnou láskou. Srdce Pána je také rozsiahle láskou, že doňho vojde všetok ľud. Keď sa darujete Pánovi a vstúpite do jeho srdca, tak zistíte a pochopíte ako vás Kristus nesmierne miluje. Deti, tiež chcem, aby ste všetkým tým, ktorí považujú svojho Stvoriteľa za trestajúceho, dodali potrebnú vieru a presvedčili ich, že Ježiš, ktorý ich s láskou vykúpil smrťou na kríži je milostivý, milosrdný a láskavý. Váš večný Kráľ všetkým darúva milosti, o ktoré ho prosíte. Vždy je pripravený zoslať svoje milosrdenstvo na tých, ktorý ho potrebujú. Láskavý je bez hraníc, veď z lásky sa narodil na svet i obetoval svoj život za vás, aby ste nedosiahli po smrti zatratenie, ale nehasnúce svetlo nového života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.06.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, postite sa trikrát do týždňa. V pondelok, v stredu a v piatok. Postite sa o chlebe a o vode. Tí, ktorý sa nemôžu postiť nech si v ten deň urobia nejaký sebazápor.
     Deti, keď vám nepoviem úmysel, na ktorý máte pôst obetovať, určite si úmysel sami. Ja i celá Najsvätejšia Trojica máme veľkú radosť, keď pôst obetujete na nejaký mne i Najsvätejšej Trojici milý úmysel. Keď sa postíte, nech je vašou silou svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca vám dodá duševnú aj telesnú silu. Deti, radi sa postite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     I dnes vám chcem povedať posolstvo, ktoré je pre vás určené mojím Synom. Prijmite ho s takou láskou, s akou vám ho ja prinášam a vravím. Deti, znovu ste zabudli na to, že si máte navzájom jeden druhému pomáhať. Vašim pánom je namyslenosť, ktorej sa poddávate každým dňom viac a viac. Tým, že dovolíte, aby vo vás vzklíčilo semienko namyslenosti, tak dávate priestor duchu tohto sveta, aby si urobil príbytok vo vašich srdciach. Duch tohto dočasného sveta vám ponúka iba veci, ktoré o chvíľu pominú. Počúvnite ma! Odmietnite všetko čo vám satan ponúka. Vždy odoženiete satana od seba tým, že sa začnete modliť svätý ruženec. Modlitba svätého ruženca má veľký účinok proti všetkým satanovým pokušeniam, ktoré na vás zosiela, aby si vás získal. Nedovoľte mu to. Odvráťte sa od neho!
     Deti, dovoľte, aby sa vaším pánom stal jediný a pravý Pán, ktorým vždy bol, je i bude môj Syn. Vyzametajte svoje srdcia od všetkých nedostatkov. Vyzdobte ich modlitbou. Dovoľte do nich vstúpiť Ježišovi. Dovoľte mu, aby mohol v nich stále prebývať. Dovoľte mu, aby sa začal o ne starať. Dovoľte mu, aby si v nich urobil záhradku a zasial do nej semená darov Ducha Svätého. Dovoľte, aby tieto semená čo najskôr vzklíčili a priniesli bohatú duchovnú úrodu. Deti, prijmite tieto moje slová a zamyslite sa nad nimi. Začnite podľa nich konať aj napriek tomu, že budú od vás vyžadovať viac námahy. Radšej vynaložte všetko svoje úsilie na to, aby ste dokázali žiť podľa Božej vôle a po skončení svojej pozemskej púte sa dostali do neba, ako tu na zemi stále padali do hriechov a zásluhou nich sa dostali do pekelného ohňa.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.


05.07.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     I dnes sa k vám vaša Matka prihovára láskavým spôsobom. Deti, opäť vás prosím, prichádzajte k môjmu Synovi do chrámu a potešte ho svojim príchodom. Ktorí nechodia do chrámu, myslia si, že Ježišovi na nich nezáleží, ale on čaká na vás, deti moje. A tí, ktorí chodia do chrámu, nech svojim životom prinášajú ľuďom Ježiša zase do ulíc, nech dajú svojim životom spoznať ako ich Ježiš miluje. Deti, mám ešte jednu prosbu: Hovorte všetkým, že všetkých nekonečne milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, otvorte svoje srdcia pre toto dnešné posolstvo. Prijmite ho s ozajstnou úprimnou vážnosťou a neustále nad ním rozmýšľajte. Deti, chcem, aby ste všetkým ľuďom, ktorí ešte nepoznajú Pána Boha, svietili na ceste obrátenia sa svojim láskavým slovom. Ľuďom, s ktorými sa stretnete, darujte úprimný a lásky plný úsmev. Ľuďom, ktorí vás o čokoľvek požiadajú, s radosťou poslúžte. Všade, kde prídete, prinášajte pokoj, lásku, radosť. Všade, kde prídete, nech ľudia vidia, že ste Kristovi učeníci.
     Deti, vy sa stránite utrpenia. Svoje srdcia máte pred ním zatvorené. Bojíte sa ho prijať, lebo si myslíte, že Nebeský Otec zošle na vás také utrpenie, ktoré by ste neboli schopné niesť. Človek, ktorý nosí vo svojom srdci lásku, príjme akékoľvek utrpenie a je šťastný, že môže tým byť podobný Ježišovi. Ak ste v koncoch so svojimi silami a nevládzete utrpenie ďalej niesť, spomeňte si na samého Ježiša. On okúsil utrpenie hneď od narodenia. Narodil sa v chudobnej maštali a bolo mu veľmi zima. Herodes ho chcel zmárniť. Keď začal učiť, na mnohých miestach ho neprijali. Prijal výrok smrti. Zobral na seba drevo kríža. Podstúpil krížovú cestu, na ktorej ako posilnenie dostával výsmechy. Vystúpil na kríž a v tichosti dovolil, aby ho naň vojaci pribili. On pociťoval utrpenie celý život. Nech vás posilní to, že Nebeský Otec neušetril svojho milovaného Syna od tohto utrpenia. Poslal ho na svet, aby vám svojou smrťou priniesol spásu a otvoril brány neba.
     Ďakujem Vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


16.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     I dnes som prišla do tejto farnosti, aby som sa vám prihovorila prostredníctvom tohto posolstva: Deti, z dôvodu, že sa zaoberáte celý deň iba prácou, tak ste zabudli na Nebeského Otca a jeho Syna. Vaše srdcia sa vzrušujú nad množstvom práce, ktorú musíte urobiť. Sú nepokojné. Nemáte dostatok síl na vykonanie svojej práce. Ste slabí a veľmi často klesáte od veľkej únavy. Hovorím vám, odhoďte od seba všetko. Venujte sa aj Nebeskému Otcovi a jeho Synovi. Nájdite si čas na modlitbu. Prostredníctvom nej sa rozprávajte so svojím Otcom i jeho Synom. Proste ich, aby vám zoslali silu potrebnú na vykonanie svojej práce. Ak ich budete prosiť s pokorou, dôverou a vierou, tak vám s radosťou udelia všetko, o čo ich vo svojej modlitbe poprosíte.
     Deti, chcem vám povedať, aby ste s radosťou každý deň prichádzali do Božieho chrámu na slávenie obety svätej omše. Nech vaše srdcia plesajú radosťou z toho, že ste sa cez svätú omšu mohli stretnúť s Pánom Ježišom. Vždy načerpajte zo svätej omše silu do nasledujúceho celého dňa. Chráňte sa hriechu, aby ste mali čisté srdcia a mohli pristupovať k svätému prijímaniu. Pristupujte k svätému prijímaniu čo najčastejšie. Prijímajte môjho Syna s láskou a On vám bude za vašu všetku lásku, ktorú mu preukážete vo svojich srdciach, vždy vo všetkom pomáhať.
     Ďakujem vám, dietky moje drahé, že ste i dnes počuli moje volanie.


23.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     V dnešný deň vás chcem poprosiť o modlitby za kňazov. Modlite sa, aby vám boli dobrými duchovnými pastiermi, ktorí by svojím správaním sa a životom svedčili o Kristovi a o jeho učení. Ich si Kristus povolal, aby sa tu na zemi stali jeho živými zástupcami. Im dal do rúk ľudí, aby sa starali o ich duše. Sú vašimi duchovnými lekármi. Odpúšťajú vám v Ježišovom mene vaše hriechy, aby ste mali čisté duše a srdcia. Kňazi potrebujú veľmi veľa modlitieb, aby ich Duch Svätý viedol, že by vám dávali dobré rady, ktoré by vám pomáhali k vášmu obráteniu sa.
     Deti, keď sa budete modliť akékoľvek modlitby, všetky obetujte za kňazov. Pomáhajte im v ich práci modlitbou. Modlitba má veľmi veľkú silu. Najväčšiu silu má, keď sa ju modlite úprimne a s láskou. Dietky moje, prosím, modlite sa za kňazov i biskupov, aby boli silní. Ich práca si vyžaduje veľkú silu ducha, ktorý by neprestajne bojoval iba za Ježiša Krista.
     Deti, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.07.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé dietky!
     Deti, dnes som prišla, aby som vás vyzvala k modlitbám za obrátenie hriešnikov. Modlite sa za nich, aby sa obrátili. Aby sa otvorili Bohu a žili pre neho. Aby cítili pri sebe jeho prítomnosť. Aby pochopili, že Boh je milosrdný. On má svoje srdce plné milosrdenstva. Má ho dokorán otvorené a s nekonečnou radosťou prijíma každého jedného hriešnika a ponúka mu, aby sa očistil pomocou jeho nekonečného milosrdenstva.
     Modlite sa za nich, aby ich Duch Svätý osvietil a viedol, aby našli cestu k Bohu. Oni potrebujú nesmierne množstvo modlitieb a preto sa na vás obraciam a žiadam vás, aby ste sa modlili za ich obrátenie.
     Prosím, prijmite tento môj úmysel s láskou a pripojte si ho k ostatným svojim úmyslom, za ktoré svoje denné modlitby obetujete a prostredníctvom nich sa prihovárate Bohu. Boh sedí na nebesiach a počúva vaše prosby. Dôverujte mu vo všetkom. On vás určite vypočuje a dá vám po čom vaše srdce túži. Deti, ešte raz vám vravím, modlite sa za obrátenie hriešnikov. Oni potrebujú k svojmu obráteniu sa modlitby všetkých vás. Poskytnite im teda vo svojich modlitbách duchovnú pomoc. Veľmi im tým pomôžete. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Láska, láska, deti, nech prenikne každým kúskom vášho srdca i celej vašej bytosti. Naplňte svoje srdcia láskou. Iba cez lásku a pokoj dosiahnete obrátenie. Deti, veľa z vás túži po obrátení, no nevie ako sa obrátiť. Obrátenie spočíva v naplňovaní slov Pána, ktoré vám on zjavuje vo Svätom písme a v mojich posolstvách. Deti, no najprv prijmite do svojich sŕdc lásku, aby ste mohli prijať jeho slová. Deti, ste veľmi slabé, a preto proste i o silu. Boh je nesmierne láskavý a podáva vám svoju ruku. On vám dáva nádej na obrátenie, preto prijmite ju. Nesmierne vás milujeme a na každom nám záleží. Na každom jednom z vás. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


09.08.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že Boh je pri vás. Tak málo si uvedomujete a tak málo sa zamýšľate nad jeho prítomnosťou. Oko vášho Stvoriteľa na vás hľadí cez deň, či v noci, a preto, deti, vložte sa do jeho lásky a milosrdenstva. On vás miluje a chce, aby ste ho svojim srdcom deň čo deň spoznávali. On je všemohúci a láskavý, on je láska. Po čom inom môžete túžiť viac? On vás napĺňa radosťou, pokojom a láskou a toto vám zlo dať nemôže.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje deti! Nesmierne vás milujem a na každého z vás roznášam moju lásku. Deti, vaše srdcia sú stále chladné a zatvorené pre túto lásku. Deti, dokedy, dokedy budú vaše srdcia také chladné? Vari si myslíte, že chceme od vás veľa? Moje deti, my chceme od vás iba lásku. Vy máte zatvorené srdcia nielen pre moju lásku, ale i pre lásku svojich blížnych. Deti, vy si myslíte, že keď vás toľkokrát prosím o lásku, žiadam priveľa. My nechceme od vás veľa. Boh by nikdy nechcel to, o čom by už dopredu vedel, že to nemôžete urobiť. On od vás žiada iba lásku. Preto otvorte svoje srdcia láske a milujte ňou Boha a všetkých svojich blížnych. Milujeme vás, drahé deti. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.08.1998 - prostredníctvom Martina - 3. výročie zjavení

Moje deti,
     som nesmierne šťastná, pretože Ježiša a mňa máte vo svojich srdciach. Deti, ak sa budete navzájom milovať, ak sa navzájom budete nosiť vo svojich srdciach, vtedy môjmu Synovi a mne robíte veľkú radosť. Je to ten najdrahší dar, ktorý ste nám dnes mohli priniesť. Je to najkrajšia obeta, ktorú ste mohli vykonať, pretože mnohí z vás sa rozhodli milovať všetkých. Žehnám vás a milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.08.1998 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Dnes som sem prišla, aby som vám oznámila, že vaša viera je malá. Deti, vy neveríte v silu modlitby a v silu pôstu. Vy neveríte v Božie milosrdenstvo a v to, že Boh je predovšetkým milujúcim Otcom a nie sudcom. Deti, vy veríte len tomu, čo môžete pochopiť rozumom. Vy chcete Boha pochopiť rozumom. Ale to sa, deti, nedá. Tento svet je príliš naplnený racionalizmom a materializmom. Deti, ste preplnené duchom tohto sveta. Deti, odhoďte všetko, čo vás púta k nemu. Choďte za Ježišom a plňte jeho slová. Zrieknite sa ducha tohto sveta a bojujte proti nemu modlitbou, pôstom, sebazapieraním a pokáním. Som stále s vami a pomáham vám. Nesmierne vás milujem, preto naplňte svoje srdcia láskou a staňte sa malými deťmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.08.1998 - prostredníctvom Simony

Drahé moje deti!
     Nekonečne vás milujem a to isté chcem i od vás. Deti, chcem, aby ste z úplnej hĺbky svojho srdca milovali svojich blížnych - priateľa i nepriateľa. Deti, prečo ostávajú vaše srdcia hluché voči mojím výzvam? Keď vás prosím o lásku, počujete to, ale neplníte moje prosby. Deti, uvedomte si, že keď prijmete lásku, stávate sa pokornejšími. A keď ste pokorní, dokážete prijať Božiu vôľu. Drahé deti, chýba vám pokora. Keď vám niekto niečo povie, čo sa vám nepáči, hneď sa urazíte. Keď vám povedia pravdu je vám to ťažké prijať, pretože nie ste pokorné. Deti, prijmite lásku a odovzdajte sa do Božej vôle. Nič sa vám nemôže stať, pretože sme stále s vami. A kde sme my, tam nemôže byť strach. My vám dávame istotu. Boh je tou istotou.
     Deti, milujeme vás. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, už viackrát, mnohokrát a mnoho ráz som vás prosila, aby ste žili moje posolstvá. Deti, žiadam, prosím, aby ste sa neskrývali ale začnite bojovať. Pod týmto slovom bojovať nemyslím, aby ste sa navzájom bili, ale aby ste začali bojovať proti satanovi. Preto potrebujete prostriedky, ktoré vám môžem dať iba ja. Tým prostriedkom je môj svätý ruženec. Modlite sa za pokoj vo vašich srdciach, v rodinách, medzi susedmi, v štátoch a na celom svete. Preto, deti, neskrývajte sa, pretože sa priblížila vaša hodina - váš čas boja.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


06.09.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, že ste zanechali svoje pozemské starosti a že ste zanechali všetko, aby sme sa spolu modlili. Za toto všetko dostávate kytice milostí a mnohí o tom neviete. Vy chcete, deti, aby sa o vás druhí starali, druhí rozhodovali a chcete byť oslobodení od všetkých starostí. No nie ste spokojné s konaním druhých. Ale neviete to, že práve od každého jedného z vás záleží spokojnosť pre vás všetkých. Prosím, začnite meniť seba, a pomáhajte meniť srdcia ľudí vôkol vás. Povedzte: brat môj, sestra moja, som pri tebe a chcem ti pomôcť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.09.1998 - prostredníctvom Lucie - prvá nedeľa

Lucia dala Panne Márii otázku:
     Panna Mária, uveria ľudia, že sa tu zjavuješ?
     Panna Mária odpovedala:
     Mňa sem poslal Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoje slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som jeho služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa. Ja som sa vedela vždy podriadiť Otcovej vôli a teda preto som v túto dobu medzi vami. Dieťa, ľudia sa boja situácie, ktorá je tu vytvorená z dôvodu mojej prítomnosti v tejto farnosti. Pán Boh už na vás dopustil veľa skúšok, ešte aj dopustí, lebo iba cez ne zistí, či ste ochotní kvôli nemu bojovať. Nikdy sa v tomto boji nevzdajte, nech je to v akejkoľvek veci. Buďte odvážné a silné. Tak, ako keď maličké semienko zasejete do zeme a trpezlivo čakáte, kým v zemi vyklíči, vyrastie a prinesie úrodu, tak trpezlivo očakávajte deň v ktorý aj ostatní ľudia uveria, že prichádzam aj do tejto farnosti. Ten deň príde a budete mať z neho nesmiernu radosť. Je však veľmi potrebné, aby ste týmto ľuďom pomohli svojimi modlitbami k tomu, aby dokázali a vedeli prijať skutočnosť, že som tu. Deti, buďte trpezlivé. Pán Boh učiní, že všetci ľudia uveria lebo je to v jeho plánoch a tie nemôže nikto prekaziť. Pán Boh robí to, čo chce On a nie čo chcú ľudia.


10.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Moje deti, prichádzam sem preto, aby som na vás vyliala milosti. Milosti rozsievam do vašich sŕdc a na vás deti. Deti, zabudli ste na všetko, čo som vás naučila. Deti, modlite sa, ale zabudli ste na modlitbu srdca. Vaše srdcia sú plné problémov, problémov a starostí, preto všetko vložte do môjho srdca. Zabudli ste milovať zabudli ste na modlitbu, zabudli ste na Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Deti, vaše srdcia potrebujem mať čisté, aby som mohla uskutočňovať Božie plány.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     nebojte sa žiadneho meča bolesti, žiadneho kríža, pretože po každej bolesti vykvitne kvet radosti. Po každej bolesti príde radosť.


17.09.1998 - prostredníctvom Lucie

Veľmi som z vášho konania zarmútená.
     Deti, dnešný deň vám chcem znovu pripomenúť toto: Deti moje, som veľmi smutná. Každý deň sem prichádzam a hovorím vám, ako sa máte správať, ako máte pomáhať všetkým ľuďom, s ktorými žijete a stretávate sa, ako si máte zariadiť svoj život. Opakujem vám všetko, čo vám bolo už raz povedané ústami môjho Syna. Je to iba ozvena toho všetkého. Sú to slová, ktoré vám boli dávno, dávno povedané, ktoré by ste už mali veľmi dobre poznať a zachovávať ich. Pre vás sú to však slová nové, lebo ste na ne úplne, ale úplne zabudli. Zabudli ste na ne, lebo ste dovolili, aby vás svet oslepil. Nebeský Otec je však veľmi dobrotivý, milosrdný a láskavý. Vo svojej nekonečnej láske voči vám všetkým a voči všetkým ľuďom na celom svete ma sem poslal. Poveril ma, aby som vám znovu a znovu všetko zopakovala. Lebo, deti, Nebeský Otec nechce, aby ste kvôli svojej ľahostajnosti po svojej smrti išli do večného pekelného ohňa. On chce, aby ste po svojej smrti išli priamo do neba a preto vám vo svojich slovách dáva čas, čas na vaše obrátenie sa. Ja vám jeho všetky slová znovu z neba prinášam. Vy si ich vypočujete, ale vôbec sa nad nimi nezamýšľate. Vaše srdcia sa voči nim stavajú veľmi, veľmi zatvrdilo. Preto vám hovorím: Neodmietajte od Nebeského Otca čas, čas, v ktorý vám poskytuje veľkú nádej na vaše obrátenie sa. Prijmite ho, deti. Veľmi smutná som aj z tohto: Chodíte na svätú spoveď a na sväté prijímanie, mnohí však, keď idete na sväté prijímanie, tak si vôbec neuvedomujete, koho to z rúk kňaza prijímate. Sväté prijímanie považujete ako jednu z častí svätej omše, ktorá je pravidelná a nesmie v nej chýbať. Veľmi som z vášho konania zarmútená a preto vám chcem povedať: Vždy keď budete pristupovať k svätému prijímaniu uvedomte si, že z rúk kňaza prijímate Ježiša Krista. Prv však než ho prijmete, tak si povedzte:
     Ježišu Kriste, idem si po teba. Vstúp do môjho čistého srdca. Prijímam ťa s láskou a s radosťou ako svojho hosťa, ale zároveň aj ako svojho Pána. Prebývaj vo mne stále a vždy keď budem náchylný k hriechu, nedovoľ aby som do neho upadol. Ochráň ma od neho. Daj mi silu, aby som sa voči nemu vždy dokázal vzoprieť a pevne stáť. Ježišu Kriste, Ty si ma riaď a vždy mi povedz čo mám konať a čomu sa mám vyhýbať.


17.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Nesmierne vás milujem a nesmiernym milosrdenstvom vás objímam. Milujte svojich blížnych, milujte Ježiša, milujte Boha, dietky. Chcem vás povzbudiť a zároveň pripraviť; povzbudiť k láske voči blížnym, k láske voči Bohu a pripraviť v pevnej sile ísť proti satanovi. No to sa dá len s čistým srdcom a modlitbou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.09.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje deti,
     prišla som i dnes medzi vás, aby som vás povzbudila znovu a znovu, už po mnohí krát k modlitbe. Chcem vás však upozorniť, že mnohí ľudia budú poukazovať, že vás stále nabádam iba na modlitbu. Naučte sa prijímať názory i ostatných ľudí. Nebuďte na nich nahnevaní za ich rozmýšľanie. Snažte sa ich pochopiť a prijať takých akí sú. Deti, ja do tejto farnosti neprichádzam z vôle mojej, ale z vôle Najvyššieho. Ja som iba prostrednica medzi Nebeským Otcom a človekom. Vždy vám poviem len to, čo mi povie Nebeský Otec a čo chce, aby ste i vy vedeli. Dnes mi povedal, aby som vám zverila tieto slová o modlitbe: Dietky moje, vaše srdcia sú rozbúrené, ako keď sa voda z dôvodu silného vetra rozbúri na mori. Vaše srdcia sú rozbúrené preto, lebo sa túto dobu nachádzate vo veľkom ruchu tohto sveta. Vaše srdcia potrebujú pokoj. Pre vaše srdcia je teraz najpotrebnejší a najdôležitejší pokoj. Pokoj Boží ten dosiahnete len prostredníctvom modlitby, ktorú sa budete modliť dôstojne, s láskou, pokorou i s radosťou, teda prostredníctvom modlitby srdca. Deti, tak ako Nebeský Otec s láskou darúva zemi dážď potrebný a plný výživy aby ju napojilo a podporilo vo vzraste a vydávaní plodov potrebných pre vašu obživu, tak vy s láskou darujte svojim srdciam pokoj, ktorý dosiahnete iba vďaka modlitbe. Deti, vaše srdcia až dychtia po pokoji. Umožnite im ho dosiahnuť. A preto teda modlite sa, modlite sa, modlite sa. Modlitbu si vložte medzi svoje denné povinnosti, ktoré musíte pravidelne urobiť. Ani jeden deň nech vaše srdcia a duše nezostanú bez modlitby. Nikdy svoju dennú modlitbu nevynechajte.


24.09.1998 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Moja nekonečná láska sa rozlieva na vás všetkých. Nekonečná láska vás miluje. Ani jeden z vás nie je schopný pochopiť moju nekonečnú lásku, ani jeden z vás. Vy ju nemôžete pochopiť, lebo je to láska od Boha a ona sa nedokáže hnevať. Vy si myslíte, že keď zhrešíte, že vás nemilujem. Ale mýlite sa. Keď ľutuješ svoj hriech z úprimného srdca, vtedy sa znova vraciaš k mojej nekonečnej láske. Deti, nezabúdajte, že som všade s vami, keď je vám najhoršie, a keď sa cítite dobre som pri vás a nikdy vás neopustím. Stojím pri vás a chránim vašu lásku v srdci.
     Milujem vás a ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


01.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Veľká je láska, ktorá vychádza z môjho Nepoškvrneného Srdca na vás. Vy, deti, majte srdcia čisté a otvorené pre túto lásku a tak všetko pochopíte a budete chápať i tie veci, ktoré sú pre vás nepochopiteľné. Pán a Boh, váš Nebeský Otec, sa pozerá na vás z neba a vidí všetko vaše konanie. Deti, hovorím vám v láske a s láskou, zmeňte sa! Deti, Ježišovo i moje srdce sa vám dáva, teda i vy, deti, dajte sa viesť Ježišom i mnou - vašou Matkou, ktorá vás nesmierne miluje. Staňte sa žiariacim srdcom plným lásky a s láskou zotrvávajte v modlitbách a plnení - teda žití mojich posolstiev.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.10.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Pozdravujem vás a všetkých žehnám. Opäť vám ponúkam svoj svätý ruženec. Deti, ako sa zamýšľate nad životom, tak sa, deti, zamýšľajte nad tajomstvami svätého ruženca. Niektorým sa vám možno zdá byť táto - mne milá modlitba nemoderná, stará a ošúchaná. Ale deti, ak otvoríte svoje srdcia tak zistíte, že je veľmi krásna, nová, ktorá vám prináša radosť. Časom zistíte, že sa vám zaľúbila, ale najprv sa svätý ruženec musíte začať modliť. Začnite sa ho modliť vo svojich rodinách, spoločenstvách a vždy budete v ňom objavovať nové veci potrebné pre vaše srdcia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vám dala posolstvo, ktoré je pre vás dôležité. Som šťastná, ale znova vám hovorím: Zmeňte sa! Deti, modlite sa každodenne celý svätý ruženec a to radostný, bolestný a slávnostný, aby ste vo svojej viere boli silné a neochvejné, a aby ste dokázali čeliť zlu. Ak sa budete modliť, tak skrze modlitbu bude láska prebývať medzi vami. Ako ruža, ktorá je naplnená po daždi a rozvíja sa pri prvých lúčoch slnka, tak i vy, deti, buďte naplnené láskou a s láskou dychtite po viere a láske, ktorá vás obklopuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam k vám a prinášam vám lásku. Deti, i dnešným dňom mojim príchodom vám prinášam veľmi veľa milostí, o ktorých ani neviete. Deti, prosím vás o modlitbu, ktorá je veľmi potrebná. V modlitbe ste spojení s Nebeským Otcom a vaším Pánom, ktorý je stále prítomný vo Sviatosti Oltárnej. Deti moje, ak sa budete s láskou modliť, tak pokoj, láska a mier bude s vami. Potom dokážete milovať, s láskou odpúšťať a svojho blížneho brať za priateľa a nie nepriateľa. Milujem vás a ďakujem vám za modlitby.
     Ďakujem, moje deti, že ste počuli moje volanie.


18.10.1998 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes prichádzam, aby som upokojila vaše srdcia. Prinášam vám do nich pokoj i lásku. Dnešný deň vaše srdcia veľmi potrebujú pokoj. Majte ich vždy otvorené, aby som vám mohla poskytnúť od Ježiša Krista pokoj hneď, ako ho budete mať nedostatok. S pokojom vždy všetko prijmete ľahšie. Ja viem o všetkom. Vidím vám do sŕdc. Viem, že ste boli veľmi zranení. Nech sa vaše srdcia nikdy nezakolíšu. Buďte silní a neochvejní v poslaní, ktoré vám skrze mňa zveruje Pán. Viem, že je to častokrát ťažké a boľavé. Aj napriek všetkému neustále bojujte. Dni tomuto dňu podobné ešte prídu, a nečakane ako vždy. Vždy, keď bude váš duch slabý, spomeňte si na slová, ktoré som vám pred časom oznámila, a tie znejú: Všetci ľudia uveria, že prichádzam aj do tejto farnosti. Táto veta nech vás posilní. Ľudia si myslia, že ja vám prinášam rozdelenie. Všetci, ktorí takto rozmýšľajú sa veľmi, veľmi mýlia. Ja prichádzam medzi vás, aby som vás naučila jednote. Chcem vás naučiť pevnej jednote, aby ste všetci spolu vytvárali jednu veľkú rodinu, ktorej hlavou bude Ježiš. Chcem vám povedať: Buďte dobrí ku všetkým ľuďom, ktorí ešte zatiaľ moje príchody neprijali. Preukazujte im neprestajne lásku - milujte ich. Hovorím vám: Nech nie sú vaše srdcia voči nim chladné ale nech horia čistou a úprimnou láskou. Milujte ich, veľmi ich milujte. Ja vás neučím nič nové. Neustále vám opakujem iba slová Svätého písma. Vo Svätom písme sú slová zanechané mojim Synom, ktoré vás učí aj Svätá Cirkev. Nemôžem vás učiť niečo iné ako svätá Cirkev, veď som jej Matka.


22.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká je láska môjho Syna a vášho Boha Otca, ktorý ma sem poslal na zem povedať vám tieto slová: Deti, modlite sa s láskou a nie mechanicky. Každé jedno slovo, ktoré vyslovujete, vyslovujte s láskou a radosťou v srdci a tak rozjímajte o živote Ježiša Krista. Nech sú vaše srdcia naplnené láskou, modlitbou a radosťou, aby dokázali zaplavovať láskou a radosťou všetkých blížnych. Deti, milujte i všetkých tých, ktorí vás nemilujú. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.10.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať posolstvo, ktoré je dôležité! Deti moje, moju pomoc, ktorú vám tu zvlášť ponúkam, budete pociťovať čoraz viac. Prichádza čas, kedy budete veľmi pociťovať moju pomoc. Najmä vtedy, keď príde čas tajomstiev, ktoré som zverila mojim vizionárom. Zostávam s vami. Chcem vás, deti moje, pripraviť na to, že čas sa kráti a Boží plán, ktorý je pre Slovensko pripravený, je blízko. A preto, deti, pripravujte sa na jeho splnenie. Je to veľká a radostná úloha pre vás. Deti, prosím, nech vám záleží na tom, aby ste ju splnili. Čas je blízko, začnite zo všetkých síl pracovať.


29.10.1998 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnešným príchodom som vám priniesla lásku, ktorou vás každým dňom zaplavujem. Som šťastná, že Boh a Pán mi dovolil prísť sem k vám. Deti, nech sú vaše srdcia čisté a úprimné a nech táto úprimnosť žiari láskou na každého blížneho. Deti, buďte pokorné a úprimné, aby tak vaša modlitba bola naplnená láskou, pokojom a milá Bohu, vášmu Nebeskému Otcovi. Deti, buďte príkladom pre všetkých tých s ktorými sa stretávate.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


05.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, pred niekoľkými dňami ste si pripomenuli sviatky Všetkých svätých a Dušičiek. Pomocou vašich modlitieb za duše v očistci sa dostalo veľmi veľa duší z očistca do neba. Deti, nezabúdajte sa modliť za duše v očistci, najmä za tie, na ktoré si nikto nespomína aj po iné dni ako na sviatky Všetkých svätých a Dušičiek. Duše v očistci potrebujú veľa modlitieb. Nech je vašou silou to, že svojimi modlitbami pomáhate dušiam v očistci.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.11.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli aj dnešný deň. Dnešné posolstvo, ktoré vám dávam je dôležité pre celý svet. Deti, vojna, ktorú žijete musí prestať. Prosím, zastavte túto duchovnú vojnu, ktorú žijete medzi sebou. Deti, začnite žiť lásku, nech nie je medzi vami zloba, nenávisť, ale nech je medzi vami láska. Začnite víťaziť láskou a odpustením. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, opäť vám hovorím, rady sa modlite svätý ruženec. Nech nie je modlitba svätého ruženca vecou, ktorej by ste sa mali báť. Svätý ruženec je najsilnejšia zbraň proti Zlému. Deti, vy si ani neviete predstaviť, aká veľká sila sa skrýva vo svätom ruženci. Svätý ruženec modlený srdcom má väčší účinok ako svätý ruženec modlený mechanicky. Keď sa modlite svätý ruženec srdcom, robíte mi veľmi veľkú radosť. Rady sa modlite svätý ruženec. Modlite sa ho srdcom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Drahé deti,
     opäť vám hovorím, opäť vám pripomínam: Vždy, keď sa budete niečo modliť, postiť sa, keď sa vám budú posmievať, alebo vás budú urážať, obetujte to na nejaký úmysel. Každú modlitbu obetujte na nejaký úmysel. Keď vám nepoviem úmysel, na ktorý máte pôst obetovať, určite si ho sami. Keď vás budú urážať, neodplácajte sa im urážkami. Obetujte tie urážky za tých, ktorí vás urážajú, alebo sa aspoň pomodlite Sláva Otcu a hnev vás prejde. Ja budem vždy s vami.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


22.11.1998 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Dnes som prišla, lebo vám chcem oznámiť:
     Deti, o týždeň sa pred vami otvorí nové obdobie, ktoré predstavení svätej Cirkvi nazvali Advent. V tomto čase by ste mali byť tichší. Svätá Cirkev vám dala tento čas, aby ste sa mohli zamyslieť nad svojim doterajším životom, aby ste sa mohli zdokonaliť vo svojom kresťanskom živote, ktorý ste dostali prostredníctvom svätého krstu. Pri tomto zdokonaľovaní nech vám poslúži Sväté písmo, v ktorom nájdete odpovede na všetky svoje nedostatky. Radi čítajte Sväté písmo. Táto kniha nech sa pre vás stane najvzácnejšou a najcennejšou knihou.
     Deti, hovorím vám, nepremárnite tento čas, ale prehĺbte si v ňom vieru. Zmeňte sa. V tejto zmene nech vám pomôže aj modlitba. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil, že by ste vedeli ako máte konať. Poproste ho, aby vás viedol po ceste, ktorá vás privedie k ozajstnej náprave a zmene vášho života. Modlite sa, modlite sa, modlite sa. Verte v silu modlitby. Verte, že o čo vo svojej modlitbe prosíte, to aj dostanete.
     Deti, ešte raz vám hovorím, využite každú minútu tohto času, ktorý vám je poskytnutý pre vašu zmenu života. Toto je čas prípravy na Vianoce. Pripravte si svoje srdcia pomocou modlitby na narodenie môjho Syna. Očakávajte príchod môjho Syna s radosťou. Keď sa môj Syn narodí, otvorte mu svoje čisté srdcia a dovoľte mu do nich vstúpiť. Dovoľte mu v nich prebývať a naplniť svojim pokojom. Dovoľte Ježišovi stať sa jediným a pravým Pánom a Kráľom vašich sŕdc.


26.11.1998 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, rodina je základ pevných a silných kresťanov. Kresťanská rodina je základ dobrých kresťanov. Nech sa každý deň zhromaždí celá rodina a pomodlí sa aspoň jeden desiatok svätého ruženca alebo si prečíta niečo zo Svätého písma a potom nech rozmýšľajú o tom, čo prečítali. Veľmi mňa i celú Najsvätejšiu Trojicu teší, keď sa rodina zhromaždí a modlí sa. Rady sa modlite v rodinách svätý ruženec.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


01.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prosím vás, pomodlite sa za moje deti, ktoré kedysi nepoznali Božiu lásku a stali sa z nich veriaci. Potrebujú vaše modlitby, pretože Boh na nich dal kríž, ktorý pred tým tak veľmi nepoznali a ťažko sa im nesie. Boh ich chcel viac primknúť k sebe a chce, aby kríž spoznali a milovali, ale robí im to ťažkosti. Preto potrebujú vaše modlitby. Modlite sa za nich.


03.12.1998 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Keď sa zahľadíte na nebo, neviete, kde je jeho koniec. Vaše srdcia sú taktiež hlboké, ale musíte sa snažiť o to, aby neboli prázdne, ale nech sú naplnené láskou. V tomto adventnom čase sa pripravujete na Vianoce, preto vyzametajte svoje srdcia a pripravte si ich, aby sa v nich Ježiš mohol narodiť. Akokoľvek budete premýšľať nad tým, čo je najdôležitejšie vo vašich srdciach, prídete na to, že najdôležitejšie je, aby vo vás prebývala láska. Láska, ktorá miluje každého, láska, ktorá pritúli žobráka, láska, ktorá zodvihne opovrhovaného, ktorá sa skláňa k chudobným, plačúcim, aby ich nasýtila a potešila. Najdôležitejšia je láska, deti moje, ktorá prináša so sebou radosť, ktorá nikdy nekončí. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.12.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     veľmi si cením toho, že ste sem prišli. Deti, chcem, aby sa každá jedna rodina spojila putom, putom lásky, aby sa stala jednotnou. Nech sa každý dom stane malou jaskynkou a vaše spojené srdcia jaslami, aby sa takto Ježiš mohol narodiť vo vašich spojených srdciach. On vám prinesie pokoj a vaša láska sa bude zväčšovať zo dňa na deň.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.12.1998 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Chcem, aby ste uvažovali a v modlitbách rozjímali o pokoji, ktorý vám tento svet dať nemôže. Deti, ale nechcem aby ste len uvažovali, ale aby ste ho šírili prostredníctvom vašich skutkov. Upokojte tých, ktorí sú roztržití. I pomocou rozhovorov šírte pokoj a upokojujte ľudí vôkol seba. Deti, pokoj je ako slnko, ktoré zažiari vždy keď hriech odíde ako mrak spred slnka. Uskutočňujte toto posolstvo. Budem vám na pomoci a žehnám vám, aby ste ho uskutočňovali vo všetkých situáciách, najmä pre vás tých ťažkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     i dnes sa nebo otvorilo a Boh mi dovolil, aby som i dnes prišla medzi vás. Deti, začnite meniť svoje životy láskou, začnite láskou, ktorá so sebou prináša radosť. Ak sa naučíte nekonečne milovať, radosť bude vo vás rásť. Budete sa tešiť i vtedy, keď budete mať ťažkosti. Pre mnohých ľudí, najmä tých, ktorí Ježiša nepoznajú, je to ťažké pochopiť. Nevedia, že iba Ježiš ich môže urobiť šťastnými. Láska a radosť vás dovedie k svätosti. Preto milujte a radujte sa. Tešte sa z toho, že láska, ktorá sa zrodila v jasliach sa opäť narodí vo vašich srdciach.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.12.1998 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti,
     ďakujem vám, že šírite moje posolstvá a viem, aké ťažkosti to prináša. Ale prosím, spomeňte si na môj príklad, ktorý vám ponúkam. Bola som vždy tichá, počúvajúca služobnica Pánova. Keď budete trpieť, prinášajte tichú obetu Bohu. V tichosti prijímajte každú bolesť. Nereptajte a nechcite silou mocou zmeniť to, čo sa deje. Prijmite všetko s pokorou. Uvidíte, že takto ľahšie zvládnete každú situáciu. Deti, nechcem aby ste mlčali o posolstvách, ale chcem, aby ste s láskou mlčali, keď trpíte.


24.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento vianočný čas opäť otvárate svoje srdcia aby sa Ježiš v nich narodil. Ďakujem vám, že ste si dali záležať na tom, aby ste ich mali čisté a pripravené pre môjho Syna. Môj Syn sa narodil v chudobe. Priblížil sa chudobným a jednoduchým ľuďom. Preto deti aj vy, keď uvidíte biedneho, chudobného človeka pomôžte mu. Rozdávajte lásku nielen počas Vianoc, ale cez celý rok. Prajem si, aby vaše srdcia, ktoré teraz dovolili sa narodiť môjmu Synovi vo vás, dovolili sa mu narodiť počas celého roka, aby ste ho tak nosili stále v čistom srdci. Kiež by ste na túto moju prosbu nezabúdali.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám pripomenúť, aby ste Pánu Bohu za všetko ďakovali a aby ste ho prosili i o to, aby ste dokázali plniť jeho vôľu. Deti, očakávate príchod nového roka. Snažte sa byť v novom roku lepší a milší Bohu, aby nastávajúci rok bol lepší než ten, ktorý práve končí. Deti nezastavujte sa, ale bojujte o lásku, aby i naďalej prebývala vo vás. Nezastavujte sa na jednom mieste, ale snažte sa o lepší duchovný život. Nech vám Pán Boh pomáha.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


01.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať: Pán Boh vám dožičil vkročiť do tohto nového roku. Dnes sa chýli ku koncu jeho prvý deň. Mnohí ľudia vám už povedali svoje prejavy, ktorých slová majú byť naplnené dodaním odhodlania, aby ste sa nebáli ísť do nového roku plného starostí. Ľudia vám povedia more slov, ale nie sú schopní urobiť ich reálnymi. Dovoľte aj mne, aby som vám na prahu tohto nového roku povedala: Na začiatku tohto roku, ktorý neodvratne stojí pred vami, nech si každý jeden z vás dá predsavzatie, že začne pracovať na zmene svojho života. Buďte voči sebe láskavejší, ohľaduplnejší, citlivejší a pomáhajte si. Nebuďte takí uponáhľaní, ale viac času z dňa venujte duchovným hodnotám. Snažte sa žiť, aby vo vás semienko kresťanského života každým dňom vzrastalo a rozvíjalo sa krásne. Keď vás postihne akékoľvek nešťastie, neklesajte, ale vždy sa usilujte na všetko pozerať očami viery v Ježiša Krista a on vám dá silu bojovať proti zlému.


03.01.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a dôkazom mojej lásky k vám je to, že som aj dnes prišla medzi vás. Deti, chcem, aby ste nadviazali úplne úzky kontakt s Bohom Otcom, ktorý vás veľmi miluje. Otvorte mu svoje srdcia a hoďte sa mu do náručia ako deti. Musíte sa stať jednoduchými deťmi, aby ste pochopili svojho Boha. Deti, snažte sa čo najlepšie plniť jeho vôľu, pretože plniť jeho vôľu znamená žiť lásku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     V dnešný deň vám chcem povedať: Pred časom ste sa v adventnom období duchovne pripravovali na narodenie Ježiša Krista. Pristúpili ste aj k svätej spovedi. Vyznali a oľutovali ste svoje hriechy, očistili ste si svoje srdcia prostredníctvom svätej spovede a v nej vám Nebeský Otec preukázal svoje milosrdenstvo, ktoré je nekonečné a nevyčerpateľné. Prejavil vám ho vtedy, keď vám s láskou odpustil všetky vaše hriechy. Bol nesmierne rád, že ste sa vrátili do domu, kde bývajú deti, ktoré majú svoje srdcia čisté. Mali ste svoje srdcia pripravené pre Ježiša. S radosťou ste očakávali jeho narodenie. Keď sa narodil, priniesol všetkým ľuďom pokoj a radosť. Aj vám priniesol pokoj a radosť do vašich sŕdc, keď do nich vstúpil. Priniesol vám radosť, aby ste nemysleli neprestajne iba na tento svet, na veci, ktoré sú pominuteľné, na všetky problémy, ktoré máte. Pomocou Božej radosti, ktorú vám daroval, chcel vaše mysle pozdvihnúť k hodnotám, ktoré trvajú a nikdy sa nepominú. Chcel vám ich pozdvihnúť k Pánu Bohu, k jeho nekonečnej láske, k milosrdenstvu.
     Deti, deti, taký krátky čas uplynul od vtedy, keď vás Ježiš naplnil radosťou a už ste na ňu zabudli. Už ste znovu uponáhľaní a plní starostí. Preto vám hovorím - nezabúdajte na radosť. Radosť nesmie nikdy chýbať medzi vašimi dobrými vlastnosťami. Radosť z vás nesmie nikdy vymiznúť. Radujte sa v každej situácii, keď bude radostná, ale i bolestná. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


14.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes vám chcem opäť povedať posolstvo o svätej omši. Každý deň prichádzajte do domu svojho Otca na slávenie obety svätej omše. Vo svätej omši prežívate ako sa jeho syn s láskou za vás obetoval. Svoju lásku voči vám všetkým dosvedčil svojou smrťou na dreve kríža. Deti, svätá omša nech sa stane silou v dňoch, ktoré sú pre vás častokrát ťažké. Otvorte svoje srdcia a čerpajte z nich silu, ktorá z nej vyžaruje. Tou silou je sám Pán Ježiš. Majte svoje srdcia stále čisté, aby ste mohli neprestajne pristupovať k svätému prijímaniu. Tak ako nemôžu vaše telá žiť bez jedla a nápoja, tak isto ani vaše duše nemôžu žiť bez svätého prijímania. Nech nikdy nejestvujú dni, v ktorých by ste neprijali telo Pána Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej do svojich čistých sŕdc. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako matka napomína svoje dieťa keď nekoná správne a uškodilo by mu to, tak keďže aj ja som vaša Matka a starám sa o vás s tou najväčšou materinskou láskou, tak s láskou vám chcem povedať aj tieto slová:
     Deti, v týchto dňoch ste veľmi unavené zo všetkej práce, ktorú musíte vykonať. Tej práce máte tak veľa, až pod jej ťarchou padáte. Ja viem o vašej vyčerpanosti, ale aj napriek všetkému pozbierajte zbytok svojich síl a vstaňte. Modlite sa a proste Pána Ježiša, aby vám dal silu. Keď ho budete prosiť s vierou, tak On vám ju daruje v hojnej miere. Nebojte sa na neho obrátiť s akýmikoľvek problémami. Veď preto je naveky prítomný v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, aby vám mohol vždy pomáhať. On jediný vám vždy s láskou so všetkým pomôže.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.01.1999 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať: Deti, rozvíjajte si svoju vieru v Ježiša Krista, ktorú ste dostali pri svätom krste. Dbajte, aby vaša viera vzrastala. Tak ako Nebeský Otec zosiela na kvety dážď aby sa rozvili, nadobudli krásu a potom priťahovali oči všetkých ľudí, tak vy rozvíjajte svoju vieru modlitbou. Ja vám často opakujem, aby ste sa modlili. Všetko vidíte očami ľudskými. Očarujú vás veci, ktoré vidíte okolo seba. Za všetkými týmito vecami sa ponáhľate a všetky by ste ich chceli vlastniť. Ja vás stále napomínam, aby ste všetko, čo vám tento svet ponúka zahodili ďaleko za seba. Ja viem, že mnohé veci na tomto svete sú krásne a veľmi vás lákajú. Viem ale aj to, že keď za nimi pôjdete, veľmi vám ublížia. Oni sú krásne iba na povrchu. Keď do nich vniknete hlbšie, veľmi vám ublížia na vašich dušiach. Vaše duše budú veľmi trpieť. Som vaša Matka a nechcem, aby ste trpeli. Hovorím vám preto znovu - zahoďte všetky veci, ktoré nepotrebujete pre život. Ak ma počúvnete a budete konať podľa mojich slov, tak nebudete takí zaneprázdnení a teda, budete mať viac času na modlitbu. Modlite sa a nazrite do studne modlitby a zistíte, že modlitba vám nahradí všetko, čím ste sa zaoberali doteraz, ba obohatí vaše duše pokojom. Modlite sa a prehlbujte si svoju vieru v Ježiša Krista. Keď vniknete do hĺbky modlitby tak zistíte, že na celom svete nejestvuje väčší a cennejší poklad ako je viera v Ježiša Krista. Milujem vás. Tieto slová som vám povedala z lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.02.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že satan v tento čas zvlášť ponúka bohatstvo - zlato a striebro pred vaše oči. Chce zastrieť oči, aby nevideli Božie veci. Chce strhnúť najmä mládež k svetským radovánkam a chce ju upäť na tento svet. Preto deti, viac sa modlite. Deti, nedá sa slúžiť dvom pánom, aj Bohu aj mamone. Viem, deti, že vy chcete slúžiť Bohu, no upozorňujem vás, aby ste sa vedeli včas brániť.


04.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky, nesmierna je moja láska k vám, a tak i dnes prichádzam potešiť a posilniť vaše srdcia. Moje deti, ste veľmi ustarostené a unavené. Trápite sa a zaťažujete kvôli veciam tohto sveta. Deti, odpútajte sa od všetkých trápení a drobností, ktoré pominú a zamerajte sa na hodnoty nebeské. Moje deti, vari nie je láska viac ako všetky tieto veci? Vari nie je pokoj dôležitejší pre vás než všetky tieto starosti? Deti, prijmite lásku a viďte tento svet v očiach lásky. Prijmite pokoj a rozdávajte ho srdcom pokoja. Ja vám stále pomáham, tak prijmite moju lásku a pokoj. Nesmierne vás milujem. Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


07.02.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     nesmierne vás milujem a ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vás poprosiť, aby ste sa vhĺbili do svojich sŕdc, aby ste zistili ako Ježiša milujete, aká je vaša viera v neho. Zamyslite sa, či vaša viera je pevná. Ak Ježiša skutočne milujete, vtedy z viery v neho budete mať radosť. Deti, nech Ježiš, ktorý je v každom z vás, v každom srdci je šťastný a voľný, aby vo vás pôsobil a tak budete svetlom, ktoré nehasne ale svieti do celého sveta.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás a to isté chcem i od vás. Chcem, aby ste milovali jeden druhého bez rozdielu, bez rozdielu toho, ako vyzerá, či je jeden dobrý, alebo zlý. Deti, nebuďte uzavreté do seba, ale otvorte sa pre iných, veď ste jedna veľká rodina. Ja milujem každého bez rozdielu - či je chudobný alebo bohatý, či je malý alebo veľký. Deti, všetky ste moje a ja milujem všetkých rovnako. Deti, prinášam vám lásku a chcem, aby ste túto moju lásku rozdávali ďalej. Urobte niečo pre svojho blížneho a pomôžte mu skôr, ako vás o to poprosí. Deti, nebuďte uzavreté, ale milujte sa navzájom. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Pokoj vám a vždy len pokoj. Nech pokoj naplní vaše srdcia, nech pokoj naplní vaše rodiny, nech pokoj zavládne vo vašom štáte a nech pokoj sa rozšíri do celého sveta. Pokoj a vždy len pokoj. Deti, pod pokojom nemyslím hluchotu voči svojim blížnym, ale pod pokojom myslím Boží pokoj. Pokoj, ktorý môže naplniť každé srdce, pokoj, ktorý rodí láska. Deti, v tejto dobe Zlý veľmi útočí na váš duchovný pokoj a odoberá vám ho. Vy si ho ľahko necháte zobrať a nebojujete preň. Deti, ak sa budete cítiť ustarostené a nepokojné, nájdite si čas pre Pána a rozprávajte sa s ním. Povedzte mu všetko ako malé deti. A on vám v tomto tichom rozhovore zošle svoj pokoj, ktorý budete schopné prijať.
     Milujem vás a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.02.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes vás chcem vyzvať, opäť vyzvať k tomu, aby ste sa modlili vo svojich rodinách. Keď sa modlíte, ste spolu a všetci jednotne predkladáte úmysel, na ktorý sa modlíte, Nebeskému Otcovi. Taktiež čítajte zo Svätého písma. Rozmýšľajte nad tým, čo hovoril a robil Ježiš, a podľa toho i vy konajte. On všetko čo povedal a urobil, urobil z veľkej lásky k vám. Tak nesmierne vás miluje, že vás zahŕňa svojimi darmi a milosťami. Deti, ďakujte mu za všetko. Vy si často myslíte, že vás nemiluje, lebo nevypočul vaše modlitby. Nesmierne vás miluje a robí všetko zo svojej veľkej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Každý z vás nosí vo svojom vnútri môj obraz. No väčšina z vás ostáva pyšnými a namyslenými. A ja vás chcem poprosiť o pokoru. Deti, snažte sa o pokoru, pretože iba cez ňu môžete prijímať všetky urážky, ktorými vás ľudia urážajú. Dokážete sa pozerať na nich s takou láskou s akou sa Ježiš pozeral na svojich nepriateľov. V dnešnej dobe je pokora veľmi dôležitá. Pokoru musíte, deti, cítiť vo svojej duši a vo svojom srdci. Vo svojom vnútri musíte objaviť to, čo je skryté vo vašej duši. Zasväťte mi vaše rodiny, štáty, mestá a Boh ich bude žehnať. Božia milosť spočinie na každom z vás a bude vás žehnať po všetky dni. A ja vás nikdy neopustím. Budem vás sprevádzať na každom kroku, budem pri vás pevne stáť a každý z vás bude pociťovať moju prítomnosť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.03.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sa sem prišli modliť, ale tak málo ste svoje srdcia a lásku v nich vložili do modlitby. Deti, zamýšľajte sa čo najhlbšie nad krížovou cestou môjho Syna. Zamyslite sa nad každým zastavením, nad každým okamihom, ktorý Ježiš prežil. Naučte sa od neho akú lásku vkladal do každého svojho skutku. Hoci jeho utrpenie ho na každom kroku umáralo, nikdy nezabúdal na lásku. Deti, cez túto pôstnu dobu naberte silu z Ježišovej cesty pre vašu životnú cestu sprevádzanú krížom. Deti, v každom okamihu prejavujte lásku a nezabúdajte, že každá cesta má svoj koniec. A cesta s Ježišom končí víťazstvom nad zlom a smrťou.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám a nesmierne vás milujem. Ďakujem, že sa snažíte plniť moju prosbu o pokore. Deti, ste veľmi uponáhľané a vaše srdce je plné starostí a problémov. Na to je však jediný liek a to je modlitba - modlitba srdcom. Každému hovorte o viere, o Bohu, aká silná je jeho láska k vám. Boh vám pomáha a ponúka vám svoju lásku. On sám je tou láskou. Zabúdate však na jeho lásku a na jeho nesmiernu dobrotu. Ešte raz vám ďakujem. Ďakujem vám za vaše zasvätenie, ale nezabudnite ani na Boha. A pri všetkom čo robíte si spomeňte na Boha aspoň týmito slovami: Môj Bože milujem ťa a ďakujem ti za všetko.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


18.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     S akou nesmiernou láskou a milosťou vás pozdravujem. Každému, ale každému rozdávam veľké milosti. Ďakujem vám za vašu úprimnú lásku. Ďakujem, dietky, za vaše srdcia. Milujem vás a viem, že vaše srdce nie je schopné prijať toľké milosti. Vaše srdce je veľmi tvrdé, ale jedna z milostí prerazí vaše kamenné srdce. Boh vás nesmierne miluje. On vám pomáha v utrpení a v biede, ale vaše srdcia zabúdajú na jeho nesmiernu lásku prostredníctvom ktorej poslal na svet svojho Syna. Dietky, nezabudnite, že ľuďom je nemožné to o čom sú presvedčení, ale Bohu je všetko možné.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


22.03.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, Nebeský Otec sa v tomto čase veľmi raduje, lebo deti, ktoré prijal vo svätom krste za svoje, sa v hojnej miere vracajú prostredníctvom svätej spovede do jeho náručia. Každého prijíma z veľkou radosťou. Svoju lásku vám prejavuje tým, že vás opäť volá k sebe a je ochotný vám odpustiť všetko, čím ste sa voči nemu previnili. Chce vám darovať svoje milosrdenstvo.
     Deti, chcem vám povedať, aby ste sa išli zmieriť so svojim Otcom. Hovorím vám to vopred, aby ste mali dostatok času zamyslieť sa nad svojim doterajším konaním. Dobre sa pripravte na obnovenie priateľstva so svojím Nebeským Otcom. Nech je to úprimné a s pevným predsavzatím, že sa budete snažiť polepšiť sa. Nebeský Otec chce, aby ste mali svoje srdcia priezračné. Chce, aby ste ich mali naplnené láskou, aby sa jeho Syn, ktorý vstane zmŕtvych, v nich cítil ako človek, ktorého veľmi milujete.
     Deti, pozývam vás na svätú spoveď. Choďte na ňu v čo najväčšom počte. Nebeský Otec čaká s otvoreným náručím, aby vás zase privítal medzi svojimi deťmi, ktoré ochotne a s láskou plnia jeho svätú vôľu.


25.03.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes by som vám chcela povedať o nádeji. Nech sa vo vašom vnútri rozrastá nádej a všetko vám bude ľahšie. Radosť rozdávajte a úsmevom sa odplácajte všetkým, ktorí vás urazili. Nádej by ste mali mať takú, akú som mala ja, keď som videla svojho Syna umierať na kríži. Bola som veľmi zronená, ale v srdci som mala nádej, že môj Syn vstane zmŕtvych. Chcela by som vás ešte poprosiť o modlitby. Prosím, prosím modlite sa, aby vaše modlitby mohol Boh použiť na spásu mnohých ľudí.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


01.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Som veľmi šťastná, moje deti, že Boh a Pán mi dovolil i dnes prísť sem k vám. Deti, chcem, aby ste svoje srdcia mali čisté a otvorené vždy dokorán pre môjho Syna a vášho Boha. Deti, chcem, aby ste niesli svoj každodenný kríž bez reptania. Veď váš Pán Ježiš Kristus niesol za vás kríž, no on nereptal, ale niesol ho s veľkou láskou. On z lásky sa obetoval za nás. Deti, milujte všetkých tých, ktorí vás nemilujú. Modlite sa, modlite sa za tých, ktorí vami opovrhujú. Rozdávajte lásku a pokoj ako váš Pán. Veď On vždy miloval všetkých i tých, ktorí ním opovrhovali. Ja, vaša matka, som vždy s vami a nikdy vás neopustím.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


03.04.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes za vami prichádzam s obrovskou radosťou. Veľmi sa radujem, lebo Ježiš vstal zmŕtvych. Moje srdce je naplnené radosťou, lebo Ježiš žije. Moje srdce, ktoré bolo tak veľmi zranené keď som videla všetko to Ježišove utrpenie a nakoniec aj jeho smrť na kríži sa teraz veľmi teší, lebo Ježiš nezomrel naveky. On po troch dňoch vstal. Je živý a to naveky. To, že Ježiš je medzi živými, je najlepší liek na moje všetky strasti, ktoré som prežila. Radujem sa, lebo Ježiš je mocný. On premohol satana a roztrhol okovy večnej smrti. On je víťaz. On zvíťazí nad každým zlom. On panuje nad celým svetom.
     Deti, nech sa vaše srdcia zapália veľkým plameňom radosti z toho, že máte svojho Pána živého. Tešte sa z tohto veľkého dňa spolu s celou svätou Cirkvou. Nech vaše srdcia veľkým hlasom spievajú: Aleluja, aleluja, aleluja.


04.04.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes celé nebo je vo veľkej oslave spolu s celou zemou. Všetci sa tešíme spoločne, že môj Syn zlomil osteň smrti a tak daroval vám, deti moje, život - život večný. Moje deti, chráňte si ho a nedajte si ho vziať. Uvedomte si, že do neba sa môžete dostať vďaka tejto láske, ktorá sa obetovala za vás. Táto láska nezostala v hrobe, ale na tretí deň vstala z neho. Táto láska, deti, je Ježiš. On dal veľkú obetu za vás. Preto pamätajte, že to nebola lacná obeta, ale Božia obeta, Božia láska k človeku. Deti, dajte svojim životom poznať, že Ježiš skutočne vstal z mŕtvych a tešte sa z tohto dňa, ktorý spoločne dnes oslavujeme.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje volanie.


08.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes prichádzam sem k vám, lebo Boh a Pán skrze mňa vám prináša lásku a pokoj. Lásku preto, aby vaše srdcia neboli tvrdé, ale vždy otvorené dokorán na prijatie Božej lásky. Deti, chcem, aby ste prijali lásku od Boha Otca a rozdávali ju všetkým blížnym, vašim bratom a sestrám. Boh vám dáva lásku a podáva vám svoju pomocnú ruku. Pokoj preto, aby vaše srdcia ho prijímali s veľkou láskou a dokázali ho šíriť ďalej.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     I dnes prichádzam a prinášam vám posolstvo od môjho Syna a vášho Spasiteľa Ježiša Krista. Prichádzam, lebo vaše srdcia sú ešte vždy tvrdé. Vy, deti, otvorte svoje srdcia dokorán a prijmite do nich lásku s veľkou radosťou od Pána. Deti, chcem, aby ste si čítali zo Svätého písma a rozmýšľali nad každým jedným slovom. Deti, otvorte s láskou vaše srdcia pre Božie Slovo. Deti, vy si Slovo Božie iba vypočujete, ale nerozmýšľate nad ním a nežijete ho. Deti, začnite žiť podľa evanjelia. Deti, vaše uši sú hluché, vaše oči slepé a nechcú dovoliť, aby láska mohla do vás vstúpiť a vo vás žiť. Nechcú, aby ste sa stali živým evanjeliom! Vy, deti, nedajte sa otupiť, nedajte sa zaslepiť, ale začnite žiť pre lásku a pokoj to, čo vám Boh dáva a každým dňom prináša.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


22.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, som šťastná, že Boh váš Otec mi dovolil prísť sem k vám. Deti, láska je to čo vám ešte stále chýba. Vaše srdcia sa nechcú otvoriť pre lásku. Vy, deti, nechcete ju žiť. Deti, modlite sa srdcom a s radosťou, aby tak vaše kamenné srdcia sa mohli otvoriť láske, aby ste ju rozdávali a šírili ďalej. Deti, moje srdce krváca, je celé doráňané keď vidím, že neprijímate lásku, ktorá je vám zosielaná Nebeským Otcom. Len s láskou a pokojom v srdci dokážete milovať a s láskou odpúšťať. Deti, vy ani neviete o aké milosti prichádzate. Ja, vaša Matka, vám nechcem ublížiť, ale chcem vám pomôcť, aby ste dokázali s láskou a v láske žiť.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


24.04.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     vaše srdcia začínajú podliehať strachu keď vidíte a počujete čo sa okolo vás deje. Preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili - za pokoj v srdciach. Teraz je najdôležitejšie, aby ste sa začali modliť za pokoj vo vašich srdciach. Najprv potrebujete pokoj v srdciach. Keď vám ho Pán Ježiš vleje do sŕdc, potom sa vám bude ľahšie vyprosovať pokoj pre celý svet. Modlite sa za pokoj vo svete. V tomto čase sa nepokoj začína veľmi šíriť. Preto modlite sa za pokoj vo svete. Terajší svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj vo svete. Pokoj je pre vás veľmi, veľmi potrebný. Všetky svoje modlitby obetujte aj na tento úmysel.


29.04.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja, vaša matka, prichádzam, aby som vám mohla vliať do srdca lásku od môjho Syna. Deti, keď máte starosti a problémy, choďte do božieho chrámu, do chrámu Boha-Otca a pokľaknite si pred Sviatosť Oltárnu a vyžalujte sa Pánovi a vášmu Bohu. On s veľkou radosťou a láskou vyslyší vaše modlitby a prosby. Veď on je pánom celého sveta a celého vesmíru. Vy, deti, nebojte sa. Deti, i dnes vás prosím modlite sa, modlite sa za lásku vo vašich srdciach. Modlite sa, aby vaša viera bola silná a neochvejná.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


06.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak ako je pre vás pokrm každodennou posilou, tak nech je aj modlitba vašou posilou. Modlitba má veľkú moc. Modlite sa. Modlite sa s vierou, nádejou a láskou, aby ste zastavili vojnu vo vašich srdciach a medzi sebou. Modlite sa každodenne. Modlitba a sväté prijímanie nech je pre vás posilou. Nech je modlitba pre vás to, čo je pre vás pokrm.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.05.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Som tak šťastná, pretože sa mi celý slovenský národ túto dobu zvláštnym spôsobom zasvätil. Ja som vás mala vždy vo svojom srdci a uisťujem vás, že aj naďalej budem. Vďaka tomuto zasväteniu bude slovenský národ uchránený od všetkých nebezpečenstiev, ktoré satan proti nemu pripravoval. Bohu sa to tak zapáčilo, že sa nad vami zľutoval a plán, ktorý ste si mali vydobyť svojim úsilím, teraz vám ho dáva ako dar. Moje deti, mám k vám ešte jednu prosbu. Posolstvá, ktoré vám dávam, nedávam len mojim siedmim deťom, ale vám všetkým. Preto vás chcem poprosiť, aby ste začali zvlášť šíriť pobožnosť prvých siedmich nedieľ, ktorú som si priala. Kde bude vykonávaná táto pobožnosť, bude prekvitať viera a láska k Ježišovi Kristovi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, modlievajte sa. Modlievajte sa vo vašich rodinách. Modlievajte sa vo vašich rodinách, aby z nich vychádzala láska, šťastie a pokoj. Jedine Ježiš, ktorý vstal zmŕtvych, vstúpil na nebesia a zosiela Ducha Svätého, vám môže dať lásku, šťastie a pokoj pomocou jeho nástupcov - apoštolov. Radi chodievajte na svätú omšu a sväté prijímanie. Radi chodievajte aj na svätú spoveď pomocou ktorej vám Nebeský Otec a Pán Ježiš odpúšťajú hriechy, ktorými ste ich zranili. Radi sa modlievajte vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, milujte sa navzájom. Milujete svojich blížnych bez rozdielu. Tak, ako vás miluje váš Otec. Či ste chudobní, alebo bohatí, či ste zdraví, alebo chorí. Neubližujte si slovami: "Ty si taký a ty taký", pretože sa vám môže stať to, kvôli čomu sa svojmu blížnemu posmievate. Všetci máte nejaké nedostatky. Milujte svojich blížnych tak, ako seba samých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.05.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti,
     prichádzam, aby som vám pripomenula, že svätá Cirkev slávi sviatok zoslania Ducha Svätého. Vy jeho dary veľmi potrebujete. Otvorte srdcia a prijmite ich. Dovoľte, aby sa usadili vo vašich srdciach a sprevádzali vás v každom okamihu vášho života. Ak sa budete rozhodovať ako máte to či ono vykonať, proste Ducha Svätého, aby vás osvietil, aby ste včas spoznali, či je vaše rozhodnutie správne. Modlite sa za všetkých ľudí, aby im Ježiš zoslal svojho Svätého Ducha a jeho rozličné dary. Keď sa dajú všetci ľudia viesť Duchom Svätým, budú oveľa bezstarostnejší, šťastnejší a potom sa svet stane oveľa, oveľa krajším. Naučte sa spolupracovať s Duchom Svätým a On vás od mnohého odbremení. Nech vám svetlo Božieho Ducha stále svieti na ceste, po ktorej máte kráčať od chvíle, čo patríte do stáda Kristovej svätej Cirkvi.


27.05.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, radi si čítajte zo Svätého písma. Čítajte si zo Starého aj Nového zákona. Ja vám nehovorím nič iné, ako Pán Ježiš vo svojich evanjeliách. Pripomínam vám to, pretože si neberiete slová Pána Ježiša k srdcu. Denne si čítajte zo Svätého písma a rozjímajte o tom, čo čítate. Deti, ja vám iba opakujem slová Pána Ježiša. Radi si čítajte zo Svätého písma.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes som prišla, aby som vaše srdcia obdarovala radosťou prostredníctvom týchto slov: Radujte sa, lebo v dnešný deň slávite sviatok Kristovho Tela a Krvi. Svätá Cirkev tento veľký sviatok slávi každoročne, aby veriaci nezabudli na toto veľké tajomstvo.
     Deti, s radosťou pristupujte na svätú spoveď. Tak ako si pravidelne svoje telá umývate vodou a obliekate si čistý odev, tak si pravidelne umývajte aj svoje duše vodou Božieho milosrdenstva a oblečte sa do Božej lásky. Prichádzajte s úprimnou a neskrývanou radosťou k stolu Pánovmu, kde sa vám On s láskou dáva skrytý pod chlebom života. Udržujte si svoje srdcia čisté, aby ste Ježiša mohli prijímať čo najčastejšie. Nadviažte s ním priateľský vzťah a potom sa každý deň budete tešiť na svätú omšu, lebo v nej sa zase stretnete so svojim priateľom, ktorý na vás netrpezlivo čaká. Buďte šťastní, že máte priateľa, ktorý vás nikdy nenechá samých. Ďakujte Pánovi Ježišovi, že ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu, aby mohol naveky zostať prítomný medzi vami. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.06.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Nekonečne vás milujem a skláňam sa nad vami, aby som svoju lásku vyliala na vás. Moje deti, každý človek vie milovať aj keď sa vám zdá, že v ňom lásky niet. V každom srdci je láska. Chcem, aby v každom srdci láska, ktorá je nepatrná, vzrástla do veľkej, aby sa vaša láska čoraz viac podobala Božej. Preto, deti, vás povzbudzujem, aby ste sa modlili jeden za druhého. Ako sa ja modlím za vás, vy sa modlite jeden za druhého. Do svojich modlitieb si adoptujte svojho blížneho a každodenne sa za neho modlite. Obetujte za neho sv. prijímanie, pôsty a malé obety. Modlite sa najmä za toho, ktorý nie je blízky vášmu srdcu a tak sa ho naučíte viac milovať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes je sviatok Božského srdca Ježišovho. Ježišovo srdce je dokorán otvorené, aby nás mohlo obsypať milosťami, ktorými je celé zaplavené. Počúvnite ma a otvorte aj vy svoje srdcia, aby vám svoje milosti mohlo darovať. Pochopte, že ak chcete vlastniť Božie milosti, najskôr musíte otvoriť svoje srdcia. Čisté a otvorené srdcia, to je najväčší dar, aký môžete Ježišovi darovať. Pre pozemský život je najdôležitejšie srdce. Aj pre Boží život je najdôležitejšie čisté srdce. Prijmite od Ježiša lásku, ktorá vyviera z jeho srdca. Osvojte si lásku vo svojich srdciach. Prijmite skutočnosť, že bez lásky nič nevykonáte. Pre každý čin, ktorý chcete vykonať je najdôležitejšia láska. Keď chcete niečo vykonať bez lásky, to je ako by ste chceli žiť bez vzduchu. Láska je najdôležitejšia. Kto nemá v srdci lásku zároveň nemá ani srdce.
     Deti, tento mesiac je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Modlite sa aby ste si dokázali osvojiť jeho čnosti a podľa nich aj riadiť celý svoj život.
     Dietky moje, modlite sa aj za to, aby medzi veriacimi vzrástla úcta k Božskému srdcu Ježišovmu. Nech si ho ľudia uctievajú s väčšou úprimnosťou. Ono bolo pre vás prerazené ostrou kópiou. Prejavte mu za tento nesmierny dar lásky, vďaku. Nesmierne vás Pán Ježiš miluje spolu so mnou. Milujeme vás nekonečne. Spomeňte si na to počas dňa a nebudete sa cítiť osamelí. Deti, nezabúdajte, že kto v srdci nosí lásku, nosí poklad.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Deti, prišla som aj dnes za vami, lebo vám chcem znovu zopakovať tieto slová: Chcete sa stať šťastnými. Neustále sa obzeráte iba za pôžitkami tohto sveta. I napriek tomu, že vám tento svet poskytne príležitosti na radosť, nikdy táto radosť nebude nekonečná a večná. Príležitosti na radosť, ktoré vám poskytne tento svet sú iba dočasné a o nejaký čas pominú. Keď sa pominú, tak ste veľmi smutní a cítite sa opustení. Som matka všetkých vás a chcem pre vás iba to najlepšie. Prečo nechcete realizovať moje rady vo svojom živote? Ja vám chcem vždy iba pomôcť. Podávam vám pomocnú ruku, aby sa vám lepšie kráčalo po ceste plnej strastí, ktorú musíte prejsť aj napriek tomu, že častokrát nie je ľahká. Prijmite moju pomocnú ruku, ktorú vám s láskou podávam vo všetkých posolstvách a uvidíte, že spoločne sa nám pôjde oveľa ľahšie po tŕnistej ceste vášho života.
     Deti, chcem vám ale ešte znovu pripomenúť, aby ste si pravidelne každý deň začali čítať Sväté písmo. Neúnavne rozjímajte o slovách, ktoré ste si z neho prečítali. Tie slová vás naplnia nesmiernou radosťou. Budete šťastní, lebo prostredníctvom Svätého písma sa vám prihovára Pán Ježiš. Čítajte si Sväté písmo. Pán Ježiš v ňom odpovedá na všetky problémy, ktoré vás môžu v živote zastihnúť. Detičky moje, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


24.06.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes sa nesmierne radujem, pretože celá svätá Cirkev oslavuje narodenie svätého Jána Krstiteľa. Prišla som medzi vás, lebo sa chcem s vami podeliť o veľkú radosť, ktorou som naplnená. Aj vy sa z dnešného sviatku potešte. Tento sviatok je veľký. Dnes uzrel svetlo sveta Ján, ktorého Pán Boh požehnal Alžbete. Ona Pánu Bohu uverila, že ešte môže na svet priviesť dieťa, ktoré si tak veľmi želala. Keď sa čas pôrodu naplnil, porodila chlapca, ktorému Pán Boh určil vopred veľké poslanie. On mal svojimi slovami pripraviť ľud, aby dokázal prijať príchod Ježiša Krista a jeho kráľovstvo, ktoré malo zostúpiť na tento svet. Ján hovoril ľudu, aby sa v hĺbke svojich sŕdc zmenil, aby sa obrátil a prijal narodenie Božieho Syna. Keď začal Ježiš učiť, opäť veľmi často pripomínal ľuďom, aby sa obrátili a zaslúžili si vojsť do jeho kráľovstva, kde pripravil miesto všetkým, ktorí sa obrátili, s radosťou ho prijali za svojho najvyššieho Pána a milovali ho.
     Mňa sem Ježiš poslal, aby som vám postupne opakovala jeho slová podľa ktorých sa máte správať, aby ste sa po odchode z tohto sveta dostali do neba. I keď veľmi často na jeho slová zabúdate, ja vám ich budem opakovať dovtedy, kým sa vám nevryjú do hĺbky sŕdc. Tak ako matka robí všetko preto, aby jej dieťa bolo šťastné i ja si veľmi želám, aby ste boli šťastní. Chcem, aby ste sa po smrti dostali do večnej radosti v Nebeskom kráľovstve. Som ochotná neúnavne vám pomáhať pri dosiahnutí tohto cieľa. Robím to z nesmiernej lásky voči vám. Nesmierne, nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


01.07.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám dnes povedať, aby ste neboli nervózni voči blížnym. Vaše srdcia sú nepokojné a svojou nervozitou spôsobujete zármutok druhým, hoc si to ani neuvedomujete. Zanedbávali ste modlitbu srdca a viac ste sa venovali svojim veciam a zbytočným starostiam. Pomáham vám svojimi modlitbami, aby ste odstránili zo seba všetok nepokoj a opäť pomocou čistej modlitby dosiahli tichosť svojho srdca, z ktorého bude prúdiť láska, pokoj a radosť. Uvedomte si, deti, že keď sa stretáte a rozprávate so svojim blížnym, že sa stretáte a rozprávate s Ježišom a tak nebudete už k nikomu nevľúdni.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.07.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     chcem vás dnes povzbudiť, aby ste neochabovali vo svojich záväzkoch a predsavzatiach. Mnohí ste si povedali, že sa budete snažiť o bližší vzťah k Bohu, no vaša snaha opadla. Niektorí ste si povedali, že sa budete viac modliť a postiť a taktiež ste klesli vo svojom snažení. Deti chápem vás. Chcem vás povzbudiť a poradiť vám: Držte sa svojho Otca Nebeského za ruku a buďte ako malé deti. Malé dieťa, keď sa odtrhne od svojho otca je stratené a túži ho čím skôr nájsť. Deti, držte sa pevne svojho Nebeského Otca a On vás povedie. Veď ste jeho deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.07.1999 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam k vám, aby som vám povedala posolstvo a chcem, aby ste nad ním uvažovali s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou. Deti, vy otvárate svoje srdcia a mysle myšlienkam, ktoré vás robia nešťastnými. Vaše srdcia sa stávajú uzavretými a prestávajú duchovne rásť. Prenechajte svoje srdcia a mysle Bohu, ktorý vás pozdvihne a vaše srdcia opäť duchovne ožijú. Nechajte ich zväčšiť Ježišom a robte všetko s ním a pre neho. Rozmýšľajte o Ježišovi, pracujte s ním, úplne sa mu otvorte a vaše srdcia sa stanú veľkými v jeho láske. Koľkokrát vy umožníte Bohu pretvoriť vaše srdcia, toľkokrát vás on urobí šťastnými.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje,
     dnes vás chcem vyzvať, aby ste svoje modlitby obetovali za rodiny, ktoré odmietajú svoje dieťa a potratom sa ho chcú zbaviť. Robia to preto, lebo ich srdce nedokáže milovať. Preto proste pre nich o lásku, aby ich Boh naplnil. Ich srdce nemôže dať lásku ak jej nemá dostatok. Nevedia si uvedomiť, aký dar im Boh dáva a že iba rodina s dieťaťom je plnou rodinou. Najmä mladé rodiny, ktoré nepoznajú duchovný život sa dajú oklamať satanom. Deti, prosím vás modlite sa, nech vaše modlitby prevýšia zlobu sveta a tak porazia toto veľké zlo a aby rodiny, ktoré zabíjajú život sa obrátili a stali sa zástancami života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje,
     chcem vám dnes povedať, aby ste napriek svojim starostiam neskracovali svoje modlitby. Uvedomte si, že keď skrátite svoje modlitby, skrátite svoj rozhovor s Bohom. Keď zanecháte modlitbu, zanecháte aj prítomnosť Boha vo vás a medzi vami. Deti, vy potrebujete viac Boha, jeho prítomnosť v tichu a modlitbe než prítomnosť mamony, ktorá vás obklopuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.07.1999 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Aj dnes prichádzam, aby som vám odovzdala posolstvo: Tí, ktorí prijímajú moje posolstvá a žijú podľa nich, šíria svojim životom Ježišovo evanjelium. Aj dnes vás chcem, deti moje, vyzvať, aby ste s láskou, pomocou modlitby, pomohli nájsť Boha tým, ktorí ho hľadajú, no nemôžu ho nájsť. Ich srdcia sú nepokojné a oči zatvorené. Hľadajú Boha tam, kde ho nikdy nemôžu nájsť. Sú príliš vzdialení mysľou a srdcom od neho a nevedia, že on je celkom blízko nich. Preto vás, deti, prosím o modlitbu za nich, aby pozdvihli svoje oči, mysle a srdcia a prekonali bariéru duchovnej slepoty a konečne mohli objaviť Boha, ktorého tak dlho hľadali.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.07.1999 - prostredníctvom Martina

Panna Mária dala odkaz pre celé ľudstvo:
     Drahé dieťa!
     Dnes ti chcem povedať a chcem aby si povedal všetkým, aké je dôležité, aby celé ľudstvo skončilo s cestou hriechu po ktorej kráča a nastúpilo cestu pokánia. Odovzdala som vám pobožnosť prvých siedmich nedieľ. Je to jeden z posledných prostriedkov, ktoré vám s mojim Synom dávam. Ježiš tak veľmi túži po záchrane všetkých ľudí, preto ma posiela, aby som vám pomohla k obráteniu. Dávam vám posledné prostriedky pre vašu záchranu. Preto šírte pobožnosť prvých siedmich nedieľ, modlite sa svätý ruženec, postite sa a konajte malé obety za záchranu sveta.
     Ak ľudia opovrhnú aj týmito prostriedkami už iné nedostanú. Ľudstvo musí zanechať hriech a prestať urážať dobrotivého Boha. Ľudstvo samo núti Boha, aby mu neodpustil.


05.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Dnes, 5. augusta, mám sviatok, ktorý slávi každý z vás. Sú to narodeniny, ku ktorým by som vás chcela požehnať a popriať vám veľa, veľa lásky a trpezlivosti. Vy ste, moje drahé deti, mojou nádejou, ktorú do vás vkladá Boh. Vy ste mojou oporou, vy ste mojou láskou, ktorou zachraňujete tento svet. Preto ešte raz vás deti žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.08.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste zo všetkých síl šírili lásku. Lásku šírte všetkými možnými prostriedkami. Nech vaše ruky sú rukami požehnania. Všetko čo urobíte, nech je urobené s láskou. Využite každú príležitosť, ktorú vám Boh dá, a svojou láskou naplňte svoj skutok. A keď vám raz nastane hodina smrti a budete súdení, vaše ruky nebudú prázdne, ale plné milosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste mojimi deťmi. Nekonečne vás milujem a ďakujem Nebeskému Bohu, že je vašim milovaným Otcom. Ďakujem môjmu Synovi Ježišovi, že ma určil vašou Matkou, keď povedal sv. Jánovi: "Hľa tvoja Matka". Vtedy som sa stala Matkou všetkých vás, vás moje milované deti. Deti moje, napomenutia a posolstva dávam z lásky k vám. Nebojte sa vyžalovať sa, pretože ktoré dieťa sa bojí svojho milovaného Otca či Matky? Musíte sa hlbšie pozrieť do vášho srdca a vnútra, a tam objaviť to, čo voči vám cítim ja, vaša Matka.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.08.1999 - prostredníctvom Martina - 4. výročie zjavení

Deti moje!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Žehnám vás všetkých. Chcem vám povedať, aby ste z ničoho nemali strach. Vyhoďte strach zo svojich sŕdc a dôverujte Bohu. Vlievam vám so svojim požehnaním pokoj do vašich sŕdc. Ten pokoj, ktorý máte odo mňa vo svojich srdciach, prosím, rozdávajte všetkým navôkol. Deti, chcem, aby ste pamätali, že moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Týmto posolstvom by som vás chcela poprosiť o modlitbu. Modlite sa, prosím, za ľudí, ktorí nechcú spoznať veľkú Božiu lásku. Modlite sa, aby sa dokázali zmieriť s Bohom - Otcom, ktorý na nich s veľkou láskou čaká. Modlite sa aj za tých, ktorí odpadajú od viery aby sa vrátili a poznali, že pravé šťastie je iba Boh. Modlite sa aj za ľudí, ktorí sú vlažní vo svojej viere, aby dokázali otvoriť svoje srdcia, lebo iba tak môže do nich Boh vložiť jeho veľkú lásku. Prosím, prichádzajte častejšie pred Sviatosť Oltárnu, pretože je tam prítomný Boh, Syn a Duch Svätý.
     Nekonečne Vás milujem a ďakujem, že ste počuli moje volanie.


26.08.1999 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem, ďakujem vám a milujem vás. Deti moje, nedajte sa zastrašiť búrkami, ktoré šľahajú tento svet. S láskou prinášajte kríže a utrpenia, ktoré sa vám stavajú do cesty. Naučte sa z úprimného srdca ďakovať Bohu za všetko, čo vám preukázal. Prinášam vám pokoj od vášho Nebeského Otca, aby sa vaše srdcia upokojili. Prosím môjho Syna Ježiša, aby na vás zoslal Ducha Svätého, aby riadil vaše cesty.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


02.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Nesmierne vás všetky milujem. Deti, i dnes by som vás chcela vyzvať, aby ste mi odovzdali všetky vaše problémy a ťažkosti a ja ich predložím Bohu Otcovi ako dar. Dietky, v tento čas ste veľmi utrápené. Utrápené pre nedostatok lásky, radosti a pokoja. Deti, prečo ich neprijímate, keď vám ich každodenne ponúkam? Prečo nimi opovrhujete? Keby ste ich prijali do svojho srdca, nezaťažovali by ste sa toľko. Deti, všetkých vás milujem bez rozdielu a chcem, aby ste sa modlili za deti, ktoré nechcú prijať Boha do svojho života a urážajú ho svojimi skutkami a niektoré dokonca popierajú jeho existenciu. Viem, že je ťažké modliť sa za tých, ktorí vám ubližujú, ale nech je vám posilou to, že ja milujem všetkých, i tieto moje deti. Modlite sa za ne, prosím.
     Ja vás všetkých nesmierne milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.09.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Veľmi vás milujem a chcem vám povedať, že iba s vašou pomocou môžem zachrániť a pomôcť dušiam, ktoré sú stratené a žijú v hriechu. Deti, chcem, aby ste sa každý zamysleli nad sebou. Uvedomte si, deti, či chcete konať dobro, alebo zlo. Či chcete byť s Bohom, alebo so satanom. Rozhodnite sa, pretože táto doba je dobou rozhodnutia. No uvedomte si, že ste stvorení pre lásku. Ak chcete byť s Bohom, potom nech aj vaše skutky tomu nasvedčujú. Deti, prosím vás, dajte sa do rúk Boha.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky, moje drahé rodiny! Milujem vás. Dnes by som vás chcela vyzvať k jednote. Deti, uvedomte si, že ste členmi kresťanských rodín, a že Ježiš Kristus má byť ich hlavou. Deti, postavte Ježiša uprostred, lebo On má byť náplňou vášho dňa a každého momentu. Uvedomte si, že Ježiš prebýva vo vašich srdciach, a preto milujte Ježiša vo všetkých blížnych. Zjednoťte sa v Ježišovi Kristovi, ktorý vás nesmierne miluje. I ja vás veľmi milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky! Nesmierne vás milujem. Deti, som tak šťastná, keď sa modlíte, a preto i vy buďte vtedy šťastné. Deti, chcem, aby sa vaša viera stala vierou živou. Nech je vám radosťou svätá omša a sväté prijímanie, nech je vám radosťou to, že Ježiš vás nesmierne miluje. Deti, nebuďte také smutné, nešťastné a utrápené. To všetko mi odovzdajte a namiesto toho naplňte svoje srdcia radosťou. Dietky, nesmierne vás milujeme, nesmierne. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Milujem vás všetkých bez rozdielu. Deti, dnes vás chcem opäť vyzvať k modlitbe za môjho najmilšieho syna - za Svätého Otca. Deti, blíži sa rok 2000 a niektorí očakávajú niečo zlé a iní zasa dobré. Deti, Svätý Otec sa snaží duchovne pripraviť všetkých veriacich a preto pomôžte mu svojimi modlitbami. I vy sa pripravujte, aby ste doň mohli vkročiť plní lásky, radosti a pokoja. Modlite sa. V príprave vám pomôže i svätá spoveď a sväté prijímanie. Deti, buďte plné lásky a trpezlivosti. V trpezlivosti je láska. Milujem vás, dietky moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.09.1999 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Tak veľmi vás všetkých milujem a objímam vás. Deti, vstúpte do môjho náručia a nechajte sa mnou viesť. Vždy, keď si myslíte, že už nevládzete, poďte ku mne a ja vás ponesiem za Pánom Ježišom. Odovzdajte mi všetky vaše starosti. Nezaoberajte sa vecami, ktoré vám ničia váš duchovný život, ale začnite rozvíjať vašu dušu. Nezabúdajte na čítanie Svätého písma a na rozjímanie nad ním. Využívajte každú chvíľu byť s Ježišom, ktorý vás nesmierne miluje spolu so mnou.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


03.10.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe svätého ruženca najmä vo vašich rodinách. Vaše príbytky sú naplnené nervozitou, hádkami a nepokojom. Deti, začnite sa modliť spoločne svätý ruženec a tak sa vaše príbytky naplnia modlitbou, ktorá vám prinesie pokoj, radosť a lásku. Budem s každou rodinou, ktorá sa bude modliť a prinesiem do každej rodiny milosti, ktoré každá rodina tak veľmi potrebuje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Dietky moje!
     Deti, nech vaša viera neupadá ale nech sa vzmáha a rozkvitá ako ružička. Majte vieru silnú a neochvejnú. Modlite sa. Modlite sa, aby vaša viera neupadla ale aby silnela. Keď bude vaša viera slabá začnite sa modliť. Jedine viera v Trojjediného Boha vás môže spasiť. Ešte raz vám hovorím: modlite sa za vašu vieru.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


14.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky, som smutná, lebo zabúdate na lásku k svojim blížnym. Zabúdate na to, že máte milovať svojho blížneho ako seba samého. A preto vám hovorím: Keď vás bude pokušiteľ pokúšať, aby ste sa svojmu blížnemu odplatili za jeho skutok zlom, začnite sa modliť. Modlitba má veľmi veľkú silu. Diabol sa bojí najmä svätého ruženca. Dietky, ja vás milujem každého bez rozdielu. Majte radi svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, rady sa modlite. Rady sa modlite najmä svätý ruženec. Modlite sa svätý ruženec radostný, bolestný a slávnostný. Svätý ruženec je veľmi silná modlitba. Diabol sa veľmi bojí svätého ruženca. Ak vám bude chýbať čo len jeden desiatok, ruženec nie je úplný. A preto sa snažte pomodliť vždy celý svätý ruženec. Moje drahé deti, mám veľmi veľkú radosť spolu s Najsvätejšou Trojicou, keď sa modlíte svätý ruženec. Aj táto modlitba vás určite privedie k spáse vašej duše.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.10.1999 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, nezabúdajte na modlitbu svätého ruženca vo vašich rodinách. Ruženec modlený srdcom má veľmi veľkú silu a dokáže pomôcť vo všetkých problémoch. Ak chýba čo len jeden desiatok, ruženec nie je úplný. Snažte sa pomodliť vždy celý svätý ruženec.
     Deti, nebojte sa prijať do svojich rodín dieťa. Keď prijmete dieťa do svojej rodiny, Boh na vás vyleje milosti. Na mnohopočetné rodiny Boh zosiela mnoho milostí. Milujte svoje deti tak, ako vás milujem ja.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, i dnes vás vyzývam, lebo ste zabudli na lásku, na lásku voči svojim blížnym. V každom viďte Pána Ježiša, môjho milovaného Syna. Deti, dokážete to len vtedy, keď sa budete modliť svätý ruženec, chodiť na svätú omšu a prijímať Pána vo Sviatosti Oltárnej. A tak vo vašich srdciach vzrastie láska a radosť, ktorú dokážete rozdávať a dávať ďalej. Keď bude láska vo vás prekvitať, potom dokážete milovať svojich bratov a sestry. Deti, i ja vám dávam a vždy prinášam lásku, radosť a pokoj, ktorý je tak veľmi dôležitý pre váš duchovný život.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


07.11.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti moje!
     Mnohí z vás majú vo svojich srdciach stiesnenosť pri pomyslení, že jedného dňa si vás Pán povolá do večnosti. Obávate sa, či prídete do neba. Deti vy si musíte povedať: Ja musím prísť do neba. Musíte urobiť všetko pre to, aby ste sa do neba dostali. Snažte sa o svätosť. Ja som vám s mojim Synom vždy na pomoci. Deti, a keď padnete, uvedomte si, že Ježiš je tu preto, aby vás zdvihol.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes vám prinášam lásku. Lásku, ktorá je pre vás tak veľmi dôležitá. Pozývam vás najmä na modlitbu srdca. Modlite sa svätý ruženec, modlite sa ho s láskou a radosťou. Keď sa modlite, rozmýšľajte nad tým, čo vyslovujete a tak sa láska stane pre vás pochopiteľnejšou. Boh, váš Otec, vás nesmierne miluje. Otvorte svoje srdcia modlitbe a tak sa vaše srdcia naplnia láskou. Váš Pán sa vám dáva. Jeho srdce je vždy pre vás otvorené. Deti, nebojte sa mu vyžalovať a povedať mu všetko, čo vás trápi. Veď On vždy vyslyší vaše úprimné modlitby a prosby. On sa vám dáva za pokrm, aby ste mohli duchovne rásť a rozvíjať sa. Deti, mnohí nechápu lásku a preto sú naplnení nenávisťou, zlobou a preto nedokážu duchovne rásť. Deti, vy sa snažte o svätosť, aby sa mohol rozvíjať váš duchovný život naplnený láskou a radosťou.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


18.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Prichádzam sem k vám z vôle Boha - vášho Otca. On ma sem posiela, aby som vás napomenula k žitiu Svätého písma - Evanjelia. Ja vám zosielam pokoj, lásku a radosť skrze Boha Otca, aby ste ju rozdávali iným. Deti moje, mnohí z vás sa zamýšľajú nad tým, či modlitby, pôsty a obety nie sú zbytočné. Deti, ale ja, vaša Matka, vás uisťujem, že čokoľvek robíte z lásky k Ježišovi nie je zbytočné. Preto deti, žite lásku, ktorú máte medzi sebou a rozdávajte ju svojim blížnym.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


25.11.1999 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, Boh - váš Pán ma posiela i dnes k vám, aby som vám pomohla. Táto doba je veľmi, veľmi ťažká! Mnohí sú naplnení nenávisťou, zlobou a pýchou. Mnohí z vás zabudli na lásku, mnohí z vás zabudli milovať svojich blížnych, mnohí z vás zabudli žiť evanjelium, mnohí z vás zabudli rozdávať radosť a pokoj, kde ho niet. Preto, deti, prichádzam ja vaša Matka, aby som vám pomohla žiť tieto slová a aby ste ich mohli uskutočňovať. Deti, vaši blížni čakajú na vašu pomocnú ruku. Podajte im ju s láskou a radosťou. Ak bude láska a radosť prebývať vo vašich srdciach, tak všetko bude pre vás ľahšie uskutočniteľné a pochopiteľné vo vašom duchovnom živote.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, už ste v adventnom období a preto vám chcem povedať: Vždy, keď sa má vo vašom živote udiať dôležitá udalosť, už nejaký čas pred tým ako má nastať, sa na ňu pripravujete. Zháňate všetko potrebné na jej krásny a dôstojný priebeh. Ja vás chcem vyzvať, aby ste tohoročné adventné obdobie prežili s ozajstným predsavzatím, že sa budete snažiť, aby ste boli dokonale duchovne pripravení na veľkú udalosť, ktorá sa k vám každým dňom približuje. Prijmite od svätej Cirkvi prostriedky, ktoré vám v tejto príprave môžu veľmi pomôcť. Starostlivo si pripravte srdcia na Vianočné sviatky, v ktorých sa narodí Ježiš. Boh Otec si želá, aby ste jeho jediného Syna prijali s láskou. Preto vám ešte raz vravím, aby ste každú minútu tohto adventného času prežili v úprimnej snahe zlepšiť svoj život. Ak budete pociťovať, že nemáte síl v tom pokračovať, proste Svätého Ducha, aby vám v tom pomáhal.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.12.1999 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Aj dnes som prišla medzi vás. Nech tieto moje príchody sú pre vás svedectvom o tom, že vás milujem. Prichádzam k vám, aby som vám povedala, že u Boha vyprosujem pre vás milosti, aby vaše srdcia boli otvorené pre Ježiša, ktorého očakávate. Deti, otvorte svoje srdcia a nech cesta do každého srdca je rovná bez kopcov a prepadlín. Nech je v nich láska, radosť a pokoj, lebo iba tak prežijete Ježišovo narodenie plní radosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje nesmierne milované dietky!
     Deti, dnes sem prichádzam, lebo vám chcem povedať: Ja vás poznám a vidím vám do najtajnejšej hĺbky vašej bytosti. Ja viem, čo sa vo vás skrýva. Predo mnou neskryjete skutočnosť, že sa na príchod Ježiša Krista úprimne netešíte. Áno, pripravujete a tešíte sa celé adventné obdobie na jeho narodenie. Vaša príprava a radosť však nepramení z vašich sŕdc. Ja viem, že ste si zaumienili, že celý adventný čas sa budete starostlivo venovať takým činnostiam, ktoré vám pomôžu pri správnom prijatí a pochopení duchovných hodnôt, ktoré vám Nebeský Otec pripravuje na vianočné sviatky. Viem ale i to, že ste v tomto svojom predsavzatí upadli. Na Vianoce sa tešíte, ale to preto, lebo netrpezlivo čakáte, čím vás vaši blízki obdarujú. Som smutná, že sa oveľa starostlivejšie na Vianoce zabezpečujete hmotnými darmi. Nebeský Otec vám tiež chystá veľký dar. Ja vám preto opäť hovorím, aby ste sa pripravili čo najpoctivejšie a najlepšie, aby ste boli naozaj hodní tento veľký dar od Nebeského Otca prijať. Ja sa stále pozerám z neba na vás ako si pripravujete svoje srdcia pre Ježiša Krista.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Deti, keď sa má vo vašich rodinách narodiť dieťa, tak sa na jeho príchod pripravujete rôznorodým spôsobom. O niekoľko dní bude v tejto farnosti spoločná svätá spoveď k Vianociam. Choďte na ňu úplne všetci. Dôkladne sa na ňu pripravte. Pred jej konaním úprimne a úpenlivo proste Ducha Svätého o jeho svetlo, aby vám prenikavo ožiarilo celé vaše srdcia, aby ste spoznali všetky svoje hriechy. Úprimne sa pred Bohom otvorte. Povedzte mu o všetkých svojich nedostatkoch a chybách, mnohokrát i opakovaných. Všetko, čo ste doteraz zlé urobili, úprimne oľutujte. Váš milujúci Nebeský Otec vás s láskou znovu prijme medzi svoje deti a všetko vám odpustí tak ako vždy, keď sa rozhodnete vrátiť do jeho lásky. Nebeský Otec vás má veľmi rád a veľmi sa poteší, keď jeho Syna prijmete do svojich sŕdc, ale želá si, aby boli úplne čisté. Nech v nich po svätej spovedi nezostane ani ten najľahší hriech. Boh vám svojho Syna opakovane daruje z lásky a s láskou ako Spasiteľa pre vás. Ako vďaku za tento obrovský Boží dar sa usilujte, aby ste svojho Spasiteľa prijali do svojich sŕdc čo najdôstojnejšie pripravení.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.


23.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes som prišla do tejto farnosti, lebo vám chcem povedať toto posolstvo: Adventné obdobie sa pomaly chýli ku koncu. V ňom ste sa mali pousilovať o nápravu svojho života. Mali ste sa tiež čo najlepšie pripraviť na narodenie Božieho Syna. Mali ste dosť poskytnutého času, aby ste si mohli dokonale pripraviť srdcia pre príchod Ježiša Krista. Radujte sa, lebo Ježišovo narodenie bude už čoskoro tu. V týchto posledných dňoch očakávania jeho narodenia si vykonajte posledné prípravy, aby ste ho mohli prijať keď sa narodí. Otvorte mu svoje srdcia, aby mohol do nich vojsť keď sa s nim stretnete vo svätom prijímaní. Dovoľte mu, aby vás mohol naplniť svojou láskou, radosťou i pokojom.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


26.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     V dnešný deň opäť medzi vás prichádzam, lebo vám chcem opäť zopakovať tieto slová: Svätá Cirkev vám znovu dnes dáva sláviť sviatok Svätej rodiny. Dáva vám ju ako vzor, aby ste vedeli, ako máte kresťansky žiť. Pretože má váš duchovný život každým jedným dňom vzrastať a rozvíjať sa do krásy, tak vám svätá Cirkev tento sviatok dáva sláviť každoročne. Svätá Cirkev veľmi dbá, aby boli všetky rodiny zdravé. Preto nezavrhnite od nej tento veľký dar, ale prijmite do svojho života Svätú rodinu za vzor. Dovoľte, aby vám mohla do vašich sŕdc vložiť zárodky svojich čností, v ktorých bola žiarivým príkladom. Dovoľte, aby sa spočiatku Svätá rodina o tieto zárodky čnosti i starala, aby nevyhynuli skôr, ako sa vo vašich srdciach dobre zakorenia. Ešte raz vám hovorím, ak si zoberiete Svätú rodinu za príklad do svojich rodín, váš život sa pre vás stane jednoduchším, šťastnejším a bohatším.


30.12.1999 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Aj dnes prichádzam do tohto chrámu, lebo vám chcem zveriť toto posolstvo: O niekoľko hodín sa tento rok skonči. Využite jeho posledné hodiny na taký účel, že sa zamyslíte, ako ste ho prežili. Zamyslite sa, čo ste konali správne a čo nesprávne. Zo všetkého, čo ste konali správne majte vo svojich srdciach úprimnú a jasavú radosť. Všetko, čo ste konali nesprávne, oľutujte a poproste Pána Boha, aby vám to odpustil. Veľmi by ma potešilo, keby ste vo veľkom počte išli do chrámu Božieho na sklonku tohto pomíňajúceho sa a nastávajúceho Nového roku. Kľaknite si pred vystavenú Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu a poďakujte sa Ježišovi Kristovi za jeho veľkú lásku, ktorú vám počas tohto celého roku preukázal. Poďakujte mu za všetky dobrodenia, ktoré vám v tomto roku preukázal. Poproste ho, aby s vami vkročil do nového roku, ktorý stojí pred vami. Nech vás obdarí veľkou silou a odvahou. Nech vám v ňom všetko pomáha znášať. Nech vás požehná a daruje vám svoju milosť potrebnú na konanie dobrých skutkov. Nech je pre vás celý nastávajúci rok rokom Božieho požehnania, pokoja, lásky a milosti.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


06.01.2000 - prostredníctvom Martina

Milované deti!
     Dnes vás volám, aby ste si svoje srdcia nechali viesť Duchom Svätým, aby v srdciach, kde bola tma, bolo svetlo. Tam, kde sú zábrany a prekážky, aby bola otvorená cesta. A tam, kde Ježiš má otvorené dvere, nech ešte väčšmi vzrastá jeho láska. Deti, mnohí majú slabú vieru, pretože neprosia o svetlo Ducha Svätého. Dovoľte, aby Duch Svätý zažiaril vo vašich srdciach a potom bude vo vás svietiť neuhasiteľný oheň Ježišovej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.01.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje milované deti!
     Aj dnes mi Trojjediný Boh dovolil prísť medzi vás. Chcem vám všetkým povedať, aby ste sa necítili sami vo svojich problémoch a starostiach. Uisťujem vás, že budem s vami a pri vás. Otvárajte svoje srdcia milostiam, ktoré sú v túto dobu pre vás pripravené. Ponáram vás s mojím Synom do našej lásky spojených Sŕdc, aby ste v nich našli istotu, pokoj a lásku. Nech naša láska je pre vás útočišťom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Aj dnes chcem svoju lásku, ktorú k vám cítim, potvrdiť týmito slovami: Milujte Ježiša. Povzbudzujem tých, ktorí venovali svoje srdce Ježišovi, aby boli vytrvalí vo svojej láske k nemu a predovšetkým volám tých, ktorí trpia nedostatkom lásky, aby prišli k Ježišovi. Nechajte Ježišovi svoje srdcia naplniť láskou, aby ich On pretvoril. Proste ho o to počas každého svätého prijímania, keď On prichádza do vašich sŕdc a potom vaša láska nebude môcť byť nikým a ničím otrasená, ale bude dosahovať dokonalosť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.01.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Chcem sa vám poďakovať za to, že ste sa dnes začali modliť deviatnik za jednotu kresťanov. Je veľmi potrebné, aby ste práve na tento úmysel obetovali svoje modlitby. Modlite sa, aby kresťania na celom svete pochopili, k čomu sú od svojho svätého krstu povolaní; aby pochopili, že majú počúvať Ježiša Krista a On im udelí všetko potrebné; aby pochopili, že jedine pre Ježiša Krista sa oplatí plne bojovať.


20.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti,
     tento čas sa modlite za jednotu kresťanov. Ale málokto si z vás uvedomuje, že jednota nie je len zjednotenie sa v pravidlách, ale predovšetkým zjednotenie sa v láske. Proste Ježiša, aby posilnil vašu lásku, ktorá zjednocuje človeka s človekom v pochopení a v rešpektovaní druhého. A tak Ježišova láska, ktorá bude vo vás, bude ľudí zjednocovať a plodiť pokoj a trvalý mier.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.01.2000 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Týmto posolstvom vás opäť volám k pôstu. Povzbudzujem tých, ktorí sa postia o chlebe a o vode, aby sa postili s láskou. Ale predovšetkým volám chorých, deti, starých ľudí k pôstu odriekania. Tí, ktorí sa nemôžu postiť o chlebe a vode z akýchkoľvek príčin, nech sa postia v pondelok, stredu a piatok tak, že sa zrieknu príjemných vecí. K pôstu pozývam všetkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     S nesmiernou láskou vás pozdravujem a každého jedného z vás objímam svojou láskou. Som nesmierne šťastná, že mnohí sa dokážete modliť srdcom. A teraz, deti moje, by som vás chcela pozvať na modlitbu lásky. Modlitbou lásky sa úplne priblížite k Bohu Otcovi. Prichádzajte a nenechajte čakať lásku, ktorou vás Boh nesmierne miluje. Moje drahé deti, nesmierne vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.02.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná z akejkoľvek vašej snahy o polepšenie vášho života, o ktorú sa snažíte, nech je akokoľvek veľká. Chcem vás dnes pozvať, aby ste sa spoločne modlili vo svojich rodinách. Modlite sa spoločne či chorí alebo zdraví, dospelí a deti, tí, ktorí majú slabú alebo silnú vieru i tí, ktorí sa modliť nevedia. Jednoducho volám všetkých. Uvidíte, deti moje, že táto spoločná modlitba vyrieši všetky problémy, ktoré máte v rodinách. Ak sa budete spoločne modliť, budete zjednotení vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


10.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku. Ďakujem za vaše modlitby, ktorými mi pomáhate zachraňovať svet. Ďakujem za vašu radosť a úsmev. Ja vás milujem všetkých bez rozdielu. Viem, že vaše starosti a problémy, ktoré máte, sú častokrát veľké a neznesiteľné. Ale viem aj to, že cez ne sa približujete k Bohu. Nesmierne som šťastná, že sa dokážete radovať. Veď mne, deti, nezáleží na vašom zovňajšku či kráse ale na vašom duchovnom rozkvete. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Dnes by som vás chcela vyzvať, aby v každom srdci a duši zavládla láska. Prajem si, aby sa vaša láska podobala mojej. Nech je v každom z vás predovšetkým Boh a nech má Boh miesto v každom srdci. Deti, nezabúdajte na svojho Otca, nezabúdajte sa mu otvoriť. Položte k mojim nohám svoje starosti a ja ich s láskou predložím Bohu Otcovi. Deti, staráte sa a znepokojujete pre mnohé veci. Iba Boh vás naplní pravou láskou a pokojom. Pokojom, ktorý každý bude cítiť vo svojom vnútri a ktorý si každý prinesie do svojho domu. Iba vtedy bude rodina pociťovať Boží pokoj. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste aj dnes počuli moje volanie.


24.02.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Ďakujem, ďakujem Nebeskému Otcovi, že mi sem dovolil z jeho vôle prichádzať. Nie z mojej alebo z vašej vôle, ale z Božej vôle. Nezabúdajte, deti, že s každým mojim príchodom vám prinášam mnohé milosti. Moje milované deti, ďakujem vám. Deti, proste Ducha Svätého o silu a lásku, proste Ducha Svätého o dary. Proste a dostanete.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


02.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky,
     tak nesmierne vás milujem. Deti, i Nebeský Otec vás veľmi miluje a odpúšťa vám všetky vaše hriechy. On vám odpustí všetko, lebo je nesmierne milosrdný, ale vy musíte ísť na sv. spoveď a otvoriť mu svoje srdce so všetkými chybami, nedostatkami a hriechmi. On vám všetko odpustí. Deti, chcem, aby ste i vy boli milosrdné ku svojim blížnym. Nehnevajte sa na svojho brata či sestru, keď vám nejako ublíži, ale odpustite im. Bude vám ťažké odpustiť im skôr, než pôjdete na svätú spoveď. Ale prosím, snažte sa. Snažte sa všetkým hneď odpustiť, lebo inak vás to naplní zármutkom a nepokojom. Deti, chcem od vás, aby ste boli milosrdné. Nesmierne vás, dietky, milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.03.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes chcem týmto posolstvom pozdvihnúť vaše životy bližšie k Bohu. Deti, chcem, aby ste sa počas tejto pôstnej doby viac a bližšie zamysleli nad svojim životným krížom. Zamyslite sa, či je pre vás nesenie vášho kríža radosťou alebo príťažou. Zamyslite sa, či ho nesiete s láskou s Ježišom alebo s nechuťou a reptaním. Proste Ježiša, aby On niesol s vami kríž, aby ste ho pochopili a niesli tak ako ho On niesol. Ale ak ho chcete niesť tak ako Ježiš, musíte ho prijať a nebrániť sa mu. Deti, zvyknite si doma, v kostole alebo kdekoľvek, kde je kríž, pokľaknúť pred ním a zotrvať pod ním v tichosti svojho srdca, v rozjímaní o veľkej láske Ježiša. On vás odmení veľkými milosťami a dá vám poznanie, ako máte svoj kríž niesť s ním. Deti, a takto posilnení si neste navzájom svoje kríže. Ježiš vás bude žehnať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Veľmi vás milujem. Deti, práve nastalo pôstne obdobie. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa viac venovali vášmu duchovnému životu, aby ste sa s čistým srdcom a dušou pripravili na zmŕtvychvstanie môjho Syna. Deti, stíšte sa. Stíšte sa a viac si čítajte zo Svätého písma a rozjímajte nad slovami Pána Ježiša. Obzvlášť vás, deti, prosím, aby ste si viac uvedomovali, že vo všetkých vašich blížnych je Boh a podľa toho i činili. Deti, stíšte sa a ponorte svoje srdcia do milosrdenstva a lásky Nebeského Otca. Nesmierne vás, dietky, milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.03.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, pretože sa zajtra začnete modliť deviatnik k svätému Jozefovi, chcem vám povedať:
     Celých deväť dní sa k nemu modlite úprimne a s radosťou. Zintenzívnite k nemu svoje modlitby aj po celý rok. Nezabúdajte na neho. On čaká, že sa k nemu vo svojich modlitbách prihovoríte. Chce, aby ste ho prijali za svojho ochrancu a on vás bude ochraňovať tak, ako ochraňoval mňa i môjho Syna. Nás mu do ochrany zveril Nebeský Otec, lebo vedel, že to dokáže aj v tých najťažších situáciách, ktoré nás zastihli. Nebojte sa teda do jeho ochrany odporučiť sa i vy. Svätý Jozef čaká a chce, aby ste mu dôverovali. Modlievajte sa k svätému Jozefovi častejšie a dôverujte v jeho pomoc vo všetkých svojich ťažkých životných situáciách.


16.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Veľmi, veľmi vás milujeme. Deti, dnes vám chcem povedať:
     Rodiny, rodiny, zmeňte svoj život. Otcovia, milujte a ctite si svoje manželky, lebo Boh vám ich dal ako veľký dar. Milujte svoje deti nadovšetko a spoločne tvorte rodinu patriacu Nebeskému Otcovi. Matky, milujte svojich manželov a neodvrhujte svoje deti. Buďte studňou plnou lásky, z ktorej môžu všetci čerpať. Dietky moje, každý večer si dôkladne spytujte svedomie a to, čo ste mohli urobiť lepšie, hneď na druhý deň to urobte. Deti, využívajte celý deň naplno a všetko, čo robíte, robte z lásky k Nebeskému Otcovi. Moje rodiny, zmeňte sa, aby ste viac nezraňovali svojimi skutkami Pána Boha, ktorý je predovšetkým milujúcim Otcom. Nesmierne vás milujeme, dietky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Veľmi vás milujeme. Deti, dnes by som vás chcela poprosiť o väčšiu dôveru k Nebeskému Otcovi. Deti, málo veríte v Božiu lásku a spravodlivosť. Mnohí z vás robíte často bez toho, aby ste si uvedomovali, či to, čo robíte, je Božia vôľa. Moje deti, príliš sa pozeráte na tento svet očami ľudskými. Skúste sa viac dívať srdcom. Deti, Boh vás tak veľmi miluje a nikdy by vám nezoslal do cesty niečo, čo by vám ohrozilo váš duchovný život. Veď ako by mohol Otec nesmierne milujúci svoje deti ublížiť tým, ktorých tak veľmi miluje? Deti, milujeme vás všetkých osobitne a na každom z vás nám veľmi záleží. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


30.03.2000 - prostredníctvom Simony

Moje nesmierne milované dietky!
     Veľmi vás milujeme. Deti, dnes by som vás opäť chcela vyzvať k duchovnej príprave. Deti, ďakujem tým, ktorí s prípravou už začali a pozývam tých, ktorí ešte neotvorili svoje srdcia Bohu, aby ich čo najskôr naplnili láskou a pokojom, aby sa s čistým srdcom a dušou pripravili na radostnú udalosť zmŕtvychvstania môjho Syna. Deti, mnohé z vás si ani neuvedomujú, čo znamená položiť svoj život za tých, ktorých milujete. Deti, ja nechcem, aby ste položili svoj život za niekoho, ale vás prosím, aby ste položili svoje srdcia k nohám Pána Ježiša a v nich i všetkých vašich blížnych. Deti, budem vám pomáhať vo vašej duchovnej príprave vždy, keď ma o to poprosíte, lebo vás nesmierne milujeme.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


06.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, očistite si svoje srdcia od hriechov. Hriech vám z nich odoberá všetku lásku. Jedine svätá spoveď vás zbaví hriechu. Očistite si svoje srdcia od hriechov a dovoľte, aby do nich vstúpila Ježišova láska. Dobre sa pripravte na svätú spoveď. Pozývam vás všetkých bez rozdielu na svätú spoveď, aby ste s čistým srdcom a dušou mohli sláviť zmŕtvychvstanie môjho Syna, pretože som vaša milujúca Matka. Očistite si svoje srdcia od hriechov.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.04.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám za všetko, čo pre mňa robíte. Ďakujem vám za veľké veci a taktiež i za tie malé. Mám z nich radosť, pretože sú robené z hĺbky vašich sŕdc. Sú robené z lásky k Ježišovi a ku mne. Deti, dnes vás volám, aby ste zanechali hriech. Vstaňte z hrobov smrti a tak ako Ježiš vstal z hrobu, vstaňte z nich aj vy spolu s Ježišom. Prosím vás, deti, zanechajte hriech a rozhodnite sa pre čistotu vašich sŕdc. Pamätajte na nebo, ktoré vám Ježiš zaslúžil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Zomrel za vás, lebo vás miloval. A preto, deti, vy sa mu odplaťte tým, že sa rozhodnete žiť svätým životom a raz sa stanete svätými.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, o krátky čas budete mať vo vašej farnosti svätú spoveď. Dobre si spytujte svedomie, aby ste si očistili svoje srdcia od všetkej špiny.
     Deti, milujte všetkých svojich blížnych. Často zabúdate, že vo všetkých vašich blížnych je môj Syn. Preto, deti, milujte všetkých svojich blížnych, či sú dobrí alebo zlí, rovnako veľkou láskou. Ak vás vaši blížni urazia, odpustite im tak, ako odpúšťal Ježiš. Milujte všetkých svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje milované deti!
     Deti, v týchto dňoch si pripomínate utrpenie môjho Syna. On sa z veľkej lásky k vám potil krvou, bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych. On podstúpil smrť na kríži. Smrť, ktorou preukázal najväčšiu obetu, obetu lásky. Lásky, ktorou od vás odstránil večné zatratenie. Otvorte si svoje srdcia a prijmite milosti, ktoré na vás Ježiš tieto dni zosiela. Neodplácajte sa mu za jeho lásku zlom. Dietky moje, otvorte si svoje srdcia a prijmite milosti, ktoré vám Ježiš dáva.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.04.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, vaše rodiny sú veľmi zaneprázdnené starosťami tohto sveta. Sú do nich zahrabané. Zabúdajú, že majú vzdať vďaku Pánu Bohu za prežitý deň. Zabúdajú na modlitbu. Modlievajte sa každý deň aspoň jeden desiatok svätého ruženca, alebo inú ďakovnú modlitbu, ako poďakovanie Pánu Bohu za preukázané milosti. Zúčastnite sa na modlitbe celá rodina. Modlitbou môžete ďakovať alebo prosiť Pána Boha za požehnanie vašej práce. Ďakujte Pánu Bohu za preukázanú lásku a milosť. Ďakujte Pánu Bohu vo vašich rodinách.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou i dnes prichádzam k vám do tejto farnosti. Deti, s radosťou chodievajte do Božieho domu. Kľaknite si pred Pána Ježiša, môjho Syna. Ak máte starosti a problémy, vyžalujte sa mu. On na vás čaká s otvorenou náručou a veľkou láskou, pokojom a radosťou. Nebojte sa mu darovať svoje srdcia. On vám vleje do sŕdc lásku, pokoj a radosť, to čo vám tak veľmi chýba. On vám zahojí rany, len vy, deti, sa nesmiete báť darovať mu svoje srdcia. Pán, váš jediný Boh, vás s láskou objíma.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


07.05.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje milované deti,
     ďakujem vám za modlitby, ktoré ste sa dnes modlili za kňazov - mojich najmilších synov. Prosím vás, modlite sa za nich neustále. Dnes vás volám, deti moje, aby ste sa modlili za mládež celého sveta. Všetci spoločne chceme, aby mladí kráčali cestou svätosti. No mnohí mladí sa nemodlia a preto sú vzdialení od Boha. Preto vás prosím, modlite sa za nich vy, ktorí viete čo je modlitba a ktorí máte zo stretnutia sa s Bohom v modlitbe radosť. Proste Ježiša vo Sviatosti Oltárnej, aby mladým zoslal Ducha Svätého do ich sŕdc a aby osvietení svetlom Ducha Svätého spoznali Boha a jeho lásku. Deti, modlite sa!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


11.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká láska k nám prichádza i dnes od Boha. Nebeský Otec vás veľmi, veľmi miluje. Modlite sa s veľkou láskou, radosťou a pokojom. Milujte Boha vášho Otca. Deti, nebuďte k nemu nevšímavé, ale vzdajte mu úctu skrze lásku, ktorú vám on dal. Milujte svojich bratov a sestry. Viďte v nich môjho Syna a vášho Boha. Boh je láska, ktorá sa vám dáva.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste i dnes počuli moje volanie.


18.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes ma k vám posiela Pán, ktorý vám skrze mňa dáva pokoj do vašich sŕdc. Deti, s radosťou chodievajte na svätú spoveď. Deti, zmierte sa s Bohom, vaším Otcom. Vaše srdcia tak budú čisté a naplnené láskou a radosťou. Deti, vyžarujte lásku a radosť na vašich blížnych a Boh vás odmení mnohými milosťami. Deti, nebuďte naplnené neláskou, nenávisťou a zlobou, ale dajte priestor láske a radosti. Modlite sa, modlite sa srdcom a modlitbou lásky. Deti, vy zabúdate, o čo som vás prosila. Deti, len skrze modlitbu, najmä modlitbu čistého srdca, sa viac a viac priblížite k svätosti.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


25.05.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Boh, váš milujúci Otec, mi dovolil i dnes prísť sem k vám. Deti, s radosťou chodievajte do domu Pánovho, do domu vášho Boha Otca. On vám ponúka lásku a radosť ako dar. Deti, vaše srdcia sa musia pre tento dar otvoriť. Deti, prijímajte lásku a radosť, ktorú vám On dal. Deti, modlite sa, modlite sa za tých, ktorí neprijímajú lásku a radosť. Modlite sa. Iba tak dokážete žiť čisto a úprimne, len tak vás môj Syn Ježiš Kristus privedie ku spáse. Žite pre môjho Syna a vášho Pána Ježiša Krista.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


01.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, opäť som prišla do chrámu Božieho, lebo vám chcem oznámiť toto posolstvo: V dnešný deň svätá Cirkev slávi sviatok Nanebovstúpenie Pána. Tešte sa z tohto dňa. Tento deň je veľký a preto zabudnite na svoje problémy. Keď máte i vo svojej rodine nejakú slávnosť, snažíte sa nemyslieť na svoje problémy. Snažíte sa svoje myšlienky upriamiť na slávnosť, ktorá vo vašej rodine prebieha. Chcem vám preto povedať, aby ste dnes zahodili za seba všetky svoje problémy a snažte sa svoju myseľ upriamiť na udalosti, ktoré prežívate v dnešný deň. Uvedomte si a snažte sa hlboko prežívať tú veľkú skutočnosť, že dnes Ježiš vstúpil do neba k svojmu Otcovi. Z dnešného dňa sa radujte, lebo Ježiš vystúpil do neba ako váš predobraz. I vám zo svojej veľkej lásky daroval veľkú nádej, že raz tiež vojdete do večnej slávy. Usilujte sa žiť tak, aby ste boli hodní naveky žiť s Nebeským Otcom.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


04.06.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám za všetko čo pre mňa robíte. Mám z toho veľkú radosť. Deti, ak chcete, aby všetky vaše skutky, ktoré vykonávate počas celého dňa, mi spôsobovali radosť, pozývam vás k tomu, aby ste všetko robili v prítomnosti Božej. Nech každý váš skutok je preniknutý vašou láskou k Bohu. Uvedomte si, deti, že vždy na vás hľadia milujúce oči vášho Nebeského Otca. Neustále si to uvedomujte a všetko sa vám bude robiť ľahšie a budete mať z toho radosť.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste i dnes počuli moje volanie.


08.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes ma Boh poslal, aby som vám povedala: O niekoľko dní bude svätá Cirkev sláviť sviatok zoslania Ducha Svätého. Chcem, aby ste sa na tento sviatok starostlivo pripravili. Modlite sa deviatnik k Duchu Svätému. Každý deň proste Pána Ježiša, aby vás obdaroval darmi svojho Svätého Ducha. Pána Ježiša vo svojich modlitbách prosíte o udelenie jeho rozličných darov iba pred sviatkom zoslania Ducha Svätého. Chcem vám povedať, aby ste vo svojich modlitbách prosili Pána Ježiša o zoslanie jeho Ducha Svätého častejšie. Nezabúdajte na dary Ducha Svätého, otvorte im svoje srdcia, Ježiš vám ich zošle, aby vo vás pôsobili. Nechajte sa nimi preniknúť, dovoľte, aby vás Duch Svätý vo všetkom viedol. Keď vo svojom živote budete mať vykonať dôležitú vec, vždy najprv proste Ducha Svätého, aby vás osvietil svojím pravým svetlom, aby ste vedeli, čo máte v danej situácii robiť. Ak sa necháte viesť Duchom Svätým, vaše rozhodnutie v akejkoľvek veci bude správne.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


15.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, v dnešný deň opäť prichádzam do domu modlitby, lebo vám chcem povedať toto posolstvo: Deti, zas a zas vám hovorím, aby ste radi chodievali do Božieho chrámu. Nech sa pre vás stane miestom, kde budete chodiť počas radostných i smutných chvíľ svojho života. Ak budete z niečoho šťastní, choďte do Božieho chrámu, kľaknite si pred Ježiša prítomného vo Sviatosti Oltárnej a úplne si pred ním otvorte svoje srdce. Bez najmenšieho váhania mu povedzte o radosti, ktorú v srdci cítite z prežitej udalosti. Ak vás zastihne trápenie i vtedy hľadajte pomoc a útechu v Božom chráme u Ježiša. Ak budete z niečoho smutní a utrápení, obráťte sa na Ježiša, so všetkým sa mu zdôverte. On vás s láskou vypočuje, On je najlepší lekár utrápených sŕdc a duší. Odovzdajte sa mu. Ak budete s ním, budete vždy šťastní. Dovoľte Ježišovi, aby sa stal vašim priateľom. Mnohí ľudia majú svojich priateľov a jeden o druhom navzájom o sebe všetko vedia. Nech sa takým priateľom pre vás stane Ježiš. Dovoľte mu, aby vám mohol preukázať, že On chce byť vaším najlepším a najdôvernejším priateľom. Ježiš vás nikdy nezradí a neopustí, bude s vami v každom okamihu vášho života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje dietky!
     Deti, opäť prichádzam do tohto Božieho chrámu, aby som vám povedala: Dnes znova nastal deň, v ktorom svätá Cirkev slávi sviatok Tela a Krvi Pána Ježiša. Chcem vám povedať, aby ste sa snažili hlbšie prežívať toto veľké tajomstvo. Znova vám opakujem, aby ste s úprimnou radosťou prichádzali do Božieho chrámu. Rady chodievajte za vašim Pánom, ktorý vás čaká skrytý v Oltárnej Sviatosti. Povedzte mu úplne všetko, čo máte na srdci, on vás určite pochopí, nech je to čokoľvek. On vás má veľmi rád. Preto pred svojou smrťou na kríži ustanovil Sviatosť Oltárnu, aby mohol s vami zostať navždy. Na neho sa môžete vždy spoľahnúť. Rady a častejšie pristupujte k sviatosti zmierenia s Bohom, aby ste boli čistého srdca a mohli ste požívať Telo Pána Ježiša. Rady pristupujte na Pánovu hostinu, na ktorej sa vám dáva On sám za pokrm. Majte zo svätého prijímania radosť, že ste sa v ňom mohli stretnúť s Ježišom. Zo svätého prijímania načerpajte potrebnú silu, aby ste dokázali kráčať často tŕnistou cestou každodenného života. Pán je s vami a vo všetkom vám i so mnou pomáha. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.06.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, dnes prichádzam na toto miesto modlitby, lebo vám chcem povedať: Deti, zajtra budete sláviť sviatok Božského srdca Ježišovho. V tomto sviatku je vyzdvihnuté veľké tajomstvo Ježišovej lásky k ľuďom. Ježiš vás všetkých nesmierne miluje. Nezabúdajte, že ho Boh poslal na svet, aby vás zachránil. Boh už vtedy vedel, čo jeho milovaného Syna čaká a predsa ho daroval svetu ako záchrancu. Ježiš skusoval utrpenie hneď od začiatku svojho života a po celý život. Všetko prijal a podstúpil z lásky za celý svet. Vedel, že na kríži zomrie, ale aby mohol byť s vami naveky, pred svojou smrťou ustanovil Sviatosť Oltárnu, kde je prítomný pod spôsobom chleba. Znovu vám hovorím, aby ste rady chodili do Božieho chrámu navštíviť Ježiša. Keď má človek priateľa, na ktorého sa môže so všetkým obrátiť a rozumejú si navzájom, veľmi radi sa navštevujú a cítia sa šťastní, keď sú aspoň chvíľočku spolu. Chcem vám povedať, aby ste si vytvorili úprimnejší vzťah s Ježišom. On na vás čaká. Choďte za ním a porozprávajte sa s ním. Bude veľmi šťastný, ak mu poviete, že by ste chceli byť jeho priateľmi. Má vás veľmi rád, veď pre vás si nechal prebodnúť Srdce. Jeho Srdce je pre vás stále otvorené. Môžete mu do neho vložiť všetko, čo vás trápi. Odovzdajte všetko do jeho Srdca a On sa o všetko s láskou postará. Jeho Srdce je plné lásky. Ježiš vám chce darovať svoju lásku, chce vám ňou zaplaviť vaše srdcia, preto ich dokorán otvorte. Prijmite od neho lásku do svojich sŕdc. Dovoľte, aby vás prenikla a pôsobila vo vás. Božia láska je veľká a nekonečná. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Nekonečne vás pozdravujem a milujem. Deti, dnes vás žiadam o lásku. Začnite žiť lásku, šírte ju okolo seba a preukazujte ju svojim blížnym. Radujte sa a tešte sa z každého dňa. Viem, že už od ranného vstávanie ste ustarostení a utrápení, či to všetko cez deň postíhate a čo musíte ešte urobiť a večer si unavení líhate spať. Chcem, aby ste už od ranného vstávania boli naplnení láskou. Žite lásku naplno, lebo je napísane: "Milovať budeš svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a celou svojou silou." A druhé veľké prikázanie je: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého." To je Kristov zákon a iba tak ho naplníte, ak začnete žiť lásku naplno. Nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám , že ste počuli moje volanie.


09.07.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes vás volám a pozývam vás, aby ste svoje srdcia odovzdali Ježišovi s úmyslom, aby ich pretvoril na obraz svojho Srdca. Deti, snažte sa viac mlčať a viac počúvať. Načúvajte svojím srdcom a počúvajte, čo vám Ježiš doň vraví. Ak budete načúvať, pochopíte mnohé veci, ktoré vám predtým boli skryté a nejasné. Ak dáte Ježišovi svoje srdcia a budete mu načúvať, budete môcť splniť Božiu vôľu omnoho lepšie a dôkladnejšie než predtým. Deti moje, nasledujte Ježiša v tichosti a pokore srdca.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku a dobrotu. Deti, chcem, aby ste boli priame vo svojej viere. Nech je vaša viera pevná a úprimná, aby ste ju mohli preukazovať svojim blížnym kdekoľvek ich stretnete. Vaše srdcia sú častokrát hluché na moje prosby a výzvy. Vaše srdcia sú tvrdé a kamenné. Deti, keď si už myslíte a zúfate, že ďalej nevládzete a strácate všetku nádej, vtedy stretávate Ježiša a mňa. Až vtedy pochopíte Ježišovu i moju nekonečnú lásku. Prosím vás, prosím, deti, kľaknite si pred Ježiša a povedzte mu úplne všetko a darujte mu i svoje srdce, nech je akékoľvek. Deti, i napriek všetkému vás nekonečne milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje milované deti!
     Dnes vám chcem povedať: Deti, každý deň sa modlíte modlitbu Otče náš a v nej "...a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame našim vinníkom...", ale ani si to neuvedomujete. Boh vám toto všetko povedal skrze svojho milovaného Syna Ježiša, aby ste nad tým uvažovali. Prosíte Boha, aby vám odpustil a vy nedokážete odpustiť svojim blížnym. Keď vás niekto urazí alebo obviní a nie je to pravda, začnete sa brániť a snažíte sa hájiť pravdu. Ale, deti, už vopred odpustite všetko zlé svojmu blížnemu a nebráňte sa. Často je vaše odpustenie iba slovné a zatiaľ v srdciach zostávate zatrpknutí. Odpustite i ten najnepatrnejší čin z lásky k Ježišovi. Proste Ježiša o silu, aby ste dokázali úprimne odpustiť. Deti, okolo vás sú blížni, ktorí potrebujú vaše odpustenie.
     Ďakujem Vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


27.07.2000 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Pozdravujem vás a žehnám vás. Deti, dnes vás chcem povzbudiť k tomu, aby ste sa úplne vložili do rúk Boha. Darujte svoj život Ježišovi, aby ho On naplnil láskou. Deti, milosti, ktoré vám každodenne prinášam, prijímajte ako dar. Viem, že vaše kríže sú ťažké a častokrát pod nimi padáte a všetko chcete dokázať sami. Ale, deti, nechcite niesť svoj kríž sami. Prijmite pomoc od môjho Syna Ježiša a od svojich blížnych a nehľadajte už ľahšie cesty, ale kráčajte priamo s Ježišom. Nekonečne vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Nesmierne vás milujeme. Deti, málo dôverujete môjmu Synovi. Prosím, odovzdajte mi svoje srdcia otvorené pre pokoj a lásku, ktorú vám denne prinášame a ja ich odovzdám môjmu Synovi, aby mohol do nich vstúpiť. Deti, tvrdosťou svojho srdca zabraňujete Ježišovi, aby vo vás prebýval. On chce vaše srdcia naplniť svojou láskou a konať cez vaše ruky, vaše ústa. On vás chce celých. On chce vaše srdcia, vašu dušu, celú vašu bytosť. On chce vo vás prebývať a objať vás svojou láskou. Deti, odovzdajte mi svoje srdcia a ja ich predložím Ježišovi, aby ich naplnil láskou, z ktorej môžete čerpať po celý život a nikdy z nej neubudne. Jeho Srdce je plné nekonečného milosrdenstva, pretože vás veľmi miluje.
     I ja vás veľmi milujem, drahé deti, a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.08.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje Deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku, ktorou ma milujete. Deti, aj dnes vám ponúkam svoje Nepoškvrnené Srdce, ktoré je plné lásky, dobroty a pokoja. Deti, keď ste vzdialené od domova, túžite sa vrátiť späť. Ja vám ponúkam moje Srdce, ktoré je domovom pre vás všetkých. Ak doň vstúpite, bude vám domovom na cestách. Ono vám bude útočišťom v dobrých aj v zlých chvíľach. Na toto, deti, nezabúdajte a hovorte všetkým o mojom Srdci, ktoré je otvorené pre všetkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a nesmierne milované dietky!
     Som šťastná a ďakujem tým mojim deťom, ktoré otvorili svoje srdcia pre našu lásku a pokoj. Deti, ďakujem tým, ktorí si denne čítajú Sväté písmo a snažia sa žiť podľa Ježišových slov. Deti, vyžarujte na všetkých ľudí vôkol vás lásku a radosť, opravdivú radosť. Deti, neviete si predstaviť ako môže pomôcť inému človeku váš úsmev, milé slovo, vypočutie. Deti, prijmite každého človeka s ktorým sa stretnete, veď i v ňom je Ježiš. Milujte i toho, ktorý zraňuje srdce môjho Syna, milosrdnou láskou, akou on miluje najbiednejších a najhriešnejších. Deti, nevyberajte si priateľov, milujte všetkých rovnakou láskou a nedajte sa odradiť zovňajškom. Deti, ponúkam vám svoje srdce a pomocnú ruku, pretože chcem, aby ste stále robili Ježišovi radosť. My vás milujeme nesmiernou a neustále veľkou láskou.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


15.08.2000 - prostredníctvom Martina - 5. výročie zjavení

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu - našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky.
     Žehnám vás. Deti, dnes by som vám opäť chcela pripomenúť dôležitosť svätej spovede. Nezabúdajte na túto sviatosť, moje deti, v ktorej je vám prostredníctvom kňaza všetko odpustené. Deti, pripravujte sa na túto sviatosť s láskou a svedomite a to i každodenným spytovaním svedomia. Deti, vo svätej spovedi sa odbremení nielen vaša duša ale i telo. Nielen duša a srdce budú čisté, ale i vaše skutky budú naplnené láskou a radosťou. I ľudia budú vidieť, že sa vo vás udiala premena. Deti, Boh čaká, že prídete s radosťou a pokorou a on vám všetko odpustí, on vás čaká s otvorenou náručou a chce, aby ste spočinuli v objatí jeho nesmiernej lásky. Tak veľmi vás milujeme, nesmierne vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


24.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje nesmierne milované dietky!
     Veľmi, veľmi vás milujeme. Deti, ako my milujeme vás, i vy sa milujte vo svojich rodinách. Tak ako vám my prinášame pokoj, i vy buďte nositeľmi pokoja pre vašich blížnych. Deti, prijmite do svojich sŕdc pokoj a lásku. Každý, s kým sa stretnete, nech vycíti z vás Boží pokoj. Deti, nech sa vaše rodiny stanú rodinami, kde kraľuje Láska, ktorou je sám Ježiš Kristus. Obracajte sa k nemu s väčšou dôverou a odovzdanosťou. Nechajte sa ním viest. Deti, uvedomte si, že Ježiš je stále pri vás a nezabúdajte na to. Tak nesmierne vás milujeme.
     Ďakujeme vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


31.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujeme vás. Deti, veľmi sa tešíme, že dvíhate svoje srdcia v modlitbe k Nebeskému Otcovi. Máme radosť z každého vášho skutku vykonaného z lásky k všemohúcemu Bohu Otcovi. Deti, prosím vás a povzbudzujem k tomu, aby ste sa neustále snažili plniť Božiu vôľu a to tak, že každú chvíľu vášho života prežijete s Bohom. Deti, nebuďte znepokojené, keď padáte únavou a klesáte na duchu, lebo Boh Otec vás vie pochopiť. Vie, že je to ľudské. On vás stále nesmierne miluje a pomáha vám niesť vaše každodenné kríže. Deti, nezabúdajte na to, že vy nie ste opustené, ale máte svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


03.09.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, vy všetky, ktoré sem prichádzate ani neviete, aké veľké milosti dostávate. Som šťastná, že prichádzate do môjho náručia, ktoré mám pre vás neprestajne otvorené. Dnes vás volám, aby ste kráčali cestou obety. Pozvala som vás k spoločnej modlitbe vo vašich rodinách a dnes vám chcem zvlášť povedať, aby ste sa jeden za druhého obetovali a navzájom si slúžili. Modlitba, služba a obeta vám prinesú vnútorný pokoj a hlbokú lásku, ktorú na vás vyleje Ježiš, ktorý prebýva s vami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou ma i dnes k vám poslal Pán, váš Boh. Deti, prijímajte lásku. Deti, otvorte vaše srdcia tejto láske. Deti, dajte sa do Božej vôle, do vôle vášho Nebeského Otca. Deti, odovzdajte sa mu celým vašim srdcom, celým vašim telom, celým vašim duchom a On povedie vaše kroky po správnej ceste života. Deti, ak prijmete od vášho Nebeského Otca radosť, lásku a pokoj, tak z vašej celodennej vykonanej práce budete mať radosť, aj keby bola akokoľvek ťažká. Deti, váš Nebeský Otec vám vo všetkom pomáha, pretože vás nesmierne miluje.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste opäť počuli moje volanie.


14.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Otvorte vaše srdcia láske, ktorú vám prinášam od Pána. Pán sa z veľkej lásky za vás obetoval na kríži. On zomrel a napokon víťazne vstal, lebo vás nesmierne miloval. Deti, čítajte si zo Svätého písma a rozjímajte nad jeho slovami. Žite jeho slová, aby ste mohli lepšie kráčať po vašej ceste života. Deti, váš Pán s láskou pomáhal všetkým tým, ktorí to potrebovali. Aj vy, deti, pomáhajte svojim blížnym s láskou a radosťou. Učte sa tejto láske a tak budete mať srdcia plné radosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje drahé dietky!
     Boh vám i dnes skrze mňa dáva lásku. Deti, keď prijmete do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Pána povedzte mu všetko, čo vás trápi a ťaží na srdci. On to s veľkou láskou vypočuje. Otvorte mu svoje srdcia a v ňom budete šťastnejší. Otvorte srdcia Bohu, vášmu Nebeskému Otcovi a on ich naplní mnohými milosťami. Deti, oni nie sú ťažké prijať do srdca ale, deti, s rozumom to pochopiť nikdy nemôžete. Otvorte sa láske, ktorá je vám milosťou dávaná od Pána.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.09.2000 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, majte srdcia plné radosti a lásky. Deti, nech táto radosť vychádza z vášho vnútra, a nech je čistá a úprimná. Darujte sa do rúk vášmu Bohu, darujte mu celé vaše srdce plné radosti. Modlite sa. Deti, nech modlitba je ako váš každodenný chlieb. Vyžarujte plné modlitby a radosti. Deti, nechajte na sebe vidieť, že ste dietkami Božími.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, zanechajte cestu mamony a začnite žiť duchovne. Tak veľmi ste závislé na hmotných veciach, že zabúdate na duchovné. V mamone je skrytý diabol. Dietky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech každý váš deň začína modlitbou a modlitbou aj končí. Nech je celý váš deň naplnený modlitbou. Zanechajte cestu mamony.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.10.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     žehnám vás. Moje srdce je naplnené veľkou radosťou, keď vidím vo vašich rukách držať svätý ruženec modliac sa ho s veľkou vrúcnosťou. Moje srdce, pery a ruky sa pripájajú k vám. Modlím sa s vami s veľkou radosťou. Som Matkou Cirkvi a Matkou všetkých ľudí na celom svete a moje Nepoškvrnené Srdce objíma celý svet. Tak hlboko ste vtlačený do môjho Srdca, každý osobne, a spolu s mojim Srdcom ste všetci vnorení do Ježišovho Srdca, do jeho veľkej a nekonečnej lásky. Nekonečne vás milujeme.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste aj dnes počuli moje volanie.


12.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, som nesmierne šťastná, keď vidím, ako sa deti modlia. Ich modlitba má veľmi veľkú silu. Modlitba detí má veľmi veľkú moc. Nabádajte deti k modlitbe sv. ruženca. Pozývam vás k modlitbe sv. ruženca a to radostného, bolestného a slávnostného. Dietky, nezabúdajte, že úprimná modlitba býva vždy vypočutá.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, tak veľmi ste zaneprázdnené, že zabúdate na duchovné veci, zabúdate na Boha. Ak nebude vo vás pôsobiť Božia láska, bude vo vás prebývať hriech. Diabol má veľmi veľkú radosť ak páchate hriech. Preto vás, dietky, opäť pozývam k modlitbe. Jedine modlitba môže zničiť vo vás hriech. Naplňte svoje srdcia Božou láskou, aby vo vás nemohol prebývať hriech.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.10.2000 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Deti, zabúdate, že Boh Otec vás má rád, nech spáchate akýkoľvek hriech. Zabúdate, že Ježiš Kristus, váš vykupiteľ, sa z lásky k vám obetoval a trpel na kríži, podstúpil bolestnú cestu s krížom, bol opovrhovaný, aby vás vykúpil. On vám odpustí každý váš hriech, ak ho úprimne vyznáte a oľutujete pri sviatosti zmierenia. Preto nebojte sa vyznať hriechy vo svätej spovedi. Dôkladne sa pripravte na každú svätú spoveď, aby ste nezabudli žiaden hriech. Dôverujte v milosrdenstvo Božie. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


05.11.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti !
     Aj dnes vás volám, aby ste tí, ktorí zažívate na tomto mieste lásku Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca, lásku našich spojených Sŕdc, aby ste dali spoznať svojim životom túto lásku aj tým, ktorí o nej nevedia. Poďte všetci do záhrady týchto dvoch Sŕdc, kde je nová jar, kde je vždy radosť a pokoj. Boh dal Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené Srdce novému tisícročiu ako veľkú nádej a útočište pre všetkých. Je to záhrada pre vás všetkých, v ktorej začne nová jar pre celé ľudstvo.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


09.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Modlím sa za vás a svojimi modlitbami vám vystielam cestu, aby sa vám po nej kráčalo ľahšie. Pozývam vás, deti, aby ste sa aj vy modlili za tých, ktorí majú ťažký život, alebo ho robia ťažkým druhým. Modlite sa najmä za tých, ktorí vás zranili. Pomôžte im aspoň modlitbou zlomiť ostne, ktoré ich zraňujú a preto je ich život plný bolesti. Modlite sa za nich a milujte ich a potom aj ich láska bude rásť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, že mám v srdci radosť keď vidím, že s radosťou šírite našu lásku spojených Sŕdc - Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca. Ale chcem vám predovšetkým povedať, aby ste vo všetkom, čo robíte, dali Ježiša na prvé miesto. Deti, prijímajte Eucharistického Ježiša každý deň do čistého srdca. Pretože bez neho nemôžete nič urobiť. Ak chcete, aby Ježiš cez vás neustále žiaril a ak chcete aj naďalej kráčať cestou svätosti, musí vo vás prebývať Ježiš, ktorý je svätý a vďaka nemu sa aj vy stanete svätými. Deti, premýšľajte nad týmto posolstvom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste si uvedomili, keď kľačíte pred Eucharistickým Ježišom, že Ježiš vás nekonečne miluje a z hostie sa na vás usmieva. Deti, tak málo máte v sebe radosti. Proste Ježiša, ktorý je plný radosti, aby vás ňou naplnil a takto ste mohli svojim životom žiť jeho evanjelium. Pretože jeho evanjelium je evanjelium lásky a radosti.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste aj dnes počuli moje volanie.


30.11.2000 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za lásku a za všetko, čo pre mňa robíte. Aj napriek veľkej námahe sa snažíte všetko robiť s radosťou a to mi spôsobuje veľkú radosť. Dnes vám chcem povedať, aby ste všetko čo robíte, robili s Ježišom. Svoju prácu, modlitby, rozhodnutia robte s Ježišom a tak sa vyhnete sklamaniam, ktoré vám odoberajú radosť. Ježiš vás za vašu dôveru k nemu obdarí nehasnúcou radosťou.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


03.12.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie a prišli ste sem. Mám veľkú radosť z toho, že mnohí prichádzajú na to, že ich život bez Boha je prázdny a nemá zmysel, a že si svoj život bez neho nevedia predstaviť. Dnes vás, deti, volám, aby ste otvorili svoje srdcia Spasiteľovi, aby sa v nich mohol opäť narodiť a vďaka nemu váš život mohol čoraz viac rásť v láske.


07.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Deti, dnes sa opäť nebo otvorilo a ja prichádzam k vám, aby som vám povedala: Deti, ste už v adventnom čase ale ešte stále si svoje srdcia nepripravujete na príchod môjho Syna. Tento čas je vám daný, aby ste ho využili na posilnenie a prehĺbenie svojho duchovného života. Preto teda využite tento čas naplno. Venujte sa modlitbe. Modlitba v sebe ukrýva veľa hlbokých právd, ale musíte sa vedieť modliť. Radi rozjímajte nad tajomstvami Ježišovho života. Nechajte sa modlitbou preniknúť. Deti, nikdy nezabudnite, že vás veľmi, veľmi milujem.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


14.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, aj dnes si vypočujte a prijmite to, čo vám poviem:
     Dietky, za krátky čas budete mať vo farnosti spoločnú svätú spoveď k Vianociam. Čo najlepšie sa na ňu pripravte. Začnite sa už dnes modliť za svetlo Ducha Svätého, aby ste spoznali úplne všetky svoje previnenia voči Pánu Bohu. Zahĺbte sa do seba a porozmýšľajte, čím všetkým ste Pána Boha urazili. Človeka, ktorého máte úprimne radi, nikdy úmyselne neurazíte. Ak mu neúmyselne poviete slová, ktoré ho zarmútia a je z nich nešťastný, prídete k nemu a poprosíte ho o odpustenie. Veľmi vás bolí, keď vidíte ako trpí. Boh vás má veľmi rád. Prečo ho teda toľko urážate? Veľmi ho to bolí. Nepremárnite preto možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Otvorte svoje srdcia pred Bohom a povedzte mu úplne o všetkom. Oľutujte svoje doterajšie konanie a správanie a poproste ho o odpustenie všetkého, čím ste ho urazili. Boh vás má nesmierne rád a čaká na vás. Je pripravený všetko vám odpustiť. Túži, aby ste narodenie jeho Syna očakávali s čistými srdciami. Túži, aby vaše srdcia žiarili čistotou. S čistými srdciami a s radosťou očakávajte príchod Božieho Syna na tento svet.
     Deti, znovu vám hovorím, že vás nekonečne milujem. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes som prišla do Božieho chrámu, aby som vám mohla povedať: Deti, plesajte a radujte sa, lebo sa blíži Ježišovo narodenie. Každý deň ho očakávajte netrpezlivejšie. Keď nadíde deň, v ktorý uzrie svetlo sveta, plesajte a radujte sa, ako plesali a radovali sa pastieri, keď im túto radostnú novinu oznámil anjel. A aj mudrci sa hneď vydali na cestu pokloniť sa malému Ježiškovi sprevádzaní žiarivou hviezdou na nebi. Táto hviezda ich priviedla až k miestu, kde sa Ježiško nachádzal. Vy sa tiež radujte, keď budete v Božom chráme cez Slovo Božie počuť tieto anjelove slová. S radosťou sa poponáhľajte prijať Ježiša vo svätom prijímaní. Otvorte mu dokorán svoje srdcia, aby mohol do nich vstúpiť. Zohrejte ho veľkou a úprimnou láskou. Ježiš vám chce darovať svoj pokoj. Prijmite ho od neho.
     Deti, veľmi vás milujem. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.12.2000 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, dnes som vošla do tohto Božieho chrámu, lebo vám chcem povedať:
     Deti, za krátky čas sa tento rok skončí. Jeho posledné dni, hodiny i minúty sa viac venujte modlitbe. Príďte do Božieho chrámu a v tichosti rozjímajte o tajomstve Ježišovho narodenia. Ježiš sa narodil v Betleheme pred dvetisíc rokmi. Odvtedy si jeho narodenie pripomínate a prežívate každý rok. V tomto Jubilejnom roku ste boli od Nebeského Otca obdarovaní mnohými milosťami. Poďakujte mu za všetko, čo ste s jeho pomocou dokázali urobiť. Za to, že sprevádzal vaše kroky, za to, že vás ochraňoval. Poďakujte mu úplne za všetko.
     Deti, opäť vám pripomínam, že moja láska k vám všetkým je nekonečná. Keď budete v srdciach cítiť bolesť, odovzdajte sa mne. Ja vás prijmem do svojho náručia. Pomôžem a vyliečim vás svojou láskou. Milujem vás.
     Ďakujem vám deti moje, že ste počuli moje volanie.


04.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, na začiatku vám prinášam požehnanie od Nebeského Otca. Nech tento rok je pre vás plný pokoja a radosti voči všetkým svojim blížnym. Aby vo vašom srdci nikdy nechýbal Ježiš. Nech v ňom prebýva a nech ho naplní dobrotou a láskou. Deti, vaše kroky žehná Boh a je s vami po celý deň. Nekonečne vás milujem.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie


07.01.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás volám, deti, aby milosti, ktoré vám Boh vložil cez Jubilejný rok do vašich sŕdc, nezostali len darmi, ale aby sa z týchto darov stali aj skutky. Preto vás volám ako vaša milujúca Matka a Matka Cirkvi, aby ste svojim životom pomocou milosti, ktoré ste obsiahli, svedčili o Ježišovi nielen cez tento nový rok, ale celý váš život.
     Ďakujem, že ste prijali moje volanie.


11.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, nekonečnou láskou vás milujem. Deti, pred časom som vám povedala, odkázala, aby ste slávili Vianoce každý deň. Prečo máte v srdci takú nelásku, nenávisť, nepokoj? Prečo ste také utrápené a nespokojné? Deti, začnite milovať svojich blížnych a uvidíte, že láska, ktorou vás miluje Ježiš, je nekonečná. Keď budete plní dobroty a lásky vo svojich srdciach, uvidíte, že Ježiš Vám svojou láskou otvorí brány do neba.
     Ďakujem vám, že ste počuli i dnes moje volanie.


18.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, nekonečne vás milujem. Deti, dnes vám chcem povedať, aby ste sa vhĺbili do modlitby lásky a modlitby srdca. Vhĺbte sa celí do modlitby lásky a srdca, a prežite skutočnú radosť z modlitby. Deti, kľaknite si pred Sviatosť Oltárnu a proste môjho Syna Ježiša o silu. Odovzdajte mu všetko, čo vás ťaží na srdci - vaše problémy a starosti, a viac sa už netrápte, ale nechajte to v Ježišovom a v mojom Nepoškvrnenom Srdci.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


25.01.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     I dnes som sem prišla, aby som vám povedala posolstvo od Nebeského Otca. Deti, chodíte vo svojom vnútri utrápení a ustarostení pre svoj život. Neviete sa sústrediť na modlitbu a preto vás modlitba vôbec nenapĺňa pokojom a láskou. Často sa sťažujete na svoj život, na svoj kríž, ktorý musíte niesť. Deti, práve vtedy, keď vám bude najhoršie, spomeňte si na Ježiša, pozvite ho do svojho srdca a povedzte mu všetko, čo vás trápi. Prijmite všetko pokorne, ale hlavne s láskou. Veď Boh vám dal život, dal vám tú výsadu - stať sa človekom. Preto žite každý deň naplno a nech je váš deň naplnený láskou a radosťou. Nezabúdajte, že Boh poslal svojho Syna Ježiša, aby vám daroval život večný. Preto vyžarujte lásku okolo seba.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


01.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, dnes som prišla, aby som vám povedala, aby ste otvorili svoje srdcia pre vašich bratov a sestry. Deti, prijímajte svojich blížnych s láskou. Deti, neuvedomujete si, že v nich prebýva Ježiš. Zabúdate na to. Deti, prijmite každého a vypočujte ho. Keď vám bude ťažko zhovárať sa s vašim blížnym, vedzte, že práve Ježiš k vám prichádza prostredníctvom neho a pamätajte na to. Deti, dnes vás chcem poprosiť, aby ste prijímali Božiu lásku, ktorá sa vám dáva i prostredníctvom vašich bratov a sestier. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


04.02.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná, že tu dnes môžem byť medzi vami a mám radosť z toho, že ste sa rozhodli šíriť svojim životom Ježišovo evanjelium. Volám vás, deti, aby ste Sväté písmo mali vo veľkej úcte a denne si v kruhu svojich rodín z neho čítali. Uvedomujte si, deti, že sú to slová Božie a že cez ne sa vám prihovára Boh.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


08.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     veľmi vás milujem! Milujem vás tak, ako len matka môže milovať svoje deti. Milujem vás nekonečnou láskou. Deti, i môj Syn Ježiš Kristus vás miluje nekonečnou a milosrdnou láskou. Miloval vás od večnosti. Obetoval sa za vás, pretože vás miloval a vždy bude. Miluje vás i keď upadnete do hriechu. Deti, nebojte sa k nemu prísť a otvoriť mu svoje srdcia pre jeho lásku. Keď tak urobíte, váš život bude naplnený pokojom, radosťou a láskou. Tak veľmi vás milujeme, moje deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes som vás prišla povzbudiť, aby ste žili slová Ježiša Krista. Deti, nech vám je môj Syn príkladom v úplnej odovzdanosti do Božej vôle. Ako On sa modlil k Bohu Otcovi, tak i vy sa modlite. Ako On mu bezvýhradne dôveroval, tak i vy robte. Deti, uvedomte si, že Boh Otec nie je vzdialený ďaleko od vás, ale je celkom blízko pri vás. On na vás neustále hľadí láskavým okom a jeho Srdce je otvorené pre vás so všetkými milosťami, ktoré potrebujete. Deti, dnes vás chcem pozvať, aby ste otvorili svoje srdcia pre Nebeského Otca a nechali v nich pôsobiť Svätého Ducha. Deti, milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.02.2001 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     veľmi vás milujem. Deti, prišla som a chcem vám povedať, že som šťastná, že prinášate obety z lásky k môjmu Synovi. Deti, vaše obety nie sú zbytočné. Nebeský Otec vás vidí a počúva. On vidí všetko, čo robíte. Deti, milujem vás. Ako vás ja milujem a chcem len vaše dobro, tak i vy sa milujte. Deti, chcem vás povzbudiť, aby ste i naďalej prinášali drobné obety a modlili sa i za tých, ktorí vám ubližujú. Vaše modlitby nie sú zbytočné.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


01.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, začína pôstne obdobie. Deti, cez tento pôstny čas sa kajajte a verte evanjeliu - slovu Božiemu. Deti, týmto slovom "kajajte sa" vám chcem povedať, aby ste svoje srdcia otvorili úprimnej modlitbe, ktorá je rozhovorom s vaším Nebeským otcom; aby ste rozjímali nad slovami Ježiša Krista v evanjeliu, ktoré on sám vyslovoval; aby ste šírili okolo seba lásku a pokoj. Deti, vo svojom živote postavte Boha na prvé miesto. Deti, som veľmi šťastná, keď vaše modlitby, pôsty a obety sú konané s úprimnou láskou a radosťou. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


04.03.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu. Dnes vás volám, aby ste nosili v sebe Ježišovu lásku. Rozdávajte ju všetkým aj keď to od vás vyžaduje veľké obete. A práve vtedy, deti, keď sa budete brániť prejaviť lásku tým, ktorí ju odmietajú, rozpamätajte sa na Ježišovu lásku, ktorá ho stála obetu života, lebo túžil po vašej záchrane. Bránite sa prejavovať lásku, pretože vám to spôsobuje bolesť a musíte vynaložiť námahu. A opäť sa pozrite na kríž a uvidíte ako láska milovaného Ježiša bolela, pretože jeho láska bola skutočná. Deti, milujte ako Ježiš a spoznáte radosť obety.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé a milované deti!
     Som veľmi šťastná. Moje srdce je plné lásky voči vám. Deti, kiežby vaše srdcia tiež spoznali a cítili veľkosť lásky, najmä vtedy, keď prijímate môjho Syna vo Sviatosti Oltárnej. Deti, keď prijímate Pána a Boha dostávate veľa milostí. Otvorte svoje srdcia pre tieto milosti. Veď váš Pán sa z veľkej a úprimnej lásky obetoval za vás až na smrť na kríži. Deti, túto čistú a úprimnú lásku rozdávajte i úsmevom. A tak budete šíriť okolo seba posolstvo lásky, pokoja a radosti.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


15.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Opäť som prišla i dnes k vám, aby som vaše srdcia naplnila láskou. Deti, Pán Ježiš sa za vás obetoval. On sa krvou potil, bol bičovaný, bol tŕním korunovaný, niesol kríž a napokon bol ukrižovaný. Deti, On to podstúpil z lásky k vám, aby vaše srdcia naplnil pokojom, aby ste pomáhali svojim blížnym a niesli si kríže navzájom, a aby ste svoje srdcia otvorili jeden pre druhého. Ježiš a ja, vaša Matka, vás milujeme takých, akí ste. Deti, i vy sa milujte tak ako my milujeme vás.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


22.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, cez toto pôstne obdobie sa viac venujte modlitbe, ktorá je pre vás dôležitá. Ako nemôžete žiť bez vody a chleba, tak vaše srdcia nemôžu duchovne rásť a rozvíjať sa bez modlitby. Deti, modlitba napĺňa vaše srdcia láskou. Skrze modlitbu budete lepšie chápať veci, ktoré vám boli nepochopiteľné. Deti, nezabúdajte na to, že i práca môže byť modlitbou. Modlitba vás nasýti neuhasiteľnou láskou, ktorú môžete rozdávať svojim blížnym.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


29.03.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Deti, i dnes vám s veľkou radosťou otváram moje srdce plné lásky. Deti, darujte sa môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej. Odovzdajte mu svoje srdcia, darujte mu samých seba. Môjmu Synovi Ježišovi odovzdajte celú svoju myseľ, celú svoju dušu a úprimné srdcia plné lásky. Deti, on je váš priateľ, ktorý vás nikdy nezradí. Jemu môžete povedať úplne všetko, aj keby bola vaša bolesť v srdci akokoľvek veľká. On otvára svoje srdce pre vás. Deti, dajte sa mu viesť a on vás povedie po ceste spásy.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


05.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, o krátky čas bude vo vašej farnosti svätá spoveď. Je to príležitosť, kedy si môžete očistiť svoje telo i dušu od hriechov. Vo svätej spovedi vám Nebeský Otec odpúšťa všetky vaše hriechy, ak ich úprimne vyznáte a oľutujete. On je nesmierne milosrdný. Preto, dietky moje, nebojte sa vyznať všetky svoje hriechy. Vyznajte všetky svoje hriechy a Nebeský Otec vám ich všetky s veľkou radosťou odpustí. Dietky, modlite sa, aby ste dokázali vyznať a oľutovať všetky svoje hriechy.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.04.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     mám veľkú radosť z toho, že mnohé moje deti zakúsili radosť zo zmierenia sa s Bohom, a prijali odpustenie vo svätej spovedi. Dnes vás volám, deti moje, aby ste si, keď príde Veľký piatok a budete prežívať Ježišovo utrpenie, otvorili svoje srdcia a pripojili sa so svojim utrpením k Ježišovi. A keď príde deň vzkriesenia radujte sa a tešte sa s Ježišovho zmŕtvychvstania. A túto radosť nech vám nikto nevezme.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


12.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti moje, v týchto dňoch si pripomínate utrpenie a slávne zmŕtvychvstanie môjho Syna a vášho Pána. On sa z veľkej lásky k vám obetoval aby vás zachránil. On podstúpil bolestnú a potupnú krížovú cestu, aby vám zaistil večný život. Ale vy častokrát zabúdate na túto jeho veľkú lásku. Preto, dietky, otvorte svoje srdcia tejto jeho láske, aby ste zanechali cestu hriechu. Zanechajte cestu hriechu, pretože vaše hriechy veľmi zraňujú moje srdce i srdce môjho Syna. Dietky, prosím, prestaňte páchať hriech a čiňte pokánie. Odstráňte všetok hriech z vášho života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Deti, tak ako kvietky potrebujú kvapky dažďa pre svoj rast, tak i vaše duše potrebujú pokoj. Vaše duše sú veľmi znepokojené. Plné rôznych starostí a trápení. Ale vy, dietky, ak máte nejaký problém, príďte pred Sviatosť Oltárnu a vyžalujte sa môjmu Synovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej. Vyžalujte mu všetky vaše starosti a bôle a on ich s veľkou láskou vypočuje. On na vás čaká. Úplne sa mu odovzdajte, a on vás naplní pokojom a láskou. Dietky, dôverujte v milosrdenstvo Božie. Dôverujte vo veľké milosrdenstvo a lásku Božiu, ktorou vás Nebeský Otec zahŕňa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.04.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, s radosťou pristupujte k svätému prijímaniu. Vo svätom prijímaní prichádza do vašich sŕdc môj Syn Ježiš Kristus. Ale vy máte svoje srdcia zatvorené a On vo vás nemôže prebývať. Preto, otvorte svoje srdcia Ježišovi a dovoľte, aby si mohol vo vás urobiť príbytok, kde bude prebývať. Radi a často pristupujte k svätému prijímaniu, pretože každé sväté prijímanie vám prináša mnohé milosti a požehnanie. Dovoľte Ježišovi, aby mohol vstúpiť do vášho srdca.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste prosili Ježiša, nech prostredníctvom Ducha Svätého pomôže otvoriť vaše srdcia. Neuzatvárajte sa voči vaším blížnym, ale v pokore dovoľte, aby cez vás prúdila Božia milosť. Nerozdávajte ako príklad vaše pocity a slová, ale rozdávajte Božiu lásku a Božie slovo. Dovoľte nech vás naplní Božia milosť a takto Boh cez vás bude premieňať srdcia vašich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.05.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás opäť volám k modlitbe. Mnohí z vás ste začali pochybovať o Božej láske a to len preto, lebo sa menej modlite, menej sa rozprávate so svojim láskavým Otcom. Deti, začnite sa viac modliť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie a snažili sa žiť posolstvo z predchádzajúceho štvrtku. Deti, snažte sa ho aj naďalej uskutočňovať vo svojom živote. Dnes vás volám, aby ste slobodne a s láskou odovzdali Ježišovi svoju slobodnú vôľu. V dôvere sa mu odovzdajte a dovoľte nech On zasahuje do vášho života svojou žehnajúcou rukou.


17.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     dnes vás volám, aby ste pri stretnutí s vašim blížnym nevideli na ňom jeho chyby a nedostatky, ale snažte sa na ňom vidieť to dobré. Pozerajte sa na neho očami lásky. Nemajte od neho vzdialené svoje srdce, ale prijmite ho do svojho srdca. Deti, Boh sa nikdy neodvracia od vás, od vašej krehkosti, a preto sa ani vy neodvracajte od krehkosti svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


24.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes všetci spoločne slávime nanebovstúpenie môjho Syna. Ježiš odišiel k svojmu Otcovi, aby vám všetkým pripravil v nebi miesto. Dnes vás volám, aby ste nežili svoj život v smútku ako keby mal váš život skončiť zatratením. Ale žite ho v radosti a so stálym vedomím, že Ježiš na každého z vás čaká v nebi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás volám, aby ste prosili o svetlo Ducha Svätého, aby ste v jase tohoto svetla mohli vidieť a pochopiť, že iba jedna cesta vedie k vzájomnému zjednoteniu a to cesta Ježišovej lásky, ktorá rodí ovocie pokoja, radosti, odpustenia a vzájomnej úcty.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.06.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás volám, aby ste otvorili svoje duše a srdcia Duchu Svätému, aby ste pod jeho vedením kráčali cestou svätosti. Dovoľte nech vás vedie, aby ste netápali v tme ale aby ste kráčali cestou svetla. Neuzatvárajte sa pred ním ale dovoľte, nech vás vedie každý deň vášho života podľa Otcovej vôle.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Deti moje!
     V dnešný deň si opätovne pripomínate sviatok zoslania Ducha Svätého. Pán Ježiš prisľúbil apoštolom, že keď odíde, zošle im Ducha Svätého, aby sa necítili opustení. Oni ho očakávali, a keď ho Ježiš na nich dýchol, s radosťou ho prijali. Aj keď potom Ježiš už nebol s nimi osobne, uvedomovali si, že je celkom blízko nich, lebo mali Ducha Svätého.
     Deti, i vy od svätého krstu patríte Ježišovi, on na vás tiež vylial Ducha Svätého. Dovoľte, aby vo vás pôsobil. Viem, že život nie je ľahký, ak ho chcete žiť podľa Božej vôle. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa modlievali za dary Ducha Svätého. Keď sa budete o čomkoľvek rozhodovať, najprv ho poproste o radu. Ak sa dáte ním viesť, vaše konanie bude správne. Modlite sa k Duchu Svätému, aby vám svietil svojím svetlom na ceste, ktorou životom kráčate. Ľudia, ktorí sa dali viesť Duchom Svätým, vykonali vo svojom živote veľké veci. Chcem, aby ste sa i vy naučili spolupracovať s Duchom Svätým.


07.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, každý deň k vám prichádzam, aby som vás utvrdila o veľkej láske Nebeského Otca k vám. Nebeský Otec vám z lásky dáva každý jeden deň. Keď sa ráno zobudíte, uvedomte si, že celý nastávajúci deň máte vykonávať svoje povinnosti čo najsvedomitejšie. Poproste Nebeského Otca, aby vám dal k tomu potrebnú silu. Viem, že často je tej práce na vás veľa. Pod jej ťarchou klesáte úplne k zemi. V takých chvíľach si spomeňte, že aj Pán Ježiš vykonával fyzickú prácu. Tiež bol častokrát veľmi unavený. Uvedomoval si stálu prítomnosť Nebeského Otca a bol s ním spojený v modlitbe. Toto stále spojenie s Nebeským Otcom ho veľmi posilňovalo. Prerušte prácu a venujte chvíľku času modlitbe. Potom sa vráťte k svojej práci.
     Večer sa Nebeskému Otcovi poďakujte za celý prežitý deň. Ak ste niečo neurobili tak, ako ste mali, oľutujte to a poproste ho o odpustenie. Nebeský Otec vám odpustí, lebo vás má veľmi rád. Jeho láska voči vám je veľká. Lásku Nebeského Otca ešte nikto nikdy nepochopil ľudským rozumom. Ona sa pochopiť nedá. Musíte ju prežiť. Naučte sa stále žiť v láske Nebeského Otca. Ja vás tiež veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


14.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, opäť som prišla, aby som vám povedala: V dnešný deň ste sa mali hlbšie zamyslieť nad veľkým tajomstvom Tela a Krvi Pána Ježiša. Pán sa rád pohyboval medzi ľuďmi a rozprával im mnohé veci. Strávil s nimi veľa času. V čase, keď sa už približovalo jeho utrpenie a keď vedel, čo všetko bude musieť podstúpiť a nakoniec zomrieť na kríži, chcel nejakým spôsobom zostať s ľuďmi navždy. Keď naposledy jedol so všetkými svojimi apoštolmi, vzal do svojich rúk chlieb, dobrorečil, vzdával vďaky, lámal ho a dával im ho so slovami: "Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto robte na moju pamiatku." Potom zobral do svojich rúk kalich s vínom, dobrorečil, vzdával vďaky a dával im ho so slovami: "Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Takýmto spôsobom ustanovil Najsvätejšiu Sviatosť Oltárnu. Sám povedal, že v nej bude prítomný pod spôsobom chleba a vína. Prejavte mu väčšiu vďaku za tento veľký dar lásky. On vás pozýva, aby ste ho často požívali. On chce byť s vami stále úzko spojený. Veď povedal tieto slová: "Kto nebude jesť moje telo a piť moju krv, nebude mať v sebe život večný." Od vášho svätého krstu máte v sebe vštepené semienko večného života. Počas celého vášho pozemského života máte žiť tak, aby toto semienko každým jedným dňom rástlo, rozkvitalo a prinášalo bohaté ovocie dobrých skutkov. Veľmi vám v tom môže pomôcť i časté čítanie Božieho slova a prijímanie Tela Pána Ježiša. Preto vám opäť hovorím, aby ste boli nepretržite čistí a mohli prijímať Pána Ježiša skrytého v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Nezabúdajte na tú veľkú skutočnosť, že tak ako nemôže váš pozemský život jestvovať bez jedla a nápoja, tak ani Boží život vo vás nemôže zostať bez požívania svätého prijímania. Každodenné prijímanie potravy vás posilňuje, aby ste mohli konať svoju prácu. Denné pristupovanie k svätému prijímaniu urýchli vzrast čností. Pán Ježiš vám v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej zanechal najväčší a najcennejší dar - seba samého, lebo vás nesmierne miluje. Jeho i moja láska voči vám všetkým je nekonečná. Nesmierne vás milujeme. Naša láska vás neustále sprevádza na vašom každom jednom kroku. Nikdy na to nezabudnite.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované deti!
     Deti, dnes je predvečer sviatku Božského Srdca Ježišovho. Zamyslite sa a hlbšie prežite toto veľké tajomstvo. Je v ňom veľmi veľa ukrytého. Deti, Nebeský Otec vám zo svojej veľkej lásky v plnosti času poslal na tento svet svojho Syna. Ľud ho netrpezlivo očakával. Prišiel ako malé a úplne bezbranné dieťa odkázané na pomoc iných ľudí. Od narodenia bol skúšaný rôznym utrpením. Narodil sa vo veľkej chudobe. Keď uvidel svetlo tohoto sveta, úplne prvé ho privítali zvieratká svojim dychom. Nemala som mu ani čo obliecť, zabalila som ho iba do chatrných plienok. Keď bol väčší tiež nemal všelijaké veci, ktoré by mu spôsobovali pozemskú radosť. Oveľa radšej sa utiahol na osamelé a tiché miesto a premýšľal o Nebeskom Otcovi. S ochotou poslúžil ľuďom, keď potrebovali pomoc. Keď nadišiel čas, aby verejne začal učiť ľudí, prijal to lebo vedel, že je na tomto svete preto, aby vysvetľoval ľudom mnohé Božie pravdy. Rozprával im veľmi veľa, urobil množstvo zázrakov kým ľud v neho uveril. Mnohí ľudia uverili jeho slovám a zmenili sa. Bolo však aj mnoho tých, ktorí ním pohŕdali, odmietali ho a tým, ktorí ho s veľkou radosťou počúvali, sa vysmievali. Ježiš ich ale pre ich správanie sa voči nemu nemal menej rád ako tých, ktorí v neho uverili. On nerobil rozdiely medzi svojimi prajníkmi a neprajníkmi. Z tých, ktorí uverili jeho slovám, mal radosť a tých, ktorí jeho slovám neuverili, sa snažil presvedčiť. Toľko vykonal dobrých skutkov, vedel ako skončí jeho život a predsa podstúpil toľko utrpenia. Obvinili ho, odsúdili ho, bičovali ho, s posmechom mu položili na hlavu tŕňovú korunu, na pleciach si niesol kríž a ukrutne ho ukrižovali. Všetko utrpenie prijal v tichosti a s láskou za všetkých ľudí.
     Deti, mysleli ste si, že budete mať dostatok sily stále. Ja viem, že máte veľa práce a pod jej množstvom padáte. Ponáhľate sa, lebo chcete väčšinu pozemských vecí mať. Nezaoberajte sa toľko vecami, ktoré vidíte okolo seba. Veľmi vás pútajú a lákajú a to kvôli svojmu povrchu. Majú pekný povrch ale o krátky čas sa tento povrch praskne ako tenká škrupina a pod tou škrupinou nie je nič hodnotné. Po čase vás takýto život unaví a predsa budete hľadať niečo, čo je oveľa trvalejšie. Ja sem prichádzam preto, aby som vám to "oveľa trvalejšie" pomohla nájsť. Čakám, kedy ma o to požiadate. Preto vám chcem povedať, aby ste stíšili svoje rozhárané mysle a svoje srdcia. Vhĺbte sa do seba a rozhodnite sa žiť inak. Nazbierajte odvahu a silu a začnite sa viac modliť. Nech sa pre vás modlitba stane dychom počas dňa. Nech sa modlitba stane vašim žriedlom pokoja, sily a radosti. Modlitba v sebe skrýva veľmi veľa krásy. Ponorte sa do modlitby a objavte v nej tú veľkú krásu. Modlitbu je potrebné úprimne prežiť. Až vtedy vám prinesie veľký úžitok ako pre duše tak i pre telá.
     Deti, chcem vám opäť pripomenúť, aby ste často pristupovali ku svätej spovedi. Nezabúdajte a nezahadzujte ďaleko za seba túto veľmi vzácnu sviatosť lásky. Naberte potrebnú silu a rozhodnite sa pre úprimnú zmenu vášho života. Nebojte sa, veď ste milovanými deťmi Nebeského Otca. On vás čaká, túži aby ste sa mu hodili do jeho láskavého náručia. Je vás ochotný trpezlivo vypočuť. Všetky vaše hriechy vám odpustí ale úprimne ich oľutujte. Nebeský Otec chce, aby ste boli nepretržite hodní prijímať jeho Syna. Ježiš vás má tiež veľmi rád. Všetko čo vo svojom živote urobil, urobil z lásky k vám všetkým. K všetkým jeho činom ho pohýňala veľká láska voči všetkým ľuďom. Človek, ktorý úprimne miluje, dokáže veľké a obdivuhodné veci. Ježiš bol predovšetkým človekom lásky. Jeho srdce bolo a stále je preplnené obrovskou láskou. Prichádzajte k nemu a čerpajte z jeho Srdca silu ale i lásku. Každodenne si máte uvedomovať a prežívať jeho lásku. Dnes a zajtra ju ale prežívajte s ešte väčšou intenzitou, lebo slávite sviatok Božského Srdca Ježišovho. Prajem si, aby ste na Ježišovu lásku nikdy nezabudli. On vás veľmi miluje. Veľmi vás milujeme obaja. Deti moje, zamyslite sa nad týmito mojimi slovami.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


28.06.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, uplynulo pár dní a opäť sa vám chcem prihovoriť týmito slovami. Deti, kedy prijmete tú skutočnosť, že pred mojimi očami nie je nič skryté? Ja viem o vás úplne všetko. Viem, z čoho máte radosť a čo vás trápi. V tejto dobe máte svoje duše i srdcia veľmi nepokojné. Dnešný deň k vám prichádzam, aby som vaše duše i srdcia upokojila. Prinášam vám pokoj. Deti, vo všetkých svojich modlitbách sa modlite za pokoj. Ak budú vaše modlitby úprimné, Pán Ježiš vám pokoj udelí. Modlite sa, aby zavládol pokoj vo vašich dušiach i srdciach, v rodinách, medzi susedmi, v dedine, v štáte i v celom svete. Deti, v dnešnej dobe majú ľudia veľmi tvrdé srdcia. Sú veľmi sebeckí. Myslia iba na seba. Uznajú iba to, z čoho majú iba oni úžitok. Veľmi ma trápi, keď vidím tú veľkú nevšímavosť ľudí navzájom. Preto vám chcem povedať, aby ste sa modlili viac za to, aby si ľudia začali viac všímať jeden druhého, aby videli potreby druhých, aby si začali navzájom pomáhať. Nikdy sa neodvracajte od ľudí, ktorí potrebujú akúkoľvek pomoc. Ak už nebudete mať silu poskytovať pomoc iným, spomeňte si, že i Pán Ježiš ľuďom pomáhal. On vie, že to často nie je ľahké. On vás pochopí a dá vám silu pokračovať v pomáhaní iným ľuďom. Nech vás neodradí od poskytovania pomoci iným ľuďom, ak sa vám nebudú mať čím odvďačiť. Mnohí ľudia potrebujú pomoc ale nemajú sa vám čím odvďačiť, keď im pomôžete. Za všetku poskytnutú pomoc iným ľuďom vás odmení Ježiš Kristus. Ježiš Kristus na nikoho nezabudne. Deti, chcem vám ešte opäť pripomenúť, že vás neprestajne sprevádzam svojou láskou. Ak nebudete vo svojom živote vládať ísť ďalej, obráťte sa na mňa. Ja vám otvorím svoju náruč plnú materinskej lásky. S láskou vám so všetkým pomôžem. Veľmi vás milujem. Nikdy na moju lásku nezabudnite.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


05.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, ešte pred nejakým časom som vás vyzvala, aby ste si uvedomili dôležitosť svätej spovede a svätého prijímania. Ani si neuvedomujete túto veľkú dôležitosť. Prijímajte Ježiša čo najčastejšie do svojho srdca. Dovoľte, aby váš život viedol Ježiš. Nechajte vo svojom srdci pôsobiť Ježišovu lásku. Deti, uvedomte si, že pri každej svätej omši je prostredníctvom kňaza vždy prítomný Ježiš. Často beriete svätú omšu a sväté prijímanie za samozrejmosť, a pritom zabúdate a neuvedomujete si prítomnosť Ježiša Krista medzi vami. Odovzdajte svoju bolesť do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Nedokážete sa sústrediť na sv. omšu a preto nemáte z nej taký úžitok, aký by ste mali mať. Ponorte sa preto do nekonečného Božieho milosrdenstva. Deti, nezabudnite, že vás nekonečne milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.07.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     som šťastná, že ste sem prišli. Dnes vás vyzývam, aby ste prosili o svetlo Ducha Svätého pre vás všetkých. Iba v tomto Ježišovom Duchu budete môcť zastávať svoju vieru, žiť ju a oslavovať. Tešte sa, že patríte Ježišovi a uvedomte si, že iba vzájomná láska medzi vami bude prinášať ovocie obrátenia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti,
     ďakujem, že sa snažíte plniť moje posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám za lásku, ďakujem vám za vaše modlitby a pôsty. Ďakujem za modlitby, ktoré sa modlíte z lásky a úprimne. Viem, že i keď klesáte a padáte, dokážete vstať a pokračovať ďalej napriek svojim chybám a pokleskom. Nech z každého z vás vyžaruje láska. Nech láska vo vás je silnejšia ako nenávisť a zlo. Vyžarujte okolo seba úprimnú radosť, aby blížni, s ktorými sa stretnete vycítili z vás pokoj a lásku. Nezabudnite, deti, že láska nikdy nezanikne.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, dnes by som vás chcela povzbudiť, aby ste sa snažili zmeniť svoj život. Snažte sa viacej dôverovať Ježišovi. Deti, vy sa vzdávate hneď pri svojich prvých pádoch a pokleskoch. Nebojte sa vstať a vykročiť znova na cestu spolu s Ježišom. On vás povedie po správnej ceste. Ja som vždy s vami, ale proste o dary Ducha Svätého, aby ste dokázali vždy znova pokračovať na svojej ceste do večnosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, chcem vás poprosiť, aby ste sa v túto dobu viac modlili za mládež. Aby mládež pochopila nekonečnú lásku Boha Otca. Boh Otec čaká na ich obrátenie. Modlite sa, deti, aby každé jedno srdce prežiarila a prenikla láska. Nekonečne vás milujem. Deti, proste o dary Ducha Svätého.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.


02.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     tak veľmi vás milujem. Moja láska k vám je veľká ale nezabúdajte, deti, na lásku môjho Syna Ježiša Krista. On z lásky k vám prijal drevo kríža a na ňom zomrel. On z lásky k vám, vám odpúšťa vždy, keď ho prosíte o odpustenie s úprimným srdcom. Deti, jeho láska je nekonečná a jeho milosrdenstvo nevyčerpateľné. Preto čerpajte z lásky, ktorá vytryskuje zo Srdca môjho Syna. Proste ho. Nebojte sa ho prosiť o milosti. Deti, tak veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.


05.08.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám za vašu lásku, ktorú mi tu vylievate z hĺbky vašich sŕdc. Dnes, na môj sviatok, ma Boh posiela s týmito slovami: Mám k vám jednu prosbu a zároveň dar. Prajem si, aby môj obraz KRÁĽOVNEJ POMOCI bol uctievaný vo vašich príbytkoch a aby medzi vami prekvitala úcta k Božskému Srdcu môjho Syna a k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kde bude uctievaný môj obraz a kde budú uctievať Srdce môjho Syna a moje Srdce, tam sa vyleje Božie požehnanie s veľkými milosťami na celú rodinu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. I dnes som, deti, prišla, aby som vás povzbudila k hlbšej modlitbe. Deti, v túto dobu sú vaše srdcia veľmi zaneprázdnené. Stále myslíte na to, čo všetko musíte ešte stihnúť a pritom zabúdate na pokoj vášho srdca. Zabúdate na Boha. Deti, už toľkokrát som vám povedala, aby ste nám odovzdali svoje problémy a dôverovali nám, ale zabúdate na to. Deti, dokedy vám to budem pripomínať? Pripomeniem vám to, deti, vždy, keď na to zabudnete, pretože vás veľmi milujem. Deti, nezabúdajte na pravý pokoj a lásku. Sme tu pre vás a chceme, aby ste nám úplne dôverovali, pretože vás nesmierne milujeme. Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.


15.08.2001 - prostredníctvom Martina - 6. výročie zjavení

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes ma Boh posiela, aby som vám povedala: Milujte Ježiša celým srdcom. Nielen časťou svojho srdca, ale celým svojim srdcom. Dovoľte Ježišovi, nech vás presvedčí o jeho láske k vám, aby ste pocítili, že vás miluje každého osobne. A potom aj vo vás vzrastie presvedčenie, že ho milujete úplne a navždy. Dnes, v tento deň som prišla z Neba k vám z veľkej Božej lásky, aby tento môj príchod bol dôkazom toho, že Boh je vám blízko.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


16.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, dnes by som vám chcela pripomenúť, aby ste nezabúdali čítať zo Svätého písma. Zabúdate na to. Deti, čítajte si denne aspoň kúsok zo Svätého písma, a rozjímajte nad ním. Ak si budete z neho čítať, ľahšie pochopíte, čo Ježiš od vás očakáva. Deti, on chce vašu lásku. Ježiš vás nekonečne miluje. Prosím, prosím, nezatvárajte a neschovávajte svoje srdcia pred Ježišom, ale odovzdajte mu ich z dôverou a láskou. Deti, deti, dovoľte Ježišovi aby vás naplnil svojou láskou a to i cez rozjímanie nad jeho slovami a skutkami. Tak veľmi vás milujem, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


23.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti,
     tak veľmi vás milujem. Deti, nebojte sa. Nebojte sa, sme stále s vami. Ježiš i ja vás veľmi milujeme a sme stále pri vás. Deti, dôverujte nám. Deti, viem, že je pre vás ťažké úplne sa nám odovzdať, ale ak tak urobíte, už nebudete pociťovať strach ale vždy len náš pokoj a lásku. Deti, vstúpte do môjho náručia a ja vás prikryjem svojim plášťom. Som vašou Matkou a ako Matka vás ochránim pred každých útokom Zlého. Nebojte sa, sme stále s vami. Deti, milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


30.08.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     som šťastná, že plníte moje prosby a výzvy a rozjímate nad Svätým písmom. Deti, veľmi som šťastná a chcem, aby ste i vy pocítili Božiu radosť. Moje dietky, radujte sa, veď Ježiš vás nekonečne miluje. Keď precítite túto skutočnosť, zaplaví vás nesmierna radosť. Deti, mnohokrát ste skleslé a smutné. Deti, rozdávajte radosť na vôkol a buďte šťastné, lebo i ja vás veľmi milujem.
     Ďakujem vám, moje dietky, že ste počuli moje volanie.


06.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     S veľkou radosťou v srdci prichádzam opäť k vám do tejto farnosti. Moje srdce je plné lásky, ktorú i dnes vám chcem dať. Deti, i vy sa úplne dajte Ježišovi. Ponorte sa do jeho nekonečnej lásky. Darujte mu samých seba a tak budete šíriteľmi lásky, pokoja a radosti. On vás naplní radosťou, ktorá vám bude posilou vo vašom živote. Šírte okolo seba radosť. Milujte svojich blížnych. Robte radosť jeden druhému. Pomáhajte si navzájom a tak budú vaše srdcia plné radosti. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


09.09.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Aj dnes som prišla, aby som vám povedala tieto slová lásky. Deti, tak veľmi sa spoliehate na seba, tak veľmi veríte sebe a potom všetko, čo robíte, sa končí neúspechom. Deti, volám vás, robte všetko s Ježišom. On stojí pri vás a chce, aby ste si ho všimli, aby ste si všimli jeho lásku. Ak budete všetko robiť s Ježišom, tak aj s ním zvíťazíte.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Opäť z láskou v srdci, z vôle Nebeského Otca, prichádzam dnes k vám. Deti, Nebeský Otec bude sprevádzať vaše kroky, ak sa mu z láskou odovzdáte. Ráno, keď sa prebudíte, poďakujte Nebeskému Otcovi, že môžete vstať ku svojej každodennej práci. On s láskou a s pokojom vo vašich srdciach vás bude sprevádzať. Váš Boh a Pán vám dal veľký dar svojho jednorodeného Syna, ktorý za vás zomrel i vstal. On niesol ťažké bremeno kríža z lásky k vám. Deti, dôverujte môjmu Synovi Ježišovi Kristovi. Deti, robte všetko s Ježišom a tak z vašej vykonanej práce budete mať radosť. Deti, ak vaša práca bude akokoľvek ťažká, nezabudnite sa večer poďakovať Nebeskému Otcovi za jeho pomoc. A tak vaše telá a srdcia si budú líhať s pokojom a láskou.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


20.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Deti, otvorte vaše srdcia pre modlitbu. Nech vaša modlitba je úprimná a čistá. Keď vaša modlitba bude úprimná a čistá, tak z tejto modlitby budete naplnení pokojom a láskou. Veď modlitba je rozhovor s vašim Nebeským Otcom. Deti, keď vaše srdcia budú čisté, tak aj z vašej modlitby budete mať radosť.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


27.09.2001 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes otvorte vaše srdcia pre Nebeského Otca. Zmierte sa s vašim Nebeským Otcom, on na vás čaká s otvorenou náručou. Deti, vykonajte si sviatosť zmierenia a Nebeský Otec vás odmení mnohými milosťami. Keď prijmete do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Pána, tak ho poproste, aby on zmenil váš život, aby ste boli naplnené dobrotou a láskou. Milujte svojich bratov a sestry. Deti, necíťte k nim nenávisť ale buďte k nim láskavé. Viďtev každom jednom Ježiša. Buďte mu úplne odovzdané. Dajte sa Ježišovi. Veď on vás vždy povedie po ceste spásy.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


04.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Deti, opäť vás pozývam k modlitbe sv. ruženca. V tejto modlitbe sa prihovárate k Nebeskému Otcovi a Pánu Ježišovi a ďakujete im za ich pomoc. Nech je vám svätý ruženec mocou a posilou vo vašich trápeniach. Dietky moje, rady prichádzajte pred Sviatosť Oltárnu. Keď budete mať veľký problém, príďte do Božieho chrámu a proste môjho Syna, ktorý tam na vás s veľkou radosťou čaká, o pomoc. Ak bude táto vaša prosba milá Bohu, vedzte dietky, že Nebeský Otec túto vašu prosbu vypočuje. Deti, rady sa modlievajte svätý ruženec a navštevujte Sviatosť Oltárnu. Oni vám budú jedinou útechou vo vašich trápeniach.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


07.10.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Deti, aj dnes vás volám k modlitbe svätého ruženca. Deti moje, modlite sa radostne, aby vďaka tejto radostnej modlitbe vo vás rozkvitala radostná viera. V modlitbe je vám Boh tak blízko, preto sa neustále pomocou modlitieb vnárajte do jeho prítomnosti a vďaka vám, nech všetci, čo sa s vami stretnú, poznajú, že Boh je Bohom lásky. Spolieham sa na vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste opäť počuli moje volanie.


11.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Dietky moje, rady sa modlievajte vo vašich rodinách. Rady sa modlievajte najmä svätý ruženec. Zhromaždite sa celá rodina a modlite sa spoločne svätý ruženec s radosťou a pokojom. Dietky moje, tak veľmi sa zaoberáte starosťami tohto sveta, že zabúdate na duchovné veci. A preto vás prosím, rady si čítajte zo Svätého písma. Ak budete mať nejaký problém, alebo nejakú otázku, odpoveď nájdete vo Svätom písme. Dietky, rady sa modlievajte svätý ruženec vo vašich rodinách a čítajte si zo Svätého písma.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti,
     Deti, Nebeský Otec ma opäť posiela z veľkej lásky k vám. Jeho láska k vám je nekonečná. On vás tak miluje, že obetoval svojho jediného Syna aby vás zachránil. Ale vy sa za túto jeho lásku odplácate urážaním a opovrhovaním. Tieto vaše hriechy ho veľmi zraňujú. Zraňujú všetkých nás. Dietky, prosím, prestaňte páchať hriech. Hriech sa vo vás veľmi udomácnil. Modlite sa, aby ste dokázali odstrániť hriech z vašich sŕdc. Neodplácajte sa za lásku nenávisťou.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


25.10.2001 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, modlite sa za pevnú vieru. Modlite sa, aby vaša viera neochabovala ale aby sa vzmáhala a rástla. Vaša viera je často ohrozovaná vplyvom vášho okolia. Diabol pôsobí v skrytosti. Chce vás obrať o všetku vašu vieru. Ale vy sa nebojte. Najsvätejšia Trojica a ja budeme vždy s vami. Ak budete mať nejaké pokušenie, proste nás o pomoc. A vedzte, dietky, že pomoc príde. Prosím, modlite sa za pevnú vieru pre všetkých ľudí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


01.11.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás volám, aby ste svoj život dali Ježišovi, aby váš život bol odrazom jeho života. Pozorne mu načúvajte každý deň, aby ste vedeli, čo si od vás žiada a čo chce cez vás uskutočňovať. Deti, odovzdajte sa Ježišovi a Ježiš vás urobí svätými.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


04.11.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti,
     svetu chýba láska a sila odpúšťania. Preto je vo svete toľko nepokoja a vojen. Deti, modlite sa za to, aby si ľudia dokázali navzájom odpúšťať. Vo svete zavládne pokoj len vtedy, ak ľudia budú nasledovať nášho Pána, ktorý z lásky z kríža odpustil vám všetky hriechy.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


08.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     aj dnes sa k vám prihováram s materinskou láskou. A chcem od vás, aby ste si uvedomovali, že všetko, čo dostávate od Boha cez modlitbu, máte vkladať do vašich skutkov. Keď sa modlite, aby ste videli, že vaša modlitba cez vaše skutky prináša ovocie. Nedopustite, aby Božia láska ostávala len pri vás, ale dovoľte, nech ju cez vás cítia tí, s ktorými žijete.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     dnes vás volám, aby ste hlbšie prežili to, že každý jeden z vás je stvorený Božími rukami. Boh stvoril celú zem a všetok život na nej. A tak každý jeden z vás je stvorený dlaňou jeho ruky. On sa stará o všetko ostatné. O čo skôr sa postará o vás, keďže ste stvorený na jeho obraz. Preto si nerobte starosti, čo budete robiť zajtra. Vždy prenechajte zajtrajšok a každý okamih dňa Otcovej starostlivosti a nikdy vám nič nebude chýbať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.11.2001 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Mnohé z vás cítia prázdno vo svojom srdci a chcú ho niečím zaplniť. Útechu hľadáte v materiálnych veciach, ktoré vám vaše srdce naplnia radosťou len na malý okamih. Cítite, že blížni vôkol vás sú vám akosi vzdialení, ba nedokážete ich prijať. Deti, to svedčí o nedostatku lásky vo vašom srdci. Preto otvorte srdce Ježišovi a proste ho o lásku. On vás ňou naplní a tak sa už nikdy nebudete cítiť prázdne.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


29.11.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste boli každý deň otvorené Božej milosti. Dovoľte, aby Boh mohol cez vás naplno uskutočňovať svoje dielo. Preto nezväzujte seba, svoje ruky svojimi želaniami, ale buďte pripravené na to, čo Boh chce cez vás uskutočňovať a to v každom okamihu dňa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, v dnešný deň som prišla do Božieho chrámu, lebo vám chcem povedať: Pred niekoľkými dňami sa pred vami otvorili dvere, ktorými ste vkročili do adventného obdobia. Svätá Cirkev vám každý rok určí toto obdobie, aby ste sa dobre pripravili na narodenie môjho Syna. Vy ale neviete správne prežívať adventný čas. Neuvedomujete si, čo v sebe skrýva. Tento čas máte všetci prežívať vo veľkej a úprimnej radosti. Zaumieňte si, že prežijete adventný čas v modlitbe. Utiahnite sa a hlbšie rozjímajte nad tajomstvami radostného ruženca. Keď sa budete tento svätý ruženec modliť, dovoľte, aby vám veľké pravdy z Ježišovho života, ktoré sú doň vložené, celkom prenikli vaše srdcia. Keď tieto veľké skutočnosti hlboko prežijete, budete oveľa úprimnejšie a radostnejšie čakať príchod môjho Syna. Hlbšie sa zamyslite nad tým, koho to očakávate. Nebeský Otec vám chce v adventnom čase darovať mnoho Božích milostí, ale je potrebné, aby ste otvorili svoje srdcia a boli schopné ich prijať. Deti, úprimne sa rozhodnite, že začnete hlbšie prežívať tajomstvá viery v Ježiša Krista. Viera v sebe skrýva veľa pokladov. Deti, nezabúdajte, že vás veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


09.12.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Žehnám vás, a chcem vám povedať:
     Keď budete sláviť narodenie môjho Syna a budete sa tešiť z toho, že sa narodil aj vo vašich srdciach, proste ho, aby svojim prebývaním vo vás, vás uzdravil zo všetkého, čo nie je od neho. Aby ste posilnení jeho milosťou mohli opäť vykročiť v jeho šľapajach.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


13.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Prichádzam, aby som vám povedala:
     Ste v adventnom období, ktoré vám má celé pomôcť k zmene vášho života. Každým jedným dňom vám z adventného obdobia ubúda a každým jedným dňom ste bližšie k oslave narodenia Pána. Stále si ale dostatočne neuvedomujete, aké veľké udalosti cez Vianoce prežívate. Tešíte sa na Vianoce z materiálneho hľadiska. Stále rozmýšľate, čo treba k Vianociam pripraviť. Ste netrpezlivé, lebo si chcete pripraviť bohatý stôl z rôznymi pokrmami. Netrpezlivo čakáte, aké darčeky vám vaši blízky pripravia. Máte veľmi rozhárané myšlienky a preto vám najhlavnejšia podstata Vianoc uniká. Preto vám hovorím, aby ste sa stíšili. Každým jedným dňom sa pripravujte na príchod môjho Syna v úprimnejšej modlitbe. Aj v čase, keď sa v Betleheme Ježiš narodil, boli ľudia bohatí, ale aj chudobní. Sám Ježiš sa narodil vo veľkej biede. Nebeským Otcom bol určený, aby vo svojom živote vykonal veľké veci a aj napriek tomu prišiel na svet, ako najbiednejšie dieťa celého sveta. Týmito slovami vám chcem povedať, pochopte už, že v očiach Nebeského Otca materiálne bohatstvo, nemá žiadnu cenu. V očiach Nebeského Otca má veľkú cenu to, či ste bohatí na dobré skutky a či sa úprimne snažíte o prehĺbenie kresťanského života. Hovorím vám, že ešte je určitý adventný čas pred vami, nepremárnite ho, ale dajte si predsavzatie, že sa zo všetkých svojich síl pousilujete nepáchať nijaký hriech. Ak si dáte takéto predsavzatie a vytrváte v ňom, po čase sa už nebudete dopúšťať toľkých všedných hriechov. Ak od vás žiadam zmenu vášho života, myslím tým nápravu v malých priestupkoch. Ak niekto niečo dokáže, musí sa k tomu obdivuhodným výkonom dopracovať cez mnohé zrieknutia sa niečoho a mnohé obete. Ani jeden človek sa k sláve nedopracoval hneď. Každý správny čin si vyžaduje určité zrieknutie sa niečoho, ale vždy sa to oplatí.
     Deti, pouvažujte nad týmito mojimi slovami. Všetky tieto slová vám hovorím s veľkou láskou. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


20.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     Deti, ešte máte pár dní z adventného času na prípravy, aby ste s úprimnou radosťou a láskou prežívali veľké tajomstvo Ježišovho príchodu na tento svet. Ja tento krátky čas využijem tak, že vám poviem tieto slová: Deti, keď sa blíži deň spomienky na vaše narodenie, máte veľa práce, lebo pripravujete rozličné pokrmy na tento deň. Chcete, aby ste všetkého mali dostatok. Všetkým prípravám na tento deň venujete veľmi veľa času. Nechcete pochopiť, že všetko, čo sa deje a čo je na tomto svete, nemá trvácnosť, ale raz všetko pominie. Deti, všetci sa pripravujete na oslavu narodenia Ježiša iba po materiálnej stránke. Pripravujete mnohé pokrmy. Máte veľmi veľa práce. Chcem vám ale povedať, aby ste sa zastavili. Venujte svoju pozornosť aj potrebám vašich duší a sŕdc. Nezabúdajte, že tak ako vaše telá každý deň potrebujú pokrm a nápoj, tak aj vaše duše a srdcia potrebujú pokrm a nápoj, a tým pokrmom a nápojom je modlitba, rozjímanie nad niektorým tajomstvom viery, pristupovanie k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. O niekoľko dní budete mať v tejto farnosti spoločnú svätú spoveď k Vianociam. Chcem vás povzbudiť a zároveň aj pozvať, aby ste k nej všetci pristúpili. Keď vás niekto úprimne niekde pozve a povie vám, že vás bude čakať, a ak vám na tom človeku skutočne záleží, zvyčajne neodmietnete a idete, kam ste pozvaní. Neodmietnite moje pozvanie a nesklamte Nebeského Otca, ktorý čaká na každého jedného z vás. Tak ako si pripravujete a dôkladne čistíte svoje domovy, tak sa svedomite pripravte na svätú spoveď a choďte na ňu. Zdôverte sa Nebeskému Otcovi úplne so všetkým. Oľutujte všetky svoje hriechy. Nebeský Otec vám všetky vaše hriechy odpustí, lebo je bezhranične láskavý. Nech sa po svätej spovedi vaše duše a srdcia trblietajú ako najčistejšie zrkadlá. Ježiš sa pred mnohými rokmi v Betleheme narodil vo veľkej chudobe. Veľa ľudí ho s radosťou čakalo a privítalo, ale mnoho ľudí ho aj odmietlo. Vy si každý rok Ježišovo narodenie pripomínate. Keď príde deň, v ktorom si budete pripomínať a prežívať jeho narodenie, majte svoje duše a srdcia plné úprimnej radosti a lásky. Chcem, aby ste pristupovali k svätému prijímaniu, ale s čistými dušami a srdciami. Prijmite Ježiša do svojich duší a sŕdc a dovoľte mu, aby si v nich mohol urobiť svoj príbytok, ktorý si vystelie teplou láskou, ktorú v nich nájde. Dovoľte, aby sa v nich zohrial. Prežite tohtoročné Vianoce s novonarodeným Ježišom vo svojich dušiach a srdciach. Ježiš vám chce darovať mnoho Božích milostí. Božie milosti sú oveľa cennejšie ako všetky hmotné dary, prijmite ich od neho.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


27.12.2001 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, dnes prichádzam do domu vášho Otca, aby som vám povedala. Deti, tak dlho ste čakali na narodenie Ježiša Krista. Pred nejakým časom vám ho Nebeský Otec daroval. Bolo to v noci. V túto noc sa udiali veľké veci. Vy ešte stále nie ste schopné prežívať tajomstvo Ježišovho narodenia. Keby ste to vedeli, mali by ste z tejto noci oveľa úprimnejšiu a väčšiu radosť. Chcem vám povedať. Keď prídete do Božieho chrámu, pozrite sa na Ježiša položeného v jasliach. Je tam tak sám. Pristúpte k nemu a prihovorte sa mu. On vás bude počuť. Deti, ešte stále prežívate Ježišovho narodenie. Majte preto svoje srdcia naplnené láskou. Radujte sa, že vám Nebeský Otec daroval svojho syna. Daroval vám ho, lebo vás veľmi miluje. Ja vás tiež veľmi milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


03.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, nastal Nový rok. Chcela by som vám povedať, aby ste s úprimným srdcom poďakovali Bohu za uplynulý rok, aby ste mu poďakovali za to, že vám pomáhal, aby ste mu poďakovali za každú udalosť a za každého človeka, ktorý vstúpil do vášho života a taktiež chcem, aby ste mu už vopred poďakovali za každého človeka, s ktorým sa stretnete, a aby ste mu dôverovali. Deti, je veľmi dôležité, aby ste sa naučili za všetko ďakovať.
     I ja vám ďakujem, že ste počuli moje volanie.


06.01.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Na začiatku tohto Nového roku vás všetkých žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes vás volám, aby ste sa nechali obnoviť Ježišom, aby ste boli tvorcami pokoja a šíriteľmi Ježišovej lásky, ktorá je nesebecká, obetavá a milujúca v každom prípade. Deti, chcem od vás, aby ste žili moje posolstvá vy všetci, čo ste tu, a všetci tí, ktorí sa stretnú s mojimi posolstvami lásky.
     Ďakujem, že ste počuli moje volanie.


10.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, mnohé z vás sú smutné. Dovoľte Ježišovi, aby vás naplnil svojou nekonečnou láskou. Deti, zbytočne sa trápite kvôli veciam tohto sveta, ktoré vás nemôžu urobiť naozaj šťastnými. Ale, deti, môj Syn - Ježiš, On túži po vašej láske a pozornosti. On túži po tom, aby vás mohol urobiť skutočne šťastnými. Preto, deti, zastavte sa, kľaknite pod kríž a v tichosti úplne odovzdajte svoje srdcia Ježišovi, aby vás On mohol preniknúť svojou láskou. Tak veľmi vás milujeme, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     milujem vás. Deti, dnes vidím, ako túžite po viere, ako túžite po spojení s Bohom v modlitbe. Ale deti, nedajte sa odradiť, keď sa vám nedarí modliť sa. Nečakajte počas modlitby na zázraky, ale túžte po živom Bohu. Túžte po Bohu v Oltárnej Sviatosti a keď k vám príde, nechajte na seba pôsobiť jeho lásku a bezhraničný pokoj. Potom mu poďakujte, že prišiel. Deti, nepochybujte o tom, že Boh k vám prichádza ale verte v to. Vedzte, že prichádza a to živý. Nebojte sa, ja vám pomôžem, pretože vás milujem.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


24.01.2002 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     ďakujem vám za vaše modlitby a povzbudzujem vás, aby ste i naďalej vytrvali v modlitbách. Deti, modlite sa v túto dobu viac za pokoj. Je veľmi dôležité, aby ste sa zaň modlili. Nielen za pokoj medzi štátmi ale hlavne za pokoj v srdciach. Veľmi vás, deti, milujem. Nezabudnite, pokoj vo vašich srdciach a dušiach - ten je veľmi dôležitý.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


31.01.2002 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     milujem vás. Chcem vám povedať, že kedykoľvek sa cítite osamelé, opustené, sklamané, ja som s vami. Kedykoľvek sa cítite zabudnuté, ja som pri vás. Som s vami, keď ste samé i keď si plníte svoje povinnosti. Som s vami, keď ste smutné i vtedy, keď sa radujete. Som s vami a čakám, kedy ma poprosíte o pomocnú ruku. Deti, nezabudnite, som vaša Matka a chcem vám pomáhať.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


03.02.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     dnes vás volám ku každodennej modlitbe. Modlite sa každý deň aj napriek prekážkam. Modlite sa s otvoreným a radostným srdcom a Boh vás naplní pokojom, po ktorom prahne celý svet.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti,
     i dnes som sem prišla, aby som vás povzbudila. Deti, doba v ktorej sa nachádzate je veľmi ťažká. Vy sa nachádzate v jej strede, kde ste obklopení zlom a nenávisťou. I napriek tomu všetkému vás prosím, aby ste sa modlili. Modlite sa aj za svojich blížnych. Keď sa stretnete so svojim blížnym, ktorý vás urazil, nezabudnite sa na neho pozerať očami lásky. Nech láska prenikne vaše srdce a dušu. Modlite sa, aby ste s láskou dokázali odpustiť každému blížnemu.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


14.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, v tomto pôstnom období vám chcem povedať toto: Deti, zamýšľajte sa viac nad utrpením Pána Ježiša. Čítajte si zo Svätého písma a rozjímajte nad ním. Deti, uvedomte si, že Pán Ježiš netrpel nadarmo. On za vás položil svoj život, aby ste si nezúfali ale aby ste mali nádej - nádej na život večný. Preto vás prosím, nájdite si čas na čítanie Svätého písma. Deti, vo Svätom písme nájdete všetky odpovede na vaše otázky. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


21.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, i dnes som sem prišla, aby som vám priniesla pokoj od môjho Syna Ježiša. Naučte sa viac dôverovať Ježišovi. Odovzdajte mu vaše srdce a celú svoju bytosť. Nebojte sa, keď ste hladné, utrápené a nemáte viac síl bojovať, nezúfajte si, ale úplne sa vložte do Ježišovho Srdca.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.


28.02.2002 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, zamýšľate sa viac nad utrpením Pána Ježiša. Zamyslite sa, či chcete svoj život prežiť s Ježišom alebo s diablom. Naučte sa viac prichádzať k Sviatosti Oltárnej. Naučte sa, deti, prijímať Ježiša do svojho srdca. Naučte sa s Ježišom prežiť každý okamih svojho života.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.


03.03.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli a že ste verní mojim príchodom. Deti, Ježiš prijal Otcovu vôľu poslušne a s láskou, aby priniesol spásu všetkým ľuďom. Úplne sa podriadil Otcovej vôli. Preto vás dnes volám, aby všetky vaše schopnosti, talenty a všetko, čo Boh do vás s láskou vložil, ste opäť dali Bohu. Aby ste slobodne prijali jeho vôľu, aby on mohol cez vás uskutočňovať dielo lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


07.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     I dnes s veľkou láskou v srdci vám chcem povedať: Deti, dajte sa Ježišovi. Úplne sa odovzdajte do jeho Božského Srdca. Ak sa mu, deti, odovzdáte, váš život bude mať zmysel a nebude plný smútku. Kľaknite si pred ním a úplne mu dajte samých seba. Jemu sa môžete vyžalovať, vo všetkom zdôveriť. On vás nikdy nesklame. Ak sa mu úplne dáte a zdôveríte, bude váš život plný radosti.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste opäť počuli moje volanie.
     


14.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje deti,
     cez toto pôstne obdobie vás chcem pozvať na modlitbu svätého ruženca. Deti, chcem, aby ste rozmýšľali a rozjímali najmä nad každým tajomstvom bolestného ruženca. V každom jednom tajomstve je zachytené Ježišove utrpenie. Iba modlitba vás môže naplniť a nasýtiť kvitnúcou láskou. Ak sa budete modliť spoločne vo vašich rodinách, tak vaše rodiny budú prekvitať láskou a pokojom.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.
     


21.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje milované deti!
     Deti, i dnes veľká láska Nebeského Otca mi dovolila prísť k vám a pozvať vás na zmierenie sa s ním. Deti, zmierte sa s vašim Otcom. On vás miluje a čaká na vás s veľkou láskou a pokojom. A tak očistení a naplnení láskou prijmite do vašich sŕdc môjho Syna a vášho Spasiteľa. On vás naplní pravým pokojom a pravou radosťou. A tak sa stanete pravými šíriteľmi pokoja a radosti.
     Ďakujem vám, moje milované dietky, že ste počuli moje volanie.
     


28.03.2002 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Deti, váš Boh a Pán sa z veľkej lásky obetoval za vás. On veľmi trpel, bol pozdvihnutý na kríži. On to znášal pre vaše neduhy a slabosti. Podstúpil to z veľkej a čistej lásky k vám, aby ste mohli žiť v láske a aby ste zanechali cestu neprávosti a hriechu. A tak očistení a naplnení láskou a pokojom vo vašich srdciach môžete spolu so vzkrieseným Ježišom Kristom vykročiť po ceste spásy. Miluje vás a čaká na vás v nebi u svojho Otca.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.
     
     


04.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Deti, Boh Otec ma i dnes poslal k vám s týmto posolstvom: Deti, vždy keď budete cítiť, že vás diabol pokúša, nebojte sa. Proste nás o pomoc a začnite sa modliť. Modlite sa srdcom. Diabol sa veľmi bojí modlitby. Keď bude vaše srdce plné modlitby, diabol od vás odíde. Modlite sa. Deti, milujte všetkých svojich blížnych. Nezabúdajte, že v každom vašom blížnom je skrytý Ježiš. Ak vás váš blížny niečím urazí, hneď mu odpustite. Ak by ste sa chceli na neho hnevať, začnite sa modliť a hnev sa z vášho srdca vytratí. Modlite sa. Modlitba má veľmi veľkú silu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


07.04.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Všetkých vás objímam v mojom náruči. Dnes vás volám, aby ste Božiemu milosrdenstvu dovolili roztopiť ľady sebeckosti a nelásky vo vašich srdciach a nechali sa naplniť nekonečnou Božou milosrdnou láskou. Ako zbierate poklady tejto zeme, chcem, aby ste zbierali poklady neba, teda poklady milosrdnej lásky, ktoré raz prinesiete domov k milosrdnému Otcovi.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.
     


11.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé deti!
     Dietky moje, veľká je láska Božia a táto láska ma i dnes poslala k vám, aby som vám odovzdala toto posolstvo: Deti, prečo ste smutné, prečo sú vaše srdcia plné zármutku? Trápite sa kvôli veciam tohto sveta a zabúdate na duchovné veci. Vaším srdciam chýba pokoj a láska. A preto, dietky, proste nás o pomoc a my naplníme vaše srdcia pokojom a láskou. Modlite sa, aby vaše srdcia a duše boli naplnene láskou a pokojom. Pokoj a láska sú pre vás veľmi dôležité. Láska dokáže veľmi veľké veci. Ak budú vaše srdcia plné pokoja a lásky, smútok sa z nich vytratí.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


18.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé dietky!
     Som nesmierne šťastná, že sa snažíte uskutočňovať vo svojom živote moje posolstvá. No nezabúdajte si však čítať aj zo Svätého písma. Vo Svätom písme sú obsiahnuté všetky odpovede na vaše otázky. Sväté písmo je pre vás veľmi dôležité. Tak ako vaše telo potrebuje každodenný pokrm, aj vaša duša potrebuje Sväté písmo. Snažte sa vnášať Sväté písmo do vášho každodenného života. Deti, nezabúdajte taktiež na svätú omšu. Radi pristupujte ku svätému prijímaniu. Nezabúdajte, že vo svätom prijímaní prichádza do vášho srdca Pán Ježiš a prináša vám mnohé milosti, ktoré sú pre vašu dušu tak dôležité. Preto mu otvorte svoje srdcia, aby vás mohol obdarovať mnohými milosťami a láskou. Radi si čítajte zo Svätého písma a chodievajte na svätú omšu.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


25.04.2002 - prostredníctvom Jozefa

Moje drahé a milované dietky!
     Otvorte svoje srdcia Božej láske. Vaše srdcia sú zatrpknuté a preto nemôžu prijímať mnohé milosti, ktoré vám Pán Boh každý deň zosiela. Neodvracajte svoje srdcia od týchto Božích milostí. A preto hneď ako sa zobudíte, prizvite si Ducha Svätého do vašich sŕdc a proste ho, aby vo vás pôsobil a Božie milosti budú prúdiť do vašich sŕdc. Pozývajte ho i viackrát denne a on naplní vaše srdcia pokojom a láskou. Odstráňte z vašich sŕdc hnev a závisť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     
     


02.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, v dnešný deň vám chcem povedať: Deti, už nespočetne mnoho ráz som vám povedala posolstvá o modlitbe. Hovorím vám ich preto toľko práve o modlitbe, lebo chcem, aby ste spoznali hĺbku a krásu modlitby. Aj dnes by som vám chcela povedať posolstvo o modlitbe. Deti, keď sa idete modliť, najprv sa snažte upokojiť svoje myšlienky. Máte ich počas modlitby veľmi rozbúrené. Nemodlite sa naraz dlho, lebo potom sa vám iba pohybujú ústa, ale nevnímate, čo vyslovujete. Nebeský Otec by mal oveľa radšej krátku modlitbu, v ktorej by ste rozmýšľali nad každým jedným slovom. Často sa vám stane, že vás modlitba unaví, ba dokonca nebaví. To sa vám stáva preto, lebo neviete preniknúť do hĺbky modlitby. Keby ste sa o to usilovali a podarilo by sa vám to, potom by ste sa na každú modlitbu veľmi tešili. Chcem, aby ste pochopili, že modlitba je rozhovor s nebeským Otcom. Zamyslite sa, či nebeský Otec netúži byť s vami v priateľskom vzťahu. So svojím priateľom sa dokážete rozprávať veľmi dlho úplne o všetkom, nikdy sa v jeho spoločnosti nenudíte a nechce sa vám od neho odísť. Zvyknite sa nebeskému Otcovi so všetkým zdôveriť. Buďte si istí, že nebeský Otec vás nikdy neodvrhne, nech by ste boli akíkoľvek. U neho vždy nájdete pomoc, oporu i lásku. Po čase sa presvedčíte, že na svete niet dôvernejšieho priateľa. Deti, ešte raz vám hovorím, aby ste sa začali modliť úprimnejšie. Úprimnejšia modlitba si vyžaduje viac námahy, ale dá sa úprimnejšie modliť. Úprimná modlitba v sebe ukrýva veľkú krásu a vznešenosť. Modlievajte sa radi. Vaša pravidelná modlitba vás veľmi posilní v každodenných ťažkostiach. Nech ani v jednom vašom dni modlitba nechýba.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


05.05.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vás volám k vytrvalej modlitbe, aby pomocou modlitby vo vás Ježiš zapálil svoje svetlo. Deti, snažte sa každý deň spoznávať a plniť Božiu vôľu. Mnoho ráz chcete plniť svoju vôľu, ale takto okolo seba rozdávate len príkorie, nepokoj a šírite vôkol seba ešte väčšiu tmu. Staňte sa svetlom pre všetkých ľudí, ktorí budú vďaka vám schopní spoznávať Božiu lásku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


09.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje milované dietky!
     Deti, dnes prichádzam medzi vás, aby som vám mohla povedať: V dnešný deň opätovne slávite sviatok Nanebovystúpenie Pána. Pousilujte sa hlboko preniknúť do tohto veľkého tajomstva. Vy si myslíte, že tento sviatok nie je pre vás priveľmi významný. Keby ste začali rozjímať o tejto veľkej skutočnosti, mali by ste veľkú a jasnú radosť. Pán Ježiš počas svojho tuzemského života zakusoval mnohoraké ťažkosti, ktoré vás zastihujú vo vašom každodennom živote. Nebol od ničoho oslobodený i keď je Božím Synom. Utrpenie ho sprevádzalo od počiatku. V Betleheme ho mnohí ľudia odmietali a narodil sa na chudobnom a opustenom mieste. Po čase som aj so svätým Jozefom musela ísť do Egypta, aby som ho uchránila pred zlostným Herodesom. Herodes by ho bol dal zabiť ale on mal vo svojom živote naplniť veľké poslanie, pre ktoré ho na svet nebeský Otec poslal. Božia všemohúcnosť to celé zariadila tým, že svätý Jozef dostal pokyn od anjela, že máme ísť do Egypta, aby Ježiš unikol predčasnej smrti.
     Keď vyšiel učiť ľudí na verejnosť často sa stretol s tvrdým odmietnutím. Odmietnutie vyvrcholilo tým, že ho mnohí dali ukrižovať. Za to všetko dobré čo pre všetok ľud vykonal si zaslúžil smrť na drevenom kríži ako najväčší zločinec? On všetko s pokorou, pokojom a láskou prijal. V tomto veľkom utrpení ho veľmi posilňovalo vedomie, že jeho Otec je spravodlivý a že ho patrične odmení za to všetko. Vedel, že vstane z mŕtvych a vystúpi na nebesia k svojmu milovanému Otcovi. Nebeský Otec mu v nebesiach pripravil večný trón po svojej pravici. Vás nebeský Otec skrze Ježiša prijal za svoje deti. Preto sa aj vy snažte žiť celý svoj život tak, aby ste po jeho konci boli hodní toho, aby aj vás nebeský Otec oslávil ako svojho jediného Syna. Potešte sa z toho, že aj vy ste k tomuto povolaní a máte na to nádej. Nech vás toto vedomie nabáda robiť každý deň len a len dobre, aby ste si to po smrti zaslúžili. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste opäť počuli moje volanie.


16.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes opäť zostupujem z nebies, aby som vám povedala: Každú významnú udalosť z Ježišovho života si svätá Cirkev pripomína každý rok. V nedeľu bude sviatok zoslania Ducha Svätého. Toto je veľký sviatok. Stále neviete preniknúť do hĺbky tajomstiev viery v Ježiša Krista. Nesnažíte sa tajomstvá viery v Ježiša Krista skutočne a hlboko prežívať. Viete, že sa pred časom vo svätej Cirkvi udialo, že Pán Ježiš svojim apoštolom udelil Ducha Svätého. Veríte, že sa také niečo udialo, ale že by slová Duch Svätý znamenali niečo viac pre vás každého jedného, to už nie. Modlite sa každý deň, aby aj vám Pán Ježiš udelil svojho Svätého Ducha. Veľmi ho v týchto časoch potrebujete, aby ste pod jeho vedením spoznali, k akému životnému cieľu ste povolaní. Duch Svätý má vo vás stále prebývať a riadiť vás, aby ste vedeli, ako máte konať, zmýšľať, správať sa. Keby boli všetci ľudia na celom svete pod vplyvom Ducha Svätého, nebolo by vo svete toľko nenávisti, nevraživosti, nepokoja a nelásky často aj pre maličkosti. Modlite sa úprimne za to, aby vám Pán Ježiš udelil Ducha Svätého. S jeho pomocou ľahšie zvládnete ťažkosti každodenného života.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


23.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes tiež prichádzam za vami, aby som vám povedala, že v nedeľu bude sviatok Najsvätejšej Trojice. Vy ste v mene Najsvätejšej Trojice pokrstené. Ďakujte nebeskému Otcovi, že vám udelil tú veľkú milosť stať sa jeho deťmi. Pán Boh vás skrze Ježiša Krista prijal za svoje deti a preto ho môžete oslovovať Otec. Vy ešte stále neviete naplno prežiť to, že najvznešenejšiu bytosť, od ktorej pochádza a je závislý celý svet, môžete nazývať svojím Otcom. Keby ste to aspoň raz naplno prežili, boli by ste veľmi šťastné. Deti, keď sa budete cítiť samé a opustené, nech vám pomáha vedomie, že nebeský Otec nad vami stále bdie a ochraňuje vás. Nikdy nezabudnite na veľkú lásku nebeského Otca, Pána Ježiša i mňa k vám všetkým. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


30.05.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Deti, dnes som prišla, lebo vám mám povedať: Slávite sviatok Tela a Krvi Pána. Každý deň ďakujte Pánu Ježišovi, že ustanovil Eucharistiu. Je to najcennejší dar, aký vám Pán Ježíš zanechal. Tak ako každý deň jete pokrm, ktorý vám udržuje pozemský život, tak si zaužívajte, že začnete pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia a k Pánovmu stolu. Chráňte sa hriechu, aby ste mohli každý deň prijímať Pánovo Telo. Ono vás bude posiľňovať, aby ste boli cez celý nasledujúci deň dostatočné silní, že by ste s ľahkosťou všetko zvládli. Ak budete v stálom spojení s Ježišom a dovolíte, aby vás on viedol počas vášho života, určite po smrti prídete do neba.
     Každý človek túži po šťastí a usilovne ho hľadá. Je ochotný urobiť čokoľvek, len aby bol šťastný. Pozemské šťastie trvá vždy iba určitý čas a pominie sa. Nebeské šťastie je večné. Žite preto tak, aby ste ho raz boli hodní. Život podľa Ježišovho učenia nie je ľahký, ale on každého, kto sa tak snaží žiť, bohato odmení. Keď máte pred sebou cieľ, ktorým je večný život, tak sa oplatí, aby ste počas svojho pozemského života prijímali rôzne utrpenia. Milujem vás a z lásky k vám všetkým vám hovorím každé jedno posolstvo. Láska dokáže veľké veci, ak sa jej človek podriadi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     
     


06.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste si po tieto dni hlboko uctili Srdce môjho Syna a moje Srdce, ktoré vás tak veľmi milujú nežnou láskou. Deti moje, otvorte svoje srdcia, pretože z našich láskou spojených sŕdc vytekajú veľké milosti. Neodvrhujte našu lásku, ktorá si tak veľa vytrpela pre vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


09.06.2002 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Dnes vám chcem povedať, že každý jeden z vás je drahý môjmu Srdcu. Modlite sa každý deň a proste Ježiša, aby vás obdaril dôverou v jeho pomoc a lásku. Deti, môj Syn a ja sme stále s vami a chceme vo všetkom stáť pri vás. Prichádzam na toto miesto medzi vás, aby som vás presvedčila o Božej a mojej láske. A to, že som tu, je dar pre vás od milujúceho Srdca môjho Syna. Preto mu za to ďakujte.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


13.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za každé jedno posolstvo, ktoré ste prijali do svojho života.
     Dnes vás volám, aby sa každý z vás stal svedectvom Božej lásky vo svojich rodinách a všade tam, kam vás Boh povedie. Veľkú Božiu lásku, ktorú prežívate a čerpáte počas modlitby, rozdávajte všade vôkol seba. Deti, svedčite o veľkej Božej láske, aby tí, ktorí kvôli biede tohto sveta prestali veriť v Božiu lásku, v ňu opäť začali veriť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


20.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes sa k vám prihováram ako Matka všetkých mojich detí na celom svete. Deti, tak veľmi by ste chceli zmeniť svet svojim úsilím. Akokoľvek by ste sa snažili, nepodarilo by sa vám to. To môže urobiť len Boh svojou láskou cez vaše srdcia. Preto vás volám, aby ste sa modlili za tých, ktorí sa nemodlia, aby ste môjho Syna v Eucharistii prijímali za tých, ktorí ho neprijímajú a aby ste konali skutky milosrdenstva za tých, ktorí ich robiť zabúdajú. Deti, svetu môžete pomôcť len tým, že sa budete s veľkou láskou k Bohu obetovať za svojich blížnych a pre svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


27.06.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetkých vás hlboko vnáram do svojho materinského Srdca, ktoré vás tak nekonečne miluje. Deti, chcem vám povedať, že toto štvrtkové posolstvo je posledné. Chcem, aby ste dôkladnejšie a hlbšie žili moje posolstvá a preto vám budem posolstvo odovzdávať len každého pätnásteho v mesiaci. Viem, že mnohých vás toto dnešné posolstvo zarmúti. Nebuďte smutní, ale nech vás poteší to, že aj naďalej z veľkej Božej lásky budem denne medzi vás prichádzať.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     
     


07.07.2002 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vám chcem povedať, aby ste nemali strach z vojen, z hrozného prenasledovania a všetkej zloby. Opäť vám chcem pripomenúť, že v Srdci môjho Syna a v mojom Nepoškvrnenom Srdci, nájdete útočisko. Preto sa denne zasväcujte naším láskou spojeným srdciam. Môj Syn a ja do nich skrývame celý svet a ochránime ho pred jeho biedou. S dôverou sa na nás obráťte a nikdy nebudete sami. Útočisko v našich srdciach nájdu kňazi, rehoľníci, chudobní, bohatí, chorí i zdraví, veriaci i tí, ktorí nepoznajú Božiu lásku. Toto všetko vám hovorím z veľkej Božej lásky.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.07.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, nechajte sa preniknúť touto mojou láskou. Láska môjho Syna a moja voči vám je nekonečná. Deti, my milujeme každého človeka. Na každom jednom z vás nám veľmi záleží. Milujeme vás takých, akí ste. My vás milujeme i s vašimi chybami. Deti, mnohí si myslia, že keď urobia nejakú chybu, budeme ich menej milovať. Nie! My vás milujeme takých, akí ste. Deti, sme šťastní, keď si sami uvedomíte svoje chyby a prijmete ich a potom sa snažíte napraviť nedostatky vo svojom živote. Ale sami to, deti, nedokážete. Preto obráťte sa na Srdce môjho Syna a moje Srdce a my vám pomôžeme. Čo dnes od vás chcem je, aby ste si uvedomili, že vás milujeme takých, akí ste a aby ste prežili túto našu lásku.
     Veľmi vás, deti, milujeme a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.08.2002 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetkých vás žehnám svojim materinským požehnaním. Dnes vás volám, aby ste prehĺbili modlitbu srdca a modlitbu lásky. Odložte strach a nedôveru v Božiu lásku a dovoľte, aby Boh vstúpil do vášho života. Deti, pozrite v akom stave sa svet nachádza! Dovoľte Bohu, aby vás vytrhol z tejto biedy. Len On to môže urobiť. Preto Boha a modlitbu k nemu dajte do stredu vášho života a do vašich rodín. Deti, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.08.2002 - prostredníctvom Lucie

Moje milované deti!
     V dnešný deň jasám, lebo mi bola z Božej vôle udelená veľká milosť, že ma Ježiš zobral k sebe do neba. Ďakujem nesmiernej Božej dobrote, že mi otvorila brány neba a mohla som vstúpiť do toľkej vznešenosti. Som celkom blízko pri mojom milovanom Synovi, ktorému som sa celá odovzdala hneď pri zrode jeho života v mojom lone. Cez celý môj život som žila pod vplyvom Božieho riadenia. Podriadila som sa vždy plneniu Božej vôle, nech bola akákoľvek zložitá a ťažká. Deti, chcem, aby ste sa naučili vždy byť celkom blízko pri Ježišovi. Ak si začnete častejšie uvedomovať jeho prítomnosť medzi vami, budete oveľa šťastnejší. Uvedomte si počas dňa, že je pri vás Ježiš a má vás veľmi rád. Hovorím vám to, lebo som žila a žijem pri Ježišovi. Každý, kto sa rozhodne prijať a hlbšie prežívať Ježišovu prítomnosť blízko seba, zistí, že už nejestvuje nič lepšie a hodnotnejšie. Nikdy mu nič nebude chýbať. Chcem a túžim, aby ste boli vždy šťastní, tak sa rozhodnite žiť v prítomnosti Ježiša Krista. Vaše srdcia budú jasať veľkou radosťou, ako moje. Neodmietnite toto moje želanie, veď túžite byť šťastní.
     


15.09.2002 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes na môj sviatok by som vás chcela povzbudiť: Deti, nech by bolo vaše utrpenie akékoľvek ťažké a vaše problémy veľké, je tu stále Boh. Deti, všetko dajte Bohu Otcovi s láskou. Nič nie je také ťažké, čo by on nemohol zmeniť. Deti, dajte svoje životy Bohu, a pocítite jeho milosrdnú lásku. Pocítite, že on vedie vaše životy. Chcem, aby ste na to pamätali stále.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.10.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Milujem vás láskou, akou len Matka miluje svoje deti, láskou jednoduchou, milosrdnou. Deti, som stále s vami. Je dôležité, aby ste na to mysleli. Všetkých vás objímam svojou láskou. Vždy, keď budete ubolené, utiekajte sa pod moju ochranu. Deti, vstúpte do môjho náručia. Ponorte sa do lásky môjho Syna a mojej a pocítite lásku našich spojených sŕdc. Je dôležité, aby ste neustále otvárali svoje srdcia našej spojenej láske, a tak prijali milosti, ktoré vám naša láska prináša. K tomu je potrebné, aby vaše srdcia boli čisté. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.
     


15.11.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem Vás. Deti, doba, v ktorej žijete, je plná nepokoja. Vy ste, deti, nepokojné a zmätené. Vaša túžba po nekonečnej múdrosti a poznaní sa môže naplniť len v žití Ježišovho posolstva - posolstva lásky. Táto láska vám dá poznanie. Ona otvorí váš duchovný zrak a obmäkčí i to najzatvrdnutejšie srdce. Preto proste, deti, denne o silu a svetlo Svätého Ducha, aby ste osvietení Duchom mohli chápať udalosti a všade navôkol rozdávať Ježišovu lásku. Deti, túžite po pokoji, ale ten musí vyjsť najprv z vášho srdca. Preto je dôležité spočinúť v Ježišovej láske. Milujeme vás.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.12.2002 - prostredníctvom Simony

Moje dietky,
     milujem vás. Deti, práve ste v období, kedy máte svoje srdcia pripraviť na narodenie môjho Syna. I ja vám chcem povedať, aby ste sa stíšili, aby ste sa ponorili do hĺbky vašich sŕdc a rozjímali. Aby ste načúvali Duchu Svätému, ktorý je vo vás, aby ste načúvali jeho slovám. Deti, každým jedným stíšením sa dostávate mnohé milosti, preto využite tento vzácny čas naplno.
     Tak veľmi vás milujeme, drahé dietky, a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.01.2003 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes vás chcem opäť vyzvať, aby ste utvorili pevné puto jednoty vo vašich rodinách. Je veľmi dôležité, aby ste v túto dobu viac pristupovali k sviatostiam a otvorili svoje srdcia Nebeskému Otcovi. Deti, nebojte sa, nebojte sa odovzdať svoje srdcia a svoju vôľu Nebeskému Otcovi. Iba jeho láska a sila vám pomôžu prekonať všetky nástrahy, ktoré číhajú na vaše rodiny, na moje rodiny. Deti, nebojte sa, sme stále pri vás, a preto i vy túžte po stretnutí s nami.
     Tak veľmi vás milujeme, dietky, a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2003 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Deti, veľmi vás milujem, a preto vás prosím, aby ste stále pripravovali svoje srdcia na stretnutie s Ježišom v Oltárnej Sviatosti. Dnes vás opäť vyzývam, aby ste túžili po neustálej prítomnosti môjho Syna. On nech sa stane vaším cieľom. Deti, Ježiš je váš Spasiteľ a tak veľmi vás miluje. Prečo sa bránite našej láske? Keby ste vedeli, ako vás milujeme, túžili by ste byť stále s nami. Deti, tento svet veľmi potrebuje pokoj. Ten musí každý jeden z vás čerpať z Ježišovej prítomnosti. Deti, nezabúdajte, nič iné vám pokoj dať nemôže. Iba Ježiš.
     Ďakujeme vám, dietky, že ste počuli moje volanie.


15.03.2003 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Milujem vás. Deti, toto je čas milosti, preto proste Boha o milosti, ktoré tak potrebujete. Nebojte sa prosiť. I dnes vás chcem vyzvať, aby ste sa viackrát za deň zastavili a pozdvihli svoje srdcia k Bohu. Nech každý jeden váš skutok je neustálou oslavou Božieho milosrdenstva. Deti, v túto dobu je k vám Božie milosrdenstvo veľmi naklonené a túži vás celých preniknúť. Deti, toto je čas obnovy. Preto zastavte sa a ponorte sa do hlbokej modlitby, v ktorej pocítite, ako veľmi vás milujeme. My vám dáme poznanie. Duch Svätý prenikne vašu myseľ i srdce. Deti, nechajte sa obnoviť Ježišom. Som stále s vami a teším sa z každého vášho úsilia o vašu duchovnú obnovu.
     Ďakujem vám, moje deti, že ste počuli moje volanie.


15.04.2003 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Dnes vám chcem opäť pripomenúť, že na každom jednom z vás nám veľmi záleží. Dôkazom toho je Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie. Deti, mnohí si myslia, že Ježišova smrť bola veľmi dávno a všetko je len spomienkou. Ale, deti, každým jedným hriechom znovu a znovu Ježiša bičujete. Deti, očistite si svoje srdcia, aby ste v nich mohli prežívať zmŕtvychvstanie. Ježiš svojím zmŕtvychvstaním vám dáva šancu na obnovu. Preto, deti, chyťte Ježišovu ruku, ktorú vám podáva a staňte sa svätými. Tak veľmi vás, deti, milujeme.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.05.2003 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Ja, vaša Matka, i dnes prichádzam, aby som vás uistila o mojej láske voči vám. I dnes vám chcem povedať: Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Dietky, moje srdce je také veľké, že láskou objíma celý svet. Preto, deti, otvorte svoje srdcia a prijmite túto lásku. Vstúpte do mojej lásky a ja vás privediem k Ježišovi. Nebojte sa. Sme stále s vami.
     Veľmi vás, deti, milujeme a ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.06.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé moje dietky,
     veľmi vás milujem. Dnes, v tento veľký sviatok vám chcem povedať: Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je svätým tajomstvom. Nik toto tajomstvo nemôže pochopiť. Toto tajomstvo, deti, musíte prijať a prežiť vo svojom srdci. A to môže len srdce pokorné a čisté. Preto vás, deti, vyzývam, pristupujte čo najčastejšie k sviatostiam a prijímajte Sviatosť Oltárnu a proste Ježiša, nech vám dá poznanie skrze Svätého Ducha. Deti, chcem vás povzbudiť, aby vo vás neustále rástlo vedomie, že Božia láska voči vám je nekonečná a každý z vás ju môže prežiť vo svojom srdci. Len sa, deti, modlite, modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé moje deti!
     Milujeme vás. Dnes vás chcem vyzvať k milosrdnej láske. Chcem vás vyzvať, deti, aby vaše srdcia neboli tvrdé a zatvorené pre vašich blížnych. Vaše srdcia, deti, i srdcia vašich blížnych prahnú po láske. Ak vy otvoríte svoje srdcia pre všetkých, božia láska a milosť prenikne vás i všetkých vôkol vás. Dnes vás, deti, vyzývam, opätovne vyzývam, aby ste sa vydali na cestu lásky, ktorá vedie do Neba.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.08.2003 - prostredníctvom Martina - 8. výročie zjavení

Moje deti!
     Dnes vás všetkých volám k modlitbe lásky, ktorá zmení vaše srdcia. Srdcia celého sveta prahnú po pokoji a láske, pretože sú stvorené pre Božiu lásku. Dovoľte Bohu zmeniť a naplniť vaše srdcia, aby rozkvitli pokojom a začali si vážiť dar života a lásky. Modlím sa, aby sa vaše srdcia nestali tvrdými skalami, ale srdciami ľudskými, ktoré vedia milovať. Som šťastná, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.2003 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Som šťastná a dnes zvláštnym spôsobom prijímam do svojho srdca všetkých ľudí, ktorí sa mi odovzdali. Dnes spájam vašu bolesť s mojou bolesťou a moju lásku s vašou láskou. Dnes túžim objať láskou celý svet. Dôkazom mojej lásky vám bude, že kedykoľvek budete prosiť s túžbou a dôverou, ja sa vám dám spoznať viditeľným spôsobom. Vtedy majte otvorené oči, uši i srdcia, pretože ja vám budem do nich vtláčať moju lásku. A ešte niečo, drahé moje dietky, a to je to najdôležitejšie, čo vám chcem dnes povedať: Milujte Ježiša! Milujte ho celým svojím srdcom. On túži byť s vami. Chce sa vám dať spolu so všetkými svojimi milosťami. Deti, využite tento čas, ktorý máte. Veľmi, veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.10.2003 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľká je láska Božia, veľké je jeho milosrdenstvo. Deti, dnes vám chcem pripomenúť to, čo som vám už dávnejšie povedala: Som Kráľovná pomoci. Ponúkam vám svoje Srdce ako útočište, ako skrýšu, kde nájdete ochranu, pokoj a lásku. Podávam vám svoju pomocnú ruku, preto chyťte sa jej a nechajte sa mnou viesť. Ja vás privediem k večnému pokoju, k prameňu milostí, k zdroju živej vody. Deti, nerozmýšľajte dlho, ale vykročte. Nebojte sa vykročiť, budem s vami. Som stále s vami, pretože vás nesmierne milujem.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.


15.11.2003 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     I dnes prichádzam, aby som vaše srdcia naplnila láskou, mojou materinskou láskou a pokojom. Deti, chcem vám povedať, aby ste tento Boží čas, ktorý teraz je, aby ste ho využili. Tento čas je časom obrátenia a milostí. Ježišovo i moje materinské Srdce sú zvláštnym spôsobom pre vás otvorené. Túžime, aby ste vstúpili do našich sŕdc. Chceme vám dať všetko a chceme, aby ste prišli s otvorenými srdcami, aby sme vás mohli naplniť všetkými milosťami, ktoré tak veľmi potrebujete. Ako veľmi vás milujeme. A ako veľmi túžime, aby ste prišli a prijali lásku našich sŕdc a túto lásku, naplnení Božím Duchom, rozdávali vôkol seba.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.12.2003 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Milujem vás. Milujem vás nesmierne. Dnes vám chcem povedať, že tento čas je i časom návratu k počiatku, návratom k vášmu Stvoriteľovi. Deti, stíšte sa a v úprimnom rozhovore s Bohom Otcom mu vložte svoju minulosť i budúcnosť. A vtedy Boží Duch svojím uzdravením prenikne každý jeden okamih a vás naplní nová radosť. Je to veľmi dôležité. A ešte vám chcem, deti, povedať, že moje Srdce je vždy pri vás. Kedykoľvek sa budete cítiť opustení, nechápaní, vstúpte do môjho Srdca a ja vás naplním mojou materinskou láskou. Deti, váš návrat je novým začiatkom vašej cesty svätosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.01.2004 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Som veľmi šťastná, keď vidím moje drahé rodiny, ako sa spolu modlia. Deti, ja vidím každé vaše úsilie, každú vašu túžbu po spoločnej modlitbe v rodine a žehnám vás. Deti, každá vaša snaha je odmenená mnohými milosťami. Nevzdávajte sa a nebuďte zarmútené, keď sa niekedy nemôžete spoločne modliť napriek vášmu úsiliu. A nebojte sa, deti, pádov, ale dovoľte Bohu, aby ich posvätil. Veľmi vás milujem, deti. To všetko musí byť, aby vaša viera bola silná, aby ste boli skutočnými hlásateľmi Ježišovej lásky, ktorá sa bude cez vás síriť do celého okolia. Nebojte sa pádov a utrpenia, lebo utrpenie celého ľudstva už Ježiš pred vami zobral na svoje plecia a tým ho posvätil. Žehnám vás, deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2004 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Milujem vás. Milujem vás. Milujem vás. Deti, nech pri každom mojom slove zaplesá vaše srdce radosťou. Nech zajasá radosťou, ktorou je Ježiš. Nech neustále spieva hymnu lásky Ježišovi. Deti, milujem vás. Modlite sa. Veľa sa modlite, lebo vám chceme túto lásku vliať do vašich sŕdc. Stále to nechápete? Ešte stále tomu nerozumiete? Vaše srdcia túžia po našej láske. Milujem vás. Toto nie sú len slová. Každý človek celý život hľadá našu lásku. Teraz vám ju chceme dať. Lásku Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca. Modlite sa.
     Ďakujeme vám, deti, že ste počuli moje volanie.


15.03.2004 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Som šťastná, keď vidím vašu túžbu po Bohu. Som šťastná, keď vidím vaše otvorené srdcia. Som šťastná. Dnes cítim veľkú blízkosť k vám, pretože vy ste mi to dovolili. Svojim áno nám dovoľujete priblížiť sa k vášmu srdcu, svojim áno dovolíte našej láske naplniť vaše srdcia. Milujem vás. Deti, nebojte sa! Nebojte sa skúšok a temných chvíľ vo vašich životoch, pretože už ste nám povedali svoje áno. Vždy, keď ho poviete, my budeme pri vás, vo vašom srdci. Milujem vás.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.


15.04.2004 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prinášam vám požehnanie od zmŕtvychvstalého Krista. Nech Jeho láska, radosť a sláva zažiaria vo vašich životoch. Deti, Ježišovo Srdce je pre vás otvorené. Je otvorené pre vás, pre vaše rodiny, pre všetkých, biednych i chorých. Preto vás dnes pozývam, aby ste prišli k Ježišovi, k prameňu milosrdenstva, so všetkým čo vaše srdcia napĺňa. A nezabudnite, deti, že skutočným naplnením je Ježiš sám. Deti, čakám vás pri mojom Synovi. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.05.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam opäť do tejto farnosti, sem k vám, moje deti, aby som vám povedala, ako veľmi vás milujem. Milujem vás a túžim byť stále s vami. Dnes vám chcem dať, deti, silu, aby ste mohli plniť svoje poslanie, ktoré vám Boh dal. Opäť vás pozývam k môjmu Synovi vo Sviatosti Oltárnej, aby každý mohol spoznať svoje poslanie a aby mohol splniť Boží plán. Dávam vám svoju lásku a prosím pre vás o svetlo Ducha Svätého. Deti, toto je výzva, aby ste neustále kráčali cestou svätosti, cestou k Bohu. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.06.2004 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Dnes vás vyzývam, deti, aby ste dali svoje srdcia Bohu. Dovoľte mu, aby sa dotkol vašich životov. Otvorte mu svoje srdcia a dovoľte, aby On mohol robiť zázraky vo vašich životoch, pretože vás nesmierne miluje. Deti, nezatvárajte svoje srdcia, pretože Božia milosť chce prúdiť cez vás. Milujem vás. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti, milujem vás.
     Pozerám a skláňam sa k vašim srdciam a vidím v nich mnoho prázdneho miesta, vidím v nich túžbu po Bohu ale i strach. Deti, skláňam sa k vám a objímam vás materinskou láskou môjho srdca. Odovzdajte mi, deti, vaše obavy, strach i neistotu a ja ich predložím Ježišovi ako kyticu úprimnosti vášho srdca. A vtedy, deti, majte otvorené svoje srdcia dokorán, pretože Boh bude do nich hovoriť. Deti, nezabudnite: úprimnosť a dôvera vás privedú k Bohu. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.
     


15.08.2004 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj v tento deň si vás všetkých vnáram do svojho Srdca, ktoré vás miluje. Žehnám vám svojím materinským požehnaním. Volám vás, deti, k dennej modlitbe svätého ruženca. Božské Srdce Ježišovo spolu s mojím nepoškvrneným Srdcom chce vašou modlitbou zachrániť vieru v srdciach ľudí celého sveta. Modlite sa. Ak sa nebudete modliť, mnoho hriešnikov bude zatratených a svet bude naplnený ešte väčšou neverou a bolesťou. Srdce môjho Syna si želá, aby ste sa s láskou a dôverou obracali na mňa, ako na Kráľovnú, ktorá za vás oroduje v nebi, pomáha vám a vyprosuje vám Božie milosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Moje dietky, i dnes by som vám chcela pripomenúť, že ste hlboko vtlačené všetky do môjho Srdca. Deti, i keď sa vám zdá, že v túto dobu Zlý ovláda mnohých ľudí, vy sa nebojte. Neľakajte sa toho, čo vidíte vôkol seba, ale s ešte väčšou dôverou sa primknite k Ježišovmu a k môjmu Srdcu. Deti, nedajte sa zastrašiť, nedajte si svoje srdcia naplniť obavami a strachom, ale nech neustále volajú k Ježišovi z hĺbky srdca úprimnú modlitbu. Deti, v túto dobu potrebujete byť naplnené Božou milosťou a silou, Božím Duchom a láskou. Preto, deti, prichádzajte ku nám. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.10.2004 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Dnes vás chcem, deti, vyzvať, aby ste sa úplne odovzdali Bohu. Každé ráno vložte s dôverou Bohu do rúk svoje životy a všetko, čo cez deň vykonáte, nech vedie Božia láska. Opäť vás chcem, deti, pozvať k modlitbe všetkých svätých ružencov, aby som cez túto modlitbu mohla vo vás konať. Staňte sa mojimi deťmi! S dôverou vstúpte pod môj ochranný plášť. Milujeme vás, deti. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


15.11.2004 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prichádzam k vám dnes s radostným srdcom. Som šťastná, deti, keď vidím vo vašich srdciach Boha, som šťastná, keď mi dovolíte dotýkať sa vašich sŕdc, som šťastná, keď beriete moje slová vážne. Dnes vám chcem, deti, povedať, aby celý váš život bol neustálym očakávaním Ježiša. Tak ako sa tešíte na každý môj príchod, tak s láskou a radosťou hľadajte Ježiša v každom mojom dieťati a Ježiš vám udelí svoje milosti. Deti, prijatím každého človeka, prijímate do života Boha, Ježiša i mňa - svoju Matku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.12.2004 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Blíži sa čas Vianoc, čas lásky, ktorá sa má zrodiť i vo vašich srdciach. Deti, chcem vás vyzvať, aby vaše srdcia boli otvorené pre túto Lásku, ktorou je Ježiš, aby sa mohla vo vás zrodiť a rozvíjať. Táto láska je pre vás veľkým darom. Preto pripravte svoje srdcia pre tento dar, ktorý je požehnaním od Boha. Pozývam vás, aby ste odovzdali svoje životy Ježišovi, aby ich urobil detsky jednoduchými a čistými. A v tejto jednoduchosti uvidíte Boha. Veľmi vás milujem, drahé deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.01.2005 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Žehnám vás, žehnám vaše rodiny. Deti, chcem vám povedať, že vás veľmi milujem. Dnes vás posielam medzi všetky moje deti, aby ste im svedčili o Ježišovi svojim životom. Nebojte sa. Deti, ešte stále sa obávate toho, čo si iní budú o vás myslieť. Nebojte sa. Boh vám dáva svoje požehnanie, svoje milosti, dary, schopnosti a preto svedčte o jeho láske vo vás. Deti, naplňte svoje ruky skutkami lásky. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2005 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     V tento požehnaný čas vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe, k modlitbe vo vašich rodinách. Chcem zvlášť pozvať všetkých chorých, aby obetovali svoje utrpenie, chorobu, bolesti Bohu z lásky. A chcem pozvať všetky moje deti k neustálemu rozdávaniu lásky, ktorej je nedostatok. Deti, v tento čas chce Boh naplniť vaše srdcia, ale k tomu potrebuje vaše úprimné áno. Milujem vás. Milujeme vás, a tento čas je pre vás darom. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.03.2005 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Dnes očakávam s vami zmŕtvychvstanie môjho Syna. Čakám, že vaše srdcia zatúžia po neustálej blízkosti Ježiša vo vašich životoch. Deti, pozývam vás na svätú spoveď, aby mohol Ježiš vo vás všetko prežiariť a osláviť. Deti, otvorte svoje srdcia, aby v každom srdci mohol Ježiš zvíťaziť navždy a úplne. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.04.2005 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Dnes vám vyprosujem milosť odpustenia. Moje deti, svojim neodpustením bránite Božej milosti rozvíjať lásku vo vás. Moje deti, ani neviete, ako veľmi si zatvárate srdcia, keď úmyselne zotrvávate v hneve. Deti, veľmi vás prosím, otvorte svoje srdcia pre vašich bratov a sestry, aby sa vaše srdcia stali záhradami lásky, v ktorých druhí nájdu odpočinok. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie.


15.05.2005 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Som šťastná. Moje Srdce sa dnes veľmi raduje. Veľmi vás milujem a so zvláštnou potechou prijímam do svojho Srdca všetkých, ktorí neváhali vstúpiť do mojej lásky a spájam ich so Srdcom môjho Syna. Pokoj vám! I dnes vám Ježiš prináša pokoj skrze Ducha Svätého, ktorý sa vnára do vašich sŕdc a chce naplniť každý okamih vášho bytia. Deti, čerpajte z našej lásky, čerpajte z radosti a pokoja, ktorý vám prinášame, lebo nás primäla k tomu vaša dôvera. Vdýchnite Ducha Svätého, aby ste mohli prijať jeho dary v plnosti. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.06.2005 - prostredníctvom Simony

Milované dietky!
     Pozývam a vyzývam vás na obrátenie sa. Deti, neklaďte Ježišovi podmienky, nehádžte si pod nohy prekážky, nenapĺňajte svoje srdcia zbytočnými starosťami, lebo to všetko bráni Ježišovi, aby mohol vo vás konať úplne. Deti, zverte svoje životy, svoju vôľu Bohu a dôverujte mu viac a viac. Chceme vás použiť pre veľké Božie dielo, ale potrebujeme vaše srdce odovzdané Bohu. Deti, modlite sa. Modlite sa teraz, v túto dobu, v tento čas. Nebojte sa. Milujem vás. Objímam vás svojim plášťom a chránim si vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.2005 - prostredníctvom Simony

Deti moje!
     Milujem vás. Pozývam vás na spoločnú modlitbu v rodinách. Veľmi milujem moje rodiny a žehnám ich. Pozývam vás, aby ste zjednotili svoje srdcia a spoločne chválili a oslavovali nebeského Otca. Deti, len cez modlitbu môže Boh naplniť vaše rodiny svojimi milosťami a pokojom. Deti, len ak vaše srdcia budú patriť Bohu, vtedy bude vo vás prebývať Boží pokoj.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.08.2005 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes je moje srdce naplnené šťastím z vašich otvorených sŕdc a preto vás dnes prosím, modlite sa za dar viery pre všetky národy.
     Moje srdce a moja materinská ruka vás privádza k Eucharistickému Srdcu môjho Syna. Otvorte sa mu v modlitbe a vaša modlitba s mojím materinským príhovorom spôsobí vyliatie Ducha Svätého do sŕdc všetkých národov.
     Najsvätejšie Srdce Ježišovo s mojim nepoškvrneným Srdcom vylievajú do vašich sŕdc prehojné milosti. Prosím, zaneste ich do sŕdc vašich drahých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.09.2005 - prostredníctvom Simony - sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Moje drahé deti!
     Dnes vás žehná moje Srdce. Žehnám vás. Dnes vám chcem dať, deti, moje Srdce plné bolesti. Moja bolesť je spojená s ranami môjho Syna, s jeho presvätou krvou. Vnárajte svoju slabosť do našej bolesti, lebo skrze bolesť vám príde milosť. Neustále sa spájajte s presvätými ranami môjho Syna a vo všetkom neustále hľadajte Otcovu vôľu. Požehnanie vám prinášam od môjho Syna. Buďte zjednotení s mojim Srdcom plným lásky. Žehnám vás, deti. Skrze bolesť príde milosť.
     Veľmi vás milujem a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.10.2005 - prostredníctvom Simony

Deti moje,
     dnes prichádzam s veľkou láskou a nádejou, že Ježiš zvíťazí vo vašich srdciach. Deti, mnohokrát sa trápite a hneváte, ale nikdy nedovoľte, aby vás ovládol strach. Vložte svoju dôveru do Ježišovho i môjho Srdca tak, ako si vás my tisneme k svojim srdciam. Nikdy nedovoľte Zlému, aby vám bránil prijať Ježiša do čistých sŕdc. Pri každom pokušení vzývajte Ježišovo meno, lebo On je váš Spasiteľ. Hľaďte na Ježiša a nič sa vám nestane. Hľadajte ho vo vašich srdciach a On vás naplní pokojom. Milujte Ježiša a skrze neho Otca i Svätého Ducha. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám dietky, že ste počuli moje volanie.


15.11.2005 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé, veľmi vás milujem.
     Dnes vidím vašu túžbu po láske a pokoji. Preto vás chcem, deti, vyzvať, aby ste s láskou hľadali Ježiša skrytého v mojich deťoch, aby ste im pomohli nájsť Ježiša v ich životoch. Nenechajte dlho čakať skrytého Ježiša, ale buďte svetlom, ktoré žiari v tme. Pomôžte im nájsť láskavého a milosrdného Ježiša, aby ich On mohol obdariť milosťou. Deti, vtedy prežijete lásku, keď dovolíte Ježišovi, aby bol vaším svetlom. Milujem vás. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.12.2005 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Skláňam sa k vám s otvorenou náručou a s veľkou radosťou vás objímam. Prinášam vám svetlo, ktorým je Ježiš. Mnohí toto svetlo nevidíte, mnohí len nejasne, ale toto svetlo prežaruje celý svet. Deti, využite čas a možnosti, ktoré máte od Boha, aby Ježiš mohol zapáliť svoje svetlo i vo vás, aby zmenil tmu na svetlo, bolesť na radosť, beznádej na vieru presýtenú láskou. Deti, poďte ku mne, lebo vám prinášam svetlo, skrze moju odovzdanosť Bohu. Milujeme vás. Tak veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.01.2006 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Príchodom môjho Syna na svet dal Boh celému ľudstvu ten najväčší dar. Lásku. Dal seba vo svojom Synovi. I dnes vám dáva veľký dar. Svojho Syna a jeho kríž. Deti, prijímajte Ježiša s otvoreným srdcom a prijmite jeho kríž. Prijať kríž neznamená sa s ním zmieriť, ale ho objať. Moje deti, prijmite kríž, na ktorom vás Ježiš vykúpil a objímte ho s láskou. Tak sa budú vaše srdcia otvárať pre veľké Božie dary, ktoré v tento čas veľmi potrebujete. Svetlo, ktoré vám Ježiš dal, vám dá silu zobrať kríž. Nebojte sa. Nebojte sa. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľmi vás milujem, a preto vás dnes povzbudzujem k väčšej horlivosti, túžte po Ježišovi, túžte ho väčšmi poznať a milovať, aby ste mohli byť šíriteľmi Jeho lásky v tomto ubolenom svete. Deti, neuzatvárajte sa do svojich problémov a starostí, ale osloboďte sa od všetkého, aby vás Ježiš mohol naplniť. Deti, vy túžite po Ježišovi, ale zároveň mu bránite, aby vás mohol pretvárať. Túžite ľuďom pomáhať, ale sami potrebujete, aby vás Ježiš niesol. Deti, uvedomte si, že bez Ježiša nič nevykonáte a bez neho budete prázdne. To Ježišova sila pretvára srdcia. Veľmi vás milujem, preto vstúpte do mojej lásky tak úzko spojenej s Ježišom.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.03.2006 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     V túto pôstnu dobu, v tento čas požehnania, vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli hľadať Ježiša vo svojich srdciach. Hľadajte Ježiša v mojich deťoch a On sa vám dá spoznať. Neustále hľaďte na kríž a nasledujte Ježiša. Deti, i keď mnohokrát prežívate vo svojich životoch opustenosť a prázdnotu, Ježiš je pri vás a čaká, kedy mu dáte svoje srdcia. Neustálou modlitbou proste Ježiša, aby ste ho mohli väčšmi poznať. Proste Ducha Svätého, Ducha Uzdravovateľa, aby vaše srdcia boli schopné žiť s Ježišom. Veľmi vás milujem.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.04.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľmi vás milujem. Váš Otec vás tak miluje, že dal tomuto svetu svojho Syna, svoju Lásku, aby za vás zomrel. Avšak Ježiš zvíťazil nad smrťou a vystúpil k Otcovi, kde mi prichystal miesto a kde má miesto pre každého jedného z vás, lebo vás chce mať pri sebe. Deti, robte všetko pre to, aby ste sa dostali do neba, kde vás čakáme. Najsvätejšia Trojica i ja sa k vám neustále skláňame, lebo chceme byť blízko pri vás už tu na zemi. Deti, žehnám vás. Môj Ježiš vás žehná svojimi ranami naplnenými svetlom lásky, ktoré vás ožaruje. Žite v tomto svetle! Milujeme vás.
     Ďakujem vám, dietky, že ste počuli moje volanie.


15.05.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Žijete v rozhodujúcej dobe, kedy Zlý veľmi bojuje o vaše duše. Ale vy sa nebojte, lebo práve teraz sme ešte väčšmi pri vás a chránime si vás. Deti, v tento čas pristupujte ešte častejšie k sviatostiam, aby vás Ježiš mohol naplniť svojimi darmi, aby vás naplnil Duchom Svätým. Túžte po Ježišovi, po Duchu Svätom, lebo oni chcú bojovať váš boj za vás. Zostávajte v našich srdciach, v našej láske. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


15.06.2006 - prostredníctvom Simony - sviatok Božieho Tela a Krvi

Moje drahé dietky! V tento deň, v dnešný sviatok by som vám chcela pripomenúť dôležitosť Eucharistie vo vašom živote. Deti, mnohé ešte necítite túžbu prijímať Ježišovo Telo čo najčastejšie, lebo pochybujete, že v Eucharistii je skutočne prítomný Ježiš. Deti, Eucharistia je najväčším dôkazom Božej lásky k vám, a keď ju neprijímate, odmietate Boha. Deti, častou sviatosťou zmierenia otvárajte svoje srdcia Ježišovi, a On vás naplní svojou láskou a milosrdenstvom. Majte neustále otvorené svoje srdcia a prijímajte nebeský pokrm a Ježiš vás znova a znova presvedčí o veľkosti jeho lásky. Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.07.2006 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Dnes vás chcem povzbudiť k spoločnej modlitbe a k žitiu mojich posolstiev. Moje drahé rodiny, moje dietky, vyzývam vás, aby ste v túto dobu opätovne spoločne pokľakli pod kríž a odprosovali Boha Otca za všetky urážky. Boh vám dáva svoje dary, tak ich prijímajte s otvoreným srdcom a s otvorenou náručou prichádzajte k svojim blížnym. Deti, buďte príkladom. K tomu vám pomôže spoločná modlitba a vzájomné povzbudzovanie sa k svätosti. A k tomu vám žehnám. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.


15.08.2006 - prostredníctvom Martina - Svätodušnica - výročie zjavení

Moje deti!
     Dnes prichádzam s láskou držiac môjho Syna v náručí. Ježiš je tou láskou. Dnes som prišla, aby som sa dotkla vašich sŕdc, aby sa pod mojim materinským dotykom otvorili pre lásku. Neotvárajte sa temnote okolo vás. Neprijímajte ju do svojho srdca. Ale pomocou modlitby prijímajte lásku, ktorá prežiari každú temnotu. Otvorte srdcia láske. Moje deti, ponáram vás do lásky Ježišovho i môjho Srdca.
     
     Panna Mária prišla s malým Ježiškom v rukách


15.09.2006 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Vnáram si vás do môjho Srdca plného lásky, aby vaše srdcia zakúsili hĺbku a veľkosť mojej lásky voči vám. Deti, mnohé nie ste schopné prijať našu lásku, lebo žijete v nepokoji a v strachu, ktoré vám zatvárajú vaše srdcia. Deti, ako som ja v bolestiach a utrpení dôverovala Bohu, i vy neustále v modlitbe odovzdávajte svoje srdcia Nebeskému Otcovi, a tak sa naučíte dôverovať mu. Deti, skrze vašu dôveru budeme môcť konať vo vašich životoch zázraky.
     Deti, všetky vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2006 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Prichádzam dnes k vám s veľkou láskou v srdci a prosím Ježiša, aby Jeho žehnajúca ruka bola neustále s vami. Deti, to, že môžem prichádzať medzi vás, je vďaka jeho veľkej láske. Deti, nezatvárajte svoje oči pred Ježišom, nezatvárajte svoje uši pred jeho slovom, nezatvárajte svoje srdcia pred Bohom, vaším Otcom a Duchom Svätým. Deti, pozývam vás, aby vaše životy boli odrazom našej lásky vo vás, aby táto láska pretvárala srdcia ľudí, s ktorými sa stretáte. K tomu vás Ježiš žehná. Boh Otec vám dáva mnoho milostí, aby vaše poslanie bolo plodné. Preto prichádzajte ku nám čo najčastejšie, aby ste v našich srdciach načerpali silu.
     Deti, milujeme vás. Ponáram vás všetky do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
     


15.11.2006 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Milujem vás, a preto vám dnes chcem povedať, aby ste neotvárali svoje srdcia a mysle tomu, čo ste prežili v minulosti, a čo vás napĺňa nepokojom, ale aby ste všetko odovzdali do Otcovej milosrdnej lásky. Pozývam vás, aby ste sa dobrovoľne zriekli všetkého, čo nepochádza od Boha a aby ste upriamili svoje srdcia na večnosť! Preto prosím, dovoľte mi sprevádzať vás životom a priviesť vás do neba, kde vás už čaká môj Syn Ježiš. Deti, žite v prítomnosti Najsvätejšej Trojice a mojej materinskej lásky.
     Deti, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


04.12.2006 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Velebte so mnou nášho Pána, že ma denne posiela medzi vás, aby som vám svojou materinskou starostlivosťou pomáhala. Preto vám aj dnes chcem povedať, otvorte sa láske, aby vo vás zažiarilo svetlo. Bez lásky, milé deti, budete stále v temnote. Ako milujúca Matka vás povzbudzujem, aby ste pristupovali k sviatosti zmierenia. Hriechom iba zväčšujete temnotu vo vašich srdciach. Preto, deti, otvorte sa Otcovej odpúšťajúcej láske, aby vás naplnilo a prežiarilo jeho svetlo.
     Zo srdca vám žehnám svojim materinským požehnaním!


15.12.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Chcem vás pozvať k zriekaniu sa. Deti, nebojte sa zriecť svojich náklonnosti, ktorými zraňujete seba i svojich blížnych. Ale opätovne všetko vložte do Otcovej lásky. V tento čas očakávania príchodu môjho Syna vás pozývam, aby ste sa nebáli zriecť svojich zlých návykov. Ježiš prichádza s mnohými milosťami, ktoré však nemôžu prúdiť do srdca plného hriechu a nečistoty. Preto vo sviatosti zmierenia dovoľte Ježišovi aby vás naplnil svojimi milosťami.
     Milujem vás. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prichádzam sem k vám s veľkou radosťou, k mojim milovaným deťom. Deti, prichádzam vás povzbudiť, lebo ste mnohokrát zarmútené a ustarostené. Deti, Boh Otec vidí vaše boje a kríže a nechce, aby ste boli sami. Preto ma posiela, aby som stála pri vás. Nebojte sa! Deti, diabol neustále bojuje o každú dušu, aby ju odvrátil od Boha, ale vy sa nebojte, lebo som pri vás. Nebojte sa, deti, že neprídete do neba, ale sa ma pevne držte. Ja som stále pri vás a chránim si vás.
     Deti, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


15.02.2007 - prostredníctvom Simony

Dietky moje drahé!
     Veľmi vás milujem a chcem vás dnes pozvať k ešte vrúcnejšej modlitbe a k pokániu. Deti, veľmi mnoho duší prichádza do zatratenia. Veľmi mnoho mojich detí sa obracia Nebeskému Otcovi chrbtom a nechcú spoznať jeho lásku. Preto vás, deti, prosím, aby ste sa ešte väčšmi modlili s otvoreným srdcom za moje deti, ktoré nechcú a ani netúžia spoznať našu lásku. Neuvedomujú si, ako veľmi ubližujú sebe a svojej duši. Preto, deti, každý jeden sebazápor obetujte za tieto moje deti, ktoré veľmi milujem a s ktorými sa chcem stretnúť v nebi. Veľmi vás všetkých milujem. Robte pokánie!
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


15.03.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Pozývam vás dnes všetky do prítomnosti Nebeského Otca. Pozývam vás, aby ste prišli k Ježišovi a k vašej Matke, aby ste si mohli v našej prítomnosti oddýchnuť. Deti, všetky svoje starosti odovzdajte Ježišovi a príďte s čistým srdcom, aby ho Duch Svätý mohol naplniť, a aby ho naplnil vôňou milosti. Deti, ste pozvané žiť v neustálej Otcovej prítomnosti, a preto sa častejšie cez deň vracajte k slovám evanjelia, ktoré ste si prečítali. Ešte raz vás pozývam žiť v prítomnosti vášho Otca.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


08.04.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ježiš vstal z mŕtvych a skutočne žije. Teším sa spolu s vami a zjednocujem svoje radostné srdce s vašimi srdcami. Nech sa Vaše srdcia ešte väčšmi rozjasajú veľkonočnou radosťou. Povzbudzujem vás, aby ste boli radostným svedectvom Božej lásky a Ježišovho zmŕtvychvstania vo svete. Deti, modlite sa za dar viery pre všetky národy.
     Som s vami a žehnám vám svojim materinským požehnaním.


15.04.2007 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Prinášam vám dnes do vašich sŕdc radosť. Nech táto radosť naplní vaše srdcia. Je to radosť, ktorá vyviera z nekonečného prameňa Lásky, radosti a pokoja. Deti, vaše srdcia musia byť radostné z vedomia, aké veľké je Božie milosrdenstvo voči vám. Boh Otec vám ho dáva zakúšať pri každej svätej spovedi, preto otvorte svoje srdcia dokorán, aby ste mohli spoznať hĺbku a veľkosť Božieho milosrdenstva. Deti, radujte sa a nech sa vaša radosť šíri ku všetkým mojim deťom. Radujte sa, lebo vás nekonečne milujeme.
     Všetkých vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2007 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Pozývam vás, aby ste vstúpili do môjho náručia plného lásky. Túžim vás všetky objať a naplniť milosťami. Deti, čakám vás pri mojom Synovi, preto keď prichádzate, zložte všetky svoje starosti z ramien a otvorte svoje srdcia, aby ste mohli prijať našu lásku a milosti. Deti, prečo sa toľko strachujete o svoj život, veď máte všetkého dostatok. Vaše srdcia musia túžiť po Bohu, stále viac a viac. Deti, čakám vás pri mojom Synovi.
     Všetky vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2007 - prostredníctvom Simony

Milované dietky!
     V dnešný deň vám chcem pripomenúť lásku Nebeského Otca. Do každého jedného srdca vložil Boh Otec svoju lásku a vaším poslaním je, aby ste touto láskou milovali svojich blížnych. Deti, aby vaše srdcia mohli milovať, musia byť čisté. Preto nebráňte láske žiariť tým, že budete zle hovoriť o mojich deťoch. Nenoste vo svojich srdciach hnev a zlobu, ktoré vaše srdcia zatemňujú. Svätou spoveďou vaše srdcia zbelejú a Božia láska bude môcť prežarovať vás i všetkých okolo vás. Deti, buďte svetlom, aby vaše poslanie mohlo prinášať ovocie. Veľmi vás milujeme.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2007 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Všetky vás nekonečne milujem a hlboko nosím vo svojom srdci. Ale, deti, chcem, aby ste aj vy nosili Boha a nebo vo svojich srdciach. Aby ste boli plné Kristovho pokoja a lásky. Preto vás chcem nabádať, aby ste nemali srdcia plné hnevu a neodpustenia. Neodpustením spôsobujete mnoho zla a príkoria. Svojím neodpustením zatvárate vaše srdcia i srdcia tých, ktorým nechcete odpustiť. Vaše srdcia majú byť čistým odrazom Ježišovej lásky vo vás. Preto noste vo svojich srdciach odpustenie a milosrdenstvo Božie, aby vaše srdcia neboli tvrdé ako kamene, o ktoré sa človek potkýna. A tak všetku bolesť a príkoria vložte do môjho Srdca a ja vás naplním materinskou láskou schopnou milovať každé srdce. Deti, buďte nositeľmi Božieho Kráľovstva a Ježišovho víťazstva vo vašich srdciach.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho Nepoškvrneného Srdca.


15.08.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes som prišla z neba medzi vás, aby som vám svojou láskou poutierala slzy, obviazala rany. Vaše sklesnuté oči, aby som upriamila na nebo. Deti, pozrite na Nebeského Otca, ktorý je láskou. Deti, nemodlite sa len perami, ale želám si, aby ste sa modlili láskou svojho srdca. Vaše srdcia väčšmi potrebujú modlitbu, než vyprahnutá zem dážď. Preto modlite sa deti, ja sa modlím s vami. Som Kráľovná pomoci a chcem vám pomáhať.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


02.09.2007 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Chcem vás poprosiť o modlitby za mojich synov – kňazov, aby ma milovali vo svojich srdciach ako MATKU, pretože ma nemilujú a neprijímajú vo svojich srdciach. Žehnám vás svojim materinským požehnaním. Nekonečne vás milujem a nekonečne mi záleží na každom jednom z vás.


09.09.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás odovzdávam Ježišovi s prosbou, aby otvoril vaše srdcia. Mnohé ste utrápené a uzavreté do seba a necítite Božiu lásku a moje deti, necítite ani moju materinskú lásku. Preto vás prosím, aby ste pristupovali k sviatosti zmierenia, aby vás Ježiš skrze svoju prítomnosť v Eucharistii uzdravil.


15.09.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Dnes vás chcem vyzvať každého osobitne, aby ste sa zahľadeli na kríž. Aby ste sa zahľadeli na môjho Syna, ktorý za vás zomrel. Deti, vaše srdcia nevedia prijať našu lásku. Mnohí prichádzate k Ježišovi, ale vaše srdcia sú zatvorené. Čo dnes chcem, aby ste sa zahľadeli na kríž a nechali sa Ježišom uzdraviť. Nebuďte smutné a zarmútené, Ježiš vás vovedie do radosti a vaše srdcia si budú môcť odpočinúť v našich srdciach. Deti, rozhodnite sa.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a Môjho Srdca.


07.10.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste v modlitbe prosili Ježiša, aby otvoril vaše srdcia pre jeho lásku, aby ste precítili ako vás miluje. Modlím sa deti, aby Ježiš otvoril srdcia každému z vás. Aj vy sa modlite jeden za druhého a proste o dar lásky. Bez lásky nemôžete kráčať ďalej. Pozývam vás deti k modlitbe svätého ruženca. Modlite sa ho jednoduchým a čistým srdcom. Svätý ruženec je modlitba pokorných, jednoduchých a maličkých.


15.10.2007 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Želám si, aby ste sa vo svojich rodinách každý deň spoločne modlili. Už dávnejšie som vás o to prosila, no mnohí ste pre pohodlnosť už na to zabudli a iní ste to skryli vo svojich srdciach. Ale dnes vás opäť žiadam o modlitbu, aby ste ako rodina Ježiša mohli prijať Boha. Aby sa i vo vašich rodinách, vo vašich srdciach našlo miesto pre nás. Deti, zamyslite sa, kto vládne vo vašich rodinách, kto vám dáva silu alebo vás o ňu oberá. Deti, rozhodnite sa, aby vaša viera bola živá. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


04.11.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás volám, aby ste svoje srdcia otvorili Duchu Svätému. Nech púšť vo vašich srdciach premení na oázu života. Nech všetok chlad a ľad zmení na žiariaci oheň. Nechajte sa deti, viesť Duchom Svätým a on vám dá nové srdce plné života.


15.11.2007 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Vidím na vašich tvárach i vo vašich srdciach smútok. Deti, vaše srdcia sú utrápené. Hľadáte Boha tam, kde ho niet a robíte všetko pre to, aby ste Ho tam našli. A pritom On je celkom blízko. Prichádza ku vám každý deň, je pri vás neustále. Chce konať vo vašich životoch, no nemôže tak ako by chcel kvôli vašej nedôvere. A pritom stačí otvoriť oči svojho srdca a uzriete Jeho prítomnosť. Dovoľte Duchu Svätému, aby mohol zapáliť vaše srdcia a už v nich nebude smútok, ale len Božia Láska. Deti, radujte sa!
     Veľmi vás milujeme. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


04.12.2007 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     chváľte nášho Nebeského Otca, ktorý je Láskou, zato, že ma posiela medzi vás, aby som vám pomáhala. Ďakujte mu za tento čas milostí. Modlite sa, deti, modlitbou čistého srdca. Modlitba, ktorá vychádza z úprimného a čistého srdca uzdravuje a premieňa svet. Žehnám vám svojim materinským požehnaním.


15.12.2007 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     V tento čas požehnania vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli otvoriť svoje srdcia a prijať do nich Ježiša. Deti, ako vám Boh Otec dáva svoj dar - svojho Syna, i vy máte byť darom pre svojich blížnych. Ako On túži byť pri vás a chce vás naplniť radosťou, i vy buďte radosťou pre vašich blížnych. Otvorte svoje srdcia, aby vás Ježiš mohol naplniť svojím svetlom. V tento čas milosti sme zvlášť blízko pri vás. Nezostávajte uzavretí v sebe, ale otvorte svoje srdcia a náruč pre nás, aby sme vás mohli obdariť milosťami.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


05.01.2008 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Deti, nepochybujte o Božej láske, lebo Nebeský Otec vás chápe a rozumie vám najlepšie. Moje deti, držte sa ma pevne za ruku, aby som vás mohla s láskou viesť. Staňte sa misionármi mojich posolstiev.


15.01.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé dietky!
     Prinášam vám požehnanie od vášho milujúceho Otca. Moje dietky, i dnes vás túžim povzbudiť, aby vaše srdcia boli otvorenou nádobou pre Božie milosti. Deti, mnohokrát ste preťažené a neviete sa rozhodnúť, vtedy túžte po prítomnosti vášho Otca. Túžte sa s ním stretnúť. A táto túžba vás naplní pokojom. Milujeme vás, veľmi vás milujeme. Deti, pozývam vás na modlitbu srdca a modlitbu lásky, aby ste mohli žiť v neustálej blízkosti vášho milujúceho Otca.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Prinášam vám požehnanie a pokoj od vášho Otca. Deti, v tomto pôstnom období vás chcem vyzvať, aby ste sa väčšmi modlili modlitbou srdca, aby ste vo svojich srdciach urobili miesto pre Boha. Skrze modlitbu sa Ježiš dotýka svojou uzdravujúcou mocou vašich sŕdc, dotýka sa vašich rodín. Otvorte svoje srdcia v modlitbe a Ježiš otvorí srdcia vašich rodín, otvorí vám srdcia pre vašich blížnych. Preto nezostávajte zahľadení do seba, ale vyjdite zo starého a prijmite nového človeka, v akého vás chce Ježiš obnoviť.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


15.03.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Prichádzam sem k vám, k mojim drahým deťom, a prichádzam s veľkou radosťou. Mám veľkú radosť, lebo mnohí ste pristúpili k sviatosti zmierenia a s čistým srdcom očakávate zmŕtvychvstanie Pána. Deti, snažte sa, aby vaše srdcia boli stále čisté, lebo vtedy v nich máme veľké zaľúbenie. Vtedy sú vaše srdcia zvlažované milosrdnou láskou Otca, vtedy prežívajú našu prítomnosť a odpovedajú na Božie volania. Nech vás, deti, naplní moja radosť, aby ste i vy boli šíriteľmi radosti, pokoja a lásky v tomto utrápenom svete.
     Ponáram vás, deti, do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Pozývam vás k živej viere a k živým skutkom. Naplňte, deti, svoje ruky skutkami milosrdnej lásky. Naplňte svoje srdcia láskou, ktorá vyviera z Otcovho Srdca. Deti, buďte svetlom tým, ktorí tápu v temnotách. Buďte pomocnou rukou tým, ktorí blúdia a nevedia kadiaľ ísť. Preto, deti, buďte neustále v našej prítomnosti a proste o všetky potrebné dary, aby ste mohli svedomito plniť poslanie, ktoré vám bolo dané. Modlím sa za vás, modlím sa s vami.
     Milujem vás, deti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2008 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     dnes vás chcem vyzvať, aby ste nedovolili strachu, aby ovládal vaše životy. Mnohé máte v srdciach úzkosť a strach, ale to všetko musíte odovzdať Otcovi a začať dôverovať jeho láske. Deti, neustávajte v konaní dobra a nenechajte sa Zlým znechutiť, keď neuvidíte hneď ovocie svojich skutkov. Modlite sa a proste o Ducha Svätého. Nebojte sa, sme stále s vami a milujeme vás.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca.


02.06.2008 - prostredníctvom Martina

Martinovi Gavendovi sa zjavil anjel, ktorý mu povedal:
     Neboj sa ma, som anjel strážny tejto farnosti. Prišiel som ťa povzbudiť, aby si sa klaňal Ježišovi v Eucharistii. Povzbudzujem všetkých ľudí, aby sa mu klaňali. Eucharistia vo farnosti je ako slnko, ktoré vás osvecuje a napĺňa srdcia láskou. Farnosť bez Eucharistie je ako zem bez slnka.


08.06.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás chcem pozvať k modlitbe vo vašich rodinách. Veľa pracujete – do vyčerpania a tak málo času máte na modlitbu. Zhromažďujete poklady tu na zemi, ktoré dnes sú tu a zajtra je z nich prach. Zhromažďujte poklady v nebi a to ostatné sa vám pridá. Otvorte sa pre požehnania, ktoré vám prichádzajú od Otca skrze modlitbu.


15.06.2008 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Dnes sa vás chcem spýtať, či skutočne veríte, že váš nebeský Otec je všemohúcim Bohom! Zamyslite sa každý v hĺbke svojho srdca, či to, čo robíte, je skutočne z lásky k vášmu Otcovi. Deti, mnohé si vravíte, koľko robíte pre nás, ale nevidíte ovocie svojej námahy. Modlite sa a proste, aby ste mohli spoznať vášho Otca. Lebo len vtedy, keď zakúsite jeho lásku, vaša viera oživne a vaše skutky nebudú prázdne. Milujem vás, deti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


06.07.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete, láskou sa dotýkam vašich sŕdc a oni sú zatvorené. Nežne vás hľadím po tvári a vy to necítite. Moje deti, otvorte sa mi a dovoľte, aby som vám pomáhala. Prijmite milosti, ktoré vám tu môj Syn Ježiš dáva. Milujeme vás.


15.07.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás pozývam na modlitbu pokorného a čistého srdca. Keď sa modlíte, modlite sa srdcom dieťaťa, ktoré sa nespolieha na svoje sily, ale na pomoc a lásku nášho nebeského Otca. V pokorných a čistých srdciach má Otec veľké zaľúbenie. Pokorné srdce je otvorené srdce, ktoré je neprestajne zalievané Božími požehnaniami. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a modlím sa s vami.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


03.08.2008 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Žehnám vás a chcem vám povedať, aby ste sa netrápili tým, čo bolo včera a nebáli sa toho, čo bude zajtra. Deti, žite prítomnosť. Už dnes sa nechajte preniknúť láskou Otca, ktorý vás miluje v túto chvíľu. Ponáram vás do jeho lásky.


15.08.2008 - prostredníctvom Martina - 13. výročie zjavení - Svätodušnica

Moje deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku. Pozývam vás, deti, aby ste sa modlili spolu so mnou vo vašich rodinách, aby ste spolu so mnou svedčili o Božej láske. Som vašou Matkou a chcem vás aj naďalej viesť a vychovávať pre nebo. Dnes zvlášť volám matky, aby sa spolu so mnou modlili. Modlitba matky preráža nebesia a skrze našu spoločnú modlitbu sa rodiny uzdravia.
     Žehnám vás svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som vás obdarovala svojou láskou a nežnosťou. Pozývam vás, aby ste načierali z mojej lásky. Túžim sa neustále dotýkať vašich sŕdc, aby sa stali nežnejšími a milými pred Bohom. Modlite sa, deti, aby som vás mohla v modlitbe obdarovať láskou a nehou. V mojej láske sa vaše srdcia zmenia, prestanú túžiť po vojnách a vo svete zavládne pokoj.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     dnes vás chcem povzbudiť, aby ste do každého dňa vykročili so srdcom plným viery. Viery, ktorá je jednoduchá, pokorná, úplne dôverujúca v lásku a dobrotu nebeského Otca. Pozývam vás, moje deti, na modlitbu svätého ruženca. Modlite sa pokorným dôverujúcim srdcom a vaša modlitba prinesie plody.
     Žehnám vás a modlím sa s vami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2008 - prostredníctvom Martina


     Moje deti!
     Žehnám vás svojím materinským požehnaním. Skrze toto moje požehnanie chcem, aby ste sa otvorili Božiemu svetlu. Dovoľte Bohu, aby vás prežiaril svojim svetlom. Zanechajte tmu a otvorte sa pre svetlo Ducha Svätého. S jeho silou a mocou zanechajte hriech, obráťte sa a rozhodnite sa kráčať cestou lásky. Chcem, aby svet videl, že ste moje deti, ktoré kráčajú v Božom svetle a ktoré Boha milujú celým srdcom.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     žehnám vás svojim materinským požehnaním. Želám si, aby ste otvorili svoje srdcia pre Ježiša, ktorý prichádza. Pozývam vás, aby ste spolu so mnou očakávali jeho narodenie. Nezapĺňajte svoje srdcia túžbou po mamone, ale túžte po mojom Synovi. Pretože tým najväčším darom Vianoc je Ježiš. Už teraz sa radujem, že Novonarodeného Ježiša položím do vašich sŕdc. Modlite sa spolu so mnou, moje deti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.


15.01.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ak sa z vašich sŕdc vytráca nádej a vkráda sa do nich strach, keď sa cítite unavené a sklamané, pozdvihnite svoje srdcia k Bohu a nebuďte smutné. Vystrite svoje ruky k Duchu Svätému a proste ho, nech prežiari vaše srdcia a duše. On vylieči vaše rany a vleje novú nádej. Modlite sa a proste spolu so mnou Ducha Lásky o dar pokoja a zmierenia pre svet. Duch Svätý vyleje svoju lásku, uhasí vojny a svet obdarí pokojom.
     Milujem vás a žehnám vás. Ponáram vás do lásky Ježišovho srdca.


08.02.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     aj dnes prichádzam aby som vás požehnala a obdarovala milosťami. Opäť vás chcem poprosiť, aby ste sa modlili za túto farnosť. Už som vám povedala, že táto farnosť je ako kvet ruže, ale ešte nie je úplne rozvitá. Modlite sa deti a vďaka vašej modlitbe táto farnosť rozkvitne a jej vôňu pocíti svet.


15.02.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     aj dnes prichádzam, aby som vás potešila a posilnila v konaní dobra. Túžim po tom, aby sa mi vaše rodiny nanovo odovzdali, aby som vás mohla viesť cestou svätosti, cestou, ktorá vedie do neba k môjmu synovi. Deti moje nedovoľte, aby hriech nahlodával vaše rodiny. Hriech vás vždy zraní a neubránite sa pred nenávisťou satana, ktorý chce zničiť krásu a poslanie vašich rodín. Ale rozhodnite sa kráčať cestou svätosti, a tak vás budem môcť chrániť a bezpečne viesť.
     Žehnám vás, deti moje, a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes k vám prichádzam, pretože vás veľmi milujem. Vidím vaše rany a bolesti, ktoré prežívate. Preto dovoľte Ježišovi, aby láskou svojich rán uzdravil vaše rany a rany, ktoré nesiete na sebe po svojich predkoch. Dovoľte Ježišovi, nech vás obmyje svojou drahocennou krvou, aby vo vás nanovo zažiarilo víťazstvo Jeho kríža. Neprestajne ďakujem môjmu synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


05.04.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Objímam a ukrývam si vás vo svojom náručí. Volám vás, deti, aby vaše rodiny v modlitbe odovzdali všetky zranenia, choroby a útoky zla Ježišovmu prebodnutému srdcu. Vložte ich doň skrze moje Nepoškvrnené srdce, ktoré bolo prebodnuté mečom bolesti. Ježiš vo vašich rodinách zvíťazí a udelí svoje milosti.


15.04.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chváľte nebeského Otca za všetko, čo stvoril. Pozrite na prírodu a obdivujte všetku krásu, ktorú utvoril láskou svojich rúk. Povzbudzujem vás, milované deti, napodobňujte svojho Otca a prácou svojich rúk vytvárajte dobré diela. Ste stvorené pre lásku a dobro. Môj Syn svojou smrťou a zmŕtvychvstaním sňal z vás okovy hriechu a oslobodil vás. Povstaňte spolu s ním k novému životu, pretože milovaný Otec vás stvoril pre lásku a krásu. Žehnám vás, deti a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes prichádzam, pretože vás veľmi milujem. Modlím sa, deti, za vás, aby ste s Božou milosťou dokázali otvoriť svoje srdcia Duchu Svätému.
     Neuzatvárajte sa pred ním, ale dovoľte, aby slobodne pôsobil vo vašich životoch. Dovoľte mu, aby dýchal vo vás a premieňal váš život. Deti, ste pozvané ku svätosti. Dovoľte, nech Duch Svätý je vaším dychom, vaším životom. On premení váš planý život na život požehnania. On, Duch Svätý, vás povedie cestou svätosti. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


07.06.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Pozývam vás, aby ste Bohu neprestajne ďakovali za všetky milosti, ktorými vás tu na tomto mieste obdarúva. To, že sem prichádzam, je veľký dar a milosť Najsvätejšej Trojice. Ďakujte, deti moje, ďakujte Bohu za všetku jeho lásku.


11.06.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti, čím viac sa mi odovzdáte, tým viac na vás budú vidieť znaky mojej lásky.


15.06.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes k vám prichádzam z veľkej Božej lásky. Prosím vás, milé deti, nedovoľte, aby vaše srdcia stvrdli napriek všetkej tvrdosti, s ktorou sa v živote stretávate. Modlitbou lásky klopte na srdcia, ktoré pre hriech ostali tvrdé. Bohu sa nepáči zatvrdnuté srdce. Moje deti, odovzdajte sa mi, ja vás potrebujem, aby sme spoločnou modlitbou zachránili tých, ktorí sú ďaleko od Božej lásky. Vďaka modlitbe sa ich Božia milosť dotkne a ich srdcia zakúsia Božiu dobrotu. Veľmi vás milujem, moje deti, žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Často plačete a pýtate sa, prečo je vo vašich životoch toľko problémov. Zastavte sa a zamyslite sa, akou cestou sa uberáte.
     Vaše srdcia ešte stále patria viac svetu než Bohu. Ešte stále kráčate viac vlastnou cestou než tou, ktorú vám pripravil Otec. Práve preto je vo vašich životoch viac sĺz než radosti. Moje deti, modlite sa a v modlitbe spoznáte, že ste pozvané kráčať cestou lásky, cestou bez hriechu. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujte Bohu a tešte sa z toho, že ma posiela do tejto farnosti. Nikto z vás, milé deti, neodíde odtiaľto bez môjho materinského objatia a mojej pomoci. Dotýkam sa vašich sŕdc a zapaľujem ich ohňom živej viery. Svedčte o láske, ktorú tu zakúšate skrze moju prítomnosť, aby som mohla zapáliť srdcia, ktoré sú pohasnuté.
     Žehnám vám svojím materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.


06.09.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Milujem vás, veľmi vás milujem. Kladiem na vás svoje ruky a žehnám vás. Modlite sa milé deti : Otče, prosím dotkni sa môjho srdca a daj mi pocítiť svoju lásku."
     Panna Mária s veľkou láskou dodala: Moje deti, sprevádzam vás na vašich cestách.


15.09.2009 - prostredníctvom Martina - na Svatodušnici

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Poďte ku mne, pritúľte sa k môjmu srdcu a načerpajte síl v mojom náručí. Odovzdajte sa mi deti. Odovzdajte mi svoje slzy, ťažkosti, trápenia, nech sa rozplynú v mojej láske. Vkladám vám do rúk svätý ruženec. Modlite sa spolu so mnou a zlo nebude panovať nad vami. Vaše životy budú plné požehnania. Žehnám vás svojim materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


04.10.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ma tak veľmi milujete. Tak ako kvet, ktorý je bez vône, stratí svoj pôvab, tak vaše srdcia, aby boli pôvabné a krásne, nesmú byť bez vône Ducha Svätého. Neprestajne sa modlite, aby cez vás neustále pretekal Duch Svätý.


15.10.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento milostivý čas chcem, aby ste vykročili na cestu požehnania a lásky. Nedovoľte, aby sa vaše srdcia stali chladnými skalami, ale nech sa z vašich sŕdc šíri vôňa Božej lásky, olej pokoja, svetlo radosti a slová požehnania. Tí, s ktorými sa stretnete, skrze otvorenosť vašich sŕdc zakúsia požehnania Ducha Svätého, ktorý chce neustále pretekať cez vaše srdcia. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som smutná, pretože sa odvraciate od môjho Syna. Vzďaľujete sa od neho a chcete žiť len podľa svojich predstáv, ktoré sú častokrát zranené. S materinskou láskou vás prosím, odvráťte sa od prázdneho života a otvorte sa pre Ježiša, svojho Pána, nech nanovo zakúsite Jeho lásku. Bez lásky, milé deti, zostanete stále uzatvorené vo svojich prázdnych predstavách. Všetko čo robíte bez Ježiša je zbytočné a prázdne.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a veľmi túžim po tom, aby vaše srdcia boli plné očakávania na narodenie môjho Syna, ktorý k vám prichádza ako malé dieťa v mojom náručí. Želám si, aby sa narodil vo vašich srdciach, aby ich zapálil svojou láskou. Želám si, aby Emanuel - Boh lásky - prebýval medzi vami. Žehnám vás svojím materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľká je Božia láska, Otca nášho Stvoriteľa. Pozerajte a uvidíte Jeho lásku. Načúvajte a budete počuť o Jeho láske. Svoje srdcia odvráťte od hriechu a budete cítiť Jeho lásku. Modlitbu majte denne na perách a hriech vás nebude môcť odvrátiť od jeho lásky. Neprestajne vzdávajte vďaky Stvoriteľovi za dar života, ktorý vás stvoril pre lásku.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem a žehnám vás svojim materinským požehnaním. Želám si, aby ste sa v tomto pôstnom čase modlili a postili za deti, ktoré vo svojich srdciach ešte nezakúsili dotyk Božej lásky. Túžim po tom, aby aj oni prežili radosť z toho, že sú Bohom milované. Modlitbou a pôstom môžete vyprosiť vieru každému srdcu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Pozrite na kríž, ktorý vám hovorí o veľkej láske. Zahľaďte sa a uvidíte na ňom môjho Syna, ktorý vás nikdy neprestal milovať. Preto osobitným spôsobom zverujem každého z vás Jeho láske, aby sa vaše srdcia v bolestiach neuzatvárali a nikdy neprestali milovať. Milé deti, modlite sa spolu so mnou, aby Duch Boží, ktorý vzkriesil Ježiša, vzkriesil aj vás k novému životu. Aby Duch Svätý zapálil vaše srdcia ohňom lásky, v ktorých zakvitne nová jar, jar Ducha Svätého. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


04.04.2010 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ježiš vstal z mŕtvych radujte sa. Neprestajne sa radujte, ja sa radujem s vami. Deti moje, nieto hriechu od ktorého by vás Ježiš neoslobodil. Nieto tmy z ktorej by vás nevyviedol na svetlo. Radujte sa, lebo Ježiš vás urobil slobodnými.


15.04.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Vďaka Ježišovej láske, ktorá vytryskla z jeho hrobu vo Veľkonočné ráno, ste opäť slobodné. Modlím sa za vás, aby ste vo svojich srdciach ostali slobodné a bez strachu vydávali svedectvo o svojom Pánovi, ktorý žije. Neľakajte sa, keď vôkol seba počujete bľabotanie rôznych názorov. Pravda je len jedna. Ježiš je pravdou, ostaňte mu verné, milé deti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám radosť z toho, s akou láskou a dôverou sa na mňa obraciate vo svojich modlitbách. Na nikoho z vás nezabúdam, pretože vás mám ukrytých vo svojom srdci a poznám vás po mene. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Dnes prichádzam, aby som vám povedala, ako veľmi potrebujete v živote Ducha Svätého. Otvorte svoje dlane a prijmite Otcov dar, nech roznieti vaše srdcia. Každý deň sa vo vás rodí predsavzatie kráčať cestou svätosti. No nespoliehajte sa na svoje sily, aby ste neostali ležať na ceste. Ale prijmite pomoc Ducha Svätého, ktorý bude premieňať váš hriešny život na život svätý. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Keď sa spred vašich očí vytráca tvár milujúceho Boha a prestávate cítiť jeho lásku, ponorte sa do modlitieb chvál a proste o dar čistého a slobodného srdca. Modlitbou a sviatosťou zmierenia odoženiete mrak hriechu, ktorý zatemňuje váš duchovný zrak a opäť vo vás zažiari svetlo božej lásky. Čím slobodnejšie budú vaše srdcia, tým viac v nich bude božieho svetla. Čím viac budete milovať, tým viac budete žiariť božím svetlom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste modlitbou oslavovali nášho Pána. Nech modlitba chvál zaznie z vašich pier ako pieseň, ktorou budete svedčiť o veľkosti a dobrote nášho Stvoriteľa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam k vám s materinským požehnaním a so želaním, aby ste vykročili na cestu jednoty a lásky. Tu v Dechticiach sa spoločne modlíme a vyprosujeme od milujúceho Otca dar viery všetkým národom. Ak vaše srdcia budú zjednotené v láske, svet uverí v môjho Syna cez vaše svedectvo jednoty a lásky. Som vašou Kráľovnou pomoci, som Kráľovnou a Pomocnicou kresťanov. Som s vami, deti moje a sprevádzam vaše kroky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste svoje bolesti a trápenia vložili do mojich rúk. Nech vašu tvár neporaní žiaden smútok, pretože som pri vás, aby som vašu bolesť zobrala do svojich dlaní. Nestrachujte sa, ničoho sa nebojte, pretože Ježiš svojou láskou všetku vašu bolesť v mojich dlaniach premení na radosť. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam s materinským požehnaním a s túžbou, aby ste mi s láskou načúvali. Veľa pracujete a prácu ste postavili na prvé miesto vo svojom živote. A tak vám neprináša požehnanie, ale vás zotročuje. Dovoľte mi chytiť vás za ruky a doviesť pred môjho Syna, ktorý je medzi vami v Eucharistii. Jemu patrí prvé miesto. V pokore kľaknite pred svojim Pánom a odovzdajte sa mu. Darujte mu svoju dôveru. Iba s ním, milé deti, váš život bude požehnaný a budete prinášať požehnanie druhým. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa modlili modlitbou dôvery. Nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť. Prichádza advent, čas stíšenia sa a očakávania príchodu lásky na tento svet. Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť. V Jeho rukách ste v bezpečí. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam s materinským požehnaním a s radosťou v srdci, že Božia láska prichádza na tento svet. Otvorte svoje srdcia a ako sa Ježiš zrodil v mojom živote, tak nech sa zrodí vo vás. Ako som ho ja priniesla na tento svet, tak aj vy ho prineste svetu. A ako pastieri s radosťou ohlasovali jeho narodenie, aj vy ho ohlasujte skrze jednoduchú a čistú lásku vašich sŕdc. Tento svet potrebuje svetlo nádeje a lásky a ním je Ježiš, môj Syn.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam so želaním, aby ste v modlitbe nazreli do svojho vnútra a počúvali Boží hlas vo svojom svedomí. V ňom vám Boh dá spoznať pravdu o sebe a bude vás viesť po ceste dobra, pravdy a lásky. Nie ste samé, deti moje, Boh je vám tak veľmi blízko.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
     


15.02.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Dnes prichádzam a ponáram vás do svojej modlitby. Modlitba je ako slnko, ktoré zobúdza studenú zem. Ten, kto sa modlí, rozdáva lásku a požehnanie, ktorými ho Boh naplnil. Často sa vám stáva, že sa znechutíte, keď z vašej modlitby nič neklíči a zdá sa vám, že modlitba neprináša plody. Preto vás povzbudzujem k trpezlivosti a dôvere v Božie prisľúbenia. Tak ako slnko zobudí spiacu zem, tak aj vaša modlitba prinesie život vôkol vás.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tomto čase pôstu a modlitby túžim, aby ste sa vrátili do milujúcej náruče nebeského Otca. Do náruče, ktorá vás stvorila pre lásku. Deti, moje materinské srdce je smutné, pretože vôkol seba sejete hriech. Pýtam sa vás, čo budete žať ? Vaše ruky boli stvorené preto, aby rozdávali lásku. Aké plody budete zberať vy i tí, ktorí prídu po vás ? Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojim dnešným želaním je, aby ste otvorili svoje srdcia radosti, ktorú vám prináša môj zmŕtvychvstalý Syn. Dovoľte, nech sa vaše srdcia zapália touto radosťou. Nech horia ako pochodeň šíriac radosť z toho, že život smrťou nekončí, ale pokračuje v Ježišovi, ktorý je život sám. Deti, ste stvorené pre život a vďaka Ježišovi budete žiť navždy. Modlite sa spolu so mnou za dar živej viery pre všetky srdcia, nech sa skrze živú vieru zapália radosťou, že Ježiš žije a je s vami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem, bozkávam vás a ponáram do svojho materinského náručia. Modlím sa spolu s vami za mojich najmilších synov a vašich pastierov. Mojim želaním je, aby ste sa neprestajne za nich modlili, aby ich život bol odrazom môjho Syna. Aby Duch Boží skrze nich zapaľoval svet.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Dnes prichádzam, aby som vám povedala: nasledujte pozvania Ducha Svätého. Duch Svätý vás v srdciach pozýva kráčať v jeho svetle. Chcete mu načúvať, ale zároveň kráčate podľa seba. Ako môžete ísť naraz dvomi cestami ? Modlite sa spolu so mnou a prosme Božiu lásku, aby vás očistila od všetkého, čo nie je dobré, aby ste slobodne vykročili Božou cestou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Prichádzam, aby som sa vás opäť dotkla svojou láskou. Moje srdce túži, aby ste rástli v láske, aby ste rozkvitali v mojom náručí. Vidím svet, ktorý kráča bez Boha, uväznený v hriechoch. Vidím nekonečné volanie a prahnutie po láske a túžbu po lepšom svete. Na to, aby sa zmenil váš život, stačí iba jedno. Zmeniť svoje srdce a uveriť v Božiu lásku. Hľadáte pravdu, podľa ktorej chcete kráčať. Milované deti, pravdu nájdete v mojom Synovi a v jeho slove.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Všetky vás objímam a chcem vás uistiť, že v mojom náručí ste v bezpečí. Som tu, aby som sa s vami modlila za dar viery. Viery, ktorá je plná života. Mojim želaním je, aby ste sa nehanbili za môjho Syna. Ak sa nebudete hanbiť za to, že ste deti Božie, vtedy budete slobodné. Ďakujem vám za všetku vašu lásku. Prijmite moje požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Radujem sa z toho, že vďaka mojim príchodom spoznávate a zakúšate Božiu lásku. A preto dnešné posolstvo chcem venovať tým, ktorí ešte pochybujú o Božej dobrote. Želám si, aby ste vy, moje deti, ktoré máte strach a nedostalo sa vám dostatok lásky, prišli k môjmu Synovi. Aby ste v Ňom spoznali lásku Otca, ktorý miluje, odpúšťa a nikdy vás neprestane mať rád. Želám si, aby ste k nemu prichádzali nie zo strachu, ale s vedomím, že ste milované. Pretože tí, ktorí vedia a cítia, že Boh ich má rád, neboja sa ísť Jeho cestou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
     


15.10.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam s túžbou, aby viera vo vašich rodinách bola živá. Mojim želaním je, aby ste sa spoločne modlili svätý ruženec. Skrze túto jednoduchú modlitbu sa vaše srdcia otvoria pre Ježiša, môjho Syna, ktorý zapáli vaše srdcia mocou svojho Ducha. V srdciach, v ktorých horí oheň živej viery, horí oheň života a ním je Ježiš sám. A tak vaše rodiny nebudú chladné, ale bude v nich horieť oheň lásky a jednoty. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám radosť z každého z vás a veľmi vás ľúbim. Želám si, aby ste si uvedomili, že život je dar Božej lásky. Preto nežite prázdnym životom, ale naplňte ho oslavou a chválou Boha. Teším sa z toho, že ste prijali môjho Syna za svojho osobného Spasiteľa. Nebojte sa a mocou Svätého Ducha vydávajte o ňom svedectvo. Aby tí, ktorí žijú bez Boha, sa presvedčili, aký dobrý je Pán. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
     


15.12.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Prichádza čas milosti, kedy sa Ježiš narodí vo vašich srdciach. Preto poďte k Nemu, zanechajte hriech a jeho otroctvá, ktorým ste sa doposiaľ klaňali a pokloňte sa s čistým srdcom pravému Bohu, pravému svetlu, ktoré prišlo na tento svet. Keď príde radostný deň a uvidíte môjho Syna v náručí, modlitbou otvorte svoje srdcia, aby som vám ho mohla darovať. Iba v ňom ostanete v láske a budete schopné dávať lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Objímam vás celým srdcom a s veľkou láskou vás žehnám. Niektoré z vás, milé deti, neviete ako kráčať ďalej a cítite sa stratené. Dovoľte mi vziať vás za ruku a priviesť vás na cestu dobra a lásky, na cestu každodenného obrátenia. Poďte spolu so mnou meniť svet tak, že budete meniť svoje srdcia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás túžim priviesť bližšie k nášmu Nebeskému Otcovi, aby ste ho lepšie spoznali a zakúsili, ako veľmi vás má rád. Jeho dlane sú dlane milujúceho Otca plné lásky a darov, ktoré pripravil pre vás. Preto poďte k nemu a načierajte z jeho požehnania. Jemu patrí všetko, aj to, čo si myslíte, že patrí len vám. On sa stará o všetko a postará sa aj o vás ešte s väčšou nežnosťou, ak mu dovolíte, aby vás pritúlil vo svojom náručí. Modlitbou a pôstom odstráňte prekážky, ktoré vám bránia prísť k Nemu. Poďte, nech sa vaše obavy a hriech rozplynú v Jeho milosrdnej a odpúšťajúcej láske.
     Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.


15.03.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Poďte ku mne do môjho náručia, aby ste zakúsili, ako vás milujem. Svojou láskou vás chcem uchrániť pred ostňom sebectva, ktorý ničí lásku a uzatvára vaše srdcia. Modlitbou lásky chcem zastaviť chlad, ktorý je medzi vami. Modlite sa spolu so mnou, pretože spoločná modlitba uzdravuje svet. Môj Syn neprišiel na to, aby ste aj naďalej žili v otroctve, ale aby ste v ňom boli slobodné. Noste v sebe víťazstvo Jeho kríža i radosť, ktorá vytryskla vo Veľkonočné ráno a ostne nelásky vás nezrania.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam medzi vás z milosrdnej a dobrotivej Božej lásky. Prosím, prijmite moje materinské požehnanie. Objímam vás tak, ako len matka vie objať svoje milované deti. Boh vás stvoril z lásky. Preto z pokladu svojej duše rozdávajte dobro, ktoré do vás vdýchol milujúci Otec. Pozrite na zem ako je ozdobená kvetmi, ktoré šíria vôkol seba krásu a ľúbeznú vôňu. Aj vy ste boli stvorené, aby ste rozdávali dobro, chválili a oslavovali nášho Pána. Dokážte svetu, že nie hriech, ale milosrdná láska robí svet krajším. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moje srdce je plné radosti z toho, s akou veľkou láskou a dôverou prichádzate ku mne. Vaša láska sa hlboko dotýka môjho materinského srdca. Obraciate sa na mňa so svojimi prosbami. Ubezpečujem vás, že všetky hlboko vkladám do svojho srdca a prosím svojho Syna za vás. Vaše prosby sú žíznením po láske. Poďte deti moje, môj Syn Ježiš čaká na každého z vás, aby uhasil váš smäd. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes prichádzam z veľkej Božej lásky. Milujem vás tak veľmi, ako milujem svojho Syna Ježiša. Mojim želaním je, aby ste ho nasledovali čisto a úprimne. Milujte tak, ako miluje On. Robte dobro a budete rozdávať pokoj a radosť ako On. Z hĺbky svojho srdca verte Ježišovi a uvidíte, akou nádhernou cestou vás povedie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.


15.07.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Neprestajne sa radujte, že Boh prebýva s vami. Vďaka jeho milosti sa môžem s materinskou nežnosťou vám prihovárať a preto mojim dnešným želaním je, aby ste menili svoje srdcia. Zakaždým, keď narazíte na hriech, rozhodnite sa pre lásku. Keď Boh uvidí vo vašich srdciach túžbu zmeniť sa a zanechať hriech, nebude meškať so svojou milosťou a dostanete všetko čo potrebujete. Srdce bez hriechu je srdce plné Božieho svetla a požehnania.
     Ponáram vás do svetla lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2012 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     S veľkou radosťou prichádzam medzi vás, aby ste aj v dnešný deň zakúsili moje materinské objatie. Prišla som, aby som sa dotkla vašich sŕdc. Tu na Svätodušnici budem neprestajne rozdávať svoju lásku. Vaše srdcia otvárať Duchu Svätému, aby ich zapaľoval ohňom živej viery. Svojim materinským príhovorom chcem uľavovať vašim utrpeniam. Božími milosťami vás chcem potešovať. Deti moje, svedčte o Božej láske tak, že budete nosiť Boha vo svojich srdciach. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som spolu s vami chválila dobrotivého Otca za život viery, ktorý vám daroval skrze môjho Syna. Mojim želaním je, aby ste sa otvorili tichu. Umožnite Duchu Svätému, aby zapálil vaše srdcia ohňom modlitby. Dovoľte mu, aby vás voviedol do modlitby skrze tichosť srdca, pretože ovocím ticha je modlitba. V modlitbe spoznáte, ako veľmi Bohu na vás záleží. Čím viac sa necháte ponoriť do Božej lásky, tým viac budete horieť ohňom živej viery. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som vás zjednotila modlitbou prosiac za dar živej viery. Vaše srdcia nech sú jedno, aby Duch Svätý ich zapálil ohňom živej viery. Posilnené mocou Svätého Ducha budete schopné vydávať svedectvo o svojom Spasiteľovi, ktorý vám daroval nový život. Je ešte veľa mojich detí, ktoré o Ježišovi nič nevedia alebo majú z neho strach. Iné o ňom nechcú počuť alebo ho nenávidia. Deti, ktoré ste zakúsili lásku a dobrotu môjho Syna, svojim životom ukážte svetu Jeho pravý obraz. Som matkou vás všetkých a žehnám celému svetu svojim materinským požehnaním. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Cesta svätosti je cesta lásky. Mojim želaním je, aby ste rástli v láske. Ďakujem, že mnohé z vás ste spolu so mnou na túto cestu vykročili a darovali svoj život Ježišovi. Teším sa tomu, že ste pochopili, že svätosť nespočíva v spoliehaní sa na svoje sily, ale v odovzdanosti sa môjmu Synovi, ktorý je vaším víťazstvom. Som naplnená radosťou, že neostávate vo svojich hriechoch, ale vstávate z nich spolu s Ježišom. Nezabúdajte, milé deti, že nestačí svoje hriechy len oľutovať, ale je potrebné naprávať svoje omyly. Ak ste vo svojej slabosti spôsobili rany, nezabúdajte priniesť aj uzdravujúcu lásku. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2012 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádza čas kedy opäť budeme spoločne prežívať Ježišovo narodenie. Pozerám sa do sŕdc, z ktorých sa vytratilo Božie svetlo. Otvorte svoje srdcia a prijmite ten najvzácnejší dar, môjho Syna. Keď budeme spoločne oslavovať Jeho narodenie, dovoľte mi položiť Ježiša do jasieľ vašich sŕdc. On zaženie každú tmu a vy budete môcť opäť rozdávať Jeho svetlo vôkol seba. Milované deti, želám si, aby ste svojho novonarodeného Pána oslavovali modlitbami chvál. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento milostivý čas prichádzam, aby som vám pripomenula, aký vzácny dar je modlitba. Mnohokrát ste zakúsili, aké požehnanie vám prináša vzájomný rozhovor medzi sebou, ak pramení z láskavého a úprimného srdca. Zamyslite sa deti, akým veľkým požehnaním je pre vás to, keď otvoríte v modlitbe svoje srdcia Bohu, ktorý je láska. Preto nebojte sa priblížiť k môjmu Synovi, ktorý vás učí modliť sa k svojmu a nášmu Otcovi, ktorý vás má nadovšetko rád. Želám si, aby ste sa ponorili do modlitby lásky, v ktorej dostanete všetko od Toho, ktorý vás stvoril z lásky. Bohu, ktorý koná zázraky a národom dáva poznať svoju moc. Ktorému nič nie je nemožné. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     
     Som pri vás a veľmi si želám, aby tieto moje slová vniesli Božie svetlo do vašich sŕdc. Dnes moje materinské srdce vás chce zapáliť veľkou láskou a úctou k môjmu Synovi v Eucharistii. Túžim, aby ste mali v Ňom toľké zaľúbenie, ako moje srdce. So živou vierou upriamte svoj zrak na Ježiša, ktorý povedal: „Ja budem s vami...“ Prečo je vo vás potom toľko nepokoja a úzkosti, keď vám je Ježiš tak blízko? Poďte k Nemu a s láskou sa mu klaňajte. Zotrvávajte pri Ňom v modlitbe, chvále a uctievaní, nech vás prežiari svojou láskou. V tomto pôstnom čase mu dovoľte, aby sňal vaše bremená, ktoré vám bránia kráčať cestou lásky. Všetok chlad a pochybnosť nech spáli On, ktorý prebýva s vami v živom chlebe. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Keď môj umierajúci Syn na kríži povedal: „Žena, hľa tvoj syn...“, v tej chvíli každý z vás bol zverený môjmu materinskému srdcu. Boli ste mi darované z veľkej Božej lásky a nik vás nemôže vytrhnúť z môjho milujúceho náručia. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Spolu so mnou sa zahľaďte na kríž a dovoľte, nech moc svätého kríža zažiari vo vás. Prijmite všetku lásku, ktorú vám Ježiš dáva. Nechajte sa preniknúť touto láskou, silou i odvahou niesť kríž, ktorý je znamením víťazstva. Svedčte tomuto svetu, že sa oplatí žiť pre lásku nie sebeckú, ale lásku, ktorá sa dáva. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Pozrite na jarnú krajinu, ktorá svojou krásou a prebúdzajúcim sa životom svedčí o veľkej Božej láske a dobrote. Modlite sa, aby Božia láska a odpustenie vstúpili do sŕdc, ktoré bažia po vojne a seba zničení. Želám si, aby ste sa v Ježišovi stali poslami života. Radujte sa, že Ježiš nezostal v hrobe, ale žije. Nech vám nič nezoberie túto radosť, pretože náš Spasiteľ porazil všetko zlo. Buďte živým svedectvom o Ježišovom víťazstve, ktoré je aj vašim víťazstvom. Nech sa vaše pery neboja hovoriť. No predovšetkým svedčte láskou svojho srdca, pretože slová bez lásky nestačia. Ponáram vás do lásky zmŕtvychvstalého Ježišovho srdca a mojej materinskej lásky.


15.05.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Túžbou môjho materinského srdca je zhromaždiť vás vo svojom náručí ako v záhrade lásky. V spoločnej modlitbe pozdvihnime svoje ruky prosiac milujúceho Otca v mene môjho Syna o najvzácnejší dar, ktorý vám nikdy neodmietne dať. Dar Svätého Ducha. Dovoľte Duchu Svätému nech vás zapáli ohňom živej viery a už nebudete ako planý figovník, na ktorom sa nič nerodí. Pretože v Ňom budete žiť nový život a budete prinášať dobré a zdravé ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moje materinské srdce sa otvorilo pre život a preto si veľmi želám, aby ste aj vy nosili v sebe život Božej lásky. Buďte tí, ktorí horia ohňom živej viery. Naplňte sa chválou a oslavou nášho milujúceho Otca, skrze ktorého všetko žije. Ktorý stvoril slnko a dáva mu nad vami vychádzať a zapadať. O Jeho sláve rozprávajú nebesia a obloha hlása dielo Jeho rúk. Ďakujte mu, že všetko živé vám položil pod nohy i vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom. Preto pohliadnite na nebesia, dielo Jeho rúk a na mesiac a hviezdy, ktoré taktiež stvoril. Chváľte a ďakujte mu, že vdýchol život každému z vás. Oslavujte Boha, chváľte a vyvyšujte Jeho sväté meno. Verte, že ste stvorené z Otcovej veľkej lásky a preto nechajte sa viesť Jeho Svätým Duchom. Nikdy nenačúvajte nepriateľovi, ktorému šliapem na hlavu. Lebo on vás vovádza do smrti. Ponáram vás do života lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V srdci nosím nesmiernu radosť, že prijímate moje materinské želania a tak sa váš život stáva radostnejším. Dnes si želám, aby ste sa obrátili na nebeského Otca s dôverou. Jeho starostlivý pohľad sa od vás neodvracia, ale s veľkou láskou sa pozerá na každý váš krok. Prečo sa potom k Nemu modlíte s ustarosteným a ustráchaným srdcom? Vari vám nedá všetko čo potrebujete prv než by ste ho prosili? Modlite sa k Nemu modlitbou chvál a oslavujte ho radostným srdcom, lebo on je Otec plný nežnej lásky a starostlivosti. Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.


15.08.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vás pritúlila k môjmu srdcu naplnenému radosťou. Žehnám vás materinským požehnaním a želám si, aby ste aj vy žehnali podľa môjho príkladu. Nech ste tí, ktorí žehnajú a premieňajú svet láskou, ktorá vychádza zo žehnajúcich sŕdc. Budem sa tešiť ešte viac, ak budete šíriť viac a viac Božieho svetla skrze moc požehnania. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2013 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám za všetku vašu lásku, s ktorou za mnou prichádzate a ktorá je pre moje srdce nádherným darom. Túžim, aby ste boli živým svedectvom Božej lásky skrze živú modlitbu. Ak modlitba lásky vám vychádza zo srdca a vaša modlitba je skutočným stretnutím, ktoré vás premieňa, vtedy sa stávate svedectvom Božej lásky pre druhých. Nech je pre vás modlitba živým stretnutím sa s vašim milujúcim Otcom a On vo vás zanechá svoj dotyk lásky. Božia láska bude prúdiť cez vás iba vtedy, ak jej hriech nebude robiť prekážky. Sviatosť zmierenia nech je pre vás vždy novým začiatkom. Poďte ku mne, deti a pozdvihnime svoje ruky k modlitbe, aby sme zakúsili jej nádherné ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2013 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Všetkých si vás privíňam k môjmu materinskému srdcu. Chcem, aby každé moje dieťa na zemi vedelo, že ho milujem, chránim a sprevádzam. Mojim želaním je, aby ste sa stali pochodňami, ktoré sú zapálené ohňom Ducha Svätého. Nech horíte tak, aby ste zapaľovali srdcia živou vierou všetkých vôkol vás. Potešte Ježiša a buďte soľou zeme a svetlom sveta. Žehnám vás a ďakujem, že bránite život, ktorý vám bol daný z Božích rúk ako vzácny dar. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Som vašou matkou, ktorá sa neprestajne za vás prihovára u svojho Syna. Modlitba je vzácny dar, ktorej hodnotu spoznáte až vtedy, keď sa pre ňu otvoríte a zakúsite jej hojné požehnanie. Tak veľmi si želám, aby ste si zamilovali osobnú modlitbu. V pôvabe jej ticha vám Boh načúva a vy môžete načúvať Jemu. On sa vám prihovára a vy sa môžete prihovárať Jemu. On hľadí na vás a vy môžete hľadieť na Neho. Keď zotrvávate v Pánovej prítomnosti, ponorené v Jeho láske, je to vzácny čas, ktorý nikdy nie je premrhaným časom. A ak vaše srdcia zahalí tieň starostí, ktoré vás budú odvracať od modlitby, zložte ich na Pána a majte k nemu dôveru. On sa už postará. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádza milostivý čas, v ktorom budeme sláviť Ježišovo narodenie. V tú tichú a svätú noc, keď budete hľadieť na môjho Syna túliaceho sa v mojom náručí, pripomeňte si, že ho chcem položiť do jasieľ vašich rodín. Želám si, aby ste zakúsili neopísateľnú radosť, že to malé betlehemské dieťa je vašim Spasiteľom. Keď budete čítať z Božieho slova o zázraku Jeho narodenia, naplňte sa modlitbou vďakyvzdania. S radosťou v srdciach oslavujte milujúceho Boha za to, že pokojom obdarúva tých, ktorí sú dobrej vôle. Ako vaša milujúca matka túžim po tom, aby vaše rodiny nanovo objavili vzácny Boží dar a ním je Božie slovo, ktoré je stále živé a prináša život tým, ktorí kráčajú podľa neho. Ak sú vaše rodiny zranené a zmätené, hľadajte pravdu a svetlo v Božom slove, ktoré vás vovedie do kráľovstva betlehemského dieťaťa, do kráľovstva lásky, radosti a pokoja. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.


15.01.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám veľkú radosť, že aj naďalej načúvate môjmu srdcu a s radosťou uskutočňujete moje materinské želania. Tým, že sa nechávate mnou materinsky vychovávať, potešujete svojho Otca, ktorý je na Nebesiach. Mojou túžbou je, aby ste aj vy túžili po Duchu Svätom, ktorý iskrou svojej lásky roznieti vaše srdcia zakaždým, keď ho v modlitbe úprimne poprosíte. Túžte po tom, aby ste horeli a nikdy sa neunavili v žití a rozdávaní Božej lásky. Tým, že budete horieť jeho ohňom, budete aj iných vovádzať do Božej prítomnosti skrze jednoduchosť svojho života a Boh bude prostredníctvom vás všetko zlé meniť na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moja materinská láska vás neprestajne sprevádza a uisťujem vás, že ste pod mojim starostlivým pohľadom. Túžim, aby ste rástli vo svätosti. Dovoľte, aby Ježiš vás obdaroval týmto darom. Naplňte sa túžbou, aby ste sa stávali zo dňa na deň svätejšími. Navzájom sa nezraňujte, ale pomáhajte si rásť v láske. Sviatosť zmierenia, modlitba a pôst nech vám pomáhajú očisťovať vaše duše a srdcia, nech sú zdobené Božou láskou a radosťou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Tak, ako som sprevádzala svojho Syna v jeho utrpení, chcem byť s vami vo vašich utrpeniach, pripomínajúc vám, že nie ste samé, ale Ježiš je s vami. Odovzdajte sa mu a všetky ťažké utrpenia sa v jeho rukách premenia na sladké víťazstvá. Modlím sa, aby v hrudi každého z vás bilo súcitné a láskavé srdce, ktoré prinesie svetlo v každej bolesti. Ježišovo víťazstvo majte na mysli zakaždým, keď sa budete dotýkať rán svojich bratov a sestier stretajúc ich na ceste a prinášajúc im radosť zo svojho súcitného a láskavého srdca. Sám Ježiš bude vašim a ich víťazstvom a uzdravením. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Viniem si vás k môjmu materinskému srdcu, ktoré každým svojim tlkotom svedčí o ľúbeznej láske, ktorou vás nežne milujem. Modlím sa, aby vás môj Syn obdaril živou vierou, ktorá vám pomôže zotrvať v láske vo chvíľach utrpenia, ale najmä v pokušeniach, keď chcete nelásku odplácať nenávisťou a vaše ruky chcú brať kamene namiesto odpustenia. Ježišov kríž hovorí o veľkej láske a víťazstve nad svetom plným nenávisti a každým hriechom. Pozrite na Ježiša, ktorý odsudzuje hriech nie človeka. Ponorte sa do svetla, ktoré vychádza z Ježišových slov na kríži a nechajte sa nimi viesť, aby sa vo vás zrodil úsvit veľkonočného rána, ktoré žiari radostným víťazstvom. Ponáram vás do víťazstva lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prihováram sa vám s materinskou trpezlivosťou ľúbiac vás celým srdcom. Modlitbou lásky túžim zapáliť každé srdce na zemi, aby ste skrze tento vzácny dar zakúsili, že živý Pán je vám blízko. Želám si, aby vaša modlitba bola pre vás skutočným stretnutím sa s Ježišom, ktorý vás uzdravuje a premieňa na kresťanov lásky, ktorí sú plní Ducha Svätého a zdobí ich krása duše a milujúce srdce a ktorí v božom svetle vedia správne rozlíšiť dobro od zla. Chcem byť pre vás matkou, ktorá vás starostlivo stráži a chráni dar modlitby vo vašich srdciach, aby ste neprestajne horeli a skrze osobnú skúsenosť pozývali k modlitbe tých, ktorí ešte nezakúsili jej nádherné ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Z hĺbky srdca si želám, aby ste si zamilovali Ducha Svätého. On je prítomný v každom človeku, ktorý uveril v môjho Syna Ježiša. Preto nepochybujte, ale dovoľte mu naplno vo vás pôsobiť. Zrieknite sa všetkého, čo mu uberá prvé miesto vo vašich srdciach. Načierajte a pite z prameňa živej vody. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam, aby som vaše srdcia otvorila pre Božie dary a dnes zvlášť vás obdarila darom bázne pred Pánom. Ste stvorené tak veľkou a nežnou láskou Otca, ktorý vás stvoril pre lásku. A práve preto vás materinsky prosím, nešliapte po Božích prikázaniach, ale pokorte svoje srdcia pred svojim Stvoriteľom. Keď ničíte prikázania lásky, ničíte samé seba. V modlitbe sa obráťte k svojmu Stvoriteľovi, aby vám všemohúcim dotykom utvoril nové srdcia, ktoré Jeho prikázania nebudú chápať ako otroctvo, ale ako pravé oslobodenie z otroctva hriechu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, aby ste si vypočuli moje želanie. Vaše modlitby spájam s mojimi modlitbami a vkladám ich do rúk môjho Syna s prosbou, aby vás naplnil mocou Svätého Ducha. Srdcia, ktoré sú zapálené ohňom Ducha Svätého, netúžia po hriechu, ale sú plné Božej radosti, ktorá pramení z lásky. Viete deti, že sem prichádzam, aby som vám pomáhala. Prijmite moju materinskú lásku a starostlivosť, ktorú vkladám do každého posolstva. Želám si deti, aby ste ich s láskou prijali a žili. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám za všetku vašu lásku. Teším sa z toho, že prichádzate ku mne s dôverou. Som vašou bolestnou Matkou, ktorá s vami súcití a ktorej nie je ľahostajné vaše utrpenie. Dnes ste sa zverili Ježišovi, nášmu Pánovi a mne, zasvätili seba a svoju krajinu našej láske. Obklopené láskou našich sŕdc budete pod mocnou ochranou. Ako vaša starostlivá Matka budem bdieť nad vami a chrániť svetlo živej viery v duši každého z vás. Nenechajte si nepriateľovi, ktorému som rozšliapla hlavu, zobrať lásku k Bohu a Božie dary. Nedajte sa znechutiť, ale zjednoťme sa v modlitbe, v ktorej budeme prosiť Ducha Svätého, aby ohňom pravdy a lásky obnovil svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2014 - prostredníctvom Martina

Milované deti!
     Dnes prichádzam k vám všetkým, ktorí sa na mňa obraciate s dôverou. Ako milujúca matka chcem chrániť vaše srdcia a upozorniť vás vždy, keď z nich vychádza to, čo vás poškvrňuje. Preto v pokore skúmajte každý svoje srdce, čím je naplnené. Je prežiarené prítomnosťou nášho Pána? Nech ste tí, ktorí svojou prítomnosťou vyžarujú lásku svojho Spasiteľa, ktorá nezraňuje, ale v pravde prináša radosť, pokoj a požehnanie. Želám si, aby ste sa zvlášť v tento čas zjednotili so mnou v modlitbe svätého ruženca. Nech táto modlitba, v ktorej mám toľké zaľúbenie, preteká vašimi srdcami a buduje vo vás živý a dôverný vzťah s mojím synom Ježišom. On bude bdieť nad čistotou vašich sŕdc. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     S materinskou láskou sa vám prihováram a uisťujem vás, že je s vami moje požehnanie. Veľmi túžim, aby ste boli vytrvalé v spoločnej modlitbe vo vašich rodinách. Je to požehnaná chvíľa, v ktorej zakúšate Božiu blízkosť, lásku, požehnanie a v ktorej ste obdarované Božími darmi a milosťami. Vždy hľadajte príležitosť ku spoločnej modlitbe, ktorá vám pomáha rásť vo svätosti. Modlím sa s vami a želám si, aby ste zakúsili ako vás ľúbim a ako si prajem vaše šťastie. Chcem vás chrániť pred svetom pýchy, v ktorom človek túži po moci a oslavovaní sa. Túžim z vás vychovať deti jednoduché a pokorné, ktoré milujú Boha a budú ho oslavovať navždy v Nebi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2014 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádza požehnaný čas, keď budete opäť hľadieť na novorodené dieťa v mojom náručí. Svoju materinskú ruku kladiem na srdce každého z vás, aby sa rozozvučalo tlkotom modlitby, ktorá vás pripraví na narodenie môjho Syna. Pozývam vás, aby ste sa so mnou modlili: „Milovaný Ježišu, skrze čistý a svätý život tvojej i našej matky, vstúp do života každého z nás, aby zažiarilo v našich dušiach pravé betlehemské svetlo, ktoré svetu prinesie pokoj“. Deti, Ježiš ku vám prichádza, pozvite ho nanovo do svojho života. Nech tento milostivý čas je pre vás žitím živej viery a radosti. Tak ako je On pre vás darom, nech ste aj vy darom pre iných. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Z hĺbky svojho materinského srdca si želám, aby ste sa viac modlili k Duchu Svätému. Otvorte mu svoje srdcia, aby vás zapálil svojim ohňom, ktorý roznieti vo vašich rodinách a farnostiach spoločnú modlitbu. Pozvite ho a On vás prežiari svojou prítomnosťou, ktorá vás posilní v kráčaní po ceste svätého života. Ako vaša milujúca matka, matka modlitby, sa budem modliť s vami. Duch Svätý vás uzdraví a očistí od všetkého, čo nie je čisté a sväté. Posilní vás konať dobro z hĺbky srdca. V ňom budete mať silu žehnať a modliť sa za tých, čo vám spôsobujú príkoria. V Jeho láske dokážete nielen odpustiť, ale sa aj zmieriť so svojimi nepriateľmi a opäť žiť v priateľstve a láske ako deti jedného Otca, ktorý je na Nebesiach. Deti, vykročte na novú cestu, cestu radosti v Duchu Svätom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľmi vás milujem. Láskou svojho materinského srdca vás chcem zapáliť vierou a nádejou, že aj napriek ťažkostiam a zlyhaniam vaša budúcnosť je v Božích rukách a ako vaša matka som s vami, aby som vám pomáhala uskutočniť Boží zámer v živote každého z vás. Tak veľmi potrebujete uzdravujúci dotyk Ducha Svätého. Už ste pochopili deti, že nie z vlastných síl, ale iba v láske, svetle a sile Ducha Svätého dokážete svedčiť o Ježišovi, svojom Spasiteľovi?! Modlitbou ho neprestajne pozývajte do svojho života, dajte sa ním viesť a zakúsite, aký je nádherný život v Duchu Svätom. Zverte mu svoj život a On vás zapáli ohňom živej viery. Modlitbou a pôstom očistite svoje srdcia od všetkého, čo mu prekáža naplno vo vás pôsobiť. Ako je prebúdzajúca sa jarná krajina naplnená ľúbeznou vôňou kvetov, želám si, aby ste sa aj vy prebudili z duchovnej vlažnosti a šírili vôkol seba vôňu Ducha Svätého. Iba v ňom dokážete prinášať Ježišovo posolstvo celému svetu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Spolu so mnou sa v tichu lásky zahľaďte na môjho ukrižovaného Syna. Dovoľte, aby Jeho láska zapálila vaše srdcia. Takto uzdravené budete môcť vykročiť každý deň na cestu lásky, prežívajúc to, že blížny, ktorého stretnete, je Otcov dar pre vás. Ako vaša milujúca Matka vám chcem pomáhať kráčať touto cestou verne nasledujúc Ježiša. Modlitbou lásky neprestajne roznecujte tento oheň, ktorý aj najťažšie utrpenie dokáže premeniť na radostné víťazstvo. Modlím sa za vás, aby ste boli deti živej viery, ktoré vedia komu uverili a kam kráčajú. Pravá láska môže horieť iba v čistom srdci. Preto dovoľte môjmu Synovi zmyť z vás všetok hriech, nech môže vo vás zažiariť svetlo lásky veľkonočného rána. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Objímam vás láskou, ktorá rozradostnila moje srdce vo veľkonočné ráno. Želám si, aby každý z vás z hĺbky srdca vyznal: „Ježiš je môj Pán, On je môj Milovaný.“ Modlím sa za vás a vyprosujem vám dar živej viery, v ktorej dokážete bez strachu ohlasovať veľkonočnú radosť, že Boh je naša spása. Pozývam vás, aby ste každý deň vykročili na cestu svätosti. Nechajte sa preniknúť duchom Ježišovej lásky, ktorá prijíma utrpenie, aby ho premenila na veľkonočné víťazstvo. Po ceste svätosti sa nedá kráčať s uzatvoreným srdcom, moje deti. Preto otvorte svoje srdcia láske a nežne milujte svojich blížnych, pretože náš Pán je v každom z nich. Modlitbou lásky zúrodňujte svoje srdcia a tak budú viac a viac podobnejšie Ježišovmu a môjmu srdcu. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Veľmi vás ľúbim a ďakujem vám, že prichádzate ku mne s dôverou. Nič tak nepoteší moje srdce ako to, že vás vidím kráčať Božou cestou. Nebojte sa svojej krehkosti. Umožnite Duchu Svätému, aby vás posilnil svojou milosťou a voviedol do života modlitby skrze Božie slovo. Každodenne čítajte z Božieho slova vo vašich rodinách a ďakujte Bohu, že sa ku vám prihovára týmto vzácnym spôsobom. Želám si, aby každý z vás v jednoduchosti srdca skrze modlitbu lásky zvolal k Duchu Svätému: „Príď Duchu Svätý, príď do môjho života, celý sa ti odovzdávam. Prosím, naplň ma svojou láskou.“ Moje deti, Duch Svätý je ten najvzácnejší dar, ktorý vám milujúci Otec môže dať. Jeho láska vás bude viesť cestou svätosti. V ňom budete premáhať hriech, prinášajúc pravú radosť, ktorá pramení z čistej lásky, ktorá sa dáva. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som vašou starostlivou Matkou, ktorá vás ponára do svetla materinskej nežnosti najmä vtedy, keď máte pokušenia zísť z cesty lásky. Zostaňte verné tejto ceste a tým potešíte moje srdce. Pomocou modlitby lásky dovoľte Bohu, aby prežaroval vaše srdcia svojim svetlom a menil ich svojou prítomnosťou. Srdcia plné Božej prítomnosti žiaria Božím svetlom a ako deti svetla už nebudete viac brať do úst hriešne slová, ale z plnosti sŕdc dokážete hovoriť o Božej láske a dobrote. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ako vyprahnutá zem opätovne ožije po zúrodňujúcom daždi, tak aj vy ožijete živou vierou, ak sa otvoríte pre Božie milosti skrze osobnú modlitbu. Želám si, aby ste sa spolu so mnou modlili a modlitbou otvorili svoje srdcia pre mocné pôsobenie Ducha svätého, ktorý vás obnoví a vovedie do osobného a živého vzťahu s mojim Synom Ježišom. Som vašou milujúcou Matkou a chcem vás svojou starostlivosťou voviesť do života modlitby, v ktorej sa stretnete nie s mŕtvym, ale živým Bohom, ktorý vás miluje a záleží mu na každom z vás. Ako deti jednej Božej rodiny sa modlite s láskou jeden za druhého, aby ste si navzájom vyprosili dobro a Božie požehnanie. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Objímam celý svet svojim materinským srdcom, aby som ho naplnila láskou a nežnosťou. Veľmi vás ľúbim a želám si, aby ste zakúsili radosť, ktorá pramení zo žitia živej viery. Preto zanechajte hriech, ktorý ničí vaše životy a rozhodnite sa kráčať cestou čistého srdca. Modlite sa denne svätý ruženec a v jednote sŕdc prosme Ducha Svätého, aby zostúpil a prežiaril každé srdce svojim svetlom. V ňom dokážete vyznať: „Ježiš je môj Pán“. Milé deti, otvorte svoje srdcia svetlu lásky Ducha Svätého, aby Ježiš môj syn bol vami milovaný. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam a prihováram sa vám, aby ste skrze moju prítomnosť a lásku mojich slov zakúsili, že Boh je vám v každom okamihu života blízko. Pomocou úprimnej modlitby ponárajte svoje srdcia do svetla Božej lásky. Prežiarené Božím svetlom budete prinášať Svetlo všetkým hľadajúcim. Tým Svetlom je Ježiš, môj syn. Pri krížoch a ťažkostiach nereptajte, ale chváľte a dobrorečte Bohu za všetko a tak ostanete vo svetle Božej lásky, ktorá premení aj najväčšie zlo na dobro. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prinášam vám materinské požehnanie a náruč plnú Božích milostí, ktoré chcem rozdať každému, kto prichádza ku mne s dôverou. Mám radosť z toho, že sa pre vás modlitba stáva radostným a vzácnym časom, stráveným v Božej blízkosti. Každý deň kráčajte bez strachu s vedomým, že vás stráži a chráni ruka Dobrého Pastiera. Mojim želaním je, aby ste sa na Ježiša obracali s vierou a dôverou. Modlite sa k nemu slovami žalmu: „ Pán je môj pastier, nič mi nechýba....“, a On vo vás rozmnoží vieru a dôveru. Rozjímajte nad týmto žalmom, aby ste spoznali, ako veľmi ste milovaní. S očami upretými na Ježiša budete kráčať s rozjasnenou tvárou, lebo budete vedieť, komu ste uverili a komu dôverujete. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Nebojte sa, som s vami, aby som vás svojou láskou chránila v mojom materinskom náručí. Do spoločnej modlitby lásky ponorme svet, aby bol uhasený oheň každej skazy a nenávisti. Želám si, aby ste boli dobré deti, ktoré vynášajú z pokladu svojich sŕdc dobro. Bolelo by ma, ak by ste si ospravedlňovali svoje hriechy a mysleli si, že kráčate s Ježišom. To nie je cesta môjho Syna. Vždy úprimne ľutujte svoje hriechy a proste Boha o odpustenie. Nemeškajte s nápravou svojho života, aby ste vedené Božím duchom mohli vykonať veľa dobra a žiť vo svornosti a láske. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.12.2015 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Blíži sa svätá noc, v ktorej budeme prežívať radosť z Božieho narodenia. Môj Syn Ježiš, ktorého som vložila do jasieľ, je ten istý, živý, prebývajúci v Eucharistii. Emanuel, najvzácnejší dar, ktorý prebýva s vami ako živý chlieb. On je pravý Boh, ktorému sa klaňajú všetky národy. Deti, poďte a klaňajme sa mu, nech vás prežiari svetlo lásky Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.


15.01.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu Svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha Svätého premáhajte zlo konaním dobra. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tento požehnaný a milostivý pôstny čas prichádzam, aby som vás posilnila v kráčaní po jednoduchej ceste, ktorá je cestou lásky. Mojim materinským želaním je, aby ste kráčali s mojim Synom Ježišom vytrvalo a rozhodne. Ak sa cítite vo svojom vnútri vlažné, vložte sa do Ježišových rúk a On vás obdarí novým zápalom, ohňom, v ktorom dokážete svedčiť o svojom Pánovi. Ak slabnete vo viere, modlitbou a pôstom sa posilňujte a pomáhajte si navzájom. Som s vami a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.03.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Želaním môjho materinského srdca, ktoré vás s láskou objalo pod krížom na Golgote je, aby ste v dôvernej modlitbe spolu s ukrižovaným Pánom, odovzdali svoj život milosrdnému Otcovi. Ponorené do lásky svätého kríža, so živou vierou, v tichu svojich sŕdc, opakujte: "Otče, staň sa Tvoja vôľa." Odovzdávajte sa mu znova a znova, aby sa Otcov zámer s vami uskutočňoval každým dňom. Úprimne mu vzdávajte vďaky, že vás pokáním premieňa a vovádza do víťazného života. Ďakujte mu za to, že vás neprestajne sprevádza dobrom a milosrdenstvom. Deti moje, nasledujte svojho víťazného a vzkrieseného Pána, ktorý žije. Modlite sa spolu so mnou za celý svet prosiac milosrdného a spravodlivého Otca, nech sa stane Jeho vôľa. Povzbudzujem vás, aby ste pod Jeho starostlivým pohľadom konali milosrdne i spravodlivo a budete požehnané. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.04.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. Chráňte sa hriechu a budete lampami, ktoré svietia Božím svetlom. Ak budete milovať úprimne a sväto, budete plné veľkonočnej radosti. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.05.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Každého z vás osobitným spôsobom ponáram do lásky môjho materinského srdca, vyprosujúc vám milosť, aby vaše srdcia boli jemné a citlivé na každý dotyk Ducha Svätého. Modlite sa spolu so mnou, aby Duch Svätý, ktorý vás nezištne obdarúva, posilnil vašu vieru, aby ste bez strachu svedčili a vyznávali, že Ježiš je váš jediný Spasiteľ a Pán. Nehanbite sa za svoju vieru, ale prijmite lásku, silu a odvahu Ducha Svätého. Veď ste deti jediného, pravého a všemohúceho Boha. Ostaňte v láske Ježišovho a môjho srdca.


15.06.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prichádzam, aby som vás aj dnes ponorila do svetla mojej materinskej lásky. S dôverou mi odovzdajte svoje srdcia, aby som ich obviazala modlitbou, ošetrila láskou, privinula k svojmu materinskému srdcu a zjednotila s mojim Synom Ježišom. Nezabúdajte na Neho keď ste v radosti a ani keď prežívate bolesti a starosti. Modlite sa denne modlitbou lásky, v ktorej sa stretáte so svojim Milovaným. Jeho láska je uzdravujúcim balzamom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.07.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa zjednotili so mnou v modlitbe prosiac Ducha Svätého, aby zostúpil na srdcia, ktoré sú otrávené jedom nenávisti, ktorý satan zákerne ponúka, aby ničil celý svet. Odprosujte dobrotivého Boha za svoje hriechy i hriechy celého sveta a vo svetle lásky Ducha Svätého vyznávajte, že Ježiš je váš jediný Pán a iba Jeho chcete verne nasledovať. Svedčte tomuto zranenému svetu o Ježišovej láske, ktorá má moc ho uzdraviť. Vzoprite sa zlu a prijmite do sŕdc Ducha lásky a zmierenia. Duch Svätý vás naplní svojim svetlom a Boží pokoj na vás spočinie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2016 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     Všetkých vás objímam svojim materinským náručím. Túžim, aby ste môjho Syna milovali, verne ho nasledovali a boli s nim zjednotené. On, ktorý je vinič a vy ratolesti. Iba v ňom budete prinášať zdravé ovocie. Modlime sa spoločne so živou vierou, aby Duch Svätý vás zapálil láskou, ktorá bude zapaľovať i tých, ktorí nepoznajú môjho Syna Ježiša. Mojou radosťou bude, ak si svätú katolícku Cirkev zamilujú vďaka vášmu svedectvu lásky a viery i tí, ktorí ju nemilujú. A to bude i vašou radosťou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.09.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes prichádzam, aby som vás všetkých nežne ponorila do svojej lásky, nežnosti a materinského súcitu. Moja prítomnosť nech je liekom na vaše rany. Želám si, aby sa vaše srdcia čoraz viac podobali môjmu srdcu. Srdcu, ktoré ľúbi čisto a bezpodmienečne. Prosím, deti moje, otvorte mi svoje srdcia, aby som v nich zapálila svetlo Božej lásky, ktoré prináša úľavu v utrpení. Srdce, z ktorého vychádza len hriech, seje bolesť za bolesťou. Ale srdce plné Božej lásky sa stáva liekom na rany svojich blížnych. Pripojte sa k mojej túžbe, aby môj Syn bol čím viac milovaný, pretože len srdce, ktoré miluje Ježiša, dokáže obstáť aj v najťažšom utrpení. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.10.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam z veľkej Božej lásky, aby som v duši každého z vás chránila oheň živej viery. Mojim želaním je, aby ste zotrvávali v modlitbe lásky, skrze ktorú náš Pán uháša váš duchovný smäd. Aj naďalej sa s láskou postite o chlebe a vode, aby ste boli slobodné od pút, ktoré vám bránia rozvíjať Božie dary, ktoré ste dostali pre dobro svoje a blížnych, a aby ste boli slobodné od všetkého, čo vás odvádza od radostného kráčania s Ježišom. Deti, želám si, aby ste z lásky verne nasledovali môjho Syna. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ak vás napĺňajú tiene neviery a pochybností a srdcia vám zraňuje nedôvera, poďte ku mne, k svojej matke. Dovoľte mi položiť na vás svoje ruky, aby som mocou svojej lásky a modlitby odohnala každý tieň neviery a nedôvery. Spolu so mnou sa zapozerajte môjmu Synovi do tváre. On vám dôveruje. Nech vás svetlo Jeho tváre naplní dôverou k Nemu, aby ste si, milé deti, dokázali dôverovať i medzi sebou navzájom. Každý deň sa s Ním môžete stretať a vidieť Jeho tvár pri prijímaní Eucharistie. Nevzďaľujte sa od Neho, ale práve naopak. So všetkou svojou biedou v dôvere poďte k Nemu. Iba On vás zachráni. Ponáram Vás do dôvery a lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2016 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Blíži sa Narodenie môjho Syna. Ku koncu tohto požehnaného adventného času sa ešte viac ponorte do ticha a spoločnou modlitbou v kruhu svojich rodín túžobne očakávajte Narodenie môjho Syna. Spoločne ho proste: „Príď, Pane Ježišu, do našich rodín a požehnaj nás!“ Sviatosťou zmierenia pripravte mu cestu, nech je vo vašich rodinách oslavovaný a vyvyšovaný. Lebo On je tým najkrajším a najvzácnejším darom. Už teraz sa raduje moje Srdce, keď vám ho budem môcť nanovo priniesť, aby prebýval medzi vami. Prijmite ho so živou vierou a tak sa vaše rodiny stanú živým Betlehemom. Ježiš je vašim jediným Pánom a vašou pravou radosťou. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes prichádzam k vám, aby som vás radostne ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca. Ponorené v našej láske naplňte svoje srdcia vrúcnou túžbou po Duchu Svätom. V spoločnej modlitbe prosme Pána, aby vás napájal z prameňa živej vody. Každé znechutenie premeňte na silnú túžbu po Duchu Svätom a pokorným súhlasom otvorte cestu mocnému pôsobeniu Ducha Svätého vo vás. Svetlo Jeho lásky vám pomôže napĺňať Otcovu vôľu. Želám vám, aby ste radostne kráčali v Duchu Svätom. Zostaňte v láske Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského Srdca. V nej nanovo zahoríte nádejou, že Ježišovo a moje Srdce zvíťazí a jar Ducha Svätého zakvitne v plnosti. Nechajte sa prežiariť týmto svetlom nádeje, aby Duch Svätý mohol konať vo vás Božie dielo. Ako vaša milujúca Matka som s vami, aby som vás povzbudzovala ešte k vrúcnejšej modlitbe, v ktorej dostávate milosť za milosťou. Potrebujem vás, deti moje, aby som skrze váš život živej viery, v tejto dobe zmätku a nepokoja, šírila vôňu Neba, vôňu svätosti. Milujem vás. Boh vás všetkých požehnaj.


15.03.2017 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Láska môjho materinského srdca vás privádza pred môjho Syna v Eucharistii. Poďte k nemu a s vrúcnou láskou sa mu klaňajte. V jednoduchosti a v hĺbke srdca každý z vás vyhláste, že Ježiš je jediný Pán vášho života. Keď sa v pokore klaniate môjmu Synovi, porážate tým klamstvo odvekého nepriateľa. Skrze vaše klaňanie sa Ježišovi v Eucharistii šliapem na hlavu hada. Preto s láskou prichádzajte k môjmu Synovi a klaňajte sa mu; ja sa mu klaniam spolu s vami. Rozhodnite sa, že sa nebudete klaňať žiadnemu inému bohu, ale len Trojjedinému Bohu, ktorý dáva život všetkému stvorenstvu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som vašou Matkou, pretože Ježišovo Srdce vás darovalo môjmu srdcu. Dávam vám vieru z mojej viery, nádej z mojej nádeje, lásku z mojej lásky a radosť z mojej radosti. Náš Spasiteľ, môj Syn žije a je s vami po všetky dni. On je pravé svetlo, ktoré bude žiariť vo vás vždy, keď mu dáte svoje "áno" a hriechu poviete "nie". Otvorte mu svoje srdcia, nech ich vedie láska nášho zmŕtvychvstalého Pána. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho srdca.
     


15.05.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Moje Nepoškvrnené Srdce si želá, aby ste z hĺbky svojich sŕdc, svojimi perami chválili a oslavovali nášho dobrotivého Boha. Zvelebujte a oslavujte ho modlitbou a oslavnými piesňami. Zároveň vás ako vaša milujúca Matka prosím: neberte Božie meno nadarmo. Nepreklínajte, nerúhajte sa, nezlorečte, nevyslovujte hriešne slová. Veď Boh vám dal dar reči, aby ste ho ňou chválili, dobrorečili jemu i svojim blížnym. Preto zanechajte hriech svojich sŕdc a pier, a náš Pán vás požehná. Aby ste to dokázali, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Radujme sa spoločne, že Ježiš, náš Pán, je medzi vami v Eucharistii. Som Matkou Eucharistického Spasiteľa. Preto si veľmi želám, aby ste sa vy, moje deti, zhromažďovali vôkol svojho Pána prebývajúcom v živom chlebe. On, ktorý je chlebom života, napĺňa vás pravým svetlom a ničí každú temnotu. Poďte k nemu, aby Láska vás zapálila láskou. Iba v ňom dokážete milovať čisto a sväto jeden druhého. S obnovenou úctou a láskou prijímajte denne svätú Hostiu so živou vierou, aby Pán mohol konať vo vás zázraky lásky. Každé sväté prijímanie nech je pre vás najvzácnejším a najdôležitejším okamihom dňa. Len ťažký hriech vás môže odlúčiť od Eucharistickej lásky, a preto očisťujte svoje srdcia vo sviatosti zmierenia, aby ste ich mali vždy otvorené pre nášho Milovaného. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     S dôverou prichádzate a obraciate sa ku mne, svojej Kráľovnej pomoci, ktorá vám v náručí prináša svojho milovaného Syna, ktorý vám všetkým svieti ako jasná hviezda pravdy a lásky, aby ste sa obrátili. Modlitbou a pôstom proste Pána, aby vás vymanil zo všetkých otroctiev, ktoré vám bránia, aby bol On, môj Syn nadovšetko vyvýšený vo vašich životoch. Nech je vami čoraz viac oslavovaný a velebený Ježiš prítomný v Eucharistii. Vzdávajte mu chválu, úctu a vďaku každý deň, no najmä vo sviatočný deň, ktorý patrí nášmu Bohu. Sväťte sviatočný deň a budete požehnané, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.08.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste ku mne prišli, svojej Kráľovnej pomoci, s úprimnou láskou vo svojich srdciach a túžbou vypočuť si moje posolstvo. Želám si, deti, aby ste ostali verné modlitbe lásky, v ktorej spoločne prosíme Ducha Svätého, aby svojim ohňom zapálil všetky srdcia. Každý deň ho v modlitbe proste a túžte, aby čoraz viac roznecoval vaše srdcia, aby ste kráčali s pochodňou živej viery. Skrze moje posolstvá vás vediem cestou svätosti. Svet bez Boha kráča inou cestou. Vy však, milé deti, kráčajte cestou svätosti, cestou môjho Syna. Duch Svätý je vašou silou. Žehnám vás materinským požehnaním a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes zvlášť ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca vaše rodiny a povzbudzujem vás ku spoločnej modlitbe, aby ste prežívali radosť, že Boh je vám blízko. Želám si, aby ste Boha milovali a ctili si ho nadovšetko. Ak ho budete milovať a ctiť pravdivo so živou vierou, potom sa dokážete milovať a ctiť aj navzájom medzi sebou. Mám k vám, deti moje, ešte jednu prosbu a to, aby sa svätý kríž nášho Pána vrátil do vašich príbytkov na čestné miesto, aby bol vašim svetlom. Žehnám vás materinským požehnaním.


15.10.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlím sa za vás, prosiac Nebeského Otca, aby sa Jeho vôľa v živote každého z vás celá vyplnila. Proste spolu so mnou: "Otče, nech sa mi stane podľa tvojho slova." Ostaňte jednoduché vo svojich srdciach, aby vás diabol nemohol oklamať. Chránim vás svojim materinským požehnaním a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.11.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Moja materinská starostlivosť vás aj dnes vovádza do modlitby lásky, v ktorej sa prihovárajte u Boha jeden za druhého, žehnajte, dobrorečte si navzájom. Toto dokážete vtedy, keď budú vaše srdcia čisté a pokorné, otvorené Božej láske. Chráňte sa hriechu a zvlášť nenávisti a pýchy, pretože takto zranené srdcia šíria vôkol seba zápach smrti. Ale srdcia plné Božej lásky a dobroty prinášajú život a požehnanie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Opäť prichádza milostivý a požehnaný čas, keď v mojom náručí uzriete novorodeného Ježiša. Som Matkou Novorodeného, ktorý prebýva s vami v živom chlebe. Som Matkou Eucharistického Pána. Preto vás túžim čoraz väčšmi zapáliť láskou a nesmiernou úctou k môjmu Synovi v Eucharistii. Poďte a klaňajte sa Kniežaťu pokoja. Prijímajte ho v plnosti lásky do čistých sŕdc, aby ste s radosťou oslávili Boha. Jeho pokoj naplní a ostane v tých, ktorí sú dobrej vôle. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem Trojjedinému Bohu, že mi dovolí, aby som mohla byť s vami, pomáhať vám a rozdávať Božie milosti. Dávam vám celú lásku svojho materinského srdca. Bdiem nad vami, aby ste mali čisté srdcia skrze vaše úprimné každodenné obrátenie. V spoločnej modlitbe pozývajme Ducha Svätého, aby vás neprestajne roznecoval ohňom lásky. Nechajte sa ním čím viac a viac prenikať, aby vo vás podnecoval túžbu po svätosti. Vaše srdcia nemajú túžiť po hriechu, ale majú túžiť po mojom Synovi, ktorý vás povolal k svätému životu. Nech sú vaše srdcia svätostánkami v ktorých prebýva Ježiš. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.02.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Tento pôstny čas je pre vás vzácnym darom, v ktorom Ježišova láska svätého kríža chce nanovo zažiariť vo vašich životoch. Povzbudzujem vás, aby ste si chránili v rodinách krásu duchovného života. Kľačiac pod krížom, pri každodennej spoločnej modlitbe, budete čerpať živú vieru a lásku k Bohu. Chráňte sa svetského ducha, ktorý zosádza Boha z prvého miesta a konajte pokánie, ak ste sa vo vašich rodinách klaňali bôžikom tohto sveta. Nech je tento pôstny čas časom skutočného pokánia. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujte spolu so mnou môjmu milovanému Synovi za veľký dar, že môžem byť vašou Matkou. Dovoľte mi objať vás, aby som vám darovala svoju lásku a milosti, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ma vrúcne milujú. Som s vami vždy, ale najmä vtedy, keď potrebujete posilniť svoju vieru. Tak ako som neopustila svojho Syna keď zomieral na kríži, tak neopustím ani vás vo vašich utrpeniach. Zodvihnite svoj zrak a pohliadnite do mojej tváre a vaše srdcia sa naplnia svetlom viery, radosti, nádeje, lásky a pokoja. Neprestajne sa modlite, aby ste ostali verné nášmu Spasiteľovi a nepošliapali Božie prikázania. Ostaňte verné Bohu a Veľkonočná radosť bude prebývať vo vašich srdciach. Ponáram vás do víťaznej lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Tie z vás, ktoré ste uverili mojim slovám a spolu so mnou ste sa začali modliť modlitbou lásky, spoznali ste, že náš milovaný a dobrotivý Boh je vám blízko a zakúšate Jeho vernosť a lásku. Privíňa si vás ku sebe nežne skrze živú vieru. Kto z vás prijal za svoju túto modlitbu, prijal do rúk vzácnu perlu. Vaše srdcia naplnila Božia láska, túžba konať dobro, rozdávať Božie požehnanie vo chvíľach radosti i bolesti a milovať Boha nadovšetko. Ostaňte pevné vo viere moje deti. A vo chvíľach pokušení a strachu, ktorý zatemňuje srdcia nevierou a pochybnosťami, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu a pevne vyznajte svoju vieru ukrižovaného a vzkrieseného Pána a v Ňom budete môcť kráčať ďalej. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.
     


15.05.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Náš dobrotivý Otec ma posiela medzi vás, aby som vám všetkým svietila svetlom Božej lásky. Som neuhasiteľnou lampou v Božích rukách, ktorá svieti svetlom pravdy a lásky, aby ste obrátili svoje srdcia k Bohu. Modlite sa so mnou, aby ste boli lampami, ktoré nehasnú, ale horia ohňom živej viery. Prosme spoločne Ducha Svätého, aby vám nechýbal olej Božej lásky a pokánia, aby ste zotrvávali v posväcujúcej milosti a vaša láska k Bohu tak nepohasínala. Želám si, aby ste Boha milovali nadovšetko. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnešným želaním môjho materinského Srdca je, aby ste Boha čoraz väčšmi milovali a po Ňom túžili. Preto si chráňte svoje srdcia pred hriešnymi túžbami, aby sa v nich mohli rodiť túžby čisté a sväté. Čím budú vaše srdcia naplnené, také budú aj vaše skutky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzate sem, pretože vás ku mne priťahuje moja materinská nežnosť a láskavosť, ktorú zakúšate v mojej prítomnosti. Želám si, aby ste svojim životom rozdávali túto moju lásku a dobrotu. Tí, ktorí ma nasledujú, nežne milujú a robia všetko preto, aby ma aj iní ctili a milovali, môžu s dôverou očakávať, že obsiahnu Nebo. Moja láska vás vždy privádza k Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.08.2018 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     V túto požehnanú, slávnostnú, Bohom požehnanú chvíľu, prichádzam medzi vás, aby som vás obdarovala milosťami, pretože som vašou milostiplnou Matkou. Som prameňom šťastia pre tých, ktorí ma milujú, ktorí sa utiekajú ku mne s dôverou. Som nebeským kvetom na Božiu slávu. Vôňou dobroty a lásky privádzam všetkých k nášmu milovanému Bohu a zapaľujem ich oslavou Boha i pravým pokáním. Žehnám vás a ponáram do ľúbeznej vône Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Boh ma posiela, aby som vám bola úľavou a posilou vo vašich utrpeniach. Som Archou, ktorá chráni vaše duše pred ohavnosťou hriechu. Som Dávidovou vežou, ktorá vás chráni pred zlými duchmi, nepriateľmi, ktorí vždy zutekajú preč, keď začujú moje meno, Mária. Modlite sa spolu so mnou, aby ste milovali Boha nadovšetko. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď sa modlíte svätý ruženec, vyslovujúc Ave Mária, je to ako by ste mi v tú chvíľu darovali čistý vrúcny bozk, ako nádhernú voňavú ružu. To rozradostňuje moje Srdce. Spínajúc svoje ruky v tejto mne tak milovanej modlitbe, vkladáte svoje ruky do mojich rúk. Preto nikdy neostanú prázdne, ale ich vždy naplním prehojnými milosťami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Onedlho budete prežívať adventný čas. Želám si, aby ste ho prežívali spolu so mnou. V posvätnom tichu nech z vašich sŕdc zaznie modlitba: "Príď Emanuel, príď k nám skrze Máriu". Boh, ktorý prichádza skrze moje ruky, chce byť s vami. Buďte aj vy s Ním. V prítomnosti môjho Syna, zotrvávajte zjednotené so mnou v láske, úcte, poklone a bázni Božej, pretože On je živý, svätý Boh. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tú presvätú noc, keď Pánov anjel oznámil pastierom radostnú zvesť, že sa v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, oni hneď so živou vierou vstali, aby našli novorodené malé dieťa. Skrze živú vieru uvideli pravého Boha v mojom náručí. Vždy, keď prichádzate ku mne, nájdete v mojich rukách pravého Boha, jediné svetlo pravdy. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď budete kľačať pred mojim Synom prítomnom v Eucharistii, proste ho, aby sa vám dal napiť živej vody. Vtedy sa modlite: "Duchu Svätý príd a pomôž mi milovať Máriu. Zjednoť ma s ňou, aby som celý patril Ježišovi a miloval ho tak, ako ho miluje Mária." Moje milované, verte, že Duch Svätý vždy príde, keď uzrie túžbu, aby bola milovaná Jeho drahá Nevesta. Ponáram vás do Duchom Svätým zjednotenej lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Moja materinská láska túži po tom, aby ste si ešte viac zamilovali Ducha Svätého.Dovoľte mu, aby prežiaril vášho ducha, ktorý by neprestajne jasal v Bohu a túžil len po tom, čo je Božie a sväté a odmietal to, čo je svetské a hriešne. Modlím sa a prosím, aby Duch Boží vás obdaril silou a odvahou naprávať svoje hriešne pády a omyly, aby ste ako Božie deti, žili a konali všetko na Božiu slávu. Modlite sa: "Duchu Svätý, pomôž nám všetko konať s Máriou, v Márii a pre Máriu, aby duch každého z nás jasal v Bohu a daj nám silu vzoprieť sa každému inému duchu, ktorý nás chce zotročiť. Amen." Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2019 - prostredníctvom Martina

Moje premilé deti!
     Dnes vám chcem opäť darovať vieru z mojej viery, aby ste dokazovali vernosť Bohu pri kráčaní na Golgotu i v sláve Vzkriesenia. Nech váš život neriadia zranené pocity, ale živá viera v milujúceho, milosrdného i spravodlivého Boha. Modlite sa a postite, aby ste to pochopili. Moje milované, vy ktoré ma milujete, kiežby ste urobili ešte viac, aby ma aj iní blahoslavili a vrúcne milovali, aby sa vďaka mojej láske na svet vyliali Božie milosti a svet sa navrátil k pravému Bohu. Kiež by ste viac zabúdali na seba a viac milovali dobrotivého Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som darom milujúceho Boha pre vás všetkých. Ako Kráľovná pomoci som vám na blízku i so svätým archanjelom Michalom. Pre tých, ktorí sa na mňa s dôverou obrátia, budem posilou v utrpeniach i žriedlom radosti. Modlím sa za vás, aby ste boli pevné vo viere, keď kráčate tŕnistou cestou kríža, pretože potom vždy zasvieti svetlo, ktoré vás rozradostní. Je to svetlo vzkriesenia. Pamätajte na to! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca, pretože oni sú pre vás útočiskom v tejto dobe. Sú nerozdeliteľným svetlom jednoty v utrpení i v sláve. Zasväcujte sa im, aby vaša viera bola živá. Milujeme vás.


15.05.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozdvihnite svoj zrak a uvidíte vašu milostiplnú Matku. Ako jasná hviezda vám chcem svietiť svetlom pravdy a lásky, aby som rozohnala temnotu z každého srdca a mysle. Vaša viera tak ostane pevná, neochvejná a srdcia neobťažené pochybnosťami. Želám si, aby sa k modlitbe svätého ruženca navrátili tí, ktorí sa ho prestali modliť, aby som ich mohla obdariť prehojnými milosťami, skrze túto pokornú modlitbu. Ľúbim vás, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Boh ma daroval tomuto kraju ako Kráľovnú pomoci. Zasadil ma do pôdy vašich sŕdc, ako vzácny strom života, aby ste boli plné živej viery a tak priniesli slávu Trojjedinému Bohu. Kto sa zdržiava v mojej tôni, ten naberie síl a osvieži sa ovocím môjho ducha. Kto ma úprimne miluje, ten túži nie len po mojej prítomnosti, ale aj po láske Boha prebývajúcom v Najsvätejšej Sviatosti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vo svojich modlitbách, obracajte sa na mňa s veľkou dôverou a zakúsite mocné orodovanie vašej láskyplnej, svätej Matky. Všetky pokolenia ma nazývajú blahoslavenou, pretože Boh ma zahrnul tak veľkou priazňou, že vás môžem obdarúvať prehojnými milosťami a konať pre vás zázraky. Preto prichádzajte s dôverou. Zjednotené so mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.08.2019 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     V túto svätú chvíľu prichádzam medzi vás z Nebeského domova, aby ste, posilnené mojou prítomnosťou, pevne kráčali vo viere. Jednou rukou sa so živou vierou držte môjho Eucharistického Syna a druhou sa držte mňa, svojej presvätej, prečistej Matky. Srdce môjho Syna a moje Nepoškvrnené srdce sú pre vás bezpečným útočiskom, aby ste v nich ostali verné Bohu, kráčali so živou vierou do nášho spoločného domova - Neba a nikdy nezapreli svoju vieru. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milé deti!
     Poďte ku mne a spoločne sa modlime, aby ste dokázali uskutočňovať Otcovu vôľu podľa môjho príkladu. Úplne sa mi odovzdajte, aby som vám pomohla zriecť sa načúvaniu svojho ducha a konania podľa neho a úplne sa odovzdať vedeniu Ducha Svätého, ktorý dáva život živej viery v plnosti. A tak spoločným úsilím budeme šíriť slávu Trojjedinému Bohu a zachraňovať duše pre Nebo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ostaňte verné modlitbe svätého ruženca, ktorá vám prináša Božie milosti a požehnanie. Nenasledujte temnotu vašich sŕdc, ale v poklone neprestajne vzdávajte Bohu vďaku a chválu, aby vaše srdcia naplnilo Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam medzi vás, aby som vám pripomenula dôležitosť každodennej modlitby. Keď sa modlíte zjednotené so mnou, vaša modlitba pramení zo živej viery všemohúceho Boha a preto satan nenávidí ľudí modlitby, ktorí sú zjednotení so mnou, vašou Nebeskou Matkou. Ale vy sa nebojte a modlite sa ešte viac. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tú svätú chvíľu, keď sa budete radovať z narodenia môjho Syna, pohliadnite do môjho náručia a v ňom uvidíte novorodené, sväté dieťa, ktoré vás povoláva k svätému životu. Hľaďte na Ježiša mojim čistým pohľadom. Chcem vám byť príkladom, ako ho v mojom duchu zvelebovať, milovať Ho, a klaňať sa jedine Jemu. Hľaďte na Svätého, aby ste sa aj vy stávali svätými. So srdcom očisteným úprimnou ľútosťou a pokáním, prijmite Eucharistického novonarodeného Pána, lebo On je tým najvzácnejším darom. Ponáram vás do čistej a svätej lásky Ježišovho a môjho srdca.


15.01.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim želaním je, aby ste aj naďalej kráčali jednoduchou cestou, modliac sa denne svätý ruženec a prijímajúc môjho Syna v Eucharistii do čistých sŕdc uvedomujúc si, že je to najvzácnejší a najsvätejší okamih. K tomu vám žehnám a vyprosujem potrebné milosti. Ostaňte v láske Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Želám si, aby ste sa vo svojich rodinách denne modlili svätý ruženec spoločne. Ak sa rodičia modlia spolu so svojimi deťmi, naučia tak svoje deti spoločnej modlitbe. Ten, kto sa modlí svätý ruženec zjednotený so mnou, má myseľ i srdce upriamené na Nebo. Preto sa, milé deti, zhromaždite vôkol mňa a modlite sa svätý ruženec. Dajte si pozor, čo nosíte vo svojich mysliach i srdciach, aby vaše úmysly i túžby boli vždy čisté, aby ste boli nespútané, slobodné, patriace jedine Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás ponorila do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú pre vás útočišťom v tomto ťažkom čase, ktorý prežívate. Toto Božie dopustenie, nech vás primäje konať pravé pokánie. Preto odprosujte Boha za svoje hriechy. Zvlášť odprosujte Eucharistické Srdce môjho Syna za ľahostajnosť a opovrhovanie, ktoré sa mu dostalo v Oltárnej sviatosti. On sám si želá, aby ste odprosovali i moje Nepoškvrnené Srdce, ktorému sa tiež dostalo toľkého opovrhovania a nevďačnosti. Pokorte sa pred Trojjediným Bohom a proste ho, aby sa nad vami zmiloval.


15.04.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes vás chcem posilniť živou vierou nezatienenou pochybnosťami. Ovlažiť veľkonočnou radosťou prameniacou z Božej pravdy. Pozrite sa na môjho zmŕtvychvstalého Syna mojimi očami, aby ste ho videli pravdivým, nezakaleným pohľadom. Ostaňte ukryté v mojom presvätom, prečistom srdci, aby ste aj vy, milé deti, ostali čisté a sväté. Zotrvávajte v posväcujúcej milosti a žiadne zlo, ani choroba vám neublíži. Nebojte sa, lebo vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tomto chorobou poznačenom čase ostaňte pokojné, dôverujúc Srdcu môjho Syna a môjmu prečistému Srdcu, v ktorých máte útočisko. Oni sú pre vás záchrannou loďou pred démonmi, ktorí premyslene ničia svätú Katolícku cirkev a budú ju ničiť ešte viac. Chcú udusiť každý prejav zbožnosti a zasiať burinu svetských spôsobov. Vy však sa nebojte, ale pevné vo viere dôverujte prečistému Srdcu vašej Matky, ktorej víťazstvo sa blíži, lebo som Ženou živej viery, ktorá rozmliaždi hlavu starého hada. Modlite sa vo svojich rodinách posvätný ruženec a sľubujem vám, že moja ochranná náruč bude stále nad vami. Mojim veľkým želaním je, aby ste si zachovali hlbokú úctu k môjmu Eucharistickému synovi. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som tu s vami, aby ste kráčali správnou cestou a nezišli z nej. Som pre vás kotvou záchrany v tomto rozbúrenom mori hriešneho sveta, aby ste pevné vo viere kráčali cestou cnostného, svätého života. Ste Božie deti a preto zotrvávajte v posväcujúcej milosti. Chráňte si nebeské dary, vzácne poklady, ktoré ste dostali od milovaného Trojjediného Boha, aby ste o ne neprišli svetským spôsobom života. Žite sväto, veď ste moje deti, deti svätej Matky. Ponáram vás do svätej lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Robte pokánie a v modlitbe proste Boha o odpustenie. Moje prečisté Srdce bude prosiť spolu s vami. Šliapete po všetkom, čo vám môj Syn zanechal a vraciate sa k pohanstvu. Robte pokánie! Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.08.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás obdarovala neuhasiteľným svetlom môjho prečistého Srdca. Som vašou najmilostivejšou Matkou, Ženou živej, pravej viery, odetou slnkom, držiac v náručí môjho Syna. Želám si, deti moje, aby ste v jednote so mnou svietili týmto svetlom, veď ste moje a tak s mojou pomocou budete porážať všetok blud a temnotu. Žehnám vás s mojím Synom a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa spoločne vo svojich rodinách, aby Boh bol uprostred vás a mohli ste tak spoznávať Jeho pravú tvár. Rodičia, ja, vaša najčistejšia Matka, vás spolu so svätým Jozefom prosím. Chráňte si svoje deti pred všetkým škodlivým, čo by mohlo zničiť nevinnosť, krásu a čistotu ich duší. Ako rodiny ste povolané ku svätosti. Modlite sa, veľa sa spoločne modlite. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes vás pozývam, aby ste sa spoločne modlili vo svojich rodinách svätý ruženec. Táto pokorná modlitba vás zjednocuje so mnou a tak vás môžem chrániť pred jedom zlého ducha. Napriek všetkému ťažkému čo zažívate, noste v sebe krásu Neba, ktorú vám darúvam pri našich stretnutiach. Modlite sa svätý ruženec zjednotené so mnou a tak budete rásť vo svätosti. Modlime sa spoločne aj za tých, ktorí sú oklamaní, aby našli Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim dnešným želaním je, aby ste sa ešte viac zjednotili s mojim prečistým Srdcom a denne sa spolu so mnou modlili Magnifikát. Boh ma posiela ku vám ako liek pre túto dobu. Zobuďte sa a konajte pravé pokánie. Zachovajte si čisté srdcia, aby ste videli čistým pohľadom a konali vždy podľa pravdy. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     More sveta je rozbúrené, nepokojné. Vy však ostaňte v korábe môjho prečistého Srdca a spolu so mnou vstúpte do hlbokej modlitby, v ktorej budeme očakávať narodenie môjho Syna. Ježišovo a moje Srdce sú pre vás očakávanou pôdou pokoja a víťazstva. Z našich presvätých sŕdc prúdi pravé a jediné svetlo. Ukryte sa v našich srdciach. Buďte opatrné a obozretné, lebo hriech je vám ohlasovaný ako pravda a pravda je šliapaná, popieraná. Ostaňte v posväcujúcej milosti a žite čnostným, svätým životom, aby vo vás horelo svetlo Betlehemského dieťaťa. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojim materinským želaním je, aby ste pokornou modlitbou a v úprimnom pokání klopali na Srdce nášho milovaného Boha, môjho Syna, aby sa nad vami zmiloval a mohli ste opäť pristupovať ku sviatostiam, vzácnym pokladom viery. Nie hnevom a nenávisťou napĺňajte svoje srdcia, lež prosebnou modlitbou lásky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pristupujte k milovanému Trojjedinému Bohu v bázni, v odprosení a v úprimnom pokání. Všetko vaše utrpenie vložte do mojich najčistejších, materinských rúk, aby som ho očistila a obetovala Bohu za obrátenie najzatvrdlivejších hriešnikov, aby našli Boha a prestali škodiť svetu. Zvlášť prosím o obety ťažko chorých, aby spolu so mnou vyprosili milosti a záchranu pre úbohé duše, ktoré sú v otroctve zla a chcú zotročiť celý svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam medzi vás z Božej milosti, aby ste sa ku mne utiekali pod moju mocnú ochranu. Vždy keď uvidíte bolestné udalosti, ktoré zasiahnu moju svätú Katolícku cirkev, ktorej som Matkou, nenechajte sa otráviť jedom nenávisti a hnevu, lež ešte s väčšou láskou sa priviňte ku mne, modlite sa, odprosujte a konajte pokánie. Toto všetko musí prísť, aby nakoniec zažiarilo víťazstvo Ježišovho a môjho Srdca, našich svätých Sŕdc, víťazstvo pravej, čistej viery. Ja vám vždy pomôžem, aby ste Spasiteľa mohli prijať sviatostným spôsobom. Len vy, milé deti, Ho vždy prijímajte v čo najväčšej pokore a úcte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite sa na môjho vzkrieseného Syna, ktorý svojim utrpením a slávnym zmŕtvychvstaním vám navrátil život Božích detí. Ste slobodné a nik vám túto slobodu nemôže zobrať. Len vy samé sa môžete zotročiť hriešnym a bezbožným životom. Preto stráňte sa ducha liberalizmu, ktorý zotročuje čoraz väčšmi celý svet a šíri kultúru smrti. Beda tým, ktorí sa stavajú proti Bohu a životu. Beda pyšným mocnárom, lebo ich udrie Božia ruka. Vy, moje milé deti, obetujte svoje utrpenie a modlitby za záchranu nesmrteľných duší, ktoré sú na ceste zatratenia. Modlím sa spolu s vami, aby sa zblúdilým otvorili oči a navrátili sa k žitiu Evanjelia a kráčali cestou Božích prikázaní. Nebojte sa, deti! Keď sa liberálny duch ukáže v celej svojej ohavnosti, čo je Božím dopustením za všetky rúhania voči Bohu, zostúpim ako Žena živej viery, prostrednica a orodovnica a pätou rozdrvím hlavu tohto pyšného hada. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Želaním môjho najčistejšieho Srdca je, aby ste sa aj naďalej vo svojich rodinách modlili svätý ruženec, aby ste prijali všetky milosti z mojich rúk, ktoré potrebujete v tejto dobe klamstva a nepokoja. Tie rodiny, v ktorých horí čistá láska ku mne, vašej presvätej Matke, Duch Svätý ich zatôni, prikryje svojou mocnou ochranou a pravé svetlo im chýbať nebude. Ostaňte v pravej viere Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca, ktoré sú tajomne zjednotené v Duchu Svätom.


15.06.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Dnes sa vám prihováram, aby som vás povzbudila k žitiu Evanjelia a k úcte a k zachovávaniu svätých katolíckych tradícií. Verne nasledujte môjho Syna a povzbudzujte sa príkladom života svätých. Nerobte kompromisy so svetom, ale žite podľa viery v Trojjediného Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vidím zmätok a utrpenie celého sveta a aj okovy, ktoré sú pripravené, aby ešte väčšmi siahli na slobodu Božích detí. Preto sa s ešte väčšou dôverou utiekajte pod moju ochranu. Moje jednoduché a maličké deti, dobre robíte, že sa nespoliehate na mocných tohto sveta, ale vaša jediná viera a dôvera je v Bohu. Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné. Ostaňte jednoduché a pokorné, vzdávajúc Trojjedinému Bohu hlbokú úctu a poklonu. Spolu so mnou, s čistým srdcom sa denne modlite svätý ruženec, lebo boj sa stupňuje. So mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.08.2021 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     Prichádzam, aby som vám chránila dar živej a pravej viery. Posielam vám svätého Michala archanjela, aby vás bránil a ochraňoval. Ste stvorené na Boží obraz, ste Božie deti. Preto nepočúvajte zlého ducha, vzoprite sa mu, pretože vo svojej pýche a nenávisti chce, aby ste sa podobali jeho ohavnému obrazu a chce čo najviac duší strhnúť do pekla. Denne sa modlite so mnou svätý ruženec. Spoločne zvíťazíme. Milujem vás nesmierne. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite sa na Najsvätejšie Srdce môjho Syna a moje prečisté Srdce, ktorým ste sa s láskou zasvätili. Naše Srdcia horia láskou k vám a vy ste prijali toto svetlo lásky. Ale sú aj ovinuté tŕním urážok, nevďačností a opovrhovania, lebo sa nekoná dostatočné pokánie. Preto šírte svetlo pravdy, že treba konať pokánie za všetko zlo, čo sa deje vo svete a zraňuje tak naše presväté Srdcia. Moje deti, ktoré ste sa nám úplne darovali, vedzte, že ako naše Srdcia sú zraňované, tak budú zraňované aj vaše z prichádzajúcich udalostí. V tichu zjednotené s nami, obetujte bolesti vašich sŕdc ako pokánie za odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú Trojjedinému Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Zostaňte zhromaždené vôkol môjho Nepoškvrneného Srdca, modliac sa svätý ruženec, lebo veľké spustošenie sa začalo. Herézy a bludy sa šíria. Je to posledný boj o zachovanie pravej katolíckej viery. S novou jarou Ducha Svätého to nemá nič spoločné. Tá príde až po veľkom spustošení. Ostaňte chránené v našich presvätých Srdciach. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Toto je čas očisťovania, navrátenia sa k Bohu skrze pravé pokánie. Očistite svoje srdcia od hriechov. Už je najvyšší čas, aby ste zanechali charizmatické falošné spôsoby a navrátili sa ku katolíckemu spôsobu života a tradícií. Tak vás bude viesť Boží Duch a nie démoni, ktorí rozdeľujú a ničia. Správajte sa, modlite a konajte tak, ako vás to naučil môj Syn spolu so mnou a s veľkými svätcami i cirkevnými otcami pred vami. Modlite sa každý deň svätý ruženec zjednotené so mnou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Buďte sviecami, ktoré svietia svetlom pravej viery. Iba pravé pokánie zastavuje zlo. Poďte a klaňajte sa môjmu Synovi zrodenému z môjho svätého a Nepoškvrnene počatého života. Klaňajte sa Mu čistým srdcom a prijímajte Spasiteľa vo svätej hostii v čo najväčšej úcte a pokore, lebo z milujúceho srdca, poníženého pred Bohom, vychádza pravý pokoj. Mojim želaním je, aby ste Ho prijímali do úst a na kolenách, lebo On je jediný a pravý Boh a Spasiteľ, ktorý prišiel na svet. Jemu patrí všetka úcta, poklona a sláva naveky. Ostaňte slobodné Božie deti a neprijímajte tyraniu a klamstvo tohto sveta. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Na začiatku tohto nového roku si želám, aby ste aj naďalej kráčali mojou cestou, cestou pravej viery v Trojjediného Boha. Želám si, aby ste si v srdciach zachovali ku mne pravú oddanosť, lásku a úctu podľa vzoru svätého Ľudovíta Mária Grigniona. Mnohé ste nepochopili moje posolstvo, preto vám opakujem, aby ste sa zriekli charizmatického hnutia, ktoré taktiež vzniklo v slobodomurárskej dielni, tak ako modernizmus, liberalizmus a všetky diabolské spôsoby na ničenie katolíckej viery a života. Zachovajte si pravú vieru v Trojjediného Boha. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Zjednotené so mnou majte pred svojim duchovným zrakom svätý kríž nášho Spasiteľa a čerpajte z neho silu vo vašich utrpeniach. Kristus Pán, môj Syn Ježiš, je jediný a pravý Boh a okrem Neho iného boha niet. Iba v Ňom je spása. Pamätajte na to, deti a zotrvajte v pravej viere najmä vtedy, keď vám budú nanucovať iné falošné učenie, v ktorom môjho Syna rúhavým spôsobom zavrhnú. Ostaňte skryté v našich spojených Srdciach. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite sa na presväté Srdce môjho Syna a moje materinské Srdce, ako sú obe ovinuté tŕním hriechov celého sveta. Majte s nimi súcit a čiňte pokánie. Odprosujte ich najmä za rany spôsobené od pastierov, ktorí zradili naše presväté Srdcia a modlite sa za kňazov verných pravej viere, ktorí sú ponižovaní, utláčaní a prenasledovaní. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Keď vstupujete do katolíckeho chrámu, kde je slávená najsvätejšia Obeta, uvedomte si, že vstupujete na Golgotu, na miesto sväté. Preto modernizmus do svätej Katolíckej cirkvi nepatrí! Na Golgote stretnete naše presväté Srdcia. Srdce môjho Syna na svätom kríži a moje Srdce pod ním, úplne zjednotené v spoluvykupiteľskej bolesti. Pristupujte k milovanému Bohu so srdcom skrúšeným a poníženým, ľutujúc svoje hriechy. Nech je pre vás svätá Omša najsvätejším a najvzácnejším darom. Pastieri nech dávajú piť z čistého prameňa katolíckej viery neotráveného herézami, aby neublížili zverenému stádu. Deti, majte pred očami svätý kríž, ktorý je vašim víťazstvom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V danom čase som vám pomohla nájsť vzácnu perlu, pravú mariánsku úctu. Dnes vám chcem pomôcť nájsť tú najvzácnejšiu perlu, pravú Katolícku svätú Omšu všetkých vekov. Táto svätá Omša spolu s pravou mariánskou úctou sú pokladom Katolíckej cirkvi. Kde je slávená najsvätejšia Obeta, Omša všetkých vekov, tam je sprítomňovaná Golgota, na ktorej stretáte naše presväté Srdcia tajomne zjednotené. Pri jej slávení sa opravdivo premieňa váš hriešny život na život svätý mocou Ducha Svätého, pretože tam stretáte pravé Božie svetlo, pravú Náuku, ktorú vám zanechal môj Syn. Veľmi si želám, aby ste hľadali túto vzácnu perlu a pravdu o nej. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa vo svojich rodinách svätý ruženec spoločne, aby vás Duch Svätý zjednocoval a posväcoval. Každý nový život, každé dieťa, je Božím darom. Preto chráňte zvlášť život nenarodených detí. Plánovaný potrat je ťažkým hriechom v Božích očiach a inak to ani nebude, aj keď démoni vo svete kričia opak. Chráňte svoje deti, ich čistotu a nevinnosť a vychovávajte ich k láske k Trojjedinému Bohu a blížnym. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.07.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vy, ktoré sa oddane viniete ku mne s čistou láskou, vierou, dôverou a verne nasledujete moje čnosti, ste prikryté mojim plášťom mocnej ochrany. Kríže a všetky ťažkosti prijímajte s trpezlivosťou a pokorou. Prijímajte ich ako vzácny dar pokánia. Z lásky k Trojjedinému Bohu všetko utrpenie vkladajte do mojich rúk s úmyslom za obrátenie hriešnikov. Prosím, pomôžte mi zachraňovať duše skrze vaše obety. Sľubujem vám, že vám nikdy nebude chýbať moja materinská útecha a potešujúca láska. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.08.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som vašou nanebovzatou Matkou. Sám Trojjediný Boh zatúžil, aby som sa stala ozdobou Jeho trónu a Kráľovnou celého Neba i zeme. Posiela ma medzi vás, aby ste nasledovali môj príklad a tiež prišli do Neba. Preto vás povzbudzujem, aby ste žili v posväcujúcej milosti. Žiaľ, mnohé z vás, čo ste sa stali svätým krstom Božími deťmi a mojimi deťmi, zanechávate cestu môjho Syna a žijete v hriechu. Zvolávate na seba trest. Pyšní budú pokorení. Svätú Katolícku Cirkev pekelné brány nepremôžu! No dávajte si pozor, lebo zlý duch chce premôcť vás, moje deti tak, že vám chce zabrániť pristupovať ku sviatostiam, oklamať vás, že nie sú potrebné. Preto čiňte pokánie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.09.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Svätým krstom ste sa stali Božími deťmi. Ste chrámom Najsvätejšej Trojice. Preto žite v posväcujúcej milosti, aby ste žili sväto, ako sa na Božie deti patrí. Modlitbou a ohlasovaním pravdy bojujte proti klamstvám tohto sveta. Zvlášť teraz, keď sa hriech nemravnosti a Sodomy, ktorý je v Božích očiach ohavnosť, šíri celým svetom. Božie deti a moje deti sú povolané ku svätosti. Vaše mysle a srdcia nech premýšľajú a rozjímajú o svätých veciach. Potešte naše spojené Srdcia a žite životom modlitby, pokánia a sebazapierania. Naše presväté Srdcia sú vaším útočiskom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.10.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Modlite sa aj naďalej vytrvalo denne modlitbu svätého ruženca. Nech vás ku svätej vytrvalosti povzbudzuje príklad všetkých svätých, ktorí túto mne tak milovanú modlitbu sa denne modlili, pretože ma ctili a milovali. Vedeli, že pravá láska a úcta ku mne ich navždy zjednotí s milovaným Trojjediným Bohom. Modlite sa aj za duše v očistci, ktoré prosia o modlitby, aby ste im modlitbou otvorili bránu Neba. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.11.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojím dnešným želaním je, aby ste rástli v pevnej viere, hlbokej úcte, vrúcnej a pokornej láske a bázni ku Spasiteľovi prítomnému vo svätej Eucharistii. Kto miluje môjho Syna, bude aj verne zachovávať to, čo povedal. Prijímajte Ho vždy s čistým a pripraveným srdcom v jednote s mojím Nepoškvrneným Srdcom a bude vo vás Božie svetlo. Ako Matka napomínam k pokániu tých, ktorí žijú v ťažkom hriechu a predsa pristupujú k svätému prijímaniu. Nemôžu tak robiť! Nech robia pokánie pokiaľ majú čas. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.12.2022 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vždy keď upriete svoj pohľad na mňa, Kráľovnú pomoci, v náručí mi uzriete jediného a pravého Boha. Na Ježišovo Sväté Meno sa zohne každé koleno. Poďte a pokloňte sa Spasiteľovi. Prichádzajte k nemu s čistým a pokorným srdcom. Keď ste v prítomnosti Spasiteľa v Eucharistii, s bázňou, láskou a úctou sa mu klaňajte. Sväté prijímanie je najsvätejší a najvzácnejší okamih. Prijímajte ho v posvätnej úcte a bázni. Tí, ktorí tak nerobia, navráťte sa k úctivému svätému prijímaniu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.01.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mojím materinským želaním je, aby ste aj naďalej zostali zjednotené so mnou. Tak vás budem môcť ochraňovať pred skazenosťou tohto sveta. Nech vaše duše sú zjednotené s mojou dušou, aby velebili Boha. Nech váš duch splynie s mojím duchom, aby jasal v Bohu, našom Spasiteľovi. Nech vaše srdcia sú v mojom Srdci, aby milovali Boha a žili pre Neho. Buďte poslami môjho posolstva, aby sa stratení dozvedeli, že ich Najsvätejšia Matka hľadá, aby si zachránili svoje duše. Žiaľ, mnohé z mojich detí zanechali jednotu so mnou a prijali vedenie nečistých duchov. Ešte sa stále môžu vrátiť na cestu Nepoškvrneného Srdca vašej Matky, aby opäť patrili Bohu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.02.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Mnohé ste unavené z tohto sveta, zranené a choré. Hľadajte uzdravenie vo sviatosti zmierenia a svätých sviatostiach. Oslobodenie od hriechov je to najdôležitejšie uzdravenie. Prijímaním Svätého Tela môjho Syna ste uzdravovaní. Moje prečisté Srdce, jeho láska a Božie milosti, ktoré vám dávam skrze moje starostlivé ruky, vás uzdravujú. Nepotrebujete uzdravovanie od samozvaných charizmatických liečiteľov vkladaním rúk. Vy potrebujete k svätému životu sväté sviatosti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.03.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované det!
     Pozrite na Golgotu, na ktorej uvidíte Najsvätejšie Ježišovo Srdce spolu s mojím Nepoškvrneným Srdcom, zjednotené v spoluvykupiteľskej láske. V týchto dvoch presvätých Srdciach vykvitne nová jar pre svätú Katolícku Cirkev. Duch Svätý zostúpi a obnoví ju navrátením sa ku koreňom svätej Katolíckej Tradícii tak, ako ju vám zanechal môj Syn. Bude to triumf našich presvätých Sŕdc nad satanom a démonmi. Ja, vaša presvätá Matka, budem z lásky Najsvätejšej Trojice Katolíckou Cirkvou ovenčená víťazným vencom spoluvykupiteľstva, prostrednice a orodovnice. Toto víťazstvo sa blíži a nik ho neprekazí. Svätá Katolícka Cirkev veľa trpí prenasledovaním, ale pamätajte, že víťazstvo sa blíži. Je to víťazstvo Svätého Kríža a slávneho zmŕtvychvstania.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.04.2023 - prostredníctvom Martina

Deti moje milované!
     Zostaňte ukryté v záhrade našich presvätých Sŕdc, aby ste boli v bezpečí a žili na Božiu slávu. Ste ako vzácne kvety, ktoré žijú z viery, zavlažované Božou milosťou. Zostaňte verné učeniu môjho Syna a svätej Katolíckej Tradícii, aby vaše svedomie nebolo pokrivené. Trojjediný Boh bude mať tak vo vás zaľúbenie. Chráňte sa hriechu a strážte si myšlienky a pohnutia sŕdc, aby boli sväté, neotrávené zlým duchom.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.05.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Denne sa modlite svätý ruženec zjednotené s mojím Nepoškvrneným Srdcom. Keď sa ho modlíte, je to ako keby ste mi láskyplne darovali kyticu nádherných ruží. Skrze túto svätú modlitbu na vaše duše padá Nebeská rosa. Tak veľmi sa ho potrebujete denne modliť, aby ste odolali skazenému svetu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.


15.06.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozrite na Najsvätejšie Ježišovo Srdce zjednotené s mojím Nepoškvrneným Srdcom. Zjednotené sú Duchom Svätým, ktorý je v protiklade so skazeným duchom tohto sveta. Proste Ducha Svätého, aby vás zjednotil s našimi presvätými Srdciami tak veľmi, aby sa váš život stal čnostným a svätým, ako sú čnostné a sväté naše presväté Srdcia. Chráňte vaše duše vrúcnou modlitbou a čistou vierou, aby vás satan neotrávil svojou nenávisťou a zlobou. Naše sväté Srdcia so svätým Michalom archanjelom sú vám na blízku. Odovzdávajte sa do našej ochrany. Deti, bojujte a zadržiavajte zlo pravdou viery.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.