Nedeľné sv. omše

15.07.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Vidím zmätok a utrpenie celého sveta a aj okovy, ktoré sú pripravené, aby ešte väčšmi siahli na slobodu Božích detí. Preto sa s ešte väčšou dôverou utiekajte pod moju ochranu. Moje jednoduché a maličké deti, dobre robíte, že sa nespoliehate na mocných tohto sveta, ale vaša jediná viera a dôvera je v Bohu. Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné. Ostaňte jednoduché a pokorné, vzdávajúc Trojjedinému Bohu hlbokú úctu a poklonu. Spolu so mnou, s čistým srdcom sa denne modlite svätý ruženec, lebo boj sa stupňuje. So mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.