Nedeľné sv. omše

15.02.2003 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Deti, veľmi vás milujem, a preto vás prosím, aby ste stále pripravovali svoje srdcia na stretnutie s Ježišom v Oltárnej Sviatosti. Dnes vás opäť vyzývam, aby ste túžili po neustálej prítomnosti môjho Syna. On nech sa stane vaším cieľom. Deti, Ježiš je váš Spasiteľ a tak veľmi vás miluje. Prečo sa bránite našej láske? Keby ste vedeli, ako vás milujeme, túžili by ste byť stále s nami. Deti, tento svet veľmi potrebuje pokoj. Ten musí každý jeden z vás čerpať z Ježišovej prítomnosti. Deti, nezabúdajte, nič iné vám pokoj dať nemôže. Iba Ježiš.
     Ďakujeme vám, dietky, že ste počuli moje volanie.