Nedeľné sv. omše

Modlitba pre rodiny

16.01.1997 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Na zaÄŤiatku sa vám chcem poÄŹakovaĹĄ, Ĺľe ste prijali posolstvo, ktorĂ© som vám dala. ÄŽakujem! Chcem vám dnes povedaĹĄ, aby si kaĹľdá rodina tejto farnosti kÄľakla k modlitbe a povedala: Mama Mária, tu sme, veÄŹ nás, chceme ĹľiĹĄ aj naÄŹalej tvoje posolstvá, Ăşplne sa ti odovzdávame. Deti, ja prĂ­dem a objĂ­mem vás svojou láskou. Ja prijmem vašu dĂ´veru. PozĂ˝vam vás i na Ĺľitie lásky okolo seba.
     ÄŽakujem vám, Ĺľe ste prijali moje pozvanie.