Nedeľné sv. omše

Pred a Po svätom prijímaní

Vždy keď budete pristupovať k svätému prijímaniu uvedomte si, že z rúk kňaza prijímate Ježiša Krista. Prv však než ho prijmete, tak si povedzte:
     Ježišu Kriste, idem si po teba. Vstúp do môjho čistého srdca. Prijímam Ťa z láskou a s radosťou ako svojho hosťa, ale zároveň aj ako svojho Pána. Prebývaj vo mne stále a vždy keď budem náchylný k hriechu, nedovoľ aby som do neho upadol. Ochráň ma od neho. Daj mi silu, aby som sa voči nemu vždy dokázal vzoprieť a pevne stáť. Ježišu Kriste, Ty si ma riaď a vždy mi povedz čo mám konať a čomu sa mám vyhýbať.
     17. september 1998

05.06.1997 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, dnes sa vám otvára veÄľkĂ© BoĹľie milosrdenstvo. Ono ÄŤaká na vaše ĂşprimnĂ© modlitby a prosby. Deti, tento mesiac je zasvätenĂ˝ BoĹľskĂ©mu Srdcu Pána JeĹľiša. Preto, deti, sa snaĹľte menej urážaĹĄ svojho Pána a StvoriteÄľa. On je skrytĂ˝ v chlebe Ĺľivota. Deti, vy keÄŹ prijĂ­mate jeho Telo, nikdy si neuvedomĂ­te, ako veÄľmi trpelo a trpĂ­ pre váš hriech. Deti, deti, deti, moje milovanĂ© deti, Ĺľe sa nebojĂ­te urážaĹĄ jeho Srdce, ktorĂ© ste pošpinili vaším hriechom. Deti, vy ho prijĂ­mate ÄŤasto iba povrchne, ale On chce vo vás zasiaĹĄ semeno lásky. Preto si po kaĹľdom prijatĂ­ jeho Tela povedzte:
     Pane JeĹľišu, prijĂ­mam ĹĄa do svojho srdca a chcem poÄŤĂşvaĹĄ a prijĂ­maĹĄ tvoje slová. Chcem prestaĹĄ urážaĹĄ tvoje BoĹľskĂ© Srdce. Preto mi odpusĹĄ.
     Vy ste jeho druhĂ˝mi najmilovanejšími deĹĄmi. Jeho Srdce a ja vás chceme priviesĹĄ na správnu cestu. Deti, nehanbite sa za vašu vieru, zoberte svätĂ˝ ruĹľenec a zaÄŤnite sa modliĹĄ. Nebojte sa, jeho srdce vás bude vĹľdy posilĹ