Nedeľné sv. omše

Pred spoločnými modlitbami

Modlitba pred zjavením:
     Matka, chcem sa s tebou stretnúť. Prosím otvor mi srdce, aby som mohla prijať všetky tvoje slová a aby som ich mohla čo najlepšie vo svojom živote uskutočňovať.
25. január 1997

12.06.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás naučila modlitbu, ktorú sa máme modliť pred modlitbami: Nebeský Otče, chceme sa s tebou stretnúť v modlitbe. S radosťou očakávame našu Matku Máriu a preto prosíme, zošli nám lásku od svojho Syna i dary Svätého Ducha, prosíme ťa, pokorní služobníci tvoji.
     Panna Mária dodala: DrahĂ© deti, nehádajte sa medzi sebou, pretoĹľe kaĹľdĂ˝ hnev vychádza od satana.