Nedeľné sv. omše

Modlitba pred krížom

14.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes som si vás musela zavolaĹĄ sem, lebo toto posolstvo by nebolo moĹľnĂ© oznámiĹĄ dole. (Posolstvo bolo podÄľa vĂ˝zvy Panny Márie oznámenĂ© Martinovi v jeho izbiÄŤke na poschodĂ­) Deti, toÄľkokrát som vás povzbudzovala a vaše srdce sa vĹľdy oĹľivilo. Prešiel ÄŤas a zostali ste opäť takĂ© ako na zaÄŤiatku. Deti, otvárajte srdce kaĹľdĂ˝ veÄŤer, keÄŹ sa budete modliĹĄ. Viem, Ĺľe toÄľko toho musĂ­te uniesĹĄ i toÄľko bolesti, ktorĂş musĂ­te znášaĹĄ. VydrĹľte, prosĂ­m vás. Viem, Ĺľe bĂ˝vate unavenĂ©. Deti, vydrĹľte, pretoĹľe cez vás je uskutoÄŤĹ