Nedeľné sv. omše

Každodenné modlitby

Drahé deti, modlite sa modlitbu Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas Mária a 7x Sláva Otcu každé ráno ako modlitbu o silu pre celý deň a večer taktiež túto modlitbu, ako vďakyvzdanie za celý deň.
25. marec 1996

Pokúste sa od dnes povedať Bohu:

Bože, od dnes všetko len pre teba. Bože, daj, aby som bol zjednotený s tebou.
10. august 1995

31.08.1996 - prostredníctvom Simony

Pán Ježiš mi dal modlitbu, ktorú sa máme každý večer modliť:
     Náš NebeskĂ˝ OtÄŤe,
     my hriešni Ťa dnes prosĂ­me. ProsĂ­me za naše rodiny. BuÄŹ nám ochrancom. NaplĹ