Nedeľné sv. omše

Modlitby za duše v očistci

Drahé Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami, ktoré sú na okraji predpeklia. Zachráň ich od ohnivého pekla, aby ťa mohli pocítiť v obrátení.
     24. jún 1995

06.11.1995 - prostredníctvom

Moje drahé dietky!
     Som šťastná, ale i smutná! Milujem vás.
     Panna Mária dala modlitbu za duše v oÄŤistci a za zomierajĂşcich:
     DušiÄŤky moje, oslavujte Boha. Pritisnite sa k Máriinmu Srdcu, nech mĂ´Ĺľete poÄŤuĹĄ jeho tlkot. Slávte Boha, nech jeho Meno znie na slávu. Amen.