Nedeľné sv. omše

Modlitba za kňazov, biskupov a rehoľníkov

21.08.1996 - prostredníctvom Lucie


Ježiš, Mária, pretvorte srdce kňaza a zachráňte jeho dušu.
     30. november 1995