Nedeľné sv. omše

Modlitba za kňazov, biskupov a rehoľníkov

Modlitba za kňazov, biskupov a rehoľníkov:
     Pane Ježišu, daj svojim kňazom, biskupom a rehoľníkom silu v tejto pastoračnej práci, do ktorej si ich zo svojej veľkej lásky k nim povolal, aby im slúžili a privádzali ľudí rovno k tebe. Pane Ježišu Kriste, ty si im dal moc, aby ľuďom odpúšťali hriechy tu na zemi. Nebeský Otče, keď si si ich už vyvolil, aby ti slúžili, tak im v tom aj pomáhaj. Otče, daj, aby boli dobrými hlásateľmi tvojho evanjelia skrze Krista nášho Pána. Amen.
     21. august 1996

30.11.1995 - prostredníctvom Martina