Nedeľné sv. omše

Modlitba za deti

15.06.1995 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre rodiÄŤov:
     Deti moje drahĂ©!
     Chcem vám dnes povedaĹĄ, Ĺľe ani neviete, ako sa o vaše dietky starám. ChráĹ