Nedeľné sv. omše

2011-10-15 - przez Martin

Moje dzieci!
     Dzisiaj przychodzę z pragnieniem, by wiara w waszych rodzinach była żywa. Moim pragnieniem jest, byście wspólnie modlili się na różańcu. Przez tą prostą modlitwę wasze serca otworzą się na Jezusa, mego Syna, Który rozpali wasze serca mocą Ducha Świętego. W sercach, w których płonie płomień żywej wiary, płonie ogień życia, a nim jest sam Jezus. Wtedy wasze rodziny nie będą już oziębłe, i będzie w nich płonąć ogień miłości i jedności. Zanurzam was w miłośći Serca Jezusa i mojegoSerca.