Nedeľné sv. omše

2010-04-04 - Márton által - prvá nedeľa

Drága gyermekeim!
     Jézus feltámadt a halálból, örvendezzetek. Szüntelenül örüljetek, én veletek örvendezek. Drága gyermekeim, nincs olyan bűn, amelyből Jézus ne szabadítana meg titeket. Nincsen olyan sötétség, amelyből ne vezetne ki benneteket a fényre. Örvendezzetek, mert Jézus szabaddá tett benneteket.


2010-04-15 - Márton által

Drága gyermekeim!
     Jézus szeretetének köszönhetően, mely sírjából kiáramlott Húsvét reggelén, ismét szabadok vagytok. Imádkozom értetek, hogy szívetekben szabadok maradjatok és félelem nélkül tegyetek tanúságot Uratokról, aki él.
     Ne ijedjetek meg, amikor magatok körül mindenféle nézet zsibongását halljátok. Csak egy igazság van. Jézus az igazság, maradjatok Hozzá hűségesek, kedves gyermekek.
     Belemerítlek benneteket Jézus és az én szívem szeretetébe.