Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.10.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Ostaňte verné modlitbe svätého ruženca, ktorá vám prináša Božie milosti a požehnanie. Nenasledujte temnotu vašich sŕdc, ale v poklone neprestajne vzdávajte Bohu vďaku a chválu, aby vaše srdcia naplnilo Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.