Nedeľné sv. omše

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

Oznamujeme všetkým pútnikom, že púť na prvú nedeľu v mesiaci júl sa bude konať 4.7.2021 o 12:00 z námestia.
Treba však dodržiavať aktuálne platné opatrenia proti zamedzeniu šírenia nákazy COVID-19 - RÚŠKA sú POVINNÉ..


15.07.2021 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Vidím zmätok a utrpenie celého sveta a aj okovy, ktoré sú pripravené, aby ešte väčšmi siahli na slobodu Božích detí. Preto sa s ešte väčšou dôverou utiekajte pod moju ochranu. Moje jednoduché a maličké deti, dobre robíte, že sa nespoliehate na mocných tohto sveta, ale vaša jediná viera a dôvera je v Bohu. Odmietajte všetok modernizmus, ktorý udúša všetko posvätné. Ostaňte jednoduché a pokorné, vzdávajúc Trojjedinému Bohu hlbokú úctu a poklonu. Spolu so mnou, s čistým srdcom sa denne modlite svätý ruženec, lebo boj sa stupňuje. So mnou zvíťazíte. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.