webhosting by: WebSupport.sk
Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.04.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Aj dnes vás moje materinské srdce povzbudzuje, aby ste môjho Syna Ježiša milovali čisto a nežne. Neskrývajte svoju lásku k Spasiteľovi, aby ste neprestajne žiarili veľkonočným svetlom. Každý z vás nech je Ježišovou lampou v mojich rukách, aby som vás mohla poslať tam, kde je treba zahnať temnotu. Ostaňte jednoduché a pokorné, milé deti. Chráňte sa hriechu a budete lampami, ktoré svietia Božím svetlom. Ak budete milovať úprimne a sväto, budete plné veľkonočnej radosti. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho srdca.