Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.06.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Radujme sa spoločne, že Ježiš, náš Pán, je medzi vami v Eucharistii. Som Matkou Eucharistického Spasiteľa. Preto si veľmi želám, aby ste sa vy, moje deti, zhromažďovali vôkol svojho Pána prebývajúcom v živom chlebe. On, ktorý je chlebom života, napĺňa vás pravým svetlom a ničí každú temnotu. Poďte k nemu, aby Láska vás zapálila láskou. Iba v ňom dokážete milovať čisto a sväto jeden druhého. S obnovenou úctou a láskou prijímajte denne svätú Hostiu so živou vierou, aby Pán mohol konať vo vás zázraky lásky. Každé sväté prijímanie nech je pre vás najvzácnejším a najdôležitejším okamihom dňa. Len ťažký hriech vás môže odlúčiť od Eucharistickej lásky, a preto očisťujte svoje srdcia vo sviatosti zmierenia, aby ste ich mali vždy otvorené pre nášho Milovaného. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.