Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.09.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Dnes zvlášť ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca vaše rodiny a povzbudzujem vás ku spoločnej modlitbe, aby ste prežívali radosť, že Boh je vám blízko. Želám si, aby ste Boha milovali a ctili si ho nadovšetko. Ak ho budete milovať a ctiť pravdivo so živou vierou, potom sa dokážete milovať a ctiť aj navzájom medzi sebou. Mám k vám, deti moje, ešte jednu prosbu a to, aby sa svätý kríž nášho Pána vrátil do vašich príbytkov na čestné miesto, aby bol vašim svetlom. Žehnám vás materinským požehnaním.