webhosting by: WebSupport.sk
h_spolu
d_spolu
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.07.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Prichádzam, aby som vaše srdcia otvorila pre Božie dary a dnes zvlášť vás obdarila darom bázne pred Pánom. Ste stvorené tak veľkou a nežnou láskou Otca, ktorý vás stvoril pre lásku. A práve preto vás materinsky prosím, nešliapte po Božích prikázaniach, ale pokorte svoje srdcia pred svojim Stvoriteľom. Keď ničíte prikázania lásky, ničíte samé seba. V modlitbe sa obráťte k svojmu Stvoriteľovi, aby vám všemohúcim dotykom utvoril nové srdcia, ktoré Jeho prikázania nebudú chápať ako otroctvo, ale ako pravé oslobodenie z otroctva hriechu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.
   

   Nočná poklona krížu