Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.05.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Moje Nepoškvrnené Srdce si želá, aby ste z hĺbky svojich sŕdc, svojimi perami chválili a oslavovali nášho dobrotivého Boha. Zvelebujte a oslavujte ho modlitbou a oslavnými piesňami. Zároveň vás ako vaša milujúca Matka prosím: neberte Božie meno nadarmo. Nepreklínajte, nerúhajte sa, nezlorečte, nevyslovujte hriešne slová. Veď Boh vám dal dar reči, aby ste ho ňou chválili, dobrorečili jemu i svojim blížnym. Preto zanechajte hriech svojich sŕdc a pier, a náš Pán vás požehná. Aby ste to dokázali, ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.