webhosting by: WebSupport.sk
Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.01.2016 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
   Mojou dnešnou materinskou prosbou je, aby ste spolu so mnou kráčali jednoduchou cestou. Je to cesta jednoduchého a pokorného „áno“ Bohu a „nie“ hriechu a pokušiteľovi. Ponorené do modlitby kráčajte jednoducho a slobodne v Duchu Svätom. Sviatosť zmierenia je novým začiatkom takejto cesty. Vo svetle Ducha Svätého premáhajte zlo konaním dobra. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.