Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.01.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   Dnes prichádzam k vám, aby som vás radostne ponorila do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca. Ponorené v našej láske naplňte svoje srdcia vrúcnou túžbou po Duchu svätom. V spoločnej modlitbe prosme Pána, aby vás napájal z prameňa živej vody. Každé znechutenie premeňte na silnú túžbu po Duchu svätom a pokorným súhlasom otvorte cestu mocnému pôsobeniu Ducha svätého vo vás. Svetlo Jeho lásky vám pomôže napĺňať Otcovu vôľu. Želám vám, aby ste radostne kráčali v Duchu svätom. Zostaňte v láske Ježišovho a môjho srdca.