Nedeľné sv. omše
Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.


15.07.2017 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
   S dôverou prichádzate a obraciate sa ku mne, svojej Kráľovnej pomoci, ktorá vám v náručí prináša svojho milovaného Syna, ktorý vám všetkým svieti ako jasná hviezda pravdy a lásky, aby ste sa obrátili. Modlitbou a pôstom proste Pána, aby vás vymanil zo všetkých otroctiev, ktoré vám bránia, aby bol On, môj Syn nadovšetko vyvýšený vo vašich životoch. Nech je vami čoraz viac oslavovaný a velebený Ježiš prítomný v Eucharistii. Vzdávajte mu chválu, úctu a vďaku každý deň, no najmä vo sviatočný deň, ktorý patrí nášmu Bohu. Sväťte sviatočný deň a budete požehnané, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.