Nedeľné sv. omše

Svätý ruženec

Ruženec ku Kráľovi pokoja

     1. Ktorý skrze našu Matku učí nás pokoju.
     2. Ktorý pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. Ktorý zosiela Ducha Svätého ‚ aby sme boli plní lásky a pokoja.
     4. Ktorý odišiel k Otcovi, aby nám pripravil večný pokoj.
     5. Ktorý svojím kraľovaním nás upovedomuje, že je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozývam vás na modlitbu tohto ruženca.

     23. január 1996

02.11.1997 - prostredníctvom Lucie

Prostredníctvom Lucie Panna Mária dala modlitbu svätého ruženca za duše v očistci, ktorú je potrebné sa modliť:
     1. Pane JeĹľišu, pre tvoje veÄľkĂ© milosrdenstvo dovoÄľ dušiam v oÄŤistci prekroÄŤiĹĄ tvoju nebeskĂş bránu.
     2. Pane JeĹľišu, ty si milostivĂ˝, dovoÄľ im uvidieĹĄ tvoju svätĂş tvár.
     3. Pane JeĹľišu, prijmi ich a pripoÄŤĂ­taj k zástupu svojich vyvolenĂ˝ch.
     4. Pane JeĹľišu, keÄŹ uĹľ budĂş v tvojom prĂ­bytku, daj, aby sa tam tešili so všetkĂ˝mi tvojimi archanjelmi.
     5. Pane JeĹľišu, keÄŹ sa budĂş pri tebe tešiĹĄ, naplĹ