Nedeľné sv. omše

Svätý ruženec

23.01.1996 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja som Kráľovná pomoci, ale i Kráľovná pokoja a mieru. Preto dnes by som vás chcela nauÄŤiĹĄ ruĹľenec ku Kráľovi Pokoja. Modlite sa ho ako klasickĂ˝ ruĹľenec, ale s tĂ˝mito tajomstvami:
     1. KtorĂ˝ skrze našu Matku uÄŤĂ­ nás pokoju.
     2. KtorĂ˝ pre nás niesol utrpenie, aby sme rozdávali pokoj.
     3. KtorĂ˝ odišiel k Otcovi, aby nám pripravil veÄŤnĂ˝ pokoj.
     4. KtorĂ˝ zosiela Ducha SvätĂ©ho, aby sme boli plnĂ­ lásky a pokoja.
     5. KtorĂ˝ svojĂ­m kraÄľovanĂ­m nás upovedomuje, Ĺľe je Kráľom pokoja pre nás.
     S Bohom, dietky moje, pozĂ˝vam vás na modlitbu tohto ruĹľenca.


Ruženec za duše v očistci
     Modlí sa ako klasický ruženec, ale s týmito tajomstvami:

     1. Pane Ježišu, pre tvoje veľké milosrdenstvo dovoľ dušiam v očistci prekročiť tvoju nebeskú bránu.
     2. Pane Ježišu, ty si milostivý, dovoľ im uvidieť tvoju svätú tvár.
     3. Pane Ježišu, prijmi ich a pripočítaj k zástupu svojich vyvolených.
     4. Pane Ježišu, keď už budú v tvojom príbytku, daj, aby sa tam tešili so všetkými tvojimi archanjelmi.
     5. Pane Ježišu, keď sa budú pri tebe tešiť, naplň ich svojou milosrdnou láskou.
     Po každom Sláva Otcu nasleduje ešte Odpočinutie večné...

     2. november 1997