Nedeľné sv. omše

Pred spoločnými modlitbami

25.01.1997 - prostredníctvom Lucie

Odkaz pre modlitbovĂş skupinu:
     Ak sa chcete aj naÄŹalej so mnou stretávaĹĄ, tak pred kaĹľdĂ˝m mojĂ­m zjavenĂ­m povedzte toto:
     Matka, chcem sa s tebou stretnúť. ProsĂ­m otvor mi srdce, aby som mohla prijaĹĄ všetky tvoje slová a aby som ich mohla ÄŤo najlepšie vo svojom Ĺľivote uskutoÄŤĹ


Nebeský Otče, chceme sa s tebou stretnúť v modlitbe. S radosťou očakávame našu Matku Máriu a preto prosíme, zošli nám lásku od svojho Syna i dary Svätého Ducha, prosíme ťa, pokorní služobníci tvoji.
12. jún 1996