Nedeľné sv. omše

Každodenné modlitby

25.03.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé deti,
     dnes vám chcem povedaĹĄ, aby ste sa modlili za tĂ˝ch, ktorĂ­ nechcĂş prijaĹĄ BoĹľiu lásku, ako veÄľkĂ˝ dar, pretoĹľe oni zaprĂ­ÄŤinia zlobu a pohromu vo svete. DrahĂ© deti, modlite sa modlitbu VerĂ­m v Boha, 7x OtÄŤe náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu kaĹľdĂ© ráno ako modlitbu o silu pre celĂ˝ deĹ


Pokúste sa od dnes povedať Bohu:

Bože, od dnes všetko len pre teba. Bože, daj, aby som bol zjednotený s tebou.
10. august 1995

Pán Ježiš mi dal modlitbu, ktorú sa máme každý večer modliť:

Náš Nebeský Otče, my hriešni Ťa dnes prosíme. Prosíme za naše rodiny. Buď nám ochrancom. Naplň nás takou láskou, akou si naplnil našu Matku pod krížom. Pane, naplň nás Duchom Svätým. Očisti nám srdcia. Daj nám dar čistoty, aby sme neupadli do hriechu. No ak by sme doň upadli, pomôž nám nezotrvať v ňom. Daj nám dar múdrosti, aby sme rozoznali hriech. Daj nám dar spravodlivosti, aby sme nekrivdili nikomu, kto si to nezaslúži. Pane, sľubujeme, že vyzametáme z nášho srdca hriech a urobíme v ňom miesto a dom pre Teba, pretože len Ty jediný nás môžeš urobiť šťastnými. Amen.
31. august 1996