Nedeľné sv. omše

Modlitba jednotu

02.03.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Dnes chce vaša milujĂşca Matka prehovoriĹĄ ku všetkĂ˝m svojĂ­m drahĂ˝m deĹĄom tĂ˝mto posolstvom o modlitbe:
     Deti, uĹľ mnoho krát som vám hovorila, aby ste sa modlili srdcom, ale vy sa stále modlĂ­te iba Ăşstami a preto znovu vás vyzĂ˝vam, aby ste sa modlili srdcom. Deti, ak si nájdete ÄŤas na modlitbu, tak prv neĹľ sa ju zaÄŤnete modliĹĄ si rozmyslite, ÄŤi máte dostatok sĂ­l na modlitbu srdca. Ak sa na modlitbu srdca necĂ­tite a máte sa ju modliĹĄ Ăşstami, tak to radšej vykonajte nejakĂş osoĹľnejšiu prácu, ako je modlitba modlená Ăşstami. Nie Ĺľe by NebeskĂ˝ Otec nemal radosĹĄ aj z takejto vašej modlitby, ale viac ho poteší, keÄŹ urobĂ­te nejakĂ˝ inĂ˝ dobrĂ˝ skutok.
     Deti, tak ako lúčne kvety nemĂ´Ĺľu jestvovaĹĄ bez lúčov slnka, aby sa rozvili a boli krásne, tak ani vaša duša nemĂ´Ĺľe jestvovaĹĄ bez modlitby - modlitby srdca. Cez modlitbu srdca sa duchovne vaša duša rozvĂ­ja v kráse. TaktieĹľ cez modlitbu srdca vniká do vašej bytosti pokoj, ktorĂ˝ tak veÄľmi potrebujete. Deti, proste Pána JeĹľiša o pokoj, aby vám ho zoslal z neba. Deti, ak uĹľ budete vo svojej bytosti vlastniĹĄ pokoj, tak potom ho rozdávajte všade okolo seba. Deti, pretoĹľe moje pozvania sĂş omnoho silnejšie ako vĂ˝zvy, tak preto vás pozĂ˝vam na modlitbu srdca. ProstrednĂ­ctvom modlitby srdca zistĂ­te, akĂ© veÄľkĂ© dobrodenia vám Pán JeĹľiš spolu s NebeskĂ˝m Otcom kaĹľdĂ˝ deĹ